XVII Międzynarodowy Katolicki Festiwal Filmów i Multimediów Niepokalanów 2002
Na Festiwal Niepokalanów 2002 odbywający się w Osrodku Formacyjnym Stowarzyszenia Rycerstwo Niepokalanej w Niepokalanowie-Lasku nadesłano 151 filmów (ok. 70 godzin projekcji), 47 audycji radiowych, 14 płyt kompaktowych z nagraniami muzycznymi, 1 program multimedialny (polska gra ewangelizacyjna "Ja Jestem") oraz zgłoszono 10 stron internetowych. Twórcy zagraniczni są w tym roku reprezentowani poprzez
dzieła nadesłane z Białorusi, Czech, Holandii, Hongkongu, Irlandii, Japonii, Rosji, Stanów Zjednoczonych i Włoch.

2i.jpg (16528 bytes)

2g.jpg (16512 bytes)

1i.jpg (14800 bytes)

5e.jpg (17912 bytes)

4b.jpg (15128 bytes)

4c.jpg (14136 bytes)

Festiwal rozpoczął się 21 maja  Mszę św.koncelebrowaną, w której uczestniczyli m.in. o. prowincjał Michał Kołodziej o. gwardian Ryszard Zwolankiewicz z prowincji św. Antoniego z USA, o. Mirosław Bartos - wiceprowincjał Zakonu Franciszkanów, o. Ryszard Żuber - gwardian Niepokalanowa, o. Stanisław Piętka - prezes Stowarzyszenia Rycerstwo Niepokalanów, ks. Sławomir Lipiński -dyrektor Radia Niepokalanów, ks. Krzysztof Ołdakowski - kierownik Działu Programów Katolickich TVP S.A., prezes .Międzynarodowego Katolickiego Stowarzyszenia Komunikacji Społecznej SIGNIS Polska

7d.jpg (16704 bytes)

9c.jpg (11360 bytes)

7f.jpg (9736 bytes)

Na Festiwalu tradycyjnie już byli obecni   przedstawiciele władz lokalnych - Marek Jaworski - przewodniczący Rady Gminy Teresin i Jerzy Żelichowski - wicestarosta Powiatu Sochaczewskiego, a także reprezentanci mieszkańców Teresina, Niepokalanowa i Szymanowa oraz zgromadzeń zakonnych z tego rejonu. Dyrektor Festiwalu - Andrzej Bogusław   Januszewski witając honorowych gości i prezentujac program Festiwalu - nawiązał do motta Festiwalu "Wypłyń na głębię" widząc w nim m.in. szanse na pojawienie się,  m.in. dzięki Festiwalowi w Niepokalanowie, pogłębionych duchowo dzieł. Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego - Zygmunt Gutowski, wiceprezes SIGNIS Polska wskazywał, że wieloletnie, odważne wysiłki KSF i doświadczenia 16 dotychczasowych  festiwali oraz wsparcie ich sympatyków   mogą pomóc w tworzeniu jedności mediów katolickich w organizacji SIGNIS.

5h.jpg (17328 bytes)

6e.jpg (14992 bytes)

6d.jpg (11536 bytes)

Nadesłane filmy będzie oceniało Międzynarodowe Jury, w skład którego wchodzą: Jan Szafraniec - przewodniczący Jury oraz , Maria Jędrzejewska - sekretarz Jury, Maria Czech (Niemcy) - przedstawiciel  SIGNIS, s. Beata Iwaszko, Eugeniusz Jachym.... ... Iwona Romanowska, Wanda Różycka, Romuald Lech Wierzbicki, Antoni Zięba. oraz Jerzy Klechta, Michał Kulenty,

5b.jpg (14680 bytes)

2.jpg (13784 bytes)

9i.jpg (9544 bytes)

Do projekcji konkursowych nominowano 53 filmy o łącznym czasie projekcji 27 godzin. Część konkursową Festiwalu rozpoczął film o Kalwarii Zebrzydowskiej pt. "Przynoszą tu smutki i radości" w reż. Wojciecha Nowakowskiego oraz prezentacja programu radiowego o ojcu Marianie Żelazku pt. "Misjonarz" autorstwa pani Szczęsnej Milli. Popołudniowe projekcje festiwalowe to filmy o zwyczajnych ludziach, których życie upływa pod znakiem pomocy drugiemu człowiekowi. Mogliśmy obejrzeć: "W domu nowego życia" w reż. Danuty Kaszewskiej i ks. Cezarego Kucińskiego, "Bez adresu" Jadwigi Kamińskiej, "Przepaść uzależnień" - program ks. Rafała Ostrowskiego, "Wesele wesel" w reż. Marty Pawłowskiej i Tomasza Kuca, "Tylko jeden człowiek" w reż. Henryka Jantosa. Poza tym uwagę zwracał film pokazujący życie społeczności grecko - katolickiej na terenach Beskidu Niskiego i Łemkowszczyzny w reż. Teodora Ratkowskiego pt. "Być sobą" oraz "Bastion Świętokrzyski" w reż. Elżbiety Szumiec-Zielińskiej i Andrzeja Kuśmidera przedstawiający historię Zgromadzenia Misjonarzy św. Wincentego a' Paulo w Polsce. Wieczór filmowy upłynał pod znakiem filmów o Prymasie Stefanie Wyszyńskim. "Non possumus - Prymas Stefan Wyszyński" w reż. Pawła Woldana i "Skrawek nieba" w reż. Rafała Wieczyńskiego, zobaczymy również historię prześladowania obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej przedstawioną w filmie Krzysztofa Żurowskiego: "Peregrynacja obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej". (opr. ZG, SS i ABJ)