XX MIĘDZYNARODOWY KATOLICKI FESTIWAL FILMÓW I MULTIM EDIÓW
The 20th International Film and Multimedia Festiwal NIEPOKALANÓW 2005

Katalog nadesłanych filmów / Sent in films Catalogue

0301 Kibic

A Fan

Kibic

reż./dir. Henryk Dedo

prod. Fundacja Głos Ewangelii, Warszawa, Polska

30' reportaż radiowy Polska 2003

Reportaż ukazuje zjawisko pseudokibiców oraz przedstawia karierę jednego z fanów łódzkiego "Widzewa", którą

można zawrzeć w dwóch słowach: "od kibica do kloszarda".

A reportage shows the phenomenon of quasi-fans and presents so called "a career" of one fan of Widzew Łódź

Club that may be summarized by: "from a fan to a vagrant"

0301 Kibic

A Fan

Kibic

reż./dir. Henryk Dedo

prod. Fundacja Głos Ewangelii, Warszawa, Polska

30' reportaż radiowy Polska 2003

Reportaż ukazuje zjawisko pseudokibiców oraz przedstawia karierę jednego z fanów łódzkiego "Widzewa", którą

można zawrzeć w dwóch słowach: "od kibica do kloszarda".

A reportage shows the phenomenon of quasi-fans and presents so called "a career" of one fan of Widzew Łódź

Club that may be summarized by: "from a fan to a vagrant"

0302 Kazik

Kazik

Kazik

reż./dir. Henryk Dedo

prod. Fundacja Głos Ewangelii, Warszawa, Polska

29' reportaż radiowy Polska 2003

Skin, nacjonalista, nienawidzący Żydów i "kolorowych", zafascynowany faszyzmem; człowiek siejący postrach i

spustoszenie. Jak doszło do zmian w życiu tego człowieka? Jak to możliwe, że faszysta zaczął szanować Jezusa,

który był Żydem?

A skin, a nationalist, the one who hates Jews and people of races different than white, fascinated with fascism,

a man spreading fear and havoc. How come that his life has changed? What has happened that he

appreciated Jesus - Jew?

0303 Cud lubelski 1949 - 1999

Lublin's Miracle 1949 - 1999

Cud lubelski 1949 - 1999

reż./dir. Krystyna Bednarz

prod. Polskie Radio Program III, Warszawa, Polska

40' reportaż radiowy

Kaseta jest dokumentem dźwiękowym odtwarzającym cud w Katedrze Lubelskiej w lipcu 1949 roku oraz

restrykcyjnych działań władz w stosunku do ludzi, którzy byli jego świadkami.

An audio-document reporting a miracle in the Lublin Cathedral in July 1949 as well as the restrictive actions

undertaken by authorities towards people being its witnesses.

 

0304 Z Kieliszkiem bez kieliszka

With father Kieliszek without a glass in hand

Z Kieliszkiem bez kieliszka

reż./dir. Anna Kaczkowska

prod. Radio Lublin S.A., Lublin, Polska

22' reportaż radiowy Polska 2004

Ksiądz Andrzej Kieliszek, wikariusz z parafii w Krzesku na Podlasiu jest prawdopodobnie jedynym w Polsce

profesjonalnym terapeutą uzależnień wśród kapłanów. Działa w środowisku alkoholików, organizuje grupy

terapeutyczne dla uzależnionych i ich rodzin w wielu miejscowościach, nawet odległych od jego parafii. Uważa,

że ksiądz terapeuta jest człowiekiem zaufania dla poszkodowanych rodzin i może zdziałać więcej.

Priest Andrzej Kieliszek, vicar from Krzesk parish is probably the only one in Poland professional therapist

dealing with addictions among priests. In many locations he organizes therapeutic groups for addicted and

their families. He thinks that a priest - therapist is a man of trust for suffering families and can be of real help.

0305 Cyber dziewczyna

Cyber-girl

Cyber dziewczyna

reż./dir. Małgorzata Sawicka

prod. Radio Lublin S.A., Lublin, Polska

14' reportaż radiowy Polska 2004

Monolog australijskiej aktorki polskiego pochodzenia - 20-letniej Ani Stępień - jest dowodem na to jak

niebanalne życie i oryginalne marzenia może mieć młoda osoba. Poza robieniem tzw. "kariery" znajduje czas na to,

by gotować zupy dla bezdomnych, a marzy o budowaniu domów dziecka w Afryce.

A monologue by Australian actress of Polish origin - 20 year-old Anne Stępień - proves that young people may

lead life far from triviality and have unconventional dreams. Apart from her professional career, she cooks for

homeless and dreams about building an orphanage in Africa.

0306 Historia przydrożnego krzyża

The Story of a Wayside Crucifix

Historia przydrożnego krzyża

reż./dir. Małgorzata Sawicka

prod. Radio Lublin S.A., Lublin, Polska

30' reportaż radiowy Polska 2004

Zastrzelenie ukraińskiego obywatela przez polskich policjantów jest punktem wyjścia do przedstawienia kilku

ważnych problemów społecznych i moralnych, m.in. współczesnej "wędrówki ludów" w poszukiwaniu lepszego

losu poza granicami własnego kraju. Jak złagodzić ból rodziny, która razem ze zmarłym straciła nadzieję na lepsze

życie.

An Ukrainian citizen shot by Polish policemen is a starting point to present some important social and moral

problems connected among others with migration to find work. How to soothe the pain of the family - who

loosing her father - lost hope for better life?

 

0307 Milczące kazanie

The Silent Preach

Milczące kazanie

reż./dir. Adam Dębski

prod. Radio Plus Białystok, Białystok, Polska

6' reportaż radiowy Polska 2004

Po odnalezieniu ciała ks. Popiełuszki przywieziono je na sekcję zwłok do Białegostoku. Pomimo prób ukrycia tego

faktu, pod prosektorium zgromadziły się tłumy. Spontaniczne zgromadzenie było manifestacja wiary i szacunku

wobec ks. Jerzego. Choć upłynęło od tego wydarzenia 20 lat, jest ciągle żywe w pamięci ludzi, którzy w nim

uczestniczyli. Wielu do dziś wspomina owo "milczące kazanie" ks. Popiełuszki.

After having found the body of priest Popiełuszko it was brought to Białystok to conduct a post mortem. In

spite of the fact that every attempt had been made to hide this - in front of the room where the examination was

held - many people gathered. A spontaneous gathering was a manifest of faith and respect to priest Jerzy

Popiełuszko. About 20 years have lapsed from that moment the event is still alive in people's memory. Many of

them recollect this silent preach by Priest Popiełuszko.

0307 Milczące kazanie

The Silent Preach

Milczące kazanie

reż./dir. Marek Pietroncew

prod. Radio Plus Białystok, Białystok, Polska

6' reportaż radiowy Polska 2004

Po odnalezieniu ciała ks. Popiełuszki przywieziono je na sekcję zwłok do Białegostoku. Pomimo prób ukrycia tego

faktu, pod prosektorium zgromadziły się tłumy. Spontaniczne zgromadzenie było manifestacja wiary i szacunku

wobec ks. Jerzego. Choć upłynęło od tego wydarzenia 20 lat, jest ciągle żywe w pamięci ludzi, którzy w nim

uczestniczyli. Wielu do dziś wspomina owo "milczące kazanie" ks. Popiełuszki.

After having found the body of priest Popiełuszko it was brought to Białystok to conduct a post mortem. In

spite of the fact that every attempt had been made to hide this - in front of the room where the examination was

held - many people gathered. A spontaneous gathering was a manifest of faith and respect to priest Jerzy

Popiełuszko. About 20 years have lapsed from that moment the event is still alive in people's memory. Many of

them recollect this silent preach by Priest Popiełuszko.

0308 Trzepot

The Quiver

Trzepot

reż./dir. Maria Brzezińska

prod. Radio Lublin S.A., Lublin, Polska

24' słuchowisko Polska 2004

Co się dzieje z duszą po śmierci człowieka? Według poety - Jacka Trznadla - rozprasza się ona jak "stado

wróblików - stąd ten nieustanny trzepot ...". Słuchowisko radiowe "trzepot" powstało w oparciu o poemat prozą

pt. "Dzikie gęsi". Korzystając z poetyki snu Jacek Trznadel prowadzi swego bohatera przez życie - od

dzieciństwa po kres. Snuje refleksje nad najważniejszymi sprawami - sensem życia, choroby, śmierci, ale także

polityki (totalitaryzmu), piękna, literatury ...

What is happening to a soul after a man's death? According to the poet - Jacek Trznadel - "the soul is

spreading like a flock of sparrows causing this endless quiver _" The Jacek Trznadel radio program 'The

Quiver' using dream poetry leads its hero from childhood till the end. He spun reflections on sense of life, a

disease, a death, politics, beauty and literature as well.

 

0309 Historia pewnego nawrócenia

The story of one mans conversion

Historia pewnego nawrócenia

reż./dir. Agnieszka Kamińska

prod. Polskie Radio Białystok, Białystok, Polska

23' reportaż radiowy Polska 2003

Mieszkaniec Pisza po wieloletnim alkoholizmie nawrócił się w USA i odbył pielgrzymkę po Stanach.Po powrocie

postanowił w Piszu wybudować Centrum Katolickie na wzór tego, jakie jest w Guadalupe.

A man from Pisz being a reformed alcoholic travelled on a pilgrimage to America. On his return home he

decided to build a Catholic Centre similar to that he had seen in Guadalupe.

0310 Egzamin

The Exam

Egzamin

reż./dir. Agnieszka Kamińska

prod. Polskie Radio Białystok, Białystok, Polska

8' reportaż radiowy Polska 2003

Staruszka jako młoda dziewczyna dokonała aborcji. Odtąd cierpi na depresję postaborcyjną.

A lady now elderly, has suffered from post-abortion depression ever since she decided to have an abortion,

when she was a young girl.

0311 Moje dzieci z Afryki

My own children from Africa

Moje dzieci z Afryki

reż./dir. Monika Januszek

prod. Radio Lublin S.A., Lublin, Polska

18' reportaż radiowy Polska 2004

Wzruszająca opowieść Elżbiety, która postanowiła uczestniczyć w "adopcji serc". Dzięki Maitri jest mamą dwójki

dzieci z Rwandy. Przyszywana mama w Polsce stara się, by dzięki jej pomocy i miłości, zawartej w listach, dzieci

zapomniały o koszmarach wojny, nie czuły się samotne i odrzucone. Elżbieta ma nadzieję, że dzięki pomocy

finansowej z Polski dzieci mają co jeść, w co się ubrać i że przede wszystkim mogą się uczyć. Czy są bezpieczne i

czy czują się kochane? O tym piszą w listach do polskiej mamy. Po katastrofie tsunami - reportaż zyskał

dodatkowy atut - propaguje "adopcję serc".

This is the heart touching story of Elisabeth, who decided to take part in " Adoption by heart." Thanks to

Maitri she became the mother of two children in Ruanda. As the distant mother in Poland she does her best to

help the children forget about the nightmare of war and to feel accepted, because of the care and love she is

able to give them. Elisabeth also hopes that the financial support from Poland will provide the children with

food, clothes and education. Do the children feel safe and loved? These are the issues they write about to their

Polish mother. The reportage of the tsunami disaster has given added impetus to the promotion of " Adoption

by heart."

 

0312 Nasz Święty - opowieść o ks. Michale Sopoćce

Our Saint - the story about father Michael Spoćko

Nasz Święty - opowieść o ks. Michale Sopoćce

reż./dir. Adam Dębski

prod. Radio Plus Białystok, Białystok, Polska

30' program radiowy Polska 2005

Ci, którzy poznali ks. Sopoćkę twierdzą, że nigdy go nie zapomną. Był nie tylko kierownikiem duchowym św.

Faustyny, ale.i charyzmatycznym kapłanem, spowiednikiem, profesorem, założycielem zgromadzenia,

budowniczym, propagatorem kultu Miłosierdzia. O różnych polach jego działalności mówią świadkowie, którym

na wspomnienie ks. Sopoćki nieraz w oczach stawały łzy. Tytuł wyjaśnia, że chodzi o okres jaki ks. Sopoćko

spędził w Białymstoku.

Those who knew father Sopoćko say they never forget him. Not only was he St. Sister Faustina's spiritual

leader confessor, professor, founder of a convent, and the propagator of Divine Mercy worship. Various

aspects of his activity are reported by witnesses. The film tells about father Sopoćko during his stay in

Białystok.

0313 Bunt

A Rebellion

Bunt

reż./dir. Ewa Szkurłat-Adamska

prod. Radio Kraków, Kraków, Polska

23' reportaż radiowy Polska 2003

W 1956 roku wydano wreszcie zgodę na budowę kościoła w Nowej Hucie. W 1959 roku partia, przed

spodziewaną wizytą Gomułki, rozkazała usunąć krzyż, który postawiono na placu planowanej budowy. I wtedy

mieszkańcy "socjalistycznego miasta" się zbuntowali.

At turn of 1956 the permit to build the first church in Nowa Huta was issued. In 1959 probably because of

Gomulka's forthcoming visit to Nowa Huta the Communist Party decided to remove the Cross claiming that it

better not interfere with the socialist landscape of the town". And people decided to resist.

At turn of 1956 there were a permissions to build the first church in the Nowa Huta. In 1959

probably because of Gomulka's forthcoming visit to Nowa Huta the Party decidet to remove the Cross in order

not to disturb "the socialist landscape of the town". And the People decided to stand up against it.

0314 Echo Regionu. Koronacja obrazu MB w Komorowie

Echo Regionu. Koronacja obrazu MB w Komorowie

reż./dir. Agnieszka Goleniak

prod. Radio Niepokalanów, Teresin, Polska

31' reportaż radiowy

Echo regionu jest cyklem popołudniowych audycji nadawanych z myślą o zapoznaniu mieszkańców Ziemi

Łódzkiej i Mazowsza z ciekawymi, może często zapomnianymi miejscami. To relacje z imprez, różnych świąt,

rozmowy w studio, w terenie i również promowanie dobrych inicjatyw. Audycje mają na celu ukazywanie

sposobów realizacji chrześcijańskiego powołania i działania na przykładzie społeczności z różnych miejscowości.

=== Relacja z uroczystości koronacji obrazu Matki Bożej w 2004 r. w Komorowie koło Warszawy. To

rozmowy z osobami uczestniczącymi w uroczystości, znającymi autorkę wizerunku oraz o znaczeniu takiego

święta dla mieszkańców miasta.

 

0315 Echo Regionu. Miejski Ogród Jordanowski w Żyrardowie

Echo Regionu. Miejski Ogród Jordanowski w Żyrardowie

reż./dir. Agnieszka Goleniak

prod. Radio Niepokalanów, Teresin, Polska

26' reportaż radiowy

Rozmowa z dyrektorem placówki Jolantą Bakalarską oraz z dziećmi uczęszczającymi do ośrodka. Rodzice z

różnych powodów nie mogą poświęcić czas swoim pociechom, pokazać im różne możliwości spędzania wolnego

czasu i odkrywania w sobie różnych talentów. Dzieci znajdują się tu pod czujnym okiem wychowawców i

instruktorów. Wbrew środowisku lokalnemu, które jeszcze negatywnie jest nastawione do tego typu placówek

dyrekcja mobilizuje się do urozmaicania zajęć i podejmowania ciekawych inicjatyw.

0316 Echo Regionu. Zaproszenie na I warsztaty wokalne - Harmonia w Łowiczu

Echo Regionu. Zaproszenie na I wasztaty wokalne - Harmonia w Łowiczu

reż./dir. Agnieszka Goleniak

prod. Radio Niepokalanów, Teresin, Polska

24' reportaż radiowy

Jedna z wybranych audycji, rozmów, zapowiedzi incjatywy młodych ludzi, małżeństwa na rzecz muzyki

chrześcijańskiej. Rozmowa z Anetą i Pawłem Wojciechowskimi i ich dziećmi m.in.o zespole "Czwarty",

muzykowaniu i warsztatach w Łowiczu.

0317 Echo Regionu. Biblioteka parafialna im. bp J. Modzelewskiego w Milanówku

Echo Regionu. Biblioteka parafialna im. bs.J. Modzelewskiego w Milanówku

reż./dir. Agnieszka Goleniak

prod. Radio Niepokalanów, Teresin, Polska

21' reportaż radiowy

Takie biblioteki znikają już z map. Tylko osoby zaangażowane w takie dzieło i proboszczowie - opiekunowie są w

stanie ocalić takie miejsca. Ta biblioteka mieści się przy parafii św. Jadwigii w Milanówku. To czytelnia,

wypożyczalnia książek, ale i miejsce spotkań. Główny bohater tej rozmowy to pani Maria Płóciennik, która od 19

lat poświęca swój wolny czas na tworzenie tego miejsca.

0318 Tak było..

So it was _

Tak było..

reż./dir. Szczęsna Milli

prod. Polskie Radio, Warszawa, Polska

20' reportaż radiowy Polska 2003

Rok 1989 - pierwsze wolne wybory, grupa osób wyrzuconych z radia w 1981 roku robi je - jak, po co, dlaczego?

Odczucia osób głosujących.

The year 1989 - the first free election, a group of people sacked from the radio in 1981 decide to get involved -

how, what for, why? Let them speak _.

 

0319 Aktor w cieniu krzyża

The actor in the shadow of the cross

Aktor w cieniu krzyża

reż./dir. Alicja Maciejowska

prod. Polskie Radio S.A. Studio Reportazu i Dokumentu, Warszawa, Polska

40' reportaż radiowy Polska 2003

Aktor w cieniu krzyża - Problem weryfikacji aktorów po wojnie. Losy wybitnego aktora Andrzeja Szalawskiego

przez całe powojenne życie niesłusznie szkalowanego i oskarżanego o współpracę z okupantem.

The film tells the story of Andrzej Szalawski - the outstanding actor subject to chicanery and unjust charges of

collaboration with Germans during the II WW.

0320 Zwolniony ze służby ...dla dobra służby

Released from the duty ... for the sake of duty

Zwolniony ze służby ...dla dobra służby

reż./dir. Alicja Maciejowska

prod. Polskie Radio S.A. Studio Reportazu i Dokumentu, Warszawa, Polska

30' reportaż radiowy Polska 2002

Walka milicjantów w 1981r. o założenie Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Milicji i dalsze losy zwolnionych

wówczas ze służby a w stanie wojennym internowanych milicjantów. Trudne powroty po 1989 roku.

In 1981 policemen in Poland fought for the right to set a trade union. The film tells about the life of policemen

then sacked from the duty and internee. And about difficulties of their comebacks after 1989.

0321 Cierniowa choinka

A Thorn Christmas Tree

Cierniowa choinka

reż./dir. Anna Lemiszewska

prod. Radio Lublin S.A., Lublin, Polska

16' reportaż radiowy Polska 2004

Opowieść o Świetach Bożego Narodzenia, katordze, tułaczce i niegasnącej nadziei ofiary sowieckiego

totalitaryzmu Józefy Lemiszewskiej. Syberia i Kazachstan - miejsca zesłania i codziennego życia na nieludzkiej

ziemi, które mogło trwać dzięki wspomnieniom i pamięci o Polsce, a także wierze w Boga.

The story about Christmas time, drudgery, exile and undying hope of Józefa Lemiszewska - a victim of Soviet

totalitarianism. Siberia, Kazakhstan - the places of her exile and everyday life that run supported by her

memories and recollection from Poland and thanks to her faith in God.

 

0322 Matka Boska zna Warszawę

Mother Mary knows Warsaw

Matka Boska zna Warszawę

reż./dir. Agnieszka Trzeciakiewicz

prod. Polskie Radio, Warszawa, Polska

14' reportaż radiowy Polska 2004

Wraz z aktorem Leonem Łochowskim, który od lat zajmuje się tematyką kapliczek jako miejsc kultu w całej Polsce.

Spacerujemy ulicami Warszawy szukając kapliczek i wypytując mieszkańców kamienic o historie z czasów

powstańczych. Pokazujemy jak wielki, w czasie okupacji, był kult maryjny. Jak istotne znaczenie miały kapliczki w

trudnych momentach dziejowych Stolicy. "Warszawa była bardzo rozmodlona w tamtych czasach, bo to były

trudne czasy ...".

Together with an actor - Leon Łochowski the expert in the field of wayside shrines as places of Virgin Mary

cult throughout Poland. We are walking down the streets of Warsaw looking for chapels, asking residents of

tenement-houses about stories from IIWW time uprising. What was the role of chapels in difficult moments of

Warsaw history.

0323 Radośni na przekór wszystkim

Happy in defiance of everything

Radośni na przekór wszystkim

reż./dir. Tomasz Dziedzic

prod. Radio Lublin S.A., Lublin, Polska

20' reportaż radiowy Polska 2004

Reportaż z Europejskiego Spotkania Młodych w Hamburgu 2003/2004, który był kolejnym przystankiem w

"pielgrzymce zaufania przez ziemię", którą od 26 lat kontynuują bracia z Ekumenicznej Wspólnoty w Taize.

The reportage from the European Youth Meeting in Hamburg 2003/2004. Hamburg was the subsequent stop

within 'trust pilgrimage' conducted for 26 years by brothers of Ecumenical Community Taizé

0324 Każdy ma swój biegun

Everyone has its own pole

Każdy ma swój biegun

reż./dir. Urszula Żółtowska-Tomaszewska

prod. Polskie Radio S.A. Studio Reportazu i Dokumentu, Warszawa, Polska

20' reportaż radiowy Polska 2004

Rodzina Jasia Meli - zdobywcy dwóch biegunów w jednym roku - w obliczu tragedii, która dotknęła ich syna, ale

i też dała mu piękne życiowe szanse ... Wspaniałe przyjaźnie ...

Family of Jaś Mela - conqueror of two poles - in the face of tragedy that affected Jaś and gave him the best life

opportunities - wonderful friendship.

0325 Zobacz człowieka

See the man

Zobacz człowieka

reż./dir. Ewa Szkurłat-Adamska

prod. Radio Kraków, Kraków, Polska

Polska 2003

Marek Bogdanowicz wyszedł z bezdomności. Dzięki własnemu uporowi nie dał się zepchnąć na margines. Zaczął

studiować, znalazł pracę - a teraz pomaga innym bezdomnym. Przywraca im godność.

Marek overcame his homelessness. He managed to begin studies, found a job. At present he helps another

homeless people, he brings round their dignity.

 

0326 Młode życie w starych murach

Youth in old brick walls

Młode życie w starych murach

reż./dir. Agnieszka Trzeciakiewicz

prod. Polskie Radio, Warszawa, Polska

17' reportaż radiowy Polska 2004

Ojciec Jan Andrzej Kłoczowski OP oprowadza słuchaczy po zabytkowym klasztorze dominikańskim w Krakowie,

który jeszcze 40 lat temu był miejscem zamkniętym. Obecnie w klasztornych krużgankach - pełnych nagrobnych

epitafiów z XVI, XVII wieków - rozbrzmiewają śmiechy i śpiewy świeckich młodych ludzi. Jak to się stało? Czy to

dobrze? Czy bezcenny zabytek dominikańskiego klasztoru ma znaczenie dla młodych ludzi?

Father Jan Andrzej Kłoczowski OP shows us round through monumental Dominican monastery in Kraków.

About 40 years ago the place was closed for visitors. Now, the cloisters -- with epitaphs from XVIth and XVIIth

century - are full of laughter and singing of young laic people. Has the precious Dominican monastery any

value for young people?

0327 Zwyczajna...nadzwyczajna

She's common ... She's uncommon

Zwyczajna...nadzwyczajna

reż./dir. Justyna Nędza

prod. VIA Katolickie Radio Rzeszów, Rzeszów, Polska

19' reportaż radiowy Polska 2004

Reportaż poświęcony Justynie Zych z Korczyny k. Krosna, która za przyczyną Świętego Biskupa Józefa

Sebastiana Pelczara w sposób cudowny odzyskała zdrowie. Mając 17 lat uległa poważnemu wypadkowi

samochodowemu. Lekarze nie dawali szans na przeżycie. Ordynator powiedział rodzicom "Jedyna szansa na

przeżycie to cud - jeżeli wierzycie w Boga to się módlcie" . I stał się cud ...

The reportage about Justyna Zych from Korczyna near Krosno. She miraculously recovered thanks to St.

Bishop Sebastian Pelczar intercession. Being 17 years old she had a car accident. Doctors lost their hope.

Chief Head of hospital department said to the parents: "the only chance is a miracle, if you trust God, pray for

it". So it happened.

0328 Zerwaliśmy kajdany

We broke free

Zerwaliśmy kajdany

reż./dir. Iwona Kosztyła

prod. VIA Katolickie Radio Rzeszów, Rzeszów, Polska

14' reportaż radiowy Polska 2004

"Nadzieja zawieść nie może...". Plany, marzenia, rzeczywistość tamtych dni w opowieści Adama Panka. Bohatera

stanu wojennego.

"We will not be disappointed in our hopes" - Plans, dreams, reality of winter 1981 in the story by Adam Pank -

a hero of the martial law.

 

0329 Zamyślenie pelczarowskie

Pelczar's thoughtfulness

Zamyślenie pelczarowskie

reż./dir. s. Sebastiana Choroś

prod. VIA Katolickie Radio Rzeszów, Rzeszów, Polska

25' program radiowy Polska 2004

Pięć z cyklu audycji opartych na rozważaniach patrona Diecezji Rzeszowskiej Św. Józefa Sebastiana Pelczara

Biskupa zawartych w jego dziełach pt. "Życie duchowe".

A series of five programs based on St. Joseph Sebastian Pelczar contemplations included in his works

"Spiritual life"

0330 Opowieść wielkanocna

Opowieść wielkanocna

reż./dir. Krzysztof Wyrzykowski

prod. Polskie Radio, Warszawa, Polska

20' dokumentalny Polska 2004

Bohater mojej audycji, pan Jerzy Krasicki zmarł trzy miesiące później. Nagrywając z nim nie wiedziałem, że jest

poważnie chory. Kiedy słucham dziś reportażu, wypowiadane przez niego słowa odczytuję jako podsumowanie

życiowych doświadczeń i przemyśleń.

0331 Podróż do wnętrza Cerkwi (cykl: "Aby byli jedno")

The Trip into the Orthodox Church - "As they all may be one"

Podróż do wnętrza Cerkwi (cykl: "Aby byli jedno")

reż./dir. Mikołaj Foks

prod. Radio Józef - Sielskie Fale 96,5 FM, Warszawa, Polska

40' reportaż radiowy Polska 2004

Audycja to podróż po prawosławnej cerkwi św. Jana Klimaka w Warszawie na Woli. Prawosławny ksiądz

oprowadza słuchaczy i opowiada o symbolice cerkwi i przedmiotów, które się w niej znajdują.

The program in the form of a trip throughout the Orthodox Church after St. Jan Klimak in Warsaw Wola

district. Its pope shows the listeners round telling about Church symbolic as well as things placed there.

0332 Chrystus z Lobetal

Christ of Lobetal

Chrystus z Lobetal

reż./dir. Romana Bobrowska

prod. Radio Kraków, Kraków, Polska

39' reportaż radiowy Polska 2004

Opowieść o ostatnich latach życia Ericha Honeckera - byłego przywódcy NRD, który, odrzucony przez inne byłe

państwa komunistyczne, spędził w przytułku kościelnym w Niemczech.

The story about the last few years of Erich Honecker -- former leader of DDR - spent in church shelter in

Germany.

 

0332 Chrystus z Lobetal

Christ of Lobetal

Chrystus z Lobetal

reż./dir. Leszek Wołosiuk

prod. Radio Kraków, Kraków, Polska

39' reportaż radiowy Polska 2004

Opowieść o ostatnich latach życia Ericha Honeckera - byłego przywódcy NRD, który, odrzucony przez inne byłe

państwa komunistyczne, spędził w przytułku kościelnym w Niemczech.

The story about the last few years of Erich Honecker -- former leader of DDR - spent in church shelter in

Germany.

0333 Iskierka Nadziei

The Spark of Hope

Iskierka Nadziei

reż./dir. Halina Londowska

prod. Polskie Radio Białystok, Białystok, Polska

25' reportaż radiowy Polska 2004

O młodym księdzu, który wspaniale pracował z młodzieżą na wsi.

Young priest who collaborated with young people in the country.

0334 Godzina Różańcowa Ojca Justyna

Father Justyn's Rosary Hour

Godzina Różańcowa Ojca Justyna

reż./dir. o. Władek Mężyk OFMconv

prod. Father Justin Rosary Hour, Athol Springs, Stany Zjednoczone

6' program radiowy Stany Zjednoczone

Krótki program, oparty na dialogach, zachęcający nowych słuchaczy z Houston w Teksasie do słuchania

Godziny Różańcowej Ojca Justyna z wyjaśnieniem, czym ten program jest, a czym nie jest.

The program based on dialogues, encouraging new listeners from Huston Texas to listen to Father Justyn's

Rosary Hour.

