XV Międzynarodowy Katolicki Festiwal Filmów i Multimediów Niepokalanów 
The 15th International Catholic Film and Multimedia Festival Niepokalanov 2000
Katolickie Stowarzyszenie Filmowe / Catholic Film Association
ul. Barska 2; 02-315 Warszawa, POLSKA
tel/fax. (+48-22) 823-44-89; (+48-22) 668-71-08
Internet:
www.warszawa.org.pl/niepokalanow
e-mail:
gutowski@waw.pdi.net
; NIP: 522-10-04-022;
Konto Bankowe: PBK IX O w Warszawie; ul. Nowogrodzka 50
nr 11101040-800990-2700-1-79
Biuro Festiwalu / Festiwal Office: Ośrodek Formacyjny Rycerstwa Niepokalanej Niepokalanów-Lasek ul. Teresińska 32;
tel/fax . (+48 - 46) 861 53 10 ; tel. (+48 - 46) 861 53 59

KOMITET ORGANIZACYJNY FESTIWALU (telefony ważne w dniach od 22 maja do 28 maja 2000 roku)

Zygmunt Gutowski – dyrektor Festiwalu; prezes KSF tel. 0-604 771 582, tel. 0-602 126 206
o. Stanis
ław M. Piętka – Prezes Narodowy Stowarzyszenia Rycerstwa Niepokalanej tel.(0-46) 861 53 59
Andrzej Januszewski – wicedyrektor Festiwalu, redaktor naczelny Biuletynu tel. 0-603 343 899,
Wiesław Domagalski – wicedyrektor ds. organizacyjnych Festiwalu tel. 0-601 290 780
Romuald Lech Wierzbicki – wicedyrektor Festiwalu, sekretarz Jury tel. 0-602 344 885
Danuta Stachyra - kierownik Biur
a Festiwalu tel. 0-604 455 824
===================================================================

BIULETYN PRASOWY NR 5 Z DNIA 24 MAJA 2000 ENGLISH
Redakcja Biuletynu: tel. 0-603 343 899; e-mail:
gutowski@waw.pdi.net


Fotoreportaż

W trzecim dniu Festiwalu w środę prezentowane były filmy Aliny Czerniakowskiej i Krzysztofa Nowaka Tyszowieckiego o losach żołnierzy Armii Krajowej. W południe Festiwal odwiedził ks. Prymas Józef Glemp, który od wielu lat sprawuje osobisty patronat nad Festiwalem. Prymas był obecny na projekcji filmu "Przystanek w drugą stronę" Komorowskiego o próbie ewangelizacji zagubionej, pijanej i narkotyzującej się młodzieży podczas organizowanego przez Jerzego Owsiaka polskiego Woodstock w Żarach. Prymas powiedział m.in...."Takie filmy zmuszają nas do zastanowienia, gdzie idziemy, czy wolność którą mamy wykorzystujemy dla dobrych, czy dla złych celów. Miedialne, wizualne środki przekazu są tak ważne, by formować lepszego człowieka. Należy przewciwstawiać się dzikiej subkulturze. Jest to obowiązek Kościoła i jestem wdzięczny, że są ludzie, którzy to rozumieją i wchodzą w ten świat, by go zmieniać. Duch Święty działa, ale robi to często naszymi rękami. To jest Nowa Ewangelizacja, o której mówi Ojciec Święty, wchodzenie w nowe tysiąclecie, w którym pióro i rękopisy zostaną zastąpione komputerami.Wszystkim działającym na rzecz Festiwalu serdecznie dziękuję. Były krytyczne chwile Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego, ale dzięki wytrwałości, którą wspierali Franciszkanie i Bożej nadziei to wszystko minęło i widać dalszy rozwój. Nie potrafimy jeszcze być może ocenić roli Festiwalu w Niepokalanowie, ale skoro po 15 latach - mimo bardzo skromnego początku - możemy dziś oglądać setki filmów dokumentalnych i również filmy fabularne - oznacza to wielki rozwój i potwierdza zapotrzebowanie na taką formę przekazu prawdy. Dziękuję Ojcom Franciszkanom, że mimo wielu obowiązków, pielgrzymów, pracy klasztornej, mieli odwagę zaryzykować podjęcie tych nowych form, które są bardzo bogate i dla wiele ludzi, zwłaszcza starszych, trudne do zrozumienia,ale niezmiernie ważne, by wszystko co nazywamy kulturą mogło nadal służyć człowiekowi." W czwartek przewidziane są projekcje filmów zagranicznych z 12 krajów, zaś o godzinie 14.oo rozpoczynają się prezentacje programów radiowych z nagrodą główna Marszałka Sejmu – Macieja Płażyńskiego oraz nagrań muzycznych i stron internetowych.
Uroczyste zakończenie w sobotę o godz. 20.oo w Galerii Jana Pawła II Fundacji Państwa Porczyńskich w Warszawie. Zainteresowani obecnością na uroczystym rozdaniu nagród winni skontaktować
się z Biurem Festiwalu Niepokalanów 2000 w Niepokalanowie Lasku przy ul. Teresińskiej 32. telefon i fax: (046) 861-53-10. Serdecznie zapraszamy do udziału w Festiwalu. Zapraszamy do Niepokalanowa i Warszawy.
Przypominam, że szczegółowe informacje o Festiwalu można znaleźć
w internecie na stronach www.warszawa.org.pl/niepokalanow e-mail – gutowski@waw.pdi.net (aj, zg)

.