XXIX MIĘDZYNARODOWY KATOLICKI FESTIWAL FILMÓW  I MULTIMEDIÓW
NIEPOKALANÓW 2014

             Program Ramowy Festiwalu

Czwartek 22 maja 2014
od 17.oo recepcja na noclegi w Domu Bawarskim, Granice, ul. Familijna 4
(przy szosie do Niepokalanowa)

Pi±tek 23 maja 2014

8.oo Msza św. w Klasztorze Niepokalanów
9.oo Dom Bawarski  - Sniadanie
         Recepcja uczestników w Domu Bawarskim
10.oo Uroczyste rozpoczęcie projekcji festiwalowych
10.15  Projekcje filmowe (1)
12.oo Przerwa na kawę
12.15  Projekcje filmowe (2)|
14.oo Obiad
15.oo Projekcje Festiwalowe (3)
19.oo Kolacja
20.oo – 21.3o Projekcje wieczorne  (4)

Sobota 24 maja 2014

8.oo Msza św. w Klasztorze Niepokalanów
9.oo Dom Bawarski  Sniadanie
10.oo  Projekcje filmowe (5)
12.oo Przerwa na kawę
12.15  Projekcje filmowe (6)
14.oo Obiad
15.oo Projekcje Festiwalowe (7)
19.oo Kolacja
20.oo – 21.3o Spotkanie rekreacyjne ( grill)

Niedziela 25 maja 2014

9.oo Dom Bawarski  Sniadanie
11.30 Obiad (lunch)
13.oo Uroczyste Zakończenie Festiwalu,
            Msza św. w Bazylice Niepokalanowskiej
14.3o Sala św. Bonawentury  Uroczyste ogłoszenie wyników  i  rozdanie nagród .
           Wręczenie Telewizji Trwam Nagrody KSF im. Juliana Kulentego
           „Multimedia w służbie Ewangelii”.   Koncert muzyczny
.
17.oo Kolacja

Serdecznie zapraszamy w imieniu Organizatorów Festiwalu:
Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego
i Klasztoru Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie

Wiesław Domagalski
prezes
Tel.
+48 603 343 899
www.festiwalniepokalanow.pl
e-mail: 
ksf@festiwalniepokalanow.pl