Historia Festiwalu w Niepokalanowie
The History of the Niepokalanov Festivals

Nagrody / Awards

I Festiwal - 1986

69 filmów / films - (amatorskie / amateur - 69)

GRAND PRIX

- "Brat Albert" / "Brother Albert" - ks. Wojciech Stokłosa

I nagroda / First Prize

"Mało co mniejszy od aniołów" / "Not to much smaller than angels" - o. Honoriusz Lisowski

- "Tak niewiele potrzeba do radości" / "It is not to much necessery for joy" - o. Feliks Poćwiardowski

"Misterium" / "Mistery" - Marian Jarosz, Waldemar Jasiński, Krzysztof Więckowski

II nagroda / Second Prize

"Jestem z Wami" / "I am with You" - Wojciech Ziembicki;

"Cierpiałeś za nas" / "You've suffered for us" - Krystyna Kamińska

- "Honorata Góra z Janowa" / "Honorata Góra from Janów" - Aleksander Dyl

III nagroda / Third Prize

"Tu es Petrus" / "Peter is Here" - Zbigniew Degler

"Zamach" / "The Attempt" - Bronisław Durczyński

"Requiem" - Zygmunt Rakołowicz

"Misterium" - Dariusz Duczyński, Piotr Kolarz

"Dies Dominica" - Stanisław Jakubczyk

"Pielgrzymka" / "Pilgrimage" - M. Kalinowski

II Festiwal - 1987

56 filmów / films (dokumentalne / documentary - 15, amatorskie / amateur - 41)

GRAND PRIX

- "Chłop niezależny" , "Wolałam rodzić synów"

/ "Independent Peasant" "I prefer to beget Sons" Zygmunt Skonieczny

I nagroda / First Prize

"Ksiądz Jerzy" / "Father Jerzy" - Marian Terlecki

"Koronacja obrazu Matki Boskiej Głogowskiej"

/ "Coronationof religious picture Madonna from Głogów" - Wojciech Walczak (amat.),

- "Do Maryi, która czeka nas" / "To Madonna who is waiting us!"

- Rycerze Niepokalanej / The Knighys of Immaculate (prof.)

"Wrocławskiee lata Edyty Stein" / "Edyta Stein's years in Wrocław"- o. Jerzy Rasiak (prof.)

II nagroda / Second Prize

"Jasna Góra - Annapurna" - Szymon Wdowiak (prof.)

"Mój Bóg" / "My God" - Zygmunt Gutowski (amat.)

"Oczekiwanie" / "Expectation" - Ireneusz Bator (amat.)

III nagroda / Third Prize

"Pielgrzymka Muminków" / "Pilgrimage of Handicaped" - Krzysztof Żurowski (prof.),

"Twardzi" / "Strong People" - Feliks Mejer , Stanisław Rode (amat.),

"To Ja was wybrałem" / "I selected you" - o. Honoriusz Lisowski (amat.)

Wyróżnienia / Mentions

"Świątynia Pokoju" / "Sanctuary of peace" - Wojciech Ziembicki, Ryszard Szewczak (prof.)

"Pan da siłę Swemu ludowi", "Mały znaczek - wielki człowiek", "Tryby cywilizacji"

/ "Lord will give power o His people", "Small post stamp - great Man", "Wheels of civilisation"

- Ryszard Karpowicz (amat.)

III Festiwal - 1988

70 filmów / films (dokumentalne / documentary - 29, amatorskie / amateur films - 41)

GRAND PRIX

- "O was i za was" / "About you and instead of you" Marian Terlecki, Ryszard Grabowski

I nagroda / First Prize

"Chłopski los" / "Fate of Peasants" - Zygmunt Skonieczny (prof.)

"Królowa Jadwiga" / "The Queen Jadwiga" - Szymon Mirer (amat.)

II nagroda / Second Prize

"Mistrz życia" / "Master of life" - Grzegorz Dubowski (prof.),

"Szczawa '84" - Krzysztof Krzyżanowski (amat.)

III nagroda / Third Prize

- "Jan Paweł II na Monte Casino" / "John Paul II at Monte Casino" - Andrzej Solka (prof.)

"Ksiądz Stanek" / "Father Stanek" - Romuad Wierzbicki (prof.)

"Z dawna Polski Tyś Królową" / "You are Queen of Poland very long time"

- Zygmunt Gutowski (amat.)

Wyróżnienia / Mentions

"Tomek, "Pamiątka z Kombinatu" / "Souvenir from Factory" - Zdzisław Bielecki (prof.)

- "Jan Paweł II w Łodzi" / "John Paul II in Łódź" - Zygmunt Skonieczny (prof.)'

- "Wojtek" - Ryszard Grabowski (amat.)

"Markowa i jej świat" / Markowa and her world" - Leon Wojtala (amat.0,

"Prymicje zagraniczne" / "First Foreign Priest Masses" - Ukraine - anon.

IV Festiwal - 1989

50 filmów / films (dokumentalne / documentary - 20, amatorskie / amateur films - 30)

GRAND PRIX - nie przyznano / not awarded

I nagroda / First Prize

- "Drzewa" / "The Trees" - Andrzej Różycki (prof.)

"Nieznani sprawcy" / "Unknown Criminal" - Małgorzata Bocheńska (amat.)

II nagroda / Second Prize

- "Droga Kontemplacji" / " The Way of Contemplation" - Marian Terlecki (prof.)

"Ojciec Tadeusz Piech" / "Father Tadeusz Piech" - o. Feliks Poćwiardowski (amat.)

III nagroda / Third Prize

"Et Deus vicit" - Jerzy Ziembicki (prof.)

"Reklama jest dźwignią..." / "The Advertismen i s a Lever ..." - Ryszard Krupowicz (amat.)

Wyróżnienia / Mentions

"Wytrwajcie w miłości mojej" / "Stay with my Love" - Zygmunt Skonieczny (prof.)

"Szarża" / "Charge of Cavalery" - Krzysztof Wojciechowski (prof.)

"Urodzona" / "She was Born" - Blanka Danilewicz (prof.)

- "Krzyż w Katyniu" / "The Cross at Katyń" - ks. Waldemar Wojdecki (amat.)

"Zakończenie roku 1988" / "Last Day of 1988" - ks. Antoni Zieliński (amat.)

"Najkrótszy wiersz o rzeczywistości" / "The Shortest poem of Reality" - Wojciech Strąk (amat.)

Nagroda specjalna

"Droga do Betlejem" / "The Road to Betlehem" - o. Jan Chrapek, Ernest Bryll

V Festiwal - 1990

44 filmy / films (dokumentalne / documentary - 32, amatorskie / amateur films - 12)

GRAND PRIX

"Nie będziemy nigdy sami", "Azyl dla większości" / "We willnever be alone", "Asylum for Majority" - Olaf Olszewski

I nagroda / First Prize

"Ziarno" / "Seed" - ks. Wojciech Drozdowski, Michał Janocha, Robert Gliński, Bożena Walewska, Jan Franczak (prof.)

- "Pogrzeb ks. Prałata Teofila Boguckiego" / "The Funeral of fr. Teofil Bogucki"

- Krystyna Kamińska, Kazimierz Kielczykowski

II nagroda / Second Prize

- "Nasz wiek XX" / "Our XXth Century" - Jadwiga Zajicek (prof.)

"Korzenie" / "The Roots" - Grzegorz Lachman (prof.)

