FILMY NADESŁANE NA XV MIĘDZYNARODOWY KATOLICKI FESTIWAL FILMÓW I MULTIMEDIÓW NIEPOKALANÓW 2000    powrót

3001 Człowiek od poczęcia 

Kolejne etapy rozwoju dziecka w okresie prenatalnym, od momentu poczęcia aż do narodzin, to fascynująca przygoda. Do niedawna była ona "zakryta" dla naszych oczu. Obecnie, dzięki rozwojowi techniki, ciekawą opowieść psychologa można było zilustrować unikatowymi zdjęciami. Film zainteresuje zarówno uczniów szkół podstawowych jak i młodzież prawie dorosłą.

3002 Do progu dojrzewania

Rozwój fizyczny, psychiczny i emocjonalny dziecka ukazany jako proces zmian od momentu narodzin do dojrzewania. Stopniowy wzrost możliwości dziecka stymulują rodzice i nauczyciele tak, by dziecko stawało się coraz bardziej samodzielne i myślące oraz uzyskiwało własną tożsamość i identyfikację płciową. Wbrew pozorom film "Do progu dojrzewania" nie jest przeznaczony dla dzieci, lecz dla starszej młodzieży, która zaczyna już zyskiwać perspektywę widzenia samego siebie i swojego rozwoju.Zrozumienie tych procesów, rozpoznanie ewentualnych zranień, świadomość własnych cech charakteru, upodobań i predyspozycji pozwoli młodym łatwiej wejść w proces samowychowania.Adresatem filmu jest młodzież, rodzice i nauczyciele.

3003 Tajemnice kobiecości

Nastolatki - to rozwijające się dzieci, które potrzebują dużo miłości i mądrego przewodnictwa dorosłych. Taką postawę prezentuje w filmie matka, która pomaga swym córkom wejść w świat dorosłości. W szkole uczniowie otrzymują informacje o budowie układu rozrodczego, cyklicznych zmianach i zasadach neurohormonalnej regulacji procesów zachodzących w ich organizmach. "Tajemnice kobiecości" to przewodnik dla nastoletnich dziewcząt i ich rodziców. 3004 Tajemnice męskości

3004 Tajemnice męskości

Proces dojrzEwania chłopców ukazany od strony fizjologicznej a także psychicznej i emocjonalnej.Skuteczne kierowanie swoim rozwojem wymaga od nastolatka zrozumienia tego procesu i towarzyszących mu zjawisk. Komentarze fachowców mogą niewątpliwie pomóc kilkunastoletnim chłopcom w akceptacji własnej płciowości i rozwoju pozytywnych wartości. Analogicznie jak film poprzedni. "Tajemnice męskości" skierowane są do nastoletnich chłopców i ich rodziców.

3005 Człowiek istota płciowa

Podobieństwa i różnice płciowe - to temat dla młodych niewątpliwie ciekawy. Oprócz podstawowych informacji natury biologicznej, realizatorzy filmu wskazują na znaczenie popędu płciowego i miłości w życiu człowieka. Adresatem filmu jest młodzież szkół ponadpodstawowych oraz rodzice i nauczyciele.

3006 Etyka seksualności 

Głównym tematem filmu są ważne wybory, jakich musi dokonywać młody człowiek w sferze seksualności. Inicjacja seksualna w kontekście małżeństwa, rodziny i odpowiedzialności - szansą na udane życie. W takim duchu komentują ten problem również młodzi rozmówcy. Inne, równie istotne zagadnienie, to postawa wobec antykoncepcji, środków wczesnoporonnych i naturalnego planowania rodziny. Informacje biomedyczne przekazane są przez lekarzy; wypowiadają się również i komentują "użytkownicy", t.j. młode małżeństwo. Film jest skierowany do młodzieży szkół ponadpodstawowych i nauczycieli.

3007 Dramat aborcji

Wypowiedzi lekarza - byłego abortera i osób uwikłanych w ten dramat najlepiej uzmysłowią dlaczego "nie" aborcji. Syndrom poaborcyjny, który dotknął nie tylko samych kobiet, ale i ich rodzin, to problem społeczny. Jaka jest jego skala? Film ukazuje jak raniące, bolesne i długotrwałe w skutkach są konsekwencje przeprowadzonej niegdyś aborcji. Psycholog wskazuje drogę wyjścia i leczenia takich zranień. Film przeznaczony jest dla starszej młodzieży, rodziców i nauczycieli. 3008 Naturalne planowanie rodziny Naturalne planowanie rodziny Medycyna współczesna uchyla rąbka tajemnicy i uczniowie wkraczający w dorosłe życie mogą dowiedzieć się, w jaki sposób odłożyć poczęcie dziecka, a kiedy jest największa szansa zajścia w ciążę.Na te pytania odpowiadają w sposób fachowy lekarz i młode małżeństwo - użytkownicy naturalnych metod planowania rodziny. Animacja komputerowa idzie w sukurs informacjom i wspiera obrazem, by ożywić wyobraźnię widza i wzbudzić podziw dla natury. Film przeznaczony jest dla starszej młodzieży, rodziców i nauczycieli. Może być także pomocny w nauczaniu przedmałżeńskim.

3009 Czas oczekiwania

Znaczenie właściwego przygotowania się do poczęcia dziecka i porodu. O szkole rodzenia informuje lekarz i opowiadają pary małżeńskie. Tematem filmu jest także postawa ojca wobec faktu rodzicielstwa i tworzenie się nowych relacji między domownikami oczekującymi na dziecko. Film przeznaczony jest dla starszej młodzieży, rodziców i nauczycieli.

3010 Miłość

Miłość to jeden z najważniejszych tematów w zakresie wychowania do życia w rodzinie. O potrzebie doznawania miłości i umiejętności jej dawania wypowiada się psycholog i pedagog. Istota miłości i jej rodzaje, przedstawione w krótkim ale trafnym zarysie, mogą wzbudzić u młodych widzów refleksję, że warto uczyć się kochać. Świadectwa małżeństw, szczególnie tych dojrzałych, potwierdzają prawdę o rozwoju miłości aż do przysłowiowej "grobowej deski". Trzeba tylko umieć ją pielęgnować. Film przeznaczony jest dla młodzieży szkół ponadpodstawowych, rodziców i wychowawców.

3011 Stworzyć wiatr                  to conjure the wind 

Tryptyk opisujący pasje fotograficzne Stanisława Markowskiego: polski pejzaż, żywioł zmian, kreację.

3012 Polacy z Interioru Poles from Interior 

To tak, jakby się znaleźć w innej strefie czasu, miejsca i obyczaju. Film pokazuje prostotę, prawdę i piękno ludzi-zjawisk, ludzi, którzy są szczęśliwi. Polacy żyjący w głębi brazylijskiego buszu, którzy nigdy nie byli w Polsce ani oni, ani nawet ich rodzice. Dziadkowie i pradziadkowie przekazali im język polski, zaszczepili miłość i szacunek do drugiego człowieka i do ziemi. Moż
emy posłuchać czystej dziewiętnastowiecznej polszczyzny.

