PROGRAM XVII MIĘDZYNARODOWEGO KATOLICKIEGO FESTIWALU
FILMÓW I MULTIMEDIÓW NIEPOKALANÓW 2002             
Strona Główna

Wtorek 21 maja 2002 / Tuesday, May, 21th

8.00 - 10.45  Akredytacja uczestników Festiwalu / Registation of Participants

____________________________________________________________________________________________________

Uroczystość Otwarcia Festiwalu / Festival Opening Ceremony

11.00 Msza Św. Inauguracyjna / Opening Holy Mass

12.00 Uroczyste rozpoczęcie Festiwalu / Opening Ceremony of the Festival

Przynoszą tu smutki i radości  (They bring here their grief and joy)
reż./dir. Wojciech Nowakowski       prod. TVP S.A. Telewizja Polonia, Warszawa   dystr. TVP S.A. Telewizja Polonia, Warszawa
(nr 3444) - 20' dokumentalny / documentary

Misjonarz   (The Missionary)
reż./dir. Szczęsna Milli      prod. Polskie Radio S.A. Studio Reportazu i Dokumentu, Warszawa    dystr. Polskie Radio, Warszawa 
(nr R36) - 23' program radiowy / radio program

_____________________________________________________________________________________________________

13.40 Obiad / Lunch

14.30 Być sobą  (Be yourself)
reż./dir. Teodor Ratkowski  prod. Studio Obiektyw Sp. z o.o., Warszawa  dystr. Studio Obiektyw Sp. z o.o., Warszawa 
(nr 3441) - 47' dokumentalny / documentary

15.25 Bastion Świętokrzyski (Saint-Crucifix Bastion)
reż./dir. Elżbieta Szumiec-Zielińska, Andrzej Kuśmider    prod. Dom Wojska Polskiego - Studio Filmowe, Warszawa dystr. MON - Dep. Społeczno-Wychowawczy, Warszawa    
(nr 3445) - 25' program edukacyjny / educational program

15.55 W domu nowego życia (The Home of new Life)
reż./dir. Danuta Kaszewska, Ks.Cezary Kuciński    prod. TVP S.A. Oddział w Poznaniu, Poznań  dystr. TVP S.A. Oddział w Poznaniu, Poznań 
(nr 3422) - 15' program telewizyjny / TV program

16.15 Kawa / Coffee

16.30 Bez adresu (With no address) 
re
ż./dir. Jadwiga Kamińska   prod. Telewizja TOYA, Łódź dystr. Telewizja TOYA, Łódź
(nr 3447) - 15' dokumentalny / documentary

16.50 Przepaść uzależnień (Abyss of Dependence)
reż./dir. Ks. Rafał Ostrowski  prod. SEFT Studio Miriam, Poznań  dystr. SEFT Studio Miriam, Poznań 
(nr 3505) - 17' program edukacyjny / educational program

17.15 Wesele wesel (The Wedding of the Weddings)
re
ż./dir. Marta Pawłowska, Tomasz Kuc prod. TVP S.A. Oddział w Białymstoku, Białystok  dystr. TVP S.A. Oddział w Białymstoku, Białystok
(nr 3491) - 19' program telewizyjny / TV program

17.40 Tylko jeden człowiek (One Man Only)
reż./dir. Henryk Jantos  prod. TVP S.A., Warszawa    dystr. TVP S.A., Warszawa
(nr 3530) - 14' program telewizyjny / TV program

18.15 Kolacja / Dinner

19.00 Czas na refleksje / Reflexion time

19.20 Non possumus - Prymas Stefan Wyszyński - część 1 (Non possumus - Primate Stefan Wyszyński - part 1)
reż./dir. Paweł Woldan prod. TVP S.A. Agencja Filmowa, Warszawa dystr. TVP S.A., Warszawa
(nr 3522) - 48' dokumentalny / documentary

20.15 Peregrynacja obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej (The peregination of the icon of St. Mary's of Jasna Góra)
re
ż./dir. Krzysztof Żurowski prod. TVP S.A. Agencja Publicystyki i Edukacji, Warszawa  dystr. TVP S.A. Program 2, Warszawa 
(nr 3419) - 21' dokumentalny / documentary