"Mali niewolnicy" / "Small Slavers" - ks. Wiesław Pawłowski (amat.)

Nagrody specjalne

"Ziarno" / "Seed" - ks. Wojciech Drozdowski, Michał Janocha, Robert Gliński, Bożena Walewska,

Jan Franczak (prof.)

"Mali niewolnicy" / "Small Slavers" - ks. Wiesław Pawłowski (amat.)

- "Z pól, z łąk sinych" / "From the Fields" / "Livid Meadows" - Krystyna Wiederman

Wyróżnienia / Mentions

"Droga Krzyżowa" / "The Way of Cross" - Anna Pietraszek

"Sto twarzy Chrystusa" / "One Hunderd Faces of Christ" - Zofia Halota, Justyna Ziółkowska

"Powrót do Ojczyzny" / "Comeback to the Fatherland" - Maria Wawrzyńska, Andrzej Machnowski

 

VI Festiwal - 1991

97 filmów / films (dokumentalne / documentary - 68, amatorskie / amateur films - 29)

GRAND PRIX

- "Powiew nad Europą" / "The Breat over Europe" Krzysztof Żukowski (prof.)

I nagroda / First Prize

"Misjonarki Miłości" / "Missionaries of Love" - Jadwiga Zajicek, Irena Kamińska (prof.)

II nagroda / Second Prize

"Co się należy prawdzie" / "What belongs to the Truth" - Antoni Krauze (prof.)

"Dzieło - opowieść o Laskach" / "The Work - Story of Laski" - Janina Gierak (prof.)

Wyróżnienia / Mentions

"Gwiazda" / "The Star" - Witold Giersz, Ernest Bryll (prof.)

- "Przerwane życie Ojca Aleksandra Mienia" / "Interrupted Life of Father Alexander Mień"

- Iwona Bartulewska (prof.)

"Imię moje - Jerzy" / "My Name - Jerzy" - Andrzej Łuszczewski, Jerzy Kabaciński (amat.)

Nagroda specjalna

- "Być wśród ludzi" / "To be among the People" - Lech Kujawski (prof.)

VII Festiwal - 1992

130 filmów / films (dokumentalne / documentary - 67, , fabularne / feature films - 4,

programy telewizyjne i katechetyczne / tv and catechetic programs - 30,

amatorskie / amateur films - 29)

GRAND PRIX

"Droga" / "The Way" - Paweł Woldan

W kategorii filmu dokumentalnego / In the category of documentary films :

I nagroda / First Prize

- "Za horyzontem" / "Beyond Horizont" - Irena Kamieńska, Andrzej Piekutowski

II nagroda / Second Prize

- "Mister Nobody" - Krzysztof Nowak-Tyszowiecki

III nagroda / Third Prize

- "Miłość jest większa" / "Love is Greater" - Antoni Dzieduszycki

Wyróżnienia / Mentions

"Tuligłowy" - Barbara Pawłowska

"Ufam Tobie" / "Trust in You" - Elżbieta Konderak

"Drogi Pojednania" / "The Ways of Reconsilation" - Jerzy Gębacki

"Zlot Hippisów" / "Hippies Jamboree" - Julian Pakuła

"W Duchu i Prawdzie" / "In the Spirit and Truth" - Krystyna Mokrosińska, Jacek Moskwa

W kategorii programów TV i katechetycznych / In the category of TV and catechetic programs:

I nagroda / First Prize

"Nie tracić nadziei" / "Do not lose the Hope", "Być matką" / "To be Mother" - o. Andrzej Baczyński

II nagroda / Second Prize

"Gaude Fest" - Adam Kraśnicki

Wyróżnienia / Mentions

"Obecnośc dziecka w rodzinie" / "The Presence of Child in the Family" - Jan Jackowski

W kategorii filmów amatorskich / In the category of amateur films

I nagroda / First Prize

"Odrodzenie" / "Revival" - Mieczysław Malinowski, ks. Jan Zając

II nagroda / Second Prize

"Memento pro Polonia" - Andrzej Kozłowski, Piotr Perczyński

III nagroda / Third Prize

" Przydrożne Krzyże" / "The Road Crosses" - Andrzej Kużmiński

Nagrody specjalne / Special prizes

"Halo, jestem tutaj" / "Hello, here I am" - Zofia Ołdak

"Powrót" / "Comeback" - Jan Kulma

"Jazłowiec" - Stanisław Auguścik

"Harcerska powinność" / " " - Andrzej Moś

 

VIII Festiwal - 1993 (I Międzynarodowy / First International)

224 filmów / films (dokumentalne / documentary - 117,

programy TV i katechetyczne / TV and catechetic programs - 42, amatorskie / amateur films - 46)

GRAND PRIX

- "Jeszcze wczoraj" ,"Dzisiaj mamy wybór","Jutro"

/ "Still Yesterday", "Today are a choice", "Tomorrow" - Krzysztof Żurowski

- "Nic mi się złego nie może stać" / "Nothing bad can happened to me" - Izabela Szylko

W kategorii filmu dokumentalnego / In the category of documentary films :

I nagroda / First Prize

"Praejusios dienos os atminimui" / "Pamięci dnia, który odszedł" / "Memory a day gone by"

- Sarunas Bartas

II nagroda / Second Prize

"Jarczykowie" / "Jarczyk Family" - Włodzimierz Frąckiewicz

- " Ciemność i ciszę pokonam " / " I'll overcome Darkness and Silence" - Marek Nowicki

III nagroda / Third Prize

- "Nadzieja umiera ostatnia" / "Hope Dies Last" - Tadeusz Wudzki

Wyróżnienia / Mentions

- "U Ciebie Boże" / "In your Kingdom God" - Przemysław Chrząstek

- "Inna" / "The Other" - Maciej Pieprzyca

- "Odchadza clovek" / "Odchodzi człowiek" / "The Man Goes Away" - Martin Slivko

- "Contemplating Icons" / "Kontemplując Ikony" - Rina Risitano (Wielka Brytania / Great Britain)

- "Dzwony Armenii" / "The Bells of Armenia" - Wachtang Mikeladze

W kategorii filmu fabularnego / In the category of feature films

I nagroda / First Prize

- " Nienormalni" / "Abnormal" - Jacek Bławut

II nagroda / Second Prize

- "Marie Ward" - Angelika Weber (Niemcy / Germany)

III nagroda / Third Prize

- "Osioł i Lew" / "The Donkey and the Lion" - Andrzej Piliczewski

Wyróżnienia / Mentions

- "Cilveka Berns" / "Dziecię człowieka" / "Child of Man" - Janis Streićs

- "Abel twój brat" / "Abel your Brother" - Janusz Nasfeter

W kategorii programów TV i katechetycznych / In the category of TV and catechetic programs:

I nagroda / First Prize

-" Wyrzucenie światła " / " Throw out the Light " Mieczysław Sokołowski

II nagroda / Second Prize

-" Jacek z dworca " / "Jack from Railway Station" - Dorota Podlodowska

III nagroda / Third Prize

- "Syberia" / "Siberia" - Galina Motowiłowa (Rosja)

Wyróżnienia / Mentions

- "Cults" / "Kulty" - Joan Kuehl (USA)

 

W kategorii filmów amatorskich / In the category of amateur films

I nagroda / First Prize

- "Kościoły Wołynia" / "Churches from Volyn" - . Mieczysław Malinowski

II nagroda / Second Prize

- "Woschożdienie" / "Wstępowanie" / "Ascent" - Aleksandr Arbit (Ukraina)

III nagroda / Third Prize

- "Chrystus z Oświęcimia" / "Christ from Auschwitz" - Eugeniusz Jachym

Wyróżnienia / Mentions

- "Żołnierskim witrażom" / "Soldier's Stained glasswindows" - Jan Ginowicz

Nagrody specjalne / Special prizes

- "Ostatni Rozkaz" / "The last Order" - Krzysztof Jan Krzyżanowski

- "Fordon" - Stefan Chazbijewicz

"Tam, gdzie milczą ptaki" / "Where birds become silen" - Wojciech Zachariasz

"Living in the light" / "Żyjąc w świetle" - Peter Engebretten (Australia)

"Kapłan z Polesia" / "The Priest from Polesie" Stanisław Auguścik

- "Madonna Kozielska" / "Madonna from Kozielsk" - Zygmunt Adamski

- "Il Santo Rosario" / "Święty Różaniec" / "The Saint Rosary" Andrzej Solka.

