XVIII FESTIWAL FILMÓW I MULTIMEDIÓW NIEPOKALANÓW 2003

FILMY

3601 Koleso istorii ili Wozwraszczenie k Chramu

The Course of History or Return to Temple

Historia kołem się toczy, powrót do Świątyni

reż./dir. Ludmiła Szkurko, Eugeniusz Dudkin

prod. Teleradiokampania "TELEVID", Rzeczyca, Białoruś

14' dokumentalny Białoruś 2002

Film o Kościele jako rodzinie, wspólnocie ludzi którzy nie przestraszyli się prześladowań, których siłą jest Bóg

niszczący wszelkie podziały. Historia walki parafian o odzyskanie świątyni zabranej przez komunistów w 1932

roku i oddanej w 1999 roku. Historia opowiadana przez naocznych świadków wydarzeń z 1932 i 1999 roku.

Historia widziana oczyma misjonarza z Polski.

A picture of Church seen as a family. The film presents a community of people who resisted persecution thanks

to the strength they found in God who disregards any kind of division. Direct witnesses including a Polish

missionary tell the story of parishioners fighting to get back their temple annexed by the communists in 1932

and given back to the community only in 1999.

3602 Mesjasz przyszedł

The Messiah Came

Mesjasz przyszedł

reż./dir. Ks. Marian Szablewski CR

prod. Zespół Teatralny Ottoway, Adelaide, Australia; JAG Multimedia Production, Adelaide, Australia

118' widowisko Australia 2002

Dramat "Mesjasz przyszedł" urzeczywistnia ewangeliczną wizję Marii Valtorty przedstawioną w "Poemacie Boga - Człowieka". Dotyczy ona mesjańskiego posłannictwa Chrystusa w wydarzeniach Jego narodzin i pierwszego roku nauczania. Sceny dramatu są tylko skromnym wycinkiem licznych wydarzeń z życia Jezusa, o których św. Jan pisał: "Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które, gdyby je szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by trzeba napisać (Jan 21,25).

“Messiah Came” is a drama presenting the evangelic vision of the role of Christ as the Messiah through His

Birth and the first year of teaching expressed by Maira Valtorta in “The Poem of God – Man”. The drama only

shows brief fragments of the events of Jesus’ life, which was commented by St. John in the following way: “

There are also many other things which Jesus did, the which, if they should be written every one, I suppose

that even the world itself could not contain”. (John 21,25).

3604 Mathia

The Bangle

Bransoleta

reż./dir. Fr. Joseph Pulinthanath

prod. Sampari Pictures, Bishramganj Tripura, India

132' fabularny India 2002

Historia Mathii wiąże się ze zwyczajem polowania na czarownice żywym wśród plemion północno-wschodnich

Indii, w szczególności stanu Tripura. Opowiada o walce, jaką toczy ze sobą dwójka zakochanych, którzy wpadli w sidła przesądów, wyznawanych przez społeczność, w której żyją. Kiedy nieznajoma kobieta, Kwchwngti (Meena Debbarma) pojawia się w odległej wiosce Hathai Para, roznosi się plotka, że jest wiedźmą. Od tego czasu z jej osobą utożsamiane są wszystkie zdarzające się ludziom nieszczęścia. Ułomny, lecz cieszący się powszechnym szacunkiem młody człowiek, Banthu (Jayantia Jamatia), zaprzyjaźnia się z rzekomą wiedźmą, aby poznać prawdę. Dowiaduje się, że z powodu choroby matki Kwchwngti musiała pracować u Sengkari (Amulya Jamaita), który wykorzystywał ją pod nieobecność żony.. Kiedy udało jej się uciec do domu, okazało się, że jej matka kilka dni wcześniej umarła, a jedyny brat – zniknął. Teraz oskarża o to siebie, a Banthu, próbując ją pocieszyć, szybko angażuje się w głęboki związek z Kwchwngti. Kiedy w wiosce odwołane zostaje zawarcie małżeństwa wysoko postawionej pary, mieszkańcy obarczają winą Kwchwngti. Banthu dowiaduje się o śmierci swojej matki i teraz nawet on uważa, że Kwchwngti musi naprawdę być czarownicą. Jak jednak może postawić ją przed sądem i tym samym zgodzić się na wyrok skazujący czarownicę na pochowanie żywcem, kiedy tak bardzo ją kocha?

The story of Mathia is based on the custom of witch-hunt widely practiced among the tribal societes of

Northesat India, prticulary Tripura. If focucuses on the struggle of two people deeply in love with each other

but are caught up in the coventions of a community that is steeped in superstitious beliefs. == When a strange

woman, Kwchwngti (Meena Debbarma), appears in remote village of Hathai Para, word spreads that she is

witch. And since then whatever misfortune occurs is attributed to her presence. The slightly handicapped but

respected young man Banthu (Jayantia Jamatia), befriends her to know the truth about her. He learns that

because of her sicj mother, Kwchwngti was porced to work for Sengkari (Amulya Jamaita) who abused her

whenever his wife was away. While trying to preserve her purity, she could not deny that she id thrilled to her

awakening as a woman. She managed to ecape to go home only to learn that her mother died some days

before and her only brother has disappeared. She blames herself for all of these, and soon Banthu in consoling

her is initiated into a meaningful man-woman relationship. When an important marriage is postponed and

Kwchwngti is once again blamed for it, Banthu learns of hi own mother's death and now beleves that

Kwchwngti must indeed be a witch. But how can he bring her to justice and have her buried alive, when he

loves her do dearly?

3605 Pragnę ... choćby życie złożyć w ofierze

I desire...at least to sacrifice my life

Pragnę ... choćby życie złożyć w ofierze

reż./dir. Dorota Gorska

prod. Telewizja Niepokalanów II, Warszawa, Polska

28' dokumentalny Polska 2002

Film przedstawia ostatnie chwile życia O. Maksymiliana Kolbego i jego męczeńską śmierć w Oświęcimiu. Cytuje także najważniejsze przesłania Świętego - największego wydawcy prasy katolickiej w przedwojennej Polsce. Zachęca do uczestnictwa w uroczystościach ku czci o. Kolbego.

The film presents the last moments of life of Father Maksymilian Kolbe and his martyr’s death at Auchwitz. It

quotes the crucial thoughts of this Saint, who was the most important Catholic press editor in the pre-war

Poland. It is an encouragement to take part in the events held to revere Father Kolbe.

3606 Największa Gwiazda

Greatest Star

Największa Gwiazda

reż./dir. O. Ozeasz Tadeusz Ossowski

prod. Franciszkanie, Poznań, Polska

50' amatorski Polska 2000

Film muzyczny o życiu Maryi z Nazaretu. Najważniejsze chwile Jej życia z uwzględnieniem współczesności.

Maryja i dzisiaj jest kimś, kto przychodzi i pomaga.

A musical film portraying Mary from Nazareth. The most important moments in Her life shown in relation to

our modern times. Mary keeps coming and helping also today.

3607 Dzieci Generała Andersa

General Anders' Children

Dzieci Generała Andersa

reż./dir. Henryk Bartul

prod. Henryk Bartul, Missisauga, Ontario, Kanada

12' program telewizyjny Kanada 2002

Generał Władysław Anders zapoczątkował istnienie Szkół Junackich rozkazem z dnia 12 września 1941 roku.

Szkoły te skupiały uratowane dzieci i młodzież polską zesłaną w głąb Rosji przez władze sowieckie po zajęciu

wschodnich terenów Polski 17 września 1939 roku. Światowy Zjazd Wychowanków Szkół Wojskowych na

Środkowym Wschodzie, który odbył się w Kanadzie w dniach 0d 6 do 8 września 2002 roku, stał się pretekstem

do przypomnienia tej smutnej karty historii Narodu Polskiego.

General Władysław Anders started the Youth Schools by his order of September 12, 1941 to gather all the

Polish children and teenagers who were deported to Russia by the Soviets after they annexed the eastern

regions of Poland on Septmember 17, 1939. The World Meeting of Youth School Students in the Middle East

held in Canada on September 6-8, 2002 was an occasion to bring back memories of this sad period of the

Polish history.

3608 Wiara i Światło

Faith and Light

Wiara i Światło

reż./dir. Paweł Sawicki

prod. Studio S - Paweł Sawicki, Sanok, Polska

9' dokumentalny Polska 2003

Działalność wspólnoty "Wiara i Światło". Jej członkami są rodzice i ich niepełnosprawne umysłowo dzieci. O

działaniach wspólnoty opowiadają jej członkowie a także duszpasterz - ks. Artur Janiec.

Father Artur Janiec together with the members of “Faith and Light” – disabled children and their parents

talk about the activity of their community.

3609 Sambatra

Circumcision

Obrzezanie

reż./dir. O. Henryk Marciniak OMI

prod. OMIFILM, Fianarantsoa, Madagaskar

30' dokumentalny Madagaskar 2002

Obrzezanie na Madagaskarze jest obowiązkowe w każdym plemieniu. Obrzezanie w plemieniu Atambahoaka

(południowo-wschodnie wybrzeże) jest szczególne. Odbywa się co 7 lat z przepiękną oprawą muzyczną i

folklorystyczną. Biskup Tabao (pochodzący z tego plemienia) ukazuje nam obrzezanie porównując ten ryt do

przygotowania i odpłynięcia Arki Noego. Na tym porównaniu został zrobiony reportaż z tego święta. Czy jest to

tylko porównanie ? A może to jest rzeczywistość !!! Jeszcze jeden dowód na istnienie Boga, który znajdujemy

wśród ludu, który przybył na wschodnie wybrzeże Madagaskaru.

For each tribe in Madagascar circumcision is an obligatory ritual. For the Atambahoaka tribe inhabiting the

southern and eastern coast it is a special practice taking place every 7 years, accompanied by beautiful

music and traditional customs. Bishop Tabao, who originally comes from this tribe, presents circumcision as a

ritual than can be compared to the preparation and leave of the Noah’s Ark. The report bases on this

particular comparison, but is it just a comparison, or perhaps it is reality? We see one more proof that God

exists, easy to find among the people who came to live in the eastern coast of Madagascar.

3610 Święty Jacek na Korsyce

Saint Jacek in Corsica

Święty Jacek na Korsyce

reż./dir. Jerzy Klechta

prod. TVP SA Oddział w Poznaniu, Poznań, Polska

14' dokumentalny Polska 2003

Korsyka jest ostatnią wyspą w basenie Morza Śródziemnego, na która nie dotarła cywilizacja przemysłowa.

Natomiast dotarły tam Siostry Pasterki z Polski dzięki Polskiej Misji Katolickiej we Francji. A właściwie na

Korsykę, Polska dotarła dzięki św. Jackowi - dominikanowi z Krakowa. I o tym właśnie opowiada ten film.

Corsica is the only island in the Mediterranean that has not been industrialized, but it has been a home to the

Polish Sisters Shepherds (Siostry Pasterki) who came to live there thanks to the Polish Catholic Mission in

France. Or, in other words, Poland came to Corsica thanks to Saint Jacek, a Dominican Friar from Kraków,

which is what the story is about.

3611 Misja

Mission

Misja

reż./dir. Jerzy Klechta

prod. TVP SA Oddział w Poznaniu, Poznań, Polska

24' program telewizyjny Polska 2002

Polska Misja Katolicka we Francji, założona przez Adama Mickiewicza, jest nie tylko najstarszą na świecie.

Obecnie jest jedną z najciekawiej i bardzo wszechstronnie działających polskich placówek duszpasterskich w

świecie. Film opowiada film jej niezwykłych dokonaniach, a to w dużej mierze jest zasługą jej rektora ks. prałata

Stanisława Jeża.

The Polish Catholic Mission in France founded by Adam Mickiewicz is not only the oldest, but also one of the

most interestingly and comprehensively acting Polish religious movements abroad. The film pictures its

amazing activities, which have been possible thanks to the rector, Father Stanisław Jeż.

3612 Kombatant

Combatant

Kombatant

reż./dir. Jerzy Klechta

prod. TVP SA Oddział w Poznaniu, Poznań, Polska

25' dokumentalny Polska 2002

Bohaterem jest kapelan Stowarzyszenia Polskich Kombatantów we Francji, 90-letni ks. prałat Witold Kiedrowski. Jego niezwykłe dzieje wojenne, od bitwy pod Kutnem we wrześniu 1939 roku, przez uczestnictwo w podziemiu AK, obozy koncentracyjne na Majdanku i w Oświęcimiu, po powojenną tułaczkę i pracę duszpasterską na obczyźnie, m.in. w Radiu Francuskim - sekcji polskiej. Wspomnienia te słucha się i ogląda z napięciem i wzruszeniem.

Prelate Father Witold Kiedrowski, a 90-year old chaplain of the Association of Polish Combatants in France

is the main character of this film, which leads us through his rich life story: amazing wartime years,

underground activity, concentration camps in Majdanek and Auchwitz, and the after-war exile followed by

priesthood abroad, including his work for the Polish section of the French radio. His memories are both

extremely moving and exciting to look at and listen to.

3613 Ślad polsko-bułgarski

Polish-Bulgarian Track

Ślad polsko-bułgarski

reż./dir. Krzysztof Żurowski

prod. TVP SA Redakcja Programow Katolickich, Warszawa, Polska

20' program telewizyjny Polska 2002

Podczas pielgrzymki Jana Pawła II do Bułgarii szukamy śladów dziewczyny z filmu Trzosa-Rastawieckiego

"Pielgrzym", która w 1979 roku na Skałce w Krakowie podeszła do Papieża jako jedyna przedstawicielka Narodu Bułgarskiego. Jakie ona poniosła konsekwencje za swój czyn? Jak prześladowano za wiarę w Bułgarii w czasach komunistycznych?

During the Pope’s travel to Bulgaria we look for the track of the girl from “Pilgrim”, a film by

Trzos-Rastawiecki, who was the only Bulgarian to approach the Pope during His Mass at Skałka in Kraków

in 1979. What consequences did she pay for what she did? How was the Catholic faith persecuted in the

communist Bulgaria?

3613 Ślad polsko-bułgarski

Polish-Bulgarian Track

Ślad polsko-bułgarski

reż./dir. Krzysztof Żurowski

prod. TVP S.A. Agencja Filmowa, Warszawa, Polska

20' program telewizyjny Polska 2002

Podczas pielgrzymki Jana Pawła II do Bułgarii szukamy śladów dziewczyny z filmu Trzosa-Rastawieckiego

"Pielgrzym", która w 1979 roku na Skałce w Krakowie podeszła do Papieża jako jedyna przedstawicielka Narodu Bułgarskiego. Jakie ona poniosła konsekwencje za swój czyn? Jak prześladowano za wiarę w Bułgarii w czasach komunistycznych?

