KOMUNIKAT JURY

XV MIĘDZYNARODOWEGO KATOLICKIEGO FESTIWALU FILMÓW I MULTIMEDIÓW "NIEPOKALANÓW 2000"

 

 

W dniach od 22 do 28 maja 2000 roku, odbył się pod osobistym patronatem Jego Eminencji Kardynała Józefa Glempa, Prymasa Polski, oraz Komitetu Honorowego kolejny, XV Międzynarodowy Katolicki Festiwal Filmów i Multimediów "Niepokalanów2000".

Miejscem Festiwalu był Ośrodek Formacyjny Rycerstwa Niepokalanej Niepokalanów-Lasek, poświęcony przez św. Maksymiliana Kolbe. Festiwal miał jak co roku również formę rekolekcji dla twórców i uczestników Festiwalu.

Na Festiwal nadesłano filmy z 12 krajów: Irlandii, Rosji, Łotwy, Białorusi, Włoch, Taiwanu, Zimbabwe, Czech, USA, Kanady, Belgii i z Polski. Zgłoszono łącznie 130 filmów, przyjęto 127, w tym: 2 filmy fabularne, 70 dokumentalnych, 40 programów telewizyjnych i katechetycznych oraz 15 filmów amatorskich. W przeglądzie konkursowym brało udział 49 filmów o łącznym czasie projekcji, 26 godzin 20 min., w tym: 2 filmy fabularne, 30 filmów dokumentalnych, 11 programów telewizyjnych i katechetycznych oraz 6 filmów amatorskich.

 

Jury XV Międzynarodowego Katolickiego Festiwalu Filmów i Multimediów "Niepokalanów 2000" obradowało w składzie:

- Jan Szafraniec – przewodniczący Jury

- Romuald Lech Wierzbicki, reżyser filmowy – sekretarz Jury

- Marek Jurek – członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

- O. Christian Eeckhout, - dominikanin - Belgia, przedstawiciel OCIC -    Międzynarodowej Organizacji Katolickiej Filmu i Audiowizji

- Iouri Goroulev – reżyser filmowy –Białoruś, zdobywca Grand Prix XIII MFFK   Niepokalanów’98

- O. Stanisław Piętka - franciszkanin, Narodowy Prezes Stowarzyszenia    Rycerstwa Niepokalanej

- Jerzy Klechta – reżyser filmowy

- Elżbieta Konderak – reżyser filmowy

- Julian Kulenty – reżyser filmowy

 

Jury XV Międzynarodowego Katolickiego Festiwalu Filmów i Multimediów “Niepokalanów2000” przyznało następujące nagrody:

 

 

Grand Prix

- dla Biura Ewangelizacji Jubileuszowej z Częstochowy za nową wersję filmu “Jezus”, rok 2000, nr kat. 3098

Film “Jezus” to jeden z najwierniejszych filmów fabularnych o Jezusie Chrystusie. Każde słowo w nim wypowiedziane pochodzi bezpośrednio z Ewangelii według Św. Łukasza. Film przekroczył granice państw, kultur i kontynentów. Do dziś, ponad dwa miliardy ludzi na świecie obejrzało ten film. Wielu z nich skłonił do refleksji prowadzącej do nawrócenia i przyjęcia Jezusa Chrystusa do swojego życia przez wiarę i sakrament pojednania. Nie było dotąd w historii kina filmu, który byłby równie szeroko rozpowszechniony. Epilog, zawierający podstawowe przesłanie Ewangelii, jest przejmującą katechezą na temat: Kim naprawdę jest Jezus Chrystus i jego Dobra Nowina? Film może służyć jako wielka pomoc w pracy ewangelizacyjnej.

Jury zwraca uwagę wszystkim dystrybutorom filmowym, że prezentowana – przez producenta, Millennium Film International - na Festiwalu wersja jest podana w najnowocześniejszej technice cyfrowej DVD, w wersji multimedialne,j z wielokanałowym dźwiękiem cyfrowym, w technice Digital Dolby – jako odpowiedź na wezwanie Ojca Świętego Jana Pawła II o Nową Ewangelizację w Kościele i na świecie.