- "Kapłan z Polesia" / "The Priest from Polesie" - Stanisław Auguścik

- Krzysztof Pakulski - za zdjęcia do filmu / cameraman of the film

"Głosy z daleka" / "The Voices from Afar" ( reż./dir. Irena Kamieńska, Andrzej Piekutowski)

IX Festiwal - 1994

141 filmów / films (dokumentalne / documentary - 81, fabularne / feature films - 2,

programy TV i katechetyczne / TV and catechetic programs - 37, amatorskie / amateur films - 21)

GRAND PRIX

- "Dla jednej takiej chwili" / "For Such a Moment" - Ewa Cendrowska

W kategorii filmu dokumentalnego / In the category of documentary films :

I nagroda / First Prize

"Liberer le papillon" / "Uwolnić motyla" "Free the Butterfly" - Monika Górska (Belgia / Belgium)

II nagroda / Second Prize

"Święto" / "The Feast" - Jan Grzyb, Krzysztof Kubiak

"Złoty środek" / "Golden Mean" - Krzysztof Żurowski

III nagroda / Third Prize

"Nie zostawię was sierotami" / "I Will Not Leave You as Orphans" - Krzysztof Nowak-Tyszowiecki

"Święty Franciszek słucha rocka" / "Saint Francis Listening to Rock'n Roll" - Elżbieta Konderak

W kategorii filmu fabularnego / In the category of feature films

II nagroda / Second Prize

"Chleb życia" / "Bread for Life" - Krzysztof Zygalski

W kategorii programów TV i katechetycznych / In the category of TV and catechetic programs:

I nagroda / First Prize

"Woschożdienije" / "Wniebowstąpienie" / "Ascent" - Svetlina Selivanova (Belgia / Belgium)

II nagroda / Second Prize

"Pierwszy chrześcijanin" / "The First Christian" - Andrzej Sikora

III nagroda / Third Prize

"Ojciec Damian" / "Father Damian" - Francis Shigeki Chiba (Japonia / Japan)

"Triumf przegranych" / "Triumph of Losers" - Małgorzata Kania

W kategorii filmów amatorskich / In the category of amateur films

I nagroda / First Prize

"Łukasz" / "Luke" - Eugeniusz Jachym

II nagroda / Second Prize

"Pastorałka" / "Pastorale" - Wojciech Wikarek, Władysław Bąk, Roman Wolf

III nagroda / Third Prize

"Odwiedziny" / "The Visit" - Grażyna Jaworska

Nagrody specjalne przyznane przez Jury / special prizes

"Najświętsza Maryja Panna z Safanieh w Damaszku"

/ "The Most Holy Virgin Mary of Safanieh in Damascus" - Andre Roztworowski (Kanada / Canada)

"Pielgrzym pojednania" / "Pilgrim of Reconciliation" - Anna Pietraszak

"Pierwszy chrześcijanin" / "The First Christian" - Andrzej Sikora

"Testament" / "The Will" - Wojciech Ziembicki

"Chevetogne, un reve pour l'unite" / "Chevetagne, marzenie o jedności"

/ "Chavetogne, a Dream of Unity" - Monika Górska (Belgia / Belgium)

"Misjonarze" / "Missionaries" - Włodzimierz Gołaszewski , Stefan Truszczyński

"Czas wielkiej próby" / "A Time of Great Trial" - Wanda Rollny

"Moje Credo" / "My Credo" - Adam Kraśnicki

"Anna Walentynowicz" - Krzysztof Wojciechowski

"Chleb życia" / "Bread of Life" - Krzysztof Zygalski

"Naucz mnie swoich ścieżek" / "Tell Me Your Ways" - Danuta Kaszewska

Nagrody OCIC / OCIC AWARDS

I nagroda / First Prize

"Misjonarze" / "Missionaries" - Włodzimierz Gołaszewski, Stefan Truszczyński

Wyróżnienia / Mentions

"Sacrum w Sztuce-człowiek to brzmi skromnie" / "Sacrum in Art-Man,

It Sounds Unpretentious" - Dorota Podlodowska

- "Na bocznym torze" / "On the Sidetrack" - Peter Krelja (Chorwacja / Croatia)

Nagrody specjalne przyznane przez fundatorów / special prizes

"Radio Maryja" / "Radio of the Virgin Mary" - Grzegorz Tomczyk

"Maksymilian Kolbe - bohater Oświęcimia"

/ "Maximilian Kolbe-Hero of Auschwitz" - s. Joseph Shoko Shirai (Japonia / Japan)

"Łukasz" / "Luke" - Eugeniusz Jachym

 

 

 

 

X Festiwal - 1995

147 filmów / films (dokumentalne / documentary - 68, fabularne / feature films - 7,

programy TV i katechetyczne / TV and catechetic programs - 49, amatorskie / amateur films - 23)

GRAND PRIX

- "Journey to the Centre of Love" / "Podróż do centrum Miłości"

- Laurent C. Postma, Sung Tsu Shou (Wielka Brytania, Taiwan / Great Britain, Taiwan)

W kategorii filmu dokumentalnego / In the category of documentary films :

I nagroda / First Prize

"Wandea sumienie Francji" / "Wandea, the conscience of France" - Jacek Piotrowski, Piotr Semka

II nagroda / Second Prize

- "Work Of Mercy I" / "Praca miłosierdzia" / "Work Of Mercy"

- Siriwan Santisakultarm (Tajlandia / Thailand) III nagroda / Third Prize

"Hedwig von Schlesien" / "Jadwiga Śląska" - Max Kronawitter (Niemcy / Germany)

W kategorii programów TV i katechetycznych / In the category of TV and catechetic programs:

I nagroda / First Prize

- " Jak dojść do Jeruzalem" / "How to get to Jerusalem" - Ks.Wojciech Drozdowicz (Polska, Poland)

II nagroda / Second Prize

"The Big Man Who Carried Christ" / "Duży człowiek niosący Chrystusa"

- Joshi Pauro Kai (Japonia, Japan)

III nagroda / Third Prize

"St. Maximilian Kolbe Matryr of Auschwitz" / "Św. Maksymilian Kolbe Męczennik z Oświęcimia"

- Penny Lord, Bob Lord (USA)

W kategorii filmu fabularnego / In the category of feature films

I nagroda / First Prize

- "Faustyna" - Jerzy Łukaszewicz (Polska / Poland)

II nagroda / Second Prize

- "Laura - Un Amare Cosi Grande" / "Laura - miłość tak wielka" / "Laura - A Love So great"

