XVIII FESTIWAL FILMÓW I MULTIMEDIÓW NIEPOKALANÓW 2003

PROGRAMY RADIOWE

0151 Serdeczny łańcuch
Chain of the Hearts
Serdeczny łańcuch
reż./dir. Małgorzata Sawicka
prod.
Radio Lublin S.A., Lublin, Polska
28' reportaż radiowy Polska 2002

Opowieść o Marii Winiarskiej, kobiecie, która wynajmuje pokoje bezdomnym dziewczynom, stara się stworzyć im prawdziwy dom i nauczyć życia w świecie normalnych ludzi. Reportaż został nagrany w trakcie gotowania kolacji jest analizą losu złączonych przez przypadek kobiet o diametralnie różnych doświadczeniach, a jednak

znajdujących wspólny język.

The story of Maria Winiarska, who rents rooms to homeless girls trying to provide them with a real home and

teach how to live in a normal world. The report, made at her home while they were cooking supper, analyses

the fate of those experienced women, each of whom differs from the others. Although they met by accident, they

share their lives and manage to find a way to stay together.

0152 Misjonarz z Ekwadoru

Missionary from Ecuador

Misjonarz z Ekwadoru

reż./dir. Anna Kaczkowska

prod. Radio Lublin S.A., Lublin, Polska

30' program radiowy Polska 2002

Opowieść młodego misjonarza ks. Leszka Przybyły o jego 5-letniej pracy w Andach, w tropikalnej części

Ekwadoru. Dla żyjącej w nędzy ludności indiańskiej i murzyńskiej ksiądz jest nie tylko ojcem duchownym i

autorytetem, ale również nauczycielem, obrońcą i opiekunem ratującym życie. Jest wzorem. Dla księdza praca

misyjna w tych warunkach jest ciężką próbą, ale ma szczególny sens: jest lekcją prawdziwie żarliwej wiary i

miłości Boga, uczy pokory, wyrozumiałości, służenia ludziom w namacalny, apostolski sposób.

The story about the years the young missionary Father Leszek Przybyła spent in the tropical part of Ecuador

in the Andes. A priest not only serves as a spiritual leader and moral example for the local native population

who live in poverty, but he must also be their teacher, protector and guardian often to save their lives. He is

an example to follow. For a priest, working in such conditions is an extremely hard trial, but on the other

hand, it has a special sense. It is a lesson of true eager faith and love to God, humility and understanding. It

teaches how to serve the people in a down-to-earth apostolic way.

0153 Wolontariuszki

Volunteers

Wolontariuszki

reż./dir. Anna Kaczkowska

prod. Radio Lublin S.A., Lublin, Polska

30' reportaż radiowy Polska 2002

Coraz więcej osób, zwłaszcza młodych, chce bezinteresownie nieść pomoc innym ludziom. W Centrum

Wolontariatu w Lublinie od 3 lat działa 1200 osób. Uczniowie i studenci (częściej dziewczęta) chcą opiekować się dziećmi z zaniedbanych środowisk. Pomagają m.in.. w prowadzeniu Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej, która stanowi azyl dla "dzieci ulicy". Drugie bardzo aktywne środowisko wolontariuszek to emerytki, wspierające się wzajemnie. Dlaczego wolontariat jest tak ważny w ich życiu? Co sprawiło, ze wolontariuszki zdecydowały się na taki wybór? Do czego dążą?

More and more young people wish to provide voluntary help to the others. The Lublin Volunteer Center has

operated for 3 years and gathered 1200 volunteers. School and university students, especially girls, are

willing to take care for the neglected children living in difficult circumstances. They help run a community

club, which has become an asylum for the “children of the street”. Women on pension have formed another

circle of volunteers that has been very active. They have developed a mutual support group. Why is voluntary

work so important in their lives? Why have they decided to work as volunteers? What is their goal?

0154 Moja pierwaja Biblja

My first Bible

Moja pierwsza Biblia

reż./dir. Michał Fatiejew

prod. Radio "TEOS", St. Petersburg, Rosja

5' program radiowy Polska 2002

Audycje cykliczne w których rosyjscy hierarchowie Kościoła, słynni naukowcy, muzycy, artyści opowiadają o

swoim pierwszym spotkaniu z Pismem Świętym. Płyta zawiera trzy audycje (ks. Boris Brzmienow, metropolita

Tadeusz Kondrusiewicz, pani dr hab. Natalia Bogdanowa).

Periodical programs in which the Russian Church authorities, famous scientists, musicians and artists share

their impressions on their first meeting with the Bible. The CD contains the records of three programs (Father

Boris Bzhmienov, cardinal Tadeusz Kondrusiewicz, and Habilitated Doctor Natalia Bogdanowa.

0155 Siła miłości

Power of Love

Siła miłości

reż./dir. Krzysztof Wyrzykowski

prod. Polskie Radio S.A. Studio Reportazu i Dokumentu, Warszawa, Polska

24' program radiowy Polska 2002

Bohaterem audycji jest ksiądz Marian Żelazek SVD - misjonarz pracujący w Indiach - opiekujący się trędowatymi. O. Żelazek był polskim kandydatem do Pokojowej Nagrody Nobla w 2002 roku.

