<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"><!-- saved from url=(0053)file:formfest2004_pliki\2004.html --><!-- saved from url=(0048)http://www.waw.org.pl/niepokalanow2004/2004.html -->

<TBODY>


<SMALL>

XXI Międzynarodowy Katolicki Festiwal Filmów i Multimediów</SMALL>
<SMALL>the 21st International Catholic Film and Multimedia Festival</SMALL>
<SMALL>Biuro Festiwalu:Katolickie Stowarzyszenie Filmowe
ul. Barska 2; 02-315 Warszawa - POLSKA
tel./ fax (+48-22) 823-44-89;</SMALL>
e-mail::
abjanuszewski@mojabochnia.pl   </SMALL>;<SMALL>ksf@warszawa.mazowsze.pl
Internet:
www.warszawa.mazowsze.pl/niepokalanow</SMALL>

</TBODY>

                       
                   Termin Festiwalu: 17-21 maja 2006  /  Festival will take place: 17-21 of May,2006
                                Karta udziału - Entry Form
        (proszę wypełnićna maszynie lub pismem drukowanym/please use typewriter or write in block letters)        
Termin zgłoszeń - 31 stycznia 2006 roku / The Deadline (from abroad) - January, 31st, 2006

<TBODY>Zgłaszam:
I am sending in:

film fabularny
feature film

film dokumentalny
documentary film

program TV
TV program

program edukacyjny educational program

 

film amatorski
amateur film

program radiowy
radio program

program multimedialny
multimedia

strona Internetu
Internet web sites

Tytuł oryginałuOriginal title

 

Tytuł angielski
English title

 

Tytuł polski
Polish title

 

Reżyser/Autor Director / Author

 

Adres / Address

Telephone -
Fax
E-mail

 

Scenarzysta
Script

 

Adres /Address

Telephone -
Fax
E-mail

 

Producent (firma)
Producer

 

Adres /Address

Telephone -
Fax
E-mail

 

Dystrybutor
World Sales

 

Adres /Address

Telephone -
Fax
E-mail

 

Zdjęcia
Photography

 

Adres /Address

Telephone -
Fax
E-mail

 

Montaż
Editing

 

Muzyka
Composer

 

Główni aktorzy
Main actors

 

Kraj i rok produkcji
Country and year
of production

 


Język:
Language:


oryginału /  original


dubingu / of dubbing


napisów / of subtitles


listy dialogowej / of script

Dane techniczne oryginału
Technical data
of the master

16 mm          35 mm
Betacam           DV         DVD      Umatic
SVHS   VHS      VCD CD CDROM

Czas projekcji

Running time _____ min ____s

</TBODY>

 

<TBODY>Miejsce i data premiery
Locate and date of first performance

 

Na jakim festiwalu był pokazywany ?
At what festivals has the film been shown before ?
Nagrody i wyróżnienia
Prizes or mentions

 


Krótka treśćfilmu

(maks. 60 słów)

Brief synopsis
(max. 60 words)

 

Reżyser
/ Director


Nota biograficzna /
Biographical note

 

<SMALL>Prosimy przesłać zgłoszenie wraz z przeglądową płytą DVD, VCD, CD lub jesli to niemozliwe - kasetą wideo VHS lub audio ,
z listą dialogową w języku polskim lub angielskim na dyskietce lub CD-ROM oraz materiałami promocyjnymi (zdjęcia, plakaty itp). Po zakwalifikowaniu do konkursu należy dostarczyć listy dialogowe w obu językach i możliwie najwyższej jakości materiały do prezentacji.Kaseta przeglądowa wraz z materiałami promocyjnymi pozostaje w Archiwum Festiwalu i może być wykorzystywane w celach edukacyjnych i promocyjnych.
</SMALL>

<SMALL>Send please enclosed demo disk DVD, VCD, CD or - if it is impossible - videocassette VHS or audiocassette and script in English or Polish) by email) on diskiette or CD-ROM and advertising materials. After acceptance to the final contest the scripts must be delivered in both languages and the best avaliable quality materials for presentation.Demo discs DVD, VCD, CD or cassettes VHS and audio and advertising materials will be left in the Festival Archive and may be used for educational and promotional purposes

</TBODY>


O  Akceptuję emisją filmu w Katolickiej Telewizji w Polsce - bezpłatnie........ /odpłatnie ok...........USD

O   Akceptuję dystrybucję kaset lub DVD w Polsce i innych krajach - bezpłatnie........... /ew. odpłatnie ok...........USD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O   I am interested to show the film in the Catholic Television in Poland  - free of charge / cost appr..............USD

O   I am interested to distribute viedocassette or DVD  - free of charge.............. / cost appr..............USD


.............................; data/ the date................................. .                      podpis / signature.............................