Komunikat  Jury MFFK "Niepokalanów 2002"

 

Jury Festiwalu w składzie

 

Jan Szafraniec - przewodniczący Jury, senator RP, były członek Krajowej Rady

                          Radiofonii i Telewizji,

Maria Jędrzejewska - sekretarz Jury, historyk sztuki, teolog,

Maria Cech - producent filmowy, przedstawiciel Międzynarodowego

                      Katolickiego Stowarzyszenia Komunikacji Społecznej SIGNIS,

s. Beata Iwaszko - reżyser filmów amatorskich,

Eugeniusz Jachym - aktor, reżyser filmowy,

Wanda Różycka-Zborowska - reżyser filmowy,

Romuald Lech Wierzbicki - reżyser filmowy,

Antoni Zięba - inżynier, dziennikarz, tygodnik "Źródło" i miesięcznik "Nasza

                        Arka".

 

postanowiło przyznać następujące nagrody.

 

 

Grand Prix - Non Possumus - Prymas Stefan Wyszyński

reż. Paweł Woldan

 

za doskonałą realizację filmu i głębokie przedstawienie postaci księdza Prymasa Wyszyńskiego, człowieka ogromnej wiary, odwagi i prawdy, który nieustraszenie prowadził Kościół w Polsce w czasach totalitaryzmu. Reżyser wykorzystał bogaty materiał  archiwalny i w sposób trafny ukazał istotę przesłania ks. Prymasa, który i dziś jest wzorem do naśladowania  w Polsce i na całym świecie.

 

 

 

DOKUMENT

 

I - W sprawie generała Fieldorfa Nila

reż. Alina Czerniakowska

 

za jasne i bezkompromisowe ukazanie dramatu poszukiwania sprawiedliwości w polskich sądach przez córkę generała Fieldorfa Nila, wielkiego bohatera Polski.

Film jest wołaniem o sprawiedliwość w Trzeciej Rzeczypospolitej.

 

 

I - Misjonarz

reż. Staroń

 

Od 15 lat misjonarz redemptorysta ewangelizuje Indian w wysokich niedostępnych Andach. Wzruszająca historia zmagań samotnego zakonnika z  ciężkimi warunkami życia i z sektami, nieprzerwanie wychodzącego do Indian z Ewangelią. Ten trud codziennej walki stawia go w nieustannej próbie wiary w Boga. Jest to wspaniały przykład pobudzający do refleksji czy my jesteśmy gotowi trwać w wierności do końca. Film przemawia głównie obrazem i to jest jego atutem. Bardzo dobre zdjęcia, efekty dźwiękowe oraz montaż, tworzą piękną poetykę filmu.

 

 

 

II - Licheńskie proroctwo

reż. Andrzej Kałuszko

 

 za piękną formę filmu , za wnikliwe ukazanie wspaniałego świadectwa wiary

ks.Eugeniusza Makulskiego i próbę przybliżenia tajemnicy proroctwa licheńskiego. 

 

 

II - Gregoire i ludzie w żelazie

reż. Leonardo Lucchetti

 

za  ciekawy temat ukazujący realizację niezwykłego powołania do miłości bliźniego w warunkach okrutnych obyczajów mieszkańców Wybrzeża Kości Słoniowej.

 

III - Droga do Astany

reż. Krzysztof Żurowski

 

za ukazanie odradzania się wiary w Kazachstanie przed pielgrzymką Ojca Świętego do Astany. Reżyser w interesujący sposób przedstawił różne świadectwa  ludzi poszukujących duchowego wymiaru życia. Postać starego Kazacha - archeologa budzi głęboką refleksję.

 

III - Bohater

reż. Dariusz Gajewski

 

Za ukazanie prawdy historycznej o postaci młodego AK-owca, Stanisława Kosickiego, który został użyty jako pierwowzór postaci Maćka Chełmickiego w książce Jerzego Andrzejewskiego "Popiół i diament". Bohater żyje i opowiada o sobie jak to naprawdę było. Jego życie nie skończyło się na   śmietniku.

 

 

 

KATEGORIA FILMU FABULARNEGO

WIDOWISKO TELEWIZYJNE

 

I - Wieczernik

reż. Grzegorz Królikiewicz

 

za adptację poetyckiego dramatu Ernesta Bryla. Ukazanie sytuacji Apostołów po śmierci Jezusa, którzy pełni wyrzutów sumienia i lęku ukrywają się w wieczerniku i stają przed pytaniem: co dalej?

 

 

 

II - Droga do św. Mikołaja

reż. Leszek Zduń

 

Za umiejętne połączenie świata marzeń z odpowiedzią na pytanie jak być dobrym, za ciekawą formę ukazania wzorów z życia świętych, które są zawsze aktualne.

 

 

EDUKACYJNE

 

I - Bastion Świętokrzyski

reż. Elżbieta Szumiec-Zielińska

 

historia świątyni świętokrzyskiej w Warszawie. 350 - letni bastion wiary, miłosierdzia i patriotyzmu. Postać św. Wincentego a` Paulo - patrona dzieł miłosierdzia - tak bardzo potrzebna współczesnemu światu.

 

 

II - Być sobą

reż. Teodor Ratkowski

 

obraz odradzającej się wiary społeczności greko-katolickiej na terenach południowo-wschodniej Polski. Zasiane ziarno oczekuje na wzrost. Piękno liturgii i obyczajów wyrażone trafnie w tytule.

