XXIII MIĘDZYNARODOWY KATOLICKI FESTIWAL
FILMÓW I MULTIMEDIÓW NIEPOKALANÓW 2008


Osobisty patronat - Personal patronate

Józef Kardynał Glemp

Prymas Polski - Primate of Poland

Patronat - Patronate

Prof. Lech Kaczyński

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - President of Poland

 

Komitet Honorowy - Honorary Committee

 

  Przedstawiciele Władz Kościelnych / Church Authorities

 

abp Józef Michalik

metropolita przemyski

przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

metropolita of Przemysl

chairman of Polish Bishops Conference

kardynał Henryk Gulbinowicz

b. metropolita wrocławski

f. metropolita of Wrocław

abp Damian Zimoń

metropolita katowicki

metropolita of Katowice

abp Kazimierz Nycz

metropolita warszawski

metropolita of Warsaw

abp Sławoj Leszek Głódż 

ordynariusz gdański

przewodniczący Rady Episkopatu d/s Środków Przekazu

bishop of Gdansk
chairman of Episcopal Media Council

abp Stanisław Wielgus

b. metropolita warszawski

f. metropolita of Warsaw

abp Szczepan Wesoły  (Rzym)

b. delegat Prymasa Polski dla duszpasterstwa Emigracji

f. delegate of Primate of Poland for Emigration

bp Piotr Libera

ordynariusz Płocki

bishop of Plock

ordynariusz płocki / ordinary of Plock

bp Adam Dyczkowski

b. ordynariusz zielonogórsko-gorzowski

f. bishop of Zielona Gora and Gorzow

bp Ryszard Karpiński
delegat Prymasa Polski dla duszpasterstwa Emigracji

delegate of Primate of Poland for Emigration

bp Andrzej Dzięga

ordynariusz Sandomierski

ordinary of Sandomierz

bp Alojzy Orszulik

b. ordynariusz  łowicki

f. bishop of Lowicz

bp Stanisław Stefanek

ordynariusz łomżyński

ordinary of Łomza

bp Józef Zawitkowski
bp pomocniczy  łowicki
suffragan bishop  in  Lowicz

bp Piotr Jarecki

bp pomocniczy warszawski

suffragan bishop in Warsaw

bp Bronisław Dembowski

delegat Episkopatu ds. Ruchów Katolickich

delegate of Episcopal for the Catholic Movements

bp Tadeusz Pikus

bp pomocniczy warszawski

suffragan bishop in Warsaw

o. Mirosław Bartos OFMConv

prowincjał Prowincji Niepokalanej OO. Franciszkanów

provincial of Immaculata Province of Franciscans

o. Andrzej Danilewicz SVD

prowincjał OO. Werbistów

provincial of the Society of Divine Word

o. Ryszard Żuber OFMConv

prezes narodowy Stowarzyszenia "Rycerstwo Niepokalanej"                                            

national president of Association "Knights of Immaculata”

ks. dr Józef Kloch

rzecznik prasowy Konferencji Episkopatu Polski

spokesman of Polish Bishops Conference

 

 

 

 

 

 

Członkowie Honorowi Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego

Honorary Members of the Catholic Film Association

bp Adam Lepa (Łódź)

członek Rady Episkopatu d/s Środków Przekazu
member of Episcopal Council for Media

bp Marian Błażej Kruszyłowicz  (Szczecin)

członek Rady Episkopatu d/s Środków Przekazu

member of Episcopal Media Council

o. Feliks Folejewski  SAC

opiekun duchowy Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego

spiritual patron of the Catholic Film Association

o. Stanisław Piętka OFMConv

gwardian Niepokalanowa

guardian of Niepokalanov Monastery

o. Tadeusz Rydzyk

dyrektor Radia Maryja

director of the Radio Maryja

Robert Molhant (Belgia)
b. sekretarz Generalny SIGNIS

f. general Secretary of SIGNIS

o. Feliks Poćwiardowski SVD

producent filmowy

film producer

s. Angela Ann Żukowski (USA)
b. prezydent UNDA

f. president of UNDA

 

 

Przedstawiciele stowarzyszeń i instytucji  /  Associationes Authorities

o. Adam Schulz

Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich

Polish Catholic Movements Council

prof. Andrzej Stelmachowski

prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"

president of Association "Polish Community"

prof. Jerzy Wojtczak-Szyszkowski

zwierzchnik Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Polsce
president of Knight Order of God’s Tomb in Poland

Ziemowit Gawski

przewodniczący Katolickiego Stowarzyszenia 
"Civitas Christiana"

chairman of Catholic Association "Civitas Christiana"

Janina Porczyńska  

dyrektor Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II

director of John Paul II Collection Museum

 prof. Janusz Kawecki

prezes Honorowy Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli

i Wychowawców
president of Polish Association of Teachers and Educators

Antoni Zięba

prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka

president of Polish Association of Defenders Human Life

prof. Ryszard Bender

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Catholic University of Lublin

Małgorzata Bartyzel

prezes Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy

president Catholic Journalists Association

Tadeusz Szymański

prezes Katolickiego Stowarzyszenia Prawników Polskich

Honorary president of Catholic Associations of Polish Lawyers

Zygmunt Gutowski

prezes Fundacji Polska-Europa-Polonia

president of Poland-Europe-Polonia Foundation