3013 Dwa domy                Two homes

Siostra Prakseda, mimo że jest zakonnicą, mieszka w domu rodzinnym, który uchodzi za najstarszy drewniany budynek na Kaszubach. Opiekuje się swoją chorą mamą. Tu jest potrzebna, ale przecież należy do klasztoru. Jak się w tym odnależć? 

3014 ... Ale pozostała muzyka            but 'the music remined ... 

Nie trzeba wymieniać nazwiska. Wystarczy usłyszeć kilka taktów poloneza, który uczynił kompozytora nieśmiertelnym. Ogiński czuł się politykiem i dyplomatą, historykiem i pisarzem. Dla innych był patriotą, który walczył o niezależność Ojczyzny lub człowiekiem, który liczył na łaski monarchów, by z ich pomocą zmienić bieg historii. Jednak historia wybrała go jako kompozytora. Nieprostą życiową drogę zakończył we Florencji. Pogrzebany został obok Michelangello Buonarotti w kościele Santa Croce ... tak daleko od ojczystej mazowieckiej ziemi.

3015 Wojciecha Ziembińskiego  Droga Niepodległości

Film o znanym działaczu niepodległościowym Wojciechu Ziembińskim. Wojciech Ziembiński od lat jest animatorem uroczystości niepodległościowych. Zabiegał o wybudowanie pomnika Pomordowanym i Poległym na Wschodzie. Od dwóch lat ciężko chory czekał na dzień wizyty Ojca świętego pod pomnikiem na Muranowskiej. 

3016 Całopalenie Burnt-offering

Wspomnienia kolegów Papieża o nim samym.

3017 Tu jest nawet i nieżle Here is even and fairly well 

Dwustuletnie dzieje czeskiej emigracji wyznaniowej na przykładzie kościoła ewangelicko- reformowanego w Zelowie k. Bełchatowa. To oni, Czesi, założyli miasto, rozwinęli przemysł włókienniczy, pobudowali tutejsze szkoły. I choć dziś z większości stali się mniejszością, to nadal żyją zgodnie z katolikami i ludźmi innych wyznań. Oni jeszcze przed wojną gwarantowali tolerancję w tym mieście, bo było tu aż jedenaście wyznań żyjących w zgodzie i "po bożemu". Czesi zachowali do dziś język, wyznanie i obyczaje, choć są już Polakami, tyle że czeskiego pochodzenia.

3018 Recidivisti                    Jailbirds                       Recydywiści
Od tysięcy lat dobro i zlo koegzystują w świecie . Walka między nimi toczy się  w każdej osobie od dnia urodzenia do chwili śmierci . Co wygra ? Podczas obserwowania, dowiadywania się i próby zrozumienia więźniów ptaszki więzienne , autorów filmu zmusza nas do myśleć o moralności , naturze , losie ludzkich istot i Bogu .

For thousands of years the good and the evil coexist in the world. The fight between the two goes on in every person from the day of birth to the moment of death. Which is going to win? While observing getting to know and trying to understand the prisoners jailbirds,the authors of the film urge to think of the morale,the nature, the fate of a human beeing  and God.

3019 Będziecie moimi świadkami 

Film ukazuje pracę księży pallotynów - misjonarzy wśród ludności brazylijskiej.

3020 Krzyk o miłość Scream for love

To głęboko realistyczne socjologiczne i psychologiczne studium ludzkich uczuć, doświadczeń i zachowań, przeżyć i doznań, będące intymnym procesem, wewnetrzną potrzebą autorki wychowanej w polskiej katolickiej rodzinie. 

3021 Serdecznie dobry człowiek A man of a king heart

Impresja o Słudze Bożym Edmundzie Bojanowskim, założycielu Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Matki Bożej Niepokalanej. Epizody z jego życia i efekty działalności poznajemy z wypowiedzi sióstr i kapelana Zgromadzenia.

3022 Medjugorje a l'aube du troisieme millenaire               Medżugorie u progu trzeciego  tysiąclecia

Od prawie dziewiętnastu lat Matka Boża ukazuje się w szczególny sposób w Medżugorie - małej wiosce w byłej Jugosławii, a obecnie w Republice Bośni i Hercegowiny. Podczas tych spotkań dominuje słowo mir - pokój, którego podstawą jest wiara i nawrócenie, modlitwa, post, sakrament pojednania. Od początku objawień do dzisiaj, ponad dwadzieścia pięć milionów pielgrzymów przybyło tutaj z całego świata. Film przedstawia całość tego wydarzenia od początków bardzo utrudnionych przez władze komunistyczne. Pokazuje liczne wywiady i analizy naukowe przeprowadzane na widzących w czasie objawień. Asystujemy wielkiemu tłumowi wiernych w godzinach modlitwy, adoracji i Eucharystii. Film pokazuje także niezwykłe owoce tego wielkiego wydarzenia.

3023 Molokai - the story of father  Damien           Molokai - opowieść o ojcu Damianie

Wiek XIX. Prawdziwa historia księdza, który objął misję na wyspie Molokai, wyspie trędowatych.

3024 Kohabitacja, czyli o współistnieniu

Film jest próbą porównanania koegzystencji różnych wyznań w XIV wieku w Łodzi z obecnymi relacjami między poszczególnymi religiami i ich wyznawcami. 

3025 Fascynacja

Jest to film dokumentalny opowiadający o życiu i twórczości artysty malarza Stanisława Konarz-Konarzewskiego. Artysta zmarł w 1999 roku w Montrealu.

3026 Za wiarę i za ojczyznę 

Film przedstawia sylwetki i proces beatyfikacji 108 męczenników drugiej wojny światowej,beatyfikowanych przez Ojca świętego Jana Pawła II w dniu 13 maja 1999 roku w Warszawie.

3027 Eustachia i głodne duchy 

Bohaterem tego filmu jest siostra Eustachia prowadząca jadłodajnię przy ulicy Szaszerów 141 w Warszawie.

3028 Kontuzja płci

Treścią filmu jest zagadnienie współczesnej kobiecości ukazane przez pryzmat zawodów sportowych w zapasach kobiet.

3029 "Bóg uśmiecha się" " God is smiling" " 

Opowieść o "Śremsongu" czyli Wielkopolskim Przeglądzie Piosenki Religijnej, o fenomenie burzliwego rozwoju imprezy, która nie jest typowym festiwalem, o tysiącach młodych ludzi - od przedszkolaków do maturzystów - którzy corocznie przybywają do Śremu, aby uczestniczyć w "wyśpiewanych rekolekcjach", aby być razem bliżej Boga, aby wspólnie odkrywać, że "Bóg uśmiecha się, kiedy widzi, że człowiek śpiewa".

