KOMUNIKAT XXIII MIĘDZYNARODOWEGO KATOLICKIEGO FESTIWALU FILMÓW I MULTIMEDIÓW „Niepokalanów 2008”

Programy radiowe

 

 

Na Festiwal „Niepokalanów 2008” zgłoszono 43 programy radiowe, nominacje do konkursu uzyskało 16 programów.

Komisja Jury Festiwalu ds. radiowych w składzie:

Andrzej Bogusław Januszewski – przewodniczący

Elżbieta Cieślik, Elżbieta Jeziorowska, Stanisław Czesław Kurdziel

oceniając nominowane programy postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia w kategorii programów radiowych:

 

I nagroda

0636 Kto ratuje jedno życie

0641 Chciałbym nadążyć

autor: Anna Kaczkowska

prod. Radio Lublin S.A., Polska

            Za rejestrację świata zwykłych, dotkniętych tragicznym losem historii, ludzi. Pozorna

zwykłość ich życia niesie w sobie wymiar wielkiego duchem heroizmu. To świat ludzi, w których Wiara, Nadzieja, Miłość nabierają człowieczej siły oraz blasku. Prawda o bohaterstwie codzienności budowana jest przez ludzi, których wielkość  wyrasta z niezgody na szarość, schematyzm oceniania, ludzkie przyzwyczajenia. To reportaże o pokorze wobec nieszczęścia, ale i sile tkwiącej w każdym człowieku, który z własnych wyborów i niezgody na los buduje swą duchową siłę.

 

II nagroda

0607 Albercik

autor: Katarzyna Pelc

prod. Radio Kraków, Polska

            Bohaterstwo mierzone skalą antycznej tragedii; życie przywrócone modlitewnym wsparciem. Powrót do tzw. normalności oznacza dalszą walkę o życie tytułowego bohatera, ale nie w osamotnieniu, lecz w głębokiej wierze. Los Albercika – utkany radiową konwencją – zbudowany jest nie z patosu, ale wielkiego optymizmu. To reportaż o sile nadziei, którą każdy może, wręcz powinien, odnaleźć w sobie.

 

III nagroda

0620 Gloria

autor i prod. Ewa Makulec, Polska

            Opowieść o pozornej beznadziei, która zbudowała świat wielkich, heroicznych wręcz, wartości. To przypomnienie fundamentalnych zasad „daru życia”. Reportaż o budowaniu dosłownego oraz symbolicznego domu rodzinnego, którego mieszkańcami są i będą dzieci dotknięte „biedą kalectwa, samotności, opuszczenia…”. Wartością tak żyjącej rodziny stał się cud zrodzony za wstawiennictwem Jana Pawła II.

 


 

Wyróżnienia

1.

0610 Zakapturzone sukmany

autor: Anna Łoś

prod. Radio Kraków, Polska

            Odkrycie kolejnej białej karty w historii polskiego powojennego Kościoła. Przerażająca relacja o obozach pracy dla zakonnic. Opis zwycięskiej próby wierności Bogu, Kościołowi, sobie…

 

2.

0612 Wierzyć i uczyć życiem

autor: Danuta Urbanik

prod. Radio Kraków, Polska

            Do Czernej, gdzie znajdują się prochy świętego Rafała Kalinowskiego, z roku na rok przybywa coraz więcej wiernych. Reportaż rejestruje to niezwykłe życie jakże skromnego człowieka, który oddał je Bogu, Ojczyźnie, każdemu, kto pragnie wierzyć. Wielkość świętości mierzona miarą codzienności ludzkich biografii.

 

3.

0631 Jeden rok z tysiąca – Prymas internowany w Komańczy. Cz. I: Śluby Jasnogórskie

autor: Krzysztof Hudzik

prod. Radio „eR”, Polska

            Audycja dokumentalno – historyczna. Relacja świadka narodzin jednego z najważniejszych wydarzeń w historii Kościoła i Polski 2 poł. XX wieku – powstania oraz złożenia Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego. Opowieść o sile wiary kard. Stefana Wyszyńskiego.

 

4.

0602 Dzień dla Zosi

autor: Jacek Butlewski

prod. Radio EMAUS, Polska

            Reportaż o przyjaźni, młodości i dojrzałości, tragedii i otwarciu na świat, do którego drzwi odnalazła wiara w Boga i człowieka. To relacja o narodzinach miłości, zaufania do siebie, dzięki której niemożliwe zostało pokonane.