- Giuseppe Rolando (Włochy / Italy)

W kategorii filmów amatorskich / In the category of amateur films

"Zapomniana diecezja" / "The Forgotten Diocese" - Mieczysław Malinowski /Polska / Poland)

"Krzyk" / "Crying out" - Antoni Augustyn, Tadeusz Brzozowski (Polska / Poland)

"Droga w diwnyj sad" / "Droga do dziwnego sadu" / "The Path to the Strange Orchard"

- Natalia Kandudina (Rosja / Russia)

Nagrody specjalne / Special prizes

- "I będzie jak drzewo" / "And Therefore it will be as a tree" - Tadeusz Arciuch, Jacek Piotrowski

"Wandea sumienie Francji" / "Wandea, the conscience of France" - Jacek Piotrowski, Piotr Semka

- "Episkop iz siemji Wirth" / "Biskup z rodziny Wirth" / "The Bishop from the Wirth family"

- Galina Motowiłowa (Rosja / Russia)

-"The Seven Circles of Prayer" / "Siedem kręgów modlitwy"

- Mark Davies (Wielka Brytania, Great Britain)

- "Tak Bóg ich przysposobił sobie" / "God thus prepared them"

- Ks.Krzysztof Jakubowski ( Polska / Poland)

"St. Maximilian Kolbe - Matryr of Auschwitz"

/ "Świety Maksymilian Kolbe - Męczennik Oświęcimia" - Penny Lord, Bob Lord (USA)

- "Journey to the Centre of Love" / "Podróż do centrum Miłości"

- Laurent C. Postma, Sung Tsu Shou (Wielka Brytania/ Great Britain, Taiwan)

- "Polskie Loretto" / "The Polish Loreto" - Krystyna Widerman ( Polska / Poland)

- "Na wschód od Zbrucza" / "East of the Zbrucz" - Zdzisław Bielecki (Polska/ Poland)

"Nie lękajcie się" / "" - Jerome F. Coniker (USA)

- "Wędrówka" / "Wandering" - Krzysztof Żurowski (Polska/ Poland)

"Zło dobrem zwyciężaj" / "Goodness Prevails over Evil" - Wojciech Mandrewicz (Polska/ Poland)

- "Accused" / "Oskarżona" - Monika Górska (Holandia)

- "Work Of Mercy" / "Praca miłosierdzia" - Siriwan Santisakultarm (Tajlandia) (2)

"Ojciec Pio" / "Father Pio" - Andrzej Solka (Włochy / Italy)

- "Srebrny Jubileusz "/ "Silver Anniversary" - Julian Kulenty (Polska/ Poland)

Nagroda OCIC / OCIC AWARD

" Mary" - Kay Pavlou (Australia)

XI Festiwal - 1996

188 filmów / films (dokumentalne / documentary - 120, fabularne / feature films - 11,

programy TV i katechetyczne / TV and catechetic programs - 32,

amatorskie / amateur films - 25)

GRAND PRIX

"Bog jest Ljubow'" / "Bóg jest miłością" / "God is Love"

Nikołaj Goriaczkin, Natalia Kandudina (Rosja)

"Hospicjum" / "Hospicium" - Grzegorz Siedlecki (Polska/ Poland)

W kategorii filmu dokumentalnego / In the category of documentary films :

I nagroda / First Prize

"Polacy z Kazachstanu" / "Poles from Kazachstan" - Anna Teresa Pietraszek (Polska/ Poland)

II nagroda / Second Prize

- "Lata więzienne Prymasa Wyszyńskiego (1953-1956) / "Primate Wyszyński's prison years"

- Edmund Zbigniew Szaniawski

III nagroda / Third Prize

- "Olimpiada specjalna" - Jacek Bławut (Niemcy)

W kategorii filmu fabularnego / In the category of feature films

I nagroda / First Prize

- "Jacob (Bibel)" / "Jakub (Biblia)" / "Jacob (Bible) - Peter Hall (Niemcy)

II nagroda / Second Prize

"Marie de Nazareth" / "Maria z Nazaretu" / "Mary of Nazareth" - Jean Delannoy

III nagroda / Third Prize

- "O amor do pai" / "Father Love" / "Miłość ojca" - O. Eduardo Dougherty SJ (Brazylia)

 

W kategorii programów TV i katechetycznych / In the category of TV and catechetic programs:

I nagroda / First Prize

"Na rogu świata i nieskończoności: Wolność" / "On the edge of the world and the infinity: Freedom" - Witold Kołodziejski

II nagroda / Second Prize

"Skąd się wzięła aureola?" / "How appeares aureola?" - Ks.Jacek Szklarek

III nagroda / Third Prize

"Święty Wojciech" (Leksykon Katolicki) / "St. Adalbert" (Catholic Lexicon ) - Ewa Górska

W kategorii filmów amatorskich / In the category of amateur films

I nagroda / First Prize

- "Czwarta tercja", "Plomba" / "Fourth tierce", "Leat" - Wojciech Wikarek

II nagroda / Second Prize

- "Cisza" / "Stillness" - Katarzyna Klimkiewicz

Nagrody specjalne / special awards

- "Wrócę do nich po śmierci" / "I'll be back to them after my death" - Edward Etler

- "Ave Maria" - Krzysztof Nowak-Tyszowiecki

"Wandea polska" / "The Polish Vandea" - Michał Mońko

"Tygrys" / "Tiger" - Monika Michalak, Leszek Wejcman

"Awantura o Basię" / "A riot about Basia" - Kazimierz Tarnas

"Dokąd zmierzamy ?" / "Where coming to ?" - Lech Kujawski

"Poczajów - wyspa miłości" / "Poczajow - an Island of Love" - Włodzimierz Petraniuk

"Papież nadziei" / "The Pope of Hope" - Ks. Andrzej Baczyński, Tadeusz Szyma

Nagroda OCIC / OCIC AWARD

"Jacob (Bibel)" / "Jakub (Biblia)" / "Jacob (Bible) - Peter Hall (Niemcy)

 

XII Festiwal - 1997

134 filmów / films (dokumentalne / documentary - 75, fabularne / feature films - 22,

programy TV i katechetyczne / TV and catechetic programs - 28, amatorskie / amateur films - 9)

GRAND PRIX

"Anna" - reż. Aloizs Brencs (Łotwa / Latvija)

W kategorii filmu dokumentalnego / In the category of documentary films :

I nagroda / First Prize "Róg Marksa i Obrońców Krzyża" - reż./dir. Jerzy Ridan

"Mater Misericordiae" - reż./dir. Jurij Gorulov (Białoruś/Byelorussia)

II nagroda / Second Prize

"... i że Cię nie opuszczę" - reż./ dir. Barbara Pawłowska

III nagroda / Third Prize

"Idę swoją drogą" - reż./dir. Włodzimierz Kuligowski

 

W kategorii filmu fabularnego / In the category of feature films

I nagroda / First Prize

"Gospa" - reż /dir. Jakov Sedlar (Chorwacja/ Croatia)

W kategorii programów TV i katechetycznych / In the category of TV and catechetic programs:

I nagroda / First Prize

- "Od Wadowic do Rzymu" reż./dir. Jerzy Klechta

"Ewolucja, rzeczywistość czy domniemanie?" - reż./dir. Peter Wilders (USA)

