Międzynarodowy Katolicki Festiwal Filmów i Multimediów Niepokalanów 2011    
                                            
 Zaproszenie
         W  dniach od  1 czerwca  do 5 czerwca  2011 roku odbędzie się  kolejny XXVI  Międzynarodowy Katolicki Festiwal Filmów i Multimediów Niepokalanów 2011, organizowany wspólnie przez Katolickie Stowarzyszenie Filmowe im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego  i  Klasztor Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie. W ciągu 25 lat organizacji festiwali w Niepokalanowie, organizowanych pod patronatem Jego Eminencji
Ks. Józefa Kardynała Glempa, Prymasa Polski -  nadesłano blisko 5 tysięcy filmów i programów z 50 krajów całego świata.  Z okazji Jubileuszu Medal 25-lecia otrzymało ponad 100 ważnych osób i instytucji, wśród nich również Ogólnopolska Rada Ruchów Katolickich.
           Festiwal Niepokalanów 2011 organizowany jest  w ogłoszonym przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej „Roku Świętego Maksymiliana Marii Kolbego” , upamiętniającym  70-tą  rocznicę męczeńskiej śmierci ojca Maksymiliana  w Oświęcimiu w dniu 14 sierpnia 1941 roku.  http://rokkolbianski.pl/   Senat uczynił to…”dla uczczenia życia i moralnej postawy tego wybitnego Polaka i kapłana, obrońcy godności człowieka, wzorca cnót, autorytetu moralnego, bohatera o heroicznej odwadze, wychowawcy, społecznika, a także obywatela świata, który w imię solidarności z drugim człowiekiem podjął cierpienie i oddał życie. Jego myśl społeczna i ofiara mają szczególne znaczenie dla wciąż odradzającego się społeczeństwa obywatelskiego Rzeczypospolitej .”  Św. Maksymilian zasługuje także na miano patrona wszelkiej nowoczesności w dziedzinie techniki, wykorzystywanej w służbie człowieka, gdyż prócz powołania wydawnictw w Polsce i Japonii – w Niepokalanowie zbudował rozgłośnie radiową i przygotowywał uruchomienie pierwszej polskiej stacji telewizyjnej. Dlatego też  przesłanie  Festiwalu Niepokalanów 2011 brzmi:  
„Św. Maksymilian – Patron nowych mediów”  i  nawiązuje  do tematyki  44. Dnia Środków Społecznego Przekazu, ogłoszonego przez Papieża Benedykta XVI na rok 2010
 pod hasłem
"Kapłan i duszpasterstwo w świecie cyfrowym:  nowe media w służbie Słowa".   http://kmdm.pl/art.php?id=2010012313154688f2ae529a9de8
 Zapraszając do udziału w Festiwalu bylibyśmy wdzięczni za sukcesywne nadsyłanie - najpóźniej do 31 stycznia 2011 roku - zarówno filmów fabularnych, dokumentalnych i amatorskich, programów radiowych, telewizyjnych  i multimedialnych oraz stron internetowych. Szczegółowe informacje na temat  Festiwalu, formularz zgłoszenia, które należy przesłać, znajdują się na stronach internetowych  www.festiwalniepokalanow.pl  oraz  www.warszawa.mazowsze.pl , podobnie jak informacje na temat  Multimedialnego  Konkursu „Chopin w XXI wieku” http://chopin.warszawa.mazowsze.pl,  organizowanego z okazji 200- lecia urodzin Kompozytora, do udziału w którym również serdecznie zapraszamy.   
                 
 W imieniu Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego
Danuta Stachyra -  prezes KSF  tel. (+48) 604 455 824 
Zygmunt Gutowski -  wiceprezes KSF  tel. (+48) 602 126 206
ul. Barska 2;  02-315 Warszawa, Polska  
;  tel.   +48 22  823 44 89
e-mail: ksf@festiwalniepokalanow.pl      Skype:  „zgutowski”
Dziękujemy za najdrobniejsze nawet ofiary wspierające organizację Festiwalu.
 
Konto Bankowe:   Katolickie Stowarzyszenie Filmowe
PEKAO SA O/ Warszawa, Nowogrodzka 50  Nr 53 1240 6218 1111 0000 4616 2265