The program devoted to the Polish candidate to the Nobel Peace Prize in 2002, Father Marian Żelazek SVD.

He is a missionary in India working for the lepers.

0156 W połowie drogi

Half-Way

W połowie drogi

reż./dir. Katarzyna Michalak

prod. Radio Lublin S.A., Lublin, Polska

24' reportaż radiowy Polska 2002

Małgorzata była osobą obojętną religijnie. Swój udział w pielgrzymce do Medżugorje traktowała trochę jak

niewytłumaczalne zrządzenie losu. Małgorzata nie dojechała do cudownego miejsca Objawień Maryjnych.

Przeżyła tragiczny wypadek autobusowy, który pochłonął 20 osób. To zmieniło jej życie ...

Małgorzata did not have any religious beliefs until she happened to take part in the pilgrimage to Medjugorje

– an unreasonable decision she could not explain. However, she did not get to the miraculous place of Mary’s

Revelation. She was in a tragic bus accident in which 20 people were killed, but she survived. Since then, her

life has changed...

0157 Łączy nas pieśń

United by Song

Łączy nas pieśń

reż./dir. Andrzej Ilczuk

prod. Katolickie Radio Podlasie, Siedlce, Polska

8' program radiowy Polska 2002

Chłopięco-Męski Chór Katedry Siedleckiej powstał we wrześniu 1997 roku. W audycji o pracy z chórzystami

opowiadają: kierownik chóru ks. Piotr Paćkowski, zajmująca się emisją głosu - Agnieszka Oprządek oraz Jolanta

Łydkowska, Iwona Łydkowska i Marlena Cymerman.

The Siedlce Cathedral Boys’ and Men’s Choir was founded in September 1997. Its director, Father Piotr

Paćkowski, Agnieszka Oprządek responsible for voice emission and Jolanta Łydkowska, Iwona Łydkowska

and Marlena Cymerman talk about their work in the choir.

0158 Służyć każdemu

To Serve Everyone

Służyć każdemu

reż./dir. Andrzej Ilczuk

prod. Katolickie Radio Podlasie, Siedlce, Polska

5' program radiowy Polska 2002

Dom Towarzystwa im. Św. Brata Alberta w Kodniu nad Bugiem w 2002 roku obchodził dziesięciolecie istnienia. Pensjonariusze znajdują tu opiekę i wytchnienie po wielu latach życia. Po domu oprowadzają pracownicy i mieszkańcy.

In 2002, the House of the Association of Saint Brother Albert in Kodeń on the Bug river celebrated its 10th

anniversary. It is a place where people can find peace and be well cared for after many hard years of their

lives. A tour of the house is guided by personnel and inhabitants.

0159 Moi lekarze

My Doctors

Moi lekarze

reż./dir. Andrzej Ilczuk

prod. Katolickie Radio Podlasie, Siedlce, Polska

6' program radiowy Polska 2002

Kasia jest chora na chorobę nowotworową. Po pierwszym ataku choroby, przed czterema laty, lekarze nie dawali

jej żadnych szans. W stanie agonalnym trafiła do Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Żyje do dziś. Jak sama mówi - nie tylko dzięki znakomitym onkologom.

Kasia has suffered from cancer for four years now. After the first attack of the disease the doctors did not give

her much chances. She was in agony when was taken to the Child’s Health Center in Warsaw. She is still

alive, and, as she says, not only the excellent oncologists are responsible for that.

0160 Być jak Mistrz

Follow the Master

Być jak Mistrz

reż./dir. Andrzej Ilczuk

prod. Katolickie Radio Podlasie, Siedlce, Polska

6' program radiowy Polska 2002

Mające swe korzenie we Francji Zgromadzenie Małych Sióstr Jezusa przybyło do Polski w latach

sześćdziesiątych. Pierwszy dom siostry założyły w Częstochowie. W 1985 roku, na zaproszenie proboszcza

jedynej w kraju parafii neounickiej, o. Romana Piętki, osiedliły się w Kostomłotach nad Bugiem. Jedną z cech tej kontemplacyjnej wspólnoty jest przyjmowanie obrządku miejsca, w którym znajduje się dom zakonny. W audycji o Zgromadzeniu i swej pracy w Kostomłotach opowiadają siostry Barbara i Agata - Małe Siostry Jezusa.

Rooted in France, the Congregation of Little Sisters of Jezus came to Poland in 1960s. The Sisters first lived in

Częstochowa, but in 1985 they accepted the invitation of Father Roman Piętka, the parish priest of the only

neo-uniate parish in Poland located in Kostomłoty on the Bug river, to open their house there. The tradition

of the contemplative congregation of the sisters is to follow the rituals observed in the place where they live.

Two Little Sisters of Jezus, Barbara and Agata, talk about their Congregation and their work in Kostomłoty.

0161 Reklamy radiowe Frondy

The radio commercial of Fronda monthly

Reklamy radiowe Frondy

reż./dir. Waldemar Bieniak, Marek Horodniczy, Jan Zieliński

 

prod. Radio Józef - Sielskie Fale 96,5 FM, Warszawa, Polska

2' program radiowy Polska 2002

Cztery wersje reklamy radiowej miesięcznika Fronda.