20.46 Skrawek nieba (A Bit of Heaven)
re
ż./dir. Rafał Wieczyński prod. Focus Producers Co Ltd, Warszawa dystr. Focus Producers Co Ltd, Warszawa
(nr 3533) - 60' dokumentalny / documentary

Środa 22 maja 2002 / Wednesday, May, 22th

7.40 Jutrznia / Matins 

8.00 Śniadanie / Breakfast

8.45 Droga do Astany (Way to Astana)
re
ż./dir. Krzysztof Żurowski prod. TVP S.A. Agencja Publicystyki i Edukacji, Warszawa dystr. TVP S.A., Warszawa 
(nr 3421) - 39' dokumentalny / documentary

9.30 Droga, prawda, życie  (The Way, the Truth, the Life )
reż./dir. Kinga Dębska  prod. TVP S.A. Agencja Filmowa, Warszawa  dystr. TVP S.A., Warszawa  
(nr 3409) - 18' dokumentalny / documentary

9.55 Kawa / Coffee

10.10 Brat Roger twórca Taize i rzecznik idei pojednania (Brother Roger - Taize founder and advocate of reconciliation)
re
ż./dir. Barbara Lorynowicz prod. Multi-Vision-Art. Studio Filmowe, Łódź   dystr. Studio Start, Łódź
(nr 3483) - 56' dokumentalny / documentary

11.10 Lednica 2001
re
ż./dir. Jacek Komorowski prod. Focus Producers Co Ltd, Warszawa dystr. Focus Producers Co Ltd, Warszawa 
(nr 3532) - 28' dokumentalny / documentary

12.00 Msza Św. / Holy Mass

13.00 Obiad / Lunch

14.00 17 września (September, 17th)
reż./dir. Marek Widarski  prod. Wytwórnia Filmowa "Czołówka", Warszawa  dystr. Studio Filmów Edukacyjnych "Nauka", Warszawa
(nr 3465) - 19' dokumentalny / documentary

14.25 ... to nie był straszny sen ... (... It Was Not A Nightmare)
reż./dir. Ryszard Jasiński, Ludgardas Gedrawiczus  prod. Studio Raj (Białoruś)  dystr. Studio Raj (Białoruś)
(nr 3546) - 17' dokumentalny / documentary

14.50 Kampinoska Epopeja (The Kampinos Epic)
re
ż./dir. Alina Czerniakowska prod. Spot House - Wojciech Jastrzębowski, Warszawa dystr. Alina Czerniakowska, Warszawa
(nr 3541) - 40' dokumentalny / documentary

15.35 Kawa / Coffee

15.50 W sprawie generała Fieldorfa Nila (General Fieldorf's Case)
reż./dir. Alina Czerniakowska  prod. Alina Czerniakowska, Warszawa  dystr. Alina Czerniakowska, Warszawa
(nr 3540) - 14' dokumentalny / documentary

16.10 Bohater (The Hero) 
re
ż./dir. Dariusz Gajewski prod. Angel House Ltd, Warszawa  dystr. TVP S.A., Warszawa  (nr 3520) - 46' dokumentalny / documentary

17.00 Sprawiedliwi wśród ... (The Just among ...)
reż./dir. Beata Hyży-Człopińska  prod. TVP SA Oddział w Białymstoku, Białystok  dystr. TVP SA Program 2, Warszawa 
(nr 3459) - 12' dokumentalny / documentary

17.20 Dwie Polski (Two Polands) 
re
ż./dir. Krzysztof Wojciechowski prod. Jerzy Bonczyk, Warszawa  dystr. Jerzy Bonczyk, Warszawa
(nr 3413) - 48' fabularny / feature film

18.15 Kolacja / Dinner

19.00 Czas na refleksje / Reflexion time

19.20 Quantum Memory (Kwant pamięci)
reż./dir. Reid Perkins-Buzo OP prod. Lumen Multimedia Association (USA)  dystr. Lumen Multimedia Association (USA)
(nr 3451) - 19' fabularny / feature film

19.45 Eutanazja - śmierć na życzenie czy zwykłe morderstwo (Euthanasia - death upon request or regular murder)
reż./dir. Grzegorz Jankowski  prod. Telewizja Familijna S.A., Warszawa  dystr. Telewizja Familijna S.A., Warszawa
(nr 3508) - 51' program telewizyjny / TV program