3030 Kolorowy świat Darii

Historia dziewczyny, która traci wzrok w wieku szesnastu lat. Daria nie poddaje się. Postanawia żyć normalnie, nie korzystać z przywilejów i ulg dla osób niepełnosprawnych. Studiuje informatykę, udziela lekcji angielskiego, dużo podróżuje, ma wielu orzyjaciół. Świat Darii nie stał się czarną plamą; jest kolorowy dzięki temu, że nie brak w nim nadziei i wiary.

3031 Boży wojownik 

Bohaterem filmu jest ksiądz Mirek z parafii w Jastrzębiu Zdroju. Poza tym, że jest kapłanem, jest również instruktorem wschodnich sztuk walki oraz pracownikiem firmy ochroniarskiej. Film opowiada o życiowych pasjach księdza Mirka, jego pracy na plebanii oraz pracy z dziećmi i młodzieżą. Film porusza kwestię dwoistości ludzkiej natury i zarazem umiejętności pogodzenia tylko pozornie sprzecznych ze sobą filozofii.

3032 Kawał życia Edmunda Majkowskiego - rzeźbiarza  

Edmund Majkowski - wybitny rzeźbiarz-batalista uprawiający również rzeźbę o charakterze sakralnym i ludowym ulega wypadkowi. Piła tarczowa ucina mu prawą rękę. Dzięki cudowi, jakiego dokonał z Bożą pomocą lekarz chirurg, ręka została przyszyta. Rzeźbiarz, przekonany o pomocy Bożej, znów tworzy.

3033 Marian Kasprzyk

Marian Kasprzyk - bokser, mistrz olimpijski z Tokio. Dziś schorowany (po resekcji nowotworowych fragmentów przewodu pokarmowego), mimo fatalnego stanu zdrowia opiekuje się swoją sparaliżowaną żoną. Twierdzi, że dostał łaskę od Boga i że ta możliwość udzielania żonie pomocy jest dla niego wielkim szczęściem.

3034 Historyjka o dwóch takich 

"Historyjka o dwóch takich" dotyczy manipulacji w telewizji i wielkiej odpowiedzialności twórców mediów.

 3035 Wizyta Ojca Świętego w Łowiczu

Reportaż z pobytu Jana Pawła II w Łowiczu ukazujący przybycie pielgrzymów, atmosferę oczekiwania, a także miejsce zgromadzenia po uroczystości oraz odlot Ojca świętego.

3036 W szkole babci Krychy

Jest to program cykliczny, który ma na celu dzielenie się wszystkim tym, co najważniejsze, tj. religią iwychowaniem w oparciu o skarby, jakie udało mi się zdobyć w rodzinnym domu (ok. dwudziestu pięciu nauczycieli w najbliższej rodzinie), od nauczycieli i katechetów, którzy kształtowali mnie w szkole i na uczelni (medycyna) oraz podczas czterdziestodwuletniej praktyki lekarskiej.

3037 Peru

Opis wyprawy archeologicznej do Peru na tle historii, zabytków i najciekawszych miejsc w Peru.

3038 Dzieci o ufnym spojrzeniu             Trustfully glancing children

Film z cyklu "Za szklaną ścianą"; przedstawia dzieci niepełnosprawne (z zespołem Downa) w środowisku klasy szkolnej, w domu rodzinnym oraz w grupie rówieśniczej w środowisku pozaszkolnym. Uchwycone zostały więzi i relacje występujące między dziećmi. Rodzice i rodzeństwo opowiadają o trudnościach wychowawczych, kłopotach i radościach dnia codziennego. Komentarz dr Jarosława Roli przybliża etiologię zespołu Downa i charakteryzuje zaburzenia rozwojowe dzieci. Film uczy rozumieć dzieci niepełnosprawne.

3039 Jestem              I am

Film z cyklu "Za szklaną ścianą"; opowiada o dzieciach dotkniętych porażeniem mózgowym, pozwalając poznać dzieci niepełnosprawne i lepiej rozumieć ich potrzeby. Podkreśla, jak ważna jest dla nich edukacja w grupie rówieśniczej, kształcenie w systemie integracyjnym. Przedstawiono dzieci na zajęciach w przedszkolu, w szkole i w domu rodzinnym podczas zabawy i wykonywania domowych obowiązków. Wypowiedzi rodziców wyjaśniają problemy związane z trudem rehabilitacji oraz wychowania i edukacji dzieci. Komentarz merytoryczny dr Zofii Kułakowskiej zawiera krótką charakterystykę porażenia mózgowego.

3040 Autyzm             Autism

Film c cyklu "Za szklaną ścianą; opowiada o dzieciach autystycznych. Pokazano je w czasie zajęć w szkole, podczas zabawy i w codziennych sytuacjach w domu. Rodzice opowiadają o potrzebie zrozumienia dzieci oraz o mądrej wyrozumiałej miłości. Komentarz profesora Tadeusza Gałkowskiego zwraca uwagę między innymi na wybitne nieraz uzdolnienia dzieci autystycznych i ich możliwości edukacyjne. Film przekonuje widza do idei integracji i podkreśla, że wspólna nauka i zabawa dzieci niepełnosprawnych z ich rówieśnikami rozwija i wychowuje.

3041 Piękno starości            The Joy of Old Age 

Wspomnienia z młodości dwojga starszych ludzi i świadectwo radości każdego wspólnie przeżytego dnia.

3042 Zarobić na wieczność

Film opowiada o powołaniu do zakonu i wpływie św. Maksymiliana Marii Kolbego za życia (brat filmowy) i po śmierci na braci zakonnych.

3043 Matka Boska Pustynna            Our Lady of Desert

Słynne odkrycia polskich archeologów w dorzeczach Górnego Nilu w starej Dongali (Sudan). Odkrycie świątyni św. Trójcy z około X wieku na pustyni Nubijskiej. Istnienie wczesnego chrześcijaństwa na tych terenach w okresie od VII do XII wieku. 

3044 Zwrotnice nadziei             Hope on the tracks

Emerytowany kolejarz podróżuje koleją bez celu po Polsce z czteroletnim synem swoich współlokatorów.Chce go uchronić od złego wpływu jego rodziców - alkoholików. Między czteroletnim Damianem a jego przybranym dziadkiem nawiązuje się wzajemna miłość.

3045 Benek blues Benek blues

Bernard - niemłody mężczyzna z widocznym kalectwem. Częściowo sparaliżowany, po nieudanej operacji przykuty do łóżka ortopedycznego. Z trudem przenosi się do stojącego obok fotela. Częste wizyty lekarza ortopedy, by nakłuć stawy i zmniejszyć ból. W ciasnym pokoju mieszka również jego 84-letni ojciec, niesprawny po wylewie. Kiedyś był zakonnikiem w Niepokalanowie (znał ojca Kolbego). Opuścił zakon, ożenił się i ma czworo dzieci. Obserwujemy ich codzienne zmagania z losem. Tę dwójkę odwiedza rodzina i znajomi. Jak w "Kartotece" Różewicza przesuwa się przed nami ich przeszłość. Bernard jest fotografem, specjalizacja - dziewczyny. Wciąż robi zdjęcia. Dokumentuje również swoją trudną codzienność. Portret dwóch ludzi, którzy wbrew przeciwnościom losu nie poddają się; fascynują zdumiewają, choć nie są pozbawieni goryczy.

