KOMUNIKAT JURY

XXV MIĘDZYNARODOWEGO KATOLICKIEGO FESTIWALU FILMÓW

I MULTIMEDIÓW „NIEPOKALANÓW 2010”

 

                W dniach od 27  do 30 maja  2010 roku odbył się, pod osobistym patronatem Jego Eminencji Prymasa Polski, Kardynała Józefa Glempa oraz Komitetu Honorowego, kolejny XXV Międzynarodowy Katolicki Festiwal Filmów i Multimediów „Niepokalanów 2010”. Na Festiwal zgłoszono 172 filmy i programy telewizyjne oraz 39 programów radiowych z 20 krajów z całego świata: Argentyny, Białorusi, Brazylii, Chorwacji, Czeskiej Republiki, Ghany, Hiszpanii, Indii, Kenii, Kanady, Mongolii, Rosji, Tajwanu i Chin, Ukrainy, USA, Węgier, Włoch, Zambii i Polski. Do nagród i wyróżnień regulaminowych Komisje Selekcyjne wybrały w poszczególnych kategoriach:  filmy fabularne – 5 filmów, filmy dokumentalne – 10 filmów, programy telewizyjne – 3 programy, programy edukacyjne i katechetyczne – 3 programy, programy radiowe – 6 programów, programy multimedialne – 5 programów.

Komisja Jury Festiwalu obradująca w składzie:

                Jan Szafraniec – przewodniczący Jury, Antoni Zięba – wiceprzewodniczący Jury, Andrzej Januszewski – v-ce prezes Katolickiego Stowarzyszenia  Filmowego, o. CM Paul (India) – reżyser, krytyk filmowy, Galina Shur (Białoruś) – przedstawiciel SIGNIS, krytyk filmowy, Maria Jędrzejewska – sekretarz jury, Zygmunt Skonieczny – reżyser, Andrzej Piliczewski – reżyser, Elżbieta Cieślik – dziennikarz, Andrzej Maywald –redaktor, ks. Antoni Zieliński – realizator filmowy, s. Katarzyna Purska – katecheta, Elżbieta Jeziorowska –aktorka, s. Beata Iwaszko – realizator filmowy,  Małgorzata Jurgowiak – dziennikarz,  Krystyna Młoduchowska-Dziob – psycholog, ks. Antoni Zieliński – realizator filmowy, Janusz Sierpowski – dziennikarz, Zygmunt Gutowski – realizator filmowy, Karol Brejnak – dziennikarz

przyznała nagrody w kategoriach: filmu fabularnego, filmu dokumentalnego, programu telewizyjnego,
programu edukacyjnego i filmu amatorskiego.

 

GRAND PRIX

ufundowane przez Telewizję Polską S.A.

 

5125  -  Popiełuszko - Wolność jest w nas, autor: Rafał Wieczyński,  prod. Focus Producers Sp z o.o.

Za wierne ukazanie postaci męczennika naszych czasów ks. Jerzego Popiełuszki, jego odważnej i bezkompromisowej służby Bogu, Ojczyźnie i ludziom. Przypomnienie jego heroicznej postawy w obronie Prawdy, „Solidarności”, ludzi krzywdzonych przez reżim komunistyczny. Za ukazanie aktualności przesłania: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”.

 

FILMY FABULARNE

 

I nagroda

5059  -  Nurunguvettangal, autor: Leo Taddeus, prod. CMC UDAYA PROVINCE, Indie

Za przedstawienie w artystycznej formie trudów i wzniosłości życia zakonnic i wzajemnego duchowego oddziaływania między nimi a otoczeniem ludzi świeckich.

 

 

II nagroda

5053  -  Prymas w Komańczy, autor: Paweł Woldan, prod. Telewizja Polska S.A.

Za ukazanie heroicznej postawy i duchowych zmagań Prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego w czasie jego internowania i inwigilowania przez funkcjonariuszy reżimu komunistycznego. Za wskazanie istotnej roli wspólnoty osób świeckich w przygotowaniu i zredagowaniu odnowionych Ślubów Jasnogórskich Narodu Polskiego. Przypomnienie niezłomnej obrony praw Kościoła i narodu przez Prymasa i bezgranicznego zawierzenia Bogu i Maryi Królowej Polski.