During the Pope’s travel to Bulgaria we look for the track of the girl from “Pilgrim”, a film by

Trzos-Rastawiecki, who was the only Bulgarian to approach the Pope during His Mass at Skałka in Kraków

in 1979. What consequences did she pay for what she did? How was the Catholic faith persecuted in the

communist Bulgaria?

3614 Śledztwo w sprawie Miłosierdzia Bożego - Jan Paweł II w Polsce 2002

Investigation of God’s Mercy – John Paul II in Poland, 2002

Śledztwo w sprawie Miłosierdzia Bożego - Jan Paweł II w Polsce 2002

reż./dir. Krzysztof Żurowski

prod. TVP SA Program 1, Warszawa, Polska

50' dokumentalny Polska 2002

Śledztwo w sprawie Miłosierdzia Bożego prowadzone w Krakowie podczas pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Rozmowy z rozmaitymi ludźmi: bezdomnymi, więźniami, niedoszłymi zamachowcami na Papieża, cudownie uzdrowionymi, biznesmenami ...

The investigation of God’s Mercy in Kraków during the Pope’s visit to Poland. Interviews with homeless,

prisoners, would-be Pope’s assassins, miraculously cured, businessmen...

3615 Sakramenty Święte. Chrzest

Sacraments: Baptism

Sakramenty Święte. Chrzest

reż./dir. Natasza Ziółkowska-Kurczuk

prod. Dom Wydawniczy Rafael, Kraków, Polska

20' program edukacyjny Polska 2002

Pomoc dydaktyczna. Autorzy w obrazowy sposób starają się wyjaśnić istotę Sakramentu, przybliżyć jego

historię, odpowiedzieć na nurtujące młodzież pytania, przytoczyć świadectwa, nierzadko osób doskonale

znanych i takich z którymi utożsamia się młodzież. O przeżywaniu chrztu mówi muzyk, Jacek Dewódzki.

A film designed as a teaching material to help explain the essence of the Sacrament and present its history,

answer any questions the students may want to ask and show testimony of both the public persons and those

with whom the young people identify with. A musician, Jacek Dewódzki, speaks about what Baptism means

personally to him.

3616 Sakramenty Święte. Bierzmowanie

Sacraments: Confirmation

Sakramenty Święte. Bierzmowanie

reż./dir. Natasza Ziółkowska-Kurczuk

prod. Dom Wydawniczy Rafael, Kraków, Polska

20' program edukacyjny Polska 2002

Pomoc dydaktyczna. Autorzy w obrazowy sposób starają się wyjaśnić istotę Sakramentu, przybliżyć jego

historię, odpowiedzieć na nurtujące młodzież pytania, przytoczyć świadectwa, nierzadko osób doskonale

znanych i takich z którymi utożsamia się młodzież. O przeżywaniu sakramentu bierzmowania mówi Tomasz

Grabowski z ruchu "Światło i Zycie".

A film designed as a teaching material to help explain the essence of the Sacrament and present its history,

answer any questions the students may want to ask and show testimony of both the public persons and those

with whom the young people identify with.

3617 Sakramenty Święte. Eucharystia

Sacraments: Eucharist

Sakramenty Święte. Eucharystia

reż./dir. Natasza Ziółkowska-Kurczuk

prod. Dom Wydawniczy Rafael, Kraków, Polska

20' program edukacyjny Polska 2002

Pomoc dydaktyczna. Autorzy w obrazowy sposób starają się wyjaśnić istotę Sakramentu, przybliżyć jego

historię, odpowiedzieć na nurtujące młodzież pytania, przytoczyć świadectwa, nierzadko osób doskonale

znanych i takich z którymi utożsamia się młodzież. O przeżywaniu Eucharystii mówi aktor - Piotr Cyrwus.

A film designed as a teaching material to help explain the essence of the Sacrament and present its history,

answer any questions the students may want to ask and show testimony of both the public persons and those

with whom the young people identify with.

3618 Sakramenty Święte. Sakrament pokuty

Sacraments: Confession

Sakramenty Święte. Sakrament pokuty

reż./dir. Natasza Ziółkowska-Kurczuk

prod. Dom Wydawniczy Rafael, Kraków, Polska

20' program edukacyjny Polska 2002

Pomoc dydaktyczna. Autorzy w obrazowy sposób starają się wyjaśnić istotę Sakramentu, przybliżyć jego

historię, odpowiedzieć na nurtujące młodzież pytania, przytoczyć świadectwa, nierzadko osób doskonale

znanych i takich z którymi utożsamia się młodzież.O przeżywaniu sakramentu pokuty mówią Jan Budziaszek -

perkusista zespołu "Skaldowie", Krzysztof Zanussi - reżyser filmowy oraz Magda Kurowska z ruchu "Światło i

Zycie".

A film designed as a teaching material to help explain the essence of the Sacrament and present its history,

answer any questions the students may want to ask and show testimony of both the public persons and those

with whom the young people identify with.

3619 Sakramenty Święte. Namaszczenie chorych

Sacraments: Extreme Unction

Sakramenty Święte. Namaszczenie chorych

reż./dir. Natasza Ziółkowska-Kurczuk

prod. Dom Wydawniczy Rafael, Kraków, Polska

20' program edukacyjny Polska 2002

Pomoc dydaktyczna. Autorzy w obrazowy sposób starają się wyjaśnić istotę Sakramentu, przybliżyć jego

historię, odpowiedzieć na nurtujące młodzież pytania, przytoczyć świadectwa, nierzadko osób doskonale

znanych i takich z którymi utożsamia się młodzież. O sakramencie namaszczenia chorych mówi Jan Budziaszek - perkusista zespołu "Skaldowie".

A film designed as a teaching material to help explain the essence of the Sacrament and present its history,

answer any questions the students may want to ask and show testimony of both the public persons and those

with whom the young people identify with.

3620 Sakramenty Święte. Kapłaństwo

Sacraments: Priesthood

Sakramenty Święte. Kapłaństwo

reż./dir. Natasza Ziółkowska-Kurczuk

prod. Dom Wydawniczy Rafael, Kraków, Polska

20' program edukacyjny Polska 2002

Pomoc dydaktyczna. Autorzy w obrazowy sposób starają się wyjaśnić istotę Sakramentu, przybliżyć jego

historię, odpowiedzieć na nurtujące młodzież pytania, przytoczyć świadectwa, nierzadko osób doskonale

znanych i takich z którymi utożsamia się młodzież. O sakramencie kapłaństwa mówią Jan Budziaszek - perkusista zespołu "Skaldowie" i Magda Kurowska z ruchu "Światło i Zycie".

A film designed as a teaching material to help explain the essence of the Sacrament and present its history,

answer any questions the students may want to ask and show testimony of both the public persons and those

with whom the young people identify with.

3621 Sakramenty Święte. Małżeństwo

Sacraments: Marriage

Sakramenty Święte. Małżeństwo

reż./dir. Natasza Ziółkowska-Kurczuk

prod. Dom Wydawniczy Rafael, Kraków, Polska

20' program edukacyjny Polska 2002

Pomoc dydaktyczna. Autorzy w obrazowy sposób starają się wyjaśnić istotę Sakramentu, przybliżyć jego

historię, odpowiedzieć na nurtujące młodzież pytania, przytoczyć świadectwa, nierzadko osób doskonale

znanych i takich z którymi utożsamia się młodzież. O sakramencie małżeństwa mówią małżónkowie Maria i Jan

Zającowie oraz Jacek Zieliński z zespołu "Skaldowie".

A film designed as a teaching material to help explain the essence of the Sacrament and present its history,

answer any questions the students may want to ask and show testimony of both the public persons and those

with whom the young people identify with.

3622 Ogień Niepodległości

Fire of Independence

Ogień Niepodległości

reż./dir. Jadwiga Kamińska, Marek Kamiński

prod. Telewizja TOYA, Łódź, Polska

29' program telewizyjny Polska 2002

Akcja harcerzy i uczniów łódzkich szkół przywiezienia Ognia Niepodległości z grobów Legionistów Polskich

poległych w bitwie pod Kostiuchnówką na Ukrainie.

Scouts and students from Łódź bring the Fire of Independence form the graves of Polish Legion soldiers killed

during the battle of Kostukhnuvka in Ukraine.

3623 Świadectwo drogi - Stefan Kardynał Wyszyński

The Testimony of Life – Cardinal Stefan Wyszynski

Świadectwo drogi - Stefan Kardynał Wyszyński

reż./dir. Paweł Woldan

prod. TVP SA Oddział w Katowicach, Katowice, Polska

52' dokumentalny Polska 2002

Film przedstawia portret Prymasa Tysiąclecia - Stefana Kardynała Wyszyńskiego opowiedziany przez ludzi,

którzy znali ks. Prymasa, byli jego bliskimi współpracownikami. Po raz pierwszy poznajemy bohatera filmu od

strony mniej znanej - często prywatnej i nieoficjalnej. Dowiadujemy się o ks. Prymasie wielu nieznanych faktów i zdarzeń. W filmie mówią m.in..: Józef Kardynał Glemp, o. Gabriel Bartoszewski, ks. Zdzisław Król, Stanisław

Maciejak (kierowca ks. Prymasa), s. Stanisława Niemeczek, Maria Okońska, ks. Kazimierz Orzechowski, ks.

Zdzisław Peszkowski, Anna Rastawicka, Danuta Sułek (siostrzenica), o. Jerzy Tomziński.

A portrait of the Primate of the Millennium, cardinal Stefan Wyszynski drawn by those who knew him

personally or worked with him. The first time we have had a chance to follow the unofficial, private aspects of

his personality and learn about the unknown facts from his life. The film quotes the following people:

Cardinal Józef Glemp, Father Gabriel Bartoszewski, Father Zdzisław Król, Stanisław Maciejak (the

Primiate’s driver), sister Stanisława Niemeczek, Maria Okońska, Father Kazimierz Orzechowski, Father

Zdzisław Peszkowski, Anna Rastawicka, Danuta Sułek (niece), Father Jerzy Tomziński.

3623 Świadectwo drogi - Stefan Kardynał Wyszyński

The Testimony of Life – Cardinal Stefan Wyszynski

Świadectwo drogi - Stefan Kardynał Wyszyński

reż./dir. Paweł Woldan

prod. PADO STUDIO FILM, Warszawa, Polska

52' dokumentalny Polska 2002

Film przedstawia portret Prymasa Tysiąclecia - Stefana Kardynała Wyszyńskiego opowiedziany przez ludzi,

którzy znali ks. Prymasa, byli jego bliskimi współpracownikami. Po raz pierwszy poznajemy bohatera filmu od

strony mniej znanej - często prywatnej i nieoficjalnej. Dowiadujemy się o ks. Prymasie wielu nieznanych faktów i zdarzeń. W filmie mówią m.in..: Józef Kardynał Glemp, o. Gabriel Bartoszewski, ks. Zdzisław Król, Stanisław

Maciejak (kierowca ks. Prymasa), s. Stanisława Niemeczek, Maria Okońska, ks. Kazimierz Orzechowski, ks.

Zdzisław Peszkowski, Anna Rastawicka, Danuta Sułek (siostrzenica), o. Jerzy Tomziński.

A portrait of the Primate of the Millennium, cardinal Stefan Wyszynski drawn by those who knew him

personally or worked with him. The first time we have had a chance to follow the unofficial, private aspects of

his personality and learn about the unknown facts from his life. The film quotes the following people:

Cardinal Józef Glemp, Father Gabriel Bartoszewski, Father Zdzisław Król, Stanisław Maciejak (the

Primiate’s driver), sister Stanisława Niemeczek, Maria Okońska, Father Kazimierz Orzechowski, Father

Zdzisław Peszkowski, Anna Rastawicka, Danuta Sułek (niece), Father Jerzy Tomziński.

3624 Jestem gotowy na wszystko ...

I am prepared for the worst

Jestem gotowy na wszystko ...

reż./dir. Paweł Woldan

prod. PADO STUDIO FILM, Warszawa, Polska, TVP SA Program 1, Warszawa, Polska

42' dokumentalny Polska 2002

Film opowiada słowami ks. Jerzego Popiełuszki o jego życiu i służbie kapłańskiej. Ks. Jerzy mówi o swojej drodze życiowej. W jaki sposób był inwigilowany i prześladowany przez służbę bezpieczeństwa. Szczególnie dokładnie jest opowiedziany okres po wprowadzeniu stanu wojennego, kiedy zaczął odprawiać Msze św. za Ojczyznę. Przychodziły na nie tysiące ludzi, którzy w kościele św.. Stanisława Kostki na Żoliborzu w Warszawie odnajdywali w modlitwie nadzieję i wiarę, a jednocześnie poczucie godności i przeświadczenie, że zło należy zwyciężyć dobrem. Wówczas władze komunistyczne postanowiły zrobić wszystko, aby ks. Jerzy zaprzestał swojej posługi kapłańskiej. Film oddaje atmosferę tamtych dni i ukazuje heroiczność księdza, przeciwko któremu służba bezpieczeństwa stosuje wszystkie metody aż do zabójstwa.

The film quotes Father Jerzy Popiełuszka describing his life and work as a priest. He speaks about his

persecution by the state’s security service, concentrating on the period directly following the introduction of

marshal law, which was when he started to celebrate his famous Masses for Poland. Thousands of people

gathered at St. Stanisław Kostka Church in the Warsaw district of Żoliborz to listen to those Masses and find

their hope and faith, dignity and determination to fight evil with good. This made the communist authorities

decide that Father Jerzy’s work should be interrupted. The film reflects the atmosphere of those days, showing

the heroism of the priest, who becomes the security service’s prey until he is murdered.

3625 Ja, Papież ...

I, the Pope

Ja, Papież ...

reż./dir. Paweł Woldan, Tomasz Królak, Grzegorz Szczuplewski

prod. TVP SA Redakcja Programow Katolickich, Warszawa; TVP SA Program 1, Warszawa, Polska

45' dokumentalny Polska 2002

Film przedstawia Ojca Świętego Jana Pawła II na podstawie jego wywiadów i dwóch książek: "Przekroczyć próg nadziei" i "Dar i tajemnica". Odwiedzamy miejsca, w których przebywał zanim został Papieżem. Film opowiada o powołaniu do kapłaństwa Jana Pawła II. O Ojcu Świętym mówią wybitni teologowie, politycy i kardynałowie.

The portrait of the Holy Father John Paul II based on His interviews and two of His books: “To Cross the

Threshold of Hope” and “Gift and Mystery”. A journey to the places He lived in before He was elected the

Pope. The history of the Pope’s vocation for the priesthood combined with interesting opinions of famous

theologians, politicians and cardinals.

 

3626 Pasterz - Kazimierz Kardynał Świątek

Cardinal Kazimierz Świątek, a Shepherd

Pasterz - Kazimierz Kardynał Świątek

reż./dir. Paweł Woldan, Stanisław M. Królak

prod. TVP SA Program 1, Warszawa, Polska

54' dokumentalny Polska 2002

Film przedstawia heroiczną drogę życiową kardynała Kazimierza Świątka. Kardynał opowiada o swych

przeżyciaciach nawiedzając miejsca na Białorusi związane z jego działalnością.

