KOMUNIKAT JURY

XXIV MIĘDZYNARODOWEGO KATOLICKIEGO FESTIWALU FILMÓW

 

I MULTIMEDIÓW „NIEPOKALANÓW 2009”

 

                W dniach od 15  do 17 maja  2009 roku odbył się, pod osobistym patronatem Jego Eminencji Prymasa Polski, Kardynała Józefa Glempa oraz Komitetu Honorowego, kolejny XXIV Międzynarodowy Katolicki Festiwal Filmów i Multimediów „Niepokalanów 2009”. Na Festiwal zgłoszono ponad 170 filmów,47 programów radiowych, 35 programów multimedialnych i  kilkanaście stron internetowych z 21 krajów: Australii, Białorusi, Bułgarii, Francji, Chorwacji, Czech, Indii, Indonezji, Kanady, Rosji, Słowacji, Węgier, Włoch,Szwajcarii,Hongkongu,Hiszpanii,Irlandii,Libanu,Meksyku,Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Polski. Zgłoszono m.in. 11 filmów fabularnych, 88 filmów dokumentalnych,25 programów telewizyjnych,9 programów edukacyjnych i 24 filmy edukacyjne. Do przeglądów konkursowych zakwalifikowano 18 filmów.  Komisja Jury Festiwalu ds. filmowych obradująca w składzie:

                Jan Szafraniec – przewodniczący Jury,

             Antoni Zięba – wiceprzewodniczący Jury,Andrzej Januszewski v-ce prezes Katolickiego Stowarzyszenia                    Filmowego, o.Paul(India) reżyser,krytyk filmowy

                AndrejRasinski(Białoruś)–przedstawiciel SIGNIS, krytyk filmowy,                                          Maria Jędrzejewska – sekretarz jury. Elżbieta Cieślik dziennikarz, Janusz Sierpowski dziennikarz, Karol Brejnak dziennikarz, Czesław Kurdziel pedagog, Andrzej Maywald redaktor, Jerzy Ridan reżyser filmowy, ks. Antoni Zieliński realizator filmowy, Anna Osławska reżyser, Katarzyna Purska katecheta, Elżbieta Jeziorowska aktorka, AndrzejRejman kompozytor,                     historyk sztuki, teolog ,  s. Beata Iwaszko – realizator filmowy, Małgorzata Jurgowiak  – dziennikarz,  Krystyna Młoduchowska-Dziob-psycholog
                ks. Antoni Zieliński – realizator filmowy

przyznała nagrody w kategoriach: filmu fabularnego, filmu dokumentalnego, programu telewizyjnego,
programu edukacyjnego i filmu amatorskiego.

 

                                                                           GRAND PRIX

                                              ufundowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej

 

4864 -   Honor Generała

autor:   Joanna Pieciukiewicz

prod.     TVP S.A  Telewizja Polonia  -  Polska

Za ukazanie skrzętnie ukrywanej prawdy o generale Stanisławie Sosabowskim i jego bohaterskiej Brygadzie Spadochronowej.Odkrycie tej prawdy przez młodych Holendrów doprowadziło do uhonorowania Polaków przez Królową Holenderską po 60-ciu latach milczenia.

 

FILMY FABULARNE

 

I nagroda

4953 -   Un Eclat – Iskra

autor    Rodolphe Viemont

prod.    Christophe Vallee  –  Francja

Za ważne przesłanie o duchowej przemianie. Przypadkowe, zdawało by się ,okoliczności stają się zaczynem do nawrócenia.

II nagroda

4956  -  Nasza Pani z Lourdes

autor    V.R. Gopinath

prod.    Kamalakar Rao Ponnapali  -  Indie

Poetycka i wierna faktom opowieśc o objawieniach Matki Bożej z Lourdes.

 

                                                                               III nagroda

 

4838  -  How  are sou with Christ  “Jeżeli masz kontakt z Chrystusem”

autor     Fady Breidi

prod.      Adwaa Production Liban

Za pasjonującą relację filmową o dramatycznych wydarzeniach w życiu młodej niechrześcijanki.która przez posługę księdza katolickiego spotkała Jezusa.

 

                                                                  FILMY DOKUMENTALNE

 

                                                                                 I nagroda

4952  -  Wycieczka

autor    Maria Dłużewska

prod.    Multimedia Bank  -  Polska

Z inspiracji młodych Polaków powstała cenna relacja dokumentalna o zapominanych bohaterach zgładzonych w  katowniach ubeckich ukazana na tle grobów komunistycznych dygnitarzy,pochowanych w Alei Zasłużonych na Powązkach.Film powinien trafic do szkół!