Four versions of the radio commercial of Fronda monthly

0162 Radiowe reklamy książki "Quo Vadis. Trzecie tysiąclecie"

The Radio Advertisements of the Book “Quo Vadis. The Third Millennium”

Radiowe reklamy książki "Quo Vadis. Trzecie tysiąclecie"

reż./dir. Waldemar Bieniak, Marek Horodniczy, Jan Zieliński

prod. Radio Józef - Sielskie Fale 96,5 FM, Warszawa, Polska

1' program radiowy Polska 2002

Trzy wersje reklamy książki Martina Abrama "Quo Vadis. Trzecie tysiąclecie": reklama zapowiadająca premierę w ksiegarniach; reklama po premierze w księgarniach i reklama lektury na antenie Radia Józef 96,5 FM

Three versions of the advertisement of the book “Quo Vadis. The Third Millennium” by Martin Abram:

versions designed for the time before and after the introduction to bookstores, and the encouragement to

listen to the book read in Radio Józef 96,5 FM.

0163 Eteryczna Akademia Sztuki - cz. 1

Academy of Arts on the Air, part I

Eteryczna Akademia Sztuki - cz. 1

reż./dir. Marek Jaromski

prod. Radio Józef - Sielskie Fale 96,5 FM, Warszawa, Polska

68' program radiowy Polska 2002

Cykl audycji prowadzonych "na żywo" emitowanych w niedzielą po godzinie 23:00 z telefonicznym udziałem

słuchaczy. Licytacja numerowanej książki ks. Jana Twardowskiego pt. “Litania Polska” na rzecz edukacji dzieci z ubogich polskich rodzin. Muzyka polska z opłotków m.in. Trebunie Tutki, Kapela ze wsi Warszawa. Czyta

fragmenty książki, rozmawia ze słuchaczami i zagrzewa do licytacji aktorka Daria Trafankowska.

The series of live programs broadcast on Sunday nights at 11 with the participation of listeners who are

welcome to phone the program. The auction of a limited edition of the book “Polish Litany” by Father Jan

Twardowski to collect funds for the education of children from poor families. Polish folk music, e.g. Trybunie

Tutki and Warszawa Village Band. The actress Daria Trafankowska hosts the program - reads the litany, talks

to the listeners and acts as the auctioneer.

0164 Eteryczna Akademia Sztuki - cz. 2

Arts Academy on the Air, part II

Eteryczna Akademia Sztuki - cz. 2

reż./dir. Marek Jaromski

prod. Radio Józef - Sielskie Fale 96,5 FM, Warszawa, Polska

63' program radiowy Polska 2002

Cykl audycji prowadzonych "na żywo" emitowanych w niedzielą po godzinie 23:00 z telefonicznym udziałem

słuchaczy. “Jestem z Wyspy Zielonej ręką Boga stworzonej” Ten cytat ze starego wiersza irlandzkiego określa kierunek audycji. Mowa w niej o starej irlandzkiej poezji od VI do X wieku kiedy to mnisi tworzyli wiersze zaliczane dziś do najpiękniejszej poezji świata. Poezja ta często przedstawia obraz Boga widzianego poprzez cuda natury. Mit franciszkański na wiele set lat przed naukami św. Franciszka. Gościem programu była Małgorzata Goraj-Bryll, tłumaczka poezji irlandzkiej oraz jej propagator.

The series of live programs broadcast on Sunday nights at 11 with the participation of listeners who are

invited to phone the program. “I come from a Green Island created by the hand of God” – this fragment of an

old Irish poem is a motto for this edition of the program covering the VI-X century poetry. Those ancient poems

written by monks are currently considered the most beautiful poetry ever written. The poems often portray

God through the beauty of nature, which is a Franciscan phenomenon existing many hundreds years before

the life of St. Francisco. The program’s guest is Małgorzata Goraj-Bryll, the translator and propagator of the

Irish poetry.

0165 Poradnia uzależnień - 04.05.2002

Addicts’ Clinic – 4 May, 2002

Poradnia uzależnień - 04.05.2002

reż./dir. Jacek Racięcki

prod. Radio Józef - Sielskie Fale 96,5 FM, Warszawa, Polska

79' program radiowy Polska 2002

Audycja pomyślana jako cykl 2-godzinnych programów cotygodniowych emitowanych o stałej porze - w soboty

po 22:00. Program jest emitowany "na żywo" z udziałem zaproszonych gości - w formie rozmowy lub świadectwa. W audycji poruszane są różne aspekty uzależnień, z naciskiem na rodzinne przejawy choroby oraz

nieodzowność duchowego rozwoju w zdrowieniu. *** Audycja z udziałem zaproszonego gościa brata

mniejszego kapucyna o. Marka Skowrońskiego z Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości z Zakroczymia. W audycji

prowadzonej na żywo gość opowiada o historii Ośrodka jego założycielach i krzewicielach idei trzeźwości.

Opowiada również o swoich doświadczeniach nabytych w duszpasterstwie trzeźwości w pomaganiu i budowaniu odnowy duchowej osób uzależnionych jak i ich rodzin. W trakcie audycji przewija się wątek choroby uzależnień jako choroby rodziny oraz poszczególnych jej członków. Jej mechanizmy oraz sposoby i możliwości radzenia sobie z problemem. W trakcie audycji gość odpowiada na zgłoszone przez słuchaczy problemy.

