Nagroda im. Juliana Kulentego

„Multimedia w służbie Ewangelii"


             Zarząd Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego
z okazji XXIII Międzynarodowego Katolickiego Festiwalu Filmów i Multimediów „Niepokalanów 2008” postanawia przyznać po raz piąty Nagrody im. Juliana Kulentego
- „Multimedia w służbie Ewangelii” za wybitne osiągnięcia  w kraju i zagranicą w dziedzinie ewangelizacji z wykorzystaniem multimediów.

 

Nagrody otrzymują:

                                  Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup  Adam Lepa

-         za  wieloletnią troskę o prawdę i uczciwość w prasie, radiu i telewizji  poprzez liczne wystąpienia, wykłady i wydawnictwa książkowe;

-         za dążenie do uzyskania przez media katolickie godnej i silnej pozycji wśród wszystkich środkach społecznego przekazu w Polsce i na świecie;

-         za wieloletnią  opiekę z ramienia Episkopatu Polski nad inicjatywami ewangelizacyjnymi , w tym nad działalnością Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego, szczególnie zaś za wspieranie od samego
początku Międzynarodowego Katolickiego Festiwalu Filmów i Multimediów w Niepokalanowie
.

 

                                      Ojciec  Leoś  Ryśka  (Republika Czeska)

-          za utworzenie radiowo-telewizyjnej Fundacji TELEPACE, otaczającej opieką, również duchową,  utalentowane dzieci i młodych twórców;

-          za  wybitną twórczość filmową nagradzaną wielokrotnie na festiwalach, w tym na

Międzynarodowym Katolickim Festiwalu Filmów i Multimediów w Niepokalanowie;    

-          za  powołanie do życia i rozwijanie satelitarnej, dostępnej w internecie Telewizji  TV NOE

    Nagrody wręczone  zostaną  w Bazylice Niepokalanowskiej podczas XXIII Międzynarodowego Katolickiego Festiwalu Filmów i Multimediów „Niepokalanów 2008”

.                                                                          za Zarząd KSF

                  Zygmunt Gutowski – wiceprezes KSF;                   Danuta Stachyra – prezes KSF    

 =======================================================================

   

 

 

Julian Kulenty (1922-2000)

 

 

 reżyser i operator filmowy, inżynier fotochemik i wykła-dowca sztuki filmowej, autor ponad 100 filmów, wieloletni prezes Oddziału Warszawskiego Polskiego Stowarzyszenia Filmu Naukowego, żołnierz Armii Krajowej, członek „Solidarności”, współtwórca i pierwszy prezes Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego, współtwórca, wieloletni dyrektor
i przewodniczący Jury Festiwalu w Niepokalanowie, dyrektor Centrum Edukacja 2000
i współorganizator sieci Klubów Video Edukacja 2000 oraz Konferencji Stowarzyszeń Katolickich. Nauczyciel i troskliwy wychowawca wielu młodych twórców filmu, radia i telewizji.

 

 

THE JULIAN  KULENTY  PRIZE

“MULTIMEDIA  IN  THE  SERVICE  OF  THE  GOSPEL”

On the occasion of the 23nd International Catholic Film and Multimedia Festival ‘Niepokalanów 2008’  the Board of the St. Maximilian Maria Kolbe Catholic Film Association has decided to award, for the fourth time, the Julian Kulenty Prizes – ‘Multimedia in the Service of the Gospel’, for outstanding achievements, both in Poland and abroad, in the field of evangelization through media.

The prizewinners are:

Bp  Adam Lepa
the member of the Episcopal Council for Media, author of many books on media

 

                                                                               and

father  Leoś Ryśka  (Czech Republic)
director of TELEPACE, founder of the satellite and internet TV NOE

The prizes will be handed in Niepokalanov Basilica, during the 23nd International Catholic Film and Multimedia Festival ‘Niepokalanów 2008’.

                                 In the name of the Board of  Catholic Film Association

                                Zygmunt Gutowski – vicepresident CFA  ;  Daniuta Stachyra – president CFA