0335 Mały Kamień w mozaice

A Small Stone In The Mosaic

Mały Kamień w mozaice

reż./dir. Łukasz Kałuża

prod. Studium Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa Katolickiego, Lublin, Polska

14' reportaż radiowy Polska 2003

Historia młodego Niemca, pracującego jako wolontariusz oprowadzajacy wycieczki po byłym obozie zagłady na

Majdanku.

A story about young German, working as a volunteer - cicerone in the Majdanek concentration camp.

 

0336 Nie znałem co to miłość i złość

I did not know what is love and anger

Nie znałem co to miłość i złość

reż./dir. Monika Chrobak

prod. Studium Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa Katolickiego, Lublin, Polska

16' reportaż radiowy Polska 2004

Bohaterem audycji jest uczestnik Warsztatów Terapii Zajęciowej - Teatroterapia, przeznaczonych dla osób z

upośledzeniem umysłowym.

A hero of the program is a participant in the Workshop of Occupancy Therapy - i.e. theatre-related therapy -

designed for mentally disabled people.

0337 Zwykła Nauczycielka

The Common Teacher

Zwykła Nauczycielka

reż./dir. Beata Kwaśniak

prod. Studium Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa Katolickiego, Lublin, Polska

19' reportaż radiowy Polska 2004

Opowieść emerytowanej nauczycielki o swoim życiu i pracy. Byli uczniowie mówią jak ważne miejsce zajmowała

w ich życiu.

The story told by the retired teacher, about her life and work. Former pupils talk about important place she

had in their lives.

0338 Gniazdo rodziny Cioczków

Cioczko Family Nest

Gniazdo rodziny Cioczków

reż./dir. Czesława Borowik

prod. Radio Lublin S.A., Lublin, Polska

19' reportaż radiowy Polska 2003

Losy polskiej rodziny żyjącej w zgodzie z kanonami wiary i tradycją ojców w czasie zniewolenia i upodlenia przez

ustrój komunistyczny i totalitaryzm nazistowski II wojny światowej.

Polish family living in accordance with faith canons and tradition during both II World War and communist

regime.

0339 Ułański opłatek

Uhlan's wafer

Ułański opłatek

reż./dir. Czesława Borowik

prod. Radio Lublin S.A., Lublin, Polska

15' reportaż radiowy Polska 2004

Reportaż o odradzaniu się odwiecznej tradycji religijnej w wojsku i wśród kombatantów.

The reportage about rebirthing of religious tradition in the army and among combatants.

 

0340 A oni żyją i jak gwiazdy świecą

And they live and light as stars

A oni żyją i jak gwiazdy świecą

reż./dir. Czesława Borowik

prod. Radio Lublin S.A., Lublin, Polska

18' reportaż radiowy Polska 2004

Biblijna przypowieść o męczennikach jest wytłumaczeniem śmierci nie nadaremnej polskich leśników w czasie

wojny i po jej zakończeniu. Reportaż o ofiarach dwóch totalitaryzmów.

Biblical story about martyrs gives explanation to the death of Polish forest officers during the war and

thereafter. The reportage about victims of two totalitarianisms.

0341 Dzieci jednego Boga

Children of one God

Dzieci jednego Boga

reż./dir. Czesława Borowik

prod. Radio Lublin S.A., Lublin, Polska

21' reportaż radiowy Polska 2004

Ukraińcy i Polacy z terenów pogranicza padli ofiarą dwóch totalitaryzmów - niemieckiego i sowieckiego. Przelało

się morze krwi. Czy Polacy są w stanie wybaczyć Ukraincom? Czy całkiem niewinni są Polacy?

Ukraine and Polish citizens from borderlands were fallen victims of two totalitarianism - German and Soviet.

0342 Zaklęty w kamień krzyk

Shout dumbstruck in stone

Zaklęty w kamień krzyk

reż./dir. Czesława Borowik

prod. Radio Lublin S.A., Lublin, Polska

20' reportaż radiowy Polska 2004

Ekumenizm, łączenie ludzi, ale również pamięć o przeszłości dla przyszłości - to przyświecało uroczystości

odsłonięcia Muzeum Miejsca Pamięci i Monumentu w Bełżcu. Jest to reportaż - krzyk rozpaczy przeciwko

zbrodni dokonanej przez niemieckich nazistów. W bestialski sposób zagazowano tu około 500 000 Żydów.

Ecumenism, uniting the people, but also memories of the past for the future - that was the idea of opening the

Museum -- Memory Place and Monument in Bełżec. This report means the act of despair against crime

committed by Germans Nazi. About 5000 000 Jews was murdered there with gas.

0343 Wieczorne rozmowy ojca Krzysztofa - 1

reż./dir. o. Krzysztof Oniszczuk OFMConv

prod. Radio Niepokalanów, Teresin, Polska

38' program radiowy Polska 2005

Co to jest moto-weteran-bazar - dziwne hobby, czy hołd oddany minionym pokoleniom. O. Krzysztof Oniszczuk

rozmawia z ks. Konradem Zawiślakiem, wikarym z Rawy Mazowieckiej i nauczycielem Zbigniewem Zagajewskim.

 

0344 Wieczorne rozmowy ojca Krzysztofa - 2

reż./dir. o. Krzysztof Oniszczuk OFMConv

prod. Radio Niepokalanów, Teresin, Polska

73' program radiowy Polska 2005

patrz 0343

0345 Zajawki Radia Niepokalanów

Zajawki Radia Niepokalanów

reż./dir. Jacek Włodarczyk

prod. Radio Niepokalanów, Teresin, Polska

12' program radiowy Polska 2004

Zapowiedzi reklamujące programy Radia Niepokalanów.

0345 Zajawki Radia Niepokalanów

Zajawki Radia Niepokalanów

reż./dir. br. Krzysztof Kotarba

prod. Radio Niepokalanów, Teresin, Polska

12' program radiowy Polska 2004

Zapowiedzi reklamujące programy Radia Niepokalanów.

0346 Cudowne uzdrowienie siostry Maksymiliany

Cudowne uzdrowienie siostry Maksymiliany

reż./dir. Agnieszka Goleniak

prod. Radio Niepokalanów, Teresin, Polska

15' reportaż radiowy Polska 2004

Rozmowa, tylko z siostrą Maksymilianą ze zgromadzenia klarysek. Siostry mają swój klasztor przy sanktuarium w

Miedniewicach, przy przepięknym, ale nieco zapomnianym miejscu w którym już wiele osób doznało cudownych

łask. Siostra od dziesięciu lat chorowała na nieuleczalną chorobę - toczeń rumieniowaty układowy z zajęciem

ośrodkowego układu nerwowego. W 2002 r. , 14 sierpnia w dzień narodzin dla nieba św. Maksymiliana Kolbego

została całkowicie uzdrowiona.

 

0347 20 lat później

20 years later

20 lat później

reż./dir. Paweł Wróblewski

prod. Radio Niepokalanów, Teresin, Polska

25' program radiowy Polska 2004

Rozmowa z księdzem Antonim Lewkiem na temat wydarzeń związanych uprowadzeniem, zamordowaniem i

ogłoszeniem śmierci księdza Jerzego Popiełuszki.

The talk with father Antoni Lewek about events relating to father Jerzy Popiełuszko kidnapping and death.

0348 Czym jest naprawdę "kolęda"

What Christmas pastoral visit is in fact?

Czym jest naprawdę "kolęda"

reż./dir. Paweł Wróblewski

prod. Radio Niepokalanów, Teresin, Polska

35' program radiowy Polska 2004

Rozmowa z ojcem Ignacym Kosmaną, franciszkaninem, o tym czym jest tak naprawdę kolęda, wizyta

duszpasterska.

The talk with father Ignacy Kosman, Franciscian, about what Christmas call really is, the pastoral visit.

0349 Żałość odpędźcie, ja radość zrodziłam

Chase away the sorrow, I was born the happiness

Żałość odpędźcie, ja radość zrodziłam

reż./dir. Sylwester Woroniecki

prod. Szport - Radio, Szczecin, Polska

41' program radiowy Polska 2003

Oratorium radiowe zrealizowane w Sanktuarium Matki Boskiej Łaskawej w Warszawie.

Radio Oratory realized in the Sanctuary of the Grace Mother in Warsaw.

0350 Ale o co chodzi?

But, what is all about?

Ale o co chodzi?

reż./dir. Rafał Jan Porzeziński

prod. Radio Józef - Sielskie Fale 96,5 FM, Warszawa, Polska

27' program radiowy Polska 2004

Cykl "Ale o co chodzi?" to codzienna forma radiowa przewidziana na każdy dzień adwentu. Bohaterowie Starego

i Nowego Testamentu pomagają zobaczyć istotę Wcielenia i przełożyć dylematy z przed tysiącleci na nasze

codzienne bolączki i wybory. Ten praktyczny poradnik ma pomóc w postawienu sobie pytania "Na co czekam?" i

znalezieniu nań odpowiedzi. Prezentowane odcinki mają tytuły: Adam, Ewa, Abel, Noe i Abraham.

The cycle 'But, what is all about?' it is a daily radio program designed for every day of Advent. The heroes of

Bible /Old and New Testament/ help us to notice the essence of Incarnation and find the parallel between our

daily problems and choices and dilemmas from over than thousand years ago. This practical handbook is to

help us to find the answer to the question 'What I'm waiting for?'.

 

0350 Ale o co chodzi?

But, what is all about?

Ale o co chodzi?

reż./dir. ks. Stefan Moszoro-Dąbrowski

prod. Radio Józef - Sielskie Fale 96,5 FM, Warszawa, Polska

27' program radiowy Polska 2004

Cykl "Ale o co chodzi?" to codzienna forma radiowa przewidziana na każdy dzień adwentu. Bohaterowie Starego

i Nowego Testamentu pomagają zobaczyć istotę Wcielenia i przełożyć dylematy z przed tysiącleci na nasze

codzienne bolączki i wybory. Ten praktyczny poradnik ma pomóc w postawienu sobie pytania "Na co czekam?" i

znalezieniu nań odpowiedzi. Prezentowane odcinki mają tytuły: Adam, Ewa, Abel, Noe i Abraham.

The cycle 'But, what is all about?' it is a daily radio program designed for every day of Advent. The heroes of

Bible /Old and New Testament/ help us to notice the essence of Incarnation and find the parallel between our

daily problems and choices and dilemmas from over than thousand years ago. This practical handbook is to

help us to find the answer to the question 'What I'm waiting for?'.

0351 Tajemnica Narodzenia

Mystery of the Birth of our Lord

Tajemnica Narodzenia

reż./dir. Rafał Jan Porzeziński

prod. Radio Józef - Sielskie Fale 96,5 FM, Warszawa, Polska

28' program radiowy Polska 2004

Cykl "Tajemnica Narodzenia" - to niezwykle przejmujący fragment świadectw zgromadzonych w cyklu

"Tajemnica Tajemnic" emitowanych na antenie Radia Józef od grudnia 2001 roku a także wydanych w formie

książkowej. Trzecia tajemnica radosna stała się dla gości cyklu miejscem szczególnie intymnych spotkań z

prawdą o sobie, świecie i Bogu. Wybór pięciu z nich, pod tytułem "Tajemnica Narodzenia", był emitowany

Radiu Józef w Święto Bożego Narodzenia. W tych kilku minutach zamyślenia Jan Budziaszek, perkusista, pyta

dlaczego Bóg się nie rodzi. Lilka Montusiewicz, mama 9-ciorga dzieci, mówi o miłości, egoizmie i nadziei płynącej

z prostoty. Tomasz Dangel, założyciel Warszawskiego Hospicjum dla dzieci, mówi o spowiedzi i komunii jako

Bożym Narodzeniu. Ludmiła Pidgorodiecka, ukraińska dziennikarka, spotyka Boga wśród biednych. Janek

Pospieszalski, dziennikarz i muzyk; patrzy na żniwo cywilizacji śmierci wśród dzieci nienarodzonych.

The cycle " Mystery of the Birth of our Lord" - includes testimonies gathered under 'The secret of secrets'

program broadcasted by Radio Józef from December 2001, and edited in the form of a book. Third Joyful

Mystery gave the guests the opportunity to meet with truth about themselves and the world and God. Those

few minutes of meditation Jan Budziaszek, drummer, asks 'why our Lord is not being born?'. Lilka

Montusiewicz, mother of nine children says about love, egoism and hope emerging from simplicity. Tomasz

Dangel, founder of Warsaw Hospice for children shares his thoughts about confession and communion as a

Christmas time. Ludmiła Pidgorodiecka, Ukrainian journalist, meets God amidst poor people. Janek

Pospieszalski, journalist and musician; looks at the death civilization toll among unborn children.

 

0351 Tajemnica Narodzenia

Mystery of the Birth of our Lord

Tajemnica Narodzenia

reż./dir. Sylwester Woroniecki

prod. Radio Józef - Sielskie Fale 96,5 FM, Warszawa, Polska

28' program radiowy Polska 2004

Cykl "Tajemnica Narodzenia" - to niezwykle przejmujący fragment świadectw zgromadzonych w cyklu

"Tajemnica Tajemnic" emitowanych na antenie Radia Józef od grudnia 2001 roku a także wydanych w formie

książkowej. Trzecia tajemnica radosna stała się dla gości cyklu miejscem szczególnie intymnych spotkań z

prawdą o sobie, świecie i Bogu. Wybór pięciu z nich, pod tytułem "Tajemnica Narodzenia", był emitowany

Radiu Józef w Święto Bożego Narodzenia. W tych kilku minutach zamyślenia Jan Budziaszek, perkusista, pyta

dlaczego Bóg się nie rodzi. Lilka Montusiewicz, mama 9-ciorga dzieci, mówi o miłości, egoizmie i nadziei płynącej

z prostoty. Tomasz Dangel, założyciel Warszawskiego Hospicjum dla dzieci, mówi o spowiedzi i komunii jako

Bożym Narodzeniu. Ludmiła Pidgorodiecka, ukraińska dziennikarka, spotyka Boga wśród biednych. Janek

Pospieszalski, dziennikarz i muzyk; patrzy na żniwo cywilizacji śmierci wśród dzieci nienarodzonych.

The cycle " Mystery of the Birth of our Lord" - includes testimonies gathered under 'The secret of secrets'

program broadcasted by Radio Józef from December 2001, and edited in the form of a book. Third Joyful

Mystery gave the guests the opportunity to meet with truth about themselves and the world and God. Those

few minutes of meditation Jan Budziaszek, drummer, asks 'why our Lord is not being born?'. Lilka

Montusiewicz, mother of nine children says about love, egoism and hope emerging from simplicity. Tomasz

Dangel, founder of Warsaw Hospice for children shares his thoughts about confession and communion as a

Christmas time. Ludmiła Pidgorodiecka, Ukrainian journalist, meets God amidst poor people. Janek

Pospieszalski, journalist and musician; looks at the death civilization toll among unborn children.

0352 Jadwiżanki

St. Hedwig's Sisters

Jadwiżanki

reż./dir. Justyna Nowicka

prod. Radio Kraków, Kraków, Polska

16' reportaż radiowy Polska 2004

Siostry Jadwiżanki Wawelskie z Krakowa są bardzo młodym zgromadzeniem. Istnieją dopiero od 15 lat, i zajmują

się tzw. katechumenatem - czyli wprowadzaniem do Kościoła ludzi dorosłych, nieochrzczonych. Jadwiżanki nie

przypominają zwykłych sióstr. Nie noszą welonów, a ich habity są białe, o bardzo osobliwym kroju.

Wawel Sisters Jadwiżanki from Krakow are very young congregation. It was set up only 15 years ago; main

field of its activity is catechumenate, i.e. they introduct adult people, non baptized to the church. Jadwiżanki

are not similar to other regular convents. They do not wear veils, but they wear white, peculiar cutting habits.

 

0353 Czego szukasz Mario

What are you looking for Mary

Czego szukasz Mario

reż./dir. Łukasz Tura

prod. Radio eM 107,6, Katowice, Polska

8' słuchowisko Polska 2004

Słuchowisko radiowe oparte na sztuce ojca Elzeara OFM. Noc przed Zmartwychwstaniem Pańskim. W ogrodzie

Getsemani siedzi zatopiona w myślach Maria Magdalena. W pewnym momencie trafia na nią patrolujący ten

teren strażnik. Rozmowa, która się między nimi wywiązuje staje się dla Marii pretekstem do przyjrzenia się

swojemu życiu i relacjom, jakie łączyły ją z Rabbim z Nazaretu. W trakcie tej rozmowy w ogrodzie pojawia się

Piotr ...

Radio drama based on Father Elzear OFM play. The night before Lord's Resurrection. Deep in thought Mary

Magdalena is sitting in the Getsemani Garden. One of the guard monitoring the garden meets Mary. They start

to talk to each other, and Mary is invited to deeper consideration over her life and relationship to Rabbi of

Nazareth. During their conversation Peter appears in the garden.

0354 Spotkanie

Chess party

Spotkanie

reż./dir. Łukasz Tura

prod. Radio eM 107,6, Katowice, Polska

25' słuchowisko Polska 2004

Starszy pan, Pedro Aguilar, przyjmuje zaproszenie na partyjkę szachów do emerytowanego komisarza policji

Juana Olave. Spotkanie przebiega bez zakłóceń dopóki atmosfery nie zamąci nóż, będący dowodem w sprawie

prowadzonej przez komisarza. W konsekwencji obaj starsi mężczyźni wracają do wydarzeń sprzed pół wieku i

związanej z nimi tragedii. Tragedii, świadkiem której był własnie Pedro Aguilar jako 10-letni chłopiec. Słuchowisko

radiowe oparte na motywach opowiadania Jorge Luisa Borgesa.

An old man, Pedro Aguilar, accepts invitation for chess game from a retired chief police Juan Olave. The men

have a nice time, until the moment they start to talk about a knife, which is a exhibit in the case carried by

Juan. In consequence, both men come back to the event that took place 50 year ago and to the tragedy related

to it.

At that time, Pedro Aguilar was 10 year old boy and he was a witness of that event.

0355 Gest pojednania

Conciliation gesture

Gest pojednania

reż./dir. Barbara Gawryluk

prod. Radio Kraków, Kraków, Polska

14' reportaż radiowy Polska 2004

Przyjechali z Niemiec, mieszkają i pracują w Krakowie. Mają po 19, 20 lat. Właśnie skończyli szkołę, zanim zaczną

studia, chcą jeszcze coś zrobić. Wybrali Polskę z różnych powodów. Doerte, Paula, Madelaine, Jonas są

wolontariuszami. Pracują z dziećmi potrzebującymi pomocy, czas spędzają też ze starszymi ludźmi. Jednym z

podopiecznych jest inwalida, pan Stanisław Podlaski, więzień obozów koncentracyjnych. Między nim a 20-letnim

Jonasem nawiązuje się cienka nić porozumienia.

They have just arrived from Germany. They live and work in Krakow. They are 19 or 20 years old. They have

already finished the school before they start study, they want to do something more. They choose Poland

because of various reasons. Doerte, Paula, Madelaine, Jonas are volunteers. They work with children in need.

They also spend the time with old people. One of the wards is Mr. Stanisław Podlaski, a prisoner of the

concentration camps. Some type of understanding emerges between Mr. Stanisław and 20 years old Jonas.

 

0356 Mały Książę

Little Prince

Mały Książę

reż./dir. Danuta Urbanik

prod. Radio Kraków, Kraków, Polska

13' reportaż radiowy Polska 2003

Alicja, Krzysztof, Leszek, Stanisław to tylko kilku aktorów niezwykłego teatru. Sa pensjonariuszmi

Środowiskowego Domu Samopomocy CARITAS Archidiecezji Krakowskiej. Zbawa w teatr to jedna z metod

wychodzenia z głębokich depresji, schizofrenii i innych schorzeń. Dla nich samych to także coś co odmieniło ich

życie.

Alice, Kris, Leszek and Stanislav - are only few of artistes comming from extraordinary theatre. All them are

habitants of the Selfhelp Home Caritas by Archdiocese Cracow. To take part in theatre prformance is for them

one of the methods applied in depresion and schizophrenia therapy. For these people such a play is also in

imprtant experience changing sometimes their all live. Ttt

Alice, Chris, Leszek and Stanislaw are only a few actors of unusual theatre. They are habitants of the

Environmental House of Mutual Aid- CARITAS of Cracow Archdiocese. The play in the theatre is one of the

method applying in depression or schizophrenia therapy. For them it is something what made their life better.

0357 Moja Afryka

My Africa

Moja Afryka

reż./dir. Danuta Urbanik

prod. Radio Kraków, Kraków, Polska

22' reportaż radiowy Polska 2003

To opowieść o misjonarzu, księdzu Stanisławie Olesiaku, który przez wiele lat budował w Angoli kościół, szpital,

pomagał trędowatym. Wrócił, bo zmusiła go do tego choroba (stwardnienie rozsiane), teraz swoją Afrykę znalazł

wśród niepełnosprawnych na Sądecczyźnie.

"My Africa" is a story about a missionary Stanislav Olesiak who build for a many years a church as well as

hospital in Angola to help leprous poeple. He turned back to Poland before he became ill for callosity disease

(SM). Here at home he has discovered his own Africa working between disabled people in Sadecki Rejon on

South Poland.

0358 Eksperyment Nostromariusa i Zibilli

Nostromarius and Zibilia experiment

Eksperyment Nostromariusa i Zibilli

reż./dir. Ryszard Kęska

prod. Telewizja Niepokalanów, Warszawa, Polska

42' program radiowy Polska 2005

Humorystyczny program ukazujący błędy wiary współczesnych w horoskopy i przepowiednie. Dziennikarze na

kilkadziesiat minut zamieniaja się we wróży Nostromariusa i Zibillę. Bezpośredni kontakat ze słuchaczami, którzy

telefonowali do studia tworzy swoisty obraz szaleństwa wróżbiarstwa. Ten dziennikarski eksperyment jasno

pokazuje złudność takiej wiary. Program wyemitowany w cyklu "Lubimy poniedziałki".

A funny programme which shows mistakes of those who believe in horoscopes and predictions. Reporters

exchange themselves into fortune tellers - Nostromarius and Zibilia in tens minutes.Direct contact with

listeners who were calling to the studio makes the picture of telling fortunes madness one in a kind. The

reporter's experiment clearly shows illusion of such belief. The programme is emited in series of ' We like

Mondays'.

 

0358 Eksperyment Nostromariusa i Zibilli

Nostromarius and Zibilia experiment

Eksperyment Nostromariusa i Zibilli

reż./dir. Mariusz Pieśniewski

prod. Telewizja Niepokalanów, Warszawa, Polska

42' program radiowy Polska 2005

Humorystyczny program ukazujący błędy wiary współczesnych w horoskopy i przepowiednie. Dziennikarze na

kilkadziesiat minut zamieniaja się we wróży Nostromariusa i Zibillę. Bezpośredni kontakat ze słuchaczami, którzy

telefonowali do studia tworzy swoisty obraz szaleństwa wróżbiarstwa. Ten dziennikarski eksperyment jasno

pokazuje złudność takiej wiary. Program wyemitowany w cyklu "Lubimy poniedziałki".

A funny programme which shows mistakes of those who believe in horoscopes and predictions. Reporters

exchange themselves into fortune tellers - Nostromarius and Zibilia in tens minutes.Direct contact with

listeners who were calling to the studio makes the picture of telling fortunes madness one in a kind. The

reporter's experiment clearly shows illusion of such belief. The programme is emited in series of ' We like

Mondays'.

0358 Eksperyment Nostromariusa i Zibilli

Nostromarius and Zibilia experiment

Eksperyment Nostromariusa i Zibilli

reż./dir. Zbigniew Kisiela

prod. Telewizja Niepokalanów, Warszawa, Polska

42' program radiowy Polska 2005

Humorystyczny program ukazujący błędy wiary współczesnych w horoskopy i przepowiednie. Dziennikarze na

kilkadziesiat minut zamieniaja się we wróży Nostromariusa i Zibillę. Bezpośredni kontakat ze słuchaczami, którzy

telefonowali do studia tworzy swoisty obraz szaleństwa wróżbiarstwa. Ten dziennikarski eksperyment jasno

pokazuje złudność takiej wiary. Program wyemitowany w cyklu "Lubimy poniedziałki".

A funny programme which shows mistakes of those who believe in horoscopes and predictions. Reporters

exchange themselves into fortune tellers - Nostromarius and Zibilia in tens minutes.Direct contact with

listeners who were calling to the studio makes the picture of telling fortunes madness one in a kind. The

reporter's experiment clearly shows illusion of such belief. The programme is emited in series of ' We like

Mondays'.

0359 Czy marihuana jest szkodliwa?

Does marihuana do harm?

Czy marihuana jest szkodliwa?

reż./dir. Mariusz Pieśniewski

prod. Radio Niepokalanów, Teresin, Polska

43' program radiowy Polska 2004

Historia młodego człowieka - Pawła, który rozpoczął od wydawać by się mogło od niewinnego palenia marihuany,

a skończył na dnie. Z narkotykowej matni wyrwał się zaufaniu Chrystusowi i pomocy dobrych ludzi. Program

prowadzony na żywo, wzbogacony o świadectwa słuchaczy telefonujacych do studia. Program tworzony przez

młodych ludzi jest jasnym świadectwem wpisującym się w powracającą dyskusję społeczną na temat

wprowadzenia legalności tzw. "miękkich narkotyków". Wyemitowany w cyklu "Lubimy poniedziałki".

The history of young man- Paweł( Paul) who begun, as we would say, from innocent smoking of marihuana

and he sank to the bottom. Thanks to the Christ and people who helped him, he stoped taking drugs. The

programme is live and during the programme people are calling to the studio. The programme is making by

young people and it is clear certificate of coming back discussion of making 'soft drugs' legal. The programme

is emited in series ' We like Mondays'

 

0359 Czy marihuana jest szkodliwa?

Does marihuana do harm?

Czy marihuana jest szkodliwa?

reż./dir. Zbigniew Kisiela

prod. Radio Niepokalanów, Teresin, Polska

43' program radiowy Polska 2004

Historia młodego człowieka - Pawła, który rozpoczął od wydawać by się mogło od niewinnego palenia marihuany,

a skończył na dnie. Z narkotykowej matni wyrwał się zaufaniu Chrystusowi i pomocy dobrych ludzi. Program

prowadzony na żywo, wzbogacony o świadectwa słuchaczy telefonujacych do studia. Program tworzony przez

młodych ludzi jest jasnym świadectwem wpisującym się w powracającą dyskusję społeczną na temat

wprowadzenia legalności tzw. "miękkich narkotyków". Wyemitowany w cyklu "Lubimy poniedziałki".

The history of young man- Paweł( Paul) who begun, as we would say, from innocent smoking of marihuana

and he sank to the bottom. Thanks to the Christ and people who helped him, he stoped taking drugs. The

programme is live and during the programme people are calling to the studio. The programme is making by

young people and it is clear certificate of coming back discussion of making 'soft drugs' legal. The programme

is emited in series ' We like Mondays'

0360 Dziedzictwo

Inheritance

Dziedzictwo

reż./dir. Dorota Juchnowska

prod. Polskie Radio Kielce S.A., Kielce, Polska

12' reportaż radiowy Polska 2004

Bohaterką reportażu jest pani Maria Jaworowska, córka profesora UJ i wnuczka deputowanego do Dumy

Rosyjskiej, właściciela dóbr na ziemiach wschodnich - symbolu mmmmęczeństwa Polaków w czasie II wojny

światowej.

The heroin of the report is Ms Maria Jaworska a daughter of a UJ professor and a granddaughter of a man

who was sent to the Russian Pride, he was the owner of eastern lands goods - the symbol of Poles martyrdom

during the Second World War.

0361 Siostra Imelda

Sister Imelda

Siostra Imelda

reż./dir. Dorota Juchnowska

prod. Polskie Radio Kielce S.A., Kielce, Polska

14' reportaż radiowy Polska 2004

Sistra Imelda, od 60-ciu lat w zakonie, opowiada o swoim życiu w AK, w Szarych Szeregach oraz o swojej

życiowej pasji.

Sister Imelda, who has been in order for 60 years, tells about her life in AK , in Grey Series, and about her life

passion.

 

0362 Bajka o łaciatym słoniu Bombiku

The feable about patchy elephant Bombik

Bajka o łaciatym słoniu Bombiku

reż./dir. Beata Andraszewicz

prod. Edycja Świętego Pawła, Czestochowa, Polska

53' słuchowisko Polska 2004

Słoń Bombik rodzi się z łatą na grzbiecie. Jego inność staje się powodem dla drwin ze strony rówieśników. Słonik

wyrusza do starego mamuta Bambidu, najmądrzejszego zwierzęcia na świecie, który może wskazać mu sposób

pozbycia się niechcianej łaty. Bambidu wskazuje Bombikowi sposób rozwiązania problemu, jednak nie przez

usunięcie plamy, a przez akcepatację siebie, swojej inności. Uczy słonika piosenki, w której podaje mu trzy kroki

do wolności i spełnienia marzeń: bądź dobry dla innych, nie oceniaj siebie jedynie na podstawie swoich

ułomności, uśmiechnij się życzliwie do świata. Bombik akceptuje siebie i odzyskuje chęć do życia.

