NOMINACJE DO NAGRÓD MKFFiM “KSF Niepokalana 2019”
uaktualnione przez Jury Festiwalu - 09.09.2019
(w podziale na kategorie i w kolejności numerów katalogowych)

Filmy fabularne

34F004 Garabandal Only God Knows, 90’ reż. Brian Jackson , prod. Mater Spei AIE, Hiszpania
18 czerwca 1961 r. W małej wiosce w północnej Hiszpanii San Sebastián de Garabandal, cztery dziewczynki, Conchita, Hiacynta, Mari Loli i Mari Cruz, twierdzą, że właśnie pojawił się im Michał Archanioł. Kilka dni później, 2 lipca 1961 r., - Matka Boża z Góry Karmel. Proboszcz wsi, ks. Valentín i brygadier Straży Cywilnej, Juan Álvarez Seco, nagle stają się bohaterami. Muszą walczyć o to, aby dowiedzieć się, gdzie leży prawda, stawiając czoła zakłopotanej hierarchii i coraz większej liczbie ludzi, którzy przybywają do wioski w poszukiwaniu odpowiedzi. Garabandal: Only God Knows to film fabularny zrealizowany i wyprodukowany przez Mater Spei AIE, organizację hiszpański ustanowiony w 2017 r. i posiadającą osobowość prawną. Autorzy starają się ukazać przebieg tych objawień nie przesądzając o ich prawdziwości i boskiego pochodzenia, ale wskazując na pozytywne ich owoce i wpływ na stykający mi się z nimi ludzi.

34F017 Kiedy dżungla płakała krwią. Życie błogosławinego Izabel. Cuando La Selva Lloró Sangre. La vida de los Beatos de Izabal. reż. Carlos Luxo prod. Luis Andres Schwartz Guatemala
Gwatemala, lata 80. W Izabal, małym mieście otoczonym dżunglą i widokiem, sytuację komplikuje walka ziemi między chłopami a właścicielami bananów. Bycie katechetą oznacza bycie uznanym za komunistę, bycie księdzem oznacza prześladowanie i śmierć. Historia ojca Tulio Maruzzo, franciszkańskiego brata, który w prosty i odważny sposób identyfikuje się z tym ludem, któremu chce przekazać przesłanie pokoju i miłości, choć stoi przed nim społeczeństwo zdewastowane wojną domową pełną okrucieństw, masakr i zniknięcia.

34F041 Prymas Hlond 79’reż. Paweł Woldan prod. TVP SA Polska
Kardynał August Hlond w świadomości większości Polaków funkcjonuje jako prymas Polski, który poprzedzał Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego. Propaganda komunistyczna przedstawiała go jako hierarchę, który wraz z rządem polskim opuścił kraj we wrześniu 1939 roku, pozostawiając osamotniony naród skazany na klęskę. To pierwszy spektakl Teatru Telewizji ukazujący postać prymasa Hlonda w okresie od wybuchu II wojny światowej, aż do jego powrotu do Polski w lipcu 1945 roku. Ukazano najważniejsze momenty z życia emigracyjnego Prymasa, m.in. przyjazd do Watykanu we wrześniu 1939 roku, gdzie działał na rzecz Polski poprzez przemówienia w watykańskim radiu.

Filmy Maryjne

34F028 Broń nas w walce 120’ reż. Marek Woś prod. Wydawnictwo Rosemaria - Fundacja Królowej Różańca św., Polska
Film składa się z dwóch części: pierwsza pokazuje objawienia św. Michała Archanioła w Europie. Druga – w Polsce i Ukrainie. Film odpowiada na pytanie kim jest św. Michał . Jaka jest Jego rola w Kościele i w naszym życiu. Czy Europa wróci do swych chrześcijańskich korzeni?

34F040 Power in My Hands 82’ reż. John Shoemaker i Ryan Frenc prod. Rosary Evangelization Apostolate I Goya Producciones. USA/Hiszpania
Power in My Hands to film przedstawiający moc modlitwy w odpowiedzi na kryzys duchowy panujący w kulturze. Film zawiera poruszające osobiste świadectwa uznania zarówno ludzi indywidualnych, jak i zwykłych ludzi, które wraz z prośbami Matki Bożej poprzez Kościół aprobują objawienie, zachęcają widza do odpowiedzi na przemianę serc, rodzin, wspólnot i narodów.

