Honorowi Członkowie KSF:

biskup Adam Lepa,
biskup Marian Błażej Kruszyłowicz,
ojciec Stanisław Piętka - prezes Stowarzyszenia Rycerstwo Niepokalanej,
s. Angela Ann Żukowski (USA) - prezes UNDA,
Robert Molhant (Belgia) - sekretarz generalny OCIC

Oraz
.      
œ.
œp. arcybiskup Bronisław Dšbrowski,
œ.
œp. biskup  Władysław  Miziołek,
œ.
œp. biskup Jan  Chrapek,
œ.
œp. ojciec  Henk Hoekstra – b. prezes OCIC 
œ
œp. biskup Zbigniew  Kraszewski,
œp. reżyser Julian Kulenty.
 
œp ks. prałat - Zdzisław Peszkowski,
œp prof. Andrzej Ruszkowski z Kanady
œp. ojciec Feliks Folejewski - b. asystent Koœcielny KSF, pallotyn,