The elephant Bombik has a grey patchy on his back since he has been born. His individuality is the reason for

derision of his peers. The little elephant goes to the old ( mamut) Bambidu, the wisest animal in the world,

who is able to give him an advise how to vanish the patchy. Bambidu tells Bombik how to solve his problem

however not by vanishing it but by accepting himself, his individuality. Bambidu teaches Bombik a song in

which there are three steps to freedom and to make dreams come true- be good for others, do not judge

yourself by observing your problem and smile to the world. Bombik accapts himselfs and he is full of life.

0362 Bajka o łaciatym słoniu Bombiku

The feable about patchy elephant Bombik

Bajka o łaciatym słoniu Bombiku

reż./dir. Krzysztof Stasierowski

prod. Edycja Świętego Pawła, Czestochowa, Polska

53' słuchowisko Polska 2004

Słoń Bombik rodzi się z łatą na grzbiecie. Jego inność staje się powodem dla drwin ze strony rówieśników. Słonik

wyrusza do starego mamuta Bambidu, najmądrzejszego zwierzęcia na świecie, który może wskazać mu sposób

pozbycia się niechcianej łaty. Bambidu wskazuje Bombikowi sposób rozwiązania problemu, jednak nie przez

usunięcie plamy, a przez akcepatację siebie, swojej inności. Uczy słonika piosenki, w której podaje mu trzy kroki

do wolności i spełnienia marzeń: bądź dobry dla innych, nie oceniaj siebie jedynie na podstawie swoich

ułomności, uśmiechnij się życzliwie do świata. Bombik akceptuje siebie i odzyskuje chęć do życia.

The elephant Bombik has a grey patchy on his back since he has been born. His individuality is the reason for

derision of his peers. The little elephant goes to the old ( mamut) Bambidu, the wisest animal in the world,

who is able to give him an advise how to vanish the patchy. Bambidu tells Bombik how to solve his problem

however not by vanishing it but by accepting himself, his individuality. Bambidu teaches Bombik a song in

which there are three steps to freedom and to make dreams come true- be good for others, do not judge

yourself by observing your problem and smile to the world. Bombik accapts himselfs and he is full of life.

 

0363 Przed Świętami za lasami

Przed Świętami za lasami

reż./dir. Mariusz Siudziński

prod. Radio Plus Łódź, Łódź, Polska

34' słuchowisko Polska 2003

Słuchowisko składające się z trzech nowel. W pierwszej zwierzęta mieszkające na wsi pomagaja św. Mikołajowi w

rozwiezieniu prezentów. W drugiej - bezpanskie psy wykrywają nieuczciwego gospodarza, który wyrzuca śmioeci

do lasu. W trzeciej - popielica Kornelia wbrew swej naturze bardzo chce potrwać do Pasterki. Każda opowieść

podsumowana jest piosenką. Słuchowisko wydano na płytach CD w 5000 egzemplarzy.

The listening programe consisting of three novels. In the first one, animals who live in a village help St.

Clause in delivering gifts. In the second part nobody's dogs detect a dishonest farmer who throws out rubish

in forrest. In the third part a dormouse Cornelia wants to go to swivel socket in spite of her will. At the end of

each story there is a song . The listening programme is issued on 5000 copies on cds.

0364 Trakt

Trakt

reż./dir. Mariusz Siudziński

prod. Radio Plus Łódź, Łódź, Polska

15' słuchowisko Polska 2004

Słuchowisko składujące się z 20 odcinków. Słuchacze towarzysą studentowi jednej z łódzkich uczelni. Marek

pisze pracę semestralną na temat praktyk religijnych w różnych częściach Unii Europejskiej. W zdobywaniu

materiałów sekundują mu rodzice, znajomi i poznana niedawno w Taize - Kasia. Poszczególne odcinki

poświęcone są państwom Unii Europejskiej lub europejskim sanktuariom. Całość została wydana w 1000

egzemplarzy na płytach CD. Prezentowane są trzy przykładowe odcinki: 3 - W egry,17 - Niemcy i 20 -Włochy -

Wenecja.

The listening programme consisting of 20 instalments. Listeners accompany a student of one of universities in

Łódź. Marek writes a major project about religious practises in various parties of Europe. His parents, friends

and Kasia whom he met in Taiza help hin in searching materials. The instalments are dedicated to countries

or sanctuaries of European Union.The whole programme is issued on 1000 copies on cds. There are

presenting three examples of instalments- 3- Hungary, 17- Germany and 20- Italy- Venice.

0365 Wielki wyścig wokół wulkanu

A big race around volcano

Wielki wyścig wokół wulkanu

reż./dir. Mariusz Siudziński

prod. Radio Plus Łódź, Łódź, Polska

34' słuchowisko Polska 2004

Słuchowisko słowno-muzyczne dla dzieci. Opowieść o głośnej w zwierzęcym świecie imprezie sportowej -

wyścigu wokół wulkanu. Obok faworytów, drużyny małp, startuje w niej także ekipa słonia Romeo i przyjaciół.

Małpy nie przebierają w środkach, aby zwyciężyc. Ich grubiaństwo i fatalne czyny naprawia drużyna słonia

Romeo. Pod koniec wyścigu niespodziewanie wybucha wulkan. Małpy wpadają w pułapkę, a Romeo mimo

możliwości łatwego zwycięstwa pomaga rywalom.

The listening programme with verbal and musical elements for children. A story about a loud sport party in

animal's world- a race around volcano. Next to favourites - monkeys band, there is also a band of elephant

Romeo and his friends. Monkeys want to win the race and they do everything, they are very unkind. Thanks to

the elephant's Romeo band the situation is better. At the end of the race the volcano unexpetidly explodes.

Monkeys are in a trap and Romeo helps his rivals, although he has opportunity to win.

 

0366 Homo Dei contra homo sovieticus

Homo Dei contra homo sovieticus

Homo Dei contra homo sovieticus

reż./dir. Krzysztof Hudzik

prod. Radio Plus Lublin, Lublin, Polska

26' program radiowy Polska 2004

Przemiany społeczno-polityczne na terenie Rosji niosą ze sobą duchowe otwarcie i wiele zamętu.Audycja

przedstawia wypowiedż szczególnego świadka i jednocześnie współtwórcy przemian religijnych - ks. abp

Tadeusza Kondrusiewicza. Jest zapis fragmentów jego wystąpienia podczas II Kongresu Kultury

Chrześcijańskiej w Lublinie. Audycja jest jednym z "Radiowych Magazynów Filozoficznych".

Political and social changes in Russia make a lot of difficulties and spiritual opening. The programme shows

a declaration of a special witness and a co creator of religious changes - ks.abp. Tadeusz Kondrusiewicz. It is

a record of part of his performance during the Second Congres of Christian Culture in Lublin. The

programme is one of the ' Radio Philosophical Magazines'.

0367 Józef Skrzek dla Maryi

Joseph Skrzek for Maria

Józef Skrzek dla Maryi

reż./dir. Krzysztof Hudzik

prod. Radio Plus Lublin, Lublin, Polska

24' program radiowy Polska 2004

Bohaterem audycji jest Józef Skrzek - multiihstrumentalista, lider legendarnej grupy rockowej SBB, autor muzyki

filmowej i operpwej. Często koncertuje w kosciołach, m.in.. Od ponad 20 lat wykonując "Kantatę Maryjną" do

słów Romana Brandsaettera. W sierpniu 2004 roku wystąpił w Lublinie na VIII Międzynarodowym Festiwalu

Organowym. Audycja jest jedną z cyklu powstałego na bazie Festiwalu.

The hero of the programme is Joseph Skrzek- multiinstrumentalist , a leader of a legendary rock groupSBB,

author of film's and opera's music. He gives concerts often in churches . Over 20 years he has performed '

Maria's Cantata' with Roman Brandsaetter's words. In August 2004, he had a performance in Lublin on VIII

International Organ Festival. The programme is one of the cycle which came into being on the festival base.

0368 Na Pielgrzymim Szlaku - Tradycje Niedzieli Wielkanocnej

On pilgrim's route- Traditions of Easter Sunday.

Na Pielgrzymim Szlaku - Tradycje Niedzieli Wielkanocnej

reż./dir. Ryszard Kęska

prod. Radio Józef - Sielskie Fale 96,5 FM, Warszawa, Polska

43' program radiowy Polska 2004

Audycje "Na Pielgrzymim Szlaku" obejmują zasadniczo prezentację polskich tradycji pątniczych oraz opisem

miejsc kultu. W czasie świąt audycje te przyjmują jednak formę przybliżającą polską tradycję obrzędową, tworząc

osobny cykl obejmujący kolejno najważniejsze miejsca roku liturgicznego.

The programmes present polish pilgrim's tradition as well as description of cult places. During Easter time the

programmes are in form of polish traditions making separate cycle of the most important places of liturgy

 

0369 Serce Warszawy - Dziewczyny

The heart of Warsav- a girl.

Serce Warszawy - Dziewczyny

reż./dir. Paweł Kęska

prod. Radio Józef - Sielskie Fale 96,5 FM, Warszawa, Polska

16' program radiowy Polska 2004

Cykl audycji "Serce Warszawy" ukazuje szeregowych uczestników Powstania Warszawskiego - dziewczyny,

chłopaków, harcerzy, duchownych, cywilów - z perspektywy osobistych nadziei i dramatów, z ukierunkowaniem

na odkrywanie wartości ponadczasowych.II Ogólnopolski Przegląd Katolickich Programów Radiowych i

Telewizyjnych w Łodzi 2004

The cycle of programmes' The heart of Warsav' shows participants of Warsav Rebellion- girls, boys, scouts,

clergy, civils from the point of view of personal hope and dramas . the programme show a discovery of

everlasting values.II Polishwide Review of Catholic Radio and Television Programmes in Łódź 2004.

0370 Katedra Życia

Cathedral of life

Katedra Życia

reż./dir. Marek Jaromski

prod. Radio Józef - Sielskie Fale 96,5 FM, Warszawa, Polska

90' program radiowy Polska 2004

atedra Życia to comiesięczny program realizowany na żywo, polegający na konfrontowaniu słuchaczy radia ze

środowiskami posiadającymi trudności społeczne - z bezdomnymi, dziećmi z domów dziecka, osobami z domów

starców, czy jak w tym przypadku z dziewczętami z domu poprawczego.

It is a monthly programme which is live, and during which there is radio listener's confrontation with people

with social difficulties- they are homeless, children from Children's House, people from House for the aged or

girls from Improvement House.

0371 Wniebogłosy

Wniebogłosy

reż./dir. Marek Jaromski

prod. Radio Józef - Sielskie Fale 96,5 FM, Warszawa, Polska

16' program radiowy Polska 2004

Audycje - "Wniebogłosy" to cykl rozmów Marka Jaromskiego z osobami świata kultury oraz ze zwykłymi ludźmi

których można spotkać na ulicy. Każdy z rozmówców niesie w sobie niepowtarzalną historię. Gościem

prezentowanej audycji jest Jadwiga Podrygałło, jej opowieść dotyczy wigilii przeżywanych podczas wojny.

Audycja emitowana była na antenie radia 24 XII.

The programmes are the cycle of Marek Jaromski's talkings with people of cultural world and with simple

people from a street. Each interlocutor tells an uncredible story. The guest of presenting programme is

Jadwiga Podrygałło, her story is connected with Christmas Eve during the war.The programme was emitted in

radio in 24 XII.

 

0372 Ukryte skarby Biblii

Hidden treasures of Bible

Ukryte skarby Biblii

reż./dir. Małgorzata Glabisz-Pniewska

prod.

60' program radiowy Polska 2004

Audycja edukacyjna dla dzieci prowadzoba w konwencji "na żywo". Czym jest modlitwa? Dlaczego modlimy się i

jakie sa rodzaje modlitwy? Kiedy można powiedzieć, że modlimy się prawidłowo. Gość audycji, ks. Józef

Andruszewski z Biura Pielgrzymkowego Księży Pallotynów w Warszawie, dzieli się swoimi doświadczeniami

związanymi z modlitwą. Opowiadając o swoich licznych podróżach, wspomina modlitwy dzieci na innych

kontynentach. W trakcie audycji dzieci dzwonią do studia, aby podzielić się swoimi przeżyciami związanymi z

modlitwa. Audycja jest wzbogacona materiałami dźwiękowymi z różnych miejsc Polski. Ponadto w programie jest

wiele konkursów i zagadek z cennymi nagrodami dla słuchaczy.

The educational programme for children which is live.What is a prayer? What is a prayer? Why do we pray

and what kind of prayers do we have? When we can say that we are praying properly?A programme guest, ks.

Joseph Andruszewski from Pilgrims Office of Pallotyn Prists in Warsav, tells about his experiences connected

with prayer. Telling about his numerous travels, about prayers with children on another continents. During

the programme children are calling to studio to tell about their experiences connected with prayer. In the

programme there is music from various places of the world. Moreover, in the programme there are many

competitions and puzzles and listeners can win precious rewards.

0373 Idziesz przez Wieki

You are walking through ages

Idziesz przez Wieki

reż./dir. Małgorzata Glabisz-Pniewska

prod.

20' program radiowy Polska 2004

Audycja edukacyjna prezentująca historię i istotę uroczystości Bożego Ciało. Dlaczego święto to obchodzimy

zawsze w czwartek? Dlaczego wychodzimy z Najświętszym Sakramentem na ulice naszych miast? Jak na

przełomie wieków zmieniały się obrzęcy związane z tym świętem? Audycja z udziałem teologa i historyk sztuki

ilustrowana poezją i prozą o tematyce Bożego Ciała.

The educational programme presenting a story and ceremony of the God's Body. Why does the ceremony is

always on Thursday? Why do we go with The Holiest Sacrament on streets of our towns? How the ceremony

has changed over the years? In the programm there is a priest and a historian of art and in the programme

there is a poetry and a prose of the God's Body.

0374 Święty Maksymilian Maria Kolbe. Rycerz Niepokalanej

St. Maximilian Maria Kolbe - The knight of Maria

Święty Maksymilian Maria Kolbe. Rycerz Niepokalanej

reż./dir. Jacek Włodarczyk

prod. Radio Niepokalanów, Teresin, Polska

68' program radiowy Polska 2004

Program opowiadający o życiu i śmierci św. o. Maksymiliana Marii Kolbego. W programie wykorzystano

oryginalne nagrania, w których o świętym wypowiadają się Jego znajomi, współbracia oraz człowiek, za którego

oddał życie: Franciszek Gajowniczek.

The programme about life and death of St. Maximilian Maria Kolbe. In the programme there are original

recordings used. His friends, acquaintances, co-brothers and a man because of whom St. Maximilian died -

Franciszek Gajowniczek, tells true stories about him.

 

4001 Betlejem Sudeckie

Sudety's Bethleem

Betlejem Sudeckie

reż./dir. Leszek Wisniewski

prod. TVP SA Oddział w Lublinie, Lublin, Polska

30' dokumentalny Polska 2002

Wędrówka filmowa po Kotlinie Kłodzkiej - opowieść o niezwykłych ruchomych szopkach jasełkowych w

Wambierzycach, Pstrążnej i Bardzie Śląskim. Historia ich budowy. Franciszkańska tradycja przeniesiona w

scenerię Sudetów i wspaniałych świątyń.

Wandering with a camera through Kłodzko Valley - a story about nativity presentations Christmas show. A

movable structures in Wambierzyce, Pstrążna and Bard Śląski. A story about their CREATION Znnn

construction; Franciscan tradition combined with Sudety Mountains scenery and wonderful temples.

4002 Cysterskim szlakiem

Following Cisters' Track

Cysterskim szlakiem

reż./dir. Leszek Wisniewski

prod. TVP SA Oddział w Lublinie, Lublin, Polska

36' dokumentalny Polska 2003

Opowieść o Zakonie Cystersów linii horimondzkiej w Polsce. Prezentacja historii, dziejów i dokonań cystersów

polskich na Dolnym Śląsku i w Małopolsce.

A story about Cistersian Order of Horimon line in Poland. The presentation of Polish Cistersian history and

achievements in Silesia and Małopolska (Cracow region).

4003 Koncert z okazji urodzin Papieża Jana Pawła II

A concert on the occasion of the Pope John Paul II's Birthday

Koncert z okazji urodzin Papieża Jana Pawła II

reż./dir. Jerzy Bielunas

prod. TVP SA Oddział w Lublinie, Lublin, Polska

69' program telewizyjny Polska 2003

Widowisko plenenrowe na Placu Zamkowym w Lublinie. Uroczysty koncert z okazji jubileuszu 83 urodzin i

25-lecia pontyfikatu Jana Pawła II. W koncercie wzięła udział czołówka polskich wykonawców. W trakcie

koncertu nadano - papieskie przesłanie z Watykanu.

An outdoor performance on the Zamkowy Square in Lublin. A ceremonial concert to celebrate 83 birthday

and 25 anniversary of John Paul's II pontificate. Famous Polish artists took part in the concert. The

transmission of the Papal during the concert took place.

 

4004 Utek do Albanska

Escape to Albania

Ucieczka do Albanii

reż./dir. Marek Polacek

prod. Lux Comunication, Bratislava, Słowacja

26' dokumentalny Słowacja 2003

Magdalena Cerovska wyemigrowała z komunistycznej Czechosłowacji, aby spełnić swoje marzenie i zostać

misjonarką. Jako misjonarka znalazła się w innym totalitarnym państwie - Albanii. Dzięki osobistemu

doświadczeniu życia pod nie demokratycznymi rządami mogła z łatwością rozumieć ludzi, ich strach i trudności ...

Przyjechała do Albanii w 1991 roku gdy setki tysięcy opuszczały w pośpiechu zdewastowany kraj. Od tamtej

pory była i jest tam dla tych, którzy zostali w "czarnej dziurze Europy" i towarzyszy im w ich codziennych

oszustwach i oczekiwaniach, w dotkliwych kryzysach i drobnych zwycięstwach... Wiele z 800 tysięcy

betonowych bunkrów, świadków dyktatury, zostało już symbolicznie pogrzebanych i zastąpionych przez

nowoczesne wielokolorowe budynki. Albania dąży szybko do demokracji i ufa przyszłości. Wyjście z niepamięci

jest długie i trudne, ale możliwe - według siostry Magdaleny, która nie porzuca swoich ludzi. Stara albańska

nauczycielka - koleżanka siostry Magdaleny mówi: "Może się to wydać przesadą, ale skoro my Albańczycy

mamy naszą Matkę Teresę - możliwe, że będziemy również dumni z naszej siostry Magdaleny".

Magdalena Cerovska emigrated from the communist ere Czechoslovakia in order to be able to realize her

dream - become a missionary. At that time she ignored that she would end up in another totalitarian country -

Albania. Thanks to her personal experiencr with an undemocratic rule she would find it easy to understand

the people, their fears and handicaps ... She arrived to Albania in 1991, just when the hundreds of thousands

were fleeing the devastated country. Ever since she has been there for those who kave stayed in this "Black

hole of Europe" and she goes with them trough their daily deceptions and expectations, through rude

economic crisis and minor progresses ... Many of the 800,000 cncrete bunkers, witnesses of the dictatorship,

have already been symbolically buried in mass graves and modern multicolor buildings have replaced them.

Albania rushes up the road to democracy and trusts the future. The road out oblivion is long and difficult.,

but possible according to sister Magdalena, who does not abadon her people. An old Albanian teacher,

Magdalena's colleague, says: "Maybe it will seem exaggerated, but as we Albanians, have one sister Mother

Theresa, maybe, maybe you also will be proud of having sister Magdalena".

4005 Anjeli, ktori zvestovali dobru spravu

Angels, who brought the good news

Aniołowie, którzy zwiastowali dobrą nowinę

reż./dir. Peter Kubela

prod. TV Markiza, Bratislava, Słowacja

12' dokumentalny Słowacja 2003

Aniołowie w sztuce Słowackiej.

A documentary about angels in Slovak art.

4006 Misjonarka

Missionary

Misjonarka

reż./dir. Vladimir Krajnak

prod. TV Markiza, Bratislava, Słowacja

18' dokumentalny Słowacja 2003

Portret słowackiej misjonarki pracującej w Południowej Afryce i Kazachstanie.

A portrait of a Slovak missionry in South Africa and Kazakhstan.

 

4007 Assasstnations: The death of archbishop Michael Courtney

Assasstnations: The death of archbishop Michael Courtney

Zamachy: Śmierć arcybiskupa Michael'a Courtney'a

reż./dir. Jim Fahy

prod. RTE, Galway, Irlandia

51' dokumentalny Irlandia 2004

W poniedziałek, 29 grudnia 2003, papieski nuncjusz w Burundi został zastrzelony z zasadzki. Wstrząsnęło to

całym Kościołem Katolickim i rozdarło kraje Afryki centralnej. Arcybiskup Michael Courtney - Irlandczyk z

pochodzenia, próbował doprowadzić do porozumienia pomiędzy rządem a ostatnią grupą rebeliancką FNL. Badał

on również sprawę zniknięcia funduszy przekazanych lokalnemu uniwersytetowi przez włoskich biskupów

Kościoła Katolickiego. Ten dokument jest poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie dlaczego został zastrzelony,

opowiada o życiu jakie wiódł w kraju rozdartym krwawą wojną plemion, która pochłonęła ponad 300 tysięcy

istnień w ostatnich 11 latach.

On Monday, 29 December 2003, the Pope's Ambassador to Burundi was shot dead in an ambush, wich sent

shock waves through the entire Catholic Church and this small war torn central African state. Irish born

Archbishop Michael Courtney had beeb trying to broker a peace agreement between the Government and the

Country's last remaining rebel group, the FNL. He was also investigating the disappearance of funds donated

to a local university by Italy's Catholic Bishops. This documentary investigates why he was shot and the life

he lead in a Country torn apart by a bloody tribal war wich has claimed more than 300,000 lives over the

past 11 years.

4008 The Call to Fatima

The Call to Fatima

Fatimskie przesłanie

reż./dir. Thomas McCormack

prod. Euro Finance Group, Dublin 6, Irlandia

96' dokumentalny Irlandia 2004

Film opowiada historię objawień fatimskich, przypomina słowa, które Matka Boża przekazała trójce dzieci:

Hiacyncie, Franciszkowi i Łucji. Fatimskie przesłania są bardziej aktualne obecnie w trzecim tysiącleciu niż w

jakimkolwiek innym czasie. W filmie wykorzystano osobiste wspomnienia siostry Łucji jak również treści z jej

ostatniej książki 'Przesłanie / wezwanie / wołanie'. Film jako całość wraz z jego sposobem narracji oraz głębokimi

treściami wypływającymi z przedstawionych w filmie wywiadów stanowią prawdziwe /ważne przesłanie dla

obecnych

i przyszłych pokoleń.

This film tells the story of Fatima, what Our Lady sais and showed the tkree young children: Francisco,

Jacinta and Lucia."The Call to Fatima" is more relevant for the third millennium, than in any other period of

the last century. Abstracts are taken from Sister Lucia's own personal memories and from her recent book:

"Calls". The film footage, interviews and narration bring home the true message for this and future

generations.

 

4009 Sambatra -Rytuał ludu Antambahoaka

Sambatra - Rytuał ludu Antambahoaka

Sambatra - A Rite of Antambahoaka people

Sambatra - Rytuał ludu Antambahoaka

reż./dir. O. Henryk Marciniak OMI

prod. OMIFILM, Fianarantsoa, Madagaskar

32' dokumentalny Madagaskar 2003

Film ten oparty jest na książce byłego biskupa Mananjary - Xavier Tabao Manjarimanana. Opowiada o zwyczaju

malgaskim "Sambatra", który jest do dziś zachowany i strzeżony wśród ludu Antambahoaka, zamieszkującego

południowo-wschodnie wybrzeże Madagaskaru. Uroczystości te odbywają się co siedem lat i są wspomnieniem

wielkiej wędrówki księcia Raminia z Mekki aż do wschodnich wybrzeży Madagaskaru. Święto to oparte jest

głęboko na wzorcach wziętych z Biblii (Wyjście Mojżesza do ziemi obiecanej, Arka Noego, Szabat).

Uwieńczeniem uroczystości jest obrzezanie. Lud jest szczęśliwy "Sambatra" tak jak ongiś ich przodkowie,

szczęśliwi, że znaleźli ziemię obiecaną: MANANJARY - szczęśliwe przeznaczenie.

A film based on a book by the former bishop of Mananjara - Xavier Tabao Manjarimanana. It describes the

Malgasian rite called "Sambatra" that is still preserved and protected by Antambahoaka people who live on

the East-Southern Madagascar shore. Celebrations take place every seven years and they recollect of the

prince Raminia's great journey from Mecca to the Eastern shore of Madagascar. Holiday is deeply based on

Bible patterns (Moses' Exodus to the Promised Land, Noah's ark, sabbath). The top of the celebration is a

circumcision. People are happy, with 'sambatra' celebration so as their predecessors. They are happy that

they found the promised land MANANJARA - happy destiny.

4010 Matka Licheńska

Mother of Licheń

Matka Licheńska

reż./dir. Jerzy Klechta

prod. TVP SA Oddział w Poznaniu, Poznań, Polska

43' dokumentalny Polska 2004

Jest to film dokumentalny o fenomenie religijności maryjnej w Licheniu, w której obok tzw. religijności ludowej,

znajdujemy głębokie wartości medytacyjne. W filmie pokazany jest związek polskiego katolicyzmu z warstwą

patriotyczną, martyrologią narodu polskiego. Przedstawiono drogę, jaką Sanktuarium w Licheniu przebyło od

czasów PRL po wzniesienie Bazyliki i jej poświęcenie w 2004 roku.

A documentary about a phenomenon of Virgin Mary cult in Licheń that is enriched - apart from folk

religiosity - with deeper religious experience. The film shows relationship between Polish Catholicism and

patriotism and Polish history. The story of the Licheń Sanctuary through communist time till the day the

Basilica was erected and consecrated (2004).

4011 Pielgrzym pojednania

A Pilgrim of Conciliation

Pielgrzym pojednania

reż./dir. Jerzy Klechta

prod. TVP S.A., Warszawa, Polska

15' program telewizyjny

Jan Paweł II jako pielgrzym pojednania między ludźmi, krajami i religiami. Wykorzystując nagrania archiwalne

ukazane są najważniejsze wydarzenia pontyfikatu Ojca Świętego, ukazujące Jego konsekwentne pragnienie, aby

świat polityczny i religie świata pogodziło pragnienie miłości i prawdy.

John Paul II as a pilgrim of unity among people, countries and religions. Archival recordings are used to

illustrate the most important events of the Holy Father's pontificate and to present his continuous desire that

political world and religions of the world be brought together with the yen of love and truth.

 

4012 Prymas

Primate

Prymas

reż./dir. Jerzy Klechta

prod. TVP SA Oddział w Poznaniu, Poznań, Polska

18' dokumentalny Polska 2004

Film dokumentalny zrealizowano w 75 rocznicę urodzin Prymasa Józefa Glempa. Narrator, którym jest bohater

tytułowy opowiada o najważniejszych wydarzeniach ze swojego życia; - o czasach młodości i domu rodzinnym,

okresie stalinowskim, "jak to się łamały charaktery" i tylko wiara strzegła; - o drodze kapłańskiej; - znaku, jaki

otrzymał od Boga; - o Prymasie Tysiąclecia, który skierował bohatera filmu na studia do Rzymu; - o tym, jak

Ojciec Święty w klinice, będąc "w szlafroczku", oznajmił mu swoją wolę, aby został Prymasem; - o stanie

wojennym, jak bronił narodu przed rozlewem krwi; - o III Rzeczpospolitej, w której szerzy się korupcja i nie ma

polityków świętych;

- o tym, co zostawia po sobie.

A document to celebrate the 75th birthday anniversary of Poland's Primate Joseph Glemp. The hero tells us

the story about the most important events of the narrator's life: - about his youth and family home, about

Stalin Era when "characters got broken and "only faith could save human lives"; - about his path to

priesthood; - about a sign he received from God; - about the Millennium Primate who directed him to study in

Rome; - about the Holy Father who announced in a bath-gown his will to have Glemp as the Polish Primate; -

about the martial law period when he protected people / nation from a bloodshed; - about the Third Poland's

Republic where corruption spreads out and there is no 'saint' politicians; - about his legacy.

4013 Peace Grows

Peace Grows

Rośnie pokój

reż./dir. Jon Paul A. Puno

prod.