34F052 Cud na Nowolipkach 34,50’ reż. Michał Góral prod. Michał Góral Studio Crazy Film Polska

Świadectwa osób, które pamiętają wydarzenia z 10 października 1959 roku, kiedy to zdaniem wielu świadków na wieży Kościoła św. Augustyna na Nowolipkach w Warszawie objawiła się Matka Boska. Objawienia trwały blisko miesiąc wzbudzając wielki niepokój władz, policji i służb specjalnych i bezradność władz PRL wobec oznak religijności mieszkańców stolicy.. O ich umacniającym wiarę i nadzieję znaczeniu wspominają ich świadkowie.
34F053 Hospitalarios ang. Lourdes Dok. 89'09 ” reż. Jesus Garcia prod. Bosco Films Hiszpania

Od 1858 r. Mała wioska na południu Francji jest celem niewiarygodnych podróży. Mężczyźni i kobiety z różnego rodzaju problemami zdrowotnymi i chorobami przybywają sami lub w towarzystwie innych osób do renomowanej Groty Matki Bożej z Lourdes. Pielgrzymki te odbywają się do dziś, ale po raz pierwszy historia jest opowiadana od wewnątrz. Lourdes: Ręce Matki Bożej pokazują zadziwiającą rzeczywistość. Piękno oddania wkracza w trudności życia dotknięte chorobą, aby wypełnić ją godnością, miłością i widzialnością. Z tej perspektywy choroba i niepełnosprawność świadczą o tym, ile ludzkości ma świat.

Filmy dokumentalne

34F005 Kresy, 84’ reż. Rafał Bryll prod. Polska Press sp. z o.o. Oddział Zielona Góra Polska

Historia ostatnich dni Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej oraz początków tak zwanych Ziem Odzyskanych, oparta na dramatycznych świadectwach Polaków wypędzonych ze swej ojcowizny. Z każdej opowieści wyziera tęsknota za pięknem utraconej ziemi ojców oraz niepewność i tymczasowość związana z życiem na zachodnich rubieżach powojennej Polski, które z biegiem lat zostają uznana za nowy dom. Pogodne sceny tradycyjnych polskich świąt kontrastują z przerażającymi zbrodniami II Wojny Światowej.

34F033 Athirukal Illtha Oral Man Beyond Boundaries, 50’, Indie reż. Arun N. Sivan, Cherian K Parakkal , prod. SK Smaraka Trust - Indie

Film ukazuje dzieło Sarvodayam Kurian (1919-1999) , który żył na wyspie Vypin w pobliżu Kochi, Kerala, Indie.. Jako pracownik społeczny bez granic pomagał ofiarom chhoolery , poxy, pomoru kurczaków itp. Uratował ponad 500 osób znajdując sierotom zastępcze rodziny. Środkiem transportu dla niego był rower , którym jeździł w białej koszuli. Ufundował 3 szpitake 15 łózkowe , w których leczono bezpłatnie w państwowym szpitalu Narakal.

34F037 Pachołki Rosji, 30’ reż. Alina Czerniakowska prod. Alina Czerniakowska Polska
Film ukazuje wpływ sowieckiego zniewolenia Polski na życie Polaków po II Wojnie światowej - aż do czasów współczesnych . Autorski film Aliny Czerniakowskiej wsparty unikalnymi materiałami filmowymi i dokumentami
oraz świadectwami znanych współczesnych historyków prof. Andrzeja Nowaka, Andrzeja Paczkowskiego, Leszka Żebrowskiego, Piotra Gontarczyka, Sławomira Cenckiewicza i rosyjskiego desydenta, Władimira Bukowskiego - ukazuje tragiczną prawdę historyczną o kolejnych rządach w Polsce oraz próbuje wskazać drogi wyjścia z wieloletniego zniewolenia naszej Ojczyzny.