A weekly series of 2-hour live programs broadcast on Saturday nights at 10 o’clock presenting testimonies

and interviews with guests. The program covers various types of addictions with special stress on the

family-relevant addiction symptoms and the need of spiritual growth in the heeling process. On May 4, 2002

the program’s guest is Father Marek Skowroński, a Capuchin working at the Apostle Sobriety Center in

Zakroczym. He talks about the history of the Center, its founders and the propagators of sobriety and shares

his experience in helping the addicts and their families revive their spiritual lives. The conversation with

Father Skowroński is concentrated on the addiction as a disease of family and its members, the mechanisms

ruling the disease and the ways it can be fought. The guest answers the questions asked by listeners.

0166 Poradnia uzależnień

Addicts’ Clinic

Poradnia uzależnień

reż./dir. Jacek Racięcki

prod. Radio Józef - Sielskie Fale 96,5 FM, Warszawa, Polska

79' program radiowy Polska 2002

Audycja pomyślana jako cykl 2-godzinnych programów cotygodniowych emitowanych o stałej porze - w soboty

po 22:00. Program jest emitowany "na żywo" z udziałem zaproszonych gości - w formie rozmowy lub świadectwa. W audycji poruszane są różne aspekty uzależnień, z naciskiem na rodzinne przejawy choroby oraz

nieodzowność duchowego rozwoju w zdrowieniu. *** Audycja z udziałem gościa, którym jest kobieta

uzależniona od alkoholu z ponad dwudziestoletnim stażem abstynenckim. Gość opowiada o swoich

doświadczeniach w abstynencji oraz o swoim sposobie na jej tak długie utrzymanie. Sposobem tym okazuje się

świadoma trzeźwość rozumiana nie jako nie picie, ale jako sposób życia, w którym jedynym sposobem na jego

wzbogacenie i nadanie mu sensu okazuje się być rozwój duchowy dokonany poprzez odnalezienie a następnie

obcowanie z Bogiem żywym.

A weekly series of 2-hour live programs broadcast on Saturday nights at 10 o’clock presenting testimonies

and interviews with guests. The program covers various types of addictions with special stress on the

family-relevant addiction symptoms and the need of spiritual growth in the heeling process. The guest of this

edition is a woman once addicted to drinking who has been abstinent for over 20 years. She shares her

abstinence experience and her personal method to remain abstinent, namely, the conscious sobriety which is

not just giving up drinking, but a lifestyle based on spiritual growth possible thanks to discovering God and

building a close relation to Him.

0167 Poradnia uzależnień - 08.09.2002

Addicts’ Clinic – 8 September, 2002

Poradnia uzależnień - 08.09.2002

reż./dir. Jacek Racięcki

prod. Radio Józef - Sielskie Fale 96,5 FM, Warszawa, Polska

77' program radiowy Polska 2002

Audycja pomyślana jako cykl 2-godzinnych programów cotygodniowych emitowanych o stałej porze - w soboty

po 22:00. Program jest emitowany "na żywo" z udziałem zaproszonych gości - w formie rozmowy lub świadectwa. W audycji poruszane są różne aspekty uzależnień, z naciskiem na rodzinne przejawy choroby oraz

nieodzowność duchowego rozwoju w zdrowieniu. *** Audycja z udziałem terapeutów oraz ich pacjentów z

dziedziny DDA tj. Dorosłych Dzieci Alkoholików w rozszerzonym aspekcie DDD czyli Dorosłych Dzieci rodzin Dysfunkcyjnych. W trakcie audycji pokazano problem jego główne aspekty oraz zostało zaprezentowane

świadectwo obecnych w studio młodych ludzi o tym jak oni widzą siebie w tym problemie i co z tym robią. W

audycji bierze udział sześcioro zaproszonych gości.

A weekly series of 2-hour live programs broadcast on Saturday nights at 10 o’clock presenting testimonies

and interviews with guests. The program covers various types of addictions with special stress on the

family-relevant addiction symptoms and the need of spiritual growth in the heeling process. The guests of the 8

September edition of the program are the therapists working for the Adult Alcoholics’ Children and their

patients. The program addresses the issue of adult children grown in dysfunctional families in general based

on the example of the young people invited for the broadcast who share their experience of growing in

dysfunctional families and their ideas of being burdened this way. Six guests take part in the program.

0168 Masz wiadomość od Pana Boga

You’ve got a message from God

Masz wiadomość od Pana Boga

reż./dir. Maciej Orłowski

prod. Radio Józef - Sielskie Fale 96,5 FM, Warszawa, Polska

10' program radiowy Polska 2002

Rozważanie inspirowane cytatem z Pisma Świętego, w formie wiadomości głosowej pozostawionej w telefonie

komórkowym. Prezentowane jest 5 kolejnych odcinków.

A short meditation based on a Bible quotation presented as a voice message in a cell phone. Five subsequent

parts.