 

Wyróżnienia

 

5026 -   The Last  Apeal, autor: Fr Bala Udumala, prod. Fr Bala Udumala, Indie

Za ukazanie językiem współczesnego filmu przesłania Apostołki Bożego Milosierdzia św. Siostry Faustyny Kowalskiej.

 

5078 -  Ente Ettavum Priyapetta Teacherku, autor: Jiji Kalavanal, prod. Jiji Kalavanal, Indie

Za ukazanie głębi powołania nauczycielskiego na przykładzie pomocy uczniowi w jego dramatycznych problemach życiowych.

      

FILMY DOKUMENTALNE

 

I nagroda

5017  -  Historia Kowalskich, autor: Arkadiusz Gołębiewski, Maciej  Pawlicki, prod. Picaresque Maciej Pawlicki

Za ukazanie straszliwych konsekwencji jakie ponosiły polskie rodziny ratujące Żydów przed zagładą z rąk niemieckich zbrodniarzy.

 

II nagroda ex equo

5062  -  Bajki z krainy pieców…, autor: Andrzej B. Czulda, prod. Wytwórnia Filmów Oświatowych i Programów Edukacyjnych

Za ukazanie mocy ludzkiego ducha, który pozwolił 30 więźniom KL Auschwitz pisać i ilustrować bajki dla ich dzieci w cieniu kominów krematoryjnych.

 

II nagroda ex equo

5051  -  Abp Fiodorow. Prawda i ciemność, autor: Aleksander Kuprin, prod. Otczij Dom, Rosja

Za ukazanie bohaterskiej postawy abp. Fiodorowa w obronie prawdy i idei jedności chrześcijan w obliczu nieludzkiego, niszczącego Kościół bolszewickiego terroru. Ukazanie haniebnej roli sowieckiego sądownictwa w prześladowaniu duchowieństwa.

 

III nagroda ex equo

5122  –  Przyjaciółki, autor: Wanda Różycka-Zborowska, prod. Satchwell Warszawa

Za ukazanie pięknej przyjaźni dwóch koleżanek szkolnych: Polki Grażyny Harmacińskiej i Żydówki Danuty Rozental w dramatycznym czasie hitlerowskiej okupacji.

 

III nagroda ex equo

5018  -  Duch, autor: Andrzej Bodasiński, Lech Dokowicz, prod. Mirar Bodasińscy Sp.J

Ukazanie mocy Ducha Świętego działającego we współczesnym świecie poprzez ofiarną posługę kapłanów charyzmatyków w trudnych środowiskach. Przedstawienie skuteczności modlitwy wstawienniczej, dzięki której Bóg uzdrawia serca, umysły i ciała.

 

Wyróżnienia

 

5139 -  Kroniki zapowiedzianej śmierci - Oni chcą mnie zabić, autor: Piotr Litka, prod.  Wojciech Szumowski TVN

Za ukazanie prześladowań księży przez komunistyczną SB w latach 80-tych XX wieku na przykładzie zabójstwa ks. Stefana Niedzielaka, kapelana Rodzin Katyńskich.

 

5075 -  FIDEI TESTIS – Świadek Wiary, autor: Jurij Goruliow, prod. Studio „StopKadr” na zlecenie Telewizji Religia, Białoruś

Za ukazanie dynamizmu wiary i chrześcijańskiego optymizmu ks. kard. Kazimierza Świątka, wieloletniego więźnia łagrów, dwukrotnie skazanego na śmierć przez sowieckich i niemieckich zbrodniarzy, do dziś aktywnie zaangażowanego w odrodzenie Kościoła na Białorusi. 

 

5064 -  Fatima ujawnia swe tajemnice, autor: Małgorzata Pabis, prod. Wydawnictwo A-Z

Za przypomnienie zawsze aktualnego przesłania Matki Bożej z Fatimy.