II nagroda / Second Prize

"Doświadczenie miłości - dziennik z podróży ks. K.Orzechowskiego" - reż./dir. Zbigniew Dzięgiel

 III nagroda / Third Prize

- "Prymas przełomu"- reż./dir. Jerzy Klechta

W kategorii filmów amatorskich / In the category of amateur films

I nagroda / First Prize

- "Czy wolno napisać list rozwodowy?" - reż/dir.Barbara Wesołowska

Nagrody specjalne / special awards

- "Prymas przełomu"- reż. Jerzy Klechta

- "Dzień, w którym tańczyło słońce" - produkcji Creative Communication Centre (USA)

"Mater Misericordiae" - reż./dir. Jurij Gorulov (Białoruś/Byelorussia)

"Ze Światłem" - reż./ dir. Jadwiga Żukowska

- Maciej Giertych - za współudział w realizacji filmu "Ewolucja, rzeczywistość czy domniemanie"

"Harcerski krzyż" - reż./dir. Anna Pietraszek

"Częstochowa wyspa miłości" - reż./dir. Włodzimierz Petraniuk

"Anna" - reż./dir. Aloizs Brencs (Łotwa)

"Anna" - reż./dir. Aloizs Brencs (Łotwa)

"Boga widać na niebie" - reż./dir. o. Damian Wojciechowski (Rosja)

"Talmienka" - reż./ dir. Natalia Kandudina (Rosja)

- "Czy można napisać list rozwodowy?" - reż / dir.Barbara Wesołowska

Nagrody OCIC / OCIC AWARDs

I nagroda / First Prize

- "Suryagayatri" - reż./dir. Rappai Poothokaren (Indie)

Wyróżnienie / Mention

"La pace e il nome di Dio" - reż./dir. Carlo de Biase (Włochy/ Italy)

XIII Festiwal - 1998

110 filmów / films (dokumentalne / documentary - 85, fabularne / feature films - 6,

programy TV i katechetyczne / TV and catechetic programs - 12, amatorskie / amateur films - 7)

GRAND PRIX

- “Molitwa” (Modlitwa) – reż. Jurij Goruliow (Białoruś)

W kategorii filmu dokumentalnego / In the category of documentary films :

I nagroda / First Prize

 “Drogi Królowej Jadwigi” – reż. Ks. Andrzej Baczyński , Tadeusz Szyma

II nagroda / Second Prize

“Leszek” – reż. Tadeusz Józekowski

“Kanadyjskie Kaszuby” – reż. Henryk Bartul

III nagroda / Third Prize

“...wpisany w gwiazdę Dawida- krzyż” – reż. Grzegorz Linkowski

“Aan mensen gelyk – God met ons” (Bóg z nami) - reż. Hans Wynanats, Gerald van Bronkhorst

W kategorii filmu fabularnego / In the category of feature films

I nagroda / First Prize

– “Zamieszkać z Tobą” – reż. Izabela Drobotowicz-Orkisz

II nagroda / Second Prize

 “Sedma Hronika” (Siódma Kronika) – reż. Bruno Gamulin (Chorwacja )

W kategorii programów TV i katechetycznych / In the category of TV and catechetic programs:

I nagroda / First Prize

– “Cina: Speranza di Liberta” (Chiny: Nadzieja Wolności) – reż. Carlo De Biase, Włochy

II nagroda / Second Prize

– “Jeden dzień” – reż. Wiesława Piećko

III nagroda / Third Prize

– “Kopista” – reż. Wiesław Bednarz

Nagroda ZA DEBIUT

reż. Lucie Pracna. Studio Telepace Ostrava, Czechy - “...na wichrowym wzgórzu...”

Nagrody specjalne / special awards

Aleks Pavlovic za zdjęcia filmowe do filmów / for the film fotography to the films "Znajduk”

i / and “Prawą ręką jak znak krzyża”

“Kanadyjskie Kaszuby” – reż. Henryk Bartul

Julian Pakuła, reżyser filmu / director of the film ”Szpakowisko”

“Moje Tatry – Jan Paweł II na Podhalu” – reż. Adam Kraśnicki

“ Jasnogórska” – reż. Barbara Gorgol, Witold Krasucki

“Modlitwa” – reż. Jurij Goruliow (Białoruś)

"Wielkie dusze, małe cuda” – reż. Jerzy Bogucki

“Ojcze Święty, dokąd pójdziemy?” – reż Agnieszka Dzieduszycka.

“Boże miejsce na ziemi- Kodeń” – reż. Elżbieta Rottermund, Anna Kreczmar, Marian Wilczyński

Adam Falkiewicz, bohater filmu “Ad Matrem Meam” w reż. Anny Jędryczki

"Babcia Krycha" – Krystyna Jakubowski, za osobowość telewizyjną / for television individuality

Jacek Komorowski reżyser filmu / director of the film “XIX rozdziałów”

OCIC – Międzynarodowa Organizacja Katolicka Filmu i Audiowizji

Nagrody OCIC / OCIC AWARDs

“Zobaczyć wiatr” – reż. Marek Nowicki

 

 

 

XIV Festiwal - 1999

142 filmów / films (dokumentalne / documentary - 62, fabularne / feature films - 16,

programy TV i katechetyczne / TV and catechetic programs - 39, amatorskie / amateur films - 14)

GRAND PRIX

- "Zdania i uwagi" - reż. Grzegorz Królikiewicz

W kategorii filmu fabularnego / In the category of feature films

Nagroda - za zestaw filmów fabularnych, a zwłaszcza za film

- "A ultima Semana"(1,2) (Wielki Tydzień) - reż. dir. Vincente Abreu.

W kategorii filmu dokumentalnego / In the category of documentary films :

I nagroda / First Prize

- "Duszochwat" - reż. Krzysztof Żurowski

II nagroda / Second Prize

- " Cały dla Ciebie" reż. Ks. Andrzej Baczyński, Tadeusz Szyma

- "Il grande viaggiatore" (Wielki podróżnik) - dir./reż Marco Aleotti

III nagroda / Third Prize

- "Paradise Ireland" (Rajska Irlandia) - reż./dir. Jim Fahy

- "Wizyta Jana Pawła II na Kubie" - reż. Grzegorz Tomczak, Nadine Tomczak

W kategorii programów TV i katechetycznych / In the category of TV and catechetic programs:

I nagroda / First Prize

- "Kto ratuje jedno życie" reż. Ewa Kurek

II nagroda / Second Prize

- "Jesus, a Kingdom without frontiers" (Jezus, Królestwo bez Granic),

odcinek 5: "Baptism of Jesus" (Chrzest Jezusa) - reż/dir. Jung Soo Yong

- "Śladami Przymierza z Bogiem - cz 3. Na drogach wiary z Kościołem" reż. Maria Glapińska

III nagroda / Third Prize

- "Klauzura" - reż. Lucie Pracna, o. Leos Ryska SDB

- " The Choice...for a better Life (Wybór...lepszego życia), reż. Sikares Peter Sirakan