0169 Dar uwielbienia, łaska uzdrowienia

Gift of Admiration, Grace of Cure

Dar uwielbienia, łaska uzdrowienia

reż./dir. Krzysztof Hudzik

prod. Radio Plus Lublin, Lublin, Polska

30' program radiowy Polska 2002

Audycja opowiada o przejawach Bożego życia w ludziach" mówią świeccy i duchowni uczestnicy Odnowy w

Duchu Świętym. Uwielbienie to bezinteresowny dar człowieka wobec Boga, który ma moc uzdrowić - jeśli zechce - wewnętrzne zranienia ale i zewnętrzne dolegliwości. Mówią o tym: studentka, pracownik firmy doradczej i księża. Integralnym składnikiem audycji są nagrania "pieśni pełnych Ducha" ze spotkań modlitewnych w lubelskiej Katedrze i na KUL-u, łącznie z tzw. modlitwą językami.

The program addresses t, Marek Horodniczy, Jan Zieliński he question of God’s presence in man through the experience of both secular and clerical members of Odnowa w Duchu Świętym (Revival in Holy Spirit). Admiration is a human gift to God and it has the power to cure both inner wounds and physical disease. The program provides the opinions of a student, a consultant and some priests. Songs to the Holy Spirit recorded during the prayer meetings at the Lublin Cathedral and the Catholic University of Lublin including the prayer in languages provide the background for the program.

0170 Filozofia na progu XXI wieku - cz. 1

Philosophy on the Threshold of 21st Century – part I

Filozofia na progu XXI wieku - cz. 1

reż./dir. Krzysztof Hudzik

prod. Radio Plus Lublin, Lublin, Polska

21' program radiowy Polska 2003

Radiowy Magazyn Filozoficzny (audycja cotygodniowa) zawsze prezentuje (oczywiście w "radiowym

opakowaniu") jakiś problem z dziedziny filozofii albo szerzej - kultury. Audycja prezentuje panoramę kierunków filozoficznych XX stulecia. Przewodnikiem po meandrach myśli i postaci ubiegłego wieku jest ks. prof.. Andrzej Bronk (Katedra Metodologii Nauk KUL). Rozmowę z ks. profesorem uzupełniają "głosy" archiwalnych nagrań ze Światowego Kongresu Filozofii Chrześcijańskiej - Lublin 1996.

Each edition of the weekly broadcast “Philosophy on the Radio” addresses an interesting philosophical or

cultural problem. Professor Father Andrzej Bronk from the Catholic University of Lublin guides us through

the whole range of philosophical trends of the 20th century. The records from the World Christian Philosophy

Congress held in Lublin in 1996 complete the conversation with the program’s host.

0171 Filozofia na progu XXI wieku - cz. 2

Philosophy on the Threshold of 21st Century – part II

Filozofia na progu XXI wieku - cz. 2

reż./dir. Krzysztof Hudzik

prod. Radio Plus Lublin, Lublin, Polska

20' program radiowy Polska 2002

Radiowy Magazyn Filozoficzny (audycja cotygodniowa) zawsze prezentuje (oczywiście w "radiowym

opakowaniu") jakiś problem z dziedziny filozofii albo szerzej - kultury. 2-ga część omawiania "Filozofii na progu XXI wieku" zawiera dokończenie rozmowy z ks. prof. Andrzejem Bronkiem. Ks. Profesor charakteryzuje

uprawianie filozofii w ogóle.

Each edition of the weekly broadcast “Philosophy on the Radio” addresses an interesting philosophical or

cultural problem. In the second part of the discussion about the philosophical directions of the 20th century

Father Professor Andrzej Bronek talks about being a philosopher in general

0172 Lekki wieżowiec

Light Skyscraper

Lekki wieżowiec

reż./dir. Maria Brzezińska

prod. Radio Lublin S.A., Lublin, Polska

25' słuchowisko Polska 2002

Słuchowisko poetyckie: utwory laureatów konkursu literackiego "Odmienny Świat" zorganizowanego przez

Lubelski Regionalny Zespół Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego". Utwory mówiące o przeżyciach osób

chorych psychicznie - o chorobie, terapii, o szukaniu miłości i Boga.

A poetry-devoted program presenting the winners of “Different World”, a writing competition held by the

Lublin Regional Coalition for Psychical Health. The program presents poems related to the experience of

those suffering from psychical disease, who in their poetry address the questions of their disease, therapy,

struggle for love and God.

0173 Minister w kurtce od deszczu

A Minister in a Raincoat

Minister w kurtce od deszczu

reż./dir. Maria Brzezińska

prod. Radio Lublin S.A., Lublin, Polska

20' program radiowy Polska 2002

Monolog Andrzeja Szymczakowskiego, człowieka na wózku inwalidzkim (od dzieciństwa); opowieść o jego

pierwszej życiu podróży (po 60-tym roku życia) do Francji, do Ośrodka dla Niepełnosprawnych w Nancy.

Wrażenia dotyczące sytuacji inwalidów "w Europie" i przeżycia osobiste, np.. udział w dyskotece dla

niepełnosprawnych.

The monologue by Andrzej Szymczakowski, disabled since childhood, who in his sixties traveled for the first

time in his life. He went to Nancy in France to stay at the Disabled Center. He comments on the situation of the

disabled “in Europe” and shares his personal impressions, e.g. his participation in the disco for the disabled.

