logo-niepokalana2017.gif   
               
Sprostowanie Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego z dnia 31 marca 2017 r.
                w sprawie Międzynarodowego Katolickiego Festiwalu Filmów i Multimediów
 

              
Katolickie Stowarzyszenie Filmowe im św. Maksymiliana Marii Kolbego, w związku
z podawanymi w mediach, a także na zakończenie Otwarcia XXIII Targów Wydawców Katolickich
w Warszawie  (transmisja 
SalveTV.pl)  nieprawdziwymi informacjami stwierdza, że jest jedynym
organizatorem i prawowitym właścicielem praw do nazwy „Międzynarodowy Katolicki Festiwal 
Filmów i Multimediów’ . Organizowany od roku ubiegłego przegląd  filmowy (festiwal?) we
Wrocławiu nie ma prawa do wykorzystywania tej nazwy
.  
W tym roku Festiwal KSF nosi nazwę:
          XXXII Międzynarodowy Katolicki Festiwal Filmów i Multimediów „KSF Niepokalana 2017”
              The 32nd International Catholic Film and Multimedia Festival „ KSF Niepokalana 2017”
        Hasło naszego Festiwalu, oparte na słowach naszego Świętego Patrona Maksymiliana Marii Kolbego
“ Zdobyć cały świat dla Chrystusa przez Niepokalaną” i  logo w postaci Różańca Świętego pozostają bez zmian.
Festiwal odbędzie się w październiku br. Termin zgłaszania prac mija 20 czerwca 2017 r.
       Będziemy wdzięczni za sprostowanie mylnie podawanych informacji.  

                                                             Zarząd Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego
                                                   
www.ksfniepokalana.pl  emai: festiwal@ksfNiepokalana,.pl

                                                             
                                                                Uzasadnienie Sprostowania.
              Katolickie Stowarzyszenie Filmowe im św. Maksymiliana Marii Kolbego informuje, ze zgodnie
z życzeniem Ojców Franciszkanów, którzy wycofali się  w roku ubiegłym z tradycyjnego wsparcia naszego Festiwalu,  
zrezygnowało ze słowa „Niepokalanów” w nazwie imprezy. Obecnie Festiwal  zainicjowany i organizowany przez
naszych członków od roku 1986, wspierany od lat również przez wiele innych zakonów m.in. Pallotynów, Jezuitów,
Salezjanów, Werbistów, Marianów i wiele organizacji i władz nie tylko kościelnych, ale i państwowych  -  nosi   nazwę:
        XXXII Międzynarodowy Katolicki Festiwal Filmów i Multimediów „KSF Niepokalana 2017”
           The 32nd International Catholic Film and Multimedia Festival „ KSF Niepokalana 2017”
        Organizowany od roku ubiegłego festiwal (przegląd) filmowy we Wrocławiu nie ma prawa do wykorzystywania nazwy
XXXII Międzynarodowy Katolicki Festiwal Filmów i Multimediów.
Podawanie takiej  informacji w świetle posiadania  przez nas  pełnego archiwum prac Festiwalu i dokumentów ukazujących
32- letnią korespondencję z całym światem, w tym poświęconych Festiwalowi setek artykułów prasowych i dwóch prac magisterskich
-  jest bezprawne, nieetyczne i sprzeczne z nauką społeczną Kościoła.
           Wierzymy, ze organizatorzy Targów Wydawców Katolickich sprostują podana wiadomości, zaś organizatorzy  nowego
festiwalu we Wrocławiu: Fundacja Vide et Crede i Klasztor Niepokalanów, uszanują  ponad 30-letni dorobek naszego Stowarzyszenia
 i nadadzą swojemu festiwalowi inną nazwę, nie kolidującą
z nazwą naszego,  jedynego na świecie multimedialnego festiwalu, znanego twórcom blisko 6 tysięcy nadesłanych filmów fabularnych
i dokumentalnych i amatorskich, programów radiowych, telewizyjnych i multimedialnych oraz stron internetowych z ponad 100 krajów świata. 

Otrzymują:  
Konferencja Episkopatu Polski
Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi
Organizacje i media katolickie
Patroni i sponsorzy Festiwalu KSF