W kategorii filmów amatorskich / In the category of amateur films

I nagroda / First Prize

- "Różaniec z kolczastego drutu" - reż. Józef Kłyk, Wojciech Wikarek

II nagroda / Second Prize

- "Rózia" - reż. Henryk Pisuk,

III nagroda / Third Prize

- "Do Europy... z kuferkiem Babci Krychy (2)" - reż. Krystyna Jakubowski

Nagrody specjalne / special awards

- "Nieśmiała opowieść o dzielnych niewiastach" - reż. Andrzej Pankiewicz

- "Ignacy Łukasiewicz" - reż. Jerzy Ridan

- "Zdzisiu" - reż. Jacek Grelowski

- "Moja droga do Prawdy" - reż. Bożena Garus-Hockuba

- "Z ziemi własnej do Polski" - reż. Jerzy Modlinger, Michał Nekanda-Trepka

- "Boża barka" - reż. Agnieszka Dzieduszycka

- "All Generations Will Call Her Blessed"(Wszystkie pokolenia zwać Ją będą błogosławioną) - reż./dir. Michael R. Kurtz

- "Do Europy... z kuferkiem Babci Krychy (2)" - reż. Krystyna Jakubowski

Nagrody OCIC / OCIC AWARDs

"Zdania i uwagi" - reż. Grzegorz Królikiewicz

XV Festiwal - 2000

130 filmów / films (dokumentalne / documentary - 74, fabularne / feature films - 2,

programy TV i katechetyczne / TV and catechetic programs - 40, amatorskie / amateur films - 14)

Grand Prix

- “Jezus”, Millennium Film International

W kategorii filmu fabularnego / In the category of feature films

I nagroda / First Prize

- “Molokai – opowieść o ojcu Damianie” reż.Paul Cox prod. Era Films, Belgia

W kategorii filmu dokumentalnego / In the category of documentary films :

I nagroda / First Prize

- “Papież Polak” - reż. Alina Czerniakowska, Polska

II nagroda / Second Prize

- “Za wiarę i ojczyznę” reż. ks. Tomasz Kaczmarek, Wanda Rollny, Polska

- “Przystanek w drugą stronę” reż. Jacek Komorowski Polska

III nagroda / Third Prize

- “Na trzisti sveta” reż.Bretislav Rychlik Czechy

- “Croagh Patrick” reż. Jim Fahy, Irlandia

W kategorii programów TV i katechetycznych / In the category of TV and catechetic programs:

I nagroda / First Prize

Seria filmów “Człowiek-Miłość-Rodzina”, reż. Izabela Drobotowicz – Orkisz Polska

II nagroda / Second Prize

“Imieniny Wszystkich Świętych” reż. siostra Mariola Kłos i Lidia Lasota, Polska

III nagroda / Third Prize

- “Czy wiesz, że...” reż. Ks. Zbigniew Kucharski, Polska

W kategorii filmów amatorskich / In the category of amateur films

I nagroda / First Prize

“Piękno starości” reż. Małgorzata Jurgowiak, Polska

II nagroda / Second Prize

“Jak ziarno rzucone w ziemię” reż. ks. Rafał Bednarczyk, Polska

III nagroda / Third Prize

“Fascynacja” reż. Janusz Grzegorz Pogorzelski, Kanada

Wyróżnienia / Mentions

- “Stworzyć wiatr” reż. Mariusz Malec, Polska

- “Akowcy” reż. Krzysztof Nowak-Tyszkowiecki, Polska

- “Święta matka Kinga” reż. Piotr Zarębski, Polska

 

 

OCIC – Międzynarodowa Organizacja Katolicka Filmu i Audiowizji

Nagroda OCIC / OCIC Award

- “Imieniny Wszystkich Świętych” reż. siostra Mariola Kłos i Lidia, Polska

Wyróżnienie OCIC / OCIC Mention

- “Jedenaście klęczników” reż. Ryszard Jasiński, Ludgardas Białoruś

Nagrody specjalne / special awards

Krystyna Jakubowski - za prowadzenie atrakcyjnych programów wychowawczych w telewizji

osiedlowej i ich barwną prezentację na Festiwalu

- “Całopalenie” reż. Ewa Świecińska, Polska

- “Papież Polak” reż.Alina Czerniakowska, Polska

- “...Ale pozostała muzyka” reż. Ryszard Jasiński, Białoruś

- “Czy musieli zginąć” reż. Alina Czerniakowska, Polska

- “Zwycięstwo” reż. Alina Czerniakowska, Polska

 

XVI Festiwal - 2001

165 filmów / films (dokumentalne / documentary - 111, fabularne / feature films - 2,

programy TV i katechetyczne / TV and catechetic programs - 30, amatorskie / amateur films - 22)

GRAND PRIX

- “Kocham Chrystusa” – reż. Kinga Dębska

W kategorii filmu fabularnego / In the category of feature films

I nagroda / First Prize

– “Prymas-trzy lata z tysiąca” – reż. Teresa Kotlarczyk

W kategorii filmu dokumentalnego / In the category of documentary films :

I nagroda / First Prize

– “Niepotrzebny świadek”, reż. Anna Teresa Pietraszek,

II nagroda / Second Prize

– “Drogi mojego życia – Stanisław Jasiński” – reż. Henryk Bartul, Kanada

- “Droga do....” – reż. Bogusław Dąbrowa – Kostka

III nagroda / Third Prize

– “Musieli Zwyciężyć” – reż. Alina Czerniakowska

– “Książę” – reż. Ks. Andrzej Baczyński, Tadeusz Szyma,

W kategorii programów TV i katechetycznych / In the category of TV and catechetic programs:

I nagroda / First Prize

– “Watykan Jana Pawła II” - seria 10 filmów, reż. Paweł Pitera

II nagroda / Second Prize

– “Sestry v akci”, reż. O. Leos Ryska SDB, Czechy

III nagroda / Third Prize

– “Lednica” – reż. Jacek Komorowski

- “Benami”, reż. Juozas Sabolius, Litwa

W kategorii filmów amatorskich / In the category of amateur films

I nagroda / First Prize

– “Famadihana” – reż. o. Henryk Marciniak OMIMadagaskar

II nagroda / Second Prize

– “Pielgrzymka na Jasną Górę” reż. Eugeniusz Jachym,

III nagroda / Third Prize

– “Stróżowie poranka”, reż. Małgorzata Jurgowiak

 

Nagrody specjalne / special awards

- “Ziemia podwójnie obiecana” reż. Grzegorz Tomczak

- “Musieli zwyciężyć”reż. Alina Czerniakowska

- ”Doktor z Hajnówki” reż. Beata Hyży - Człopińska

- “Zadziwieni radością” reż. Marta Pawłowska i Tomasz Kuc

- “Niespokojna dusza” – reż. Dorota Gorska,

OCIC – Międzynarodowa Organizacja Katolicka Filmu i Audiowizji i UNDA

Nagroda OCIC - UNDA / OCIC - UNDA AWARD

- “Prymas-trzy lata z tysiąca” – reż. Teresa Kotlarczyk

Wyróżnienie OCIC- UNDA / OCIC- UNDA Mention

“The Teacher” (“Nauczyciel”)

 

XVII Festiwal - 2002

148 filmów / films (dokumentalne / documentary - 111, fabularne / feature films - 5,

programy TV / TV programs - 54, programy edukacyjne / educational programs - 14,

amatorskie / amateur films - 18)

GRAND PRIX

"Non Possumus - Prymas Stefan Wyszyński" / “Non possumus - Primate Stefan Wyszyński”

reż. Paweł Woldan

W kategorii filmu dokumentalnego / In the category of documentary films :

I nagroda / First Prize

- "W sprawie generała Fieldorfa Nila" / “ General Fieldorf's Case” - reż. Alina Czerniakowska