 

                                                                                 II nagroda exequo

 

4822  -  Ręka Pokoju: Papież Pius XII&Holocaust

autor   David Naglieri

prod.    Salt+Light Television  -  Kanada

Za odkłamanie zafałszowanej historii pontyfikatu  Papieża Piusa XII na podstawie bardzo cennych źródeł i ukazania świętości Jego życia.

 

                                                                                 II nagroda exequo

 

4881  -   Ormiańskie serce dla Polski

abp.     Józef Teodorowicz 1864-1938

autor    ks. Andrzej Baczyński,Tadeusz Szyma

arod.    TVP S.A Redakcja  Programów Katolickich  -  Polska

Za ukazanie na podstawie bogatej faktografii postaci abp. Lwowskiego Jóżefa Teodorowicza,wielkiego ormiańskiego kapłana ,męża stanu i mecenasa sztuki, który widział zagrożenie komunizmem,bronił wiary i polskości,szerzył kulturę chrześcijańską.

 

                                                                                III nagroda exequo

 

4861  –  Kahlenberg

autor     ks.Marian Szablewski CR

prod.      Zespół Teatralny Ottawy  –  Australia

 

Za piękne i historycznie wierne przedstawienie wiktorii wiedeńskiej 1683r.Za ukazanie prawdy o zagrożeniu chrześcijaństwa w Europie przez agresywną potęgę turecką i jego obronę z inspiracji Papieża Innocentego XI przez sprzymierzone wojska pod dowództwem Jana III Sobieskiego.

 

                                                                             III nagroda ex equo

 

4815  -  Ojczyzna  Myśli  Mojej

autor   Jouri Goroulev  –  Białoruś

prod.    Pado Studio Film  –  Polska

Za poszukiwanie prawdy,która nawet najbardziej bolesna nie rani a uczy pamiętac i wybaczac.

Tragiczne wydarzenia wywołane w rodzinnym gnieździe w Worończy przez dwa totalitaryzmy hitlerowski i sowiecki,zderzenie wielkiej kultury i okrutnego barbarzyństwa,udokumentowane cennymi źródłami.

 

                                                                    PROGRAMY TELEWIZYJNE

 

                                                                             I nagroda

 

4926  –  Złodziej w sutannie

auto       Paweł Woldan

prod.      TVP  S.A   –  Polska

Fabularna opowieść o historii zmagań Kościoła Katolickiego z systemem zniewolenia komunistycznego             w  PRL-u. Jednym z przykładów tej walki było uwolnienie obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej,uwięzionego przez reżim totalitarny w 1966r.

                                                                             II nagroda

 

4914  –  Życiorysy z bliznami

autor    Agnieszka Świdzińska

prod.     TVP S.A Katowice  –  Polska

Za przypomnienie pacyfikacji kopalni „ Wujek” w stanie wojennym,której skutki trwają do dziś w postaci niezabliźnionych ran.

 

                                                                            III nagroda

 

4820  -  Mariano de Torino

           „Ojciec Mariano z Turynu”

autor    Carlo De Biase,Paola De Biase

prod.     Roman Province of Minorite Friars  –  Włochy

Za ukazanie w sposób interesujący postaci włoskiego kapucyna o. Mariano z Turynu. Jego powołania do głoszenia Chrystusa są z wielkim temperamentem,przede wszystkim poprzez przekaz audio wizualny.

 

                                                                        PROGRAMY EDUKACYJNE                                                                                                                                                                                      

 

                                                                                  I nagroda

 

0000  –  La Cultura de la Vida  cz.II – Abortion

              Kultura życia

autor     Andres Garrigo

prod.      Goya produceiones  –  Hiszpania

Za ukazanie w przekonywujący sposób skutków cywilizacji śmierci,która prowadzi do degradacji fizycznej i duchowej macierzyństwa  i rodziny i do przyzwolenia na masowe zabijanie dzieci poczętych.

 

                                                                                 II nagroda

 

4899  -   Sin  Miedo    ”Bez lęku”   Biografia Jana Pawła II

autor     Pedro Marcet

prod.      Climb Mountain  -   Hiszpania

 

Animowany film przedstawiajacy życie Ojca Świętego Jana Pawła II w kreskówce –adresowany do dzieci.

 

                                                                                   III nagroda

 

4831  –  Dlaczego  Stop  Narkotykom ?

autor     Małgorzata Ajszpur

prod.      Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Zielonogursko-Gorzowskiej  -  Polska

 

Film stanowi przestrogę dla młodych ludzi,którzy  sięgaja po pigółkę śmierci i wskazują drogę wyjscia z uzależnienia.