3046 Dotknij mnie Touch me

Tematem filmu są sceny z życia niewidomych dzieci w wieku przedszkolnym w Zakładzie dla Dzieci Niewidomych w Laskach k/Warszawy.Film oparty jest na obserwacji dzieci, które są jedynymi bohaterami. Przestrzeń w większości ujęć pokazywana jest subiektywnie, ograniczona na odległość dotyku, który jest jedynym sposobem kontaktowania się dzieci z otoczeniem. Obraz jest czarno-biały, dźwięk stereofoniczny.

3047 Tato I love you Daddy I love you

Jest to opowieść o dzieciach zaniedbanych, porzuconych przez biologicznych rodziców, które po latach upokorzeń trafiają do normalnej rodziny. O piątce polskich dzieci z Domu Dziecka, porzuconych przez rodziców alkoholików, którym amerykańskie bezdzietne małżeństwo stworzyło idealne warunki rozwoju. Tym razem fakt, że polskie prawo adopcyjne zabrania rozdzielania rodzeństwa, zadziałał na korzyść dzieci.

 3048 Naśladowanie Chrystusa

Bohaterem filmu jest Dawid, kilkunastoletni chłopak umierający na raka. Jest głęboko wierzący i swoją chorobę przyjmuje tak samo, jak przyjmowałby zdrowie. Jedno i drugie jest łaską Pana. Dawid jest szczęśliwy. Niepogodzona z umieraniem syna matka zaprasza do domu uzdrowicieli, księży, psychiatrów, zielonoświątkowców, wszystkich, którzy jej zdaniem mogą Dawidowi pomóc. W ostatniej scenie filmu mama wiezie do Częstochowy kartkę z życzeniem napisanym przez syna. Każdego, kto chciałby poznać jej treść, zapraszam do obejrzenia filmu.

3049 Peregrinatio Mariae Mundialis

Impresja ukazująca nawiedzenie Polski przez figurę Matki Bożej z Nazaretu.

3050 Przestrzeń wypełniona miłością 

Rzecz o realizacji pomnika papieża Jana Pawła II dla Jasnej Góry.

3051 Oto ja, poślij mnie

Pielgrzymka około siedmiu tysięcy alumnów ze wszystkich seminariów duchownych w Polsce na Jasną Górę. Przy tej okazji próba odpowiedzi na pytanie: jak rozumiem powołanie do kapłaństwa?

 3052 Lubię tańczyć           I like dancing 

Reportaż z IV Otwartych Mistrzostw Polski w Tańcu Towarzyskim na Wózkach.

3053 Nasza Olimpiada           Our Olympics

Reportaż z otwarcia i przebiegu VI Igrzysk Olimpiad Specjalnych w Warszawie.

3054 Ukrzyżowany na Ukrainie            Crucified in the Ukraine

Artystyczne ukazanie wizerunków Ukrzyżowanego, odnalezionych na Ukrainie i pokazanych na wystawie "Ukrzyżowany" na Zamku Królewskim w Warszawie.

3055 Do Europy cz. II "Malujemy swoje wnętrza"

Wiersze religijne i patriotyczne. Zachęta do fotografowania, majsterkowania, malowania, haftu, szydełkowania, czytania i służby w rodzinie (najpierw w rodzinie), umiejętność współżycia z kolegami w szkole i na ulicach. 

3056 Kromka chleba         A slice of bread

Na tle tradycyjnych dożynek gminnych i pokazywanego zwyczaju dzielenia się chlebem pojawia się starszy człowiek. Widzimy go oczekującego na następną kromkę chleba, której jednak nie dostaje.

3057 Bez murów Bez murów

Opowieść o człowieku, który dwadzieścia jeden lat spędził w więzieniu. Obecnie jest na warunkowym zwolnieniu. Jeszcze w więzieniu zaangażował się w wydawanie niezależnego katolickiego miesięcznika "Bez murów".

3058 Jedenaście klęczników

Siostry Nazaretanki przybyły do Nowogródka w 1929 roku, by objąć opiekę nad Białą Farą. Siostry zrosły się z życiem miasteczka i służyły wielonarodowościowej społeczności. Terror okupacyjny, po zajęciu tych ziem przez Niemców, rozpoczął się w 1942 roku. W dniu 18 lipca 1943 roku aresztowano dużą grupę ludzi, w tym i Polaków. Byli oni skazani na śmierć. Siostry Nazaretanki wspólnie podjęły decyzję ofiarowania swojego życia za uwięzionych. Siostra Stella powiedziała: Mój Boże, jeśli potrzebna jest ofiara z życia, niech raczej nas rozstrzelają niż tych, którzy mają rodziny - módlmy się nawet o to". Ceną swego życia siostry Nazaretanki uratowały sto dwadzieścia osób. W dniu 5 marca 2000 roku Jan Paweł II wyniósł ku chwale ołtarzy Jedenaście Sióstr Męczenniczek z Nowogródka.

3059 Croagh Patrick   
    
Od 1500 lat pielgrzymi , wielu z nich nagimi stopami , wchodzą na najbardziej świętą górę Irlandii, Croagh Patrick , w ostatnią niedzielę każdego lipca . Stosownie do jednego z najbardziej silnych tradycji katolickiego Kościół w Irlandii , St Patrick narodowy święty Irlandii, wchodził do góry wielkie moutain od roku 440. Ogłoszenie ; droveout pogańscy Bogowie kto żył tam i pościł na jego szczycie  40 dni i nocy . Wielka pielgrzymkowa tradycja , który teraz przyciąga ogólnoświatowy uwagę , dorastał dookoła legendy . Każdy rok tyle ile 40.000 pielgrzym bierze udział we wspinaniu się na świętą górę . Niektórzy wchodzą do góry nierówne nachylenia w ciemności w ich nagi stopach ; inni pielgrzymują do szczytu w świetle dziennym . Te program rozpoczyna drobna młoda dziewczynka zdecydowana wspinać się pod górę i przeżywać swój modlitewny progresson pielgrzymkowy dzień .   

For more than 1500 years pilgrims, many of them walking in the bare feet, have climbed Ireland's holiest mountain, Croagh Patrick, on the last Sunday of each July. According to one of the strongest traditions of the Catholic Church in Ireland, St Patrick, Ireland's national saint, climbed the great moutain about the year 440 AD; droveout pagan Gods who lived there and fasted on its summit for 40days and nights. A greatpilgrimage tradition, which now attracts worldwide attention, has grown up around the legend. Each year as many as 40000 pilgrims take part in the ascent of the holy mountain. Some climb the rugged slopes in the darkness in their bare feet; others make the journey to the summit in daylight. This programme opens with a tiny young girl's determination to climb the mountain and follows her prayerful progresson pilgrimage day.