0174 Ten dom mnie wybrał

This House Has Chosen Me

Ten dom mnie wybrał

reż./dir. Sylwester Woroniecki

prod. Szport - Radio, Szczecin, Polska

17' reportaż radiowy Polska 2002

Żenia - bohater reportażu musiał z pewnych powodów uciekać z Ukrainy (uciekał prawdopodobnie przed mafią

narkotykową), ale o tym, milczy jak zaklęty - boi się. Mówi, że jest Polakiem, ale też i Ukraińcem. Znalazł miejsce w Szczecinie, nawrócił się, ochrzcił i "odnajduje się " w pracy, pomagając jako wolontariusz w hospicjum szczecińskim.

Zhenia, the main character of the report, was for certain reasons forced to leave Ukraine (it is very likely he

had to hide from the drug mafia) but he is so much afraid that he does not want to say a word about it. He says

he is a Pole, but a Ukrainian, too. He found a place for him in Szczecin, conversed, christened, and works as a

volunteer at the Szczecin hospice.

0175 Christmas with the Cenacolo Community

Christmas with the Cenacolo Community

Boże Narodzenie ze społecznością Cenacolo

reż./dir. Jim Fahy

prod. RTE, Galway, Irlandia

18' program radiowy Polska 2002

Boże Narodzenie dla każdego z nas wiąże się z innymi przeżyciami, ale 16 młodych mężczyzn, którzy mieszkają

wspólnie na 40-akrowej farmie niedaleko Knock w Irlandii przeżyje Boże Narodzenie 2002 z tą samą myślą – myślą o życiu bez narkotyków. Już od trzech lat narkomani z całego świata przyjeżdżają na farmę prowadzoną przez wspólnotę chrześcijańską wywodzącą się z Włoch i próbują tu od nowa ułożyć sobie swoje – często rozsypane w drobny mak – życie. Jim Fahy odwiedza ich tuż przed Bożym Narodzeniem.

Christmas means many different thin, ??gs to different people, but for one group of 16 young men - who live

together on a 40 acre farm near Knock, Co. Mayo in Ireland - the most important thing about Christmas 2002

is... that they will be leading drug free lives. For the past three years recovering drug addicts from all over the

world have been coming to the farm, run by an Italian based Christian Community, to try to put their

oftentimes shattered and traumatised lives back together. Jim Fahy visited the community in the days before

Christmas.

0176 Klub Podróżnika - Indie I

Traveler’s Club – India I

Klub Podróżnika - Indie I

reż./dir. Beata Wawryniuk

prod. Radio Niepokalanów, Teresin, Polska

30' program radiowy Polska 2002

Młody podróżnik zabiera słuchaczy na wyprawę do Indii, do Delhi. Opowieści towarzyszy przepiękna muzyka

indyjska i odgłosy miasta.

A young traveler takes the listeners on a trip to Delhi, India. His story is accompanied by the beautiful Indian

music and the sounds of the city.

0177 Klub Podróżnika - Indie II

Traveler’s Club – India II

Klub Podróżnika - Indie II

reż./dir. Beata Wawryniuk

prod. Radio Niepokalanów, Teresin, Polska

30' program radiowy Polska 2002

Młody podróżnik zabiera słuchaczy na wyprawę do Indii w Himalaje. Opowieści towarzyszy przepiękna muzyka

himalajska i odgłosy himalajskich łąk.

A young traveler takes the listeners on a trip to the Himalayas. His story is accompanied by the beautiful

Himalayan music and the sounds of the mountain meadows.

0178 Gdzie człowiek nie znaczy nic

Here a Man Means Nothing

Gdzie człowiek nie znaczy nic

reż./dir. Dorota Juchnowska

prod. Polskie Radio Kielce S.A., Kielce, Polska

23' program radiowy Polska 2002

Pielgrzymka do obozu w Dachau. Uczczenie pamięci zamordowanego ks. Józefa Pawłowskiego rektora

Seminarium Duchownego w Kielcach.

A pilgrimage to the Dachau concentration camp to pay a tribute to Father Józef Pawłowski, the rector of the

Theological Seminary in Kielce, who was killed here.

0179 Dlaczego on?

Why Him?

Dlaczego on?

reż./dir. Dorota Juchnowska

prod. Polskie Radio Kielce S.A., Kielce, Polska

23' program radiowy Polska 2003

Reportaż podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, dlaczego biskup Czesław Kaczmarek Ordynariusz Kielecki stał się ofiarą reżimu władzy ludowej w PRL. Świadkami są m.in. księża z Diecezji Kieleckiej, któży po raz pierwszy odważyli się mówić o tym publicznie.

The report aims at answering the following question: why did bishop Czesław Kaczmarek become a victim of

the communist regime in Poland? The priests working in the Kielce Diocese who were witnesses of his

persecution, have for the first time spoken about this matter publicly just in this program.

0180 Nagrzany Bogiem

On God’s High

Nagrzany Bogiem

reż./dir. Dorota Juchnowska

prod. Polskie Radio Kielce S.A., Kielce, Polska

22' reportaż radiowy Polska 2000

Od przeszło 20 lat salezjanin ks. Andrzej Szpak organizuje dla młodzieży "różnych dróg" pielgrzymkę na Jasną

Górę. Z całej Polski młodzież pod opieką księdza Andrzeja wędruje do Matki Częstochowskiej.

