Osobisty patronat - Personal patronate

J. E.   Józef Kardynał Glemp

Prymas Polski - Primate of Poland

 

Komitet Honorowy - Honorary Committee

 

  Przedstawiciele władz kościelnych

Church  Authorities

 

Henryk Kardynał Gulbinowicz

metropolita wrocławski

bishop of Wrocław

abp Józef Michalik

metropolita przemyski  / bishop of Przemyśl

wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

vice chairman of Polish Bishops Conference

abp Damian Zimoń

metropolita katowicki

bishop of Katowice

bp Piotr Libera

sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski

general secretary of Polish Bishops Conference

abp Szczepan Wesoły  (Rzym)

b. delegat Prymasa Polski dla duszpasterstwa Emigracji

f. delegate of Primate of Poland for Emigration

bp Sławoj Leszek Głódż 

biskup polowy WP /  field bishop of Polish Army

przewodniczący Rady Episkopatu d/s Środków Przekazu
chairman Episcopal Media Council

bp Ryszard Karpiński
delegat Prymasa Polski dla duszpasterstwa Emigracji

delegate of Primate of Poland for Emigration

bp Alojzy Orszulik

ordynariusz  łowicki

bishop of Lowicz

bp Adam Dyczkowski

Ordynariusz zielonogórsko-gorzowski

bishop of Zielona Góra and Gorzów

bp Józef Zawitkowski
sufragan łowicki
bishop in Lowicz

bp Mieczysław Cisło

delegat Episkopatu ds. Ruchów Katolickich

Episcopal Delegate for the Catholic Movements

o. Grzegorz Bartosik

prowincjał Zakonu OO. Franciszkanów

provincial of Imaculata Province of Franciscans

bp Ignacy Jeż
biskup senior w Koszalinie
bishop-ior in Koszalin

o. Ryszard Żuber

gwardian Niepokalanowa

guardian of Niepokalanov Monastery

 

 

Członkowie Honorowi Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego

Honorary Members of the Catholic Film Association

 

bp Adam Lepa (Łódź)

członek Rady Episkopatu d/s Środków Przekazu
member  Episcopal  Council for Media

bp Zbigniew Kraszewski (Warszawa)
opiekun duchowy Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego

Spiritual Patron of the Catholic Film Association

bp Marian Błażej Kruszyłowicz  (Szczecin)

delegat Episkopatu d/s Telewizji Niepokalanów

Episcopal Delegate for Television Niepokalanov

ks. prałat Zdzisław Peszkowski

kapelan Rodzin Katyńskich
Katyn Families Chaplain

o. Feliks Folejewski

opiekun duchowy Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego

Spiritual Patron of the Catholic Film Association

o. Tadeusz Rydzyk

dyrektor Radia Maryja

director of the Radio Maryja

o. Feliks Poćwiardowski SVD

producent filmowy
film producer

o. Stanisław Piętka

prezes narodowy Stowarzyszenia "Rycerstwo Niepokalanej"                                             

national president Association "Knights of Immaculata"

s. Angela Ann Żukowski (USA)
b. prezydent UNDA / f. president UNDA

Robert Molhant (Belgia)
Sekretarz Generalny SIGNIS / General Secretary SIGNIS

 

 

 

 

 

Przedstawiciele stowarzyszeń i instytucji  /   Associationes Authorities

 

o. Adam Schulz

rzecznik prasowy Episkopatu,
Rada Ruchów Katolickich

Episcopate Spokesman,
Catholic Movements Council

o. Krzysztof Ołdakowski

kierownik Działu Programów Katolickich TVP S.A., tymczasowy prezes SIGNIS Polska

director of Catholic Programs Department Polish TV, temporary president SIGNIS Polska

prof. Andrzej Stelmachowski

prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"

president of Association "Polish Community"

Ziemowit Gawski

przewodniczący Katolickiego Stowarzyszenia 
"Civitas Christiana"

chairman of Catholic Association "Civitas Christiana"

prof. Jerzy Wojtczak-Szyszkowski

Zwierzchnik Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Polsce
president Knight Order of God’s Tomb in Poland

 prof. Janusz Kawecki

prezes Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli

i Wychowawców
president Polish Association of Teachers and Educators

Janina Porczyńska  

dyrektor Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II

director John Paul II Collection Museum

prof. Ryszard Bender

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Catholic  University of Lublin

Bogdan Kurant   

dyrektor Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II

director John Paul II Collection Museum

Antoni Zięba

prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców

Życia Człowieka

president Polish Association of Defenders Human Life

Małgorzata Bartyzel

prezes Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy

president Catholic Journalists Association

Tadeusz Szymański

prezes Katolickiego Stowarzyszenia Prawników Polskich

president of Catholic Associations of Polish Lawyers

Maciej Gielecki

prezes Instytutu "Nasza Warszawa"

president of Institute "Our Warsaw"

Zygmunt Gutowski
prezes Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego
tymczasowy wiceprezes Signis Polska
president of Catholic Film Association,

temporary vicepresident Signis Poland

 

 

 

Członkowie zagraniczni / Members from abroad

 

F. Peter Malone (Australia)

prezydent SIGNIS

president SIGNIS

Ryszard Kaczorowski (W. Brytania)

ostatni Prezydent RP na Uchodźctwie

last President of Poland Abroad

P. Christoph Domagalski

gwardian / guardian   Franziscaner Ninoriten Closter

– Dingolfing (Niemcy / Germany)

