image7.gif (8392 bytes) XVII Międzynarodowy Katolicki Festiwal Filmów i Multimediów
the 17th International Catholic Film and Multimedia Festival Katolickie Stowarzyszenie Filmowe
ul. Barska 2; 02-315 Warszawa - POLSKA tel./ fax (+48-22) 823-44-89 tel. (+48-22) 668-71-08   e-mail: festiwal@isf.pl; gutowski@waw.pdi.net  Internet:  www.warszawa.org.pl/niepokalanow   

Termin Festiwalu: 21-25 maja 2002 / Festival will take place 21-25, May, 2002

Karta udziału - Entry Form

(proszę wypełnić na maszynie lub pismem drukowanym / please use typewriter or write in block letters)

Termin - 28 lutego 2002 roku / The Deadline - February, 28th, 2002

Zgłaszam :

I am sending in:

film fabularny
feature film
film dokumentalny documentary film program TV, edukacyjny
TVprogram;- educational program
film amatorski
amateur film
  program radiowy

radio program

nagranie muzyczne
music recording
program multimedialny multimedial program strona Internetu
Internet web sitee
 
Tytuł oryginału

Original title

 
Tytuł angielski

English title

 
Tytuł polski

Polish title

 
Reżyser / Autor

Director / Author

  Adres /Address

Telephone -

Fax

E-mail

 
Scenarzysta

Script

 

 

Adres /Address

Telephone -

Fax

E-mail

 
Producent (firma)

Producer

  Adres /Address

Telephone -

Fax

E-mail

 
Dystrybutor

World Sales

  Adres /Address

Telephone -

Fax

E-mail

 
Zdjęcia

Photography

  Adres /Address

Telephone -

Fax

E-mail

 
Montaż

Editing

 
Muzyka

Composer

 
Główni aktorzy

Main actors

 
Kraj i rok produkcji

Country and year of production

 
Język:

Language:

oryginału / of original dubingu / of dubbing napisów / of subtitles listy dialogowej / of script
Parametry techniczne oryginału

Technical information of the master

16 mm 35 mm

Betacam Umatic

SVHS VHS

Inny

Dźwięk COM-OPT Sound COM-MAG

SEP-MAG

Czas projekcji

Running time

_____ min ____

Długość / Length _____ m

Liczba kaset (szpul)

Number of cassetes (reels) _____

kolorowy / colour

czarno-biały

/ black-and-white

Miejsce i data premiery

Locate and date of first performance

 
Na jakim festiwalu był pokazywany ?

At what festivals has the film been shown before ?

Nagrody i wyróżnienia

Prizes or mentions

 
Krótka treść filmu

(maks. 60 słów)

Brief synopsis

(max. 60 words)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reżyser / Director

Nota biograficzna /

Biographical note

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosimy przesłać zgłoszenie wraz z przeglądową kasetą wideo VHS, kasetą magnetofonową, płytą CD lub CD-ROM, z listą dialogową w języku polskim lub angielskim (możliwie na dyskietce) oraz materiałami promocyjnymi (zdjęcia, plakaty itp). Po zakwalifikowaniu do konkursu należy dostarczyć listy dialogowe w obu językach i możliwie najwyższe jakości materiały do prezentacji.

Kaseta przeglądowa wraz z materiałami promocyjnymi pozostaje w Archiwum Festiwalu.

Send please enclosed demo-cassette video VHS, audiocassette, CD or CD-ROM, script in English or Polish (if possible on diskiette) and advertising materials. After acceptance to the final contest the scripts must be delivered in both languages and the best avaliable quality materials for presentation.

Demo cassettes or compact discs and advertising materials will be left in the Festival Archive.

 

 

.............................; data/ the date................................. .podpis / signature.............................