A film portray of Cardinal Kazimierz Świątek.

3627 Polskie Państwo Podziemne 1939 - 1945

The Polish Underground State 1939-1945

Polskie Państwo Podziemne 1939 - 1945

reż./dir. Andrzej Sapija

prod. Fundacja Filmowa Armii Krajowej, Warszawa, Polska; TVP SA Program 2, Warszawa, Polska

62' dokumentalny Polska 2003

Film zawiera pierwszą dokumentalną relację ukazująca fenomen zorganizowanego powszechnego oporu

społeczeństwa, funkcjonującego w warunkach pełnej konspiracji, w celu ratowania ludzi i dóbr kultury, a także

tworzącego struktury sądownictwa, administracji, oświaty i planów odbudowy kraju po wojnie. w filmie

wypowiadają się współtwórcy PPP, uczestnicy wydarzeń oraz historycy z kraju, Wielkiej Brytanii i Niemiec.

The first documentary report on the phenomenon of general resistance of society functioning in full conspiracy

to save people and cultural goods, to secretly form the structures of justice, administration and education and

to plan the reconstruction of the state after the war is over. The film contains interviews with the Polish

Underground State co-founders, participants of those events, as well as with Polish, British and German

historians.

3628 Być bliżej Ciebie chcę

I want to be closer to You

Być bliżej Ciebie chcę

reż./dir. Stanisław Karol Hudzik

prod. Stanisław Karol Hudzik, Rzeszów, Polska

14' amatorski Polska 2003

Majówka na Woli Justowskiej w Krakowie. Popularyzacja pieśni kościelnej "Być bliżej Ciebie chcę".

A picnic in Wola Justowska in Kraków – to promote the religious song entitled “I want to be closer to You”

3629 I X Comandamenti

Ten Commandments

X Przykazań

reż./dir. Sergio Manfio

prod. Audiovisivi San Paolo - Gruppo Alcuni, Milano, Włochy, Edycja Świętego Pawła, Czestochowa, Polska

66' program edukacyjny Włochy 2000

Katecheza o dziesięciu przykazaniach w formie filmu animowanego. W prostych i humorystycznych historiach

ukazane są wymagania moralne wynikające z X przykazań. Bohaterami filmu jest piątka sympatycznych dzieci,

które wraz ze swoimi rodzicami i przyjaciółmi odkrywają prawdy dziesięciu nakazów, które Bóg dał wszystkim

ludziom. Przewodnikiem dzieci jest zakonnik - brat Antoni, który kompetentnie i dowcipnie wyjaśnia dzieciom

sens przykazań. Film składa się z 10 sześciominutowych odcinków.

A lesson about 10 Commandments taught by a cartoon. Simple funny stories show the moral obligations

implied by God’s Ten Commandments. Five children together with their parents and friends discover the ten

orders given by God to humanity. The children are guided by a monk, brother Antoni, who explains the sense

of each commandment with humor and competence. The film consists of ten 6-minute episodes.

.

3630 The Hostyn Grotto

The Hostyn Grotto

Grota Hostyn

reż./dir. Will O'Loughlen

prod. Will O'Loughlen, Memphis, TN, Stany Zjednoczone

5' amatorski Stany Zjednoczone 2003

Krótka historia groty Hostyn w miejscowości Hostyn w Teksasie. Film dokumentalny przedstawiający historię

czeskiej osady w środkowym Teksasie.

A short story of the Hostyn Grotto in Hostyn, Texas USA. This documentary explores the history of Czech

settlement in Central, TX USA.

3631 Na żywo - z Watykanu i Wadowic

Live from Vatican and Wadowice

Na żywo - z Watykanu i Wadowic

reż./dir. Joanna Linczuk

prod. TVP S.A., Warszawa, Polska

56' program telewizyjny Polska 2002

Wydanie specjalne programu "na żywo" z Watykanu i Wadowic zostało zrealizowane z okazji 24 rocznicy

wyboru kardynała Karola Wojtyły na Papieża. W programie wzięli udział bliscy współpracownicy Papieża.

Program prowadzili Piotr Kraśko w Watykanie i Iwona Schymalla w Wadowicach.

A special live report from Vatican and Wadowice prepared for the 24th anniversary of the Pope’s pontificate.

The program’s guests were Karol Wojtyła’s colleagues. The program was hosted by Piotr Kraśko (from

Vatican) and Iwona Schymalla (in Wadowice).

3632 Powołanie

Vocation

Powołanie

reż./dir. Irena Kamieńska

prod. Studio Filmowe "Kronika", Warszawa, Polska

28' dokumentalny Polska 2002

Film jest poświęcony księdzu Władysławowi Bukowińskiemu, misjonarzowi Kazachstanu, który przez lat był

więźniem łagrów sowieckich a następnie zesłańcem w okolicach Karagandy.

Film devoted to Father Władysław Bukowiński, a missionary in Kazakhstan, a former prisoner of soviet camps

and a deportee near Karaganda.

3633 Łagiewniki serce świata

Łagiewniki – Heart of the World

Łagiewniki serce świata

reż./dir. Ks. Andrzej Baczyński

prod. TVP SA Oddział w Krakowie, Kraków, Polska

28' dokumentalny Polska 2002

Fenomen krakowskich Łagiewnik, miejsca pobytu św. Faustyny Apostołki Miłosierdzia Bożego, które stało się

magnesem przyciągającym pielgrzymów z całego świata. Film próbuje dotrzeć do źródeł siły Łagiewnik przez

postać św. Faustyny. Jak wyglądały Łagiewniki za czasów Świętej i czym są dziś - to treść filmu.

The Łagiewniki Sanctuary of God’s Mercy in Kraków where Saint Faustyna, the apostle of God’s Mercy lived,

has become a target for pilgrims from all over the world. The film aims at explaining the phenomenon of this

place through the person of St. Faustyna. What did Łagiewniki look like when She was a nun there and what

does the place look like today?

3634 Polscy Oblaci z Kanady

Polish Oblates from Canada

Polscy Oblaci z Kanady

reż./dir. Ks. Andrzej Baczyński

prod. TVP SA Oddział w Krakowie, Kraków, Polska

34' dokumentalny Polska 2002

Film o misyjnej pracy polskich Ojców Oblatów w Kanadzie. Pionierska praca rozpoczęta pod koniec XIX wieku

przyniosła oblatom miano zdobywców Kanady. Dziś polscy oblaci pracują wśród Polonii w całej Kanadzie, wśród Indian i Eskimosów. Film bliżej prezentuje pracę oblatów w aglomeracji Toronto.

Film covering the mission of the Polish Oblate Fathers in Canada. The pioneer task they started in the late

19th century has had them called the conquerors of Canada. Today they work with the Canadian Poles,

Native Americans and Eskimos. The film shows the details of the Oblate Fathers’ work in Toronto.

3635 Góral z Toronto

A góral from Toronto

Góral z Toronto

reż./dir. Ks. Andrzej Baczyński

prod. TVP SA Oddział w Krakowie, Kraków, Polska

25' dokumentalny Polska 2002

Film opowiada o o. Adamie Filasie oblacie z Toronto, duszpasterzu polonijnym, góralu z Sieniawy. O. Adam

pracował wśród Eskimosów i Indian. Obecnie realizuje największy projekt polonijny w Toronto - Centrum Kultury Polskiej, Biznesu, Dom Seniora i potężny kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Ludźmierskiej.

The story of Father Adam Filas, an Oblate working with the Canadian Poles, originally coming from

Sieniawa in the mountain region. Father Adam worked with the Eskimos and Native Americans. Currently he

is carrying out the biggest project of the Toronto Polonia, namely, the Polish Culture and Business Center, the

Senior Home and the huge Mother Mary of Ludźmierz church.

3637 Zanim nadejdzie

Before it comes

Zanim nadejdzie

reż./dir. Danuta Kaszewska, Ks Cezary Kuciński

prod. TVP SA Oddział w Poznaniu, Poznań, Polska

21' program telewizyjny Polska 2002

Rozważania adwentowe zrealizowane w Lubińskim Klasztorze OO. Benedyktynów. Zagubionemu w pośpiechu

świata człowiekowi, Adwent ma przypomnieć o tym co niespieszne ale najważniejsze; ożywić poczucie sensu

naszego życia, przygotować serce na to, co przyjdzie - mówi jeden z zakonników. Czas jest formą poznawania

rzeczywistości, ale nasze spotkanie z Bogiem odbywa się poza czasem, dokonuje się tu, teraz i na wieczność. O

chrześcijańskiej religii oczekiwania, o religii obietnicy, która jest treścią wiary, o wierze, którajest poręką

oczekiwanych dóbr - spotkania z Bogiem i życia wiecznego - mówią benedyktyni z klasztoru w Lubiniu.

Advent meditation at the Lubiń Benedictine Monastery. For a contemporary man lost somewhere in the

hurried world, advent is the time to recall all those essential but unrelated with the outside hurry things. It is

the time to revive the sense of our lives and prepare our hearts for the things to come – says one of the monks.

Time is a way to learn about reality, but our meeting with God happens beyond time – here and now, forever.

The Benedictines talk about the Christian religion of expectation and promise, which is the essence of faith,

and about faith which is a guarantee of meeting God and eternal life.

3638 Lista Sendlerowej

Sendler's List

Lista Sendlerowej

reż./dir. Michał Jerzy Dudziewicz

prod. Studio Filmowe "Camera '94", Łódź, Polska, TVP S.A. Agencja Filmowa, Warszawa, Polska

45' dokumentalny Polska 2002

Cztery młode gimnazjalistki z małego miasteczka w stanie Kansas - USA odkryły, że pani Irena Sendler,

chrześcijanka uratowała w czasie wojny 2500 małych dzieci z getta w Warszawie. Dziewczyny napisały sztukę o

tej kobiecie i pokazywały ja w wielu miejscach w USA. Potem nawiązały kontakt listowny ze swoją bohaterką,

która żyje w Warszawie i ma 92 lata. Postanowiły ją poznać osobiście i przyjechały do Warszawy. Doszło do

spotkania.

Four young high school students from Kansas, USA, discovered that Irena Sendler, a Christian, saved 2500

young children from the Warsaw ghetto during the II world war. The girls wrote a play about this woman and

performed it throughout the USA. Later on they wrote to their hero who is now 92 and lives in Warsaw. They

decided to meet her personally and came to Warsaw to see her.

3639 Posłańcy Pana Boga

God’s Messengers

Posłańcy Pana Boga

reż./dir. Piotr Zarębski

prod. TVP SA Program 2, Warszawa, Polska, Angel House Ltd, Warszawa, Polska

48' dokumentalny Polska 2002

Film opowiada o działalności misyjnej Ojców Werbistów w Afryce. Po raz pierwszy od wielu lat ekipa

zarejestrowała ich pracę w Angoli.

Film devoted to the missions of Verbist friars in Africa. It is the first film report on their work in Angola.

 

3640 XIV Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży

XIV International Youth Parish Meeting

XIV Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży

reż./dir. Justyna Szubert

prod. Pijarskie Centrum Edukacyjne Stanisława Konarskiego, Warszawa, Polska

8' dokumentalny Polska 2002

Reportaż z finałów XIV Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży odbywających się w czerwcu 2002 roku w Warszawie. Prezentuje zmagania sportowe i występy artystyczne uczestników Parafiady pochodzących z Polski oraz innych krajów Europy, m.in.. Litwy, Łotwy, Ukrainy, Rosji, Słowacji. Ta zdrowa rywalizacja sportowa, prezentacje artystyczne oraz spotkania religijno-formacyjne mają równocześnie kształtować serce, umysł i ciało młodych ludzi.

The report of the finals of the XIV International Youth Parish Meeting held in June 2002 in Warsaw. Sports

competitions and artistic performance of participants from Poland, Lithuania, Latvia, Ukraine, Russia and

Slovakia. Such a healthy sports event combined with artistic performances and religious meetings serve a way

to form the hearts, minds and bodies of the young participants.

3641 Święte dzieci

Little Saints

Święte dzieci

reż./dir. Grzegorz Linkowski

prod. Link Art. Film, Lublin, Polska; TVP SA Oddział w Katowicach, Katowice, Polska

24' dokumentalny Polska 2002

Film opowiada o wielu aspektach związanych z "odchodzeniem" dzieci nieuleczalnie chorych z jakimi musi sobie radzić środowisko hospicjum - podopieczni, rodzice, pracownicy (lekarze, pielęgniarki, psychologowie) i

wolontariusze. Próbuje również dotknąć problematyki związanej z tajemnicą odchodzenia - śmierci i ze stosunkiem społeczeństwa do tego tematu. W przesłaniu filmu, przekazanemu ustami o. Filipa (Prezes Hospicjum) jest mowa o tym żeby się nie bać: ludzi odchodzących, śmierci i żeby towarzyszyć im aż do przejścia w inny wymiar, pomagać im w tym najtrudniejszym etapie życia jakim jest śmierć, nie zostawiajmy chorych i umierających.

A story about the number of aspects related to passing away of the children suffering from lethal diseases,

which have to be faced by the patients, parents, volunteers and workers (doctors, nurses and psychologists) of

the hospice. The film addresses the difficult issue of death and the process of dying as well as the way those

questions are generally approached. The words of the President of the Hospice, Father Filip, can serve as the

final conclusion of the film: let us not be afraid of death and those who are dying, but let’s accompany them

until they pass into another world, help them face this most difficult stage of life, and do not leave the sick and

dying people all alone.

3642 Ważne jak katechizm księdza Twardowskiego

As important as Father Twardowski’s catechism

Ważne jak katechizm księdza Twardowskiego

reż./dir. Katarzyna Kotula

prod. TVP SA Oddział w Krakowie, Kraków, Polska; Wydawnictwo Literackie, Kraków, Polska

27' dokumentalny Polska 2002

Film zrealizowany na podstawie przesłania ks. Twardowskiego zawartego w wyborze jego homilii "Ważne jak

katechizm księdza Twardowskiego", ukazujących wartości ewangeliczne i szansę jaką dla współczesnego

człowieka jest droga miłości Boga i bliźniego. O potrzebie miłosierdzia w dzisiejszym świecie i nadziei, jaką niosą homilie ks. Twardowskiego mówią m.in.. o. J. Augustyn SJ, M. Komorowska, abp J. Życiński oraz młodzież. Fragmenty homilii i poezji interpretuje Krzysztof Kolberger.

Film based on the leading thought contained in the Father Twardowski’s collection of homilies entitled “As

Important as Father Twardowski’s Catechism”. The homilies show the values brought by the New Testament

and the path of love of God and brother as the great chance for modern people. Father J. Augustyn SJ, M.

