LISTY CZŁONKÓW KOMITETU HONOROWEGO FESTIWALU
the addresses of the honorary committee members

Janusz Onyszkiewicz
Minister Obrony Narodowej

    Szanowni Państwo,

   Z prawdziwą satysfakcją przyjąłem wiadomość o kolejnej edycji Katolickiego Festiwalu Filmów i Multimediów. Pewien jestem, że będzie to spotkanie ważne zrówno dla twórców kultury, jak i mieszkańców regionu. Niezmiernie istiotne jest, że impreza ta odbywa się w Niepokalanowie - miejscu wyjątkowym w tradycji polskiego katolicyzxmu. Prezentowane tu dzieła zyskują wymiar szczególny, stając się świadectwem naszego przywiązania do wartości ewangelicznych i checi pogłębiania duchowej wspólnoty ze wszystkimi chrześcijanami, niezależnie od dzielących ich różnic kulturowych i historycznych. Owo dążenie do jedności i porozumienia, do poszanowania inności nabiera wyjątkowego znaczenia w roku jubileuszowym całego chrześcijaństwa.
Festiwal z pewnością bedzie okazją do refleksji nad rolą i znaczeniem religii w otaczajacym świecie. Mam jednak nadzieję, że stanie się on także źródłem satysfakcji płynącej z faktu, że kultura katolicka rozwija się pomyslnie, nie poddając się trudnościom wynikajacym z transformacji państwa, ani też zalewowi światowej kultury masowej. Jej twórcy i animatorzy idą z duchem czasu - umieją znaleźć środki ekspresji i sposoby przekazu najbardziej odpowiadajace wrażliwości współczesnego Europejczyka. Potrafią też włączyć tę kulturę w nurt przemian w naszym kraju, wykorzystać do jej tworzenia energie środowisk lokalnych i wielkie szanse działania, któe pojawiły się po reformie samorządowej. Te właśnie cechę niepokalanowskiego festiwalu uważam za niezwykle istotną, w niej bowiem tkwi zalążek dalszego rozwoju kultury katolickiej, która- czerpiąc z rodzimych korzeni - będzie wprowadzać obywateli "małych ojczyzn" w szeroki nurt kultury powszechnej.
Jestem przekonany, że XV MiedzynarodowyKatolicki Festiwal Filmów i Multimediów Niepokalanów 2000 przyniesie Państwu wiele niezapomnianych przeżyć oraz radosci, jaką ludziom wyznajacym te same ideały daje wpólne przeżywamnie wzruszeń artystycznych. Gorąco tego Państwu życzę.

                                                                                                                           /-/ Janusz Onyszkiewicz

 

Prof. dr hab. Andrzej Stelmachowski
Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"

    Pozdrawiam jak najserdeczniej kolejny, podwójnie jubileuszowy Festiwal Filmów Katolickich.
W br przxypada  bowiem już 15-ty Festiwal w Niepokalanowie, z powtóre rok 2000 jest wielkim świętem całego Chrześcijaństwa.
    Zauważamy, że coroczne Festiwale pełniąrolę szczególną, chociaż nie przez wszystkich zauważalną, mianowicie role świadka, świadka przemian postaw ludzkich, rozwoju Koscioła, a także współczesnych dramatów. Dla wszystkich tych, któzy zajmują soę sprawami polonijnymi szczególne znaczenie mają te filmy, które ilustrją gwałtowne odrodzenie życia religijnego, ale i polskiego na Wschodzie. Aby ich było jak najwięcej.
    Życzmy sobie, by tegoroczny Festiwal dawał świadectwo tym wyzwaniom, któe niesie ze sobą przełom Tysiąclecia.       

                                                                                                                            /-/  Andrzej Stelmachowski


Arcybiskup Szczepan Wesoły
Delegat Prymasa Polski
Duszpasterstwo dla Polaków Zagranicą

    Gratuluję wszystkich osiągnięć w roku ubiegłym , których było niemało. Równocześnie życzę wiele Bozego błogosławieństwa w Roku Jubileuszowym, by był owocny w ewangelizacji poprzez film

                                                                                                                        /-/ abp Szczepan Wesoły