34F047-49 Deo et Patriae 40’ oraz 34F029 Iskra Niepodległości 90’ reż. Bogusława Stanowska-Cichoń, prod. Bogusława Cichoń Polska
Cykl "Deo et Patriae" (trzy odcinki) ukazuje  znaczenie polskiego duchowieństwa i wielkiej rzeszy społeczników - służącego podnoszeniu formacji duchowej oraz budowaniu poczucia patriotyzmu polskiego narodu, podzielonego społecznie i geograficznie w ramach zaborów. Ukazuje postacie  zakonnic i zakonników, księży i działających w ukryciu sióstr bezhabitowych oraz osób świeckich, bez reszty zaangażowanych w pracę wśród złamanego powstaniami narodu, tych „cichych” bohaterów „trzeciego planu” oddanych na służbę Bogu i Ojczyźnie, a szczególnie  
abp Zygmunta  Szczęsnego Felińskiego, Brata Alberta Chmielowskiego, ks. Zygmunta Gorazdowskiego, S. Angeli Truszkowskiej, S. Celiny Borzęckiej, S. Zofii Darowskiej, S. Klary Szczęsnej, o. Honorata Koźmińskiego, abp Józefa  Bilczewskiego, bp Józefa Pelczara, S. Urszuli Ledóchowskiej, Edmunda Bojanowskiego – wyniesionych na ołtarze przez Jana Pawła II.   Realizacja stara się odpowiedzieć  na pytanie – na ile bez tej misji udałoby się wybić Polakom na niepodległość.
Iskra Niepodległości - film przypomina jedno z najważniejszych wydarzeń patriotycznych – odsłonięcie Pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie, ufundowanego przez wybitnego pianistę i polityka Ignacego Paderewskiego. W wydarzeniu tym uczestniczyło 150 tys. Polaków. Dziś możemy powiedzieć, że stało się ono iskrą która zapaliła w sercach tamtego pokolenia wiarę w odzyskanie niepodległości i obudziła z ponad 100-letniej niewoli. Po czterech latach wielu uczestników tego wydarzenia stanęło do walki o Niepodległość Polski i zwyciężyło.
Dokument historyczny

34F011 Trzy losy - jedna Polska, 31’ oraz 34F013 Śladem legionowych bojów 51’
reż. Leszek Wiśniewski, prod. TVP Lublin Polska
Opowieść o trzech braciach – Stefanie Zygmuncie i Józefie Pomarańskich, symbol pokolenia walczącego o wolną Polskę. Legioniści I Brygady Legionów, uczestnicy wojny polsko – bolszewickiej, o których Józef Piłsudski mawiał “moi ulubieni żołnierze”. Choć mogli zrobić kariery wojskowe czy polityczne, poszli do zwykłej pracy, każdy w swej dziedzinie, budując nowy byt Niepodległej. Gdy jednak przyszła potrzeba, we wrześniu 1939 roku, znów stanęli do walki i działalności konspiracyjnej. Zygmunt i Józef zamordowani zostali w Auschwitz, Stefan zginął w obozie koncentracyjnym we Flossenburgu. Jeden z jego synów poległ we Wrześniu, drugi - w Powstaniu Warszawskim. Oto los pokolenia… Po raz pierwszy pokazane zostały wszystkie pola bitew I Brygady Legionów, – od Limanowej, przez Ponidzie, Jurę Krakowsko – Częstochowską, Łowczówek i Jastków po Kostiuchnówkę na Wołyniu.
Drugi film prezentuje cały szlak bojowy legionistów Piłsudskiego, od Oleandrów po Kostiuchnówkę. Narracji towarzyszą wiersze zapomnianych legionowych poetów, z których wielu pozostało na zawsze na pobojowiskach.
34F016 Kościół na Krzyżu 50’ reż. Kasia Rastocka (pseudonim) Ekaterina Husieva

prod. Telewizja Polska S.A Belsat TV Białoruś/Polska
Represje dotknęły wszystkich warstw ludności Białorusi, ale chcieliśmy opowiedzieć tylko o jednym z aspektór tego zjawiska – próbie zniszczenia kościoła katolickiego. O tych, którzy ucierpieli w tej wojnie. I o zwykłych ludziach, którzy bronili swych kapłanów i świątyń. Świadkowie tych wydarzeń żyja do dziś. W prostych słowach opowiadaja historie, od których biegna ciarki po plecach. Co się działo z kościołami w czasach sowieckich? Dlaczego były niszczone? I skąd ludzie czerpali odwagę, by stawiać opór systemowi.
34F031 Powrót 73’ reż. Jolanta Hajdasz prod. Fundacja im. Abpa Baraniaka Jolanty i Bogusława Hajdasz Polska
Powrót” to trzeci film Jolanty Hajdasz poświęcony historii prześladowania, działalności i upamiętniania arcybiskupa Antoniego Baraniaka, który zwany jest już powszechnie w naszym kraju Żołnierzem Niezłomnym Kościoła.