Komorowska, arch bishop J. Życiński and young people comment on the need of mercy in the contemporary

world and the hope provided by father Twardowski’s homilies. Krzysztof Kolberger reads the fragments of the

homilies and poems.

3643 Apokalipsa teraz czyli Nowe Jeruzalem

Apocalypse Today means New Jeruzalem

Apokalipsa teraz czyli Nowe Jeruzalem

reż./dir. Sławomir Sokół

prod. TV PARTNER Studio filmowo-telewizyjne, Warszawa, Polska

20' dokumentalny Polska 2002

Historia powstawania widowiska opartego na biblijnym tekście "Objawienia św. Jana" oraz obrazach Anny Sobol i muzyce Mikołaja Hertla. Na kształt tego widowiska wpływa nie tylko wzajemna inspiracja twórców, ale również aktualne wydarzenia o randze globalnej.

The work on the performance based on the biblical text of the “St. John’s Revelation”, the paintings by Anna

Sobol and the music by Mikołaj Hertl. Mutual inspiration of the authors as well as the current global events

determine the final shape of the performance.

3644 Dar Bożego Miłosierdzia

The Gift of Divine Mercy

Dar Bożego Miłosierdzia

reż./dir. Katarzyna Kotula

prod. Studio Produkcji Filmowej Biały Kruk, Kraków, Polska

82' dokumentalny Polska 2002

Film ukazujący dzieje życia i fascynującą drogę poznania tajemnicy Bożego Miłosierdzia św. siostry Faustyny

Kowalskiej ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Wizje, niezwykłe doświadczenia mistyczne, odczytanie

prawdy o Krzyżu Chrystusowym, zainspirowały realizatorów do przedstawienia drogi św. Faustyny do poznania

Boga. O życiu i misji polskiej mistyczki opowiadają ks. prof. Jan Machniak, s. Elżbieta Siepak ze Zgromadzenia

Matki Bożej Miłosierdzia oraz m.in. Maja Komorowska, Krzysztof Zanussi, Ernest Bryll, Piotr Cyrwus. Fragmenty "Dzienniczka" czyta Dorota Segda.

The life and fascinating way to the mystery of Divine Mercy of St. Sister Faustyna Kowalska from the

Congregation of Mother Mary of Mercy. The producers of the film were inspired by Her visions, amazing

mystical experience as well as Her interpretation of the truth about Christ’s Cross. The following people

comment on the life of this Polish mystic: Professor Father Jan Machniak, Sister Elżbieta Siepak from the

Congregation of Mother Mary of Mercy, Maja Komorowska, Krzysztof Zanussi, Ernest Bryll, Piotr Cyrwus, etc.

Dorota Segda reads fragments of St. Faustyna’s “Diary”.

3645 Niepotrzebny

Unnecessary

Niepotrzebny

reż./dir. Wiesław Paluch

prod. TVP SA Program 2, Warszawa, Polska

23' dokumentalny Polska 2002

Bohater filmu Zbigniew Koszut po wyjściu z więzienia nie mógł znaleźć pracy. Żył w nędzy. 18 marca 1998 roku dokonał aktu samospalenia przed Sejmem, protestując przeciwko sytuacji ludzi bezrobotnych. Bohater przeżył i opowiada o tym tragicznym wydarzeniu.

The main character, Zbigniew Koszut, after having been released from prison could not find work and lived in

poverty. On March 18, 1998 he attempted to burn himself in front of the Polish Parliament building to protest

against the circumstances of the jobless in Poland. However, he survived and describes this tragic moment of

his life

3646 Ora et labora - najlepsza droga do człowieczeństwa

Ora Et Labora – The Best Way To Humanity

Ora et labora - najlepsza droga do człowieczeństwa

reż./dir. Krystyna Jakubowski

prod. Telewizja Kablowa Koło, Koło, Polska

25' program edukacyjny Polska 2002

Odcinek programu, w którym "Babcia Krycha" wraz z wnukami przedstawia wartości katolickie niezbędne w

wychowaniu dzieci i młodzieży przez rodzinę ... by nie stłamszono ducha Polaków, Polek ... by rozumiano takie

słowa jak cnota, bezinteresowność, dobroć , miłość, piękno, współczucie, współcierpienie, kochanie Boga, Matki Najświętszej, miłość Ojczyzny - w tych trudnych czasach XXI wieku, w których depcze się godność ludzką. Odcinek grudniowy nosi tytuł "Najpotrzebniejszy prezent" i przygotowuje do dobrego przeżycia Bożego

Narodzenia.

The series in which "Babcia Krycha" (Grandma Krycha) with her grandchildren present catholic values

necessary in the process of children and youth upbringing by the family … to prevent spirit falling, to

understand such words as a virtue, unselfishness, kindliness, love, beauty, sympathy, empathy, to love God and

Virgin Mary, to love homeland – in these very hard times of XXI century in which the human dignity is being

trampled. December series is entitled “ The most useful present “ and prepares for Christmas.

3647 Jestem Drogą - Dziennik z pielgrzymki - odc. 1

I am the Way – the Pilgrimage Diary, part I

Jestem Drogą - Dziennik z pielgrzymki - odc. 1

reż./dir. Anna Orchowska, Dorota Szuszkiewicz

prod. TV PARTNER Studio filmowo-telewizyjne, Warszawa, Polska

18' dokumentalny Polska 2002

Odcinek serialu opowiadającego o Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymce Metropolitarnej do Częstochowy, o

dziewięciu dniach trudu pielgrzymowania grupy Białej, którą prowadzi misjonarz ks. Robert Berdychowski z

Kościoła Świętego Krzyża w Warszawie. W tym odcinku - wyjście z Warszawy.

The film series showing the Warsaw Metropolitan Academic Pilgrimage to Częstochowa – the nine hardship

days of the White Group lead by a missionary, Father Robert Berdychowski from The Church of the Holy Cross

in Warsaw. This first episode presents the group leaving Warsaw.

3648 Jestem Drogą - Dziennik z pielgrzymki - odc. 2

I am the Way – the Pilgrimage Diary, part II

Jestem Drogą - Dziennik z pielgrzymki - odc. 2

reż./dir. Anna Orchowska, Dorota Szuszkiewicz

prod. TV PARTNER Studio filmowo-telewizyjne, Warszawa, Polska

18' dokumentalny Polska 2002

Odcinek serialu opowiadającego o Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymce Metropolitarnej do Częstochowy, o

dziewięciu dniach trudu pielgrzymowania grupy Białej, którą prowadzi misjonarz ks. Robert Berdychowski z

Kościoła Świętego Krzyża w Warszawie. W tym odcinku - Niepokalanów, Ci, którzy zawierają zwiazek małżeński podczas pielgrzymki i Ci, którzy brali ślub dokładnie rok temu.

The film series showing the Warsaw Metropolitan Academic Pilgrimage to Częstochowa – the nine hardship

days of the White Group lead by a missionary, Father Robert Berdychowski from The Church of the Holy Cross

in Warsaw. This episode covers the group’s stay in Niepokalanów and the couples who decide to get married

during their pilgrimage as well as those who did the same exactly one year before.

3649 Jestem Drogą - Dziennik z pielgrzymki - odc. 3

I am the Way – the Pilgrimage Diary, part III

Jestem Drogą - Dziennik z pielgrzymki - odc. 3

reż./dir. Anna Orchowska, Dorota Szuszkiewicz

prod. TV PARTNER Studio filmowo-telewizyjne, Warszawa, Polska

18' dokumentalny Polska 2002

Odcinek serialu opowiadającego o Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymce Metropolitarnej do Częstochowy, o

dziewięciu dniach trudu pielgrzymowania grupy Białej, którą prowadzi misjonarz ks. Robert Berdychowski z

Kościoła Świętego Krzyża w Warszawie. W tym odcinku - m.in. Msza św. polowa.

The film series showing the Warsaw Metropolitan Academic Pilgrimage to Częstochowa – the nine hardship

days of the White Group lead by a missionary, Father Robert Berdychowski from The Church of the Holy Cross

in Warsaw. This episode presents an outdoor Mass for the pilgrims.

 

3650 Jestem Drogą - Dziennik z pielgrzymki - odc. 4

I am the Way – the Pilgrimage Diary, part IV

Jestem Drogą - Dziennik z pielgrzymki - odc. 4

reż./dir. Anna Orchowska, Dorota Szuszkiewicz

prod. TV PARTNER Studio filmowo-telewizyjne, Warszawa, Polska

18' dokumentalny Polska 2002

Odcinek serialu opowiadającego o Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymce Metropolitarnej do Częstochowy, o

dziewięciu dniach trudu pielgrzymowania grupy Białej, którą prowadzi misjonarz ks. Robert Berdychowski z

Kościoła Świętego Krzyża w Warszawie. W tym odcinku - o służbie medycznej.

The film series showing the Warsaw Metropolitan Academic Pilgrimage to Częstochowa – the nine hardship

days of the White Group lead by a missionary, Father Robert Berdychowski from The Church of the Holy Cross

in Warsaw. This episode presents the medical unit assisting the pilgrims.

3651 Jestem Drogą - Dziennik z pielgrzymki - odc. 5

I am the Way – the Pilgrimage Diary, part V

Jestem Drogą - Dziennik z pielgrzymki - odc. 5

reż./dir. Anna Orchowska, Dorota Szuszkiewicz

prod. TV PARTNER Studio filmowo-telewizyjne, Warszawa, Polska

18' dokumentalny Polska 2002

Odcinek serialu opowiadającego o Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymce Metropolitarnej do Częstochowy, o

dziewięciu dniach trudu pielgrzymowania grupy Białej, którą prowadzi misjonarz ks. Robert Berdychowski z

Kościoła Świętego Krzyża w Warszawie.

The film series showing the Warsaw Metropolitan Academic Pilgrimage to Częstochowa – the nine hardship

days of the White Group lead by a missionary, Father Robert Berdychowski from The Church of the Holy Cross

in Warsaw.

3652 Jestem Drogą - Dziennik z pielgrzymki - odc. 6

I am the Way – the Pilgrimage Diary, part VI

Jestem Drogą - Dziennik z pielgrzymki - odc. 6

reż./dir. Anna Orchowska, Dorota Szuszkiewicz

prod. TV PARTNER Studio filmowo-telewizyjne, Warszawa, Polska

18' dokumentalny Polska 2002

Odcinek serialu opowiadającego o Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymce Metropolitarnej do Częstochowy, o

dziewięciu dniach trudu pielgrzymowania grupy Białej, którą prowadzi misjonarz ks. Robert Berdychowski z

Kościoła Świętego Krzyża w Warszawie. W tym odcinku - o organizacji pielgrzymki, przygotowania, działania

różnych służb w drodze.

The film series showing the Warsaw Metropolitan Academic Pilgrimage to Częstochowa – the nine hardship

days of the White Group lead by a missionary, Father Robert Berdychowski from The Church of the Holy Cross

in Warsaw. This episode covers the organization of the pilgrimage, necessary preparations and the activity of

various service units on the way.

3653 Jestem Drogą - Dziennik z pielgrzymki - odc. 7

I am the Way – the Pilgrimage Diary, part VII

Jestem Drogą - Dziennik z pielgrzymki - odc. 7

reż./dir. Anna Orchowska, Dorota Szuszkiewicz

prod. TV PARTNER Studio filmowo-telewizyjne, Warszawa, Polska

18' dokumentalny Polska 2002

Odcinek serialu opowiadającego o Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymce Metropolitarnej do Częstochowy, o

dziewięciu dniach trudu pielgrzymowania grupy Białej, którą prowadzi misjonarz ks. Robert Berdychowski z

Kościoła Świętego Krzyża w Warszawie. W tym odcinku - grupa wojskowa, żołnierze polscy, słowaccy i

niemieccy.

The film series showing the Warsaw Metropolitan Academic Pilgrimage to Częstochowa – the nine hardship

days of the White Group lead by a missionary, Father Robert Berdychowski from The Church of the Holy Cross

in Warsaw. This episode introduces the military group consisting of the Polish, Slovak and German soldiers.

3654 Jestem Drogą - Dziennik z pielgrzymki - odc. 8

I am the Way – the Pilgrimage Diary, part VIII

Jestem Drogą - Dziennik z pielgrzymki - odc. 8

reż./dir. Anna Orchowska, Dorota Szuszkiewicz

prod. TV PARTNER Studio filmowo-telewizyjne, Warszawa, Polska

18' dokumentalny Polska 2002

Odcinek serialu opowiadającego o Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymce Metropolitarnej do Częstochowy, o

dziewięciu dniach trudu pielgrzymowania grupy Białej, którą prowadzi misjonarz ks. Robert Berdychowski z

Kościoła Świętego Krzyża w Warszawie. W tym odcinku - wejście do Częstochowy - Jasna Góra.

The film series showing the Warsaw Metropolitan Academic Pilgrimage to Częstochowa – the nine hardship

days of the White Group lead by a missionary, Father Robert Berdychowski from The Church of the Holy Cross

in Warsaw. This episode presents the group entering Jasna Góra.

 

3655 Źródło

Spring

Źródło

reż./dir. Danuta Kaszewska, Ks Cezary Kuciński

prod. TVP S.A. Program 3 - Poznań, Poznań, Polska

26' program telewizyjny Polska 2002

Jak żyją Polacy w Niemczech, co łączy ich z dawną ojczyzną, czy udało się im wrosnąć w odmienną historię i

kulturę, jaką rolę w ich życiu odgrywa Kościół - odpowiedzi na te pytania próbuje dać reportaż zrealizowany w

Bochum, Wuppertalu i Gelsenkirchen - miastach skupiających duże grupy emigrantów z Polski. "Życie w

społeczeństwie wielokulturowym to sprawdzian własnej tożsamości" - mówi jeden z polskich misjonarzy. Jak

Polacy zdają ten egzamin z historii, życia i religii?

The Poles in Germany – their lives, ties with their former homeland, identification with the history and culture

which is not their own, the role of Church in their existence – those questions are touched upon by the

documentary made in those places where large groups of Polish emigrants live, i.e. Bochum, Wuppertal and

Gelsenkirchen. “Life in a multi-cultured society is a test for self-identity” – says one of the Polish missionaries.

How do the Poles pass this history, life and religion test?

3657 Gen Rosso

Gen Rosso

Gen Rosso

reż./dir. Angelo Caserio

prod. RAI UNO, Roma, Włochy

33' program telewizyjny Włochy 2002

Gen Rosso to nazwa zespołu muzycznego, którego członkowie pochodzą z wielu różnych państw i mieszkają

wszyscy razem w Lopiano koło Florencji. Zespół jest uważany za jeden z najważniejszych zespołów grających

muzykę chrześcijańską na świecie. Należy do katolickiego ruchu “Focolarini” założonego w latach 60. przez

Chiarę Lubich. Wystąpił na ponad 50 festiwalach młodzieży, podczas imprez społecznych i kulturalnych

organizowanych przez Czerwony Krzyż, na rzecz ofiar trzęsień ziemi we Włoszech, powodzi w Argentynie,

chorych na AIDS w Chile, uchodźców z Somalii, itd. Grupa występuje także na koncertach w więzieniach, na

przykład w Meksyku, Argentynie i Włoszech.