For over 20 years Father Andrzej Szpak has organized pilgrimages to Jasna Góra for those young people

who have difficulties finding the right way. Guided by Father Andrzej, the youth from all over Poland hurry to

Mother Mary of Częstochowa.

0181 Zakazane filmy

Prohibited Films

Zakazane filmy

reż./dir. Mariusz Pieśniewski, Zbigniew Kisiela

prod. Radio Niepokalanów, Teresin, Polska

45' program radiowy Polska 2002

Są takie filmy, których nie zobaczysz w kinach ani w telewizji. Można je obejrzeć jedynie na małych, zamkniętych pokazach. Postanowiliśmy się udać na jeden z nich. Do pokazu nie doszło. Dlaczego? - O tym w audycji. "Lubimy poniedziałki" to cykliczny program nadawany na żywo w każdy poniedziałek. Jest to audycja w której młodzież mówi do młodzieży; porusza tematy ciekawe, ważne, czasami kontrowersyjne. Jest to jeden z nielicznych, jeśli nie jedyny w kraju, program tego typu.

Some films aren’t shown in cinemas or on television, but only in small private showings. We resolved to do just

this, but our broadcast didn’t succeed in getting shown. Why? For more on this subject listen "We Like

Mondays” entitled “Prohibited Films”. ”We Like Mondays” is a live program series shown every Monday at 18.15, where youth speak to youth on interesting, important and sometimes controversial subjects. “We Like Mondays” is one of the few, if not the only, live broadcast of its kind in the country.

0182 O szatanie i opętaniu

Satan and Possession

O szatanie i opętaniu

reż./dir. Zbigniew Kisiela, Mariusz Pieśniewski

prod. Radio Niepokalanów, Teresin, Polska

49' program radiowy Polska 2002

Opętanie jest tylko jednym z wielu przejawów działania szatana. Jakie są inne sposoby działania diabła i jak się

przed nimi bronić, to temat tej audycji. "Lubimy poniedziałki" to cykliczny program nadawany na żywo w każdy poniedziałek. Jest to audycja w której młodzież mówi do młodzieży; porusza tematy ciekawe, ważne, czasami kontrowersyjne. Jest to jeden z nielicznych, jeśli nie jedyny w kraju, program tego typu.

Possession is only one of the many manifestations of Satan. What are the different ways in which the devil

operates and how to defend oneself from tem? This is the theme of the broadcast "We Like Mondays" entitled

"Satan and Possession". "We Like Mondays" is a live program series shown every Monday at 18.15, where

youth speak to youth on interesting, important and sometimes controversial subjects. "We Like Mondays" is

one of the few, if not the only, live broadcast of its kind in the country.

 

0183 Słuchowisko patriotyczne

Patriotic Radio Broadcast

Słuchowisko patriotyczne

reż./dir. ks. dr Maciej Chibowski, Grzegorz Łęcicki

prod. Radio Warszawa Praga, Warszawa, Polska

8' program radiowy Polska 2003

Przyjazd Józefa Piłsudskiego w listopadzie 1918 roku do Warszawy.

Józef Piłsudski’s coming to Warsaw in November 1918.

 

0184 Doktor Judym

Doctor Judym

Doktor Judym

reż./dir. Maciej Michałowski

prod. Maciek Michałowski, Czorsztyn, Polska

9' reportaż radiowy Polska 2000

Reportaż o pierwowzorze doktora Judyma, postaci z powieści Stefana Żeromskiego "Ludzie bezdomni" -

doktorze Aleksandrze Widerze z Sosnowca. O ludziach, którzy troszczą się o zachowanie pamięci o nim i opiekują się jego grobem.

A documentary on Aleksander Widera, the archetype of doctor Judym, character from the Stefan Żeromski’s

novel “The Homeless” (“Ludzie bezdomni”).

0185 Tajemnica Tajemnic. Tajemnice Radosne

Mystery of Mysteries. Joyful Mysteries

Tajemnica Tajemnic. Tajemnice Radosne

reż./dir. Rafał Jan Porzeziński

prod. Radio Józef - Sielskie Fale 96,5 FM, Warszawa, Polska

12' program radiowy Polska 2002

Tajemnice Tajemnic to podróż przez tajemnice różańcowe z osobami, które doświadczyły działania Boga

osobowego. Spojrzenie na sytuacje z własnego życia w świetle tajemnic Ewangelii.

It is a trip through the Rosary Mysteries guided by people who experienced the direct presence of God in their

life. A look at your day-to-day life in the light of the evangelic mysteries.

0186 Tajemnica Tajemnic. Tajemnice Światła

Mystery of Mysteries. Light Mysteries

Tajemnica Tajemnic. Tajemnice Światła

reż./dir. Rafał Jan Porzeziński

prod. Radio Józef - Sielskie Fale 96,5 FM, Warszawa, Polska

14' program radiowy Polska 2002

Tajemnice Tajemnic to podróż przez tajemnice różańcowe z osobami, które doświadczyły działania Boga

osobowego. Spojrzenie na sytuacje z własnego życia w świetle tajemnic Ewangelii.

