PREZESI
KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA FILMOWEGO
Ryszard Nowaczewski
– p.o. prezes
od 26.04.2016 ,


Wiesław Domagalski
– prezes
13.10.2013 - 26.04.2016 (rezygnacja),


Danuta Stachyra  
-prezes
15.12.2007-13.10.2013


Śp. Iwona Romanowska,
 - prezes  3.12.2005-15.12.2007
Zygmunt Gutowski
– prezes
26.03,1994 - 3.12.2005


   
Śp. Julian Kulenty
– prezes  8.12,1990 – 26.03.1994

Julian Kulenty (1922-2000)  reżyser i operator filmowy, inżynier fotochemik i wykładowca sztuki filmowej, autor  ponad 100  filmów, wieloletni prezes Oddziału Warszawskiego Polskiego Stowarzyszenia Filmu Naukowego, żołnierz Armii Krajowej, członek „Solidarności”, współtwórca i pierwszy prezes Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego, współtwórca, wieloletni dyrektor i przewodniczący Jury Festiwalu w Niepokalanowie, dyrektor Centrum Edukacja 2000 i współorganizator sieci Klubów Video Edukacja 2000 oraz Konferencji Stowarzyszeń Katolickich. Nauczyciel
 i troskliwy wychowawca wielu młodych twórców filmu, radia i telewizji.