"Gen Rosso" is the name of a band: the musicans come from many different countries and live all together in

Lopiano, near Florence. They are considerd on of the most imprtant christian music band in the world. They

belong to the catholic movement called "Focolarini", found by Chiara Lubich in the 60's. They have played at

more than 50 youth festivals, solidarity initiatives, and cultural events including concerts for the Red Cross,

for victims of earthquakes in Italy, flood victims in Argentina, AIDS pateints in Chile, refugees in Somalia, etc.

The group has also played prison concerts in many countries, including Mexico, Argentina, Italy.

3658 Maszer

Musher

Maszer

reż./dir. Beata Hyży-Człopińska

prod. TVP S.A. Agencja Filmowa, Warszawa, Polska

27' dokumentalny Polska 2002

Maszer - to opowieść o prawdziwej przyjaźni, o dojrzewaniu do pełni człowieczeństwa i wreszcie o prawie

każdego człowieka do marzeń. To historia spotkania maszera, czyli człowieka kierującego psimi zaprzęgami z

chłopcem chorym na zespół Downa. Marzeniem Marcina - tak ma na imię chłopiec - jest zostać maszerem i wziąć udział w wyścigu psich zaprzęgów. Prawdziwy maszer pomaga mu w tym, choć nie wierzy, by to było kiedyś możliwe. po raz pierwszy w życiu Marcin ma szansę realizacji marzenia, zarezerwowanego tylko dla ludzi zdrowych. Czy mu się to uda?

“Musher” is a story about true friendship, the way to full maturity and humanity, and about one’s right to

dreams. It shows a relation of a musher, that is a dog harness leader and Marcin – a boy suffering from Down’s

syndrome. Marcin dreams about becoming a musher and taking part in a dog harness racing. The musher

decides to help him, but he himself does not believe it could be possible. It is the first time in his life that

Marcin has had a chance to realize his dream so far reserved for the healthy. Will the dream come true?

3659 Major

Major

Major

reż./dir. Beata Hyży-Człopińska

prod. TVP SA Oddział w Białymstoku, Białystok, Polska

20' dokumentalny Polska 2002

Major Antoni Malecki ma dziś 87 lat. I wciąż jeszcze ma energie, wolę i chęć działania. Nie dla własnych

splendorów czy zaszczytów. Myśli o młodych Polakach, o tych, którzy w sztafecie pokoleń mają przejąć pałeczkę pracy dla dobra Ojczyzny, uczciwego w niej życia i obrony ogólnie przyjętych wartości. Dziś, gdy powszechnie pleni się chamstwo, przekładanie własnych, brudnych interesów ponad rzetelną pracę, gdy nie myśli się o wspólnym dobru, a tylko o tym, by zasłonić swoją niekompetencję bzdurnymi przepisami - postawa ta może dziwić. Ale może także skłonić do refleksji. W imię czego człowiek staje się podły? I czy naprawdę warto? --- Major przeżył swoje życie ciekawie i godnie. W Seminarium Nauczycielskim w Białymstoku kształcił się pod okiem wspaniałych pedagogów. Potem byłą Szkoła Podchorążych - służba Ojczyźnie traktowana jako zaszczytny obowiązek wobec kraju. Rok po ukończeniu Szkoły Podchorążych wybuchła wojna. Antoni Malecki został szefem batalionu marszowego 42 Pułku Piechoty i wraz ze swoimi żołnierzami bronił Białegostoku przed

Niemcami. Nie zaprzestał walki po rozwiązaniu armii. Walczył w szeregach ZWZ, a potem był dowódcą jednostki AK w Wołkowysku. Sporządzał raporty o ruchu kolejowym wojsk nieprzyjaciela. Dostał wiele podziękowań od gen. Grota-Roweckiego. --- Dziś walczy nadal. O pamięć i szacunek dla swoich żołnierzy, dla tych, którzy polegli w obronie miasta i kraju. Funduje kolejne tablice pamiątkowe i krzyże, bierze udział wspólnie z władzami miasta w rocznicowych uroczystościach. Jego postawa budzi powszechny szacunek.

Major Antoni Malecki is 87 years old and still has the energy, will and determination to remain active. He

does not want own splendor , but thinks about the generation of the young Poles who are to take over the

work for Poland, lead honest lives in their homeland and protect the generally accepted moral values. Today,

when ill manners are commonly seen and own dirty interests considered more important than decent work,

when one refuses to think about common good but desperately seeks a way to hide one’s incompetence behind

illogical laws, such an attitude may easily be found strange. But it can also provoke some thinking. What

makes a man become mean? Is it for sure worth being evil? The major has lived an interesting and honest life.

At the Teaching College in Białystok he was a student of a number of great pedagogues. Then he entered

Military School, since it was perceived a honor to serve one’s homeland. A year after his graduation the war

began and Antoni Malecki was appointed the chief of an infantry battalion of the 42nd Infantry Regiment.

Together with his soldiers he fought against the Germans to defend Bialystok. He did not stop fighting after

the army seized to exist. We joined the ZWZ and then became the head of the AK unit in Wołkowysk. He

reported on the railway movements of the German army. Numerous times he was thanked by general Grot –

Rowecki. Today he is still fighting. For the memory and respect for his soldiers, for those who were lost in the

battle to defend their town and country. He founds commemorating plaques and crosses. He takes part,

together with the town authorities, in special events to commemorate important anniversaries. His person and

attitude are respected by many.

3660 Nie płosz snu tego ...

Do not disperse this dream...

Nie płosz snu tego ...

reż./dir. Beata Hyży-Człopińska

prod. TVP SA Oddział w Białymstoku, Białystok, Polska

20' dokumentalny Polska 2002

Poetka i pisarka - Elżbieta Kozłowska-Świątkowska do dziś wspomina swoje dzieciństwo w wielopokoleniowym domu, w którym każdy przedmiot miał swoją, często bolesną historię. Pamięta Białystok wielonarodowy - jego dawne ulice, swoich przyjaciół - Żydów, Cyganów, Białorusinów, zapachy domu, cień drzew w ogrodach ... Tego wszystkiego już nie ma ... Wydawać by się mogło, że 50 lat to tak niewiele ... A jednak tak mało czasu potrzeba było, by zniszczyć to, co stanowiło esencję miasta. By zatracić jego klimat i atmosferę. "Boli mnie to miasto" - mówi poetka. Czy inni mieszkańcy grodu nad Białą podzielą jej ból? Punktem wyjścia do tej filmowej opowieści o domu dzieciństwa, którego już nie ma, i mieście, które tak bardzo zmieniło swoje oblicze są dawne przedmioty, stojące kiedyś w rodzinnym domu. Za ich sprawą ożywa raz jeszcze miasto i jego dawni mieszkańcy ... "Nie płosz tego snu ..." to nie tylko podróż sentymentalna w czasie i przestrzeni. To także apel do włodarzy miasta, by uszanowali uczucia tych, którzy mieszkali tu "od zawsze". By, nawet ich nie rozumiejąc, nie niszczyli tych okruchów czasu, które jeszcze gdzieś, wśród blokowisk, cudem ocalały ... Może jeszcze komuś na nich zależy...

Elżbieta Kozłowska-Świątkowska, poet and writer, has been recollecting her childhood in a many-generation

family house in which every element had its own history, until today. She remembers the multi-national

Białystok, its streets, smells of the house, shadows of the trees in the garden, and her friends: Jews, Gypsies,

Belorusians... All those do not exist any more... Fifty years does not seem a very long time... but it has been

enough to destroy all that had determined the city character, its climate and atmosphere. “This city hurts me”

– the poet says. Will other inhabitants of the city on the Biała river share her pain? Old things that belonged

to the poet’s family and had once had their place in the family house open this story about the house that does

not exist and the city that has changed so much. “Do not disperse this dream...” is not only a sentimental

journey within the time and space, but it is also the call to the city authorities to make them understand and

respect the feeling of those who have lived there “forever”. Or, if they are not able to understand, to save the

remaining “pieces of time” hidden somewhere among the block of flats... There might still be people for whom

they are precious...

3661 Afkar Basita - Shahnaz Asaad

Micro-Enterprices 2 - Simple Edeas

Mikrobiznes 2 - Proste pomysły

reż./dir. Khaled Haddad

prod. Tino Quahous, Amman, Jordania; SAT-7, Nicosia, Cypr

15' dokumentalny Jordania 2002

Program przedstawia małe, lecz pomysłowe sposoby na rodzinny “mikro-biznes” i przedsięwzięcia realizowane

niewielkim kosztem i w domu, dzięki którym można dorobić. Bohaterami są mieszkańcy Bliskiego Wschodu i

Afryki Północnej. Program zawiera konkurs zachęcający do przedstawienia swojego pomysłu na rodzinne małe

przedsięwzięcie.

Showcases small creative business ideas (micro enterprises) and low cost projects that people can operate

from their home to make extra money for their families. This program is recorded across the Middke East and

North Afica and includes a copetition to encourage the sharing of other such business ideas.

 

3662 Hazihi Wassiyati

Thease are my commandments. I was a prisoner

Oto moje przykazania. Byłem więźniem...

reż./dir. Maroun Bou Rached

prod. Patrick Tayah, -, Liban; SAT-7, Nicosia, Cypr

19' dokumentalny Liban 2002

W programie każde z dziesięciu przykazań będzie przedstawione w niezwykły i przyciągający uwagę widza

sposób, zachęcający do rozważania roli Dekalogu w codziennym życiu. W programie połączono sceny

przedstawiające przykładowe zastosowanie przykazań w życiu z wywiadami.

The program will present on of God's commandments in an exciting way to attract the viewer and prompt him

to think about God's commandments, and the role they play in his daily life. the program's through out

tetimony translated into Drama, in addition to interview and vox pop presents each commandment.

3663 Assabil #27

The Way - Episode 27

Droga – odcinek 27

reż./dir. Gaby Saad

prod. Patrick Tayah, -, Liban; SAT-7, Nicosia, Cypr

27' fabularny Liban 2002

To droga prawdy, światła i życia. Nieważne, jak ponure wydaje nam się życie, jeśli Jezus nieprzerwanie prowadzi nas ku sprawiedliwości jasną prostą drogą. Tylko On i Jego Droga pomogą tym, którzy pragną zdjąc ze swoich ramion ciężar grzechu. Odkrył to Farid Hatem – stolarz chory na serce, któremu, by powrócił do zdrowia, niezbędna jest operacja. Jego matka Saudeh ma niezmiennie nadzieję na jego wyzdrowienie. Kardiochirurg dr Salim Farah przypisuje sobie rolę Boga, uzdrawiającego ludzi przez swoją wiedzę. Jego żoną jest dr Randa – psychiatra, która leczy swoich pacjentów stosując metody i teorie naukowe. Mają troje dzieci: Samera, studenta prawa, Myrnę, studentkę sztuk pięknych i nastolatka Sami. Każdy członek tej rodziny w czymś się specjalizuje, ale co pomoże im wyzwolić się od grzechu? W ich życie wkracza kierowca i ogrodnik Farid i wówczas zaczyna się ich droga ku zbawieniu. Salim ma romans z pielęgniarką Samirą, która mieszka razem z ojcem i bratem, Fadim. Fadi to narkoman i homoseksualista – partner Samera, syna doktora Faraha. Samira to pierwsza ryba złowiona w Bożą sieć zastawioną przez Farida. Powoli zaczynają w nią wpadać i inni. Droga Jezusa staje się coraz bardziej zrozumiała dla tych, którzy szukają wiary, zbawienia i nowego życia. Problemy życiowe nie kończą się nigdy, lecz nie wszyscy znają drogę do zbawienia. Niektórzy, tak jak Layla, lekarka, odtrącają ją, gdyż Bóg pozostawia nam wolność wyboru. Layla chce uwieść Salima Faraha by pomścić swoją matkę, która w wyniku nieszczęśliwego romansu z nim straciła rodzinę i wpadła w chorobę psychiczną. Layla rozbija rodzinę Salima. Salim przerywa pracę lekarza i cierpi razem ze swoją rodziną, dopóki nie odnajdzie właściwej drogi. Jest tylko jedna właściwa droga – Bóg i Chrystus. “Ten, kto we mnie wierzy, choćby umarł, żyć będzie na wieki”... naszym jedynym celem jest odrodzenie w Chrystusie...Który z bohaterów odkryje dobro, a kto pozostanie w niewoli grzechu? Na te pytania odpowie “As sabil”.Streszczenie odcinka 27: Salim odkrywa prawdę o Salimie... Farid odnajduje Samera... Rodzina martwi się o Salima... Randa dowiaduje się prawdy o swoim synu... Salim doznaje urazu po zderzeniu z betonową ścianą i znajduje się w szpitalu. Czy przeżyje?

It is the way of truth, the way of light and life. No matter how dark gloomy life becomes, it reamins lit and

guided by Jesus toward righteousness ... Only Jesus and Jesus' way will help those seeking to be relieved and

lift the burden of sin from their shoulders. This is wkat Farid Hatem, the carpenter who suffer a heart condition

and needs surgery to survive, found. His mother Saudeh alwaus hopes her only son would survive. Dr. Salim

Farah is the cardiovascular surgeon. He thinks he is God, because he cures patients with his science.He is the

husband of Dr. Randa, the psychiatricst, who treats her patients with science and theories. Both are parents of

Samer, a Law student, Myrna, an Arts student, and the teenager Sami. Each member of this family has a field

of specialization, but who will save them from sin? Farid, who enters the life of this family as a driver and a

gardener. The journey of salvation start for that family: Salim has an affair with his assistant nurse, Samira,

who lives with her father and and her brother Fadi. Fadi is a drug addict and a homosexual who has a

relation with Samer, Dr. Farah's son. Samira is the first fish attracted by Farid into God's net, with the help of

his friend Said and his wife, Mireille. Through Farid and Samira, the fish proliferate. The way of Jesus

becomes increasingly cleat for the seekers of faith, salvation and new life. Life's problems may be endless, but

not all people know the to salvation. Some refuse it (God gave us the freedom to choose) such as Layla, the

resident physician. She wants to antrap Salim Farah to avege her mother, who had an affair with him, lost her

family and became crazy. Layla destroys Salim and his family. Salim stops practising medicine and suffers

with his family until he is saved. There is one way only. God is one and Chris is one. "He who believes in me

will live, even though he dies" ... our only way is to be reborn in Christ ... who will find the roght way and who

will stay a slave to sin? These are the questions to which "As sabil" will answer. ==== Summary of episode

27: Salim knows the truth about Salim... Farid finds Samer... The family is worried about Salim... Randa

knows the truth abouth her son... Salim hits a cement block and is taken to the hospital... Will he survive?