Film fabularny

I nagroda

“Molokai – opowieść o ojcu Damianie” reż.Paul Cox

prod. Era Films, Belgia, rok 1999, nr kat.3023

Za przybliżenie sylwetki bł. Damiana De Veuster, belgijskiego zakonnika posługującego trędowatym na wyspie Molokai na Pacyfiku. Przejmujące świadectwo czynnego miłosierdzia, które wypełniło życie bohatera filmu.

Film dokumentalny

I nagroda

“Papież Polak” - reż. Alina Czerniakowska, prod. TVP S.A., Polska, rok 1999,
nr kat. 3096

 

Za postawienie Polakom zasadniczego pytania: Czy sprostaliśmy papieskiemu przesłaniu? Czy budujemy naszą rzeczywistość na wartościach wskazanych przez Ojca Świętego? Nagrodzony film jest refleksją i zadumą nad postawionymi pytaniami.

II nagroda

“Za wiarę i ojczyznę” reż. ks. Tomasz Kaczmarek, Wanda Rollny

prod. Postulacja Procesu Beatyfikacji Męczenników II wojny światowej, Włocławek, Polska, rok 1999, nr kat.3026

Za przejmujące ukazanie świadectwa męczeństwa kapłanów, braci i sióstr zakonnych - beatyfikowanych przez Ojca Świętego 13 czerwca 1999 r. w Warszawie - którzy w czasie drugiej wojny światowej oddali życie za wiarę i za Ojczyznę. Ich postawa wyrażona w słowach: “Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią” była ostatnim aktem złożonej ofiary.

II nagroda

“Przystanek w drugą stronę” reż. Jacek Komorowski

prod. Focus Producers Co Ltd, Warszawa, Polska, rok 1999, nr kat.3114

Spustoszenie moralne w świecie bez wartości to treść filmu “Przystanek w drugą stronę”, relacjonującego zagubienie młodych ludzi, odrywanych od wartości chrześcijańskich i narodowych, uwikłanych w pogaństwo i satanizm. Alternatywą jest “inny przystanek” ustawiony w kierunku świata ewangelicznych wartości.

III nagroda

“Na trzisti sveta” reż.Bretislav Rychlik

prod. Imago s.r.o., Czechy, rok 1999, nr kat.3121

Małe Siostry Najświętszego Serca Jezusa, zainspirowane duchowością Karola de Faucauld posługują na rzecz międzyludzkiej solidarności, która staje się palącą potrzebą współczesnych społeczeństw.

III nagroda

“Croagh Patrick” reż. Jim Fahy

prod. Caroline Bleahen, Irlandia, rok 1996, nr kat.3059

Za ukazanie wierności ludu irlandzkiego świętemu Patrykowi, który jest od wieków wzorem misjonarza i chrześcijanina. Zachowanie pielgrzymów irlandzkich winno być zachętą dla nas do naśladowania naszych polskich świętych.

 

 

Programy telewizyjne i katechetyczne

I nagroda

Seria filmów “Człowiek-Miłość-Rodzina”, reż. Izabela Drobotowicz – Orkisz, prod. Fundacji “Źródło” – Zakład “Wychowawca”, Polska, rok 1999

Za zestaw materiałów dydaktyczno-oświatowych przeznaczonych do wykorzystania przez rodziców, katechetów i nauczycieli. Filmy łączą treści natury biologicznej z podstawowymi informacjami z zakresu psychologii i etyki.

 

II nagroda

“Imieniny Wszystkich Świętych” reż. siostra Mariola Kłos i Lidia Lasota,

prod. TVP S.A. Redakcja Programów Katolickich, Warszawa, Polska, rok 1999, nr kat. 3101

Za zawarty w tym programie interesujący pomysł dydaktyczny i katechetyczny, oraz za szczególny urok prowadzącej program siostry Marioli Kłos.