 

PROGRAMY TELEWIZYJNE

 

I nagroda

5136  -  Notacje - Czerwone noce na Wołyniu - o. Heronim  Warachim, autor: Krzysztof Tadej,

prod. Agencja Produkcji Telewizyjnej TVP

Za przedstawienie, w krótkiej formie notacji, relacji naocznego świadka przemilczanych zbrodni NKWD na polskich żołnierzach AK i mordowania przez bandy UPA cywilnej ludności polskiej na Wołyniu.

 

5127  -  Notacje - Żarty Karola Wojtyły - ks. bp Adam Dyczkowski, autor: Krzysztof Tadej, prod. Agencja Produkcji Telewizyjnej TVP

Ciekawe przedstawienie relacji bp. Adama Dyczkowskiego o ks. kard. Karolu Wojtyle.

 

 

II nagroda

5109  –  My, wy, oni - śmierć dziecka, autor: Krzysztof Żurowski, prod. TVP Redakcja Katolicka

Za ukazanie chrześcijańskiego sensu i godności śmierci dzieci, ich dojrzałości duchowej i postaw rodziców.

 

III nagroda

5093  -  Magazyn  Katolicki „Ichtis”- felieton Przystanek Jezus, autor: Adam Wołyński, prod. TVP

Gorzów Wlkp.

Za ukazanie misji ewangelizacyjnej wspólnot młodzieżowych skupionych wokół ks. bp. Edwarda Dajczaka w środowisku młodzieży zagrożonej pop kulturą.

 

 

PROGRAMY  EDUKACYJNE

 

I nagroda

5034  –  Lech Majewski. Świat według Breughela, autor: Dagmara Drzazga, prod. TVP Katowice

Film dostarcza niezwykłych przeżyć artystycznych w kontakcie ze sztuką Breughela „Droga na Kalwarię” i w fascynujący sposób ukazuje warsztat tworzenia filmu przez współczesnego artystę Lecha Majewskiego.

 

II nagroda

5013  -   Dwadzieścia tajemnic Różańca -Tajemnice Chwalebne, autor: Andrzej Solka,

prod. Wydawnictwo św. Karola, Włochy/Polska

Spojrzenie na tajemnice chwalebne z perspektywy biblijnej ilustrowane obrazami wielkich mistrzów malarstwa i krajobrazami Ziemi Świętej.

 

III nagroda

5144  –  Perełka, autor: ks. Maciej Makuła SDB, prod.  Duszpasterstwo Akademickie „Węzeł”

Za pogłębioną relację z przyśpieszonego chorobą nowotworową dojrzewania duchowego młodej dziewczyny. Ukazanie jak Daria świadomie buduje relacje z Bogiem i chrześcijańską hierarchię wartości w swoim życiu.

 

 

FILMY AMATORSKIE

 

I nagroda

5159  –   Kikomeko 2, autor: ks. Stanisław Rafałko, prod. Salezjański Ośrodek Misyjny  -  Polska

Za interesujące przedstawienie pracy misyjnej, a szczególnie wychowawczej polskich Księży Salezjanów w Kenii wśród młodzieży ze slumsów.

                                                                                   II nagroda

5008  -  Pamięć, autor: Andrzej Winiarz, prod. Andrzej Winiarz

Za ukazanie relacji śp. ks. prałata Zdzisława Peszkowskiego o przekazie papieża Jana Pawła II czym jest pamięć i tożsamość. Za przekazanie świadectwa, jak ważne jest zachowanie pamięci o ofiarach zbrodni katyńskiej przez Ks. Prałata, kapelana Rodzin Katyńskich i naocznego świadka tej zbrodni.

 

III nagroda

5116  –   Pielgrzymka, autor: Franciszek Mazur, prod. Franciszek Mazur

Ukazanie istotnego sensu pielgrzymowania – spotkania z Bogiem we wspólnocie pielgrzymów – braci i sióstr.

