Indeks reżyserów filmów konkursowych / directors of the films in competition index

Arwar, Andrzej R. 3015 Wojciecha Ziembińskiego ... 23 maja 09.00

Bednarczyk, ks. Rafał 3130 Jak ziarno rzucone w ziemię 22 maja 16.30

Coniker, Jerome F. 3117 Millennium of Hope ... 25 maja 15.45

Cox, Paul 3023 Molokai - the story of .... 25 maja 19.30

Czerniakowska, Alina 3094 Papież Polak 24 maja 20.35

Czerniakowska, Alina 3095 Zwycięstwo 24 maja 11.15

Czerniakowska, Alina 3096 Czy musieli zginąć? 24 maja 09.55

Daniel, Leon 3085 Pierwsze uderzenie 23 maja 17.40

Drobotowicz-Orkisz, Izabela 3006 Etyka seksualności 24 maja 16.15

Drobotowicz-Orkisz, Izabela 3007 Dramat aborcji 24 maja 16.39

Eglite, B. 3018 Recidivisti 25 maja 10.20

Fahy, Jim 3059 Croagh Patrick 25 maja 09.00

Gedrawiczus, Ludgardas 3058 Jedenaście klęczników 22 maja 17.05

Gorgol, Barbara 3127 Pole życia 24 maja 15.30

Hofman, Artur 3101 Imieniny Wszystkich Świętych 24 maja 17.15

Horodniczy, Janusz 3032 Kawał życia Edmunda ... 23 maja 14.00

Iwińska, Magdalena 3054 Ukrzyżowany na Ukrainie 22 maja 17.35

Jakubowski, Krystyna 3036 W szkole babci Krychy 23 maja 17.20

Jasiński, Ryszard 3058 Jedenaście klęczników 22 maja 17.05

Jasiński, Ryszard 3014 ... Ale pozostała muzyka 22 maja 12.55

Jurgowiak, Małgorzata 3041 Piękno starości 23 maja 16.45

Karimakwenda, Tererai 3078 Jubilee 25 maja 14.00

Kirsch, John 3098 Jezus 23 maja 20.10

Komorowski, Jacek 3113 Piątka z Poznania 22 maja 15.45

Komorowski, Jacek 3114 Przystanek w drugą stronę 24 maja 14.00

Komorowski, Jacek 3112 Lednica 2000 24 maja 14.30

Kotlarczyk, Teresa 3115 Prymas - trzy lata z tysiąca 22 maja 20.50

Kucharski, Zbigniew 3071 Czy wiesz, że ... 23 maja 15.00

Kujawski, Lech 3120 Klucze pozostawią w drzwiach 22 maja 14.30

Lewandowska, Magdalena 3040 Autyzm 23 maja 14.35

Makonese OP, Sr.Tendai 3078 Jubilee 2000 25 maja 14.00

Malec, Mariusz 3011 Stworzyć wiatr 23 maja 09.30

Mazzetti, Loris 3093 E sul Monte ....: "Pregate cosi..." 25 maja 11.00

Mutalenko, Oleg 3097 I woschodit dień 25 maja 09.30

Nowak-Tyszowiecki, Krzyszt. 3061 Akowcy 24 maja 09.00

Nowak-Tyszowiecki, Krzyszt. 3062 Tobie Ojczyzno 24 maja 10.45

Pawłowska, Barbara 3088 Żyć aż do końca 23 maja 15.30

Pogorzelski, Janusz Grzegorz 3025 Fascynacja 23 maja 10.55

Pracna, Lucie 3091 Ctyri sta let Mensich Bratru ... 25 maja 16.20

Rollny, Wanda 3026 Za wiarę i za ojczyznę 22 maja 15.05

Rostworowski, Andrzej 3022 Medjugorje a l'aube du troisieme... 25 maja 16.35

Rychlik, Bretislav 3121 Na trzisti sveta 25 maja 14.20

Sowiński, Zdzisław 3051 Oto ja, poślij mnie 24 maja 19.20

Stapf, Izabela 3057 Bez murów 23 maja 10.30

Sykes, Peter 3098 Jezus 23 maja 20.10

Wilowski, Andrzej 3065 Ale czad 24 maja 15.00

Wojciechowski, Krzysztof 3032 Kawał życia Edmunda ... 23 maja 14.00

Young, Cha-yun 3089 The Story of Grandmas 25 maja 11.25

Zarębski, Piotr 3125 Święta matka Kinga 24 maja 19.40

Zawada, Albert 3027 Eustachia i głodne duchy 23 maja 17.05

Świecińska, Ewa 3016 Całopalenie 23 maja 19.20

Żurowski, Krzysztof 3079 Słowa życia 22 maja 19.20

Żurowski, Krzysztof 3109 Św. Antoni 23 maja 10.20

 