20.45 Wieczernik (Last Supper Room)
re
ż./dir. Grzegorz Królikiewicz prod. Studio Filmowe "N", Łódź dystr. TVP S.A., Warszawa
(nr 3415) - 59' fabularny / feature film

Czwartek 23 maja 2002 / Thursday, May, 23th

7.40 Jutrznia / Matins

8.00 Śniadanie / Breakfast

8.45 September 11th. Stories from the Twin Towers (11 września. Historia Wież Światowego Centrum Handlu)
reż./dir. Jim Fahy  prod. Radio Telefis Eireann (Irlandia)   dystr. Radio Telefis Eireann (Irlandia) 
(nr 3402) - 36' dokumentalny / documentary

9.25 Bóg na Manhattanie (God came to Manhattan)
reż./dir. Piotr Semka prod. Telewizja Familijna S.A., Warszawa dystr. Telewizja Familijna S.A., Warszawa
(nr 3510) - 25' program telewizyjny / TV program

9.55 Misjonarze w Rwandzie (Missionary Priests in Ruanda)
re
ż./dir. Michał J. Dudziewicz prod. Studio Filmowe "Camera '94", Łódź  dystr. TVP S.A. Redakcja Katolicka, Warszawa
(nr 3477) - 25' dokumentalny / documentary

10.25 Kawa / Coffee

10.40 Missionari (Misjonarze) (Missionaries)
re
ż./dir. Fabio Zavattaro prod. RAI TG1 (Włochy) dystr. RAI Trade (Włochy)
(nr 3499) - 44' dokumentalny / documentary

11.30 Szliach da Boga (4) (Szlak do Boga (4) - Siostry) (The Way to God (4) - Sisters)
reż./dir. Oksana Szyd
łowskaja prod. TV Witebsk, Witebsk (Białoruś)  dystr. TV Witebsk, Witebsk (Białoruś)
(nr 3551) - 16' dokumentalny / documentary

12.00 Msza Św. / Holy Mass

13.00 Obiad / Lunch

14.00 - 18.00        Przesłuchania Programów Radiowych - Sala Spotkań II p.

14.00 Gregoire et les hommes aux fers (Gregoire i ludzie w żelazie) (Gregoire and the men in irons)
reż./dir. Leonardo Lucchetti prod. RAI Due (Włochy)  dystr. RAI Trade (Włochy)
(nr 3512) - 30' dokumentalny / documentary

14.35 Don Bosko svetec, ktery skalal salta (Don Bosko - święty, który robił salta) (Don Bosko - the saint who somersaulted)
reż./dir. O.Leoš Ryška SDB prod. Studio Telepace (Czechy) dystr. Studio Telepace (Czechy)
(nr 3442) - 30' dokumentalny / documentary

15.10 El Misionero (Misjonarz) (Missionary)
re
ż./dir. Wojciech Staroń prod. Studio Filmowe "WIR", Warszawa dystr. Studio Filmowe "WIR", Warszawa
(nr 3544) - 51' dokumentalny / documentary

16.05 Kawa / Coffee

16.20 The Calling (Powołanie)
reż./dir. Nathan Flood prod. Nathan Flood (USA) dystr. Nathan Flood (USA)
(nr 3428) - 55' amatorski / amateur

17.20 Gou Nichi ni kakeru - Ai no Teisudo (The Railroad of Love) (Kolej miłości)
reż./dir. Shigeki Chiba prod. Hidekatsu Ishiyama / Yoshimi Chiba (Japonia) dystr. Yoshimi Chiba (Japonia)
(nr 3412) - 40' (87') dokumentalny / documentary

18.15 Kolacja / Dinner

19.00 Czas na refleksje / Reflexion time

19.20 Gesu, un bambino come noi (Jesus, a child like us) (Jesus, dziecko jak my)
re
ż./dir. Ferro Piludo, Luccilla Salimei prod. RAI Tre (Włochy)  dystr. RAI Trade (Włochy)
(nr 3513) - 28' fabularny / feature film

19.55 Pielgrzymi (The Pilgrims)
re
ż./dir. Jerzy Ridan prod. ER FILM STUDIO Jerzy Edward Ridan, Kraków dystr. TVP SA Program 1, Warszawa
(nr 3429) - 49' dokumentalny / documentary

