Multimedia 2014 – nominacje do nagród i wyróżnień (pogrubione)

Nr kat.

Tytuł

Autor / Reżyser

Producent

Kraj

 

29M01

      9’

Impresja pt.: „Lustra”

Beata Polkowska
muz. Andrzej Rejman

 Beata Polkowska

Polska

 

29M02

      2’

Don Bosco International film festival

Bineesh Sebastian

Don Bosco IMAGE

Indie

 

29M03

 

     45’

Zabierz, mnie mistrzu do Efrem. Poezję Karola Wojtyły śpiewa Ewa Błoch

Ewa Błoch

Wydawnictwo Muzyczne GOLD RECORDS

 Polska

 

N

29M04

 

     45’

Golgota Jasnogórska

Ernest Bryll

Marcin Styczeń

Joanna Lewandowska

Edycja Św. Pawła

Polska

 

N

29M05

 

 

     42’

Pieśni Kresów, Żołnierzy: wyklętych, Andersa, zamordowanych z list katyńskich. 70-ta rocznica ludobójstwa ukraińskiego OUN-UPA dokonanego na Polakach

Bogna Lewtak-Baczyńska

Galeria Autorska
 i Teatr Well Art. Bogny Lewtak-Baczyńskiej

Polska

 

N

29M06

 

46’ i 47’

Nic to nic. Cri du coeur. Je ne regrette rien.

Bogna Lewtak-Baczyńska

Galeria Autorska i Teatr Well Art. Bogny Lewtak-Baczyńskiej

Polska

 

29M07

    90’

Via – Crucis - Poloniae

Michał Chołka

Janusz Blacharz Moc.Art

Polska

 N