El Misionero” / "Misjonarz “ / “Missionary” - reż.Wojciech Staroń

II nagroda / Second Prize

"Licheńskie proroctwo" / “Lichen's Prophesy” - reż. Andrzej Kałuszko

- "Gregoire i ludzie w żelazie " / “ Gregoire et les hommes aux fers” /

Gregoire and the men in irons” - reż. Leonardo Lucchetti (Włochy)

III nagroda / Third Prize

"Droga do Astany" / “ Way to Astana” - reż. Krzysztof Żurowski

- "Bohater" / “The Hero” - reż.Dariusz Gajewski

W kategorii filmu fabularnego / In the category of feature films

I nagroda / First Prize

"Wieczernik" / “Last Supper Room” - reż. Grzegorz Królikiewicz

II nagroda / Second Prize

"Droga do św. Mikołaja" / “The Way To St. Nicholas” - reż. Leszek Zduń

W kategorii programów edukacyjnych / In the category educational programs:

I nagroda / First Prize

"Bastion Świętokrzyski" / “Saint-Crucifix Bastion” - reż. Elżbieta Szumiec-Zielińska

II nagroda / Second Prize

- "Być sobą" / “Be yourself” - reż. Teodor Ratkowski

- "17 września" / “September, 17th” - reż. Marek Widarski

III nagroda / Third Prize

- "Kampinoska Epopeja" / “The Kampinos Epic” - reż. Alina Czerniakowska

- "Mała droga" / “The Little Way” - reż. Leszek Tomala

W kategorii programów TV / In the category of TV programs:

I nagroda / First Prize

"Bóg na Manhattanie" / “God came to Manhattan” - reż. Piotr Semka

 

II nagroda / Second Prize

- "Eutanazja - śmierć na życzenie czy zwykłe morderstwo" / “Euthanasia - death upon request or regular

murder” - reż. Grzegorz Jankowski

III nagroda / Third Prize

"Tylko jeden człowiek" / “One Man Only” - reż. Henryk Jantos

W kategorii filmów amatorskich / In the category of amateur films

I nagroda / First Prize

- “The Calling” / “Powołanie” - reż. Nathan Flood (USA)

II nagroda / Second Prize

- "Król czynu" / “The King of Deed” - reż. Hanna Bednarczyk ,Leszek Mańkowski

III nagroda / Third Prize

"Kościelny od św. Idziego" / “St. Idzi Church Sacristan” - reż. Jacek Dworakowski

Międzynarodowe Katolickie Stowarzyszenie Komunikacji Społecznej SIGNIS

Nagroda SIGNIS / SIGNIS Award

- "Misjonarz" reż. Wojciech Staroń

Wyróżnienie SIGNIS / SIGNIS Mention

- "Sprawiedliwi wśród..." / “The Just among ...” - reż. Beata Hyży-Człopińska

Nagrody specjalne / special awards

- "W domu nowego życia" / “The Home of new Life” - reż. Danuta Kaszewska, ks. Cezary Kuciński

"Niepokalanów - Gród Maryi" / “Niepokalanów - The Castle of Virgin Mary”

- reż. Dorota Gorska

Klasztor Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie z okazji roku Jubileuszowego 75-lecia Klasztoru Niepokalanowskiego
przyznał nagrody za całokształt dorobku artystycznego prezentowanego 
na Festiwalu Niepokalanowskim w latach 1986 - 2002.

Nagrody otrzymali - Krzysztof Żurowski oraz zespół ks. Andrzej Baczyński i Tadeusz Szyma.

 

XVIII Festiwal - 2003

118 filmów / films (dokumentalne / documentary -73, fabularne / feature films - 6,

programy TV / TV programs - 19, programy edukacyjne / educational programs - 14,

amatorskie / amateur films - 6)

GRAND PRIX

- " Pasterz – Kazimierz Kardynał Świątek " / “Cardinal Kazimierz Kardynał Świątek, a Sherperd” -

reż. Paweł Woldan, Stanisław M. Królak

W kategorii filmu fabularnego / In the category of feature films

I nagroda / First Prize

“Bransoleta” / “Mathia” - reż. Fr. Joseph Pulinthanath; India

II nagroda / Second Prize

“Gość oczekiwany – wg Zofii Kossak” - reż. s. Jadwiga Wyrozumska

III nagroda / Third Prize

- “Od rozpaczy do nadziei – Życie Bogdana Jańskiego” - reż. Ks. Marian Szablewski CR; Australia

W kategorii filmu dokumentalnego / In the category of documentary films :

I nagroda / First Prize

- “Jestem gotowy na wszystko...” - reż. Paweł Woldan

- “Baba Wiera” - reż. Ljubow Apraksina, Aleksandra Albowa; Rosja

II nagroda / Second Prize

“Dar Bożego Miłosierdzia” - reż. Katarzyna Kotula; scen.Bogusława Stanowska-Cichoń

- “Posłańcy Pana Boga” - reż. Piotr Zarębski

III nagroda / Third Prize

“Teresa: żyjąc miłością” / “Thérese: Living on Love” - reż. Frank Frost; Stany Zjednoczone

“Ekspansja Miłości” / “Ekspansija Ljubwi” - reż. Natalia Kandudina; Rosja

W kategorii programów edukacyjnych / In the category educational programs:

I nagroda / First Prize

- “Polskie Państwo Podziemne 1939-1945” - reż. Andrzej Sapija

II nagroda / Second Prize

“X Przykazań” / “I X Comandamenti” / “Ten Commandments”- reż. Sergio Manfio; Włochy

III nagroda / Third Prize

- “Al Malaf” / “Akta : Warsztat szatana” - reż. Elie Hayek; Cypr

W kategorii programów TV / In the category of TV programs:

I nagroda / First Prize

- “Ślad polsko – bułgarski” / “Polish-Bulgarian Track” - reż. Krzysztof Żurowski

“Pozwólcie dzieciom przyjść do Mnie” / “Let the Children See Me” - reż. Krzysztof Żurowski

II nagroda / Second Prize

- “Cienie” / “Shadows” - reż. Bogusław Dąbrowa – Kostka

III nagroda / Third Prize

- “Wielkanoc” / “Easter” - reż. Alina Czerniakowska

W kategorii filmów amatorskich / In the category of amateur films

I nagroda / First Prize

- “Świątynia Przymierza” / “The Temple of Covenant” - reż. Dobrosław Bagiński

Wyróżnienia / Mentions

- “Święte dzieci” / “Little Saints” - reż. Grzegorz Linkowski

- “Matka Teresa z Kalkuty” / “Teresa di Calcutta” / “Mother Teresa from Calcuta”

- reż. Fabio Zavattaro; Włochy

- “Dzieci Generała Andersa” / “General Anders’ Children” reż. Henryk Bartul; Kanada

Międzynarodowe Katolickie Stowarzyszenie Komunikacji Społecznej SIGNIS

Nagroda SIGNIS / SIGNIS Award

- “Baba Wiera” / “Grandmother Wiera” - reż. Ljubow Apraksina, Aleksandra Albowa; Rosja

Wyróżnienie SIGNIS / SIGNIS Mention

- “Lista Sendlerowej” / “Sendler’s List” - reż. Michał Jerzy Dudziewicz

Nagrody specjalne / special awards

- “Pragnę choćby życie złożyć w ofierze” / “I desire… at least to sacrifice my life” - reż. Dorota Gorska

Nagrody specjalne Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego / Special awards Catholic Film Association

- Radio Święty Józef (Warszawa)

 