 

                                                                         FILMY AMATORSKIE

 

                                                                                   I nagroda

 

4856  –   Ksiądz Bosko w skansenie komunizmu

autor     ks. Stanisław Rafałko

prod.      Salezjański Ośrodek Misyjny  -  Polska

 

Spotkanie dzieci i młodzieży z Bogiem rozbija strzeżone bastiony komunizmu. To efekt pracy duszpasterskiej oo. Salezjanów na Kubie.
                                                                                   II nagroda

 

4923  -   Jezus na Ursynowie

autor     Agnieszka Gomułka

prod.      Aeroskop TV Goa  -  Polska

 

Film ukazuje jak praca przy malowaniu  Drogi Krzyżowej przemienia artystę i zbliża go do Boga.

\

                                                                 FILMY AMATORSKIE

 

                                                                            III nagroda

 

4843  –   Żywa pomoc

autor      Natalia Jermakowa

prod.       Natalia Kandudina  –  Rosja

 

Za piękną relację o obecności Boga w życiu rosyjskiej rodziny prześladowanej przez komunizm  sowiecki

 

 

                                           NAGRODA SPECJALNA  SIGNIS BIAŁORUŚ

4856   –      Ksiądz Bosko w Skansenie Komunizmu

autor          ks. Stanisław Rafałko

prod.           Salezjański Ośrodek Misyjny  -  Polska

 

*Nagroda  specjalna  ufundowana  przez  Księdza  Kardynała Józefa  Glempa Prymasa Polski

 
-    Droga Nadziei-duchowa podróż Kardynała Nguyen Van Thuan    autor- David  Naglieri – Kanada

 

*Nagroda  specjalna  ufundowana  przez  Prezydenta  Rzeczypospolitej Polskiej
  Pana prof. Lecha Kaczyńskiego

 

W lasach Piaśnicy (1939-2009)       autor Lech Kujawski -  Polska

 

za prezentację bohatera i jego wzorcowej postawy pośród bastionów komunizmu.

 

*Nagroda  specjalna  ufundowana   przez  Prowincjała  Prowincji  Matki  Bożej  Niepokalanej 
Zakonu  Braci  Mniejszych Konwentualnych  o.   dr.  Mirosława  Bartosa

-    Złodziej  w  sutannie  autor      Paweł  Woldan -  Polska

 

*Nagroda specjalna  ufundowana  przez    Gwardiana  Niepokalanowa  o. Stanisława  M. Piętkę

-  Wielki Misjonarz Zeno San      autor Dominika  Affek  -  Polska

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

/-/  Członkowie Międzynarodowego  Jury Festiwalu Niepokalanów 2009

 

Programy radiowe

Komisja Jury ds. radiowych   w składzie:

Andrzej Bogusław Januszewski - przewodniczący

                                               Elżbieta Cieślik

                                               Elżbieta Jeziorowska

                                               Stanisław Czesław Kurdziel

                                               Andrzej Maywald


1 - NAGRODY  REGULAMINOWE

NAGRODA I

7747   Dzieci pod niebiańskim adresem zamieszkania

                   Krzysztof Hudzik - ,Radio eR-  Rozgłośnia Archidiecezji Lubelskiej, Lublin,

  Wzruszający reportaż o odwadze życia, nadziei, czekaniu. Hospicjum Małego Księcia. Dzieci umierające w całej sile nieuniknionego, spełnionego w tylko kilkuletnim czasie ziemskiego bytowania, wędrowania, oczekiwania na świadomy finał. Opowieści matek o swych dzieciach, które zostawiły pod ziemskim adresem, bohaterstwo i świadomość cierpienia. Nieuniknionej śmierci. Rodzice zmarłych pomagają czekającym; tym doznającym bólu i miłości. Ta audycja oczyszcza wrażliwego człowieka, zmusza nie tylko do refleksji, ale daje siłę. I nadzieję...

 

NAGRODA II ex equo

7725   Pius XII i August Hlond, a II wojna światowa

Czesława Borowik - Polskie Radio Lublin

dokument

 II wojna światowa była nie tylko wyzwaniem, probierzem ludzkich wyborów, ale i próbą charakteru. Bez względu na stanowisko, jakie życie zgotowało naszym bohaterom. Autorzy w ciekawy sposób zbudowali – oparty na paralelizmie losów – portret Piusa XII oraz Augusta Hlonda. Audycja o charakterze dokumentalnym prezentuje niezwykle ciekawe materiały dotyczące pomocy Żydom przebywającym w klasztorach klauzurowych. Tam się ukrywali i otrzymywali pomoc. Bohaterzy tej audycji mieli znaczący udział w ocaleniu ich życia.

