Program Festiwalu “Niepokalanów 2006”

Środa 17 maja 2006 / Wednesday, May, 17th

09.00 Akredytacja uczestników Festiwalu / Registation of Participants

 

Uroczystość Otwarcia Festiwalu / Festival Opening Ceremony

Bazylika / Basilic

10.00 Msza Św. Inauguracyjna / Opening Holy Mass

10.45 Koncert Inauguracyjny/ Opening Concert
Warszawski Zespół Artystyczny Wars Cantabile im. Arkadiusza Janaszka,
przy fortepianie Janusz Tylman, prowadzenie Ryszard Nowaczewski

Sala św. Bonawentury / St. Bonaventura' s Hall

11.15 Uroczyste rozpoczęcie Festiwalu / Open Ceremony of the Festival

12.00 A SUA IMMAGINE: DAVANTI A DIO, DAVANTI AGLI UOMINI

In his own image. In front of God, in front of men

Na Jego podobieństwo: Przed obliczem Boga, przed obliczem człowieka

reż./dir. Fabrizio Truini

prod. RAI - Laura Misiti, Roma, Włochy

4229 25' program telewizyjny

12.30 Beskidzki mędrzec

reż./dir. Krzysztof Hudzik

prod. Radio eR, Lublin, Polska

0461 26' reportaż radiowy Polska 2005

13.30 Obiad / Lunch

14.30 Mały Brat - Karol de Foucauld

Little Brother – Charles de Foucauld

reż./dir. Krzysztof Żurowski

prod. TVP S.A., Warszawa, Polska

4264 50' dokumentalny

15.25 Tu jest mój dom

There is my home here

reż./dir. Jadwiga Nowakowska

prod. TVP S.A. AgencjaProdukcji Filmowej, Warszawa, Polska

4247 30' dokumentalny

16.00 Kawa / Coffee

16.15 Chaco ... na bezdrożach świadomości

reż./dir. Piotr Zarębski

prod. MARTA TV & FILM, Łódź, Polska; TVP SA Program 1, Warszawa, Polska

4211 46' dokumentalny

17.05 PĚŠÁK BOŽÍ

GOD´S PAWN

Boży pionek

reż./dir. O.Leoš Ryška SDB, Nadežda Urbaskova

prod. Arcibiskupstvi olomoucke, Olomouc, Czechy

4218 45' dokumentalny

18.15 Kolacja / Dinner

19.00 Czas na refleksje / Reflexion time

19.35 Mosaic of a Missionary

Mozaika misjonarza

reż./dir. Fr. Robin Gomes SDB

prod. Bandel Church, Houughly P.O., India

4228 29' dokumentalny

20.10 Frontiera Mongolia

Frontier Mongolia

Granica Mongolii

reż./dir. Carlo De Biase. Paola Corneli De Biase

prod. Paola Corneli de Biase, Roma, Włochy

4203 25' program telewizyjny

20.40 Prawosławnyj Rim - Prigłoszenije k połomniczestwu

Orthodox Rome, Invitation to Pilgrimage

Prawosławny Rzym - Zaproszenie do Pielgrzymki

reż./dir. Nikołaj Goriaczkin

prod. Mark Riedemann - Kirche in Not, Bischof-Kinderman, Niemcy

4204 41' dokumentalny

21.25 Matuska

reż./dir. Marek Polacek

prod. Slovak Television, Bratislava, Słowacja

    1. 26' dokumentalny

Czwartek 18 maja 2006 / Thursday, May, 18th

07.40 Jutrznia / Matins

08.00 Śniadanie / Breakfast

09.00 Reporter Papieża

Reporter of the Pope

reż./dir. Paweł Woldan

prod. TVP SA Oddział w Krakowie, Kraków, Polska

4256 40' dokumentalny

09.45 Pomarańcze od Papieża

Oranges from the Pope

reż./dir. Krzysztof Żurowski

prod. TVP S.A., Warszawa, Polska

4261 32' dokumentalny

10.25 Kawa / Coffee

10.40 Pociąg Warszawa - Rzym

The train Warsaw - Rome

reż./dir. Ewa Borzęcka

prod. TVP S.A. AgencjaProdukcji Filmowej, Warszawa, Polska

4286 48' dokumentalny

12.00 Msza Św. / Holy Mass

13.00 Obiad / Lunch

14.00 PÓJDŹ ZA MNĄ - Testament Jana Pawła II

FOLLOW ME - Testament of John Paul II

reż./dir. Wanda Różycka-Zborowska

prod. TV Promotion Fortele, Warszawa, Polska

4311 64' dokumentalny

15.10 Quella parte di anima chiamat corpo: Il Calvario di Karol Wojtyla

That Part of Soul Known As the Body: Pope John Paul's Calvary

Cząstka duszy zwana Ciałem: Kalwaria Karola Wojtyły

reż./dir. Stefano Rizzelli

prod. RAI Educational, Rome, Włochy

4226 53' dokumentalny

16.10 Kawa / Coffee

16.25 Nie bojsia! Ja molius za tiebia!

Don't be afraid! I pray for you!