27' dokumentalny USA 2004

Pomimo otaczającej nas przemocy na ulicach miast i licznych wojen na różnych kontynentach, na całym naszym

globie możemy obserwować rozwijające się zjawisko kultury pokoju, które staje się globalnym fenomenem. Dzięki

okresom pokoju, coraz więcej "dzieci Ziemi" zasiewa pokój na naszej planecie.

As wars rage on street corners and continents, cultures of peace are becoming a quiet global phenomenon.

Through lives of nonviolence, increasing numbers of earth's children are re-seeding our planet with peace in

the way humble wildflowers re-seed themselves- drawing life, form and color from the soil of their native

habitats and ancestries, their cultures.

 

4014 Beati di mafia

Mafia martyrs

Męczennicy mafii

reż./dir. Fabio Zavattaro

prod. RAI TG1, Roma, Włochy

56' program telewizyjny Włochy 2004

Ojciec Pino Puglisi i sędzia Rosario Livatino, ofiary mafii połączone są tą sama wiarą i procesem beatyfikacyjnym.

Proces beatyfikacyjny o. Puglisi jest w toku, podczas gdy proces beatyfikacyjny sędziego Livatino został

właśnie zapoczątkowany. Badaloni i Zavattaro rozmawiają o mafii za pośrednictwem opowieści o księdzu z parafii

w dzielnicy Brancaccio w Palermo, który uśmiechał się do swego mordercy mówiąc "spodziewałem się tego" oraz

o sędzi Livatino uważanym za świętego od czasu cudownego uzdrowienia za jego wstawiennictwem. Papież Jan

Paweł II rozpoczął piętnowanie mafii w Temple Valley w 1993, ale film opowiada również o nawróceniu młodego

mafioso, grzechu Cosa Nostra oraz walce z mafią, poświadczonej przez tylu męczenników - sędziów, wierzących i

niewiewierzących, którzy stracili życie na Sycylii.

Father Pino Puglisi and Rosario Livatino, a priest and a justice both victims of the Mafia, united by the same

faith and a beatification trial. As for Father Puglisi, the process is going on, while beatification has been

postulated for judge Livatino. Badaloni and Zavattaro talk about the Mafia, through the story of the parish of

the Brancaccio quarter in Palermo who smiled at his killer while saying "I expected this", and the one of the

"kid judge", Livatino, who has been worshipped as a saint ever since a miraculous recovery was recorded in

his name.Pope John Paul II launched a course against the Mafia, in the Temple Valley, back in 1993, but film

also tells about the conversion of a young affiliate, the "sin" of Cosa Nostra and the fight against it, witnessed

by the marthyrdom of so many judges who, believers or not as they were, have lost their lives in Sicily.

4014 Beati di mafia

Mafia martyrs

Męczennicy mafii

reż./dir. Roberta Badaloni

prod. RAI TG1, Roma, Włochy

56' program telewizyjny Włochy 2004

Ojciec Pino Puglisi i sędzia Rosario Livatino, ofiary mafii połączone są tą sama wiarą i procesem beatyfikacyjnym.

Proces beatyfikacyjny o. Puglisi jest w toku, podczas gdy proces beatyfikacyjny sędziego Livatino został

właśnie zapoczątkowany. Badaloni i Zavattaro rozmawiają o mafii za pośrednictwem opowieści o księdzu z parafii

w dzielnicy Brancaccio w Palermo, który uśmiechał się do swego mordercy mówiąc "spodziewałem się tego" oraz

o sędzi Livatino uważanym za świętego od czasu cudownego uzdrowienia za jego wstawiennictwem. Papież Jan

Paweł II rozpoczął piętnowanie mafii w Temple Valley w 1993, ale film opowiada również o nawróceniu młodego

mafioso, grzechu Cosa Nostra oraz walce z mafią, poświadczonej przez tylu męczenników - sędziów, wierzących i

niewiewierzących, którzy stracili życie na Sycylii.

Father Pino Puglisi and Rosario Livatino, a priest and a justice both victims of the Mafia, united by the same

faith and a beatification trial. As for Father Puglisi, the process is going on, while beatification has been

postulated for judge Livatino. Badaloni and Zavattaro talk about the Mafia, through the story of the parish of

the Brancaccio quarter in Palermo who smiled at his killer while saying "I expected this", and the one of the

"kid judge", Livatino, who has been worshipped as a saint ever since a miraculous recovery was recorded in

his name.Pope John Paul II launched a course against the Mafia, in the Temple Valley, back in 1993, but film

also tells about the conversion of a young affiliate, the "sin" of Cosa Nostra and the fight against it, witnessed

by the marthyrdom of so many judges who, believers or not as they were, have lost their lives in Sicily.

 

4015 Kasih Sang Ibu di Perbukitan Menoreh

Love of the Mother in Menoreh hills

Miłość do Matki z gór Menoreh

reż./dir. Isti Purwi Tyas Utami

prod. Studio Audio Visual Puskat, Yogyakarta, Indonezja

33' dokumentalny Indonezja 2004

"Nigdy nie szukaliśmy cudów w Sendansono, ale nasze prośby i modlitwy zostały wysłuchane przez Maryję

Matkę". Taki był testament o. Prethaler'a SJ w jego oficjalnym ogłoszeniu Sendansono jako miejsca pielgrzymek 8

grudnia 1929 roku. Prawda tego przesłania jest ciągle żywa w każdym sercu wiernym Maryi Matce, mieszkającym

w okolicy wzgórz Menoreh (Yogyakarta, Indonezja). Ludzie ci nigdy nie liczyli na cuda czy objawienia, ponieważ

wierzyli, że Maryja chce być w górach Menoreh towarzysząc swoim dzieciom, które za Nią tęsknią. Wiara ta była

również udziałem Barnabas'a Sarikrama, który doznał uzdrowienia stopy po długotrwałej chorobie. Silna wiara w

miłość Boga i pomoc Maryi doprowadziła go do podwójnego uzdrowienia - fizycznego i duchowego. To

duchowe doświadczenie Barnabas'a sprawiło, że w grudniu 1904 w Sendangsono ochrzczonych zostało przez

ojca Van Lith'a SJ 171 osób. W ciągu wieku miejscowość ta stała się oazą wiary dla pielgrzymów szukających

Wody Żywej - Chrystusa - poprzez Jego Matkę Maryję, matkę wszystkich ludzi.

"Never seek miracles in Sendansono, but if we have wishes, Mother May will listen them". This was twstament

of Fr. Prethaler SJ in his speech at the official declaration of Sendansono as a pilgrimage December8, 1929.

This message is still observed in every heart around Menoreh hills (In Yogyakarta Province, Indonesia) in

having faith to Mother Mary. They never hope to have miracle or vision because they believe Mother Mary is

willing to present in Menoreh hills accpanying her children who longing to meet the Mother. This faiht was

alsothe faith of Barnabas Sarikrama who sought for healing of his long suffered sick foot. With strong faith in

Gog's love and helpof the Mother, Barnabas Sarikrama received 2 healing all at once, physical, and spiritual

healing. Barnabas' spiritual experience of God and Mother Mary love enlightened him to lead 171 people to

their first baptism by Fr. Van Lith SJ in Sendangsono on December 1904. During 100 years, Sendangsono has

become the oasis of faith for pilgrims who are longing to meet the eternal water of life that is the Christ himself

through Mother Mary, the Mother of all people.

 

4016 Anjeli

Angels

Aniołowie

reż./dir. Marek Polacek

prod. Lux Comunication, Bratislava, Słowacja

26' dokumentalny Słowacja 2004

Historia śmierci i nadziei. Siostra Franciszka Oleksowa pracuje w hospicjum dla umierających na AIDS w

Południowej Afryce. Do tej pory w misji Św. Jana zmarło ponad 700 osób dorosłych i kilka tuzinów dzieci. Gdyby

nie starania sióstr, aby ulżyć w cierpieniu konającym, gdyby nie chwile zapomnienia o cierpieniu, na przykład

podczas gry w karty, chorzy zapewne nie przeżyli by tak długo. "Dzieci umierają tak samo jak dorośli, w

strasznym cierpieniu, nawet najsilniejsze środki przeciwbólowe nie są w stanie przynieść im ulgi." Dlatego też

dzieci bardziej doświadczają umierania. Siostry opiekujące się chorymi dziećmi opowiadają im pewną historię:

"Pewnego razu, Pan Jezus, spoglądając z nieba na ziemię, czuł się bardzo smutny. Potrzebował nowych aniołów,

by Go rozweselali, by Mu śpiewali. Gdy nagle Pan Jezus dostrzegł na miejsce na ziemi gdzie mieszkają dobre

dzieci, a była to Misja Św. Jana w Afryce. Wtedy Pan Jezus pomyślał, iż tego miejsca na ziemi może przybyć do

nieba dużo nowych dobrych aniołków ..." Aby ta historia mogła stać się dla dzieci bardziej wiarygodna, siostry

ubierają umierające dzieci w białe suknie z symbolem AIDS - czerwoną wstążeczką na przodzie.

Story of death and hope. Sister Francesca Olexova works in the center for dying of AIDS in South Africa. More

than 700 adults and several dozens of children have already died at the St. John's mission. If the sisters were

not taking the life easy, if they were not playing cards from time to time just to forget, they would not surely be

able to go on for that long. "Children are dying like adults, in terrible pains, nor the strongest painkillers

relieve them," says sister Francesca. So that the children would understand better the dying, sisters tell them a

story about angels: "Once upon a time, Jesus was very sad, looking down from the heaven. He needed a new

angel to play with him, to sing to him. All of a sudden, he noticed the St. John's mission in Africa where good

children lived. He thought a good angel could come from down there_" In order to make this story more

trustworthy to the children, the sisters dress up the dying child in a white robe and attach a symbol of AIDS on

the front - a red ribbon.

4017 Wypłyń na głębię - Kim jesteśmy?

Put out into the deep - Who are we?

Wypłyń na głębię - Kim jesteśmy?

reż./dir. Natasza Ziółkowska-Kurczuk

prod. Dom Wydawniczy Rafael, Kraków, Polska

25' program edukacyjny Polska 2004

Zbiór trzech filmów, będących pomocą katechetyczną w przygotowaniu młodzieży do sakramentu bierzmowania.

Znadujemy w nich odniesienia do podstawowych zagadnień wiary katolickiej. Co to jest osoba ludzka? Kim

jesteśmy? Co to jest pokusa? Co to jest grzech? Za kogo uważamy Jezusa w swoim życiu? Kim jest Duch Święty?

Co to jest Kościół? Co to jest wsólnota? Czym jest przebaczenie" Co to znaczy być dorosłym? Na te pytania

powinien znaleźć własną odpowiedź każdy młody człowiek przystępujący do bierzmowania. Pomagają mu w tym,

dzieląc się swoimi doświadczeniami, znani ludzie. Głos zabierają też młodzi ludzie z gimnazjum. Ponadto film

pokazuje i omawia najważniejsze momenty z liturgii i obrzędu sakramentu bierzmowania.

Three pictures an aid to prepare young people to confirmation sacrament. There are references to vital issue

of Catholic faith. What is a human being? Who are we? What is a temptation? What is a sin? Who is Jesus in

our life? Who is the Holy Spirit? What is the Church? What is the community? What is the forgiveness? What

does it mean 'to be an adult'? All these questions should be answered by a young man or woman wishing to be

confirmed. Famous people share their experience with us. The film also presents the most important moments

of the liturgy and confirmation rite.

 

4018 Wypłyń na głębię - Wspólnota

Put out into the deep - Community

Wypłyń na głębię - Wspólnota

reż./dir. Natasza Ziółkowska-Kurczuk

prod. Dom Wydawniczy Rafael, Kraków, Polska

22' program edukacyjny Polska 2004

Zbiór trzech filmów, będących pomocą katechetyczną dla młodzieży która przygotowuje sie do sakramentu

bierzmowania.

4019 Wypłyń na głębię - Świadkowie Chrystusa

Put out into the deep - Christ's Witnesses

Wypłyń na głębię - Świadkowie Chrystusa

reż./dir. Natasza Ziółkowska-Kurczuk

prod. Dom Wydawniczy Rafael, Kraków, Polska

27' program edukacyjny Polska 2004

Zbiór trzech filmów, będących pomocą katechetyczną dla młodzieży która przygotowuje sie do sakramentu

bierzmowania.

4020 Proces Kurii Krakowskiej 21-27 styczeń 1953 r.

Cracow Curia Trial - 21-27 January 1953

Proces Kurii Krakowskiej 21-27 styczeń 1953 r.

reż./dir. Dariusz Walusiak

prod. Dom Wydawniczy Rafael, Kraków, Polska

20' dokumentalny Polska 2004

Film, przygotowany dzięki pomocy Instytutu Pamięci Narodowej, przedstawia pokazowy proces Kurii

Krakowskiej z 1953 roku.

The film - produced thanks to the assistance of the Institute of National Remembrance - shows a spectacular

trial of Cracow Curia conducted in 1953.

4020 Proces Kurii Krakowskiej 21-27 styczeń 1953 r.

Cracow Curia Trial - 21-27 January 1953

Proces Kurii Krakowskiej 21-27 styczeń 1953 r.

reż./dir. Dariusz Walusiak

prod. Dom Wydawniczy Rafael, Kraków, Polska

20' dokumentalny Polska 2004

Film, przygotowany dzięki pomocy Instytutu Pamięci Narodowej, przedstawia pokazowy proces Kurii

Krakowskiej z 1953 roku.

The film - produced thanks to the assistance of the Institute of National Remembrance - shows a spectacular

trial of Cracow Curia conducted in 1953.

 

4021 Sprawiedliwi wśród narodów świata

Righteous Among the Nations

Sprawiedliwi wśród narodów świata

reż./dir. Dariusz Walusiak

prod. Dom Wydawniczy Rafael, Kraków, Polska

20' dokumentalny Polska 2004

Film opowiada o życiu Józefa i Wiktorii Ulmów, którzy podczas II Wojny Światowej ukrywali 8 żydów.Cała

rodzina wraz z dziecmi została rozstrzelana za pomoc udzieloną żydom. Film to reportaż o ich życiu oraz

wspomnienia znjących ich ludzi.

The film tells the story of a couple of Joseph and Victoria Ulm who saved 8 Jews during the II WW. The entire

family was shot. The film tells about their life including remembrances.

4021 Sprawiedliwi wśród narodów świata

Righteous Among the Nations

Sprawiedliwi wśród narodów świata

reż./dir. Dariusz Walusiak

prod. Dom Wydawniczy Rafael, Kraków, Polska

20' dokumentalny Polska 2004

Film opowiada o życiu Józefa i Wiktorii Ulmów, którzy podczas II Wojny Światowej ukrywali 8 żydów.Cała

rodzina wraz z dziecmi została rozstrzelana za pomoc udzieloną żydom. Film to reportaż o ich życiu oraz

wspomnienia znjących ich ludzi.

The film tells the story of a couple of Joseph and Victoria Ulm who saved 8 Jews during the II WW. The entire

family was shot. The film tells about their life including remembrances.

4022 St. Augustine Seminary and Grotto

St. Augustine Seminary and Grotto

Seminarium Św. Augustyna

reż./dir. Will O'Loughlen

prod. Will O'Loughlen, Memphis, TN, Stany Zjednoczone

4' dokumentalny Stany Zjednoczone

Film przedstawia historię powstania pierwszego na terytorium USA seminarium duchownego dla

afro-amerykanów.

Historical documentary short film about the first seminary for African American men in the United States,

4024 Ja priszoł...

I Have Come to Save the Sinners, not the Righteous

Przyszedłem by zbawić grzeszników, nie sprawiedliwych

reż./dir. Nikołaj Goriaczkin

prod. Nick Goryachkin, Saint-Petersburg, Rosja

28' dokumentalny Rosja 2004

Film pokazuje prowincjonalne rosyjskie miasto, w którym kiedyś żył i tworzył znany rosyjski pisarz Fiodor

Dostojewski - tu rozgrywa się akcja jednej z jego powieści "Bracia Karamazow". Film przedstawia okrutne realia

życia w post-sowieckiej Rosji. Ale nawet i tu ludzie się modlą. Ten unikatowy dokument ukazuje miejsca

praktycznie objęte zakazem filmowania.

Film is shot in the provincial Russian town where Russian writer, F. M. Dostoevsky, lived, where he placed

heroes of his novel "Brothers Karamazovy". Film shows the cruel reality of the after-Soviet universe. But even

here a prayer is said. The unique images of the film were shot in the places practically forbidden for filmings.

 

4025 Różaniec fatimski w Czernej

Różaniec fatimski w Czernej

reż./dir. Leszek Tomala

prod. Prowincja Krakowska OO. Karmelitów Bosych, Kraków, Polska

11' dokumentalny Polska 2004

Impresje filmowe wywołane różańcem fatimskim odprawianym corocznie w Czernej - głównym sanktuarium

karmelitańskim - w wigilię uroczystości Matki Bożej Szkaplerznej.

4026 List

A letter

List

reż./dir. Leszek Tomala

prod. Prowincja Krakowska OO. Karmelitów Bosych, Kraków, Polska

25' dokumentalny Polska 2004

W 1933 roku wybory wygrała NSDAP Adolfa Hitlera i niemal od następnego dnia rozpoczęto w Niemczech

prześladowanie obywateli pochodzenia żydowskiego. Edyta Stein, ochrzczona Żydówka w związku z licznymi

przykładami prześladowań Żydów napisała list, datowany na 12 kwietnia 1933 roku, skierowany do papieża Piusa

XI, w którym prosi Ojca Świetego o wstawiennictwo w obronie prześladowanych Żydów.

In 1933 election was win by NSDAP of Adolph Hitler and from the very beginning in Germany oppression of

peole of Jewish origin started . Edyta Stein, a christened Jew, related to numerous oppression of Jews, was

written a letter in 12 of April 1933 to Pope Pius XI, in which she is asking him about help to oppressed Jews.

4027 Pielęgniarz

Nurse

Pielęgniarz

reż./dir. Barbara Białowąs

prod. Wydział Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, Polska

12' dokumentalny Polska 2003

Życie człowieka, który odnalazł swoje miejsce na ziemi. Mimo tego, że wykonuje ciężką pracę fizyczną wciąż

obserwuje świat i zadaje filozoficzne pytania o życie człowieka i świat natury.

Life of man who found his place on the earth. In spite of the fact, that he work hard,he is still observing the

world and he is asking philosophical questions about human's life and world of nature.

 

4028 Wszyscy razem

All together

Wszyscy razem

reż./dir. Janusz Tomczak

prod. Janusz Tomczak, Zakopane, Polska

12' amatorski Polska 2004

Symbol Żłóbka Betlejemskiego jest oznaką chrzścijaństwa, dlatego młodzież i nauczycielele Zespołu Szkół

Plastycznych im. A. Kenara z Zakopanego wykonują już od dziesięciu lat szopki bożonarodzeniowe z

drewnianych kloców, o różnych przesłaniach, dla różnych narodów świata, spełniając misję pojednania

wszystkich ludzi. A wspólne i jednoczesne kolędowanie przy ich żłóbku duchowo jednoczy narody, tworząc

pomost między nimi, łącząc ich w miłości i wierności do Boga.

Symbol of trough of Betlejem is a Christian's sign that's why the youth and teachers of School of Art named

Kenar in Zakopane, since ten years they have made Christmas wooden sheds for people from various

countries.They undertake a mission of reconciling all people.Singing carols together next to the trough

unites people spiritually and it makes a bridge between them, uniting them in love and in faith to God.

4028 Wszyscy razem

All together

Wszyscy razem

reż./dir. Barbara Białowąs

prod. Janusz Tomczak, Zakopane, Polska

12' amatorski Polska 2004

Symbol Żłóbka Betlejemskiego jest oznaką chrzścijaństwa, dlatego młodzież i nauczycielele Zespołu Szkół

Plastycznych im. A. Kenara z Zakopanego wykonują już od dziesięciu lat szopki bożonarodzeniowe z

drewnianych kloców, o różnych przesłaniach, dla różnych narodów świata, spełniając misję pojednania

wszystkich ludzi. A wspólne i jednoczesne kolędowanie przy ich żłóbku duchowo jednoczy narody, tworząc

pomost między nimi, łącząc ich w miłości i wierności do Boga.

Symbol of trough of Betlejem is a Christian's sign that's why the youth and teachers of School of Art named

Kenar in Zakopane, since ten years they have made Christmas wooden sheds for people from various

countries.They undertake a mission of reconciling all people.Singing carols together next to the trough

unites people spiritually and it makes a bridge between them, uniting them in love and in faith to God.

4029 The Cashbook

The Cashbook

Książka pełna pieniędzy

reż./dir. Marina Patrao

prod.

35' fabularny Indie 2004

In a moment of distraction, two young people, Carrie and Jase, accept a magical book from a roadside

bookseller, instead of the bestseller they had intended to buy. Returning from their shopping they discover the

mistake and also find a few banknotes inside the book. Resolving to return it the next day, Jase takes it home,

and there makes the startling discovery that, no matter how many times you remove the money from the book,

there is always that many more notes between the pages... Even as Jase's greed for money threatens to tear

apart a beautiful friendship - and he is drawn into a new circle of good-time friends - the book is teaching its

new owner a simple truth...

 

4029 The Cashbook

The Cashbook

Książka pełna pieniędzy

reż./dir. Nigel Vincent

prod.

35' fabularny Indie 2004

In a moment of distraction, two young people, Carrie and Jase, accept a magical book from a roadside

bookseller, instead of the bestseller they had intended to buy. Returning from their shopping they discover the

mistake and also find a few banknotes inside the book. Resolving to return it the next day, Jase takes it home,

and there makes the startling discovery that, no matter how many times you remove the money from the book,

there is always that many more notes between the pages... Even as Jase's greed for money threatens to tear

apart a beautiful friendship - and he is drawn into a new circle of good-time friends - the book is teaching its

new owner a simple truth...

4029 The Cashbook

The Cashbook

Książka pełna pieniędzy

reż./dir. Praveen Fenn

prod.

35' fabularny Indie 2004

In a moment of distraction, two young people, Carrie and Jase, accept a magical book from a roadside

bookseller, instead of the bestseller they had intended to buy. Returning from their shopping they discover the

mistake and also find a few banknotes inside the book. Resolving to return it the next day, Jase takes it home,

and there makes the startling discovery that, no matter how many times you remove the money from the book,

there is always that many more notes between the pages... Even as Jase's greed for money threatens to tear

apart a beautiful friendship - and he is drawn into a new circle of good-time friends - the book is teaching its

new owner a simple truth...

4030 Chrystus Król

King Christ

Chrystus Król

reż./dir. Janusz Tomczak

prod. Janusz Tomczak, Zakopane, Polska

16' amatorski Polska 2004

Młodzież z klas II i V, o profilu rzeźbiarskim ze szkoły Kenara w Zakopanem wykonuje rzeźbę Chrystusa dla

przyjaciół z Polonii Węgierskiej do nowo wybudowanego kościoła. Atmosfera powagi i skupienia, jaką udało się

wytworzyć nauczycielom i uczniom, sprzyja twórczej pracy. Wyłaniająca się z każdym dniem postać Chrystusa

dawała sposobność, nie tylko twórczemu działaniu, ale także możliwość indywidualnego rozwoju duchowego,

zadumy, kontemplacji. Dawała także możliwość modlenia się poprzez pracę i umiejętość odnajdywania radości z

beziteresownej pracy dla innych.

Youth of II-nd and V-th class who are in class of sculpture in Kelar's School in Zakopane, they are making a

sculpture of God for their friends of Hungarian Polonia to be in their new built church . Thanks to teachers

and students, the atmosphere of seriousness and concentration favours their work.A posture of Christ which is

more visible with each day, gave them possibilities of individual spiritual development, contemplation and

thoughfulness. The posture gave them as well possibility of praying through work and being happy because of

work for others.

 

4031 Nad Jeziorem Malawi

On Malawi Lake

Nad Jeziorem Malawi

reż./dir. Ks. Stanisław Rafałko

prod. Salezjański Ośrodek Misyjny, Warszawa, Polska

17' amatorski Polska 2004

Dokument o pracy salezjanów w Malawi, w Afryce, jednym ze 129 krajów świata, do których dotarli. Wśród

najbiedniejszych w buszu pracuje ks. Paweł Skolasiński. Obsługuje 72 kościoły. Jego pasja to dzieci i młodzież.

Zawsze uśmiechnięty, zwyczajny, niezmordowany. Każdy jego dzień podobny do pozostałych - wczesne wstanie

i w drogę. W kieszeni tabletki przeciw malarii i podniszczona Biblia. Życie, które owocuje.

A document on Salesians work in Malawi, Africa, one of 129 countries of the world reached by them. Priest

Paweł Skolasiński works among the poorest in the bush. He serves 72 churches. His passion is to deal with

children and youth. He is always smiling, ordinary, tireless. Every day of his life is similar to the others - early

get up and off you go. In his pocket tablets against malaria and _ a worn Bible. The life which brings fruit _.

4032 Cena życia

The price of life

Cena życia

reż./dir. Ks. Andrzej Baczyński

prod. TVP SA Oddział w Krakowie, Kraków, Polska

42' dokumentalny Polska 2004

Tragiczne losy rodziny Józefa i Wiktorii Ulmów z Markowej, ukrywajacych podczas okupacji w swoim domu

ośmioro Żydów. 24 marca 1944 roku Niemcy zamordowali ukrywajacych się Żydów, a także w bestialski sposób

rozstrzelali Józefa, Wiktorię i ich sześcioro dzieci.

Tragical lots of Joseph and Wiktoria Ulm family from Markowa. During occupation they were hiding in their

house eight Jews. On 24-th of March Germans murdered the Jews and they also bestially killed Joseph ,

Wiktoria and their six children.

4032 Cena życia

The price of life

Cena życia

reż./dir. Ks. Andrzej Baczyński

prod. TVP S.A. Program 3, Warszawa, Polska

42' dokumentalny Polska 2004

Tragiczne losy rodziny Józefa i Wiktorii Ulmów z Markowej, ukrywajacych podczas okupacji w swoim domu

ośmioro Żydów. 24 marca 1944 roku Niemcy zamordowali ukrywajacych się Żydów, a także w bestialski sposób

rozstrzelali Józefa, Wiktorię i ich sześcioro dzieci.

Tragical lots of Joseph and Wiktoria Ulm family from Markowa. During occupation they were hiding in their

house eight Jews. On 24-th of March Germans murdered the Jews and they also bestially killed Joseph ,

Wiktoria and their six children.

 

4033 Pasha s prismakam palmy

Ester with a touch of betterneess

Wielkanoc - dotknięciem lepszego

reż./dir. Jurij Nikołajewicz Goruliow

prod. Studio "Stopkadr", Mińsk, Białoruś

30' dokumentalny Białoruś 2004

Film opowiada o dwóch dniach z życia kapłana, który pracuje na terenach skażonych radioaktywnie w wyniku

awarii elektrowni jądrowej w Czernobylu.

A film about two days of priest's life who performs his service on the territory contaminated radiation after the

Chernbyl disaster.

4034 Czerwony Kościół

A red church

Czerwony Kościół

reż./dir. Krzysztof Kubiak

prod. TVP SA Oddział w Poznaniu, Poznań, Polska

30' dokumentalny Polska 2004

Historia i współczesność kościoła świetych Szymona i Heleny w Mińsku Białoruskim zbudowanego przez

Edwarda Wojniłłowicza na przełomie XIX i XX wieku.

The history and modernity of Szymon and Helena Church in Minsk Białoruski which was built by Edward

Wojniłłowicz at the turn of the XIX and XX century.

4034 Czerwony Kościół

A red church

Czerwony Kościół

reż./dir. Krzysztof Kubiak

prod. TVP S.A. Telewizja Polonia, Warszawa, Polska

30' dokumentalny Polska 2004

Historia i współczesność kościoła świetych Szymona i Heleny w Mińsku Białoruskim zbudowanego przez

Edwarda Wojniłłowicza na przełomie XIX i XX wieku.

The history and modernity of Szymon and Helena Church in Minsk Białoruski which was built by Edward

Wojniłłowicz at the turn of the XIX and XX century.

4035 Nuestra Seńora del Pueblito, un milagro de fé

Our Lady of El Pueblito, a miracle of faith

Nasza Pani z Pueblito, cud wiary

reż./dir. Fernando Perez Valdez Godina

prod. Fernando Perez Valdez Godina, Mexico, Meksyk

20' amatorski Meksyk 2004

Cud wiary to audiowizualna opowieść o pięknym wizerunku Naszej Pani z El Pueblito, Queretaro, /Meksyk/

spośród pre-kolumbijskich piramid do Jej Sanktuarium do naszych czasów.

A miracle of faith is an audiovisual narration of the history of the beautiful image of Our Lady of El Pueblito

in Querétaro, México from the pyramids in the pre-columbian age to her Sanctuary in our days.