Edward Moskal ( USA )

prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej

president Polish American Congress

 Blanka Rosenstiel  (USA)

prezes Amerykańskiego Instytutu Kultury Polskiej

president American Institute of Polish Culture

Mirosław Dutkowski (USA)

prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej w Kalifornii

president Polish American Congress - California 

Jerome Coniker (USA)

prezydent Fundacji dla Uświęcenia Rodziny

president Foundation for Family Consecration

 

 


Instytucje, organizacje i osoby, które udzieliły wsparcia Festiwalowi:

 

Ministerstwo Kultury - ufundowanie Grand Prix

 

Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych

- pomoc finansowa w organizacji Festiwalu

 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

- ufundowanie nagród regulaminowych w kategoriach filmowych 

 

Telewizja Polska S.A.

- ufundowanie nagród regulaminowych w kategoriach filmowych

  oraz pomoc finansowa i techniczna w organizacji Festiwalu

 

Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana 

- ufundowanie nagród regulaminowych w kategoriach radiowych

 

Klasztor Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie

- druk katalogu i organizacja zakończenia Festiwalu

 

Ojcowie Franciszkanie z Niemiec - pomoc finansowa w organizacji

 

Gmina Teresin - pomoc finansowa w organizacji

 

Fundacja dla Warszawy i Instytut "Nasza Warszawa" - strony internetowe

 

Wsparcia finansowego organizacji Festiwalu udzielili także:

ks. bp Marian Błażej Kruszyłowicz   
ks. bp Adam Dyczkowski

dr inż. Antoni Zięba

Patronat medialny

Telewizja Polska S.A.  – Redakcja Programów Katolickich

Polskie Radio S.A.   – Redakcja Programów Katolickich

Radio Św. Józef  www.sielskiefale.pl

Radio Niepokalanów www.rn.com.pl

Radio Warszawa-Praga www.radiowarszawapraga.pl

Tygodnik Żródło www.zrodlo.krakow.pl

Miesięcznik Nasza Arka  www.nasza-arka.pl

Serwis Wydawców Katolickich  www.swk.pl

 

 

 

 

Międzynarodowe Jury / International Jury

 

 

Jan Szafraniec

Przewodniczący Jury

Chairman of Jury

Michał Kulenty

wiceprzewodniczący Jury ds. radiowych

vicechairman of Jury

Maria Cech (Austria)
producent filmowy,  przedstawiciel SIGNIS
film producer, representative of SIGNIS

Maria Jędrzejewska

sekretarz Jury, historyk sztuki, teolog
Secretary of Jury, historian of art., teologian

s. Beata Iwaszko

reżyser filmów amatorskich  /  amateur film director

Eugeniusz Jachym

aktor, reżyser filmowy  /  actor, film director

Tomasz Kuc

reżyser filmowy, dziennikarz

film director, journalist

o. Feliks Poćwiardowski SVD

reżyser filmowy / film director

Jerzy Ridan

reżyser filmowy / film director

Iwona Romanowska

redaktor radiowy, teolog  /  radio editor, teologian

Wanda Różycka-Zborowska

reżyser filmowy  /  film director

Romuald Lech Wierzbicki

reżyser filmowy  /  film director

Antoni Zięba

dziennikarz  /  journalist

 

 


 

Komitet Organizacyjny / Organizing Committee

 

 

Andrzej Bogusław Januszewski

wiceprezes Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego, dyrektor Festiwalu

vicepresident of Catholic Film Association,

Festival director

o. Stanisław Piętka

prezes narodowy Stowarzyszenia
"Rycerstwo Niepokalanej"

national president Associacion "Knights of Immaculata"

 

Danuta Stachyra

skarbnik Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego, wicedyrektor Festiwalu

treasurer of Catholic Film Association,
Festival vicedirector

Zygmunt Gutowski
prezes Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego
tymczasowy wiceprezes Signis Polska
president of Catholic Film Association,

temporary vicepresident Signis Poland

 

Wiesław Domagalski

wiceprezes Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego, wicedyrektor Festiwalu
vicepresident Catholic Film Association, 

Festival vicedirector

Jan Szafraniec

przewodniczący Jury Festiwalu

Chairman of Jury

 

Romuald Lech Wierzbicki

sekretarz Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego, wicedyrektor Festiwalu

secretary Catholic Film Association,

Festival vicedirector

 

 

 

 

 

Współpracownicy Komitetu Organizacyjnego

 

 

 

 

Elżbieta Cieślik - rzecznik prasowy Festiwalu

 

Renata Cybulska

Krystyna Domańska-Januszewska

 

Hanna Jałocha-Koch

Jerzy Januszewski

 

Katarzyna Jędrzejewska

Maria Jędrzejewska

 

Krystyna Młoduchowska-Dziob

Grażyna Krupska

 

Helena Pokropek

Iwona Romanowska

 

Katarzyna Rosłan

Artur Stachyra

 

Stanisław Stachyra

 

 

 

 

 

Tłumacze z Akademii Polonijnej w Częstochowie

 

 

Sandra Gwoździńska

Agata Jarosz

Aleksandra Zwarycz