XXX  Międzynarodowy Katolicki Festiwal Filmów i Multimediów „Niepokalanów 2015”

the 30th  International Catholic Film and Multimedia Festival “Niepokalanow 2015”

Biuro Festiwalu/ Festival Office : Katolickie Stowarzyszenie Filmowe

ul. Barska 2; 02-315 Warszawa - POLSKA  tel./ fax (+48 22) 823-44-89  skype „ksfniepokalanow”

E-mail :     ksf@festiwalniepokalanow.pl
 
Internet:  www.festiwalniepokalanow.pl     or   www.warszawa.mazowsze.pl/niepokalanow

               Termin Festiwalu:  16-19 kwietnia  2015  /   Festival will take place bewteen 16 and 19 of April,  2015

                           Formularz Zgłoszenia  /  Entry Form

                    Termin zgłoszeń – 31 stycznia 2015 roku / The deadline for entries January, the 31st , 2015
                 Teledyski i multimedia – 1 marca, 2015  / Video clips and multimedia – the 1st  of March, 2015

 

Zgłaszam :

I am sending in:

______________
  
teledysk
   viceoclip

film fabularny /

feature film

film dokumentalny

documentary film

program TV

TV program

program edukacyjny

educational program

 

 

film amatorski

amateur film

program radiowy

radio program

program multimedialny multimedia program

 

 

strona internetowa

internet website

 

 

Tytuł oryginału

Original title

 

Tytuł angielski

English title

 

Tytuł polski

Polish title

 

Reżyser / Autor

Director / Author

Adres prywatny/ Address:

Telephone :

Fax:

E-mail:

 

Scenarzysta

Script

Adres /Address

Telephone:

Fax:

E-mail:

 

Producent (firma)

Producer

Adres /Address:

Telephone:

Fax:

E-mail:

 

Dystrybutor

World Sales

Adres /Address:

Telephone:

Fax:

E-mail:

 

Zdjęcia

Photography

Adres /Address :

Telephone :

Fax:

E-mail:

 

Montaż

Editing

 

Muzyka

Composer

 

Główni aktorzy

Main actors

 

Kraj i rok produkcji

Country and year of production

 

Język:

Language:

oryginału/

of original

dubingu /

of dubbing

napisów /

of subtitles

listy dialogowej /

of script

 

 

Parametry techniczne oryginału

Technical information of the master

Format

Czas projekcji

Running time    ____ __min  _______sec.

 

Miejsce i data premiery

Locate and date of first performance

 

 

 

 

Na jakim festiwalu był pokazywany ?  / At what festivals has the film been shown before ?

Nagrody i wyróżnienia / Prizes or mentions

 

 

 

 

 

Krótka treść filmu (maks. 60 słów)

Brief synopsis (max. 60 words)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reżyser / Director

Nota biograficzna / Biographical note

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgłoszenie prosimy przesłać pocztą elektroniczną wraz z listą dialogową w języku polskim lub angielskim.
Płyty przeglądowe - 5 kopii w formacie DVD, VCD lub CD oraz ewentualne materiały promocyjne (zdjęcia, plakaty, itp.) prosimy przesłać lub dostarczyć do Biura Festiwalu. (poniedziałek godz.  15-18; środa godz.  11-14 )

Krótki fragment filmu  /2-5 minut/) będzie  publikowany w internecie na stronach  Festiwalu i YouTube
.Prosimy o ew. nadesłanie zwiastuna lub fragmentu filmu
..............................................................

Płyty przeglądowe wraz z materiałami promocyjnymi pozostają w Archiwum Festiwalu i mogą być wykorzystywane w celach edukacyjnych i promocyjnych.

 

 

 

Please send the Entry Form with the script in Polish or English by e-mail.  Previewing disks – 5 copies on DVD, VCD or CD format and eventually promotional materials (stllis, posters, etc.) should be sent or delivered directly to the Festival Office (Monday 3 pm - 6 pm and Wednesday 11am -2 pm) .

The short trailer of the film (2-5 minutes) to be published on the Festival's website and You Tube.

Please send your trailer  if possible.....................................................................

Demo disks and promotional materials will be stored in the Festival's Archive and can be used for educational and promotional purposes.

 

 

O wyrażam zgodę na emisję filmu / programu w Katolickiej Telewizji / Radiu w Polsce – bezpłatnie __ / odpłatnie __

O wyrażam zgodę na dystrybucję kaset lub DVD / płyt CD w Polsce i innych krajach – bezpłatnie __/ odpłatnie ____ 

O I am interested to show the film in the Catholic Television in Poland - free of charge ___ / cost appr. ______
O I am interested to distribute videocassette or DVD - free of charge ____ / cost appr ______ 


 .......................................; data / date................................. podpis / signature ……………………………