Nie lękaj się! Modlę się za ciebie

reż./dir. Tamara Jakżyna

prod. Kongres Polaków w Rosji, Moskwa, Rosja

4201 80' dokumentalny

18.15 Kolacja / Dinner

19.00 Czas na refleksje / Reflexion time

19.30 Nasza modlitwa

Our Prayer

Nasza modlitwa

reż./dir. Anna Matusiak, Anna Miłek

prod. Wydawnictwo AZ Sp. z o.o., Kraków, Polska

4251 18' dokumentalny

19.55 Chłopcy z Niepokalanowa

Boys from Niepokalanow

reż./dir. Hanna Borucka

prod. TVP S.A. Program 3, Warszawa, Polska

4297 18' dokumentalny

20.15 Prymaki

reż./dir. Uladzimir Bokun

prod. Studio "5-th element", Minsk, Białoruś

4227 39' dokumentalny

21.00 Śladami przeszłości

With reminders of the past

Śladami przeszłości

reż./dir. Justyna Ziólkowska

prod. TVP S.A. Telewizja Polonia, Warszawa, Polska

    1. 29' program telewizyjny

Piątek 28 maja 2006 / Friday, May, 28th

07.40 Jutrznia / Matins

08.00 Śniadanie / Breakfast

09.00 – 11.45 Przesłuchania programów radiowych

08.45 Cud nad Wisłą

The Miracle of the Vistula

reż./dir. Krzysztof Nowak-Tyszowiecki

prod. Muzeum Historyczne Warszawy, Warszawa, Polska

4284 41' dokumentalny

09.30 Kresowe nekropolie - odc. 1- Matka i serce syna

Boreland necropoles – segm. 1 – Mother and heart of the son

reż./dir. Małgorzata Bożek, Jerzy Oleszkowicz

prod. TVP SA Oddział w Rzeszowie, Rzeszów, Polska

4287 12' dokumentalny

09.45 Kresowe nekropolie - odc. 2 - Wzgórza Antokolu

Boreland necropoles – segm. 2 – Artocol Hills

reż./dir. Małgorzata Bożek, Jerzy Oleszkowicz

prod. TVP SA Oddział w Rzeszowie, Rzeszów, Polska

4288 13' dokumentalny

10.05 Kawa / Coffee

10.20 Zwyczajny bohater

An Ordinary Hero

reż./dir. Leszek Wiśniewski, Jan Tarczyński

prod. TVP S.A. Agencja Produkcji Audycji, Warszawa, Polska

4248 50' dokumentalny

11.10 Człowiek w mundurze

Man in uniform

Człowiek w mundurze

reż./dir. Marek Nowakowski

prod. TVP SA Oddział w Poznaniu, Poznań, Polska

4209 19' dokumentalny

14.00 – 18.00 Przesłuchania programów radiowych

14.00 Miłość

Love

reż./dir. Andrzej Barszczyński

prod. Goethe Instytut, Warszawa, Polska; Andrzej Barszczyński, Warszawa, Polska

4294 8' dokumentalny

14.15 Proboszcz Majdanka

Parish priest from Majdanek

reż./dir. Grzegorz Linkowski

prod. Link Art. Film, Lublin, Polska

4224 50' dokumentalny

15.10 Dzwon przebaczenia

The Bell of Forgiveness

reż./dir. Beata Hyży-Człopińska

prod. TVP SA Oddział w Białymstoku, Białystok, Polska

4252 26' dokumentalny

15.40 Ci co powrócili

reż./dir. Krzysztof Wojciechowski

prod. TVP S.A. Telewizja Polonia, Warszawa, Polska

4315 22' dokumentalny

16.10 Kawa / Coffee

16.25 ...es te?

... And you?