 

NAGRODA II ex equo

7706   Był Bożym listem

          Joanna  Mazurek, o. Robert Stachowiak - SKSiID KUL Lublin

dokument

   Bohater z głęboką wiarą i symbolicznym akordeonem, który wierzył w to, że niewidomi też widzą. Też czują. Też mają kontakt ze światem. Z pozornej ludzkiej ułomności - ojciec Bruno franciszkanin z Niepokalanowa – już nieżyjący – uczynił Dar Boży, który świeci, żyje, pozwala czynić Dobro! Człowiek nie zna granic oraz możliwości, które Bóg podsyła nam w swoich listach...

 

NAGRODA III ex equo

7738    Strażnik kresów

                   Jan Smyk- Polskie Radio Białystok, Białystok

dokument

  Pińsk. Miasto legenda – magia przeszłości wywoływanej biografiami tylu mieszkańców. Matecznik. Przed 1939 rokiem w miasteczku mieszkało 18 tysięcy Żydów 2 tysiące Polaków. Teraz żyje tam tysiąc osób odnajdujących swe korzenie w języku oraz kulturze polskiej. To teraz Białoruś. Bohaterem, a tak trzeba nazwać , zarejestrowaną dźwiękiem, niezwykłą walkę - kresową rodzinę Mortkowiaków o ... Polskę oraz polskość. A to o szkołę, a to o język, a to o historię właśnie! Oni chcą odbudować, przywrócić – tę Polskę . Ich żyjącą w sercach - Polskę.

 

 NAGRODA III ex equo

7752    Żyjemy razem - Kasia

                   Dorota Zańko - VIA Katolickie Radio Rzeszów

dokument

  Wstrząsający dokument dźwiękowy o dzieciach, których rodzice byli i są  uzależnionymi od alkoholu. To opowieść o okrutnym dzieciństwie oraz uzależnionej od przeszłości – dorosłości. Dorośłi poskąpili im miłości, zaś dojrzałe życie posiłkuje się tragicznymi wspomnieniami. Monolog i czas, który wciąż rzutuje na teraźniejszość bohaterki reportażu. Konsekwentne działanie grupy wsparcia daje szansę na złagodzenie postrzępionego losu, na zbudowanie bezpiecznej dla siebie – biografii.

 

2 - RÓWNORZĘDNE WYRÓŻNIENIA

 

7709   Czyste serca

,Anna Musialik - Chmiel, Beata Zamlewska-Pałyga - Polskie Radio Katowice, Katowice, Polska

program

  Czystość – w szerokim pojęciu – to nie tylko wstrzemięźliwość, ale wybór drogi życiowej. To wybór tego, co daje radość świadomości bycia wiernym – właśnie w młodości. Program jest soczewką prezentującą ruch czystych serc; przedmałżeńskich właśnie. Jakież to to odważne współcześnie!

 

7730     Kres Kresów – Syberia

Paweł Kęska - Radio Józef 96,5 FM Warszawa

dokument

  Niczym w  soczewce – skupiony to los Polaków w czasie II wojny światowej - na obszarach imperium stalinowskiego. Aresztowanie przez NKWD, zsyłka na Syberię, wielki i tragiczny Kazachstan. Bohaterowie wywiezieni wbrew własnej woli, żyli tam religijnymi symbolami, małym obrazkiem dającym siłę przetrwania, krzyżykiem uosabiającym cierpienie oraz śmierć tylu Polaków...I uroda niezwykłego, rozkwitłego stepu widzianego z poziomu ziemianki. Odprawiane przez kobietę majowe nabożeństwa, monolog – wtedy młodego chłopaka – wykorzystany przez realizatorów programu. A to Polska syberyjska właśnie!

 

7737     Bądźmy solidarni z życiem...

Jolanta Kobojek - Radio Jasna Góra

program

  Brońmy życia! Tego, którego w fizycznym wymiarze jeszcze nie znamy, a które zna Bóg. Modlitwa broniąca, ochraniająca, otulająca, broniąca przed odebraniem – tej małej istotce – życia. W tej modlitwie jest skupiona siła i nie zna ona granic etnicznych. To specyficzna modlitwa, w której słowo  k o  c h a m  staje się tarczą dla Poczętego w Łonie Matki.