 

4036 A SUA IMMAGINE - Speciale Venerdi' Santo

IN HIS IMAGE - Special Good Friday

Na Jego podobieństwo - Wydanie Wielkopiatkowe

reż./dir. Marco Brigliadori

prod. RAI - Laura Misiti, Roma, Włochy

55' dokumentalny Włochy 2004

W JEGO OBRAZIE - Wyjątkowy Wielki Piątek

IN HIS IMAGE - Special Good Friday

Epizod z Wielkiego Piątku - program Loreny Bianchetti. Aby uczcić dzień śmierci Jezusa na Krzyżu - 35

misjonarzy zamęczono w 2003 roku: lista ta obejmuje kapłanów, siostry zakonne i osoby świeckie, zawierając

arcybiskupa Michael'a Courtney'a, nuncjusza papieskiego w Burundi. Podobnie jak on, 22 innych zostało

zabitych w Afryce, 11 - w Ameryce Łacińskiej, dwie osoby w Azji. Lorena Bianchetti spotyka się z rodzinami i

przyjaciółmi misjonarzy w trzech miejscach symbolicznych dla męczeństwa chrześcijan. Wśród gości znaleźli się

Ojciec Giulio Albanese, dyrektor MISNA, Agencji Informacyjnej Służb Misyjnych, historyk Andrea Riccardi i

Sumaya Abel Quadre, Wiceprezes organizacji Młodych Muzułmanów Włoskich, obecność którego jest aktem

hołdu wiernych muzułmańskich tym, którzy zginęli z powodów religijnych.

A special episode on Good Friday, hosted by Lorena Bianchetti.

To commemorate, on the day of Jesus's death on the Cross, the 35 missionaries martyred in 2003: a list that

includes priests, nuns, and laypersons, concluding with Archbishop Michael Courtney, Apostolic Delegate of

Burundi. Like him, 22 others were killed in Africa, 11 in Latin America, and 2 in Asia. Lorena Bianchetti meets

the families and friends of some of them, in three places that are symbolic of Christian martyrdom.

Among the guests are Father Giulio Albanese, director of MISNA, the Missionary Service News Agency,

historian Andrea Riccardi, and Sumaya Abel Quadre, Vice President of the Young Italian Muslims

organization, whose presence is an act of homage paid by Islam's faithful to those who have died for the cause

of interreligious dialogue.

4037 Habemus Papam

Habemus Papam

Habemus Papam

reż./dir. Paweł Woldan

prod. TVP SA Program 1, Warszawa, Polska

47' dokumentalny Polska 2004

O ostatnich dwóch miesiącach kardynała Karola Wojtyły przed wyborem na Stolicę Piotrową. O kardynale

opowiadają jego najbliżsi współpracownicy i przyjaciele. Mówią także o swoich przeczuciach i zachowaniu

samego kardynała.

About last two months of cardinal Karol Wojtyła's life before he had been chosen to be the Pope. His

collaborators and his friends are telling about the cardinal . They are also telling about their feelings and

behaving of the cardinale.

4038 Portret damy - Karolina Lanckorońs

Portret damy - Karolina Lanckorońska

A portrait of a lady - Karolina Lackorońska

Portret damy - Karolina Lanckorońska

reż./dir. Paweł Woldan

prod. TVP SA Program 1, Warszawa, Polska

50' dokumentalny Polska 2004

Film o wielkiej Polce - Karolinie Lanckorońskiej, której życie było świadectwem patriotyzmu, umiłowania

Ojczyzny, odwagi i miłości do Boga.

A film about a great Pole- Karolina Lackorońska. Her life was a certificate of patriotism and respect for her

Homeland, courage and love for God.

 

4039 Prosti menia, Sergej

Forgive Me, Sergei

Wybacz mi, Siergiej

reż./dir. Br.Damian Wojciechowski TJ

prod. TV Kana, Novosibirsk, Rosja

52' dokumentalny Rosja 2004

Historia miłości, zdrady i wybaczenia między ludźmi, którzy nigdy się nie spotkali i nawet nie mogli spotkać.

Przykład tego, jak XX wiek zaplątal losy ludzi w ideologiczna wojnę miedzy Związkiem Sowieckim i USA. Tak

było z 20-letnim sowieckim marynarzem Siergiejem Kourdakowem, który w 1971 skoczył ze swojego statku i

dopłynal do amerykańskiego brzegu. Jako polityczny emigrant Siergiej rozpoczyna nową kartę w swoim

tragicznym życiu, opisanym w ksiażce "Wybacz mi Nataszo", która była wydrukowana w 14 językach (w tym i

polskim). 30 lat później młoda Amerykanka natchniona książką i otrzymawszy od Boga wizję wyjeżdza do Rosji,

aby odszukać śladów Siergieja. Ta podróż zmieniła nie tylko historię Siergieja, lecz jeszcze bardziej jej własne

życie.

"Forgive Me Sergei is a story about the power of a legend. It's also a story about the power of truth. It's a

story about me, an American girl who stumbled onto a Russian sailor's autobiography, published just one

month after his strange death in California in 1973, 14 months after he jumped ship off the coast of Canada. I

was three years old when he died and never met him. But after I received a vision when praying about

adapting his story to the screen, I felt he was with me. To understand my story, you have to understand the

beauty of his. His book, Forgive Me Natasha, asks forgiveness from those in Russia he persecuted, especially

Natasha, a beautiful girl whom he beat for her faith. His book became well-known in Christian circles in 14

different languages. My mission was to make it truly famous. Like I said, it's the story of the power of a legend

and then the power of truth. Which will I choose to believe when I journey to Siberia and find the Russians

who knew him and the Christians who did not?"

4040 Ukrywałem Żydów

I was hiding Jews

Ukrywałem Żydów

reż./dir. Małgorzata Pabis

prod. Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców, Kraków, Polska

33' reportaż radiowy Polska 2004

W czasie II wojny światowej ks. Biskup Albin Małysiak ukrywał Żydów. Film jest wspomnieniem tamtych

czasów, wydarzeń i ludzi.

During the Second World War, priest bishop Albin Małysiak was hiding Jews. The film is a recollection of that

times, events and people.

4041 Powstanie Warszawskie - 60 lat p

Powstanie Warszawskie - 60 lat później

Warsaw Rebellion - 60 years later.

Powstanie Warszawskie - 60 lat później

reż./dir. Andrzej Sapija

prod. Fundacja Filmowa Armii Krajowej, Warszawa, Polska

59' dokumentalny Polska 2004

Po 60 latach od wybuchu w dniu 1 sierpnia 1944 roku Powstania Warszawskiego o dramatycznym przebiegu jego

wydarzeń i znaczeniu mówią uczestnicy oraz historycy polscy i zagraniczni. Reżyser filmu zwraca się

bezpośrednio do młodzieży - przybliżając dramaty i problemy ówczesnego pokolenia walczącego o niepodległość

Polski.

After 60 years of Warsav Rebellion explosion, participants and polish and foreign historians are telling about

tragical course of the events and the significance of the Rebellion. The producer of the film turns to young

people , he shows them dramas and problems of modern generation who is fighting for Independent Poland.

 

4041 Powstanie Warszawskie - 60 lat p

Powstanie Warszawskie - 60 lat później

Warsaw Rebellion - 60 years later.

Powstanie Warszawskie - 60 lat później

reż./dir. Andrzej Sapija

prod. Agencja Produkcji Filmowej, Warszawa, Polska

59' dokumentalny Polska 2004

Po 60 latach od wybuchu w dniu 1 sierpnia 1944 roku Powstania Warszawskiego o dramatycznym przebiegu jego

wydarzeń i znaczeniu mówią uczestnicy oraz historycy polscy i zagraniczni. Reżyser filmu zwraca się

bezpośrednio do młodzieży - przybliżając dramaty i problemy ówczesnego pokolenia walczącego o niepodległość

Polski.

After 60 years of Warsav Rebellion explosion, participants and polish and foreign historians are telling about

tragical course of the events and the significance of the Rebellion. The producer of the film turns to young

people , he shows them dramas and problems of modern generation who is fighting for Independent Poland.

4042 Love is a choice: The Life of Gianna Baretta Molla

Love is a choice: The Life of Gianna Baretta Molla

Miłość to wybór: Życie Gianny Beretty Molli

reż./dir. Deiren Masterson

prod. Salt+Light Television, Toronto, Kanada

53' dokumentalny Kanada 2004

Święta Gianna Baretta Molla, żona, matka, lekarka, urodziła się w Magenta (Mediolan), we Włoszech w 1922 roku.

Wykształcona, niezależna i głęboko wierząca kobieta, pełna oddania w służbie społeczeństwu. Kochana jako

lekarka, i jako działacz społeczny, wyszła za mąż w wieku 32 lat, miała czworo dzieci. Podczas kolejnych ciąż guz

znajdujący się w jej macicy rósł coraz bardziej. Giana nie wyrażała zgody na operację w trosce o bezpieczeństwo

nienarodzonego dziecka. Giana zmarła w tydzień po urodzeniu zdrowej córeczki. Giana Beretta Mola została

kanonizowana przez Papieża Jana Pawła II 16 maja 2004 roku, w uroczystości wzięli udział mąż i dzieci Giany.

St. Gianna Baretta Molla, wife, mother, doctor, was born in Magenta(Milan), Italy in 1922. An educated,

independent and deeply spiritual woman, she was also committed to serving her community. Loved as a

physician, and a communiy leader, she married at 32, had 4 children. During her fourth pregnancy a tumour

was discovered growing in her uterus. Surgery was performed under Gianna's insistence that her baby be

saved. Gianna died a week after giving birth to healthy baby girl. She was canonized by Pope John Paul II on

May 16,2004 with her husband and chidren attendance.

 

4043 Exodus Warszawy 1944

The Exodus from Warsaw 1944

Exodus Warszawy 1944

reż./dir. Grzegorz Szuplewski

prod. TVP S.A. Telewizja Polonia, Warszawa, Polska

48' dokumentalny Polska 2004

"Exodus Warszawy 1944" opowiada o losach wypędzonych podczas Powstania Warszawskiego mieszkańców

Warszawy. Z zajmowanych kolejno dzielnic stolicy, Niemcy wywozili ludność do Pruszkowa, gdzie, na terenie

byłych warsztatów kolejowych powstał obóz przejściowy Dulag 121. W ciągu 2 miesięcy przeszło przez niego

ponad 550 tysięcy osób. Zgromadzeni w obozie ludzie przebywali w strasznych warunkach - stłoczeni w halach

fabrycznych, głodni, bez odpowiednich środków higieny. Pobyt w obozie trwał około trzech dni - potem, po

selekcji, formowano nowe transporty kolejowe. Jechały one w trzech kierunkach: do obozów koncentracyjnych,

na roboty do III Rzeszy oraz na tereny Generalnej Guberni.

The film tells the story about inhabitants banished from the city during the Warsaw Uprising. Germans

removed people to Pruszków where the transitional camp Dulag 121 was established. During 2 months the

camp was passed by more than 550 thousand people. The stay in the camp - in terrible conditions, facing

crowd, hunger and dirt - lasted about 3 days. Then the so called 'selection' took place and new trains full of

people were formed. They aimed in three directions: to concentration camps, to hard labour into Germany and

to General-Government area.

4044 Teczki

Files

Teczki

reż./dir. Grzegorz Linkowski

prod. Link Art. Film, Lublin, Polska

27' dokumentalny Polska 2004

Film opowiada o działaczu podziemnej Solidarności, który po otrzymaniu statusu pokrzywdzonego, zdecydował

się zapoznać w Instytucie Pamięci Narodowej z zawartością "teczek", czyli materiałami jakie gromadziła SB na

jego temat. Przeglądając "teczki" stara się weryfikować ich zawartość z rzeczywistością w której uczestniczył.

Natrafia na tajnych współpracowników SB, którzy zbierali informacje operacyjne o nim. IPN na jego wniosek

odtajnia dane jednego z nich, wówczas okazuje się, że jest to jego najbliższy kolega współpracownik z okresu

konspiracji. Co zrobi bohater filmu z tak trudną dla niego wiedzą?

The film tells about activist of underground 'Solidarity', who after receiving the status of the aggrieved person,

decided to get familiar in the Institute of National Remembrance (IPN) with its own "files" collected by secret

services. While browsing files he tries to verify their content. He finds the list of secret SB collaborators who

collected operational information about him. Upon his motion IPN reveals the name of one of the

collaborators, and it turns out that it was his best friend and co-worker. What hero of the film will do with this

difficult knowledge?

 

4044 Teczki

Files

Teczki

reż./dir. Grzegorz Linkowski

prod. TVP SA Program 2, Warszawa, Polska

27' dokumentalny Polska 2004

Film opowiada o działaczu podziemnej Solidarności, który po otrzymaniu statusu pokrzywdzonego, zdecydował

się zapoznać w Instytucie Pamięci Narodowej z zawartością "teczek", czyli materiałami jakie gromadziła SB na

jego temat. Przeglądając "teczki" stara się weryfikować ich zawartość z rzeczywistością w której uczestniczył.

Natrafia na tajnych współpracowników SB, którzy zbierali informacje operacyjne o nim. IPN na jego wniosek

odtajnia dane jednego z nich, wówczas okazuje się, że jest to jego najbliższy kolega współpracownik z okresu

konspiracji. Co zrobi bohater filmu z tak trudną dla niego wiedzą?

The film tells about activist of underground 'Solidarity', who after receiving the status of the aggrieved person,

decided to get familiar in the Institute of National Remembrance (IPN) with its own "files" collected by secret

services. While browsing files he tries to verify their content. He finds the list of secret SB collaborators who

collected operational information about him. Upon his motion IPN reveals the name of one of the

collaborators, and it turns out that it was his best friend and co-worker. What hero of the film will do with this

difficult knowledge?

4045 Tábor "Radost"

Camp "The Joy"

Obóz 'Radość'

reż./dir. Lucie Pracná

prod. Tabor Radost, obcanske sdruzeni, Brno, Czechy

24' dokumentalny Czechy 2004

Obóz ten powstał ponieważ potrzebne było miejsce na taką działalność. "Szefami" obozu "Radość" są Ojciec

Matin Holik i Ojciec Tisek. Obóz jest dla chłopców jak i dla dziewcząt, a znajduje się w górach Orlich ...

This camp came into being because of a need for such activity. The "bosses" of camp "The Joy" are Father

Matin Holik and Father Tisek .Camp is for boys and girls and you can find it in Eagle mountains...

4046 Uganda - trpící perla Afriky

Uganda - afflicted pearl of Africa

Uganda - cierpiąca perła Afryki

reż./dir. O.Leoš Ryška SDB

prod. CBK - Papiezska misijni dila, Spinderuv Mlyn 33, Czechy

28' dokumentalny Czechy 2004

Od 1987 roku w Ugandzie trwa wojna domowa, oddziały rebeliantów uzbrojone są w nowoczesną broń. Około

90% tej armii stanowią dzieci porwane ze swoich domów. Dzieci te biorąc czynny udział w walkach przyczyniły

się do śmierci więcej niż 100.000 osób. Z powodu walk około 1 000.000 osób opuściło swoje domy. Pontifical

Mission Societies odgrywa znaczącą rolę w procesie pomocy. Piękno natury jest tłem dla przemocy, brutalności

ale również niezwyciężonej nadziei i wiary.

Since 1987 Uganda has been bothered by rebels, who are armed with modern weapons. 90 percent of the

rebels are kidnapped childern. They killed more than 100.000 persons. About 1 000.000 persons have left

their homes because of fights. Pontificial Mission Societies play very important role in the process of help.

These are the proxy for understanding the polarities of exotic African environment. The beauty of local nature

frames both violence, cruelty and invincible hope and faith.

 

4048 Pro sjednocenou Evropu

reż./dir. Marie Sandova

prod. Imago s.r.o., Praha 2, Czechy

52' dokumentalny Czechy 2004

Throughout centuries, Christians engaged themselves for the united Europe. Stories of people involved in the

process of the European unification.

4048 Pro sjednocenou Evropu

reż./dir. Marie Sandova

prod.

52' dokumentalny Czechy 2004

Throughout centuries, Christians engaged themselves for the united Europe. Stories of people involved in the

process of the European unification.

4049 Prostor Ticha

Przestrzeń ciszy

reż./dir. Marie Sandova

prod. Imago s.r.o., Praha 2, Czechy

33' dokumentalny Czechy 2004

Film o założeniu nowego klasztoru trapistów w Zachodnich Czechach. Po 1989 roku wielu młodych ludzi z Czech i

Moraw postanowiło wejść na drogę duchową w klasztorze Sept Fons we Francji. W 1998 roku opat Dom Patrik

postanowił założyć nowy klasztor w Czechach. Ruiny barokowego pałacu Novi Dvor odnowili i przebudowali

trapiści według projektu brytyjskiego architekta Jona Pawsona, przy współpracy czeskiego architekta Jana

Soukupa. Film pokazuje też codzienne życie mnichów, które jest podporządkowane modlitwie.

4049 Prostor Ticha

Przestrzeń ciszy

reż./dir. Marie Sandova

prod. Ceska televize Praha, Praha, Czechy

33' dokumentalny Czechy 2004

Film o założeniu nowego klasztoru trapistów w Zachodnich Czechach. Po 1989 roku wielu młodych ludzi z Czech i

Moraw postanowiło wejść na drogę duchową w klasztorze Sept Fons we Francji. W 1998 roku opat Dom Patrik

postanowił założyć nowy klasztor w Czechach. Ruiny barokowego pałacu Novi Dvor odnowili i przebudowali

trapiści według projektu brytyjskiego architekta Jona Pawsona, przy współpracy czeskiego architekta Jana

Soukupa. Film pokazuje też codzienne życie mnichów, które jest podporządkowane modlitwie.

 

4050 Mastersi

Masters

Mastersi

reż./dir. Beata Hyży-Człopińska

prod. TVP S.A. Agencja Filmowa, Warszawa, Polska

28' dokumentalny Polska 2004

Amatorskie sekcje pływackie "Masters" działaja w Polsce od 10 lat. Należą do nich ludzie w różnym wieku. Film

opowiada o trójce najstarszych pływaków w karaju. Są to ludzie osiemdziesięcioletmi i schorowani, którzy

heroicznym nieraz wysiłkiem woli realizuja swoje cele. Być może ostatnie w ich życiu ...

Amateurish swimming sections- Masters have work in Poland for 10 years. To the section belong people of

various age. The film tells about the oldest three swimmers in Poland. They are eighty and they are ill. They

realize own aims by their heroic effort. Maybe the last in their life_..

4051 Franciszkanie w Śremie

Franciszkanie w Śremie

reż./dir. Małgorzata Jurgowiak

prod. Program Katolicki "PIELGRZYM", Śrem, Polska

30' amatorski Polska 2004

Historia kościoła pofranciszkańskiego w Śremie.

4052 Zemsta i Pamięć

Revenge and Memory

Zemsta i Pamięć

reż./dir. Krzysztof Wojciechowski

prod. Jerzy Bonczyk, Warszawa, Polska

23' dokumentalny Polska 2004

Historia dwóch rodzin dotkiętych przez dwóch okupantów (Katyń i hitlerowcy) oraz pytania - mścić się , czy

pamiętać?

The history of two families who had contact with two occupants ( Katyń and hitlers) and with two questions-

to revenge or to remember?

 

4053 Zmartwychwstanie

Zmartwychwstanie

reż./dir. Ks. Marian Szablewski CR

prod. Zespół Teatralny Ottoway, Adelaide, Australia

120' widowisko Australia 2005

Film ukazuje Zmartwychwstanie Chrystusa na podstawie Pisma Świętego.i dzieła Marii Valtorty "Poemat

Boga-Czlowieka". Dramatyczny los apostolów i niewiast zgromadzonych w wieczerniku po ukazaniu się

Chrystusa

Zmartwychwstałego przeradza się w nieoczekiwaną radość. Ustępuje smutek i zwątpienie, a rodzi się

nadprzyrodzona energia, zmieniająca radykalnie życie bezsilnych dotąd apostołów. Świadectwo Maryi o

Zmartwychwstałym potwierdza rzeczywistość niezwykłych wydarzeń, jakich doświadczają niewiasty, uczniowie,

apostołowie, pasterze i inni wierzący w Chrystusa. Jezus Zmartwychwstały jest niezwykle przystępny i

bezpośsredni wobec wszystkich doświadczających Jego obecności. Nowe orędzie miłosierdzia

dla wszystkich stanowi nić przewodnią Jego niezwykłych spotkań nie tylko jako z Mistrzem i Zbawicielem, ale i

bliskim przyjacielem. Misterium "Zmartwychwstanie" przypomina nam, że Jezus jest żywy wśród nas, zna nasze

problemy i chodzi z nami, przyjmując nas takich, jakimi jesteśmy. Realistyczna scenografia, barwne kostiumy

okresu i precyzyjnie dobrana muzyka i pieśni oddają w pełni nastrój dramatu prowadząc widza do głębi przeżycia

historycznego Misterium Zbawienia.

4054 Adopcja na odległość

Adoption for a distance

Adopcja na odległość

reż./dir. Jan Rojek

prod. TVP SA Oddział w Krakowie, Kraków, Polska

15' dokumentalny Polska 2004

Adopcja na odległość to coraz bardziej rozpowszechniona forma bezpośredniej pomocy dzieciom w krajach

najbardziej ubogich. Film opowiada o szkole podstawowej w Nowym Sączu, gdzie nauczyciele i uczniowie

pomagają konkretnym dzieciom w Ugandzie. Po wizycie w szkole jedziemy z kamerą do Ugandy odszukać tych,

którym pomaga sądecka szkoła. Udaje się odszukać tych dla których edukacja to jedyna szansa wyrwania się z

biedy. Film pokazuje bliskość duchową darczyńców i obdarowanych, którzy poprzez korespondencję dużo

wiedzą o sobie chociaż nigdy się nie spotkają. Pokazuje też, że taka pomoc ma sens.

Adoption for a distance is currently a very popular form of helping children in poor countries. The film tells

about a primary school in Nowy Sącz in which teachers and pupils help a specific children in Uganda. After

visiting in the school we are going with ou cameras to Uganda to find people whom the shool help. We

succeed and we found those for whom education is the only chance for improving their life. The film shows

how close to each other there are those who are giving and those who are taking. Because of correspondence

they know each other, although they will never meet. It also shows that such help is sensible.

4055 Charyzmatyczny kapłan

A charizmatic priest

Charyzmatyczny kapłan

reż./dir. Jadwiga Kamińska

prod. Studio JAMAR, Łódź, Polska

19' dokumentalny Polska 2004

Bohaterem filmu jest o. Kazimierz Kraśniewski SJ, długoletni kapelan łódzkich szpitali, opiekun wspólnot

neokatuchumenalnych i Odnowy w Duchu Świętym.

The hero of the film is f. Kazimierz Kraśniewski SJ, a long standing priest of hospitals in Łódź , a protector of

neokatuchumenal community and Reneval in Holy Spirit.

 

4055 Charyzmatyczny kapłan

A charizmatic priest

Charyzmatyczny kapłan

reż./dir. Marek Kamiński

prod. Studio JAMAR, Łódź, Polska

19' dokumentalny Polska 2004

Bohaterem filmu jest o. Kazimierz Kraśniewski SJ, długoletni kapelan łódzkich szpitali, opiekun wspólnot

neokatuchumenalnych i Odnowy w Duchu Świętym.

The hero of the film is f. Kazimierz Kraśniewski SJ, a long standing priest of hospitals in Łódź , a protector of

neokatuchumenal community and Reneval in Holy Spirit.

4056 Piąta pora roku

The fifth season

Piąta pora roku

reż./dir. Michał Otłowski

prod. PWSFTiTV, Łódź, Polska

9' fabularny Polska 2000

Mały chłopiec odbiera od swego dziadka surową lekcję życia. Wydarzenia te otwierają nową porę jego życia -

czas utraty złudzeń.

A little boy learns from his grandfather a hard lesson. The events opens a new season of his life- the loss

illusion time.

4057 Sacrum

Sacrum

Sacrum

reż./dir. Michał Otłowski

prod. PWSFTiTV, Łódź, Polska

17' fabularny Polska 2002

Film opowiada o kryzysie emocjonalnym młodego fotografa policyjnego. Skomplikowanie się sytuacji rodzinnej i

zawodowej staje się dla niego przyczyną refleksji na temat własnego człowieczeństwa.

The film tells about emotional crisis of young police photographer. Due to complicated family and

occupational situation he started thinking about own humanity.

4057 Sacrum

Sacrum

Sacrum

reż./dir. Michał Otłowski

prod. PWSFTiTV, Łódź, Polska

17' fabularny Polska 2002

Film opowiada o kryzysie emocjonalnym młodego fotografa policyjnego. Skomplikowanie się sytuacji rodzinnej i

zawodowej staje się dla niego przyczyną refleksji na temat własnego człowieczeństwa.

The film tells about emotional crisis of young police photographer. Due to complicated family and

occupational situation he started thinking about own humanity.

 

4057 Sacrum

Sacrum

Sacrum

reż./dir. Michał Otłowski

prod.

17' fabularny Polska 2002

Film opowiada o kryzysie emocjonalnym młodego fotografa policyjnego. Skomplikowanie się sytuacji rodzinnej i

zawodowej staje się dla niego przyczyną refleksji na temat własnego człowieczeństwa.

The film tells about emotional crisis of young police photographer. Due to complicated family and

occupational situation he started thinking about own humanity.

4058 Święty Krzyż

Holy Cross

Święty Krzyż

reż./dir. Zdzisław Cozac

prod. Media Promocja, Komorów, Polska

25' dokumentalny Polska 2005

Film popularyzuje najstarsze polskie sanktuarium, które w 2006 roku będzie obchodzić swoje 1000-lecie.

Najważniejsze fakty z historii klasztoru O. Benedyktynów, gdzie przechowywane są relikwie Drzewa Krzyża

Świętego. Współczesne duszpasterstwo O. Misjonarzy Oblatów. Św. Krzyż jako sacrum i cenny zabytek

architektury w środowisku przyrodniczym najstarszych gór europejskichi miejsce kontynuacji wielowiekowego

ruchu pątniczego.

The film popularizes the oldest polish sanctuary, which will have 1000 anniversary in 2006. The most

important facts of the f. Benedykt monastery's history , in which there are relics of Holy Cross Tree keeping.

Modern priesthood of f. Missionaries Oblats. The Holy Cross as_..

4059 Proboszcz z Jarczowskiej Parafii

Rector from the Jarczowska Parish

Proboszcz z Jarczowskiej Parafii

reż./dir. Ernest Rębisz

prod. Ernest Rębisz, Tomaszów Lubelski, Polska

27' amatorski Polska 2003

Ksiądz Stanisław - kapłan z powołania, turysta, poeta i malarz z zamiłowania, a społecznik z pasji.

The Reverend Stanisław- a priest from vocation, a tourist, a keen poet and painter and passionate activist.

4060 Musicie być mocni, musicie być wierni

You have to be strong, you have to be faithful

Musicie być mocni, musicie być wierni

reż./dir. Dariusz Walusiak

prod. Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, Kraków, Polska

30' dokumentalny Polska 2004

Film poświęcony jest I pielgrzymce Jana Pawła II do Polski. Uczestnicy krakowskiej opozycji opowiadają o roli

jaką ona odegrała w budzeniu świadomości narodowej. W filmie wykorzystano fotografie wykonane przez

funkcjonariuszy SB.

The movie is dedicated to the Ist pilgrimage of John Paul II to Poland. The participants of the Cracow

opposition talk about a part which the pilgrimage played in waking up the awareness of the Polish nation.

The photographs taken by officers of Secret Police were used in this movie.

 

4060 Musicie być mocni, musicie być wierni

You have to be strong, you have to be faithful

Musicie być mocni, musicie być wierni

reż./dir. Dariusz Walusiak

prod. TVP SA Oddział w Krakowie, Kraków, Polska

30' dokumentalny Polska 2004

Film poświęcony jest I pielgrzymce Jana Pawła II do Polski. Uczestnicy krakowskiej opozycji opowiadają o roli

jaką ona odegrała w budzeniu świadomości narodowej. W filmie wykorzystano fotografie wykonane przez

funkcjonariuszy SB.

The movie is dedicated to the Ist pilgrimage of John Paul II to Poland. The participants of the Cracow

opposition talk about a part which the pilgrimage played in waking up the awareness of the Polish nation.

The photographs taken by officers of Secret Police were used in this movie.

4061 Gieniusz

Gieniusz

Gieniusz

reż./dir. Dariusz Szada-Borzyszkowski

prod. TVP SA Oddział w Białymstoku, Białystok, Polska

23' dokumentalny Polska 2004

Sylwetka Krzysztofa Gieniusza - niepełnosprawnego malarza z Sokółki na Podlasiu, który w zasadzie nie mówi, a

malarstwo jest jedyną jego formą komunikacji ze światem zewnętrznym .Jego twórczość pęłna optymizmu i

radości - pomimo niełatwego losu emanuje wiarą . Obraz który maluje w plenerze w trakcie realizacji filmu określa

mianem : "BÓG".