3060 Anatol też lubi podróże            Anatol likes travelling

Film opowiada o oryginalnej muzyce Witolda i Anny Brodów. Źródłem tej muzyki jest polska tradycja

ludowa. Film pokazuje nieprzerwaną więź pokoleniową, która realizuje się poprzez muzykę.

 3061 Akowcy

Film o dramacie Akowców - przegranych zwycięzców, zdziesiątkowanych w czasie wojny, a potem systematycznie niszczonych przez lata PRL. Mówi o wpływie przedwojennego wychowania na charakter i poziom etyczny Akowskiej młodzieży. Próbuje zarazem przybliżyć współczesnemu widzowi bohaterską i tragiczną atmosferę tamtych czasów.

3062 Tobie Ojczyzno

Relacja z uroczystości odsłonięcia oraz poświęcenia przez Ojca świętego Jana Pawła II Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Warszawie. Trzydziestodwumetrowy monument wzniesiony wg projektu profesora Jerzego Staniszkisa jest realizacją wieloletnich oczekiwań pokolenia, które przeżyło drugą wojnę światową.

3063 Jej taniec

Dziewczyna, spoglądając przez okno, widuje od czasu do czasu chłopaka, o którym często myśli. W telewizji ogląda fragment relacji z turnieju tańca towarzyskiego. Marzy o tym, żeby też zatańczyć. Istnieje jednak zasadnicza przeszkoda - jest przykuta do inwalidzkiego fotela.

3064 Okno           The window

Akcja filmu rozgrywa się w latach sześćdziesiątych. Kobieta przypadkiem wraca do miejsc swej młodości i przypomina sobie epizod, w którym nie mogła się na coś zdecydować; a potem było już za późno.

3065 Ale czad

Film o mężczyźnie, który przez kilkanaście lat był narkomanem i - jak sam mówi - dosięgnął dna. Miał omamy, biegały po nim prawdziwe robaki, gniło ciało. Trzykrotnie przekroczył dawkę śmiertelną marihuany. Wypatrywał śmierci...Pewnego dnia trafił jednak na rekolekcje Odnowy w Duchu Świętym, bo chciał "dowalić nawiedzonym Jezuskom". "Dowalił", ale nie on, tylko jemu i nie umarł, lecz żyje. Ma wspaniałą żonę i dzieciaki. Mieszkają we własnym domu, a on jest wziętym terapeutą.

3066 Kolęda 

Film o księdzu Józefie Fąfarze, proboszczu Parafii św. Wawrzyńca Męczennika w Brzeziu koło Białego Boru. Na plebanii nie ma wiele pieniędzy i dóbr materialnych, ale jest dużo uśmiechu i ciepła. Kamera pokazuje księdza Józefa w domu podczas modlitwy, w kościele podczas mszy św., we wsi na drodze. Brzezie leży w specyficznym rejonie Polski. Bezrobocie jest tam ogromne. Posługa kapłańska księdza Józefa ma takie właśnie tło. Kamera "zagląda" też do domów parafian, m.in. do domu jedenastoosobowej rodziny; poznajemy jej troski i radości, bo u nich - tak jak na plebanii -obok biedy dostrzegamy też bogactwo...

3067 Lednica 2000 

Reportaż ze spotkania młodych w Lednicy w ramach przygotowania do obchodów Jubileuszu Roku 2000. W filmie pokazano poszczególne części uroczystości, uporządkowane według słów modlitwy "Ojcze nasz".

3068 Skok do nieba              Jumping to Heaven 

Jest to opowieść o człowieku na wózku inwalidzkim. Jeden nierozważny krok w młodości - skok do wody - drastycznie zmienia jego życie. W chwili załamania z pomocą przychodzi sport. Wytrwałe dążenie do celu przynosi efekt. Bohater - Mirosław Piesak zdobywa w zawodach pływackich na Igrzyskach Paraolimpijskich w Atlancie złoty medal i ustanawia rekord świata.

3069 Siostry Benedyktynki

Program przedstawia Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek oraz porusza kwestie rozeznania powołania. 

3070 Kościoły Województwa Zielonogórskiego

Film przedstawia rys historyczny wybranych kościołów z terenu byłego Województwa Zielonogórskiego.

3071 Czy wiesz, że ...

Program dotyka problemu spożywania przez ludzi najtańszych alkoholi.

3072 Pieśni adwentowe

Pieśni adwentowe w wykonaniu chóru kościelnego.

3073 Hospicjum

Reportaż z funkcjonowania hospicjum stacjonarnego w Zielonej Górze

3074 Woodstock - Żary 1998

Relacja z ewangelizacji przeprowadzonej w 1998 roku podczas koncertów w Żarach w ramach imprezy "Przystanek Woodstock"

3075 Pokój i dobro cz.I

Relacja z Franciszkańskiego Festiwalu "Pokój i dobro" odbywającego się w Zielonej Górze w 1999 roku.

3076 Pokój i dobro cz. II 

Relacja z Franciszkańskiego Festiwalu "Pokój i dobro" odbywającego się w Zielonej Górze w 1999 roku.

3077 Pięć lat minęło

Film przedstawia w sposób humorystyczny powstawanie i działalność Katolickiego Stowarzyszenia

Młodzieży Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.

3078 Jubilee 2000         Jubileusz 2000
Film o celebrowaniu Wielkim Jubileuszu naszego Pana . My celebrujemy 2000 lata naszego wykupienia przez Jezus Chrystusa . Jubileusz 2000 opowiada krótko co ten Jubileusz jest wszystko o , jest pokazy które {że} centralna figura w tym jest Jezus Chrystus kto stawał się człowiekiem 2000 latami temu. On podnosił się od martwego i kiedykolwiek odtąd kontynuował jego Misję wykupienia przez jego stronników . Dużo chrześcijańskie projekty cytowane w tym video są manifestacja która {że} Chrystus jest żywy i kontynuuje jego misję w nas i przez nas . My jesteśmy część tamtego wielkiego ogniwa przez którego Jezus trwa służyć ludzi nawet dzisiaj. On trwa mieszkać w nas i pomagać nas w naszych dziennych wysiłkach następować w jego śladach .

Jubilee 2000 is about celebrating the Great Jubilee of our Lord. We celebrate 2000 years of our redemption by Jesus Christ. Jubilee 2000 tells briefly what this Jubilee is all about, is shows that the central figure in it is Jesus Christ who became a human being 2000 years ago. He rose from the dead and has ever since continued his Mission of redemption through his followers. The many Christian projects cited in this video are a manifestation that Christ is alive and continues his mission in us and through us. We are part of that great link through which Jesus continues to minister to people even today. He continues to live in us and to assist us in our daily efforts to follow in his footsteps.