Wbrew pozorom nie jest to tylko opowieść o gnębionym przez komunistów duchownym, który odegrał ważną rolę w przeciwstawianiu się zniewalaniu naszego narodu. To byłoby zbyt wielkie uproszczenie, choć to właśnie On był tym, który w czasie uwięzienia kardynała Wyszyńskiego wziął na siebie odpowiedzialność Prymasa Polski za Kościół w Polsce i rolę tę wypełnił tak dobrze, że wg słów kardynała Karola Wojtyły Kościół w naszym kraju nie może nigdy zapomnieć o tym, co abp Antoni Baraniak uczynił dla niego w najtrudniejszym dla tego Kościoła czasie. Dlaczego został pośmiertnie odznaczony Orderem Orła Białego, czy zasługuje na beatyfikację? O tym jest ten film …

Martyrologia narodu
34F015 Świadkowie. Obywatele Polscy w Auschwitz-Birkenau 36’ reż. Mirosław Krzyszkowski
prod. Fundacja Wiara i Prawda Polska
Film dokumentalny Świadkowie w reżyserii Mirosława Krzyszkowskiego ukazuje losy obywateli polskich więzionych w Auschwitz w kontekście historii nazistowskich Niemiec, powstania i funkcjonowania obozu oraz niemieckiego aparatu terroru. Opowiadają o tym sami więźniowie poprzez aktorsko wzbogacone wspomnienia i relacje oraz tworzone przez nich w obozie oraz już na wolności dzieła sztuki. Autorzy oddali także głos pracownikom Muzeum.

34F018 Ofiarowanie 45’reż. Józef Szymura prod. TVP SA Polska
Rodziny Katyńskie” z całej Polski 10.04.2010r. wybrały się pociągiem specjalnym do Katynia, aby w 70. rocznicę zbrodni katyńskiej oddać hołd swoim krewnym. Autor opisuje tę dramatyczną podróż, w którą wybrał się z synem Cyrylem, aby przekazać mu pamięć o zamordowanym wujku, poruczniku Konradzie Wolnicy. Film jest też próbą odnalezienia ponadczasowego i metafizycznego wymiaru tragedii, do której doszło w Smoleńsku.
34F034 Niedokończone msze wołyńskie 49’ reż. Tadeusz Arciuch i Maciej Wojciechowski prod. Fundacja Stanica Kresowa i TVP Historia Polska
W czasie II wojny światowej Polskie Kresy a szczególnie ziemia wołyńska stała się miejscem męczeństwa wielu tysięcy Polaków. Z rąk nacjonalistów z OUN - UPA śmierć poniosło także wielu księży katolickich często w trakcie sprawowania posługi kapłańskiej. Apogeum ludobójstwa na Wołyniu przypadło na 11 lipca 1943 roku kiedy oddziały OUN - UPA przystąpiły do skoordynowanej i szeroko zakrojonej akcji wymierzonej przeciwko Polakom. Tego dnia napadnięto na 5 kościołów w trakcie odbywających się mszy i dokonano brutalnych mordów na zgromadzonych tam bezbronnych wiernych. Razem z wiernymi ginęli ich kapłani. Tego dnia dokonano także ataków na ok. 100 polskich miejscowości. Łącznie z rąk nacjonalistów ukraińskich życie straciło k. 120 tys. osób., wtym 75 księży i zakonników.
34F044 Wołania Polaków na Kresach 38’ reż. Jerzy Sokalski prod. Polskie Radio Berdyczów Ukraina

W dokumentalnym filmie pt. "Wołania Polaków na Kresach"po raz pierwszy w historii przedstawiono unikatowe materiały archiwalne i wywiady świadków dotyczące masowych represji stalinowskich wobec Polaków w Berdyczowie i na żytomierszczyźnie w ramach polskiej operacji NKWD 1937-1938 r. Film tem prezentuje wielką wartość dokumentalną, którą podreślają ujęcia i scenografia. Zostały one bowiem zrealizowane w pomieszczeniach obecnego więzienia w Berdyczowie, gdzie niegdyś represjonowano Polaków.

Programy telewizyjne i multimedialne

34F019 Historia której nie pamiętam 51’08 reż. Andrzej Jurewicz prod. Salezjański Ośrodek Misyjny w Warszawie Polska
Zapis – świadectwo 7 dni w maju 2017 roku. Podczas rocznego pobytu w Afryce wolontariuszka Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego zachorowała na malarię mózgową. W szpitalu toczyła się walka o jej życie, walka z czasem – zbyt późna diagnoza, zbyt późno podane leki. Równolegle z inicjatywy SOM rozpoczęto kampanię modlitwy o uzdrowienie przez przyczynę Sługi Bożej s. Łucji z Fatimy. Muzyka Michala Lorenca. W tle Kilimandżaro.