… A ty ?

reż./dir. Ferenc Boldvai

prod. Boldvai Ferenc, Budapest, Węgry

4214 16' amatorski

16.45 Szabad ledy

Be free

Bądź wolny

reż./dir. Ferenc Boldvai

prod. Boldvai Ferenc, Budapest, Węgry

4215 16' amatorski

17.05 Apriori

reż./dir. Jakub Jarzyński "Caban"

prod. Caban Film, Łódź, Polska

4232 4' amatorski

17.15 Kiedy pragniesz

Desire

reż./dir. Leszek Hendzel

prod. AKF "Sawa", Warszawa, Polska

4250 4' amatorski

17.25 Chotej

Hotey

reż./dir. Natalia Belajeva

prod. Sankt-Peterburgski Panstwowy Uniwersytet Kina i Telewizji, Rosja

4301 10' fabularny

17.40 In Jesus' Name (7)

W Imię Jezusa (7) - A miłości bym nie miał

reż./dir. Soo Young Jung

prod. Mondo TV, Roma, Włochy

4291 26' edukacyjny

18.15 Kolacja / Dinner

19.00 Czas na refleksje / Reflexion time

19.30 Tree of Life

Drzewo życia

reż./dir. Leo Thaddeus

prod. Jesusyouth International Office, Cochin - Kerala, India

4272 45' dokumentalny

20.20 Szansa na życie - Zachować pamięć

Chance of living - To keep the memory

reż./dir. Monika Jargot-Kędzierska

prod. Wytwórnia Filmowa "Dydakta", Warszawa, Polska

4303 9' program telewizyjny

20.35 Szansa na życie - Być razem

Chance of living - To be together

reż./dir. Monika Jargot-Kędzierska

prod. Wytwórnia Filmowa "Dydakta", Warszawa, Polska

4304 14' program telewizyjny

20.55 My,Wy,Oni - Tramwajarka

We, You, They – The tram driver

reż./dir. Urszula Sujka, Krzysztof Żurowski

prod. TVP SA Program 1, Warszawa, Polska

4277 25' program telewizyjny

21.25 Ewangelia na dachach - Wiara

reż./dir. Beata Mencel, Jarosław Dudała

prod. TVP SA Oddział w Katowicach, Katowice, Polska

4313 19' program telewizyjny

Sobota 20 maja 2006 / Saturday, May, 20th

07.40 Jutrznia / Matins

08.00 Śniadanie / Breakfast

09.00 KASIH YANG TAK HENTI MENGALIR

Love That Never Stops Flowing

Miłość nigdy nie ustaje

reż./dir. Isti Purwi Tyas Utami

prod. Studio Audio Visual Puskat, Yogyakarta, Indonezja

4213 55' dokumentalny Indonezja 2004

10.00 Kawa / Coffee

10.15 The life of St. Francis of Assisi

Życie św. Franciszka z Asyżu

reż./dir. Fernando Perez Valdes

prod. The Holy Family, Catholic video production, Queretaro, Meksyk

4217 32' amatorski Meksyk 2005

Przegląd informacyjny - Spotkania, dyskusje, prezentacje

1055 Il Papa e Roma

The Pope and Rome

Papież i Rzym

reż./dir. Maurizio Di Schino

prod. SAT2000, Rome, Włochy

4220 31' dokumentalny Włochy 2005

12.00 Msza Św. / Holy Mass

13.00 Obiad / Lunch

14.00 Gałązka rozmarynu

Twig of the rosemary

reż./dir. Ks. Marian Szablewski CR

prod. Zespół Teatralny Ottoway, Adelaide, Australia

4202 120' widowisko Australia 2004

16.05 Kawa / Coffee

16.20 Ostatni świadek

The last witness

reż./dir. Paweł Woldan

prod. TVP S.A. AgencjaProdukcji Filmowej, Warszawa, Polska

4255 55' dokumentalny Polska 2005

17.20 Pasterz z Kobanyi

Shepherd from Kobanyi

reż./dir. Marek Maldis

prod. TVP S.A. Telewizja Polonia, Warszawa, Polska

4249 45' dokumentalny Polska 2005

18.15 Kolacja / Dinner

19.00 Czas na refleksje / Reflexion time

19.30 – 21.00 Spotkania, dyskusje, prezentacje

Niedziela 21 maja 2006 / Saturday, May, 21th

07.40 Jutrznia / Matins

08.00 Śniadanie / Breakfast

09.00 – 11.45 Spotkania i dyskusje

11.30 Obiad / Lunch

Uroczystość zakończenia Festiwalu / Ending Festiwal Ceremony

Klasztor Niepokalanów / Niepokalanov Monastery

 

Bazylika / Basilic

13.00 Msza Św. / Holy Mass

14.00 Koncert Galowy/ Gala Concert
Warszawski Zespół Artystyczny Wars Cantabile im. Arkadiusza Janaszka,
przy fortepianie Janusz Tylman, prowadzenie Ryszard Nowaczewski

Sala św. Bonawentury / St. Bonaventura' s Hall

15.00 Ogłoszenie wyników Festiwalu i rozdanie nagród

Official ending of the Festival, handout of prizes

17.00 Agapa / Agape

18.00 - 20.00 Projekcje nagrodzonych filmów / Awarded films screening