KATOLICKIE STOWARZYSZENIE FILMOWE

im. św. Maksymiliana Marii Kolbego
ul. Barska 2; 02-315 Warszawa tel/fax (+48 22) 823 44 89;

e-mail:
ksf@waw.org.pl ; festiwal@isf.pl ; Internet: www.warszawa.org.pl/ksf
NIP 522- 10- 04- 022 ; Konto Bankowe: Katolickie Stowarzyszenie Filmowe
BPH SA O/ Warszawa, Nowogrodzka 50 Nr 49 1060 0076 0000 4010 4020 3569
Zarząd KSF:
Zygmunt Gutowski - prezes, 0-602126206

Andrzej Bogusław Januszewski- wiceprezes, dyrektor Festiwalu Niepokalanów 0-692465087
Wiesław Domagalski- wiceprezes, Danuta Stachyra - skarbnik, Romuald Lech Wierzbicki - sekretarz, Elzbieta Cieślik, Iwona Romanowska, Eugeniusz Jachym, Antoni Zięba.


SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA FILMOWEGO

IM ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO W LATACH 2001 - 2005

1. Działalność Organizacyjna KSF

Ostatni Zjazd KSF odbył się w dniu. 17 lutego 2001 roku. Uchwały Zjazdu w sprawie zmian Statutu zostały zrealizowano poprzez sądowe wprowadzenie 5 poprawek do Statutu KSF. Zjazd wybrał nowe władze w składzie: Zygmunt Gutowski - prezes, Andrzej Bogusław Januszewski - wiceprezes, dyrektor Festiwalu Niepokalanów, Wiesław Domagalski - wiceprezes, Danuta Stachyra - skarbnik, Romuald Lech Wierzbicki - sekretarz, Elżbieta Cieślik, Iwona Romanowska, Eugeniusz Jachym oraz Izabela Drobotowicz - Orkisz, którą po jej rezygnacji w dniu 6 grudnia 2003 roku zastąpił Antoni Zięba.
W skład Komisji Rewizyjnej weszli Michał Kulenty, Artur Stachyra, ks. Antoni Zieliński, Helena Pokropek i Agnieszka Żurakowska. Zarząd KSF w pełnym składzie ( co było utrudnione
ze względu na fakt, że wielu członków Zarządu mieszka poza Warszawą) spotykał się z reguły co dwa - trzy miesiące, zaś w okresie przygotowań do Festiwali - nawet co miesiąc. Zwykle w tych samych dniach odbywały się zebrania Komitetu Organizacyjnego Festiwalu w Niepokalanowie. Spotkania Prezydium Zarządu odbywały się co kilka tygodni - zależnie od potrzeb. Biuro Stowarzyszenia i Biuro Festiwalu
ze względu na ograniczone środki finansowe było otwarte dwa dni w tygodniu, prowadząc jednocześnie wypożyczalnię kaset wideo. Działalność KSF i Komitetu Organizacyjnego Festiwalu opierała się głównie na ofiarnej społecznej pracy członków władz Stowarzyszenia oraz na wsparciu, dotacjach i darowiznach instytucji takich jak Klasztor Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie, Ministerstwo Kultury, Telewizja Polska, Urząd d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Prezydent m.st. Warszawy, Starosta Powiatu Sochaczewskiego i Wójt Gminy Teresin, Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Akademia Polonijna, Fundacja Polska-Europa-Polonia oraz wielu innych darczyńców i osób indywidualnych. Szczegółowe sprawozdanie finansowe przygotowała skarbnik Danuta Stachyra - wicedyrektor Festiwali w Niepokalanowie.