III nagroda

“Czy wiesz, że...” reż. Ks. Zbigniew Kucharski

prod. EURO Color TV S.A., realizacja: Redakcja Katolicka TV Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, Polska, rok 1999, nr kat. 3071

Za telewizyjną osobowość prowadzącego program ks. Zbigniewa i jego skuteczne zniechęcanie do spożywania alkoholu. Pomysłowy sposób przeciwdziałania alkoholizmowi.

Film amatorski

I nagroda

“Piękno starości” reż. Małgorzata Jurgowiak

prod. Program Katolicki “Pielgrzym”, Śrem, Polska, rok 2000, nr kat. 3041

Chcesz pięknie się starzeć – trzymaj z wnukami. Chcesz pięknie dorastać – trzymaj z dziadkami – oto przesłanie zawarte w tym programie.

II nagroda

“Jak ziarno rzucone w ziemię” reż. ks. Rafał Bednarczyk

prod. Media Com S.A., Łowicz, Polska, rok 1999, nr kat. 3130

Jak ziarno rzucone w ziemię przynosi owoce, kiedy obumrze, tak śmierć męczenników staje się “posiewem nowych chrześcijan” – oto zasadnicze przesłanie filmu “Jak ziarno rzucone w ziemię”.

III nagroda

“Fascynacja” reż. Janusz Grzegorz Pogorzelski

prod. Camon Inc., Kanada, rok 1999, nr kat. 3025

Wielka osobowość bohatera filmu, Stanisława Konarz-Konarzewskiego, emigranta z Podola i jego interesująca twórczość wyrażają się w miłości do Ojczyzny, jej tradycji, zwyczajów i obyczajów, tak często marginalizowanych przez rodzimych twórców.

WYRÓŻNIENIA

“Stworzyć wiatr” reż. Mariusz Malec

prod. TVP S.A. Program 1, Warszawa, Polska, rok 1999, nr kat. 3011

Za zdjęcia, montaż i kompozycję filmu.

“Akowcy” reż. Krzysztof Nowak-Tyszkowiecki

prod. Fundacja Filmowa Armii Krajowej, Warszawa, Polska, rok 1999,

nr kat. 3061

Kościół, szkoła i rodzina uczyniły z żołnierzy Armii Krajowej wiernych synów Rzeczypospolitej. Nie należy deprecjonować roli tych instytucji w wychowaniu młodego pokolenia – to przestroga płynąca z wyróżnionego filmu.

“Święta matka Kinga” reż. Piotr Zarębski

prod. Video Studio, Gdańsk, Polska, rok 1999, nr kat. 3125

Za ukazanie św. Kingi jako wyjątkowego przykładu ofiarnej i mądrej pracy dla człowieka, Ojczyzny i Kościoła.

“Wszystko to wpisuje się w jej świętość. A gdy dziś patrzymy, jak uczyć się świętości i jak ją realizować, św. Kinga zdaje się odpowiadać: trzeba troszczyć się o sprawy Pana na tym świecie” – słowa Ojca Świętego z homilii kanonizacyjnej wygłoszonej w Starym Sączu dnia 16.06.1999 r.

Pani Krystynie Jakubowski

Za prowadzenie atrakcyjnych programów wychowawczych w telewizji osiedlowej i ich barwną prezentację na Festiwalu

Nagroda Iouri GOROULEVA

“Całopalenie” reż. Ewa Świecińska

prod. RTL 7, Warszawa, Polska, rok 1999, nr kat. 3016

Za poszukiwanie oryginalnej formy wyrazu filmowego.

Nagrody specjalne

Nagroda OCIC

“Imieniny Wszystkich Świętych” reż. siostra Mariola Kłos i Lidia Lasota – z cyklicznego programu “Ziarno”, prod. TVP S.A. Redakcja Programów Katolickich, Warszawa, Polska, rok 1999, nr kat. 3101

The series of programmes (more than 120 alltogether) called “Ziarno” (The Seed) has received the GRAND PRIX from OCIC (International Catholic Organization for Film and Audiovisual). The main reason is connected with the methods of presenting programmes on religious themes on the Public Television in Poland. These methods are very well adapted for children (between 8 and 13). The idea of inviting famous people (for example actors, singers, sports-men) is very good and valuable for children. The songs sung by one of the most famous children bands, called “Arka Noego”, are joyful and full of faith.