3664 Al Malaf

The file - Satan's worship

Akta – Warsztat szatana

reż./dir. Elie Hayek

prod. Patrick Tayah, -, Liban; SAT-7, Nicosia, Cypr

15' dokumentalny Liban 2002

Serial dokumentalny z gatunku dziennikarstwa śledczego, przedstawia trudne tematy zarówno w świetle

biblijnym, jak i światopoglądu ludzi z Bliskiego Wschodu. Porusza następujące zagadnienia: magia i przesądy;

przemoc wobec dzieci; oddawanie czci szatanowi; czy bogaci wejdą do Królestwa Bożego; zetknięcie ze śmiercią; inkarnacja; czym jest więzienie; horoskopy; czy modlitwa jest niezbędna; niewierność w małżeństwie; narkotyki; na czym polega działalność szatana; przemoc wobec kobiet; AIDS; samobójstwo; rozwód; pornografia; post; aborcja; edukacja seksualna; świadkowie Jehowy; eutanzja; zapłodnienie"in vitro"; homoseksualizm; prawa człowieka; przeszczepy organów. W tym odcinku przedstawiono różne formy oddawania czci szatanowi.

An investigative documentary which addresses sensitive issues, shedding light on them from both a biblical

and Middle eastern point of view. Here are some subjects dealt with in this program: Handicapped; Magic ans

superstition; Vilence against children; Devil worship; Can the rich inter the kingdom of God; Facing death;

Incarnation, What is the prison; Horoscope; Is prayer essential; Marital Unfaihtfulness; Druags; The work of

the devil; Vilence against women; AIDS; Suicie; Divorce; Pornography; Fasting; Abortion, Sexual education;

Jehovah's witnesses; Clining, Organs donation, Euthanasia; Invito; Homosexuality, Human rights.

3665 Pozwółcie dzieciom przyjść do Mnie

Let the Children See Me

Pozwólcie dzieciom przyjść do Mnie

reż./dir. Krzysztof Żurowski

prod. TVP S.A. Agencja Publicystyki i Edukacji, Warszawa, Polska; TVP S.A. Redakcja Katolicka, Warszawa, Polska

20' program telewizyjny Polska 2002

O muzułmaninie uchodźcy, który koniecznie chciał porozmawiać z Papieżem w maju 2000 roku w Baku w

Azerbejdżanie.

A Muslim refugee desperate to see the Pope in May 2000 in Baku, Azarbaijan.

 

.

3666 Chwalcie góry umajone

Praise the mountains in May

Chwalcie góry umajone

reż./dir. Jerzy Kołodziejczyk

prod. Jerzy Kołodziejczyk, ks.Piotr Szydło, Bielsko Biała - Oświęcim, Polska

47' program edukacyjny Polska 2002

Uroda maja w Beskidach, niektóre beskidzkie sanktuaria maryjne, kaplice, kapliczki i figury Matki Boskiej w

majowej krasie, litania loretańska śpiewana i odmawiana w kościołach i przy kapliczkach, a przy tym pytania, na

które próbują odpowiedzieć zamieszkali w górach twórcy: dlaczego maj jest miesiącem maryjnym? jak ma

wyglądać rzeźba czy obraz Matki Boskiej Majowej? dlaczego kochają Ją górale? Ponadto pieśni i wiersze Jej

poświecone oraz majowe wspomnienia.

May in the Beskidy mountains, local sanctuaries of Holy Mary, chapels, roadside shrines and figures of Holy

Mary surrounded by the beauty of nature in May, litanies sung in churches and by the shrines – such views

make the artists living in the mountains ask and answer the following questions: why has May become the

month of Mary? What should a sculpture or painting of Mary look like? Why is She so much loved by the

mountain people?

3666 Chwalcie góry umajone

Praise the mountains in May

Chwalcie góry umajone

reż./dir. Ks. Piotr Szydło

prod. Jerzy Kołodziejczyk, ks.Piotr Szydło, Bielsko Biała - Oświęcim, Polska

47' program edukacyjny Polska 2002

Uroda maja w Beskidach, niektóre beskidzkie sanktuaria maryjne, kaplice, kapliczki i figury Matki Boskiej w

majowej krasie, litania loretańska śpiewana i odmawiana w kościołach i przy kapliczkach, a przy tym pytania, na

które próbują odpowiedzieć zamieszkali w górach twórcy: dlaczego maj jest miesiącem maryjnym? jak ma

wyglądać rzeźba czy obraz Matki Boskiej Majowej? dlaczego kochają Ją górale? Ponadto pieśni i wiersze Jej

poświecone oraz majowe wspomnienia.

May in the Beskidy mountains, local sanctuaries of Holy Mary, chapels, roadside shrines and figures of Holy

Mary surrounded by the beauty of nature in May, litanies sung in churches and by the shrines – such views

make the artists living in the mountains ask and answer the following questions: why has May become the

month of Mary? What should a sculpture or painting of Mary look like? Why is She so much loved by the

mountain people?

3668 Edek

Edek

Edek

reż./dir. Marcin Pawełczak, Piotr Stachowski

prod. Studio BAJER - Zbigniew Bartosik, Opole; TVP S.A. Opolski Ośrodek Regionalny, Opole, Polska

12' dokumentalny Polska 2002

Reportaż ukazuje problem uzależnienia od narkotyków w jego najgłębszym stadium. Jest to obraz kilku dni z życia Edka, narkomana uzależnionego od środków wziewnych (klej), którego odwiedzamy w jego mieszkaniu, po pożarze. Reportaż w drastyczny sposób ukazuje realia życia Edka. Edek opowiada o swoich ostatnich przeżyciach (próby samobójcze) prawie cały czas wąchając klej. To jest prawdziwa historia. Bez dobrego początku, dalszego ciągu i jak na razie zakończenia. Jest przestrogą dla tych wszystkich, którzy narkotyki traktują jak hobby albo przygodę

A report on the worst stage of drug addiction. A few days from the life of Edek, a glue sniffer. We visit him at

his flat after the place has been in fire and listen to him talk about the last events from his life (attempted

suicide). While he is talking, he does not stop sniffing glue. It is a true story that has no happy beginning,

continuation and, so far, end. It is a warning for anyone for whom drugs are just a hobby or adventure.

3669 Abou Youssef

House of Abu Youssef Series 2 Ep. 8 Salma Confides

Druga część serialu Dom Abu Youssefa, odcinek 8: Wyznanie Salmy

reż./dir. Nabil Shomali

prod. ; SAT-7, Nicosia, Cypr

23' fabularny Jordania 2001

W końcu Salma decyduje się wyznać matce, że mąż ją bije. Matka próbuje pomóc. U dziadka wykryto chorobę

serca i cała rodzina przeżywa silny stres – czy dziadek umrze? Wkracza Um Bassam i rodzina decyduje, że dziadek powinien przejść na specjalną dietę.

Salma Finally tells mother she is being beaten by her husband. Mother tries to help. Grandfather has a heart

problem and the whole family experiences great stress, will be die? Um Bassam steps in and the family decides

Grandfather needs a special diet.

3670 W szkole Maryi

In the School of Holy Mary

W szkole Maryi

reż./dir. Małgorzata Jurgowiak

prod. Małgorzata Jurgowiak, Śrem, Polska

15' amatorski Polska 2003

Film powstał z inspiracji listu apostolskiego "Rosarium Virginis Mariae" Ojca Świętego Jan Pawła II - ukazuje

modlitwę różańcową w rodzinie.

Film inspired by the Pope’s letter “Rosarium Virginis Mariae” showing saying the Rosary within the family.

3671 Świątynia

Temple

Świątynia

reż./dir. Krzysztof Glondys

prod. TVP SA Oddział w Krakowie, Kraków, Polska

21' program telewizyjny Polska 2002

Historia Sanktuarium w Łagiewnikach ukazana została w tym programie jako proces przekształcania się

niewielkiego klasztoru położonego na peryferiach Krakowa w miejsce kultu o ogólnoświatowym znaczeniu - w

"Stolicę Miłosierdzia", odwiedzaną przez setki tysięcy pielgrzymów wszystkich narodowości. Kulminacyjnym

etapem tego procesu była budowa w Łagiewnikach nowej świątyni, konsekrowanej w 2002 roku przez Jana Pawła II. W programie znalazła się też refleksja nad fenomenem popularności kultu Bożego Miłosierdzia i nad

duchowością, która zdaje się promieniować z tego miejsca.

The history of the Sanctuary in Łagiewniki shown as a transformation of a small monastery at the suburbs of

Kraków into the “Capital of Mercy”, place of worldwide cult visited by hundreds of thousands of pilgrims

from all over the world. The culmination of this process was the construction of the new temple consecrated by

John Paul II in 2002. The program also gives the reflection on the popularity of the cult of God’s Mercy and

discusses the special kind of spirituality radiating from this place.

3672 Pan Znak

Guardian Angel

Pan Znak

reż./dir. Magda Sztompka

prod. Magda Sztompka, Warszawa, Polska

10' dokumentalny Polska 2002

Historia człowieka, który znalazł się na dnie. Jednak dzięki wierze, miłości i rodzinie jest na prostej drodze.

The history of a person who failed, but faith, love and family helped him get to the right path.

 

3673 Tam gdzie wschodzi słońce - Zaliczka z Ameryki

Where the sun rises

Tam gdzie wschodzi słońce - Zaliczka z Ameryki

reż./dir. Joanna Tryniszewska-Obłoj

prod. TVP SA Oddział w Szczecinie, Szczecin, Polska

25' dokumentalny Polska 2002

Film - którego głównym wątkiem jest poszukiwanie kopii obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej - opowiada o tzw. kresach wschodnich i ludziach tam żyjących.

Film devoted to the region close to Poland’s eastern borders and the people living there. It pictures the task of

seeking the copy of the painting of Mother Mary of Ostra Brama.

3673 Tam gdzie wschodzi słońce - Zaliczka z Ameryki

Where the sun rises

Tam gdzie wschodzi słońce - Zaliczka z Ameryki

reż./dir. Joanna Pieciukiewicz

prod. TVP SA Oddział w Szczecinie, Szczecin, Polska

25' dokumentalny Polska 2002

Film - którego głównym wątkiem jest poszukiwanie kopii obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej - opowiada o tzw. kresach wschodnich i ludziach tam żyjących.

Film devoted to the region close to Poland’s eastern borders and the people living there. It pictures the task of

seeking the copy of the painting of Mother Mary of Ostra Brama.

3674 Zaczyn

Nucleus

Zaczyn

reż./dir. Hanna Bednarczyk, Leszek Mańkowski

prod. Gimnazjum Nr 2 im. Ks. P. Wawrzyniaka, Śrem, Polska

35' amatorski Polska 2002

Rekolekcje wielkopostne w szkole. Zajęcia wynikające z programu wychowawczego szkoły jako dopełnienie

części liturgicznej rekolekcji. Różnorodne formy: spotkania, rozmowy koncerty, filmy, sztuki teatralne, konkursy. Wielu prowadzących zajęcia: nauczyciele, księżą, przedstawiciele żeńskich i męskich zakonów, ludzie świata kultury i nauki, osoby z duszpasterstwa rodzin, reprezentanci różnych grup młodzieży. Opinie uczniów,

nauczycieli, katechetów i zaproszonych gości.

Eastern retreat for schools. Various activities provided by the school to complete the liturgical part of the

retreat:: meetings, discussions, concerts, films, theatre plays, competitions. Various instructors: teachers,

priests, monks and nuns, scientists and people of culture, members of the catholic movement of families,

representatives of various youth groups. Opinions of students, teachers, religion teachers and guests.

3675 Świątynia Przymierza

The Temple of Covenant

Świątynia Przymierza

reż./dir. Dobrosław Bagiński

prod. Parafia św. Andrzeja Boboli w Lublinie, Lublin, Polska

24' amatorski Polska 2002

Film przedstawia teologiczne i biblijne przesłanie wnętrza kościoła św. Andrzeja Boboli, które poprzez sztukę

przywołuje fundamentalną treść wiary chrześcijańskiej jaką jest Stare i Nowe Przymierze widziane w perspektywie historycznej i eschatologicznej. Film jest rodzajem wykładu-katechezy, która objaśnia sens znaków i symboli budujących świadomość religijną. Adresowany jest w zasadzie do wspólnoty parafialnej oraz osób odwiedzających tę świątynię.

Film showing both theological and biblical symbolism of the interior of St. Andrzej Bobola church, in which

the artistic creation reflects the essence of the Christian faith, that is the Old and New Covenant seen both in

the historical and eschatological perspective. It is a kind of a religion lecture explaining the sense of the signs

and symbols that form our religious consciousness. The film is generally addressed to the parishioners and

the visitors to St. Andrzej Bobola church.

3676 Gość oczekiwany - wg Zofii Kossak

The Expected Guest – according to Zofia Kossak

Gość oczekiwany - wg Zofii Kossak

reż./dir. s. Jadwiga Wyrozumska

prod. Zespół Teatralny Parafii św. Elżbiety w Cieszynie, Cieszyn, Polska; Antena Górnośląska - Studio Prog. i Filmów TV, Katowice, Polska

110' widowisko Polska 2002

Wątek sztuki Zofii Kossak "Gość oczekiwany" został zaczerpnięty z popularnej legendy śląskiej. "Bóg

nieustannie przychodzi do ludzi. Odtrącany powraca wielokrotnie. Ludzie, którzy przyjmują Go w prostocie i

bezinteresownej miłości, są obdarowywani hojną opływającą miarą" - Zofia Kossak. Losy bohaterów stanowią

ilustrację rozmaitych postaw ludzi wobec Boga, zachęcając do refleksji nad miejscem, jakie zajmuje Bóg i jego

Miłość w ludzkim życiu.

The leading plot of Zofia Kossak’s play “The Expected Guest” has been taken from a popular Silezian legend.

“God constantly comes to people. Rejected, He returns numerous times. Those who accept Him in their

simplicity and unselfish love, get generously rewarded” – says the author, Zofia Kossak. The fates of main

characters illustrate various attitudes toward God and encourage to a reflection on the place of God and His

Love in our lives.

3677 Janowi Pawłowi II w hołdzie

Tribute to John Paul II

Janowi Pawłowi II w hołdzie

reż./dir. s. Jadwiga Wyrozumska

prod. Zespół Teatralny Parafii św. Elżbiety w Cieszynie, Cieszyn, Polska; Antena Górnośląska - Studio Prog. i Filmów TV, Katowice, Polska

35' widowisko Polska 2002

Program poświęcony Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II przygotowany na dzień 16 października 2002 roku.