2.Międzynarodowy Katolicki Festiwal Filmów i Multimediów Niepokalanów

W okresie od Zjazdu KSF 2001 roku zorganizowano pięć festiwali w Niepokalanowie Festiwale organizowano we współpracy z Klasztorem Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie oraz Narodowym Stowarzyszeniem Rycerstwo Niepokalanej pod patronatem Prymasa Polski.. Jubileuszowy dwudziesty Festiwal w 2005 roku stanowił okazję do podsumowanie działalności KSF i wydania specjalnego katalogu obejmującego wszystkie zgłoszone dotychczas w historii Festiwalu dzieła. Znalazło się
w nim blisko 2500 filmów i 500 programów radiowych z kilkudziesięciu krajów świata.
W ostatnich latach oceniano także strony internetowe oraz programy multimedialne. Szczegółowe sprawozdanie z organizacji Festiwali przygotował wiceprezes KSF - Andrzej Januszewski, który - po rezygnacji sprawującego w latach 1992 - 2001 funkcję dyrektora Festiwalu Zygmunta Gutowskiego
- został w roku 2002 powołany przez Zarząd KSF na stanowisko Dyrektora Festiwali

3. Polonijny Przegląd Multimedialny
W roku 2004 zorganizowano po raz pierwszy Polonijny Przegląd Multimedialny jako imprezę towarzyszącą Festiwalowi w Niepokalanowie. Przegląd organizowano we współpracy ze Stowarzyszeniem Wspólnota Polska oraz z Fundacją dla Warszawy, a ostatnio - z Fundacją Polska-Europa-Polonia, które od wielu lat udostępniały Katolickiemu Stowarzyszeniu Filmowemu i Festiwalowi w Niepokalanowie miejsce na internetowym Serwerze Warszawy i Mazowsza www.warszawa.org.pl . Wobec braku możliwości zaangażowania się KSF w organizację Polonijnego Przeglądu Multimedialnego - od roku 2006 jego głównym organizatorem będzie Fundacja Polska-Europa-Polonia.

4. Nagroda im. Juliana Kulentego "Multimedia w służbie Ewangelii"

W roku 2004 decyzją Zarządu KSF ustanowiono specjalną coroczną nagrodę za wybitne osiągnięcia w dziedzinie mediów katolickich. Nagrodę tę - nazwaną imieniem pierwszego prezesa Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego, wieloletniego dyrektora i przewodniczącego Jury Festiwali w Niepokalanowie - Juliana Kulentego otrzymali w roku 2004 Mel Gibson - reżyser filmu "Pasja" oraz ojciec Tadeusz Rydzyk - dyrektor Radia Maryja i inicjator wielu dzieł jak TV Trwam, Nasz Dziennik czy Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. W roku 2005 nagrodę otrzymali abp. John Patrick Foley - przewodniczący Papieskiej Rady ds. środków społecznego przekazu oraz ks. Infułat Ireneusz Skubiś - twórca tygodnika "Niedziela", wydawnictwa, studia telewizyjnego i stron internetowych. Nominacje do nagrody otrzymali Matka Angelica (Telewizja ETVN), s. Angela Ann Żukowski (Uniwersytet Dayton), s. Jadwiga Wyrozumska (Teatr w Cieszynie) oraz Antoni Zięba
(Ruch Obrony Życia, Wydawnictwo A-Z). Nagrodę stanowi statuetka św. Maksymiliana, którą
z okazji Festiwali otrzymały również szczególnie zasłużone dla .Stowarzyszenia osoby: ks. Prymas
Józef Kardynał Glemp, biskup Adam Lepa, bp Józef Zawitkowski, o. Stanisław Piętka..

5. Kluby Edukacja 2000

Po rezygnacji z hurtowej dystrybucji kaset wideo dla istniejących w całym kraju w końcu lat dziewięćdziesiątych 340 klubów Edukacja 2000 - liczba klubów zaopatrujących się samodzielnie w kasety zmalało do około stu. W dalszym ciągu powodzeniem cieszy się wypożyczalnia filmów w Biurze KSF przskiej 2 w Warszawie, powstają też pojedyncze nowe kluby, oczekujące zwłaszcza na filmy z Festiwali w Niepokalanowie. Po każdym Festiwalu członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego organizują w wielu miastach kraju połączone z dyskusją pokazy nagrodzonych filmów. Dni filmu religijnego odbyły się m.in. w tym roku odpłatne projekcje w Kinie "Wisła" w Warszawie, projekcje
w Bochni, Poznaniu, Pabianicach, "Weekend Dobrych Filmów" w Kościele Ojców Marianów na Stegnach oraz podczas Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Warszawie.