Ten cykl programów (łącznie ponad 120 odcinków), noszący nazwę “Ziarno”, otrzymał nagrodę Międzynarodowej Organizacji Katolickiej Filmu i Audiowizji (OCIC). Nagroda została przyznana głównie za metodykę prezentowania programów o tematyce religijnej w Telewizji Publicznej w Polsce. Stosowana metoda jest bardzo dobrze dostosowana do odbioru programów przez dzieci (w wieku 8-13 lat). Pomysł zaproszenia znanych osób (na przykład aktorów, piosenkarzy i sportowców) ma dla dzieci duże znaczenie. Piosenki w wykonaniu znanego zespołu dziecięcego, “Arka Noego” są radosne i pełne wiary.

 

Wyróżnienie OCIC

“Jedenaście klęczników” reż. Ryszard Jasiński, Ludgardas Gedrawiczus

prod. Ryszard Jasiński, Białoruś, rok 2000, nr kat. 3058

This documentary receives today a Special Award of OCIC. This is because it shows a religious testimony of “love until death” of Nazarethan Sisters from Nowogródek. Like Father Maximilian Kolbe did in the past, the Nazarethan Martyrs sacrificed their lives to save several families. The way of showing the story and using the archives makes the video very genuine.

Film dokumentalny o tematyce religijnej, ukazujący świadectwo “miłości aż do śmierci” Sióstr Nazaretanek z Nowogródka. Idąc za przykładem o. Maksymiliana Kolbe, siostry-męczenniczki oddały swoje życie, by ratować życie wielu rodzin. Sposób przedstawienia treści i wykorzystania materiałów archiwalnych w istotny sposób zwiększa autentyczność przekazu filmowego.

 

Nagroda pisma “Christianitas”

“Papież Polak” reż.Alina Czerniakowska,

prod. TVP S.A. Warszawa, Polska, rok 1999, nr kat. 3094

Nagroda “Christianitas” dla Aliny Czerniakowskiej za film “Papież Polak” i ukazane w nim więzi między wiarą chrześcijańską a polską świadomością narodową oraz roli nauczania Jana Pawła II w odzyskaniu niepodległości przez Polskę.

 

Nagroda Stowarzyszenia Rycerstwa Niepokalanej

“...Ale pozostała muzyka” reż. Ryszard Jasiński

prod. Biełorusfilm, Białoruś, rok 1998, nr kat. 3014

Za ukazanie miłości Ogińskiego do Polski, wyrażonej w jego muzyce.

 

 

Nagroda Marszałka Województwa Podlaskiego

“Czy musieli zginąć” reż. Alina Czerniakowska

prod. TVP S.A. Program2, Warszawa, Polska, rok 1999, nr kat. 3096

“Zwycięstwo” reż. Alina Czerniakowska

prod. TVP S.A., Warszawa, Polska, rok 1995, nr kat. 3095

Za budzenie patriotyzmu i ludzkich sumień na przykładzie dwóch krańcowych postaw: heroizmu powstańców warszawskich i nikczemności funkcjonariuszy UB w powojennej Polsce.

 

 

 

 

 

Jury XV MFFK, dziękując wszystkim uczestnikom Festiwalu, zaprasza twórców z całego świata do uczestnictwa w XVI Międzynarodowym Katolickim Festiwalu Filmów NIEPOKALANÓW 2001, w dniach 21 - 27 maja 2001 r.

 

Podpisano przez:

 

- Jan Szafraniec – przewodniczący

..............................................................

- Romuald Lech Wierzbicki, sekretarz

..............................................................

- Marek Jurek

..............................................................

- O. Christian Eeckhout OP

..............................................................

- Iouri Goroulev,

..............................................................

- O. Stanisław Piętka OFM Conv

..............................................................

- Jerzy Klechta

..............................................................

- Elżbieta Konderak

..............................................................

- Julian Kulenty

..............................................................