Całość nagrodzonych programów radiowych podzielić można na trzy główne kategorie:

1. Świętość – powszednia i absolutna

2. Polska - postawy Polaków w historii i współczesności

3. Wzory człowieczeństwa - triumfy Miłości

Komunikat Jury Festiwalu

Komisja Jury Festiwalu w składzie:

Michał Kulenty – Wiceprzewodniczący Jury ds. Radiowych, redaktor, muzyk

Iwona Romanowska – Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego, redaktor radiowy, teolog

Lidia Nowicka – redaktor radiowy, teolog

Andrzej Januszewski – Dyrektor Festiwalu, Wiceprezes Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego

postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia

w kategorii programów radiowych:

I nagrodę

“Dzieci jednego Boga”

autor: Krzysztof Wyrzykowski

prod. Polskie Radio SA Studio Reportażu i Dokumentu - Warszawa

Audycja dokumentalna: Ogrom cierpienia pomorzan w czasie II wojny światowej, fakty w naszej historii, niezbyt dobrze znane ogółowi Polaków. Prawda - okrutna postawa Niemców i ich ogrom zbrodni, a po drugiej stronie mikrofonu - brak chęci odwetu, brak nienawiści – oto właściwa postawa ofiar.

II nagrodę ex equo

“Orędzie pojednania”

autor: Jolanta Rudnik

prod. Polskie Radio Koszalin S.A.

Nasi biskupi położyli fundament pod wielkie dzieło pojednania, wybaczając i prosząc o wybaczenie. Oto wzór postawy dla przyszłych pokoleń naszych rodaków, które jeszcze nie raz zaowocują w naszej przyszłości.

“Beskidzki mędrzec”

autor: Krzysztof Hudzik

prod. Radio eR - Lublin

Opowieść o twórcy ludowym wielkiego formatu. Józef Broda to wzór wychowawcy i artysty wrażliwego na otaczającą nas we wszelkiej postaci naturę. To opowieść o niecodziennej codzienności znanej rodziny muzyków.

III nagrodę ex equo

1. “Trzy słowa zapowiadające śmierć”

autor: Jacek Butlewski

prod. Radio Emaus – Poznań

Dzieło wolontariuszy, którzy pracują w hospicjum to światło dla człowieka, to wzór poświęcenia i wzór dojrzałej miłości.

2. a. “Źródło”

autor: Czesława Borowik

prod. Polskie Radio Lublin S.A.

Wzór świętości - Jan Paweł II, nowe spojrzenie i odtworzenie klimatu Lublina, w którym dojrzewali młodzi przyjaciele późniejszego Papieża, a także i On sam.

b. “To miejsce jest… Polska”

autor: Czesława Borowik

prod. Polskie Radio Lublin

Chwalebna historia Polski, z cyklu “Polonia semper fidelis” - historia wiernego Polsce rodu Sapiehów z Krasiczyna - wzór szlachetnej postawy.

Wyróżnienia

Pod ogólną nazwą

Historia vitae magistra est

1. Specjalne

“Bez oręża” słuchowisko historyczne

wg.powieści Zofii Kossak Szczuckiej

z muzyką Krzysztofa Pendereckiego

kierownictwo artystyczne: Anna Osławska

prod. Theatrum Mundi – Kraków

Inicjatywa sięgnięcia po tę powieść jest dziś szczególnie cenna. Siła miłości potrafi przezwyciężyć wszystko – bez oręża… Amor omnia vincit!

2. Zagłada narodów i różne postawy Polaków

“Nadzieja umiera ostatnia”

autor: Tomasz Dziedzic

prod. Polskie Radio Lublin S.A.

Martyrologia Żydów w Auschwitz, zagłada w straszliwym wymiarze. Nieludzkie warunki rodzą nieludzkie odruchy, ale i w tym koszmarze znajdują się okruchy dobra.

3. Postawa heroiczna w naszej codzienności

“Dom małych cudów”

autor: Katarzyna Michalak

prod. Polskie Radio Lublin S.A.

Historia rodziny z czwórką własnych dzieci, która bierze kilkoro tzw. cudzych – i to z porażeniem mózgowym.

Mają swoje motto: Pan Bóg jest mocniejszy od każdego zła… a największą wartością w życiu tej zastępczej rodziny jest prawdziwa miłość.