Program devoted to the Holy Father John Paul II to be shown on October 16, 2002.

3678 Bayingyi, a outra face da Birmania

Bayingyi, the hidden face of Burma

Bayingyi, ukryta twarz Birmy

reż./dir. Luis Nestor Ribeiro

prod. Luis Nestor Ribeiro and Joaquim de Castro, Macau, Makau

109' dokumentalny Makau 2003

Birma to zamknięte państwo buddyjskie w Azji. Film dokumentalny obrazujący życie katolickich społeczności

Bayingyi, które wyznają swoją wiarę z pasją i zacięciem, nie mającymi sobie równych nigdzie indziej na świecie. W czasie Świąt Bożego Narodzenia odprawiają obrzędy i procesje uważane za dawno zapomniane.

Burma is a closed country in Asia thet is Buddhist. This doxumentary traces the lives of the Bayingyi

communities - they Catholic, expressing their faith with such a character and pasision without parallel in the

the resst of the world. Christmas is a special occasion when they all gather in rituals and procession that we

thought were lost in time.

3679 Ranczo bezdomnych

The Ranch of the Homeless

Ranczo bezdomnych

reż./dir. Ryszard Szołtysik, Henryk Jurecki

prod. TELE-SZOŁ, Wrocław, Polska

10' dokumentalny Polska 2002

Ksiądz Franciszek Głód od wielu lat prowadzi stołówkę dla ubogich. Nakarmienie bezdomnych i bezrobotnych nie rozwiązuje jednak ich problemów. Ksiądz zakupił podupadłe gospodarstwo w Sudetach i zorganizował

schronisko dla bezdomnych. Przebywający tam mężczyźni, muszą wykonywać prace przy gospodarstwie i

rozbudowie schroniska. Uczą się w ten sposób samodzielności i obowiązkowości. Nie wszyscy jednak potrafią

przystosować się do nowych warunków.

Father Franciszek Głód has run a cafeteria for the poor for many years. However it does not solve the

problems of the homeless and jobless to have them fed. The priest bought a ruined farm in the Sudety

mountains and turned it into a shelter for the homeless. Its residents perform the farm work and do the

construction work connected to the enlargement of the shelter. In this way they learn how to be self-dependent

and dutiful. Not all of them, however, can adapt to the new conditions.

 

3680 Cykliści Maryi

Cyclists of Holy Mary

Cykliści Maryi

reż./dir. Ryszard Szołtysik, Henryk Jurecki

prod. TELE-SZOŁ, Wrocław, Polska

9' dokumentalny Polska 2002

Do Częstochowy podąża pielgrzymka rowerowa. Uczestników pielgrzymki poznajemy w różnych sytuacjach.

A look at pilgrims cycling to Częstochowa. We meet them in various situations during their piligrimage.

3681 Ogień Betlejemski

The Bethlehem Fire

Ogień Betlejemski

reż./dir. Anatol Gimik

prod. Anatol Gimik, Białystok, Polska

11' amatorski Polska 2002

Na dziedzińcu Pałacu Branickich w Białymstoku po raz dwunasty zapaliło się Betlejemskie Światło Pokoju -

przywiezione przez harcerzy. Liczni harcerze i mieszkańcy miasta uczestniczyli, przy dźwiękach kolęd, w tej

uroczystości. Składano sobie życzenia i łamano się opłatkiem. Po zakończeniu uroczystości uczestnicy zanieśli

"światełko" do swych domów.

It has been the 12th Bethlehem Light of Peace brought by the scouts and lit in the courtyard of the Branicki

Palace in Białystok. The scouts and inhabitants of Bialystok gathered around the fire wished each other all

the best and shared the wafer listening to the Christmas carols. After the meeting has been over, they took the

light with them to their houses.

3682 Światło IV

Light IV

Światło IV

reż./dir. Anatol Gimik

prod. Anatol Gimik, Białystok, Polska

14' amatorski Polska 2002

Świt nad jeziorem Dręstwo koło Rajgrodu.

Sunrise at the Dręstwo Lake near Rajgród.

3683 Misja w Pariacoto

The Pariacoto Mission

Misja w Pariacoto

reż./dir. Roman Dobrzyński

prod. TVP S.A. Agencja Filmowa, Warszawa, Polska; TVP SA Program 1, Warszawa, Polska

25' dokumentalny Polska 2002

Misja w Pariacoto to reportaż z wioski a Andach peruwiańskich, w której w 1991 roku zostali zamordowani dwaj polscy franciszkanie Michał Tomaszak i Zbigniew Strzałkowski.

A report from the village in the Peruvian Andes where two Polish Franciscan friars Michal Tomaszak and

Zbigniew Strzałkowski were murdered in 1991.

3684 W obronie Radia Maryja

Defending Radio Maryja

W obronie Radia Maryja

reż./dir. Krzysztof Wojciechowski

prod. Jerzy Bonczyk, Warszawa, Polska

18' dokumentalny Polska 2003

Wystąpienia posła Gabriela Janowskiego oraz działaczy Przymierza dla Polski w obronie Radia Maryja i jego

Dyrektora. Spotkania w kościołach w Ciechanowie i Piotrkowie i na Placu Piłsudskiego w Warszawie.

The speeches of parliamentary member Gabriel Janowski and some activists of Covenant for Poland to defend

Radio Maryja and its director. Meetings at churches in Ciechanów, Piotrków and at the Piłsudski square in

Warsaw.

3685 Przejrzeć

To See Through

Przejrzeć

reż./dir. Natalia Wasilewska, Wiera Łazariewa, Juri Samilo

prod. Europejskie Centrum Komunikacji i Kultury (ECCC), Warszawa, Polska

8' dokumentalny Polska 2002

Impresja filmowa pokazująca na przykładzie założycielki zakładu w Laskach. Matki Elżbiety Czackiej, jak i jego

obecnych wychowanków, drogę do przezwyciężania życiowych trudności. Widzimy dzieci, które wbrew

upośledzeniu mają odwagę marzyć i dzięki mądrej pomocy wychowawców uczą się realizować swoje marzenia.

"Chcemy osiągnąć to, aby niewidomy w zupełnej prawdzie znosił swoje kalectwo jako krzyż (...) i przez dobre

przyjęcie przemieniając je w źródło łaski i mocy dla siebie i innych" - Matka Czacka.

A film impression showing a way to fight life difficulties exemplified by Mother Elżbieta Czacka, the founder of

the Laski Institute for the Blind and its current residents. A portrait of the children who in spite of their

disability are brave enough to dream and, thanks to the wisdom of their tutors, learn how to realize their

dreams. “We wish the blind could face their disability and took it as a their

cross in complete truth (...) Because when it is accepted it can become a source of grace and strength for them

as well as for the others” – said Mother Czacka.

3686 Odmawiajcie gorliwie różaniec

Eagerly Say the Rosary

Odmawiajcie gorliwie różaniec

reż./dir. Elżbieta Tlałka-Piskorz, Kinga Swobodzińska

prod. Telewizja TAT s'Tudio Toruń sp. z o.o., Toruń, Polska

21' dokumentalny Polska 2002

Istota modlitwy różańcowej ukazana poprzez pryzmat słów Matki Bożej wypowiedzianych w Gietrzwałdzie w

czasie objawień. Film zrealizowano w 125 rocznicę Objawień Maryjnych w Gietrzwałdzie.

The essence of saying the Rosary shown in the light of what Holy Mary said during Her revelations in

Gietrzwałd. The film was made in the 125 anniversary of the Revelations of Mary in Gietrzwałd.

 

3687 Magazyn Diecezji Toruńskiej - Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych

The Toruń Diocesan Program – The Pilgrimage of the Disabled

Magazyn Diecezji Toruńskiej - Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych

reż./dir. Elżbieta Tlałka-Piskorz, Kinga Swobodzińska

prod. Telewizja TAT s'Tudio Toruń sp. z o.o., Toruń, Polska

30' program telewizyjny Polska 2002

Magazyn Diecezji Toruńskiej - cykliczny program telewizyjny, ukazujący się co miesiąc na antenie Telewizji

Niepokalanów II, dokumentujący życie religijne i kulturalne diecezji, a także działania charytatywne i misyjne w

myśl nowej ewangelizacji. Odcinek nadany w dniu 4 lipca 2002 roku obejmuje następujące tematy: Diecezjalna

Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych do Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Toruniu. Forum

dyskusyjne na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Zgromadzenie Sióstr Szarytek św.

Wincentego a Paulo. Ośrodek rekolekcyjny w Nowej Wsi Szlacheckiej. Historia toruńskich i chełmińskich

dzwonów. Spotkanie z Tomkiem Kamińskim i młodymi muzykami przed ich wyjazdem do Toronto.

A monthly TV program on the Niepokalanów II channel covering the spiritual and cultural life of the diocese

as well as its charity activities and missions. The program shown on July 4, 2002 touched the following areas:

the diocesan pilgrimage of the disabled to the Toruń Sanctuary of Mother Mary of Perpetual Help; discussion

at the Department of Theology of Mikołaj Kopernik University; the Order of Sisters of Charity of St. Vincent a

Paolo; retreat center in Nowa Wieś Szlachecka; history of the bells in Toruń and Chełm; meeting with Tomek

Kamiński and young musicians soon leaving for Toronto.

3688 Magazyn Diecezji Toruńskiej - 5 grudnia 2002

The Toruń Diocesan Program – December 5, 2002

Magazyn Diecezji Toruńskiej - 5 grudnia 2002

reż./dir. Elżbieta Tlałka-Piskorz, Kinga Swobodzińska

prod. Telewizja TAT s'Tudio Toruń sp. z o.o., Toruń, Polska

30' program telewizyjny Polska 2002

Magazyn Diecezji Toruńskiej - cykliczny program telewizyjny, ukazujący się co miesiąc na antenie Telewizji

Niepokalanów II, dokumentujący życie religijne i kulturalne diecezji, a także działania charytatywne i misyjne w

myśl nowej ewangelizacji. Odcinek nadany w dniu 5 grudnia 2002 roku obejmuje następujące tematy: Rok

Miłosierdzia Bożego - Koronka w Diecezjalnym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus. Bursa dla chłopców w Grudziądzu. Agata Krzyżanowska - Niepełnosprawna poetka. Zabytkowy kościół w Bierzgowie.

A monthly TV program on the Niepokalanów II channel covering the spiritual and cultural life of the diocese

as well as its charity activities and missions. The December 5, 2002 edition touched the following areas: the

year of God’s Mercy – the rosary prayer to God’s Mercy at the Diocesan Sanctuary of God’s Mercy; Carmelite

nuns of Infant Jesus; boys’ dormitory in Grudziądz; Agata Krzyżanowska – disabled poet; historical church

in Bierzgów.

3689 Cienie

Shadows

Cienie

reż./dir. Bogusław Dąbrowa-Kostka

prod. Fundacja Studium Okręgu Armii Krajowej Kraków, Kraków, Polska

32' dokumentalny Polska 2002

Obrona Cmentarza Obrońców Lwowa na tle opuszczonego przez Polaków Lwowa.

The defense of Cmentarz Obrońców Lwowa (Cemetery of Lwów Defenders) on the background of Lwów

deserted by Poles.

3690 Afrykańczycy

The Africans

Afrykańczycy

reż./dir. Jan Rojek

prod. TVP SA Oddział w Krakowie, Kraków, Polska

15' dokumentalny Polska 2001

Mało znane losy rodzin żołnierzy Armii Andersa, które od 1943 do 1952 roku żyły w obozach uchodźców w

Afryce. Dziś rozsiani po świecie utrzymują ze sobą kontakt i sami siebie nazywają "Afrykańczycy". W Afryce

istniały całe miasteczka polskie na 6 - 10 tysięcy mieszkańców. Dziś pozostały kościoły i cmentarze. Film

opowiada losy braci bliźniaków, ich mamy oraz przyjaciela rodziny - dziś ludzi starszych, wówczas dzieci 10 - 12 letnich. Historia ich wywózki w głąb Rosji, drogi przez Iran, pobytu w obozie w Ugandzie i powrotu do Polski. Ich losy to jakby część historii zesłańców widziane oczyma dziecka. Dziś polskim cmentarzem na równiku koło Kampali opiekuje się polski misjonarz, który przyjeżdża w to miejsce z grupą młodzieży z Polski ... Zdjęcia realizowane w Polsce i w Ugandzie.

Film presenting the rarely touched issue of the families of the Polish soldiers’ fighting in the Anders Army, who

lived in refugee camps in Africa between 1943 and 1952. Today, although they are spread all around the

world, they keep in touch and call themselves “Africans”. In Africa there existed whole Polish towns inhabited

by 6-10 thousand Poles, and today only churches and cemeteries have remained of them. It is a story of two

twin brothers, their mother and a family friend, today elderly, but at that time 10 – 12 year old children sent

deep into Russia. After that they traveled across Iran, stayed at a camp in Uganda and came back to Poland. It

is a history of deportation as seen by children. Today the Polish cemetery in Kampali on the equator is cared

for by a Polish missionary who brings there a group of Polish teenagers. Shots both from Poland and Uganda.

3691 A sua immagine: Le regioni della speranza

Na Jego podobieństwo: Obszary nadziei

reż./dir. Maria Amata Calo, Andrea Sarubbi

prod. RAI UNO, Roma, Włochy

18' program telewizyjny Polska 2002

Spotkanie młodzieży organizowane przez Wspólnotę Ekumeniczną z Taize w Paryżu. Wieczór sylwestrowy może wyglądać zupełnie inaczej. Sto tysięcy młodych ludzi z wielu krajów poznaje się nawzajem, wspólnie się modli, dzieli się swoimi nadziejami na pokój, nową Europę i lepszy świat.

Through a tourney in Paris, during the youth meeting organised by the Ecumenical Community of Taize

(France). Our film shows how different can a new year's eve be about 100 000 young people, coming from

several countries, pray together, get to know each other, show their hopes of reconcilation and their reams of

a new Europe and a better world.

3692 Wielkanoc

Easter

Wielkanoc

reż./dir. Alina Czerniakowska

prod. TVP SA Program 2, Warszawa, Polska

15' dokumentalny Polska 1998

Bliskość cierpienia Chrystusa i ludzkości, oczekiwanie miłości. Co w życiu zwyciężą? Jakim warto być?

Christ’s and humanity’s suffering is getting closer, and people do wait for love. What will win in our lives?

What is it worth being like?

3693 Widzę Ciebie Warszawo sprzed lat ...

I See You, the Warsaw from the Older Days

Widzę Ciebie Warszawo sprzed lat ...

reż./dir. Alina Czerniakowska

prod. TVP S.A. Agencja Filmowa, Warszawa, Polska; TVP SA Program 2, Warszawa, Polska

37' dokumentalny Polska 2000

Warszawa przedwojenna - wojna i te najbardziej bolesne zniszczenia powojenne w imię niszczenia wszystkiego

co burżuazyjne, imperialistyczne. Wywłaszczanie ludzi, degradowanie. Kto to zrobił? Unikalny komentarz,

archiwalia.