Krzysztof Gieniusz - a disabled artist-painter from Sokółka, Podlasie. The man basically does not speak and

but paints and painting is the only way he communicates with the external world. His works are optimistic

and full of happiness. The picture painted by Krzysztof during the film shooting was given a title "The God".

4062 Archidiecezja Katowicka

Katowice Archdiocese

Archidiecezja Katowicka

reż./dir. Grzegorz Rozkosz

prod. MGM, Gliwice, Polska

57' program edukacyjny Polska 2002

Film przedstawia Kościół na Śląsku i jego historię na przestrzeni 80 lat. Częśc historyczna oparta na archiwaliach

i ikonografii. Słowo wstępne wygłosił abp Damian Zimoń. Zdjęcia pochodzą z uroczystości Roku

Jubileuszowego.

The movie presents the Church in Silesia and its history within the space of eighty years. The historical part is

based on archives and iconography. Preface by archbishop Damian Zimoń. Photos from the ceremony of the

Jubilee Year.

 

4062 Archidiecezja Katowicka

Katowice Archdiocese

Archidiecezja Katowicka

reż./dir. Grzegorz Rozkosz

prod. Kuria Metropolitalna Archidiecezji Katowickiej, Katowice, Polska

57' program edukacyjny Polska 2002

Film przedstawia Kościół na Śląsku i jego historię na przestrzeni 80 lat. Częśc historyczna oparta na archiwaliach

i ikonografii. Słowo wstępne wygłosił abp Damian Zimoń. Zdjęcia pochodzą z uroczystości Roku

Jubileuszowego.

The movie presents the Church in Silesia and its history within the space of eighty years. The historical part is

based on archives and iconography. Preface by archbishop Damian Zimoń. Photos from the ceremony of the

Jubilee Year.

4063 Poeme de Desir et d'amour

Poem of desire and love

Poemat o pragnieniu i miłości

reż./dir. Gaston Lecleir

prod. ERB - Theo Mertens, Nethen, Belgia

80' program telewizyjny Belgia 2004

Chciałabym wyśpiewać poemat o pragnieniu i miłości: czy mężczyzny, czy kobiety, czy Boga? Nie wiem. A czy to

są dwa różne rodzaje miłości? Czy najpiękniejszą pieśnią jest Chrystusa do swojego Kościoła? W2 Pieśń o

miłości i pożądaniu

Chciałbym zaśpiewać pieśń o miłości i pożądaniu: miłości kobiety i mężczyzny, a może miłości Boga? Nie wiem.

Czy jednak na pewno owe miłości różnią się od siebie? Czyż nie jest to najpiękniejsza pieśń Salomona, pieśń króla

czy pasterza, lub miłość Chrystusa do swego Kościoła?

I'd like to sing a poem of desire and love: love of a man or a woman, or love of God? I don't know. An there

however two different kinds of love? I s it Solomon's most beatyful song, song of a king or a sheppard, or love

of Christ for his Church?

4064 Magazyn "Raj" - Kamedułki

''Raj" Magazine - Order of the Camaldoli

Magazyn "Raj" - Kamedułki

reż./dir. Patrycja Michońska

prod. Focus Producers Co Ltd, Warszawa, Polska

22' program telewizyjny Polska 2004

W programie staramy się odpowiedzieć na pytanie: dlaczego młode dziewczyny i kobiety wstępują do zakonów

klauzurowych i na czym polega ich rola w życiu duchowym innych. Kamedułki sa zakonem kontemplacyjnym o

jednej z najsurowszych reguł. Do świętości dążą, wypraszając łaski dla świata poprzez swe odosobnienie,

milczenie i ascezę. W Polsce funkcjonują dwa klasztory kamedułek. Odwiedziliśmy jeden z nich - w Tyszonach

koło Zamościa.

In our programme we try to answer a question: why young girls and women join the order and what is their

part the spiritual life of the other people. Camaldoli are the order with one of the most strict rules. They try to

accomplish sacredness by praying for the God's grace for the world living in seclusion and complete silence

and ascetism. In Poland there are two orders of Camaldoli. We have visited one of them- in Tyszony near

Zamość.

 

4065 Magazyn "Raj" - Breakdancerzy

"Raj" Magazine- Break dancers

Magazyn "Raj" - Breakdancerzy

reż./dir. Agnieszka Włodarczyk

prod. Focus Producers Co Ltd, Warszawa, Polska

24' program telewizyjny Polska 2004

Przedstawiamy trzech młodych break-dancerów, którzy w zeszłym roku tańczyli w Watykanie przed Ojecm

Świętym. Rozmawiamy z nimi o tej wizycie. Chłopcy nie są typem grzecznych parafian. Mają swoje "za uszami" i

wizyta w Watykanie była dla nich dość nietypową odmianą w życiu.

We introduce three young break dancers, who danced for the Holy Father in Vatican last year.

We talk with them about that visit. Boys are not having characters of nice parishioners. They had a

"colourful" past and visit in Vatican was a kind of atypical change in their lives.

4066 Magazyn "Raj" - Bierzmowanie

"Raj" Magazine- Confirmation

Magazyn "Raj" - Bierzmowanie

reż./dir. Agnieszka Włodarczyk

prod. Focus Producers Co Ltd, Warszawa, Polska

25' program telewizyjny Polska 2004

Dwudziestu rzezimieszków ze schroniska dla nieletnich przystąpi do bierzmowania 22 maja 2004 roku. Schronisko

to odpowiednik aresztu śledczego dla dorosłych i chłopcy nie mogą wychodzić na zewnątrz. Uroczystość

odbędzie się w kaplicy schroniska. W programie pokazujemy przygotowania do bierzmowania oraz codzienne

życie chłopców.

Twenty cutthroats from the shelter for juvenile will take a confirmation service 22nd of May 2004. The shelter

is an equivalent to custody for adults, so boys are not allowed to leave outside.

Ceremony will take place in the shelter's chapel. In our programme we show preparations to the confirmation

service and boys everyday life.

4067 Droga, prawda i życie

Droga, prawda i życie

reż./dir. Lech Kujawski

prod. M.K. Production - Marcin Kunikcki, Gdynia, Polska

20' reportaż radiowy Polska 2004

Rozmowa o manipulacji w mediach młodzieży Katolickiego Klasycznego Gimnazjum i Liceum w Gdyni z

redaktorką Tygodnika Młodzieży Katolickiej "Droga". Celem dydaktycznym programu jest uwrażliwienie

młodego czytelnika na zjawisko manipulacji w mediach i przygotowanie do dokonywania samodzielnych

wyborów oraz krytycznego czytelnictwa prasy.

 

4068 Nasi przyjaciele "Jaś" i "Dominik"

Nasi przyjaciele "Jaś" i "Dominik"

reż./dir. Lech Kujawski

prod. M.K. Production - Marcin Kunikcki, Gdynia, Polska

20' program telewizyjny Polska 2004

Spotkanie dzieci z Przedszkola Katolickiego i Szkoły Katolickiej "Nazaret" w Gdyni przy parafii NMP z redakcjami

tygodników dla dzieci w celu popularyzacji prasy katolickiej i kształtowania umiejętności wyboru tytułów i

czytania czasopism.

4069 Dei Gratia - Bogu dzięki

Dei Gratia - Bogu dzięki

reż./dir. Lech Kujawski

prod. M.K. Production - Marcin Kunikcki, Gdynia, Polska

20' program telewizyjny Polska 2004

Działalność Fundacji DEI GRATIA w Licheniu, której celem jest zachęcenie młodzieży do uprawiania sztuki, w

tym zwłaszcza sztuki sakralnej oraz popieranie młodych artystów malarzy i rzeźbiarzy.

4070 Drogą męczeństwa i świętości

Drogą męczeństwa i świętości

reż./dir. Lech Kujawski

prod. TVP SA Oddział w Gdańsku, Gdańsk, Polska

13' program telewizyjny Polska 2004

O. Marian Żelazek svd wspomina pobyt w niemieckim obozie koncentracyjnym w Dachau i losy współwięźniów

kapłanów tam uwięzionych.

4071 Namaszczeni

Namaszczeni

reż./dir. Grzegorz Fedorowski

prod. TVP SA Oddział w Szczecinie, Szczecin, Polska

33' dokumentalny Polska 2005

Charakteryzuje ich tak zwany niedorozwój umysłowy i to wrodzony. Mimo to jest w nich nieodparty urok, siła

przyciagania, specyficzny potencjał twórczy i wrażliwość, które sprawiają, że w swoim zwykle krótkim życiu nie

pozostają, jak inni nieuleczalne chorzy, samotni. Sami balibyśmy się mieć takie dzieci, ale pociąga nas kontakt z

osobami dotknietymi zespołem Downa. Zdrowi i zdrowi inaczej ciągle próbują się do siebie zbliżyć i przekraczać

bariery, które to uniemożliwiają - obustronny brak dostatecznej wiedzy o sobie nawzajem, powszechny

niedorozwój uczuć. W kontakcie z bohaterami filmu - Piotkiem i Adasiem - "namaszczeni" okazują się nie tylko

skośnoocy chłopcy. Na nas wszystkich spływa specyficzna łaska: że jsteśmy z nimi, że na nich patrzymy,

otrzymujemy od nich jakiś dar. Dwie strony normalności wzajemnie się od siebie uczą.

 

4071 Namaszczeni

Namaszczeni

reż./dir. Marcin Przylecki

prod. TVP SA Oddział w Szczecinie, Szczecin, Polska

33' dokumentalny Polska 2005

Charakteryzuje ich tak zwany niedorozwój umysłowy i to wrodzony. Mimo to jest w nich nieodparty urok, siła

przyciagania, specyficzny potencjał twórczy i wrażliwość, które sprawiają, że w swoim zwykle krótkim życiu nie

pozostają, jak inni nieuleczalne chorzy, samotni. Sami balibyśmy się mieć takie dzieci, ale pociąga nas kontakt z

osobami dotknietymi zespołem Downa. Zdrowi i zdrowi inaczej ciągle próbują się do siebie zbliżyć i przekraczać

bariery, które to uniemożliwiają - obustronny brak dostatecznej wiedzy o sobie nawzajem, powszechny

niedorozwój uczuć. W kontakcie z bohaterami filmu - Piotkiem i Adasiem - "namaszczeni" okazują się nie tylko

skośnoocy chłopcy. Na nas wszystkich spływa specyficzna łaska: że jsteśmy z nimi, że na nich patrzymy,

otrzymujemy od nich jakiś dar. Dwie strony normalności wzajemnie się od siebie uczą.

4072 Wyczyn

Wyczyn

reż./dir. Grzegorz Fedorowski

prod. TVP SA Oddział w Szczecinie, Szczecin, Polska

30' dokumentalny Polska 1998

Miara sukcesu jest względna. To, co jednym przychodzi z łatwością, dla innych bywa nieosiągalne. Powodzenie

w prostych czynnościach może mieć wymiar wyczynu. Ta, zbyt często nie uzmysławiana, prawda dociera do nas

ze wzmożoną siłą w obliczu niepełnosprawności intelektualnej, a jej odrzucenie prowadzi wprost do nietolerancji.

Film pokazuje pełen głęboko ludzkich emocji świat młodych ludzi ze Specjalnego Ośrodka

Szkolno-Wychowawczego.

4073 Dzieci Lednicy

Children of Lednica

Dzieci Lednicy

reż./dir. Katarzyna Kotula

prod. Studio Produkcji Filmowej Biały Kruk, Kraków, Polska

52' dokumentalny Polska 2004

Filmowy zapis VIII Spotkania Młodych w Lednicy, podczas którego codzienność zamieniona została na wspólny

modlitewny taniec i śpiew 180-tysięcznej rzeszy młodzieży w symboliczny sposób powtarzajacej akt wyznania

wiary księcia Mieszka I, który wybrał przed tysiącem lat Chrystusa i przyjął Chrzest właśnie nad jeziorem w

Lednicy.

A film record of VII Meeting of Youths in Legnica, during which everyday life was changed into praying dance

and sing of 180 youths was changed into symbolic way of confession of belief of Mieszko I who chose the

Christ long time ago and he was christeninged in legnica over a lake.

 

4074 Pogrzeby to nasze życie

Funeral People

Pogrzeby to nasze życie

reż./dir. Konrad Szołajski

prod. KPS sp. Z o.o., Warszawa, Polska

54' dokumentalny Polska 2004

Zmiany, jakie zachodzą w naszym życiu, dotyczą także jego kresu. Zadałem sobie pytanie - co zmieniło się w

obyczajach pogrzebowych po 1... Roku? Po świecie pośmiertnych obrządków oprowadzi nas mistrz świeckich

ceremonii - Jacek Borowik, ateista, ale z wykształcenia - teolog, absolwent teologii na Wydziale Papieskim

Wyższej Szkoły Jezuitów. Wraz z nim odwiedzamy kurhan grzebalny ks. Fijałka, który wybudował obiekt

unikatowy na skalę europejską, jeśli nie światową. To połaczenie świata i cmentarza. W ten sposób ks. Fijałek

chce ustrzec kościół przed gospodarczym kryzysem - wierni zawsze przyjda do światymi, gdzie w kryptach leżą

zmarli przodkowie ... Poznajemy krawców, u których Jacek zamawia odzież pogrzebową. Krawcy specjalizują się

w szyciu strojów dla zmarłych, a dla reklamy organizują efektowny pokaz mody funeralnej.

4075 Marthe Robin

Marthe Robin

Marta Robin

reż./dir. Veronich Beaulieu-Mathivet

prod. Comite Francois de Radio Television, Paris, Francja

26' program telewizyjny Francja 2004

Portret współczesnej mistyczki żyjącej w XX wieku, założycielki "Foyers de Charite".

Portrait of conteporay mystic woman who lived in XX Century and founded the "Foyers de Charite".

4076 Marie et Jean-Paul II

Mary and John Paul II

Maryja i Jan Paweł II

reż./dir. Francois Le Roux

prod. Comite Francois de Radio Television, Paris, Francja

26' program telewizyjny Francja 2004

Film pomaga nam zrozumieć na czym polega zawierzenie, ukazując przykład szczególnego zawierzenia Papieża

Jana Pawła II Maryi, Matce Pana Jezusa.

To understand the devotion particular that the Pape Jean- Paul II, dedicates to Marie, Mother of Christ.

4077 L'Europe de la Priere

Modlitwa Europy

reż./dir. Laurence Chartier

prod. Comite Francois de Radio Television, Paris, Francja

26' program telewizyjny Francja 2004

Historia religijnych zgromadzeń kontemplacyjnych na przykładzie dwóch opactw - Cluny we Francji oraz Nowego

Dworu w Czechach. Są to miejsca o wielkiej duchowej sile.

History of the contemlative religious orders, through two abbeys ( Cluny, in France at Novy Dvur in Prague).

Great spiritual Placess.

 

4078 L'Europe de La Pensee

reż./dir. Karine Poidatz

prod. Comite Francois de Radio Television, Paris, Francja

26' program telewizyjny Francja 2004

Historia narodzin myśli kształtowanej w klasztorach, szkołach, uniwersytetach. Wczoraj i dziś.

History of the birth of the trought, which was built in the monasteries, schoos, universities. From yesterday to

today.

4079 Dom Helder Camara

reż./dir. Marie Viloin

prod. Comite Francois de Radio Television, Paris, Francja

26' program telewizyjny Francja 2004

Portret arcybiskupa Recife, który występował w obronie wielu ludzi i walczył z przemocą i niesprawiedliwością.

Portrait of Recife archibishop, who defended power people and fought against violence.

4080 Ojcostwo Ojca Jana

Father Jan's fatherhood

Ojcostwo Ojca Jana

reż./dir. Paweł Woldan

prod. TVP S.A. Redakcja Programów Katolickich, Warszawa, Polska

50' dokumentalny Polska 2005

Film przedstawia postać Ojca Jana Góry, dominikanina z Poznania, duszpasterza młodzieży, który poprzez swe

niekonwencjonalne działania gromadzi co roku na Polach Lednickich tysiące młodych ludzi. Ojciec Jan kochany

przez młodzież, ale jednocześnie również często krytykowany w łonie samego Kościoła, stara się opowiedzieć jak

długa i "kręta" była jego droga do ojcostwa.

The film presents father Jan Góra, a Dominican from Poznań, who gathers each year on Pole Lednickie

hundreds of young people, thanks to his actions. Young people love him and in the same time he is criticized

by Church .He tries to explain how long and curve is his life to fatherhood.

4080 Ojcostwo Ojca Jana

Father Jan's fatherhood

Ojcostwo Ojca Jana

reż./dir. Paweł Woldan

prod. TVP SA Program 1, Warszawa, Polska

50' dokumentalny Polska 2005

Film przedstawia postać Ojca Jana Góry, dominikanina z Poznania, duszpasterza młodzieży, który poprzez swe

niekonwencjonalne działania gromadzi co roku na Polach Lednickich tysiące młodych ludzi. Ojciec Jan kochany

przez młodzież, ale jednocześnie również często krytykowany w łonie samego Kościoła, stara się opowiedzieć jak

długa i "kręta" była jego droga do ojcostwa.

The film presents father Jan Góra, a Dominican from Poznań, who gathers each year on Pole Lednickie

hundreds of young people, thanks to his actions. Young people love him and in the same time he is criticized

by Church .He tries to explain how long and curve is his life to fatherhood.

 

4081 La Reunion des Religiones

Zjednoczenie religii

reż./dir. Eric Pailler

prod. Comite Francois de Radio Television, Paris, Francja

26' program telewizyjny Francja 2004

Jak jest praktykowany dialog między religiami na Wyspie Zjednoczenia.

How is pratiled the dialogue inter-religios in the Island of Reunion - Zoom on Cohabitakon net like the

4081 La Reunion des Religiones

Zjednoczenie religii

reż./dir. Jean Claude Salou

prod. Comite Francois de Radio Television, Paris, Francja

26' program telewizyjny Francja 2004

Jak jest praktykowany dialog między religiami na Wyspie Zjednoczenia.

How is pratiled the dialogue inter-religios in the Island of Reunion - Zoom on Cohabitakon net like the

4082 Sud'ba Anny Iwanowny Abrikosowej

Anna Ivanovna Abrikosova

Anna Iwanowna Abrikosowa

reż./dir. Joao Cristo

prod. Studija "Otczij Dom", Moskwa, Rosja

26' dokumentalny Rosja 2003

Film opowiada tragiczną historię Anny Iwanowny Abrikosowej i jej zakonnego zgromadzenia sióstr Dominikanek

obrządku wschodniego. Po rewolucji 1917 roku dla zakonu Anny Iwanowny nastał czas ciężkich prześladowań,

ale nic nie zdołało złamać ducha i wiary zakonnic.

Film tells the tragic history of Anna Ivanovna Abrikosova and her monastic community of the sisters of St

Dominicus of eastern rite. After revolution of 1917 Anna Ivanovna and sister underwent severe pursuits, but

nothing it broke its spirit and faith.

4083 Ks. Bp Zbigniew Kraszewski

Bihsop Zbigniew Kraszewski

Ks. Bp Zbigniew Kraszewski

reż./dir. Bohdan Kezik

prod. Bohdan Kezik, Łomianki, Polska

15' dokumentalny Polska 2004

O Księdzu biskupie Zbigniewie Józefie Kraszewskim (1922-2004). Historia jego rodziny, droga do kapłaństwa.

Jego ostatnie dni.

About bishop Zbigniew Kraszewski , Joseph Kraszewski ( 1922-2004).A history of his family, the way to

priesthood, his last days.

 

4084 Mamo, nie...

Mother, no_

Mamo, nie...

reż./dir. Jan Soliński

prod. AKF "Jaś", Pyskowice, Polska

4' amatorski Polska 2003

Dziecko na ławce - porzucone. Stajenka Betlejemska. "Tak jak kiedyś" niechciane dziecko i brak miejsca dla

Chrystusa - urodził się w stajni.

A baby on a bench- left.Betlejem's stable. ' As like some time ago', not needed and no place for the Christ- he

was born in a stable.

4086 Śmierć na życzenie

Śmierć na życzenie

reż./dir. Maciej Bodasiński

prod. Akwinata, Warszawa, Polska

29' dokumentalny Polska 2004

Film przedstawia zjawisko eutanazji w Holandii. Z jednej strony jako zgodny z prawem zabieg, przeprowadzany na

prośbę pacjenta. Dlaczego takie prośby padają? Okazuje się, że z powodu braku opieki, niedostatecznej ilości

środków przeciwbólowych, nacisków rodzin. Z drugiej strony zgoda na eutanazję doprowadziła do ogromnej

ilości "nadużyć". Znacznie częściej lekarze sami podejmują decyzję o zabiciu pacjenta. Pragną pozbyć się

problemu.

4086 Śmierć na życzenie

Śmierć na życzenie

reż./dir. Maciej Bodasiński

prod. Telewizja POLSAT S.A., Warszawa, Polska

29' dokumentalny Polska 2004

Film przedstawia zjawisko eutanazji w Holandii. Z jednej strony jako zgodny z prawem zabieg, przeprowadzany na

prośbę pacjenta. Dlaczego takie prośby padają? Okazuje się, że z powodu braku opieki, niedostatecznej ilości

środków przeciwbólowych, nacisków rodzin. Z drugiej strony zgoda na eutanazję doprowadziła do ogromnej

ilości "nadużyć". Znacznie częściej lekarze sami podejmują decyzję o zabiciu pacjenta. Pragną pozbyć się

problemu.

 

4086 Śmierć na życzenie

Śmierć na życzenie

reż./dir. Grzegorz Górny

prod. Akwinata, Warszawa, Polska

29' dokumentalny Polska 2004

Film przedstawia zjawisko eutanazji w Holandii. Z jednej strony jako zgodny z prawem zabieg, przeprowadzany na

prośbę pacjenta. Dlaczego takie prośby padają? Okazuje się, że z powodu braku opieki, niedostatecznej ilości

środków przeciwbólowych, nacisków rodzin. Z drugiej strony zgoda na eutanazję doprowadziła do ogromnej

ilości "nadużyć". Znacznie częściej lekarze sami podejmują decyzję o zabiciu pacjenta. Pragną pozbyć się

problemu.

4086 Śmierć na życzenie

Śmierć na życzenie

reż./dir. Grzegorz Górny

prod. Telewizja POLSAT S.A., Warszawa, Polska

29' dokumentalny Polska 2004

Film przedstawia zjawisko eutanazji w Holandii. Z jednej strony jako zgodny z prawem zabieg, przeprowadzany na

prośbę pacjenta. Dlaczego takie prośby padają? Okazuje się, że z powodu braku opieki, niedostatecznej ilości

środków przeciwbólowych, nacisków rodzin. Z drugiej strony zgoda na eutanazję doprowadziła do ogromnej

ilości "nadużyć". Znacznie częściej lekarze sami podejmują decyzję o zabiciu pacjenta. Pragną pozbyć się

problemu.

4087 Wstańcie, chodźmy

Get up, come with me

Wstańcie, chodźmy

reż./dir. Stanisław Karol Hudzik

prod. Karol Hudzik, Rzeszów, Polska

46' amatorski Polska 2005

Zwyczajny i zarazem niezwyczajny dzień w Sanktuarium Matki Bożej w Jamnej.

Usual and in the same time unusual day in God's Mother Sanctuary in Jamna.

4088 Kolędy

Kolędy

reż./dir. Stanisław Karol Hudzik

prod. Karol Hudzik, Rzeszów, Polska

Polska 2003

Kolędy śpiewa chór w Słońcinie

 

4089 Swiatoj Serafim

Saint Serafim

Święty Serafim

reż./dir. Tina De Egito

prod. Studija "Otczij Dom", Moskwa, Rosja

26' dokumentalny Rosja 2004

Dokument zatytułowany "Święty Serafim: Ziemski anioł - niebiańska osoba" przedstawia fragmenty życia

świętego Serafima Sarowskiego, często przeplatane obrazami życia współczesnej wspólnoty kwiatów świętych w

"Red keys'. Taka kompozycja umożliwia nam spojrzenie na świętego oczami osób współcześnie żyjących, ale

również pozwala prześledzić całą historię pochodzenia i kształtowania się wspólnoty wokół Serafima i jego

błogosławieństw.

In the documentary "Saint Serafim: Terrestrial angel - celestial person" the fragments of saint Serafim

Sarovskiy's life are tightly interlaced with the pictures of the life of the contemporary community of the

followers of saint In "Red keys". A similar composition makes it possible to see saint with the eyes ofthe

contemporary believing person, and to also trace entire history of origin and formation ofcommunities, based

as with itself Serafim Sarovskiy, so from its blessings.

4090 Czcij ojca swego i matkę swoją

Honor thy Father and Mother

Czcij ojca swego i matkę swoją

reż./dir. Dominika Długołęcka

prod. Wyższa Szkoła Dziennikarska im. Melchiora Wa nkowicza, Warszawa, Polska

23' dokumentalny Polska 2005

Film opowiada o mojej mamie i relacjach w rodzinie. Moje siostry i mama opowiadają o trudnych problemach,

które nigdy nie są tylko czarne bądź tylko białe. Jest to film o miłości trudnej ale szlachetnej, o cierpieniu po

śmierci kogoś bliskiego i o samotności.

The movie is about my mother and the relations in my family. My sisters and my mother tell about the difficult

problems, which are not only black-or-white. This is a story about the difficult but noble love, about the

suffering after loss of someone we loved, and about loneliness.

4091 Fr. Justin Figas Beyond the Airwaves

Fr. Justin Figas Beyond the Airwaves

Ojciec Justyn Figas - Ponad falami eteru

reż./dir. Joseph Wood

prod. Yes! Pictures, Mundelein, Stany Zjednoczone

45' dokumentalny Stany Zjednoczone

Justin Figas, ofiara polio i górnik od 10 roku życia, cudownie uzdrowiony. Jako kaznodzieja - Justin był

niezmordowanym rzecznikiem biednych za pośrednictwem swego programu radiowego - "Godzina Różańcowa".

Był mediatorem w sporach pracowniczych i bronił sprawiedliwego wynagrodzenia. Jako osobosity ambasador

prezydenta Roosevelt'a, wspierał organizację Czerwonego Krzyża w Rumunii i polskim uchodźcom i weteranom

wojennym.

Justin Figas, a polio victim and coalmine worker by age of ten, lived one such miracle. As a preacher

educator, justin tirelessly advocated for the needs of the poor through his radio program, "The Rosary Hour".

He also mediated labor disputes and defended the just wage. As personal ambassador of President Roosevelt,

he assisted the Red Cross in Romania and advised the Polish-refugee Air Force.

 

4091 Fr. Justin Figas Beyond the Airwaves

Fr. Justin Figas Beyond the Airwaves

Ojciec Justyn Figas - Ponad falami eteru

reż./dir. Joseph Wood

prod. Father Justin Rosary Hour, Athol Springs, Stany Zjednoczone

45' dokumentalny Stany Zjednoczone

Justin Figas, ofiara polio i górnik od 10 roku życia, cudownie uzdrowiony. Jako kaznodzieja - Justin był

niezmordowanym rzecznikiem biednych za pośrednictwem swego programu radiowego - "Godzina Różańcowa".

Był mediatorem w sporach pracowniczych i bronił sprawiedliwego wynagrodzenia. Jako osobosity ambasador

prezydenta Roosevelt'a, wspierał organizację Czerwonego Krzyża w Rumunii i polskim uchodźcom i weteranom

wojennym.

Justin Figas, a polio victim and coalmine worker by age of ten, lived one such miracle. As a preacher

educator, justin tirelessly advocated for the needs of the poor through his radio program, "The Rosary Hour".

He also mediated labor disputes and defended the just wage. As personal ambassador of President Roosevelt,

he assisted the Red Cross in Romania and advised the Polish-refugee Air Force.

4093 Learn from that cross

Learn from that cross

Ucząc się od Krzyża

reż./dir. Deiren Masterson

prod. Salt+Light Television, Toronto, Kanada

32' dokumentalny Kanada 2003

To było opodal Medelin, Kolumbia, w ohydnym, prowizorycznym miasteczku - zwanym Barrio Blanquizal, gdzie

500.000 krzyży zostało ręcznie sporządzonych dla / przez pielgrzymów na światowy Dzien Młodzieży 2002. Pośród

wszechogarniającej biedy i popiołów przemocy, oto historia nowego pokolenia, które tworzy przestrzeń, w której

pokój jest rzeczywistością.

It was just outside Medelin, Colombia in a filthy, makeshift shanty town called Barrio Blanquizal, that

500.000 crosses were fashined by hand foor pilgrims of World Youth Day 2002. In the midst od overwhelming

poverty and ashes of violence, this is the story of a new generation that is building spaces where peace is real.

