XV Międzynarodowy Katolicki Festiwal Filmów i Multimediów Niepokalanów 
The 15th International Catholic Film and Multimedia Festival Niepokalanov 2000
Katolickie Stowarzyszenie Filmowe / Catholic Film Association
ul. Barska 2; 02-315 Warszawa, POLSKA
tel/fax. (+48-22) 823-44-89; (+48-22) 668-71-08
Internet:
www.warszawa.org.pl/niepokalanow
e-mail:
gutowski@waw.pdi.net
; NIP: 522-10-04-022;
Konto Bankowe: PBK IX O w Warszawie; ul. Nowogrodzka 50
nr 11101040-800990-2700-1-79
Biuro Festiwalu / Festiwal Office: Ośrodek Formacyjny Rycerstwa Niepokalanej Niepokalanów-Lasek ul. Teresińska 32;
tel/fax . (+48 - 46) 861 53 10 ; tel. (+48 - 46) 861 53 59

KOMITET ORGANIZACYJNY FESTIWALU (telefony ważne w dniach od 22 maja do 28 maja 2000 roku)

Zygmunt Gutowski – dyrektor Festiwalu; prezes KSF tel. 0-604 771 582, tel. 0-602 126 206
o. Stanis
ław M. Piętka – Prezes Narodowy Stowarzyszenia Rycerstwa Niepokalanej tel.(0-46) 861 53 59
Andrzej Januszewski – wicedyrektor Festiwalu, redaktor naczelny Biuletynu tel. 0-603 343 899,
Wiesław Domagalski – wicedyrektor ds. organizacyjnych Festiwalu tel. 0-601 290 780
Romuald Lech Wierzbicki – wicedyrektor Festiwalu, sekretarz Jury tel. 0-602 344 885
Danuta Stachyra - kierownik Biur
a Festiwalu tel. 0-604 455 824
===================================================================

BIULETYN PRASOWY NR 3 Z DNIA 23 MAJA 2000 ENGLISH
Redakcja Biuletynu: tel. 0-603 343 899; e-mail:
gutowski@waw.pdi.net


Wtorek 23 maja 2000 roku to drugi dzie
ń Międzynarodowego Katolickiego Festiwalu Filmów i Multimediów Niepokalanów 2000. Jako pierwszy, w tym dniu, został wyświetlony film pt. „Wojciecha Ziembińskiego Droga Niepodległości” Andrzeja R. Arwara prezentujący osobę Wojciecha Ziembińskiego jako działacza niepodległościowego trwającego niezłomnie przy wyznawanych wartościach niezależnie od prześladowań i choroby. Kolejny film pt. „Stworzyć wiatr” Mariusza Malca – to tryptyk opisujący pasje fotograficzne Stanisława Markowskiego. Trzyminutowy program telewizyjny pt. „Święty Antoni” w reżyserii Krzysztofa Żurowskiego był próbą odpowiedzi na pytanie: Dlaczego św. Antoni jest patronem od rzeczy zagubionych? Kolejnym filmem zaprezentowanym na festiwalu był film pt. „Bez murów” Izabeli Stapf, który został zaczerpnięty z niezależnego katolickiego miesięcznika wydawanego przez więźnia. Film Janusza Grzegorza Pogorzelskiego z Kanady pt. „Fascynacja” opowiada o życiu i twórczości artysty malarza Stanisława Konarz-Konarzewskiego.
Popołudniową projekcję rozpoczął film dokumentalny „Kawał życia Edmunda Majkowskiego – rzeźbiarza” w reżyserii Janusza Horodniczego i Krzysztofa Wojciechowskiego. Tytułowy bohater traci w wypadku prawą rękę. Dzięki cudownemu zabiegowi, rzeźbiarz, przekonany o pomocy Bożej, znów tworzy. Podczas projekcji filmu na sali był obecny główny bohater filmu – p. Edmund Majkowski z wspierającą go w przezwyciężaniu choroby żoną. Następnie emitowany z cyklu „Za szklaną ścianą” pt. „Autyzm”, Magdaleny Lewandowskiej zachęca widza do idei integracji dzieci niepełnosprawnych z ich rówieśnikami. Podczas wyświetlania filmu, na sali projekcyjnej obecna była Magdalena Lewandowska i mama Pauliny – autycznej dziewczynki. W dniu dzisiejszym zaprezentowany został program katechetyczny Zbigniewa Kucharskiego „Czy wiesz, że...” dotykający problemu nadmiernego spożywania alkoholu. Kolejny film to „Żyć
aż do końca”, Barbary Pawłowskiej porusza temat śmierci, który przez wielu traktowany jest jak tabu, chociaż to jedyny pewnik naszego życia.

Następnie zaprezentowano film Telewizji Niepokalanów: „Ukrzyżowany na Ukrainie” w reżyserii Magdaleny Iwińskiej, program telewizyjny Telewizji Kablowej w Śremie pt.„Piękno starości”, reż.Małgorzata Jurgowiak, amatorski film „Eustachia i głodne duchy” w reż.Albert Zawada, program telewizji kablowej z Koła pt „W szkole babci Krychy” w reż.Krystyna Jakubowski z nagrodzonego na poprzednich festiwalach cyklu „Opowieści Babci Krychy” oraz filmy amatorskie: „Pierwsze uderzenie”, reż.Leon Daniel i „Okno” (reż. Kacper Czubak). Wieczorem zaprezentowano wspomnienia kolegów szkolnych Papież w filmie „Całopalenie”, reż.Ewa Świecińska. Wydzarzeniem wieczoru była nowa wersja jubileuszowa filmu „Jezus” opartego na Ewangelii św. Łukasza, przygotowana przez Millennium Films International – Biuro Ewangelizacji Jubileuszowej w Częstochowie. Jest to inicjatywa, której celem jest odpowiedź na wezwanie Ojca Św. Jana Pawła II o Nową Ewangelizację w Kościele i na świecie.(kontakt . www.filmjezus.pl e-mail: dystybucja@filmjezus.pl
W
środę Festiwal gościć będzie ks. Prymasa. Prezentowane będą filmy Aliny Czerniakowskiej i Krzysztofa Nowaka Tyszowieckiego o losach żołnierzy Armii Krajowej oraz filmy o spotkaniach młodzieży w Lednicy i ewangelizacji podczas polskiego Woodstock.W czwartek projekcje filmów zagranicznych, zaś o godzinie 14.oo rozpoczynają się prezentacje programów radiowych z nagrodą główna Marszałka Sejmu – Macieja Płażyńskiego oraz nagrań muzycznych i stron internetowych. Uroczyste zakończenie w sobotę o godz. 20.oo w Galerii Jana Pawła II Fundacji Państwa Porczyńskich w Warszawie. Zainteresowani obecnością na uroczystym rozdaniu nagród winni skontaktować się z Biurem Festiwalu Niepokalanów 2000 w Niepokalanowie Lasku przy ul. Teresińskiej 32. telefon i fax: (046) 861-53-10. Serdecznie zapraszamy do udziału w Festiwalu. Zapraszamy do Niepokalanowa i Warszawy.
Przypominam, że szczegółowe informacje o Festiwalu można znaleźć
w internecie na stronach www.warszawa.org.pl/niepokalanow e-mail – gutowski@waw.pdi.net (aj, zg)

.