POLONIJNY PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI AUDIOWIZUALNEJ "POL-AV 2004"
                                                           zgłoszone filmy, programy radiowe, strony internetowe - stan na 5 maja 2004

Nr kat

   Tytuł

Czas

  Autor

  Producent

  strona www

PF-01      Włochy 2003 - Pielgrzymka
     Katolickiego Radia Chicago
   ks. Władysław Takuski      CVA Chicago -
     USA
PF-02      Zjazd Gwiazdzisty 2004
      (program multimedialny)
40 min   Roman Guńka       Trinec -
      Republika Czeska
Sfotografowane cyfrową kamerą Igrzyska sportowe młodzieży  ze szkół z polskim jezykiem nauczania. Igrzyska organizowane są rokrocznie staraniem rodziców przy wsparciu sponsorów i Konsulatu Genralnego RP w Ostrawie
PF-03        Jest mogiła w Stonawie...   Stanisław Orszulik       Stonava -
  Republika Czeska
Rejestracja uroczystości wspomnieniowej poświęconej 20 poległym i pomordowanym  w 1919 r przez legiony czeskie żołnierzom 12 Pułku Piechoty Ziemi Wadowickiej. Mogiła ta była bezimienna przez 76 lat z powodu sytuacji politycznej na Zaolziu.
PF-04       Jeden dzień z życia
         prof. Shugara
38 min   Krystyna Rudowska     Akademicka Telewizja
    Naukowa  - ICMM UW
     - Warszawa,Polska
       www.atvn.pl
Film ukazuje jeden dzień z dynamicznego życia naukowca. Profesor David Shugar urodził się w 1915 roku, a cztery lata później wyemigrował do Kanady. W roku 1952 powrócił do Polski, ale nie posiada obywatelstwa polskiego. Ponad 50 lat budował polską biofizyke i kierowany przez siebie Instytut Biochemii i Biofizyki. Otrzymał wiele nagród i wydał kilkaset publikacji. Nadal jest aktywny zawodowo
PF-05       Collegium   Aleksandra Padlewska       Kanadyjskie
      Towarzystwo
    Przyjaciół KUL,
   Ottawa - Kanada
PF-06 .  Kanadyjskie Kaszuby cz.I.   Henryk Bartul      Mississauga -
      Kanada
PF-07   .   Drogi mojego zycia -
        Stanislaw Jasinski
  Henryk Bartul       Mississauga -
      Kanada
PF-08     Dzieci Gen. Andersa   Henryk Bartul      Mississauga -
     Kanada
PF-09     Park Dziedzictwa
   Kaszubskiego w Kanadzie
  Henryk Bartul     Mississauga -
    Kanada
PF-10   " Śladami perwszych
    Zmartwychwstańców"
    w Paryżu,   Rzymie i Mentorelli;
   ks. Marian Szablewski     Adelaida -
    Australia
PF-11    "Kosciuszko pod Racławicami"    ks. Marian Szablewski   Adelaida -
   Australia
PF-12        "Sanktuaria
      Zmartwychwstańcow -
Mentorella  i Kahlenberg".
   ks. Marian Szablewski    Adelaida - 
   Australia
PF-13      Szkic do portretu
     Mołdawskiej Polonii
45 min   Justyna Ziółkowska   TV Polonia      Spotkanie z Polonią zamieszkałą w
    Republice Mołdawa, gdzie amieszkają
    potomkowie emigracji popowstaniowej
PF-14       Zawsze tu mieszkałam,
   jeszcze przed urodzeniem
30 min?    Krzysztof Kubiak   TV Polonia      Spotkania z mieszkańcami Lwowa
  - impresja   na temat historii i współczesności
     miasta z perspektywy zwykłych ludzi o
      polskich korzeniach
PF-15    Polacchi a Maremma 30 min    Robert Małecki, Renata Małecka, Lucyna Wielgosz    Stowarzyszenie
   Polsko-Włoskie
       Follonica,
        Włochy
     Emitowany w pierwszy i drugi poniedziałek        miesiąca w Telewizji Teletirreno program        informacyjno-lokalny poświęcony
      promowaniu kultury polskiej i ciekawych        turystycznie ragionów Polski we Włoszech.
     co stanowi realizację projektu
      Stowarzyszenia "Przyjaciele na świecie"
   Programy Radiowe
PR-01     Moja Ameryka
48 min   Małgorzata Schulz-Furman       Los Angeles
           - USA
     Radiowa opowieść o USA, zawiera wywiady
   z Polakami mieszkającymi w Kalifornii - jak
     żyją, dlaczego tu przyjechali i jak widzą
      Amerykę. Wszyscy rozmówcy są ludźmi
   sukcesu jak prof. Janusz Supernak, Z rozmów
   wyłania się obraz wspaniałej Ameryki jako
   miejsca, gdzie można zrobić karierę, co jest
    jednak jedynie częścią prawdy o USA.
PR-02    Godzina "W" 60 min   Leonard Gaweł, B. Rybka        Mississauga,
          Kanada
    Ukazanie tragedii upadku Powstania
    Warszawskiego. Heroizm wyrażony prozą,
    wierszem, muzyką i efektami specjalnymi w
    wykonaniu autentycznych powstańców, co
    daje szczególną siłe i wyraz. Czas audycji
    powiązany z z symbolem Godziny W
     i podkreśla mimo ogromnego matreriału
     jej zwarty charakter.
   Fotografie Cyfrowe
PF-01    Jam Polak...     Słowo Ojczyste -    Grodno - Białoruś
PD-02    Moja Ojczyzna     Słowo Ojczyste -    Grodno - Białoruś
     Strony Internetowe
PI-01

       Listy z daleka 
          na internecie:

 

  Leokadia Komaiszko        Belgia www.polonia.be/Listy-z-daleka/lzd.htm
PI-02

      Tom o Polakach
          na Wschodzie
    

   Leokadia Komaiszko          Belgia www.polonia.be/Polonia_w_belgii
PI-03           Twoja Gazeta      Stefan Krajewski           Laatzen
         - Niemcy
       www.twoja-gazeta.de  
PI-04           Polonika      Halina Iwanowska            Wiedeń -              Austria        www.polonika.at
PI-06          Polonais      Halina Walasek           Belgia         www.polonais.be
PI-07          Nasza Gazetka       Tadeusz M. Kilarski          Szwajcaria        www.nasza-gazetka.com