20.50 Po dorogie k chramu (W drodze do cerkwi)
The Way to Church  re
ż./dir. Nikołaj Goriaczkin prod. Blagovest Media CRTN (Rosja) dystr. Blagovest Media CRTN (Rosja)
(nr 3539) - 57' dokumentalny / documentary

Piątek 24 maja 2002 / Friday, May, 24th

07.40 Jutrznia / Matins

08.00 Śniadanie / Breakfast

_____________________________________________________________________________

08.45 Wspomnienie biskupa Jana Chrapka (Ziarno - Ostatnie spotkanie)
re
ż./dir. S. Mariola Kłos, Lidia Lasota prod. TVP S.A., Warszawa   dystr. TVP S.A., Warszawa
(nr 3518) - 8" (25') program telewizyjny / TV program

Biskup Jan Chrapek - portret dźwiękowy (Bishop Jan Chrapek - the sonic portrait)
reż./dir. Dariusz Janik, Radosław Mizera  prod. Katolickie Radio Radomskie "Ave", Radom dystr. Katolickie Radio Radomskie "Ave", Radom
(nr 0004) - 20' program radiowy

_____________________________________________________________________________

09.25 Ziarno - Zanim się narodził (The Grain - Before He Was Born)
reż./dir. S. Mariola Kłos, Lidia Lasota  prod. TVP S.A., Warszawa dystr. TVP S.A., Warszawa
(nr 3517) - 25' program telewizyjny / TV program

9.30 - 11.15         Przesłuchania Programów Radiowych - Sala Spotkań II p.

09.55 Kawa / Coffee

10.10 Droga do św. Mikołaja (The Way To St. Nicholas)
reż./dir. Leszek Zduń prod. Manus Media Group, Kraków   dystr. TVP S.A., Warszawa
(nr 3524) - 27' fabularny / feature film

10.45 Świątynie pod otwartym niebem (The churches under open sky)
reż./dir. Andrzej Różycki  prod. TVP SA Oddział w Białymstoku, Białystok dystr. TVP S.A. Telewizja Polonia, Warszawa
(nr 3414) - 25' dokumentalny / documentary

11.15 W służbie bliźniemu (Serving "the neighbour")
reż./dir. Zygmunt Skonieczny prod. ART Studio - Artur Skonieczny, Łódź dystr. ART Studio - Artur Skonieczny, Łódź
(nr 3403) - 22' dokumentalny / documentary

12.00 Msza Św. / Holy Mass

13.00 Obiad / Lunch

______________________________________________________________________________

Spotkanie przedstawicieli Klubów Edukacja 2000 (Meeting of the Education 2000 Clubs Representatives)

14.30 Sala spotkań - II piętro

______________________________________________________________________________

14.00 Kościół pod wezwaniem św. Stanisława Kostki (The Curch of St. Stanislaw Kostka)
reż./dir. Teresa Modelska  prod. Wytwórnia Telewizyjno-Filmowa "Alfa", Szczecin dystr. TVP SA Oddział w Szczecinie, Szczecin
(nr 3453) - 15' dokumentalny / documentary

14.20 To co najważniejsze (The most important)
reż./dir. Tadeusz Józekowski prod. Emmanuel Film - Tadeusz Józekowski, Warszawa dystr. Emmanuel Film - Tadeusz Józekowski, Warszawa
(nr 3473) - 37' dokumentalny / documentary

15.05 Mała droga (The Little Way)
reż./dir. Leszek Tomala prod. Telewizja Niepokalanów, Warszawa dystr. Telewizja Niepokalanów, Warszawa
(nr 3469) - 37' dokumentalny / documentary

15.50 Szansa na życie - odc. 13 (A Chance to Live - part 13)
reż./dir. Jacek Sołtysiak prod. Wytwórnia Filmowa "Dydakta", Warszawa dystr. TVP S.A., Warszawa
(nr 3503) - 14' program edukacyjny / educational program

16.10 Kawa / Coffee

16.25 Terapia przez sztukę - Bogu wyśpiewam (Therapy through Arts - Sung to God)
reż./dir. Magdalena Iwińska prod. FRAMAX - MEDIA, Warszawa dystr. Telewizja Niepokalanów II, Warszawa
(nr 3543) - 20' program edukacyjny / educational program