34F001 St. Joseph Freinademetz. The first Saint to Serve In Hong Kong, Hong Kong, 131’
reż.
Lai Nor Ngan i Joseph Tan Lei Tao prod. SVD Hongkong
Opowiedziana w formie filmu muzycznego - historia misjonarza z Europy, który poświęcił swoje najlepsze i ostatnie lata narodowi, o którym zawsze marzył; naród, który był gotów wnieść swój wkład w życie, choć może to oznaczać, że nigdy więcej nie zobaczy swojego rodzinnego miasta i rodziny …

34F24 Do światła. Błogosławiony ojciec Alojzy Liguda. reż. Beata Maliszkiewicz prod. Stowarzyszenie Bł. Alojzego Ligudy Polska
Opowieść o losach werbisty – bł. Alojzego Ligudy, jednego ze 108 Męczenników II wojny światowej beatyfikowanych w 1999 roku. Wywodzący się ze śląskiej rodziny, człowiek o silnej osobowości i głębokiej duchowości, w 1940 roku trafił do obozów koncentracyjnych. Zamordowany w KL Dachau w 1942 roku. Film jest przypomnieniem dramatycznych losów polskiego duchowieństwa podczas II wojny światowej. Przeznaczeni do całkowitej eksterminacji w obozach koncentracyjnych, poddani najcięższej próbie, pozostawili świadectwo siły, jaką czerpali z wiary.

Filmy amatorskie

34F009 3:0 4.33’reż. Piotr Ludwik , prod. Piotr Ludwik Polska
Biblijne kuszenie Jezusa na pustyni opisane językiem animacji. Jezus i diabeł jako archetypy bohatera pozytywnego i negatywnego stają naprzeciw siebie na pustyni. Kto okaże się sprytniejszy, kto mocniejszy, a kto tylko „mocniejszy w gębie”. Wynik tego meczu jest przesądzony i stanowi tytuł tego filmu = 3:0!

34F032 Niezapomniane pożegnanie 5’ reż. Danuta Podowski , prod. Danuta Podowski USA

Film ukazuje wpływ sowieckiego zniewolenia Polski na życie Polaków po II Wojnie światowej - aż do czasów współczesnych . Autorski film Aliny Czerniakowskiej wsparty unikalnymi materiałami filmowymi i dokumentami
oraz świadectwami znanych współczesnych historyków prof. Andrzeja Nowaka, Andrzeja Paczkowskiego, Leszka Żebrowskiego, Piotra Gontarczyka, Sławomira Cenckiewicza i rosyjskiego desydenta, Władimira Bukowskiego.
Ujawniając tragiczną prawdę historyczną o rządach w Polsce próbuje wskazać drogi wyjścia z wieloletniego zniewolenia naszej Ojczyzny.

34F046 Mój Tato 12.58’ reż. reż. Inka Bogucka prod. TVP Kraków Polska
Samotny mężczyzna szukający niegdyś odpowiedzi na pytanie co ma robić w życiu , stwarza rodzinę zastępczą. Jego dwaj synowie ze wzruszeniem opowiadają o zmianie ich życia dzięki niemu. Pojawia się również obecny podopieczny bohatera filmu.- chłopak głuchoniemy. Razem z synami bohater pomaga kolejnej ofierze braku miłości.
Teledyski

34F007 Sleep my Holy Baby reż. Andrzej Lenard prod. Husar Film Studio USA

Kolęda – kołysanka śpiewana przez Maryję przed i tuż po narodzeniu Jezusa. Maryja jest w pełni świadoma roli i przyszłości swojego Syna. Stąd, gdy śpiewa mu, że zbawi grzech, pojawia się scena ukrzyżowania, a cień Krzyża nie znika do końca teledysku. Ma to przypominać, że Jezus narodził się, aby za nas umrzeć.
34F038 Duruelo - skromny początek, wielkie dzieło – Karmelici Bosi – 4' reż. Marek Domagała prod. o. Mariusz Wójtowicz OCD , Karmelici Bosi Prowincja Krakowska Polska
Muzyczna opowieść o codziennym życiu i 450-letniej historii męskich i żeńskich zakonów Karmelitów Bosych z wykorzystaniem dawnych instrumentów muzycznych oraz fragmentów hiszpańskiego filmu „Teresa od Jezusa”.

34F 045 Dla Niepodległej szli 4’ reż. Rafał Gużkowski, prod. Starostwo Powiatowe w Sanoku |i Urząd Miasta Sanok Polska
Teledysk jest autorskim utworem o tematyce patriotycznej. Został nagrany w 100 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Apeluje o krzewienie polskiej historii i przywiązanie do wartości chrześcijańskich. Scenerią do teledysku są miejsca upamiętnienia Polski Walczącej../.