6. Centrum Edukacji 2000

W końcu roku 2004 - wobec nawiązania bliższej współpracy z reaktywowaną Telewizją Puls (dawną Telewizję Niepokalanów wspieraną przez Polsat i Antenę 1) uaktywniono działalność Centrum Edukacja 2000, którego jednym z głównych celów jest wypracowywanie funduszy na działalność statutową Stowarzyszenia. Uaktualniono Statut Centrum i powierzono prowadzenie Centrum Edukacja 2000 Zygmuntowi Gutowskiemu. Centrum Edukacja 2000 rozpoczęło m.in. produkcję cotygodniowych programów Studio Aktywnej Telewizji SAT dla Telewizji Puls, prezentujących m.in. filmy z Festiwalu w Niepokalanowie. Telewizja Puls przerwała jednak współpracę z Katolickim Stowarzyszeniem Filmowym tłumacząc się brakiem funduszy na i tak bardzo tanią produkcje. Centrum Edukacji 2000 rozpoczęło również próby nawiązania współpracy z Telewizją Trwam, jednak przesłane kilkakrotnie (wraz z załączonymi filmami) propozycje współpracy pozostały bez odpowiedzi. Pozytywnie natomiast rozwija się współpraca z rozgłośniami radiowymi m.in. z Radiem Maryja, nadającym codzienne relacje z festiwali, z Radiem Józef, szczególnie zaś - z Radiem Niepokalanów, wspierającym od strony technicznej organizację Festiwalu, informującym szeroko o Festiwalu i działalności Stowarzyszenia oraz emitującym co tydzień przekazane festiwalowe programy radiowe. Współpraca ta - dzięki powołaniu (m.in. z inicjatywy sympatyków tego Radia) Stowarzyszenia Przyjaciół Dobrych Mediów - ma szansę na dalszy rozwój.

Centrum Edukacja 2000 zorganizowało również finansowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej warsztaty dziennikarstwa dla młodzieży. Rozpoczęto także pozyskiwanie praw autorskim na dystrybucje kaset i płyt wideo. Obecnie istnieje możliwość dystrybucji kilkunastu tytułów kaset i płyt DVD. Zestawy przeglądowe filmów na płytach DVD zostały przekazane ostatnio Premierowi oraz nowym Ministrom Kultury oraz Edukacji i Nauki (z propozycją udziału w projekcie "Patriotyzm dzisiaj"), a także posłom
i senatorom z prośbą o wsparcie inicjatyw KSF oraz organizacji kolejnych Festiwali w Niepokalanowie.

7. Współpraca z organizacjami zagranicznymi.

Katolickie Stowarzyszenie Filmowe od roku 1994 jest członkiem międzynarodowej Organizacji Filmu
i Audiowizji OCIC, która przekształciła się w roku 2001 w Międzynarodowe Katolickie Stowarzyszenie Komunikacji Społecznej SIGNIS. Aktywna działalność KSF w ramach OCIC sprawiła, że organizacja ta zdecydowała się przyznawać podczas Festiwalu w Niepokalanowie swoją doroczną prestiżową nagrodę podobnie jak największych festiwalach filmowych na świecie. Nagroda ta nadal przyznawana jest przez Signis International. W wyniku trzyletniej żmudnej pracy KSF m.in. poprzez udział w tworzeniu statutu organizacji, prowadzenie aktualizowanej strony internetowej, informowanie o bieżącej działalności
Signis na świecie, czy też przygotowanie 14 lutego 2003 roku szczegółowego Programu działania Signis Polska - Katolickie Stowarzyszenie Filmowe doprowadziło wspólnie z organizacją UNDA do powołania organizacji Signis Polska. Świadome wyeliminowanie KSF przez polską organizację UNDA z udziału w krajowych władzach Signis Polska sprawiło, że zrezygnowaliśmy z członkostwa tej organizacji - pozostając nadal członkiem stowarzyszonym (associate member) organizacji międzynarodowej Signis
z siedzibą w Brukseli. Wobec wyboru nowych władz podczas ostatniego listopadowego Światowego Zjazdu Signis International istnieje konieczność nawiązania kontaktów z tymi władzami W decyzji nowego Zarządu pozostaje dalsza współpraca z polskimi władzami tej organizacji.

