XV Międzynarodowy Katolicki Festiwal
Filmów i Multimediów Niepokalanów 2000
The 15th International Catholic Film and Multimedia Festival Niepokalanov 2000
ul. Barska 2; 02-315 Warszawa, POLSKA
tel/fax. (+48-22) 823-44-89; (+48-22) 668-71-08
Internet: www.warszawa.org.pl/niepokalanow
e-mail: gutowski@waw.pdi.net; NIP: 522-10-04-022;
Konto Bankowe: Katolickie Stowarzyszenie Filmowe
PBK IX O w Warszawie; ul. Nowogrodzka 50
nr 11101040-800990-2700-1-79

KOMITET ORGANIZACYJNY FESTIWALU - ul. Barska2; 02-315 Warszawa, tel/fax (0-22) 8234489
Zygmunt Gutowski – dyrektor Festiwalu, prezes Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego
o. Stanisław M. Piętka – Prezes Narodowy Stowarzyszenia Rycerstwa Niepokalanej
wicedyrektorzy: Andrzej Januszewski - wiceprezes KSF, Wiesław Domagalski, Romuald Lech Wier
zbicki.

==========================================================================================================================                                                                                                                                         Warszawa, 22 maja 2000 r.
Drodzy członkowie Komitetu Honorowego i uczestnicy Festiwalu w Niepokalanowie!
Mili Członkowie i Sympat
ycy Katolickiego Stowarzyszenia Filmowe

         Rok 2000 jest rokiem szczególnym – rokiem jubileuszowej refleksji, rokiem łaski darowania win i pojednania. Jest to również rok szczególny dla Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego, gdyż właśnie w tym roku odbywa się jubileuszowy piętnasty Festiwal w Niepokalanowie, który z festiwalu filmów nieprofesjonalnych przekształcił się w Międzynarodowy Katolickie Festiwal Filmów i Multimediów, gromadzący nie tylko twórców filmów amatorskich, ale będący pierwszą na świecie próbą organizowania w tym samym czasie i miejscu corocznego przeglądu filmów fabularnych, dokumentalnych, programów telewizyjnych, a także – programów radiowych, nagrań muzycznych, programów multimedialnych oraz stron internetowych. Przeglądu twórczości opartej na wartościach duchowych inspirowanych od dwóch tysięcy lat przez chrześcijaństwo, z których powstała nasza współczesna cywilizacja.
Spotykając się w tym roku w Niepokalanowie pragnęlibyśmy podziękować Panu Bogu za dar u
czestnictwa w reaktywowaniu po kilkudziesięciu latach Radia Niepokalanów, za uczestnictwo Stowarzyszenia w tworzeniu i uzyskaniu koncesji przez Telewizję Niepokalanów. Dziękujmy również za możliwość zainicjowania i za dalszą działalność 340 Klubów Wideo Edukacja 2000 oraz za szkolące młodych dziennikarzy i twórców Centrum Edukacji 2000, wreszcie za wiele filmów, które powstały i nadal powstają z inicjatywy obecnych i byłych członków katolickiego Stowarzyszenia Filmowego. Należy do tego dodać aktywne uczestnictwo Stowarzyszenia na arenie międzynarodowej, zwłaszcza w znanej na wszystkich najważniejszych festiwalach filmowych świata organizacji OCIC oraz owocną współpracę z filmowcami wielu krajów i kontynentów. Dzięki tym inicjatywom KSF mogło mieć wpływ na dalszą drogę życiową setek twórców filmowych i telewizyjnych i tysięcy członków Klubów Edukacji 2000.
Dorobek Stowarzyszenia, analizowany w wielu publikacjach i dwóch pracach dyplomowych na uczelniach Lublina wymaga dalszej refleksji i pod
sumowania. Pragniemy gorąco podziękować przede wszystkim naszym opiekunom, przyjaciołom, członkom Komitetu Honorowego Festiwalu, władzom międzynarodowych organizacji katolickich, wspierających nas zarówno materialnie, jak i duchowo, szczególnie zaś Ojcom Franciszkanom, biskupom z Konferencji Episkopatu Polski oraz Księdzu Prymasowi i Ojcu Świętemu, którzy swoim ojcowskim wsparciem i radą utwierdzali nas w przekonaniu co do konieczności wytrwania na obranej drodze.
Zapraszając serdecznie na
XV Międzynarodowy Katolicki Festiwal Filmów i Multimediów Niepokalanów 2000 - dziękujemy gorąco wszystkim, którzy wnieśli do dorobku Stowarzyszenia swoje myśli, marzenia i talenty. Wierzymy głęboko, że w coraz powszechniej panującym zdziczeniu obyczajów i wulgaryzacji sztuki - członkowie i byli członkowie KSF oraz uczestnicy festiwali przenieśli do swoich obecnych miejsc pracy tęsknotę za tworzeniem i rozpowszechnianiem dzieł wartościowych, dzieł opartych na wielowiekowym dorobku twórczości chrześcijańskiej.
Twórczości potwierdzającej, że Chrystus może i powinien być dla nas Drogą, Prawdą i Życiem...

                                                                                                                                            Zygmunt Gutowski
                                                                                                                                                  prezes KSF
                                                                                                                                            dyrektor Festiwalu