 

7746   Twe prawa będę wiecznie chwalił

reż./dir.    Sylwester Woroniecki - Polskie Radio, Warszawa

słuchowisko

 Rzecz o okrucieństwie, ale nie historii, lecz człowieka wobec drugiego... Wojciech Bąk - bohater audycji. Dzisiaj znany już tyko wybranym oraz specjalistom i znawcom literatury. Ofiara metody niszczenia człowieczeństwa przez system , środowisko literackie oraz usłużnych psychiatrów. Powolne niszczenie człowieka poprzez donos, wstrząs elektryczny, tworzenie mu karty choroby, już nieuleczalnej psychicznie. Samotność człowieka otoczonego także nienawiścią, która zna wiele języków. Audycja – ostrzeżenie. 

 

7758     Radio eM w Ziemi Świętej - odc. 3  (br. Ananiasz)

  Barbara Hobzda, Marek Piechniczek - Radio eM Katowice

reportaż radiowy

  Przez życie Chrystusa  budują swoje zakonne powołania dla losów innych ludzi. Z dala od kraju, ale jakże blisko trudnej codzienności Ziemi Świętej. Franciszkanin z Radlina, także siostra, która od 46 lat pełni swą Bożą posługę. Buduje się tam dom opieki dla dzieci z Palestyny. Na terenie objętym wielką historią i miłością Boga – teraz widocznym ludzkim nieszczęściem. Czy jesteśmy świadkami budowania już nie tylko Pomnika Pojednania?

================================================================================

 

3 - WYRÓŻNIENIE SPECJALNE

                                                           ,

            Radio Mreża – Chorwacja

Wspaniała inicjatywa, jednocząca Chorwatów, przy katolickim radiu, w dwóch krajach. Podjęcie szczególnie ważnych spraw rodziny.

Festiwal Niepokalanów 2009    Werdykt Jury w kategoriimultimedia i strony inyternetowe
Jury w kategorii programów multimedialnych i stron internetowych
w składzie:
Zygmunt Gutowski - przewodniczący

s. Beata Iwaszko

s. Katarzyna Purska

Andrzej Rejman
Janusz Sierpowski   -   przyznało nagrody i wyróżnienia

Programy   multimedialne


I Nagroda Wydawnictwo A-Z za zestaw programów JAŚ CD

 - Jaś CD - zestaw programów multimedialnych dla dzieci załączanych do miesięcznika „JAŚ”  - Wydawnictwo A-Z  / multimedia programs for children

 

II Nagroda – Fernandez Perez Valdez (Meksyk)  za grę komputerową
– „Tras las Huellas De San Pablo” - gra komputerowa dla starszych dzieci i dorosłych   w kilku językach – również polskim  „ Śladami Świętego Pawła – Fernando Perez Valdes (Meksyk) / computer game

III Nagroda Entertauiment Maat (Słowenja) za grę komputerową Noah PC Game
- NOAH PC Game - gra komputerowa dla małych dzieci  – produkcji hiszpańsko – słoweńskiej / computer game

 

Nagroda Specjalna Ordynariusz Archidiecezji Łódzkiej
 Sylwester Jesionkiewicz za program „ Żyjmy duchem św, Franciszka”
- „Żyjmy duchem św. Franciszka”  – prezentacja multimedialna  Sylwestra Jesionkiewicza związana z 800- leciem Zakonu Franciszkanów

Wyróżnienia Redakcja Niedziela TV za zestaw filmów internetowych
- Niedziela TV - Filmy internetowe Tygodnika Katolickiego Niedziela

Wyróżnienie Stefano Mura, Mariano Diotto, Irena Sever za klip muzyczny It,s  a sin / to jest grzech

- It is a sin / To był grzech – klip muzyczny o działaniu Chrystusa w życiu młodzieży – Stefanbo Muro, Mariano Diotta, Irena Sever (Włochy) 

Strony internetowe

I Nagroda
Ojciec Leonard Piotr Bielecki za stronę internetową

www.franciszkanie.net   z blogiem „Bez sloganu”

II Nagroda Redakcja Portalu www.catholic.ru 
www.catholic.ru  rosyjska katolicka strona internetowa z filmikami 
III Nagroda Andrzej Winiarz za stronę internetową

www.awiniarz.com   ze zdjęciami JP2 oraz filmem o prałacie Peszkowskim

Wyróżnienia
www.pulssydney.blogspot.com
australijska strona www z pielgrzymki Benedykta XVI

 i spotkania z młodzieżą
w Sydney

Mariusz Czarniecki  za stronę internetową z prezentacją multimedialną
 www.czarnieckimm.fc.pl  z prezentacja multimedialną o historii Polski   i felietonami na temat mediów

                                    Niepokalanów, 17 maja 2009 roku