XX Międzynarodowy Katolicki Festiwal Filmów i Multimediów
the 20th International Catholic Film and Multimedia Festival
Biuro Festiwalu: Katolickie Stowarzyszenie Filmowe
ul. Barska 2; 02-315 Warszawa - POLSKA
tel./ fax (+48-22) 823-44-89; tel. (+48-22) 668-71-08

e-mail : festiwal@isf.pl ; gutowski@waw.org.pl
Internet: www.warszawa.org.pl/niepokalanow

                       XX MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL NIEPOKALANÓW 2005
                II POLONIJNY PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI AUDIOWIZUALNEJ 2005
            Termin Festiwalu: 24-30 maja 2005  /  Festival will take place: 24-30 of May, 2005
                              Karta udziału - Entry Form
(proszę wypełnić na maszynie lub pismem drukowanym / please use typewriter or write in block letters)
     Termin zgłoszeń - 31 stycznia 2005 roku /     The Deadline - January, 31th, 2005

Zgłaszam :
I am sending in:
film fabularny
feature film
film dokumentalny
documentary film
program TV
TV program
program edukacyjny educational program
  film amatorski
amateur film
program radiowy
radio program
program multimedialny
multimedia
strona Internetu
Internet web sites
Tytuł oryginału Original title  
Tytuł angielski
English title
 
Tytuł polski
Polish title
 
Reżyser / Autor Director / Author   Adres / Address

Telephone -
Fax
E-mail
 
Scenarzysta
Script
 

 

Adres /Address

Telephone -
Fax
E-mail

 
Producent (firma)
Producer
  Adres /Address

Telephone -
Fax
E-mail

 
Dystrybutor
World Sales
  Adres /Address

Telephone -
Fax
E-mail

 
Zdjęcia
Photography
  Adres /Address

Telephone -
Fax
E-mail

 
Montaż
Editing
 
Muzyka
Composer
 
Główni aktorzy
Main actors
 
Kraj i rok produkcji
Country and year
of production
 
Język:
Language:
oryginału /  original dubingu / of dubbing napisów / of subtitles listy dialogowej / of script
Dane techniczne oryginału
Technical data
of the master
16 mm          35 mm
Betacam           DV               Umatic
SVHS VHS       VHS    Inny
Czas projekcji

Running time _____ min ____s

Miejsce i data premiery
Locate and date of first performance
Na jakim festiwalu był pokazywany ?
At what festivals has the film been shown before ?
Nagrody i wyróżnienia
Prizes or mentions

Krótka tre
ść filmu

(maks. 60 słów)

Brief synopsis
(max. 60 words)

 

 

 

 

Reżyser
/ Director


Nota biograficzna /
Biographical note
 

Prosimy przesłać zgłoszenie wraz z przeglądową kasetą wideo VHS lub płytą CD,
z listą dialogową w języku polskim lub angielskim na dyskietce lub CD-ROM oraz materiałami promocyjnymi (zdjęcia, plakaty itp). Po zakwalifikowaniu do konkursu należy dostarczyć
listy dialogowe w obu językach
i możliwie najwyższej jakości materiały do prezentacji.

Kaseta przeglądowa wraz z materiałami promocyjnymi pozostaje w Archiwum Festiwalu i może być wykorzystwye
w celach edukacyjnych i promocyjnych.

Send please enclosed demo-cassette video VHS, audiocassette, CD, script in English or Polish
on diskiette or CD-ROM and advertising materials. After acceptance to the final contest the scripts must be delivered in both languages and the best avaliable quality materials for presentation.
Demo cassettes or compact discs and advertising materials will be left in the Festival Archive and may be used for educational

and promotional purposes


O   Akceptuję emisją filmu w Katolickiej Telewizji w Polsce - bezpłatnie........ /odpłatnie ok......USD
O   Akceptuję dystrybucję kaset lub DVD w Polsce i innych krajach - bezpłatnie........... /ew. odpłatnie ok......USD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O   I am interested to show the film in the Catholic Television in Poland  - free of charge / cost appr.........USD
O   I am interested to distribute viedocassette or DVD  - free of charge.............. / cost appr.........USD

.............................; data/ the date................................. .                      podpis / signature.............................