3079 Słowa życia 

Czy ulegnie zniszczeniu archiwum fotografii i dokumentów po kardynale Stefanie Wyszyńskim - Prymasie Tysiąclecia, skoro obecnie jego dziedzictwem interesuje się również młodzież.

3080 Czy masz ochotę na wspólnotę

Na czym polegają przygotowania do Europejskiego Spotkania Młodych w Warszawie na przełomie 1999 i 2000 roku? 

3081 Św. Antoni,     Św. Hieronim, Św. Antoni, św. Kolumban  

Ojciec Leon z Tyńca prezentuje świętych wcielając się często w ich postacie: 1) św. Antoni - dlaczego jest on patronem od rzeczy zagubionych? O co mu chodzi? 2) św. Hieronim - złośliwy święty, ostry jak kaktus; 3) św. Kolumban - jaka firma najlepiej ubezpiecza człowieka?

3082 Afrykańska Misja Święta

Praca polskich misjonarzy na pustyni Kalahari w Republice Południowej Afryki. Kontakt z miejscowymi ludźmi uczy ich pokory oraz miłości i zrozumienia drugiego człowieka.

3083 Ucieczka od Złego             Escape from Evil 

Bohaterami filmu są młodzi ludzie uwikłani w satanizm. Próbują wyzwolić się od swoich przeżyć. Czy możliwa jest ucieczka od Złego?

3084 Pan z wami

Groźna powódź z lipca 1997 roku w dolinie rzeki Odry w okolicy Kędzierzyna-Koźla. Pokazano zniszczenia spowodowane żywiołem - zalane domy mieszkalne i gospodarstwa, a także miejscowy kościół. Na tle tego kataklizmu pokazano ludzi, którzy borykają z trudnościami codziennego życia, jednak nie zaniedbują modlitwy. Uczestniczą w mszy świętej, która z powodu zalania kościoła odprawia się na podwórku jednego z rolników.

3085 Pierwsze uderzenie

W filmie pokazano trudną i uciążliwą a zarazem precyzyjną pracę przy odlewaniu dzwonów.Dzwonoodlewnictwo w Taciszowie ma swoją tradycję rodzinną już od 1808 roku. Wykorzystuje starą technologię i osiągnięcia sześciu pokoleń ludwisarzy bez ingerencji nowoczesnej techniki w produkcji tych wyjątkowych instrumentów. Wiele z tych dzwonów pełni służbę misyjną w Togo, Peru, Kanadzie, Egipcie, Szwajcarii, Niemczech, Białorusi, Ukrainie, Bułgarii, Austrii i Litwie.

3086 Kogel - mogel 

Film o dwóch przyjaciołach: proboszczu parafii rzymskokatolickiej w Brennej (koło Bielska-Białej) księdzu Józefie Budniaku i proboszczu parafii ewangelickiej księdzu Marku Uglorzu.

3087 Renesansowy psałterz 

Dzieje pierwszego tomu wierszy Karola Wojtyły pt. "Renesansowy psałterz" napisanych w latach 1938 - 1940.

3088 Żyć aż do końca          Live till the End

Jest to film o godności śmierci i człowieka cierpiącego. Temat śmierci jest przez wielu traktowany jakotabu - niesłusznie. Śmierć jest jedyną pewną i stałą częścią naszego życia. O tym mówią bohaterowie filmu - rodzice zmarłych dzieci, sami chorzy, lekarze opieki paliatywnej, pielęgniarki i inni.

3089 The Story of Grandmas A Secret Buried for 50 Years.

The Story of Taiwanese "Comfort Wo"

3090 "...Proste aby si hrali neblbli..."   Simply so that they plan and  do not perform monkey

3091 Ctyri sta let Mensich Bratru       400  Years of the Less Brethren Kapucinu Capuchins 400 lat Braci Mniejszych

 3092 Svata Hora '99 Nation wide counter of young people  Święta Góra '99  Krajowe spotkanie młodzieży

3093 E sul Monte Disse: "Pregate cosi..."

3094 Papież Polak             Pope of Poland 

Osobiste spojrzenie na fakt, iż papieżem został Polak Karol Wojtyła i znaczenie tego faktu.

3095 Zwycięstwo 

Koniec II wojny światowej, Dzień Zwycięstwa świętowany w PRL. Czym było to "zwycięstwo" dla Polski i Polaków?

3096 Czy musieli zginąć?

Sprawa Powstania Warszawskiego. Próba odpowiedzi na tytułowe pytanie: czy musieli zginąć?

3097 I woschodit dień              I wschodzi dzień

Film pokazuje: 1) początek chrześcijaństwa w Ziemi Świętej, 2) początek chrześcijaństwa w Prusach, 3) wojnę i czas wojującego ateizmu, 4) odrodzenie się Kościoła w Kaliningradzie i Obwodzie Kaliningradzkim.

3098 Jezus           Jesus 

Życie publiczne Jezusa według słów Ewangelii św. Łukasza z uwspółcześnionym wstępem i zakończeniem (nowa skrócona wersja).

3099 Pięć moich matek My five mothers

Film opowiada o związkach pomiędzy siostrą zakonną w Zamościu - Bogumiłą Makowską, a czteroletnią dziewczynką żydowską uratowaną podczas okupacji niemieckiej w Polsce w 1943 roku przez siostry prowadzące sierociniec. Czyny siostry Bogumiły, pozostające na granicy chrześcijańskiego obowiązku i heroizmu, są pretekstem do pokazania jej sposobu myślenia.

3100 Jak powstaje "Ziarno" 

W programie zaglądamy za kulisy pracy telewizyjnej. Dzieci ujrzą fragmenty nagrania w studiu na Woronicza, zostaną odkryte niektóre tajemnice montażu. Będzie też okazja, by widzowie poznali osoby, które współtworzą Ziarno.

3101 Imieniny Wszystkich Świętych

W tym programie dzieci wraz z dorosłymi dyskutują na temat: dlaczego dziś tak mało ludzi chce być świętymi? Boimy się świętości, bo wydaje nam się smutna i trudna. Różni goście programu mówią, co im się kojarzy ze "świętym". Wybieramy w plebiscycie cechę, na którą będzie największe zapotrzebowanie w trzecim tysiącleciu.

3102 Porozmawiajmy o dziewczynach 
To wydanie Ziarna poświęcono dziewczynom i paniom - tym współczesnym i tym z Ewangelii. Chłopcy będą mogli się dowiedzieć wielu interesujących szczegółów o koleżankach.

 3103 Barbarzyńcy XX wieku - 1 (cykl: W okolice Stwórcy) 

Szanse i zagrożenia jakie stwarza wolny rynek mediów. Czy programy publicznej telewizji mogą być traktowane jako towar? Komu służy komercjalizacja Telewizji Polskiej?

3104 Barbarzyńcy XX wieku - 2 (cykl: W okolice Stwórcy) W okolice Stwórcy)

Program podejmujący próbę analizy, jakie są przyczyny narastającego zdziczenia i przemocy w Polsce. Wypowiedzi młodzieży, rodzin ofiar, policji i psychologów.