Indeks oryginalnych tytułów filmów

Original film titles index

3058 Jedenaście klęczników 22 maja 17.05

3061 Akowcy 24 maja 09.00

3065 Ale czad 24 maja 15.00

3014 ... Ale pozostała muzyka 22 maja 12.55

3040 Autyzm 23 maja 14.35

3036 W szkole babci Krychy 23 maja 17.20

3057 Bez murów 23 maja 10.30

3016 Całopalenie 23 maja 19.20

3059 Croagh Patrick 25 maja 09.00

3091 Ctyri sta let Mensich Bratru Kapucinu 25 maja 16.20

3096 Czy musieli zginąć? 24 maja 09.55

3071 Czy wiesz, że ... 23 maja 15.00

3007 Dramat aborcji 24 maja 16.39

3093 E sul Monte Disse: "Pregate cosi..." 25 maja 11.00

3006 Etyka seksualności 24 maja 16.15

3027 Eustachia i głodne duchy 23 maja 17.05

3025 Fascynacja 23 maja 10.55

3097 I woschodit dień 25 maja 09.30

3101 Imieniny Wszystkich Świętych 24 maja 17.15

3130 Jak ziarno rzucone w ziemię 22 maja 16.30

3098 Jezus 23 maja 20.10

3078 Jubilee 2000 25 maja 14.00

3032 Kawał życia Edmunda Majkowskiego - rzeźbiarza 23 maja 14.00

3120 Klucze pozostawią w drzwiach 22 maja 14.30

3112 Lednica 2000 24 maja 14.30

3022 Medjugorje a l'aube du troisieme millenaire 25 maja 16.35

3117 Millennium of Hope through the Eucharist 25 maja 15.45

3023 Molokai - the story of father Damien 25 maja 19.30

3121 Na trzisti sveta 25 maja 14.20

3054 Ukrzyżowany na Ukrainie 23 maja 16.25

3051 Oto ja, poślij mnie 24 maja 19.20

3094 Papież Polak 24 maja 20.35

3113 Piątka z Poznania 22 maja 15.45

3085 Pierwsze uderzenie 23 maja 17.40

3041 Piękno starości 23 maja 16.45

3127 Pole życia 24 maja 15.30

3115 Prymas - trzy lata z tysiąca (wersja skrócona) 22 maja 20.50

3114 Przystanek w drugą stronę 24 maja 14.00

3018 Recidivisti 25 maja 10.20

3011 Stworzyć wiatr 23 maja 09.30

3109 Św. Antoni 23 maja 10.20

3079 Słowa życia 22 maja 19.20

3089 The Story of Grandmas 25 maja 11.25

3062 Tobie Ojczyzno 24 maja 10.45

3054 Ukrzyżowany na Ukrainie 22 maja 17.35

3015 Wojciecha Ziembińskiego Droga Niepodległości 23 maja 09.00

3026 Za wiarę i za ojczyznę 22 maja 15.05

3095 Zwycięstwo 24 maja 11.15

3125 Święta matka Kinga 24 maja 19.40

3088 Żyć aż do końca 23 maja 15.30

Indeks numerów katalogowych

Catalogue numbers index

3006 Etyka seksualności 24 maja 16.15

3007 Dramat aborcji 24 maja 16.39

3011 Stworzyć wiatr 23 maja 09.30

3014 ... Ale pozostała muzyka 22 maja 12.55

3015 Wojciecha Ziembińskiego Droga Niepodległości 23 maja 09.00

3016 Całopalenie 23 maja 19.20

3018 Recidivisti 25 maja 10.20

3022 Medjugorje a l'aube du troisieme millenaire 25 maja 16.35

3023 Molokai - the story of father Damien 25 maja 19.30

3025 Fascynacja 23 maja 10.55

3026 Za wiarę i za ojczyznę 22 maja 15.05

3027 Eustachia i głodne duchy 23 maja 17.05

3032 Kawał życia Edmunda Majkowskiego - rzeźbiarza 23 maja 14.00

3036 W szkole babci Krychy 23 maja 17.20

3040 Autyzm 23 maja 14.35

3041 Piękno starości 23 maja 16.45

3051 Oto ja, poślij mnie 24 maja 19.20

3054 Ukrzyżowany na Ukrainie 22 maja 17.35

3054 Ukrzyżowany na Ukrainie 23 maja 16.25

3057 Bez murów 23 maja 10.30

3058 Jedenaście klęczników 22 maja 17.05

3059 Croagh Patrick 25 maja 09.00

3061 Akowcy 24 maja 09.00

3062 Tobie Ojczyzno 24 maja 10.45

3065 Ale czad 24 maja 15.00

3071 Czy wiesz, że ... 23 maja 15.00

3078 Jubilee 2000 25 maja 14.00

3079 Słowa życia 22 maja 19.20

3085 Pierwsze uderzenie 23 maja 17.40

3088 Żyć aż do końca 23 maja 15.30

3089 The Story of Grandmas 25 maja 11.25

3091 Ctyri sta let Mensich Bratru Kapucinu 25 maja 16.20

3093 E sul Monte Disse: "Pregate cosi..." 25 maja 11.00

3094 Papież Polak 24 maja 20.35

3095 Zwycięstwo 24 maja 11.15

3096 Czy musieli zginąć? 24 maja 09.55

3097 I woschodit dień 25 maja 09.30

3098 Jezus 23 maja 20.10

3101 Imieniny Wszystkich Świętych 24 maja 17.15

3109 Św. Antoni 23 maja 10.20

3112 Lednica 2000 24 maja 14.30

3113 Piątka z Poznania 22 maja 15.45

3114 Przystanek w drugą stronę 24 maja 14.00

3115 Prymas - trzy lata z tysiąca (wersja skrócona) 22 maja 20.50

3117 Millennium of Hope through the Eucharist 25 maja 15.45

3120 Klucze pozostawią w drzwiach 22 maja 14.30

3121 Na trzisti sveta 25 maja 14.20

3125 Święta matka Kinga 24 maja 19.40

3127 Pole życia 24 maja 15.30

3130 Jak ziarno rzucone w ziemię 22 maja 16.30