 

 

NAGRODY SPECJALNE

Nagroda specjalna ufundowana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Aleksandra Kaczyńskiego

5162 – Oni szli szarymi szeregami, autor: Mariusz Malec, prod. Fundacja Filmowa Armii Krajowej

Za ukazanie roli patriotycznego wychowania młodzieży w II Rzeczypospolitej, które zaowocowało bohaterską służbą Ojczyźnie w Szarych Szeregach AK w czasie II wojny światowej.

 

Nagroda specjalna ufundowana przez SIGNIS Białoruś

5062  -  Bajki z krainy pieców…, autor: Andrzej B. Czulda, prod. Wytwórnia Filmów Oświatowych i Programów Edukacyjnych

Za twórcze chrześcijańskie podejście do tematu historycznej pamięci środkami kina dokumentalnego.

 

 

 

Nagroda specjalna ufundowana przez Stowarzyszenie Rycerstwa Niepokalanej

5112 – Tutaj zawsze byliśmy wolni, autor: Tadeusz Szyma, Paweł Woldan, prod. Stowarzyszenie Przyjaciół Gaude Mater

Za ukazanie szczególnej roli Jasnej Góry – duchowej stolicy Polski w zachowaniu wiary i tożsamości narodowej na kanwie I Pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski w 1979 roku.

 

Nagroda specjalna ufundowana przez Klasztor OO. Franciszkanów w Niepokalanowie

5073 – Pelplińska jesień 1939, autor: Andrzej Machnowski, prod. Agencja ATM Andrzej Machnowski

Za przypomnienie martyrologii duchowieństwa oraz świeckich elit społeczeństwa diecezji pelplińskiej mordowanych przez okupanta niemieckiego od początku II wojny światowej.

 

 

PROGRAMY RADIOWE

Komisja Jury ds. radiowych  w składzie: Andrzej Bogusław Januszewski – przewodniczący,

Elżbieta Cieślik,  Elżbieta Jeziorowska, Andrzej Maywald


1 - NAGRODY  REGULAMINOWE

 

NAGRODA I

7827  Polesia czar, Jan Smyk, Polskie Radio Białystok.

Piękno człowieka i piękno przyrody, portret kapłana ks. kard. Kazimierza Świątka i niezwykłe miejsce – Polesie.

 

NAGRODA II

7829  Nie z księżyca – czyli kapłan też człowiek. Odc. 9, Marta Januszewska, ks. Marek Chorzępa,

VIA Katolickie Radio Rzeszów 2.

Bł. ks. Władysław Findysz, więzienie, represje i wielka wiara, i pamięć tych, dla których był wychowawcą
i wzorem. „Plus” za pomysł całego cyklu, szczególnie aktualnego w Roku Kapłańskim.

 

NAGRODA III

7824  Portret Matki, Anna Kaczkowska, Polskie Radio Lublin S.A.   

Siła miłości matki – wiejskiej gospodyni i syna – artysty, siła miłości do rodzinnej ziemi.

 

 

2 - RÓWNORZĘDNE WYRÓŻNIENIA

 

7808  Historia pewnej przyjaźni, Małgorzata Sawicka, Radio Lublin S.A.

O niezwykłej relacji miedzy mieszkańcami Świdnika – miasta na Lubelszczyźnie i Polakami mieszkającymi
w małej wiosce na Białorusi. Przyjaźń, pomoc, Ojczyzna.

 

7813  Razem z mamą, Maria Brzezińska, Polskie Radio Lublin.

Wzruszający reportaż o miłości do matki i miłości do synów, mimo poważnej choroby – wiara i nadzieja, poprzez te doświadczenia pomoc innym. I książka…

 

7818  Wzmocniło się wasze powołanie, Dorota Juchnowska, Polskie Radio Kielce.

O powołaniu i kapłaństwie w Polsce komunistycznej.

 

7820  Fatalizm czy nadzieja Polaków, Dorota Fredro-Boniecka, Studio Reportażu i Dokumentu Polskiego    Radia S.A.

Próba odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak długo nie udało się wypełnić przysięgi złożonej przez Sejm Czteroletni o wybudowaniu Świątyni Opatrzności Bożej – wotum wdzięczności narodu polskiego.