4094 Masakra w klasztorze

A massacre in the monastery

Masakra w klasztorze

reż./dir. Krzysztof Żurowski

prod. TVP S.A. Redakcja Programów Katolickich, Warszawa, Polska

38' dokumentalny Polska 2004

Film dokumentujący masakrę w Domu Jezuitów przy ul. Rakowieckiej 61 w Warszawie podczas Powstania

Warszawskiego.

A documentary about a massacre in Jesuit's House in Warsaw on Rakowiecka Street 61 during the Warsaw

uprising

4095 Znaki czasu - Podziemny kościół Słowacja

Signs of the time- Underground church in Slovakia

Znaki czasu - Podziemny kościół Słowacja

reż./dir. Krzysztof Żurowski

prod. TVP S.A. Redakcja Programów Katolickich, Warszawa, Polska

20' program telewizyjny Polska 2003

Program opodziemnym Kościele na Słowacji.

The story about the Underground Church in Slovakia.

 

4096 Ziarno - Imieniny Papieża

The Grain- Pope's namesday

Ziarno - Imieniny Papieża

reż./dir. Lidia Lasota

prod. TVP S.A. Redakcja Programów Katolickich, Warszawa, Polska

25' program telewizyjny Polska 2004

"Ziarno" przygotowało niespodziankę dla swoich widzów. Odcinek jest emitowany z samego Rzymu, a jego

głównym bohaterem jest Wielki Solenizant - Karol Wojtyła. W programie relacja z prywatnej audiencji dzieci.

The Grain prepared a surprise for its spectators. An episode be screened from Rome, and its main character is

the Great Jubilee-Karol Wojtyła. In the programme we will see the report from children's private audience.

4097 Ziarno - Dzień Dziadka

The Grain- Grandpa's Day

Ziarno - Dzień Dziadka

reż./dir. Lidia Lasota

prod. TVP S.A. Redakcja Programów Katolickich, Warszawa, Polska

30' program telewizyjny Polska 2005

W "Ziarnie" świętujemy Dzień Dziadka". Wspominamy tych dziadków, którzy mieszkają już w niebie oraz tych,

którzy się nami opiekują. Pan Jezus też miał dziadka - miał na imie Joachim. W tym szczególnym dniu

przypominamy sobie o szacunku należnym naszym dziadkom.

In "The Grain" we celebrate Grandpa's Day. We recall grandfathers, who live in heaven and the ones who still

take care of us. Jesus Christ had a grandpa too. His name was Joachim.

In this special day we recollect the respect which we owe our grandparents.

4098 Kamienie

Stones

Kamienie

reż./dir. Jacek Bławut

prod. Produkcja Filmów Jacek Bławut, Łódź, Polska

25' dokumentalny Polska 2005

"Rozrzucone na drodze kamienie zostały zebrane i przemówiły jednym głosem". Bezdomni ze schroniska św.

Alberta, uzależnieni ze stowarzyszenia "Dom", niepełnosprawni z koła "Integracji", prowadzeni przez aktorkę

Grażynę Suchocką, odkrywają w sobie pasję tworzenia. Na starej scenie Braci Salezjanów wystawiają misterium

Męki Pańskiej.

"Stones scattered on the road have been gathered and have spoken with a one voice." Homeless people from

the St. Albert's shelter, addicted people from the "Home" association, handicapped from the "Integration"

circle, leaded by an actress Grażyna Suchocka, are discovering the passion of creation. On the old stage of

Salesian brothers , they stage the mystery of The Passion

4099 My, Wy , Oni - Dialog Małżeński

We, You, They - A Mariage Dialog

My, Wy , Oni - Dialog Małżeński

reż./dir. Urszula Sujka

prod. TVP S.A. Agencja Produkcji Audycji, Warszawa, Polska

24' program telewizyjny Polska 2005

Wraz z ekspertami zastanawiamy się jak uniknąć cichych dni w małżeństwie. Świadectwa rodzin, którym udało się

wyjść z kryzysu dzięki rekolekcjom "Spotkania Małżeńskie".

Together with the experts we are wondering how to avoid "silent days" in marriage. The testimony of the

families who succeeded in passing their crisis thanks to retreat "Meetings for Married Couples"

 

4099 My, Wy , Oni - Dialog Małżeński

We, You, They - A Mariage Dialog

My, Wy , Oni - Dialog Małżeński

reż./dir. Krzysztof Żurowski

prod. TVP S.A. Agencja Produkcji Audycji, Warszawa, Polska

24' program telewizyjny Polska 2005

Wraz z ekspertami zastanawiamy się jak uniknąć cichych dni w małżeństwie. Świadectwa rodzin, którym udało się

wyjść z kryzysu dzięki rekolekcjom "Spotkania Małżeńskie".

Together with the experts we are wondering how to avoid "silent days" in marriage. The testimony of the

families who succeeded in passing their crisis thanks to retreat "Meetings for Married Couples"

4100 My, Wy , Oni - Lech Wałęsa i Matka Boska

We, You, They - Lech Wałęsa and Holy Mary

My, Wy , Oni - Lech Wałęsa i Matka Boska

reż./dir. Urszula Sujka

prod. TVP S.A. Agencja Produkcji Audycji, Warszawa, Polska

25' program telewizyjny Polska 2004

Dlaczego Lech Wałęsa nosi matkę Bożą w klapie marynarki? Rozmawiamy z nim o znaczeniu modlitwy do Matki

Bożej w jego życiu.

Why Lech Wałęsa wears an image of Our Lady on the breast pocket? We discuss the meaning of praying to Our

Lady in his life.

4100 My, Wy , Oni - Lech Wałęsa i Matka Boska

We, You, They - Lech Wałęsa and Holy Mary

My, Wy , Oni - Lech Wałęsa i Matka Boska

reż./dir. Krzysztof Żurowski

prod. TVP S.A. Agencja Produkcji Audycji, Warszawa, Polska

25' program telewizyjny Polska 2004

Dlaczego Lech Wałęsa nosi matkę Bożą w klapie marynarki? Rozmawiamy z nim o znaczeniu modlitwy do Matki

Bożej w jego życiu.

Why Lech Wałęsa wears an image of Our Lady on the breast pocket? We discuss the meaning of praying to Our

Lady in his life.

4101 My, Wy , Oni - ks. Jerzy Popiełuszko

We, You, They - Fr. Jerzy Popiełuszko

My, Wy , Oni - ks. Jerzy Popiełuszko

reż./dir. Urszula Sujka

prod. TVP S.A. Agencja Produkcji Audycji, Warszawa, Polska

23' program telewizyjny Polska 2004

Losy rodziny zaprzyjaźnionej z ks. Jerzym Popiełuszką. Świadectwa cudów, których doświadczyli dzięki

wstawiennictwu ks. Jerzego.

Lots of family friendly with priest Jerzy Popiełuszko. They present a testimony of miracles, which they

experienced through his intercession.

 

4101 My, Wy , Oni - ks. Jerzy Popiełuszko

We, You, They - Fr. Jerzy Popiełuszko

My, Wy , Oni - ks. Jerzy Popiełuszko

reż./dir. Krzysztof Żurowski

prod. TVP S.A. Agencja Produkcji Audycji, Warszawa, Polska

23' program telewizyjny Polska 2004

Losy rodziny zaprzyjaźnionej z ks. Jerzym Popiełuszką. Świadectwa cudów, których doświadczyli dzięki

wstawiennictwu ks. Jerzego.

Lots of family friendly with priest Jerzy Popiełuszko. They present a testimony of miracles, which they

experienced through his intercession.

4102 My, Wy , Oni - Św. Joanna Beretta Molla

We, You, They - St. Gianna Beretta Molla

My, Wy , Oni - Św. Joanna Beretta Molla

reż./dir. Urszula Sujka

prod. TVP S.A. Agencja Produkcji Audycji, Warszawa, Polska

24' program telewizyjny Polska 2004

Historia życia św. Joanny Beretty Molla, jej małżeństwa i wyboru dokonanego podczas choroby. Spotkanie z jej

córką.

Life story of Saint Joanna Beretta Molla, her marriage and the choice she made during her illness. A meeting

with her daughter.

4102 My, Wy , Oni - Św. Joanna Beretta Molla

We, You, They - St. Gianna Beretta Molla

My, Wy , Oni - Św. Joanna Beretta Molla

reż./dir. Elżbieta Ruman

prod. TVP S.A. Agencja Produkcji Audycji, Warszawa, Polska

24' program telewizyjny Polska 2004

Historia życia św. Joanny Beretty Molla, jej małżeństwa i wyboru dokonanego podczas choroby. Spotkanie z jej

córką.

Life story of Saint Joanna Beretta Molla, her marriage and the choice she made during her illness. A meeting

with her daughter.

4103 My, Wy , Oni - Cud Narodzin

We, You, They- The Miracle of Birth

My, Wy , Oni - Cud Narodzin

reż./dir. Urszula Sujka

prod. TVP S.A. Agencja Produkcji Audycji, Warszawa, Polska

20' program telewizyjny Polska 2004

Jan Nowak Jeziorański opowiada o swojej matce, której przez chorobę kazano "spędzić płód". Podobna historia

powtórzyła się u rodziny Makowskich. Renata Makowska była namawiana do aborcji, na którą nie zgodziła się z

powodu wiary.

Jan Nowak Jeziorański tells a story about his mother who, because of her illness, was told to kill the foetus.

The same thing happened in the Makowski family. Renata Makowska was urged to abortion, but she refused

because of her believes.

 

4103 My, Wy , Oni - Cud Narodzin

We, You, They- The Miracle of Birth

My, Wy , Oni - Cud Narodzin

reż./dir. Elżbieta Ruman

prod. TVP S.A. Agencja Produkcji Audycji, Warszawa, Polska

20' program telewizyjny Polska 2004

Jan Nowak Jeziorański opowiada o swojej matce, której przez chorobę kazano "spędzić płód". Podobna historia

powtórzyła się u rodziny Makowskich. Renata Makowska była namawiana do aborcji, na którą nie zgodziła się z

powodu wiary.

Jan Nowak Jeziorański tells a story about his mother who, because of her illness, was told to kill the foetus.

The same thing happened in the Makowski family. Renata Makowska was urged to abortion, but she refused

because of her believes.

4104 Gloria Laus Honor

Gloria Laus Honor

Gloria Laus Honor

reż./dir. Janusz Kamiński

prod. Studio KAMYK, Kielce, Polska

44' dokumentalny Polska 2004

Prezentacja tomiku poezji łacińskiej prof. Jerzego Wojtczaka-Szyszkowskiego pt. "Gloria Laus Honor" w Pałacu

Prymasa Polski Józefa Kardynała Glempa w dniu 12 listopada 2004 roku.

4105 Nasza Antena - SPIRYTYZM

Nasza Antena - SPIRYTYZM

reż./dir. Iwona Strzałka

prod. TV PULS, Warszawa, Polska

29' program telewizyjny

Spirytyzm, uzasadniona ciekawość czy zabawa granatami. Czy można skontaktować się z duchami naszych

zmarłych. Czy takie próby są bezpieczne? Ku czemu prowadzą? Któż z nas nie słyszał o wirujących stolikach,

szokujących głosach z zaświatów, o mediach, które w transie zapisywały sterty kartek bądź malowały obrazy?

Iluż to młodych ludzi bawi się w wywoływanie duchów? W Brazylii przynajmniej kilkanaście milionów osób

praktykuje regularnie seanse spirytystyczne. Wiele spośród nich uznaje te doświadczenia za fundament swojego

spojrzenia na życie, śmierć, sens istnienia w ogóle. Olbrzymia fala ezoteryczno-magiczna, jaką jest New Age,

odbija się powoli od kontynentu amerykańskiego i dociera do nas. Przynosi zainteresowanie specyficzna formą

spirytyzmu. Media "wodnikowe" mówią na przykład, że pod wpływem istoty, którą nazywają "Jezusem", zapisały

nowe ewangelie, a niektóre wręcz twierdzą, że wszyscy wielcy przywódcy religijni to tylko specyficzny typ

mediów spirytystycznych. Amerykański milioner i założyciel Komitetu do Badań Naukowych- Zjawisk

Paranormalnych James Randi ogłosił, że ofiaruje milion dwieście tysięcy dolarów każdemu kto potrafi

spowodować zjawiska paranormalne takie jak np. wywołanie ducha. Do dzisiaj nikt po nagrodę się nie zgłosił.

Kontakty z umarłymi to może być oszustwo, albo projekcja naszej psychiki.

1. Kościół wierzy w obcowanie świętych. Czym różniłby się kontakt z nimi od kontaktu za pomocą zabiegów

spirytystycznych?

 

4105 Nasza Antena - SPIRYTYZM

Nasza Antena - SPIRYTYZM

reż./dir. Rafał Jan Porzeziński

prod. TV PULS, Warszawa, Polska

29' program telewizyjny

Spirytyzm, uzasadniona ciekawość czy zabawa granatami. Czy można skontaktować się z duchami naszych

zmarłych. Czy takie próby są bezpieczne? Ku czemu prowadzą? Któż z nas nie słyszał o wirujących stolikach,

szokujących głosach z zaświatów, o mediach, które w transie zapisywały sterty kartek bądź malowały obrazy?

Iluż to młodych ludzi bawi się w wywoływanie duchów? W Brazylii przynajmniej kilkanaście milionów osób

praktykuje regularnie seanse spirytystyczne. Wiele spośród nich uznaje te doświadczenia za fundament swojego

spojrzenia na życie, śmierć, sens istnienia w ogóle. Olbrzymia fala ezoteryczno-magiczna, jaką jest New Age,

odbija się powoli od kontynentu amerykańskiego i dociera do nas. Przynosi zainteresowanie specyficzna formą

spirytyzmu. Media "wodnikowe" mówią na przykład, że pod wpływem istoty, którą nazywają "Jezusem", zapisały

nowe ewangelie, a niektóre wręcz twierdzą, że wszyscy wielcy przywódcy religijni to tylko specyficzny typ

mediów spirytystycznych. Amerykański milioner i założyciel Komitetu do Badań Naukowych- Zjawisk

Paranormalnych James Randi ogłosił, że ofiaruje milion dwieście tysięcy dolarów każdemu kto potrafi

spowodować zjawiska paranormalne takie jak np. wywołanie ducha. Do dzisiaj nikt po nagrodę się nie zgłosił.

Kontakty z umarłymi to może być oszustwo, albo projekcja naszej psychiki.

1. Kościół wierzy w obcowanie świętych. Czym różniłby się kontakt z nimi od kontaktu za pomocą zabiegów

spirytystycznych?

4105 Nasza Antena - SPIRYTYZM

Nasza Antena - SPIRYTYZM

reż./dir. Rafał Tichy

prod. TV PULS, Warszawa, Polska

29' program telewizyjny

Spirytyzm, uzasadniona ciekawość czy zabawa granatami. Czy można skontaktować się z duchami naszych

zmarłych. Czy takie próby są bezpieczne? Ku czemu prowadzą? Któż z nas nie słyszał o wirujących stolikach,

szokujących głosach z zaświatów, o mediach, które w transie zapisywały sterty kartek bądź malowały obrazy?

Iluż to młodych ludzi bawi się w wywoływanie duchów? W Brazylii przynajmniej kilkanaście milionów osób

praktykuje regularnie seanse spirytystyczne. Wiele spośród nich uznaje te doświadczenia za fundament swojego

spojrzenia na życie, śmierć, sens istnienia w ogóle. Olbrzymia fala ezoteryczno-magiczna, jaką jest New Age,

odbija się powoli od kontynentu amerykańskiego i dociera do nas. Przynosi zainteresowanie specyficzna formą

spirytyzmu. Media "wodnikowe" mówią na przykład, że pod wpływem istoty, którą nazywają "Jezusem", zapisały

nowe ewangelie, a niektóre wręcz twierdzą, że wszyscy wielcy przywódcy religijni to tylko specyficzny typ

mediów spirytystycznych. Amerykański milioner i założyciel Komitetu do Badań Naukowych- Zjawisk

Paranormalnych James Randi ogłosił, że ofiaruje milion dwieście tysięcy dolarów każdemu kto potrafi

spowodować zjawiska paranormalne takie jak np. wywołanie ducha. Do dzisiaj nikt po nagrodę się nie zgłosił.

Kontakty z umarłymi to może być oszustwo, albo projekcja naszej psychiki.

1. Kościół wierzy w obcowanie świętych. Czym różniłby się kontakt z nimi od kontaktu za pomocą zabiegów

spirytystycznych?

 

4106 Nasza Antena - ŻYCIE PO ŻYCIU

Our Antena- Life After Life

Nasza Antena - ŻYCIE PO ŻYCIU

reż./dir. Iwona Strzałka

prod. TV PULS, Warszawa, Polska

29' program telewizyjny Polska 2004

Opowieść o tym co nas czeka w przedsionku wieczności. Bogata w relacje osób które były po za ciałem.

Our Aerial- Life After Life a story about the things that are waiting for us in the vestibule of eternity. The

report of the people who happened to be outside the body

4106 Nasza Antena - ŻYCIE PO ŻYCIU

Our Antena- Life After Life

Nasza Antena - ŻYCIE PO ŻYCIU

reż./dir. Rafał Jan Porzeziński

prod. TV PULS, Warszawa, Polska

29' program telewizyjny Polska 2004

Opowieść o tym co nas czeka w przedsionku wieczności. Bogata w relacje osób które były po za ciałem.

Our Aerial- Life After Life a story about the things that are waiting for us in the vestibule of eternity. The

report of the people who happened to be outside the body

4106 Nasza Antena - ŻYCIE PO ŻYCIU

Our Antena- Life After Life

Nasza Antena - ŻYCIE PO ŻYCIU

reż./dir. Rafał Tichy

prod. TV PULS, Warszawa, Polska

29' program telewizyjny Polska 2004

Opowieść o tym co nas czeka w przedsionku wieczności. Bogata w relacje osób które były po za ciałem.

Our Aerial- Life After Life a story about the things that are waiting for us in the vestibule of eternity. The

report of the people who happened to be outside the body

 

4107 Nasza Antena - JAN PAWEŁ II - Niewygodny papież

Nasza Antena - JAN PAWEŁ II - Niewygodny papież

reż./dir. Iwona Strzałka

prod. TV PULS, Warszawa, Polska

29' program telewizyjny Polska 2004

DLA KOGO OJCIEC SWIĘTY JEST NIEWYGODNY? Zbyt konserwatywny dla liberałów, zbyt postępowy dla

konserwatystów. Program o jednym z trzech najdłuższych pontyfikatów w historii Kościoła, o pontyfikacie, który

także ze względu na swą długość budzi kontrowersje.

Monika Białek i Rafał Porzeziński rozmawiają z Red. Piotrem Semką - publicystą "Rzeczpospolitej"; Adamem

Szostkiewiczem - publicystą "Polityki"; Ks. Profesorem Waldemarem Chrostowskim - wykładowcą UKSW,

biblistą; O. Mirosławem Pilśniakiem - dominikaninem; Profesorem Zbigniewem Mikołejko - z Polskiej Akademii

Nauk, religioznawcą -- szukając odpowiedzi na pytanie: dla kogo Jan Paweł II jest niewygodny?.

Bo broni Tradycji: - demokratyzacji kościoła, - święcenie kobiet; - celibat

- tradycyjna nauka kościoła wobec seksualności: aborcja, - przeciwko relatywizmowi : PRAWDY I DOBRA, -

przeciwko równorzędności religii

Bo broni Soboru: - przeciwko klerykalizmowi kościoła; - bo uznaje błędy kościoła; - bo przyznaje, że Europa

potrzebuje Nowej Ewangelizacji; - nowe ruchy religijne. Ten sam papież, który jest oskarżany o to że tak silnie

broni tradycji nie tylko nie ukrywa czarnych kart kościoła, ale odważnie je ukazuje i prosi o przebaczenie. W ten

sposób wystawia się na zarzut, ze daje oręż do ręki wrogom kościoła. Dlaczego to robi? Ten sam papież, który

jest krytykowany za encyklikę DOMINUS JEZUS, wielokrotnie nie tylko mówi o dialogu między religiami, ale sam

staje w progach świątyń innych wyznań _

4107 Nasza Antena - JAN PAWEŁ II - Niewygodny papież

Nasza Antena - JAN PAWEŁ II - Niewygodny papież

reż./dir. Rafał Jan Porzeziński

prod. TV PULS, Warszawa, Polska

29' program telewizyjny Polska 2004

DLA KOGO OJCIEC SWIĘTY JEST NIEWYGODNY? Zbyt konserwatywny dla liberałów, zbyt postępowy dla

konserwatystów. Program o jednym z trzech najdłuższych pontyfikatów w historii Kościoła, o pontyfikacie, który

także ze względu na swą długość budzi kontrowersje.

Monika Białek i Rafał Porzeziński rozmawiają z Red. Piotrem Semką - publicystą "Rzeczpospolitej"; Adamem

Szostkiewiczem - publicystą "Polityki"; Ks. Profesorem Waldemarem Chrostowskim - wykładowcą UKSW,

biblistą; O. Mirosławem Pilśniakiem - dominikaninem; Profesorem Zbigniewem Mikołejko - z Polskiej Akademii

Nauk, religioznawcą -- szukając odpowiedzi na pytanie: dla kogo Jan Paweł II jest niewygodny?.

Bo broni Tradycji: - demokratyzacji kościoła, - święcenie kobiet; - celibat

- tradycyjna nauka kościoła wobec seksualności: aborcja, - przeciwko relatywizmowi : PRAWDY I DOBRA, -

przeciwko równorzędności religii

Bo broni Soboru: - przeciwko klerykalizmowi kościoła; - bo uznaje błędy kościoła; - bo przyznaje, że Europa

potrzebuje Nowej Ewangelizacji; - nowe ruchy religijne. Ten sam papież, który jest oskarżany o to że tak silnie

broni tradycji nie tylko nie ukrywa czarnych kart kościoła, ale odważnie je ukazuje i prosi o przebaczenie. W ten

sposób wystawia się na zarzut, ze daje oręż do ręki wrogom kościoła. Dlaczego to robi? Ten sam papież, który

jest krytykowany za encyklikę DOMINUS JEZUS, wielokrotnie nie tylko mówi o dialogu między religiami, ale sam

staje w progach świątyń innych wyznań _

 

4107 Nasza Antena - JAN PAWEŁ II - Niewygodny papież

Nasza Antena - JAN PAWEŁ II - Niewygodny papież

reż./dir. Rafał Tichy

prod. TV PULS, Warszawa, Polska

29' program telewizyjny Polska 2004

DLA KOGO OJCIEC SWIĘTY JEST NIEWYGODNY? Zbyt konserwatywny dla liberałów, zbyt postępowy dla

konserwatystów. Program o jednym z trzech najdłuższych pontyfikatów w historii Kościoła, o pontyfikacie, który

także ze względu na swą długość budzi kontrowersje.

Monika Białek i Rafał Porzeziński rozmawiają z Red. Piotrem Semką - publicystą "Rzeczpospolitej"; Adamem

Szostkiewiczem - publicystą "Polityki"; Ks. Profesorem Waldemarem Chrostowskim - wykładowcą UKSW,

biblistą; O. Mirosławem Pilśniakiem - dominikaninem; Profesorem Zbigniewem Mikołejko - z Polskiej Akademii

Nauk, religioznawcą -- szukając odpowiedzi na pytanie: dla kogo Jan Paweł II jest niewygodny?.

Bo broni Tradycji: - demokratyzacji kościoła, - święcenie kobiet; - celibat

- tradycyjna nauka kościoła wobec seksualności: aborcja, - przeciwko relatywizmowi : PRAWDY I DOBRA, -

przeciwko równorzędności religii

Bo broni Soboru: - przeciwko klerykalizmowi kościoła; - bo uznaje błędy kościoła; - bo przyznaje, że Europa

potrzebuje Nowej Ewangelizacji; - nowe ruchy religijne. Ten sam papież, który jest oskarżany o to że tak silnie

broni tradycji nie tylko nie ukrywa czarnych kart kościoła, ale odważnie je ukazuje i prosi o przebaczenie. W ten

sposób wystawia się na zarzut, ze daje oręż do ręki wrogom kościoła. Dlaczego to robi? Ten sam papież, który

jest krytykowany za encyklikę DOMINUS JEZUS, wielokrotnie nie tylko mówi o dialogu między religiami, ale sam

staje w progach świątyń innych wyznań _

4108 Pielgrzymowanie Wincentego

Pilgrimage of Vincent

Pielgrzymowanie Wincentego

reż./dir. br. Zbigniew Gawron SSP

prod. Parafia Świętej Rodziny, Tarnów, Polska

88' amatorski Polska 2004

Kronikarski zapis pielgrzymowania jednej z grup sierpniowej Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej. Patronem grupy był

św. Wincenty a Paulo. Ukazana została pielgrzymia codzienność: modlitwy, Msze św., konferencje, postoje,

apele, ponadto świadectwa pielgrzymów. Pierwotny materiał filmowy po raz pierwszy był wyświetlany jako

reporterska, kilkunastominutowa relacja na bieżąco w każdym z 9. dni pielgrzymki na wieczornych apelach w

Parafii Świętej Rodziny w Tarnowie.

4109 Zakony kontemplacyjne

Contemplation orders

Zakony kontemplacyjne

reż./dir. Krzysztof Żurowski

prod. TVP SA Program 2, Warszawa, Polska

20' program telewizyjny Polska 2004

Dwa swiaty - dziennikarze i fotoreporterzy wchodzą za klauzurę zakonów by poznać sens życia

kontemplacyjnego.

Two worlds- paparazzi enter the contemplation order to understand sense of contemplation life.

 

4110 Wielka grzesznica i wielka święta

Great Sinner and Great Saint

Wielka grzesznica i wielka święta

reż./dir. Krzysztof Żurowski

prod. TVP SA Program 2, Warszawa, Polska

22' program telewizyjny Polska 2004

Św. Teresa w życiu Edith Piaf. Spektakl o dwóch wielkich kobietach i świadectwa występujących w nim aktorów.

St. Teresa in Edith Piaf's life. A performance of two great women and testimony of starring actors.

4111 Żana Szar

Zana Shar

Żana Szar

reż./dir. Krzysztof Żurowski

prod. TVP SA Program 2, Warszawa, Polska

21' dokumentalny Polska 2003

Misjonarz franciszkanin objeżdża swoją parafię w Kazachstanie. Parafianie to mieszane rodziny

polsko-ukraińsko-niemiecko-ujgórskie.

A missionary, Franciscan, who tours his parish in Kazakhstan. His parishioners are mixed families from

Poland, Ukraine, Germany and Ujgor

4112 Magazyn "Raj" - Zwycięzcy nie umierają - opowieść o ks. Jerzym

Raj Magazine- Winners do not die- A story of priest Jerzy

Magazyn "Raj" - Zwycięzcy nie umierają - opowieść o ks. Jerzym

reż./dir. Rafał Wieczyński

prod. TVP S.A. Agencja Filmowa, Warszawa, Polska

50' dokumentalny Polska 2004

Próba przeprowadzenia filmowego "procesu beatyfikacyjnego" księdza Jerzego Popiełuszki, dokumentującego

życie, męczeństwo, a przede wszystkim niezwykły kult, jakim otaczany jest ks. Jerzy. Chcemy zrozumieć, dlaczego

kiedyś kilka tysięcy, a dziś jeszcze ponad pół tysiąca osób z własnej woli, z pokorą pełni wartę przy grobie

Kapłana.

A trial of making a film beatification process of priest Jerzy Popiełuszko, which is a documentary about his

life, martyrdom, and what's the most important, unusual cult, which surrounds priest Jerzy. We want to

understand, why, a long time ago thousands of people, and today over five hundred people of their own free

will, with humility are on guard of the priest's grave.

 

4112 Magazyn "Raj" - Zwycięzcy nie umierają - opowieść o ks. Jerzym

Raj Magazine- Winners do not die- A story of priest Jerzy

Magazyn "Raj" - Zwycięzcy nie umierają - opowieść o ks. Jerzym

reż./dir. Rafał Wieczyński

prod. Focus Producers Co Ltd, Warszawa, Polska

50' dokumentalny Polska 2004

Próba przeprowadzenia filmowego "procesu beatyfikacyjnego" księdza Jerzego Popiełuszki, dokumentującego

życie, męczeństwo, a przede wszystkim niezwykły kult, jakim otaczany jest ks. Jerzy. Chcemy zrozumieć, dlaczego

kiedyś kilka tysięcy, a dziś jeszcze ponad pół tysiąca osób z własnej woli, z pokorą pełni wartę przy grobie

Kapłana.

A trial of making a film beatification process of priest Jerzy Popiełuszko, which is a documentary about his

life, martyrdom, and what's the most important, unusual cult, which surrounds priest Jerzy. We want to

understand, why, a long time ago thousands of people, and today over five hundred people of their own free

will, with humility are on guard of the priest's grave.