It is a trip through the Rosary Mysteries guided by people who experienced the direct presence of God in their

life. A look at your day-to-day life in the light of the evangelic mysteries.

0187 Tajemnica Tajemnic. Tajemnice Bolesne

Mystery of Mysteries. Sorrowful Mysteries

Tajemnica Tajemnic. Tajemnice Bolesne

reż./dir. Rafał Jan Porzeziński

prod. Radio Józef - Sielskie Fale 96,5 FM, Warszawa, Polska

15' program radiowy Polska 2002

Tajemnice Tajemnic to podróż przez tajemnice różańcowe z osobami, które doświadczyły działania Boga

osobowego. Spojrzenie na sytuacje z własnego życia w świetle tajemnic Ewangelii.

It is a trip through the Rosary Mysteries guided by people who experienced the direct presence of God in their

life. A look at your day-to-day life in the light of the evangelic mysteries.

0188 Tajemnica Tajemnic. Tajemnice Chwalebne

Mystery of Mysteries. Glorious Mysteries

Tajemnica Tajemnic. Tajemnice Chwalebne

reż./dir. Rafał Jan Porzeziński

prod. Radio Józef - Sielskie Fale 96,5 FM, Warszawa, Polska

14' program radiowy Polska 2002

Tajemnice Tajemnic to podróż przez tajemnice różańcowe z osobami, które doświadczyły działania Boga

osobowego. Spojrzenie na sytuacje z własnego życia w świetle tajemnic Ewangelii.

It is a trip through the Rosary Mysteries guided by people who experienced the direct presence of God in their

life. A look at your day-to-day life in the light of the evangelic mysteries.

0189 Dialogus in Natali Domini - Dialog na Boże Narodzenie

Dialogue for Christmas

Dialogus in Natali Domini - Dialog na Boże Narodzenie

reż./dir. Maciej Orłowski

prod. Katolickie Radio Diecezji Kaliskiej, Kalisz, Polska

30' słuchowisko Polska 2002

W słuchowisku wykorzystano utwory literatury staropolskiej: Dialog na Boże Narodzenie (1586 - napisany w

Kaliszu), Dialog na Narodzenie Chrystusa (1651), fragment listu Filipa Kalimacha do arcybiskupa Grzegorza z

Sanoka (1471). Słuchowisko jest jednocześnie elementem cyklu zajęć fonetyki pastoralnej prowadzonych przez

reżysera dla II/III roku Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu.

The radio program which the author also uses as an element of his phonetic classes for the 2nd and 3rd year

students of the Higher Theological Seminary in Kalisz. It includes fragments of old Polish literature, i.e. the

Dialogue for Christmas (written in 1586 in Kalisz), Dialogue for the Birth of Christ (1651) and a fragment of

Filip Kalimach’s letter to arch bishop Grzegorz from Sanok (1471).

0190 Wyprawa Bombika

Bombik’s Journey

Wyprawa Bombika

reż./dir. Robert Michalak

prod. Radio Plus Łódź, Łódź, Polska

51' słuchowisko Polska 2001

Bajka o przygodach małego słonia Bombika, innego niż wszystkie bo z plamą na grzbiecie. Jego przygody i

odkrywanie wartości, które są naprawdę ważne. "Nie ważne jest jak wyglądasz, ale jakie masz serce".

A story about the adventures of Bombik, a little elephant, who feels different from the others because of the

spot on his back. In his adventures he discovers really important values. “It is not important what you look

like, but what your heart is like”.

0191 Bajka o łaciatym słoniu

A Spotted Elephant

Bajka o łaciatym słoniu

reż./dir. Robert Michalak

prod. Radio Plus Łódź, Łódź, Polska

33' słuchowisko Polska 2001

Kolejne przygody Bombika, tym razem na wyprawie po smocze ziele, dla chorej siostry. Opowieść która ukazuje, że dobrze mieć rodzeństwo, przyjaciół, a w relacjach z innymi najważniejsza jest prawda, bo kłamstwo ma krótkie nogi.

Next series of Bombik’s adventures. This time he needs to find the dragon’s herb, which can help cure his sick

sister. The story shows the advantages of having brothers and sisters as well as friends, and the importance of

telling the truth.

 

 

0192 Ta, co nie zginęła, wyrośnie z naszej krwi

She Who Did Not Die Will Grow on Our Blood

Ta, co nie zginęła, wyrośnie z naszej krwi

reż./dir. Sylwester Woroniecki

prod. Polskie Radio Redakcja Programów Katolickich, Warszawa, Polska

44' słuchowisko Polska 2002

Słuchowisko nagrane w kościele Sióstr Wizytek w Warszawie. Poetycka wizja odradzania się Rzeczypospolitej w roku 1918. Obficie wykorzystane dokumenty historyczne pokazują rolę duchową i polityczną Kościoła

Katolickiego w formowaniu się świadomości narodowej.

A radio program recorded in the Church of Sisters of the Visitation in Warsaw. It is a poetic vision of the

revival of the Polish Republic in 1918 with abundance of historical documents demonstrating the spiritual

and political role of the Catholic Church in the process of shaping the national consciousness of the Poles.