XVII Międzynarodowy Katolicki Festiwal Filmów i Multimediów

"Niepokalanów 2002"

Mottem tegorocznego Festiwalu są słowa Jezusa "Wypłyń na głębię" wypowiedziane do Piotra, a przypomniane nam przez Jana Pawła II. Słowa te odnoszą się do nas, tu i teraz, do każdego - w misji, która przed nim stoi. Nam bowiem powierzona została sprawa szukania głębi w dziełach realizowanych dla mediów audiowizualnych.

Spotkania festiwalowe, mające charakter kameralny, koncentrują się wokół form filmowych
i przeglądy filmowe nadają rytm festiwalowi. Przeglądy połączone są z udziałem w codziennej Mszy św. i słuchaniem rozważań - to tworzy atmosferę specyficznych rekolekcji. Programy radiowe i multimedialne oraz internet, mające inną niż filmy specyfikę powoli wpisują się
w ten rytm.

Internet, przez swój dynamiczny rozwój, daje pole działania obejmujące wszystkie dotychczasowe media audiowizualne, pozwala je połączyć i udostępniać w czasie i w przestrzeni. "Fakt, że przez internet ludzie pomnażają swe kontakty w niewyobrażalny dotychczas sposób, stwarza cudowne możliwości szerzenia Ewangelii. (...)" - podkreśla Ojciec Święty Jan Paweł II w Orędziu na XXXVI Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, który w tym roku przypada w czasie Festiwalu.

Podczas ubiegłorocznego XVI Festiwalu po raz pierwszy w Polsce, a może i na świecie udało się poprzez internet przekazać na żywo uroczystość zakończenia Festiwalu. Relacje z otwarcia i zakończenia Festiwalu wraz
z kilkoma nagrodzonymi filmami są nadal dostępne na portalu
Wirtualna Polska.

W ciągu 16 lat istnienia Festiwalu zaprezentowano prawie 2000 filmów z 48 krajów ze wszystkich części świata i około 100 programów radiowych przez cztery lata istnienia konkursów w tej dziedzinie.

Osobisty patronat nad Festiwalem sprawuje Kardynał Józef Glemp Prymas Polski, który zapowiedział przybycie do Niepokalanowa na otwarcie Festiwalu.

Głównym organizatorem jest , Katolickie Stowarzyszenie Filmowe im. św. Maksymiliana Marii Kolbego. Stałej opieki Festiwalowi udzielają: Klasztor Ojców Franciszkanów - Niepokalanów i Stowarzyszenie "Rycerstwo Niepokalanej" w Polsce.

Na XVII Festiwal "Niepokalanów 2002" nadesłano 147 filmów (około 70 godzin projekcji), 45 audycji radiowych, 14 płyt kompaktowych z nagraniami muzycznymi, 1 program multimedialny (polska gra ewangelizacyjna
"Ja Jestem") oraz zgłoszono 7 stron internetowych. Twórcy zagraniczni są w tym roku reprezentowani poprzez dzieła nadesłane z Białorusi, Czech, Holandii, Hongkongu, Irlandii, Japonii, Rosji, Stanów Zjednoczonych i Włoch. Do projekcji konkursowych nominowano 53 filmy o łącznym czasie projekcji 27 godzin.

Nadesłane filmy i programy radiowe reprezentują bardzo wysoki poziom. Po zakończeniu przeglądu nadesłanych filmów i nominacji do projekcji konkursowych, Katolickie Stowarzyszenie Filmowe postanowiło udzielić 91 filmom swojej rekomendacji do rozpowszechniania w Klubach Edukacja 2000. Jest to krok w kierunku szerszego wykorzystania dorobku Festiwalu.

Uroczyste otwarcie XVII Międzynarodowego Katolickiego Festiwalu Filmów i Multimediów "Niepokalanów 2002" odbędzie się we wtorek 21 maja o godz. 11.00 w Ośrodku Formacyjnym Rycerstwa Niepokalanej w Niepokalanowie Lasku. Na uroczyste otwarcie Festiwalu składają się: Msza św. w nowej kaplicy Ośrodka i oficjalne otwarcie Festiwalu w nowej sali konferencyjnej Ośrodka wraz z projekcją filmu o Kalwarii Zebrzydowskiej pt. "Przynoszą tu smutki i radości" reżyserii pana Wojciecha Nowakowskiego i prezentacja programu radiowego o ojcu Marianie Żelazku pt. "Misjonarz" autorstwa pani Szczęsnej Milli.

Przeglądy konkursowe odbywać się będą w w Ośrodku Formacyjnym Rycerstwa Niepokalanej
w Niepokalanowie Lasku w dniach 21 - 24 maja 2002 roku.
Liczba miejsc ograniczona - konieczne wcześniejsze uzgodnienie przybycia w Biurze Festiwalu.

Uroczystość zakończenia Festiwalu w dniu 25 maja 2002 roku odbędzie się na terenie Klasztoru Niepokalanowskiego, rozpocznie ją o godzinie 13.30 Msza św. w Bazylice, natomiast ogłoszenie wyników i wręczenie nagród, agapa i pokazy nagrodzonych filmów będą miały miejsce w sali św. Bonawentury. W tej sali odbędą się także pokazy filmów festiwalowych w dniach 22, 23 i 24 maja 2000 roku o godzinie 18.00. Wstęp wolny.

W ramach imprez towarzyszących odbędzie się Przegląd Filmów Festiwalowych w Warszawie. Obejmuje on filmy z lat poprzednich i z tegorocznego Festiwalu. Miejsce projekcji Sala Kinowa "Antyk" Plac Grzybowski 3/5 (Podziemia Kościoła Wszystkich Świętych - wejście od ul. Świętokrzyskiej) w dniach 17, 27, 28, 29, 31 maja 2002
- o godzinie 12.00 i 17.00 i 1 czerwca o godzinie 12.00. Wst
ęp wolny.

Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezach festiwalowych w Niepokalanowie i w Warszawie.

Nadal oczekujemy pomocy finansowej. Jesteśmy otwarci także na inne formy współpracy i pomocy.
Konto Bankowe: Katolickie S
towarzyszenie Filmowe - BPH PBK IX O w Warszawie; ul. Nowogrodzka 50 -
nr 11101040-401040203569.

Informacji udziela Biuro Festiwalu - Warszawa, ul. Barska 2, czynne w poniedziałki godz. 15 -19 i w środy godz. 10-14; tel. 0....22 668 71 08, tel./fax 0....22 823 44 89; - w dniach 20 - 25 maja - Teresin, ul. Teresińska 32,
tel./fax 0....46 861 38 59. Dyrekcja Festiwalu - telefony kontaktowe: . 0 692 465 087 i 0 604 455 824.

Andrzej Bogusław Januszewski - Dyrektor Festiwalu