 

II - 17 września

reż.  Marek Widarski

 

nieznane dotychczas, wstrząsające w swej wymowie materiały archiwalne ukazujące tragizm naszej Ojczyzny zaatakowanej przez Niemcy i Rosję współpracujących ze sobą w ujarzmieniu naszej wolności. Film jest  dokumentem tej współpracy obu najeźdźców zasługującym na uwagę.

 

III - Kampinoska Epopeja

reż. Alina Czerniakowska

 

 odkrycie przemilczanej prawdy o bohaterskiej formacji Armii Krajowej. Dzielni żołnierze niepomni na czyhające niebezpieczeństwa ze strony dwóch wrogich armii, dochodzi do Warszawy przynosząc jej w ofierze swoją odwagę, krew i nadzieję.

 

 

 

III - Mała droga

reż. Leszek Tomala

 

Mała Tereska. 23 lata życia. 17 miesięcy cierpień i odpowiedź na pytanie: czy nasze cierpienie ma sens? Święta odpowiada: "cierpię wiele, ale czy cierpię dobrze?"

 

 

 

PROGRAMY TELEWIZYJNE

 

I - Bóg na Manhattanie

reż. Piotr Semka

 

Próba ukazania tragedii 11 września 2001r. w Nowym Yorku i obecności Boga w tym wydarzeniu od strony postaw ludzi dotkniętych tą tragedią i ich relacje do Boga i innych ludzi, które się przewartościowują.Szczególny wątek stanowi ukazanie ofiary z życia o.franciszkanina Mychala F.Judge kapelana strażaków.

 

 

II - Eutanazja - śmierć na życzenie czy zwykłe morderstwo

reż.  Grzegorz Jankowski

 

za rzetelne i wielostronne podjęcie tak trudnego tematu obrony życia ludzkiego i odwagę konfrontacji przeciwstawnych poglądów.

 

 

III - Tylko jeden człowiek

reż. Henryk Jantos

Wrażliwość Pani Jadwigi Sobol na cierpienia oraz potrzeby materialne i duchowe bliźnich, staje się zaczątkiem ruchu wolantariuszy pomocy bezpośredniej.

 

 

 

 

 

AMATORSKIE

 

I - Powołanie

reż. Nathan Flood

 

świadectwo posługi duszpasterskiej amerykańskiego księdza katolickiego w środowisku miejskim. Sprawna realizacja i autentyzm sytuacji.

 

 

II - Król czynu

reż. Hanna Bednarczyk i Leszek Mańkowski

 

za przypomnienie  postaci ks.Piotra  Wawrzyniaka wabitnego działacza społecznego, kulturalnego i gospodarczego pracującego na rzecz zachowania polskości. Film pokazuje jak Jego idee i dokonania s/a kontynuowane przez współczesnych Wielopolan.

 

III - Kościelny od św. Idziego

reż. Jacek Dworakowski

za sympatyczne pokazanie prostymi środkami wyrazu oryginalnego człowieka, głuchego strażnika światyni, który zna swoje miejsce na ziemi.

 

 

Nagroda specjalna Międzynorodowego Katolickiego Stowarzyszenia Komunikacji Społecznej SIGNIS

"Misjonarz"

 reż. Wojciecha Staroń

 

 

za profesjonalizm produkcji, ujmującą treść, piękne zdjęcia oraz ciekawą warstwę dźwiękową. Ojciec Kazimierz Strzępek żyje już 15 lat w wysokich Andach w Boliwii i ciągle szuka swoich owieczek. Reżyser, Wojciech Staroń, przez rok towarzyszył księdzu i dzięki temu udało mu się uchwycić nie tylko andyjską przyrodę z jej różnorodnością, ale także pokazać życie misjonarza z tej drugiej, i jakże nowej dla nas strony. Wszystko jest tam bardzo realistyczne, przedstawione z dużą dokładnością: te najmniejsze nawet szczegóły życia codziennego, trud drogi, zmaganie z wiatrem i niepogodą, odmienność kultury, odosobnienie i samotność, sprawiają, że każda minuta filmu jest dla nas przejmującym i zarazem niezapomnianym przeżyciem, a widz nie pozostaje obojętny na jego misję ewangelizowania.

 

 

Wyróżnienie Międzynarodowego Katolickiego Stowarzyszenia Komunikacji Społecznej SIGNIS

Sprawiedliwi wśród...

reż. Beata Hyży-Człopińska

 

Za pokazanie bohaterskiej postawy Polaków ukrywających Żydów w czasie okupacji niemieckiej.

 

 

Nagroda specjalna Tygodnika Rodzin Katolickich "Nasza Arka" i Miesięcznika "Zródło"

 W domu nowego życia

reż. Danuta Kaszewska, ks.Cezary Kuciński

 

za piękne ukazanie ewangelicznej służby wiejskiego proboszcza, który zagubionym chłopcom stworzył dom - szansę rozpoczęcia nowego życia.

 

 

Nagroda specjalna Stowarzyszenia Rycerstwo Niepokalanej

 

Niepokalanów - Gród Maryi

reż. Dorota  Gorska

 

Za nowatorski sposób pokazania postaci św. Maksymiliana, jego zawierzenia Maryi, odwagi w podejmowaniu wyzwań. Za wykorzystanie po raz pierwszy fragmentów filmu z archiwum w Niepokalanowie.