8. Udział w imprezach międzynarodowych

Wieloletnie członkostwo w SIGNIS, udział przedstawiciela KSF w organizowanych przez Signis imprezach na Litwie i w Holandii (na własny koszt) oraz coroczne zapraszanie zagranicznych twórców na festiwale w Niepokalanowie sprawiły, że KSF ma wielu przyjaciół na całym świecie. W oparciu
o nasze doświadczenia zorganizowano w Azji konkurs na najlepszy film Azji roku 2004. Nagrodę
w postaci ufundowanej przez KSF statuetki św. Maksymiliana wręczał podczas Międzynarodowego Kongresu UCIP w Bangkoku przedstawiciel Watykanu - abp John P. Foley.

Podobna nagroda została wręczona w czerwcu 2005 roku na pierwszym Międzynarodowym Katolickim Festiwalu Chrześcijańskich Filmów i Programów Telewizyjnych Magnificat 2005 na Białorusi, gdzie odbył się również specjalny pokaz filmów nagrodzonych na Festiwalu w Niepokalanowie.

9. Udział w imprezach krajowych

Ogólnopolska Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich ORRK

Katolickie Stowarzyszenia Filmowe od wielu lat jest członkiem Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich i bierze aktywny udział we wszystkich jej inicjatywach, wykorzystując jednocześnie
to forum do przekazywania informacji na temat swojej działalności m.in. zapraszając członków ruchów
i stowarzyszeń do udziału w Festiwalu. W spotkaniach ORRK regularnie uczestniczą Zygmunt Gutowski jako prezes KSF i Andrzej Bogusław Januszewski jako dyrektor Festiwalu w Niepokalanowie.
Ponadto Zygmunt Gutowski został w roku 2005 wybrany do Rady Programowej ORRK i Komitetu Organizacyjnego dwuletniego III Kongresu Ruchów Katolickich, który rozpoczął się w czerwcu br
i obecnie co miesiąc odbywają się dostępne m.in. dla członków stowarzyszeń jego sesje tematyczne (szczegóły
www.kongresruchow.pl ). W dotychczasowych sesjach Kongresu KSF był reprezentowany zarówno podczas obrad jak i na stronach internetowych oraz na forum internetowym.

W ramach Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich, a jeszcze wcześniej - w ramach Konferencji Stowarzyszeń Katolickich, która włączyła się do ORRK Stowarzyszenie utrzymuje stałą współpracę z niektórymi stowarzyszeniami np. ze Stowarzyszeniem Polskich Prawników Katolickich oraz z Katolickim Stowarzyszeniem Dziennikarzy m.in. poprzez aktywne uczestnictwo w organizowanych
co dwa lata przez KSD - Przeglądach Programów Radiowych i Telewizyjnych w Łodzi.

10. Zakończenie

Z powyższego, skrótowego z konieczności, sprawozdania z działalności Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego wyraźnie widać jak szeroką gamą działań zajmuje się Katolickie Stowarzyszenie Filmowe i jak wielu pasjonatów i przyjaciół skupia w swoich szeregach i wokół siebie. .
Jako prezes KSF od lat piętnastu pragnę gorąco podziękować wszystkim członkom, dobrodziejom i sympatykom Stowarzyszenia z Episkopatem Polski i Zakonem Ojców Franciszkanów na czele i prosić
o dalszą aktywne wsparcie tej działalności.
Misję swoją uważam za wykonaną i wyrażając radość z dobrej duchowej i materialnej kondycji Stowarzyszenia oraz zapewniając o swym dalszym wsparciu jako członka KSF - pragnę przekazać Stowarzyszenie w godne ręce swoich następców.
Niech Bóg za wstawiennictwem Matki Bożej i św. Maksymiliana nadal prowadzi. Szczęść Boże!


Zygmunt Gutowski

prezes
Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego

Niepokalanów, dnia 3 grudnia AD 2005