XVIII Festiwal - 2004

118 filmów / films (dokumentalne / documentary -73, fabularne / feature films - 6,

programy TV / TV programs - 19, programy edukacyjne / educational programs - 14,

amatorskie / amateur films - 6)

GRAND PRIX

- “August Kardynał Hlond” / “August Cardinal Hlond” - reż. Paweł Woldan

W kategorii filmu fabularnego / In the category of feature films

II nagroda / Second Prize

- Plebania / The Presbytery - reż. Wojciech Solarz, Jerzy Sztwiertnia, Jerzy Łukaszewicz, Kazimierz Tarnas

III nagroda / Third Prize

- My Karma / Mój los - reż. Korak Day, India

W kategorii filmu dokumentalnego / In the category of documentary films :

I nagroda / First Prize

- Nie lękajcie się - reż. Paweł Pitera, Przemysław Häuser

II nagroda / Second Prize

- Kapłan z Suchedniowa - reż. Paweł Woldan

III nagroda / Third Prize

- Matka biednych - reż. Pina Cataldo, Włochy

- Otwórz mi drzwi Miłosierdzia - reż. Nikołaj Goriaczkin, Rosja

- Droga do Tybetu - reż. Wong Tin Shing, Hong Kong – Chiny

W kategorii programów TV / In the category of TV programs:

I nagroda / First Prize

- Nasza Antena - Siła Różańca - reż. Rafał Jan Porzeziński, Jarosław Rybicki

II nagroda / Second Prize

- Ziarno - Jacy są święci - reż. Lidia Lasota

III nagroda / Third First Prize

- A message of Hope / Przesłanie nadziei - reż. Sandra Garner, Stany Zjednoczone

W kategorii programów edukacyjnych / In the category educational programs:

I nagroda / First Prize

- Jamajka ocima ... Jamajka srdcem / Jamajka oczyma ... Jamajka sercem - reż. O.Leoš Ryška SDB, Czechy

- Adopce na dalku / Adopcja na odległość - reż. O.Leoš Ryška SDB. Czechy

II nagroda / Second Prize

- Cywilizacja aborcji - reż. Grzegorz Górny

III nagroda / Third Prize

- A jest to wezwanie najważniejsze - reż. Dorota Gorska

W kategorii filmów amatorskich / In the category of amateur films

I nagroda / First Prize

- Nic większego jak świętość - reż. s. Małgorzata Krupecka, s. Monika Wrońska

II nagroda / Second Prize

- Może twojej matce będą błogosławić - reż. Małgorzata Wojdakowska

Wyróżnienia / Mentions

- Misterium Christi (Męka Pańska) - reż. Ks. Marian Szablewski CR, Adelaide – Australia

- A New Beginning / Nowy początek - reż. Siriwan Santisakultarm, Susan MacDetera, Tajlandia

- Szansa na życie - odc. 32 - reż. Monika Jargot-Kędzierska

- Siostra miłosierdzia - reż. Lech Kujawski

- My Wy Oni - Czystość przedmałżeńska - reż. Urszula Sujka

Nagroda SIGNIS / SIGNIS Award

- Jak motyl / Like a Butterfly - reż. Ewa Pięta

Wyróżnienie SIGNIS / SIGNIS Mention

- A jest to wezwanie najważniejsze / This is the most important challenge - reż. Dorota Gorska

Nagroda specjalna Stowarzyszenia “Rycerstwo Niepokalanej” w Polsce / special award

- August Kardynał Hlond / August Cardinal Hlond - reż. Paweł Woldan

 

MIĘDZYNARODOWY KATOLICKI FESTIWAL  NIEPOKALANÓW  2013

Grand Prix

Filmy DOKUMENTALNE

I Nagroda
28F079
       Jerzy Popieluszko. Messenger of the Truth   86’46” Anthony Haines Paul  Hensler  USA
II Nagroda
28F011
       Zapomniane męczeństwo  55’        Jolanta Hajdasz   Hajdasz Producion         Polska
III Nagroda
Roman Sikoń SDB, Sławomir Drapiewski SDB- SWM Młodzi za filmy:
28F025
       Samuraj Chrystusa   78’18” Roman Sikoń SDB Sławomir Drapiewski SDB         SWM Młodzi Światu  Studio Art43   Don Bosco Japonia, Inspektorat św. Franciszka Ksawerego Polska
28F027       Pan Kolega  40’09”      Roman Sikoń SDB       SWM Młodzi Światu  Studio Art43         Polska

Filmy EDUKACYJNE

I Nagroda
28F128       Poradnik szczęśliwego małżeństwa  - Narzeczeństwo, czyli próba celibatu  7x
10’  Andres Garrigo Goya Producciones  Hiszpania   wersja polska  -  Wydawnictwo św.Stanisława BMa  Polska
II  Nagroda
28F157 La casita sobre la Roca  ( Domek na Skale
)   30’  Ivan Olguin Pisani, Valeria Mesina Hurtado  EWTN , Valivan Producciones Hiszpania,  wersja polska - Wydawnictwo Promyczek
III  Nagroda
28F083 Gienek o Ewangelii
 Ks. Piotr Narkiewicz  Wydawnictwo Pasterz     Polska       

Filmy FABULARNE

I  Nagroda
28F012 Soegija    
120’         Garin Nugroho    PUSKAT PICTURES/PT ALAM MEDIA          Indonezja
II  Nagroda
28F018       Paglaya SA Tanikala
75’ Michael Angelo Dagnalan  Somascan Fathers In Philipines  Filipiny
III  Nagroda
28F071 Gvozdi
   23’29”       Joanna Nun  (Orlova)   Studio in honour of St. John the Warrior  Białoruś

Programy TELEWIZYJNE

I Nagroda
Urszula Pruska  Krzysztof Żurowski  z cyklu My, Wy, Oni za programy :
28F104 Opętany   – z cyklu My, Wy, Oni  24’30’  Krzysztof Żurowski  TVP Redakcja Katolicka    Polska
28F126 Ruch czystych serc  – z cyklu My, Wy, Oni  Progr. TV 26’  Urszula Pruska  Krzysztof Żurowski      TVP Redakcja Programów Katolickich     Polska

II Nagroda
Redakcja Programów Katolickich Kraków  Polska  za programy:
28F049 Millenijne dzieło Polonii kanadyjskiej w Brampton
   58’55”  Joanna Adamik , ks. Andrzej Baczyński
28F044 Błogosławieni czystego serca      21’04”        Redakcja Programów Katolickich Kraków  Polska 28F048  Być rodziną Program TV   21’   Joanna Adamik  Katarzyna Katarzyńska        Redakcja Programów Katolickich Kraków Polska

III  Nagroda
28F153
 Ojciec Jerzy Tomziński, ostatni żyjący polski Ojciec Soboru Watykańskiego II           Jolanta Pałasz      Tygodnik Katolicki “Niedziela”       Polska

Filmy AMATORSKIE

I  Nagroda
28F069
Droga  136’     s. Barbara Marczewska          Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego
 a Paulo Prowincja Warszawska      Polska
II  Nagroda
28F021
       Piękna Pani  – prawdziwa historia   13’40”  Rafał Gużkowski   Fundusz Pomocy Dzieciom i Młodzieży im. Matki Bożej z La Salette     Polska
III  Nagroda
28F041
Medjugorje. Parafia Królowej Pokoju i Pojednania   25’45” Agnieszka Kalkowska, Paweł Frankowski    Studio  Passja  Polska