3105 Błogosławieni ...Program jest próbą odczytania treści trzech wybranych stacji Drogi Krzyżowej poprzez Błogosławieństwa. Jednocześnie ukazuje losy ludzi, którzy na drodze życia podjęli swój krzyż. Rozważając stacje II, V i VIII Drogi Krzyżowej szukamy - wraz z bohaterami programu -odpowiedzi na pytanie czy krzyż to tylko cierpienie?

3106 Próba ognia 

Portret trzydziestotrzyletniego rzeźbiarza W. Dzienniaka, a właściwie portret drogi zwycięstwa nad własną ułomnością. Mottem mogą być jego słowa: "To tylko ludzie przypominają, że człowiek jest inny. Tylko oni. Początkowo Bóg daje człowiekowi takie kule, na których człowiek jakoś drepce. A gdy zacznie już iść i staje na własnych nogach, to mu je zabiera. Człowiek widzi jaki Bóg jest dobry, a jednocześnie nie potrafi za tym Bogiem podążać".

3107 Twarzą w twarz z Papieżem

Pielgrzymka Ojca świętego do Polski w czerwcu 1999 roku widziana przez przedstawicieli trzech pokoleń Polaków. Hasłem wizyty apostolskiej były słowa: "Bóg jest Miłością"; film ukazuje, jak przeżywają te słowa różne pokolenia naszych rodaków w swoich życiowych kontekstach: starsza samotna pani Regina z Drohiczyna, młoda zmagająca się z niepełnosprawnością Zuzanna oraz małżeństwo Kornelia i Norbert Bielusowie.

3108 Dzień Trzeciego tysiąclecia cz. 2

Program emitowany "na żywo" ze studia w Warszawie sprzed synagogi we Wrocławiu. Rozmowa dotyczy ekumenizmu i współpracy między trzema Kościołami monoteistycznymi. Przykładem takiej właśnie współpracy jest "Dzielnica Wzajemnego Szacunku" we Wrocławiu, o której opowiadają biskup Jeremiasz, biskup Ryszard Bogusz, kardynał Henryk Gulbinowicz i Jerzy Kichla.

3109 I przyszła do nas w gości               She came as our goest 

Wizyta obrazu Matki Bożej w górskim przysiółku w Beskidach. Opowieści mieszkańców o obecności Matki Bożej w ich życiu.

3110 Lednica 2000 

"Drodzy Przyjaciele! Nie mamy już wyjścia. Lednica 2000 poniosła! Również w tym roku musimy się spotkać nad jeziorem Lednica, naszą narodową chrzcielnicą przy Bramie III Tysiąclecia" Tymi oto słowami o. Jan Góra zaprasza wszystkich do wzięcia udziału w III Spotkaniu Młodych w Lednicy w dniu 4 czerwca 1999 roku. Lednica to miejsce historyczne. Tu Mieszko I przyjął chrzest łącząc naród w przymierze z Bogiem. III Spotkanie Młodych rozpocznie się nabożeństwem Genesis, będącym podziękowaniem za ład i piękno stworzonego świata. Rolnicy z wszystkich stron Polski przejdą w procesji ze zwierzętami i płodami ziemi dziękując za obfitość plonów. Prymas Polski kardynał Józef Glemp rozda chleb przygotowany specjalnie na spotkanie lednickie. Wspólna Jutrznia następnego dnia zakończy obchody Spotkania. Stąd specjalnymi pociągami i autobusami uczestnicy pojadą na spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II.

 3113 Piątka z Poznania 

Opowieść o grupie młodych ludzi z Poznania, którzy postanowili własnymi siłami zrealizować film o "poznańskiej piątce". "Poznańska piątka" - to pięciu młodych ludzi zgilotynowanych przez hitlerowców za "przygotowanie zamachu stanu, w celu oderwania od Rzeszy Państwa Niemieckiego". Chłopcy, związani od dzieciństwa z oratorium salezjańskim, a później z ruchem oporu, nawet w chwili śmierci nie wyrzekli się swojej wiary. Świadczą o tym wspomnienia ludzi, którzy ich znali oraz listy do rodzin. W 1999 roku podczas pielgrzymki Papieża do Polski zostali beatyfikowani. Film opowiada o "piątce" i o tym jaki wpływ wywiera ona na dzisiejszą młodzież. Przybliża sylwetki młodych filmowców, którzy zafascynowani historią "piątki" chcą doprowadzić do powstania filmu fabularnego o swoich idolach.

3114 Przystanek w drugą stronę

Całość reportażu dotyczy imprezy "pzystanek Woodstock". Trzy dni koncertów odbywających się pod hasłami: miłość, przyjaźń, muzyka", bez przemocy i narkotyków, co mocno podkreślają organizatorzy. Co roku przyjeżdża około stu tysięcy młodych ludzi. Przyjeżdżają na wakacyjną imprezę. Tymczasem czeka na nich cała masa pokus i osób, które je prowokują. Czekają na nich i dilerzy narkotyków i handlarze alkoholem, jak również sekty i ich pochodne. Na wielką skalę i w bardzo atrakcyjny sposób prowadzona jest kampania Hare Kriszna. Prowadzona z mniejszym rozmachem i pozbawiona zewnętrznej atrakcyjności jest próba przyprowadzenia poszukujących do Kościoła. Podejmuje ją młodzież zgromadzona w różnych wspólnotach kościelnych. Z pewnością nie mają takiego doświadczenia w "werbunku" jak liderzy sekt, ale ...

3115 Prymas - trzy lata z tysiąca 

Film został zrealizowany o oparciu o dramatyczne fakty z lat 1953 - 1955, dotyczące uwięzienia kardynała Stefana Wyszyńskiego. Stało się to w szczególnym momencie dla historii Polski, kiedy panował reżim komunistyczny. Jest to film o wielkości człowieka w systemie, który chciał zniszczyć wiarę, wolność i ducha narodu. Człowiek ten nie dał się złamać psychicznie. Jego mądrość, wiara, poczucie odpowiedzialności za wiernych wystarczyły, by pokonać wroga.Film zmusza do zatrzymania się nad wartościami uniwersalnymi. Ukazuje siłę dobra i fenomen wiary.

3116 By byli jedno 

Kodeń - miasteczko na Podlasiu - to miejsce, w którym już od kilkunastu lat spotykają się młodzi ludzie różnych religii, aby przybliżać godzinę pojednania. Nie oczekują zbyt wiele, chcą sami nauczyć się miłości do innych podzielonych chrześcijan. O Kodniu, jako miejscu jedności, wspomniał podczas swojej ostatniej pielgrzymki Jan Paweł II.

3117 Millennium of Hope through the Eucharist   Milenium Nadziei poprzez Eucharystię.

Be not Afraid Family Hours form consciences and draw families into and Eucharistic Worship.