16.50 Licheńskie proroctwo (Lichen's Prophesy)
reż./dir. Andrzej Kałuszko prod. TVP SA Program 1 Redakcja Filmu Dokokumentalnego, Warszawa dystr. TVP SA Program 1 Redakcja Filmu Dokokumentalnego, Warszawa
(nr 3495) - 54' dokumentalny / documentary

17.50 Kościelny od św. Idziego (St. Idzi Church Sacristan)
reż./dir. Jacek Dworakowski prod. Jacek Dworakowski, Gdynia dystr. Jacek Dworakowski, Gdynia
(nr 3449) - 9' amatorski / amateur

18.15 Kolacja / Dinner

19.00 Czas na refleksje / Reflexion time

19.20 Horoskop - gazetowa rzeczywistość (Horoscopes - newspaper reality)
reż./dir. Ks. Zbigniew Kucharski prod. EUROCOLOR TV S.A., Zielona Góra dystr. KSM Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, Zielona Góra
(nr 3461) - 25' program katechetyczny / catechetic program

19.50 Król czynu (The King of Deed)
re
ż./dir. Hanna Bednarczyk, Leszek Mańkowski prod. Wideotak - Tadeusz Kuna, Śrem dystr. Gimnazjum Nr 2 im. Ks. P. Wawrzyniaka, Śrem
(nr 3466) - 31' amatorski / amateur

20.30 Żeby zrozumieć (To understand)
reż./dir. Jan Soliński prod. AKF "Jaś", Pyskowice dystr. AKF "Jaś", Pyskowice
(nr 3439) - 5' amatorski / amateur

. 20.40 Niepokalanów - Gród Maryi (Niepokalanów (Immaculation Town) - The Castle of Virgin Mary)
re
ż./dir. Dorota Górska prod. FRAMAX - MEDIA, Warszawa  dystr. Telewizja Niepokalanów II, Warszawa
(nr 3438) - 59' program edukacyjny / educational program

Sobota 25 maja 2001 / Saturday, May, 25th

07.40 Jutrznia / Matins

08.00 Śniadanie / Breakfast

Prezentacja gry komputerowej

08.45 Ja Jestem  (I am )
reż./dir.Hanna Szali
ńska prod. Wydawnictwo Multimedialne Marana Tha, Gdańsk dystr. Wydawnictwo Multimedialne Marana Tha, Gdańsk
(M01) program multimedialny / multimedial program  - 15'

Przegląd informacyjny filmów o tematyce polonijnej

09.05 Wy już do Polski nie wrócicie (You will never come back to Poland)
reż./dir. Mikołaj Wawrzeniuk prod. TVP SA Oddział w Białymstoku, Białystok dystr. TVP SA Oddział w Białymstoku, Białystok
(nr 3464) - 22' dokumentalny / documentary

09.35 Z Ziemi Polskiej do Tomskiej (From Poland to Tomsk-land)
re
ż./dir. Dariusz Szada-Borzyszkowski prod. TVP SA Oddział w Białymstoku, Białystok dystr. TVP SA Oddział w Białymstoku, Białystok
(nr 3486) - 58' dokumentalny / documentary

10.50 Święcone w Kurytybie (Blessed in Kurytyba)
reż./dir. Roman Dobrzyński  prod. TVP S.A. Agencja Publicystyki i Edukacji, Warszawa dystr. TVP S.A. Telewizja Polonia, Warszawa
(nr 3526) - 15' dokumentalny / documentary

11.10 W stronę kresów (Torwards the Eastern Border)
reż./dir. Danuta Kaszewska prod. TVP SA Oddział w Poznaniu, Poznań dystr. TVP SA Oddział w Poznaniu, Poznań
(nr 3426) - 14' dokumentalny / documentary

12.00 Obiad / Lunch

Uroczystość zakończenia Festiwalu   (Closing Festiwal Ceremony)

Klasztor Niepokalanów / Niepokalanov Monastery

______________________________________________________________________________

Bazylika / Basilic

13.30 Msza Św. / Holy Mass

Sala św. Bonawentury / St. Bonaventura' s Hall

14.45 Ogłoszenie wyników Festiwalu i rozdanie nagród

Official ending of the Festival, handout of prizes

16.30 Agapa / Agape

17.30 - 19.30 Projekcje nagrodzonych filmów / Awarded films screening

______________________________________________________________________________