4113 Magazyn "Raj" - Program Świąteczny

Raj Magazine- Christmas Programme

Magazyn "Raj" - Program Świąteczny

reż./dir. Anna Płażewska

prod. Focus Producers Co Ltd, Warszawa, Polska

28' program telewizyjny Polska 2004

Trzy felietony o młodych ludziach, dla których okres zbliżających się Świąt to nie tylko czas myślenia o

prezentach dla najbliższych, ale też czas konkretnych działań na rzecz potrzebujących.

Three feature articles on young people, for who Christmas time is not only time for thinking about the

presents, but also time of working for the people who need help.

4114 Magazyn "Raj" - Seminarium

Paradise Magazine- Seminary

Magazyn "Raj" - Seminarium

reż./dir. Rafał Wieczyński

prod. Focus Producers Co Ltd, Warszawa, Polska

22' program telewizyjny Polska 2003

W programie pokazano przyszłych kapłanów jako brać studencką w jej codziennych zajęciach i seminaryjnym

życiu. W reportażu podjęto próbę skrótowej rekonstrukcji procesu formacji młodych chłopców na kapłanów

dopuszczonych do Bożych tajemnic.

In programme future priests are shown as student's guild in their everyday life and seminary life. In the

reportage we tried to shortly reconstruct the process of transforming young boys into priests who are let into

the God's secrets.

 

4115 Magazyn "Raj" - Full Power Spirit

Paradise Magazine- Full Power Spirit

Magazyn "Raj" - Full Power Spirit

reż./dir. Anna Płażewska

prod. Focus Producers Co Ltd, Warszawa, Polska

21' program telewizyjny Polska 2003

Reportaż o grupie "Full Power Spiri" grającej chrześcijański hiphop. Podczas koncertów przedstawiają

pantomimy obrazujące treści piosenek. Tancerze wykonuja break-dance a całość uzupełnia scenografiia graffiti.

Opowiadają nie tylko o swoich doświadczeniach życia z Bogiem na co dzień, ale i o tym jak Pana Boga poznali

chodząc po różnych życiowych drogach.

A reportage on the group "Full Power Spirit" who play a Christian hiphop.

During the concerts they show pantomimes which paraphrase the meaning of the songs. Break dancers dance,

all is completed with the graffiti scenery. They talk about not only about their everyday experiences with God,

but also about how they have got known him, walking the various paths of life.

4116 Alwernia

Alwernia

Alwernia

reż./dir. Konrad Szołajski

prod. Parafia Świętej Rodziny, Tarnów, Polska

54' dokumentalny Polska 2004

Portret artystów teatru Andrzeja i Mikołaja Grabowskich na tle rodzinnej miejscowości.

A portrait of the artists from Andrzej and Mikołaj Grabowscy theatre against their home background.

4117 Każdy dzień w "Miłosierdziu Bożym"

Each day in God's Mercy

Każdy dzień w "Miłosierdziu Bożym"

reż./dir. Magdalena Bromboszcz

prod. Magdalena Bromboszcz, Mikołów, Polska

34' amatorski Polska 2004

Działalność Ośrodka dla Niepełnosprawnych "Miłosierdzie Boze" w Mikołowie - Borowej Wsi. Ośrodek działa w

ramach Caritas Archidiecezji Katowickiej. Dzięki niemu wielu ludzi niepełnosprawnych odnalazło radość i sens

życia, usamodzielniło się, założyło rodziny.

Activity of the centre for handicapped "God's mercy" in Mikołów - Borowa Wieś. A centre works for Caritas

Katowice Archdiocese. Thanks to their work many handicapped people have found joy and sense in their

lives, they became more self-reliant and some of them even decided to set up home.

4117 Każdy dzień w "Miłosierdziu Bożym"

Each day in God's Mercy

Każdy dzień w "Miłosierdziu Bożym"

reż./dir. Jacek Puto

prod. Magdalena Bromboszcz, Mikołów, Polska

34' amatorski Polska 2004

Działalność Ośrodka dla Niepełnosprawnych "Miłosierdzie Boze" w Mikołowie - Borowej Wsi. Ośrodek działa w

ramach Caritas Archidiecezji Katowickiej. Dzięki niemu wielu ludzi niepełnosprawnych odnalazło radość i sens

życia, usamodzielniło się, założyło rodziny.

Activity of the centre for handicapped "God's mercy" in Mikołów - Borowa Wieś. A centre works for Caritas

Katowice Archdiocese. Thanks to their work many handicapped people have found joy and sense in their

lives, they became more self-reliant and some of them even decided to set up home.

 

4118 Ikona a její tvůrci

Icon and its makers

Ikona i jej twórcy

reż./dir. Petr Chovanec

prod. Bosco Media Centrum, Brno, Czechy

15' dokumentalny Czechy 2002

Ikony jako przedstawienia świata nadprzyrodzonego, potrzebują jednak widocznych symboli tej duchowej

rzeczywistości. Na Uniwersytecie w starym Bułgarskim mieście Veliko Tarnovo istnieje możliwość studiowania

Ikonografii. Młodzi ludzie studiują tu, aby podtrzymać tradycję. Sztuka tworzenia i malowania ikon powstała wiele

wieków temu w bułgarskich starych monastyrach. Odwiedziliśmy kilka z nich, między innymi monastyr Baczkovo

i Sokolski. Spotkaliśmy się z pracującymi tam obecnie artystami, wśród nich Cvetomirę Cvetkovovą.

Wprowadzili nas oni w arkana swojej pracy.

The icons, as pictures of the invisible world, need very visible symbols for presenting of the spiritual reality.

There is possible to study the Iconography on the University in the ancient Bulgarian city of Veliko Tarnovo.

The young students are studying there in order to keep this tradition alive. There are very deep roots of the

iconography in the old monasteries in Bulgaria. We visited some of them, as Batschkovo or Sokolski, and met

the artists there as Cvetomira Cvetkovova. They introduced us into their marvelous craft.

4119 Dziesięć ważnych słów

Ten very important words

Dziesięć ważnych słów

reż./dir. Maciej Starczewski

prod. TVN 24, Warszawa, Polska

24' dokumentalny Polska 2003

Krzysztof Majchrzak, o. Maciej Zięba, Katarzyna Grochola, Krzysztof Piesiewicz, Michał Lorenc i Stanisława

Celińska opowiadają o roli dekalogu w swoim życiu. Mówią, zadają pytania, czasem próbują dać na nie

odpowiedzi.

Krzysztof Majchrzak, father Maciej Zaręba, Katarzyna Grochola, Krzysztof Piesiewicz, Michał Lorenc and

Stanisława Celińska tell us about the Ten Commandments and the role it played in their lives. They talk, ask

questions and they are looking for an answers.

4120 Miejsce wybrane

Chosen place

Miejsce wybrane

reż./dir. Maciej Starczewski

prod. TVN 24, Warszawa, Polska

24' dokumentalny Polska 2004

Do klasztoru Kamedułów na Srebrnej Górze pod Krakowem trafia gość. Przychodzi i na jakiś czas mieszka tu

razem z mnichami. Wsłuchuje się w opowieść o życiu w tym miejscu. O jego sensie, o potrzebach i troskach

ojców i braci, wreszcie o życiu, przeznaczeniu, modlitwie. Przeżywa z eremitami kolejne dni, których powtarzający

się cykl wpisany jest w tarczę zegara. Historia niezwykłego miejsca i jego aury opowiedziana słowami jego

mieszkańców - eremitów, w tym przeora klasztoru o. Maksymiliana Kozłowskiego.

To the Camaldoli monastery on a Silver Mountain near Cracow comes a visitor. He lives for some time with

monks. He listens the history about living in such a place. About the sense of such life, needs and problems

which fathers and friars have to face up. They talk about life, destiny and prayer. The visitor lives with

anchorites, and within these days he sees that they live in a repeated cycle. The history of unusual place and

its aura described by its occupants- anchorites and their prior, father Maksymilian Kozłowski.

 

4121 Życie codzienne

Everyday life

Życie codzienne

reż./dir. Marek Widarski

prod.

14' program edukacyjny Polska 2004

Czwarty odcinek z cyklu filmów edukacyjnych prezentujących dzieje Polski po II wojnie światowej. Poprzednie

odcinki cyklu "Obezwładnienie" ukazywały genezę i powstanie systemu władzy w powojennej

Polsce("Preludium", "System", "Mit") natomiast "Życie codzienne" to spojrzenie na lata pięćdziesiąte i

sześćdziesiąte z punktu widzenia życia prywatnego- warunków bytu materialnego, obaw, nadziei i aspiracji

Polaków. Prezentacja wydarzeń historycznych przez pryzmat codziennego życia ludzi w PRL. Relacje między

władzą w systemie totalitarnym a obywatelem

The forth episode of the educational movies, which present Polish history after the Second World War. Last

episodes "Exhaustion" have shown the genesis and the way of creating the system of power in postwar Poland

("The prelude", "The system", "The myth"), and "Everyday life" is a view of the fifties and sixties from point of

view of the private life- material being, fears, hopes, and aspirations of the Poles. A presentation of historical

events through prism of everyday life in the Polish People's Republic. Relations between the power and citizen

in the totalitarianism.

4121 Życie codzienne

Everyday life

Życie codzienne

reż./dir. Marek Widarski

prod. Instytut Badań Edukacyjnych - Pracownia Technik Multimedialnych, Warszawa, Polska

14' program edukacyjny Polska 2004

Czwarty odcinek z cyklu filmów edukacyjnych prezentujących dzieje Polski po II wojnie światowej. Poprzednie

odcinki cyklu "Obezwładnienie" ukazywały genezę i powstanie systemu władzy w powojennej

Polsce("Preludium", "System", "Mit") natomiast "Życie codzienne" to spojrzenie na lata pięćdziesiąte i

sześćdziesiąte z punktu widzenia życia prywatnego- warunków bytu materialnego, obaw, nadziei i aspiracji

Polaków. Prezentacja wydarzeń historycznych przez pryzmat codziennego życia ludzi w PRL. Relacje między

władzą w systemie totalitarnym a obywatelem

The forth episode of the educational movies, which present Polish history after the Second World War. Last

episodes "Exhaustion" have shown the genesis and the way of creating the system of power in postwar Poland

("The prelude", "The system", "The myth"), and "Everyday life" is a view of the fifties and sixties from point of

view of the private life- material being, fears, hopes, and aspirations of the Poles. A presentation of historical

events through prism of everyday life in the Polish People's Republic. Relations between the power and citizen

in the totalitarianism.

4122 Moje życie dla niego

My life for him

Moje życie dla niego

reż./dir. Ewa Świecińska

prod. TV Promotion Fortele, Warszawa, Polska

52' dokumentalny Polska 2004

O Arturo Marim fotografie Papieża.

 

4122 Moje życie dla niego

My life for him

Moje życie dla niego

reż./dir. Ewa Świecińska

prod. TVP SA Program 1, Warszawa, Polska

52' dokumentalny Polska 2004

O Arturo Marim fotografie Papieża.

4122 Moje życie dla niego

My life for him

Moje życie dla niego

reż./dir. Cezary Grzesiuk

prod. TV Promotion Fortele, Warszawa, Polska

52' dokumentalny Polska 2004

O Arturo Marim fotografie Papieża.

4122 Moje życie dla niego

My life for him

Moje życie dla niego

reż./dir. Cezary Grzesiuk

prod. TVP SA Program 1, Warszawa, Polska

52' dokumentalny Polska 2004

O Arturo Marim fotografie Papieża.

4123 A nadzieja zawieść nie może ...

A nadzieja zawieść nie może ...

reż./dir. Leszek Tomala

prod. Towarzystwo Przyjaciół Kunegundy Siwiec, Stryszawa, Polska

25' dokumentalny Polska 2004

Film o Kunegundzie Siwiec (1876-1955) przedstawia jej postać i oredzie, stanowi jednoczesnie reportaz z VII

Ogólnopolskiej Pielgrzymki Przyjaciół Kunegundy Siwiec do je grobu w Stryszawie. Przesłanie Kunegundy,

płynące z "Miejsca Jezusowego Miłosierdzia i Odpoczynku", zestawione jest w homilii o. Prowincjała Szczepan

T. Praśkiewicza OCD z orędziem św. Teresy od Dzieciątka Jezus o Miłosienej Miłości i św. Faustyny Kowalskiej

o Bożym Miłosierdziu.

 

4124 Tsunami solidarity Thailand

Tsunami solidarity Thailand

Tsunami solidaryzuje Tajlandię

reż./dir. Siriwan Santisakultarm

prod.

45' dokumentalny Tajlandia 2005

Historia o ofiarach tsunami w Tajlandii i o roli jaką odegrał kościół Tajski w naprawianiu szkód spowodowanych

kataklizmem.

A story of the Tsunami victims in Thailand and the role of the Thai church in recovering effort .

4126 Democrazia in Salsa Somalia

Somalia Style Democracy

Somalijska demokracja

reż./dir. Sante Altizio

prod. c/o NOVA-T, Torino, Włochy

27' dokumentalny Włochy 2001

Reportaż o kraju, który od ponad 10 lat żyje uwikłany w krwawy konflikt. Somalia była kiedyś kolonią włoską,

bezsprzeczna kraina 'Panów wojny' znajduje się na krawędzi upadku. W rezultacie jest to koniec marzeń o wielkiej

Somalii i jeszcze jeden rozdział w tragicznej niekończącej się historii Afryki.

A reportage of a country that has lived through more than ten years of bloody conflict. Somalia an ex-Italian

colony, undisputed land of the "War Lords", is on the verge of collapse. The account of an end to the dream of

the "great Somalia", and another chapter in the never-ending tragic African story.

4127 I Fioretti Di San Francesco

Little Flowers

Małe kwiatuszki Św. Franciszka

reż./dir. Paolo Damosso

prod. c/o NOVA-T, Torino, Włochy

55' dokumentalny Włochy 2002

Najbardziej popularne opowieści o Św. Franciszku, które z niesamowitą wyrazistością i jasnością przekazują

ducha franciszkańskiego. Znani aktorzy proponują własną interpretację w związku z historią i literaturą Włoch:

Giancarlo Dettori, Valeria Moriconi, Flavio Bucci oraz Franca Nuti. Program Eleonory Brigliadori.

Among the most popular pages of the Franciscan sources the passages of Saint Francis' stories stand out. Very

simple tales that communicate with incredible clarity the spirit of Francis of Assisi. Well known theatre actors

offer their personal interpretation of these pages, which are a focal point of Italian history and literature:

Giancarlo Dettori, Valeria Moriconi, Flavio Bucci and Franca Nuti. Presented by Eleonora Brigliadori.

 

4128 La Mia Assisi

Home of St. Francis

Dom Świętego Franciszka

reż./dir. Paolo Damosso

prod. c/o NOVA-T, Torino, Włochy

50' dokumentalny Włochy 2003

Święty Franciszek oprowadza nas po swoim mieści. Któż mógłby to uczynić lepiej niż on? Oglądamy Asyż, liczne

osobliwości miasta czyniące je miejscem wyjątkowym, poznajemy jego duchowy i mistyczny wymiar, kulturę i

sztukę. Miasto charakteryzuje ciekawy folklor, liczne święta/ uroczystości, znane są kręte uliczki Asyżu, urocze

placyki/ skwery, na filmie możemy zobaczyć wiele mało znanych zakątków tego miasta. Głos Św. Franciszka

podkłada Flavio Bucci.

Saint Francis guides the viewer around his city. Who could do it better than him ? Assisi and all its many

characteristics that make it so unique: its spiritual and mystic dimension, its art and culture. There are lots of

other interesting details; its folklore, festivities, its winding streets, squares, and lesser known locations.

Flavio Bucci is the voice of Saint Francis.

4129 Una Giornata Al Concilio

A Day At The Council

Dzień Soboru

reż./dir. Sante Altizio

prod. c/o NOVA-T, Torino, Włochy

52' dokumentalny Włochy 2002

'Dzień Soboru', przedstawia tło tego wydarzeń, wraz z licznymi historycznymi odniesieniami uzupełnionym

bogatym materiałem zdjęciowym. Komentarze i relacje świadków są wprawnie/ zgrabnie wmontowane w tok

narracji, która przedstawia właściwe nieznane i niewyjaśnione wydarzenie. Wydarzenie to jednakże miało

fundamentalne znaczenie dla współczesnej kultury i historii Kościoła

"A day at the Council", explains the background to this event, with evocative rich historical and valuable

filmed material. The comments and firsthand witnesses are skilfully interposed with the flowing narration

which tells us of a virtually unknown episode. An event however, that had a fundamental influence on

contemporary culture, and the story of the Church.

4129 Una Giornata Al Concilio

A Day At The Council

Dzień Soboru

reż./dir. Luca Rolandi

prod. c/o NOVA-T, Torino, Włochy

52' dokumentalny Włochy 2002

'Dzień Soboru', przedstawia tło tego wydarzeń, wraz z licznymi historycznymi odniesieniami uzupełnionym

bogatym materiałem zdjęciowym. Komentarze i relacje świadków są wprawnie/ zgrabnie wmontowane w tok

narracji, która przedstawia właściwe nieznane i niewyjaśnione wydarzenie. Wydarzenie to jednakże miało

fundamentalne znaczenie dla współczesnej kultury i historii Kościoła

"A day at the Council", explains the background to this event, with evocative rich historical and valuable

filmed material. The comments and firsthand witnesses are skilfully interposed with the flowing narration

which tells us of a virtually unknown episode. An event however, that had a fundamental influence on

contemporary culture, and the story of the Church.

 

4132 Elso Aldozas

First Communion

Pierwsza Komunia

reż./dir. Zoltan Vepy

prod.

8' amatorski Węgry 2004

Pierwsze spotkanie małego chłopca z 'najwyższym porządkiem rzeczy'. Lub: kto ma prawo decydować?

A little boy's first encounter with the higher order of things. Or: who is in authority to decide?

4133 Beczkowe rodowody

"Beczka" origins

Beczkowe rodowody

reż./dir. Katarzyna Kotula

prod. TVP SA Oddział w Krakowie, Kraków, Polska

19' dokumentalny Polska 2004

Dominikańskie Duszpasterstwo Akademickie "Beczka" zostało powołane do życia czterdzieści lat temu. Jego

twórcą jest o.Tomasz Pawłowski, który za wkład w formowanie wielu pokoleń młodzieży otrzymał w dniach

Jubileuszu tytuł Honorowego Obywatelu Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. Film jest reminiscencją

Jubileuszu, ukazując czym była dla pokoleń młodzieży studenckiej możliowość zetknięcia się z jej

charyzmatycznym duszpasterzem. Dawni beczkowicze opowiadaja, jak wiele znaczył i nadal znaczy dla nich

rodowód beczkowy, na ile wpłynął na ich wybory osobiste, zawodowe, polityczne, duchowe. W ich oczach

"Beczka" - najwieksze duszpasterstwo w Polsce jawi się jako niepowtarzalny fenomen - kuźnia talentów, forum

filozoficzne, szkoła kształtowania wrażliwości, miejsce, gdzie brało się lekcje historii w trudnych komunistycznych

czasach, gdzie poznali się młodzi ludzie i przyszłe, trwające do dziś małżeństwa.

A Dominican Academic Priesthood "Beczka" has been established forty years ago. Its founder, is a father

Tomasz Pawłowski, who for his input into forming many generations of young people, on jubilee days, became

Honorary Citizen of Capital Royal City of Cracow.

The movie is a reminiscence of the jubilee, showing was the purpose of student meetings with their charismatic

priest. Former participants tell us how significant is the meaning of "beczka" origins in their lives and how

much it influenced their personal, professional, political and spiritual choices. In their eyes "beczka"- the

biggest priesthood in Poland is an unusual phenomena- forge of talents, philosophical forum, a school, which

creates sensibility, a place where they used to study history in a very hard communistic times, a place where

young people and future marriages which last till these days have met.

 

4133 Beczkowe rodowody

"Beczka" origins

Beczkowe rodowody

reż./dir. Bogusława Stanowska-Cichoń

prod. TVP SA Oddział w Krakowie, Kraków, Polska

19' dokumentalny Polska 2004

Dominikańskie Duszpasterstwo Akademickie "Beczka" zostało powołane do życia czterdzieści lat temu. Jego

twórcą jest o.Tomasz Pawłowski, który za wkład w formowanie wielu pokoleń młodzieży otrzymał w dniach

Jubileuszu tytuł Honorowego Obywatelu Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. Film jest reminiscencją

Jubileuszu, ukazując czym była dla pokoleń młodzieży studenckiej możliowość zetknięcia się z jej

charyzmatycznym duszpasterzem. Dawni beczkowicze opowiadaja, jak wiele znaczył i nadal znaczy dla nich

rodowód beczkowy, na ile wpłynął na ich wybory osobiste, zawodowe, polityczne, duchowe. W ich oczach

"Beczka" - najwieksze duszpasterstwo w Polsce jawi się jako niepowtarzalny fenomen - kuźnia talentów, forum

filozoficzne, szkoła kształtowania wrażliwości, miejsce, gdzie brało się lekcje historii w trudnych komunistycznych

czasach, gdzie poznali się młodzi ludzie i przyszłe, trwające do dziś małżeństwa.

A Dominican Academic Priesthood "Beczka" has been established forty years ago. Its founder, is a father

Tomasz Pawłowski, who for his input into forming many generations of young people, on jubilee days, became

Honorary Citizen of Capital Royal City of Cracow.

The movie is a reminiscence of the jubilee, showing was the purpose of student meetings with their charismatic

priest. Former participants tell us how significant is the meaning of "beczka" origins in their lives and how

much it influenced their personal, professional, political and spiritual choices. In their eyes "beczka"- the

biggest priesthood in Poland is an unusual phenomena- forge of talents, philosophical forum, a school, which

creates sensibility, a place where they used to study history in a very hard communistic times, a place where

young people and future marriages which last till these days have met.

4134 Szansa na życie - Oblicza starości

A chance for life- Aspects of the old age

Szansa na życie - Oblicza starości

reż./dir. Monika Jargot-Kędzierska

prod. Wytwórnia Filmowa "Dydakta", Warszawa, Polska

14' program edukacyjny Polska 2004

Wielu ludzi w podeszłym wieku po utracie współmałżonka staje przed trudnym wyborem. Potrzebując wsparcia

nie chce być ciężarem dla dzieci, najbliższych. Jednym z możliwych rozwiązań jest przeorganizowanie sobie życia

np.. Znalezienie nowych przyjaciół, zainteresowań, bądź kontynuowanie starych. Bohaterka programu przyjmuje

obiadami przyjaciół. Każdemu gotuje jego ulubione potrawy, dyskutuje, sprzecza się, omawia aktualne tematy.

Many people of old age, after the loss of a spouse stand in front of difficult problem. They need support, but

they don't want to be a burden to their children and closest family. One of the possibilities is reorganization of

their "so far" life. For example finding a new friends, interests or continuing the old ones. A main character of

this episode invites her friends for dinner. She cooks for everyone individually, she discusses, argues, talk

over current matters.

 

4135 Szansa na życie - Hospicja

A chance for life- Hospices

Szansa na życie - Hospicja

reż./dir. Monika Jargot-Kędzierska

prod. Wytwórnia Filmowa "Dydakta", Warszawa, Polska

14' program edukacyjny Polska 2004

W hospicjach przebywają osoby, dla których możlwości leczenia przyczynowego już się skończyły. Są na ogół

po leczeniu operacyjnym, chemioterapii, radioterapii. Boją się bólu, śmierci, odrzucenia przez bliskich. Z tymi

problemami doskonale sobie radzą hospicja od strony farmakologicznej i psychologicznej. Hospicja mają duże

osiągnięcia w poprawianiu jakości życia pacjem\ntów. Oprócz personelu madycznego pracuje tu wielu

wolontariuszy.

In hospices there are people, for who a medical treatment is finished. Most of them went through several

operations, chemotherapy, radiotherapy. They are afraid of pain, death, rejection. Hospices try to cope with

these problems pharmacologically as well as psychologically. Hospices have huge achievements in improving

the quality of patients living. Except a medical personnel ,a lot of volunteers works there.

4138 Gwałtownik wiary - rzecz o ks. Franciszku Blachnickim

The man of faith - a story about life of priest Francis Blachnicki.

Gwałtownik wiary - rzecz o ks. Franciszku Blachnickim

reż./dir. Adam Kraśnicki

prod. Księgarnia Św. Jacka, Katowice, Polska

45' dokumentalny Polska 2005

Fimowy portret osoby i dzieła - ks, Franciska Blachnickiego, niezwykle interesującej i charyzmatycznej postaci

współczesnego polskiego Kościoła - założyciela m.in.. Ruchu "Światło i Życie".

A portrait of a priest Francis Blachnicki, extremely interesting and charismatic personality of today's Church-

among other things, a founder of the "Light and Life" movement.

4138 Gwałtownik wiary - rzecz o ks. Franciszku Blachnickim

The man of faith - a story about life of priest Francis Blachnicki.

Gwałtownik wiary - rzecz o ks. Franciszku Blachnickim

reż./dir. Adam Kraśnicki

prod. TVP SA Oddział w Katowicach, Katowice, Polska

45' dokumentalny Polska 2005

Fimowy portret osoby i dzieła - ks, Franciska Blachnickiego, niezwykle interesującej i charyzmatycznej postaci

współczesnego polskiego Kościoła - założyciela m.in.. Ruchu "Światło i Życie".

A portrait of a priest Francis Blachnicki, extremely interesting and charismatic personality of today's Church-

among other things, a founder of the "Light and Life" movement.

 

4139 Jezu ufam Tobie

Jesus, I trust in You

Jezu ufam Tobie

reż./dir. Edyta Maksymowicz

prod. POLSKI OŚRODEK INFORMACJI NA LITWIE "INFORUM", Vilnius, Litwa

28' dokumentalny Litwa 2005

Kult Miłosierdzia Bożego zdobywa świat, lecz w Wilnie - mieście, gdzie powstał pierwszy wizerunek Jezusa

Miłosiernego, i dokąd powrócił po latach - próby popularyzacji tego kultu doprowadziły do konfliktu. Przed

rokiem pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego rekonsekrowano jeden z wileńskich kościołów, w głównym ołtarzu

miał zawisnąć pierwowzór obrazu, jednak wierni z polskiego kościoła św. Ducha sprzeciwili się decyzji kard.

Baczkisa i nie oddali obrazu - do dziś strzegą wizerunku w nieustannej modlitwie. A jeszcze przed 15 laty nie

chciał Go żaden wileński kościół... Polityka? Błąd duszpasterski? Kresowa polska "zaściankowość"?

4139 Jezu ufam Tobie

Jesus, I trust in You

Jezu ufam Tobie

reż./dir. Walenty Wojniłło

prod. POLSKI OŚRODEK INFORMACJI NA LITWIE "INFORUM", Vilnius, Litwa

28' dokumentalny Litwa 2005

Kult Miłosierdzia Bożego zdobywa świat, lecz w Wilnie - mieście, gdzie powstał pierwszy wizerunek Jezusa

Miłosiernego, i dokąd powrócił po latach - próby popularyzacji tego kultu doprowadziły do konfliktu. Przed

rokiem pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego rekonsekrowano jeden z wileńskich kościołów, w głównym ołtarzu

miał zawisnąć pierwowzór obrazu, jednak wierni z polskiego kościoła św. Ducha sprzeciwili się decyzji kard.

Baczkisa i nie oddali obrazu - do dziś strzegą wizerunku w nieustannej modlitwie. A jeszcze przed 15 laty nie

chciał Go żaden wileński kościół... Polityka? Błąd duszpasterski? Kresowa polska "zaściankowość"?

x330 Co o tym sądzić?

What think about it?

Co o tym sądzić?

reż./dir. 0. Marek Grzelczak OP

prod. VIA Katolickie Radio Rzeszów, Rzeszów, Polska

70' program radiowy Polska 2004

Cykliczna audycja emitowana w każdy piątek "na żywo" z udziałem zaproszonych gości i słuchaczy.

Prezentowany odcinek to rozmowa gospodarza audycji O. Marka Grzelczaka, dominikanina i jego gości Jaromira

Kwiatkowskiego, dziennikarza GC Nowiny oraz ks. Daniela Drozda, duszpasterza akademickiego na temat filmu

Mela Gibsona "Pasja".

0330

Co o tym sądzić?

What think about it?

Co o tym sądzić?

Cykliczna audycja emitowana w każdy piątek "na żywo" z udziałem zaproszonych gości i słuchaczy.

Prezentowany odcinek to rozmowa gospodarza audycji O. Marka Grzelczaka, dominikanina i jego gości

Jaromira Kwiatkowskiego, dziennikarza GC Nowiny oraz ks. Daniela Drozda, duszpasterza akademickiego

na temat filmu Mela Gibsona "Pasja".

Live program regularly broadcast on Fridays with participation of guests and listeners. The program

presented - Father Marek Grzelczak, Dominican, talks with Jaromir Kwiatkowski, journalist of GC Nowiny

and with father Daniel Drozd, an academic priest about Mel Gibson's film "The Passion".