3118 Twierdza Jasnogórska

Film przedstawia Sanktuarium Maryjne na Jasnej Górze, jako twierdzę obronną na tle historii Polski oraz jej współczesną rekonstrukcję.

3119 Płomień pamięci 

Program poświęcony jest pamięci matek katyńskich samotnie wychowujących swe dzieci i przechowujących pamięć ojców, często w dramatycznych warunkach syberyjskich.

3120 Klucze pozostawić w drzwiach

Reportaż historyczny o wysiedleniu stu tysięcy Polaków - mieszkańców i budowniczych Gdyni w 1939roku.

 3121 Na trzisti sveta          On the market of the world          Na rynku świata.
Dokumentalny film opisujący historię i obecne życie żeński zakon " małych Sióstr Jezus " - założony przez Charlesa de Foncauld . Treścią filmu jest na ich dzienne życia działalności - popiera odzruconych grup poeple Cyganów , bezdomnych ludzi , chorych itd Obrazy {Zdjęcia realizowano w Rzymie , Aix en Provance i Republice Czeskiej. .

Dokumentary movie describing history and present life of the femele order "Small Sisters of Jesus" - established by Charles de Foncauld. The fokus of the movie is on their daily life activities - support of abadoned groups of people Gypsies, homeless people, ill people etc. Pictures taken in Rome, Aix en Provance, Czech Repulic.

3122 Pierwszy krzyk odc 16                      The first scream

Reżyser wkroczył z kamerą do sali porodowej. W krakowskim szpitalu rejestrował jedno z najbardziej osobistych zdarzeń w ludzkim życiu. Powstał dwudziestoczteroodcinkowy serial, który przekonuje, że moc prawdy przewyższa możliwości fikcji. W zaprezentowanym odcinku opowiadamy o sytuacji zdrowotnej chorej na żółtaczkę córeczki Gosi, towarzyszymy Beacie w czasie jednego z najtrudniejszych porodów, które rozegrały się na oczach realizatorów, a także wracamy do bohaterów z początku serialu. Tym razem z głową rodziny - bezrobotnym Marcinem jesteśmy w Niemczech, gdzie u swojego znajomego uczy się on nowego fachu, by utrzymać rodzinę. Zasadą naszego serialu była nie tylko obserwacja narodzin, ale przede wszystkim losów bohaterów przed i po porodzie.

3123 Kolędy kaszubskie The Kashubian Carols

Spektakl muzyczny w formie impresji poetyckiej opartej na tekstach kaszubskich kolęd bożenarodzeniowych, recytowanych przez aktora, a następnie wykonywanych przez chór Schola Cantorum Gedanensis we wnętrzach Dworu Artusa, przeplatnych fabularyzowanymi scenami tradycyjnych obrzędów kaszubskich.

3124 Dwa ołtarze. Dwie pielgrzymki.  Two attars. Two pilgrimages.  Polacy 87/99 Polish People 87/99 

Tematem filmu jest porównanie atmosfery oczekiwań i nadziei Polaków z okresu pielgrzymek Papieża do Trójmiasta w 1987 i 1999 roku. W filmie zestawione są archiwalia nakręcone w 1987 roku wokół powstawania ołtarza-koraba na Zaspie, autorstwa Mariana Kołodzieja z materiałem filmowym nakręconym w 1999 roku przy powstawaniu nowego ołtarza według projektu tego samego artysty, przy współudziale ludowych rzeźbiarzy. Wypowiedzi ludowych twórców egzystują tu obok archiwalnych i współczesnych wypowiedzi takich byłych członków "podziemia" jak Aleksander Hall, Jacek Merkel czy Jacek Taylor. Wszyscy oni próbują opisać stan świadomości społeczeństwa polskiego przed wizytami Papieża w 1987 i 1999 roku i to co się po drodze stało z naszą rewolucją.

3125 Święta matka Kinga The Saint Mother Kinga

Film przedstawia postać św. Kingi - księżniczki węgierskiej, która swoje życie i swój majątek poświęciła Ziemi Sądeckiej. Osoba św. Kingi jest w sposób szczególny związana z Polską; to właśnie jej przypisuje się m.in. odkrycie pokładów soli w rejonie Wieliczki i Bochni. W filmie znalazły się miejsca związane z kultem św. Kingi i miejsca, w których żyła. Wędrujemy przez Sandomierz, Kraków, Wieliczkę, Bochnię, Budapeszt, Esztergon, Velehrad na Morawach i przede wszystkim Stary Sącz. Dzięki uprzejmości sióstr Klarysek i biskupa tarnowskiego, ekipie udało się wejść do klasztoru za klauzurę. Możemy podziwiać miejsca nie udostępniane wiernym, skarby, które nie opuszczają nigdy klasztoru. Sekwencja kulminacyjną filmu jest kanonizacja Kingi w Starym Sączu podczas ostatniej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski.

3126 Przestrzeń oczekiwania Awaiting space.

Film opowiada o tegorocznej pielgrzymce Jana Pawła II do Polski. Porównuje, jacy byliśmy przed pielgrzymką, czego oczekiwaliśmy, czym różnimy się od nas samych sprzed dwunastu lat. Jak odpowiadamy sobie na te pytania teraz i przed pielgrzymką, jak potrafimy się wspólnie modlić i wędrować. W filmie wypowiadają się ludzie znani i nieznani - od Sopotu, przez Kraków do Starego Sącza. Pokazujemy ogromny wysiłek Ojca świętego na przekór pogadzie i niedyspozycji oraz oczekiwanie i reakcje tysięcy ludzi - tłumów, wśród których pojawia się Papież.

 3127 Pole życia Field of life

Film opowiada o atmosferze spotkania młodych latem 1998 roku w Medżugorie, pokazuje różne formy modlitwy w miejscu, w którym od 1981 roku trwają objawienia Matki Bożej. Wątkiem równoległym jest opowieść o Wspólnocie Cenacolo założonej przez włoską siostrę zakonną Elwirę. Dzięki intensywnej modlitwie, bardzo ciężkiej pracy i całkowitemu zawierzeniu Bogu, osoby z Cenacolo wychodzą z uzależnień bez użycia jakichkolwiek środków farmakologicznych, porządkują swoje życie, wracają do świata. Obu wątkom towarzyszy wspomnienie niedawnej wojny - obraz zniszczeń i pustki.

3128 A sua immagine:Giubileo dei bambini Children's Jubilee part 1 Dziecięcy Jubileusz

3129 A sua immagine: Giubileo dei bambini Children's Jubilee Dziecięcy Jubileusz

3130
Jak ziarno rzucone w ziemię

Zapis świadectwa ludzi, miejsc, wydarzeń, sytuacji i historii drogi męczeństwa oraz śmierci biskupa Wetmańskiego podczs drugiej wojny światowej na ziemi płockiej i żuromińskiej. Rozmowy i wypowiedzi świadków tych zdarzeń, opis miejsc, w których przebywał internowany biskup. Opis więzi łączących biskupa z postaciami występującymi w filmie.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------