The pre-war Warsaw, its experience of war, and then, what hurt most: the after-war acts of destroying anything

perceived as imperialistic and related to the upper class. Depriving people of their homes and degrading

them. Who is responsible for that? A unique commentary and archive materials.

3694 Wernisaż

Exhibition opening

Wernisaż

reż./dir. Krystyna Szturc

prod. TVP SA Oddział w Krakowie, Kraków, Polska

15' dokumentalny Polska 2002

Spotkanie przyjaciół, którzy oglądając fotografie wspominają i komentują wernisaż wystawy znanego

miedziorytnika Krzysztofa Skórczewskiego pt. “Ogrody Jozafata” w Krypcie Ojców Pijarów. Piękna muzyka Jana Kantego Pawluśkiewicza oraz występ znanego muzyka (obój) Mariusza Pędziałka towarzyszy temu wernisażowi.

Friends meet to see the photos and share their impressions on the opening of the exhibition of Krzysztof

Skórczewski, a famous copper engraver, entitled “Josafat’s Gardens” held in the Piarists’ Crypt. The event is

accompanied by the beautiful music by Jan Kanty Pawluśkiewicz and the performance of a talented oboe

player Mariusz Pędziałek.

3695 Szary

Szary

Szary

reż./dir. Krzysztof Wojciechowski

prod. Krzysztof Wojciechowski, Warszawa, Polska

27' dokumentalny Polska 2003

"Szary" ze strzelcami komendanta Tadeusza Wosia w marszu szlakiem Powstania Styczniowego.

"Szary" (Grey) together with commandant Tadeusz Woś’s gunners follow the January Uprising trail.

3696 Teresa di Calcutta

Mother Teresa from Calcuta

Matka Teresa z Kalkuty

reż./dir. Fabio Zavattaro

prod. RAI TG1, Roma, Włochy

52' dokumentalny Włochy 2002

Dwudziestego grudnia 2003 roku w Watykanie nastąpi zakończenie procesu beatyfikacji Matki Teresy, a

mianowicie zostanie odczytany dekret dotyczący niewytłumaczalnego z punktu widzenia nauki uleczenia kobiety hinduskiej. Cud oficjalnie potwierdziła komisja lekarska. W ten sposób zakończy się trwający nieco ponad 5 lat od śmierci Matki Teresy proces jej beatyfikacji. Film Fabio Zavatarro opowiada o życiu tej maleńkiej kobiety, która mówiła o sobie, że jest “małym ołówkiem w ręku Boga”. W wieku 19 lat opuściła rodzinną Albanię i udała się do Indii. Śledzimy historię jej nawrócenia, otwarcie pierwszego domu opieki, nieustające poświęcenie się dla najbiedniejszych z biednych i dla trędowatych. Następnie – przyłączenie się do niej tysięcy sióstr zakonnych odzianych w identyczne białe sari, które w ciszy obserwują i naśladują jej pracę. Pracę bez wytchnienia i to w kraju, gdzie katolicy stanowią ogromną mniejszość. Widzimy jej spotkanie z Papieżem Pawłem VI, a potem z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, podróż do Oslo w celu odebrania Nagrody Nobla, którą została uhonorowana. W końcu – jej ciało spoczywające na tej samej lawecie, na której odbywał swą ostatnią drogę Mahatma Gandhi. Film zawiera również wywiady z cudownie uleczoną kobietą i z lekarzami – świadkami tego cudu, ze zwykłymi ludźmi, ale też z kardynałami i zakonnicami, którym dane było poznać Matkę Teresę osobiście. Film Fabio Zavatarro łączy opowieść o Matce Teresie z obrazami indyjskiej rzeczywistości: różnymi aspektami życia w Kalkucie, oczyszczeniem w wodach świętej rzeki, targowiskami, rykszami, tradycjami hinduskimi, świątyniami budowanymi na ulicach, ale także z niewidoczną częścią miasta – tą, która wita chorych i zapewnia im powrót do zdrowia, która przyjmuje i pociesza najbardziej zaniedbanych.

On december 20th 2003, the Vatican will make the last step towards the baatification of Mother Teresa:

decree will be read concernig the scietifically unexplained recovery of an Indian woman. The medical

commission officially assessed the miracle and this will put an end - after little more than five years from death

- to Mother Teresa's beatification process. ** The TG! Special by Fabio Zavattaro, tells the story of a tiny

woman - "teh little pencil in the hands of God" as she used to call herself - who left Albania for India at the of

19. It speaks about her conversion, the opening of the first nursing home, her constant attention to the poorest

of the poor, and to the lepers. Later, thousand of nuns joined her and, wearing the same white sari, silently

witnessed her restless work, in a country where Catholics were only a small minority. We see her visiting Pope

Paul VI and Pope Carol Wojtyla, then comes her trip to Pslo when she was awarded with the Nobel Price and

finally her body lying on the same gun-carriage used for the Mahatma Gandhi funerals. This Special will also

include an interview with the miracolousy cured Indian woman and with the doctors who witnessed her

recovery, interviews with common people, cardinals and nuns who became acqainted with Mother teresa.

Fabio Zavattaro's story is mingled with the misteries of India and describe the many facets of the city of

Calcuta, the ablutions in the holy river, the open-air markets, the man-pulled rickshaws, the hindu rites and

celebrations, the temoles built rigkt on the streets, but also a hidden part of thr town where the sick people

are welcomen and attended to, where the most neglected ones are heard and loved.

3697 Asyż Romana Brandstaetera

The Roman Brandstaeter’s Assissi

Asyż Romana Brandstaetera

reż./dir. Ks. Rafał Ostrowski

prod. Studio TV HESED, Poznań, Polska

20' reportaż radiowy Polska 2002

Film pokazuje Asyż i świętego Franciszka widzianych oczyma Romana Brandstaetera. Kim był Ubogi Biedaczyna, że wywarł tak głęboki wpływ na chrześcijańską Europę? Co sprawiło, że tylu ludzi aż po dziś dzień bierze go za wzór dla swojego życia? Film ukazuje, jak na takie pytania odpowiedział współczesny wielki literat Roman Brandstaeter - także miłośnik Franciszka Asyskiego.

The film shows the Assissi and St. Francisco as seen by Roman Brandstaeter. Who was that poor man having

such an enormous impact on the Christian Europe? Why do so many people follow his example until now? A

great modern writer belonging to the group of those fond of St. Francisco, Roman Brandstaeter, provides his

own answers to those questions.

3698 Ekspansija Ljubwi

Expansion of Love

Ekspansja Miłości

reż./dir. Natalia Kandudina

prod. Studija "Otczij Dom", Moskwa, Rosja

29' dokumentalny Rosja 2002

Film o katolikach na Sachalinie. Sachalin to nazwa nadana wyspie przez mieszkańców Mandżurii, oznacza to

czarną skałę, a Japończycy nazwali wyspę Karafuto. O. Jarosław Wiśniewski, franciszkanin pracuje na wyspie od 1999 roku.

A film about the Catholics living in Sakhalin. The name Sakhalin was given to the island by the inhabitants of

Manchuria and literally means “black rock”. The Japanese have called this island Karafuto. Father

Jarosław Wiśniewski, a Franciscan friar, has worked on the island since 1999.

3699 Baba Wiera

Grandmother Wera

Babcia Wiera

reż./dir. Ljubow Apraksina, Aleksandra Albowa

prod. Studija "Otczij Dom", Moskwa, Rosja

26' dokumentalny Rosja 2002

W czasie prześladowań Kościoła w Rosji na strychu jej domu przez 8 lat ukrywał się ksiądz. Miejsce to stało się

tajnym kościołem. Obydwoje zostali aresztowani, lecz mimo to jej duch, wiecznie przepełniony radością,

przyciągał do parafii księdza Aleksandra Mena kolejne pokolenia młodych ludzi.

When the church in Russia was persecuted she took a risk to hide a priest in her attic. He lived there secretly 8

hears. It was a hidden church. Both were arrested. Her spirit of constant joy attracted to her young people of

later generations in the parish of father Alexandre Men.

3700 Thérese: Living on Love

Thérese: Living on Love

Teresa: żyjąc miłością

reż./dir. Frank Frost

prod. Frank Frost Production, Inc., McLean, Stany Zjednoczone

54' dokumentalny Stany Zjednoczone 2000

Film opowiada o niezwykłym, głośnym w 1999 roku zjawisku – dziesiątkach tysięcy wiernych oddających cześć

relikwiom św. Teresy z Lisieux, które nawiedzały różne miejsca na świecie. Historia życia św. Teresy, jej życie

zakonne i tajemnica jej popularności. Film przedstawia problem oddawania czci relikwiom z punktu widzenia

społeczeństwa amerykańskiego, owładniętego kultem “pamiątek”.

Thérese examines a phenomenon that made national news in 1999 by drawing tens of thousands of people to

venerate the “touring” relics of St. Thérese of Lisieux. The show examines the life of Thérese, provides an

inside look at monastic life, and probes the secret of Therese’s popularity. The show also puts the tradition of

relics in perspective in an American society that is memorabilia crazed.

3701 List do ojca Sławomira

Letter to Father Sławomir

List do ojca Sławomira

reż./dir. Henryka Dobosz-Kinaszewska

prod. TVP SA Oddział w Bydgoszczy, Bydgoszcz, Polska; TVP SA Program 1, Warszawa, Polska

36' dokumentalny Polska 2002

Film poświęcony postaci o. Sławomira Słomy, dominikanina, nieformalnego "samozwańczego" duszpasterza

artystów w Gdańsku w okresie stanu wojennego i pierwszej połowy lat 80-tych. Skromny i poza Gdańskiem mało znany, był z pewnością jednym z tych charyzmatycznych kapłanów, którym udało się zburzyć mur oddzielający Kościół od ludzi sztuki.

Film devoted to the person of Father Sławomir Słoma, a Dominican friar, who during the early eighties and

the marshal law period played the role of the spiritual leader of the Gdańsk cultural circles. A modest person

and not very much known by the rest of Poland, Father Słoma was one of those charismatic priests who

managed to cross the barrier between the church and artists.

3702 Ziarno - "Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia"

Seed – “I can do anything in Him who grants me strength”

Ziarno - "Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia"

reż./dir. S. Mariola Kłos, Lidia Lasota

prod. TVP S.A. Redakcja Katolicka, Warszawa, Polska

25' dokumentalny Polska 2002

Odcinek programu "Ziarno" nadany w dniu 11 maja 2002 roku pt. " Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia" - spotkanie z dziećmi niepełnosprawnymi.

The 11 May 2002 edition of TV program “Seed” covering a meeting with disabled children.

3703 Ziarno - "Co to jest Unia Europejska"

Seed – “What is the European Union ?”

Ziarno - "Co to jest Unia Europejska"

reż./dir. S. Mariola Kłos, Lidia Lasota

prod. TVP S.A. Redakcja Katolicka, Warszawa, Polska

25' dokumentalny Polska 2002

Odcinek programu "Ziarno" nadany w dniu 18 maja 2002 roku pt. "Co to jest Unia Europejska" - rozmowa z prof. Władysławem Bartoszewskim.

The edition of the TV program “Seed” of May 18, 2002 devoted to the question of the European Union – the

interview with professor Władysław Bartoszewski.

3704 Ziarno - "Oczekiwanie świata"

Seed – “The Expectation of the World”

Ziarno - "Oczekiwanie świata"

reż./dir. Lidia Lasota, Lidia Lasota

prod. TVP S.A. Redakcja Katolicka, Warszawa, Polska

25' dokumentalny Polska 2002

Odcinek programu "Ziarno" nadany w dniu 21 grudnia 2002 roku pt. "Oczekiwanie świata" - rozmowa z

Wiesławem Rozłuckim Prezesem Giełdy Papierów Wartościowych.

The 21 December 2002 edition of “Seed” program devoted to the interview with Wiesław Rozłucki, the

President of the Stock Market.

3705 Na drogach nieskończoności

On the Paths of Eternity

Na drogach nieskończoności

reż./dir. Małgorzata Ortnowska

prod. Zarząd Prowincjalny Prowincji Chrystusa Króla SAC, Warszawa, Polska; Zarząd Prowincjalny Prowincji Zwiastowania Pańskiego SAC, Poznań, Polska; TVP S.A. Redakcja Katolicka, Warszawa, Polska

30' dokumentalny Polska 2000

Jest to opowieść o Wincentym Pallottim (1795 - 1850) - założycielu Zgromadzenia Księży Pallotynów. Film

ukazuje działalność św. Wincentego Pallottiego i aktualność jego wizji Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego

na tle obrazów współczesnego Rzymu.

The history of Vincent Pallotti (1795 – 1850) who started the Congregation of Pallotins, showing his work as

well as his ever-actual idea of the Union of Catholic Apostleship on the background of the life of

contemporary Rome.

3706 Ministrant przy ołtarzu Chrystusa

Altar Boy Guide

Ministrant przy ołtarzu Chrystusa

reż./dir. Ks Cezary Kuciński

prod. Akademickie Studio Filmowe "Miriam", Poznań, Polska

32' program edukacyjny Polska 2000

Film "Ministrant przy ołtarzu Chrystusa czyli wszystko o liturgii dla ministranta" ma w sposób przystępny

przedstawić liturgię dla kandydata do posługi liturgicznej przy ołtarzu. Jak wyglądają naczynia liturgiczne, jak

nazywają się paramenta znajdujące się w kościele, jak służyć przy ołtarzu, schemat Mszy św., kolory szat w

liturgii.

“Altar Boy Guide or Everything Each Altar Boy Should Know about Liturgy” is a film meant to introduce

candidates for altar boys to the service at the altar: the utensils, church ornaments, how to behave during the

service, scheme of the Mass, colors of robes used for liturgy.

3708 Szansa na życie - odc. 19

Chance To Live – Part 19

Szansa na życie - odc. 19

reż./dir. Jacek Sołtysiak

prod. Wytwórnia Filmowa "Dydakta", Warszawa, Polska

14' program telewizyjny Polska 2002

Bohaterami odcinka są typowe nastolatki: Dominika, Piotr i Małgosia. Wszyscy oni, mimo długotrwałej i

poważnej choroby, prowadzą życie podobne do rówieśników. Uczą się, spotykają się ze znajomymi, wyjeżdżają

na wakacje. Dominika występuje w kółku teatralnym, uprawia różne sporty. Piotr trenuje w drużynie piłkarskiej,

jest bramkarzem. Jeździ także na nartach i łyżwach. Małgosia zdała maturę , dużo maluje, zdaje na ASP. Mówi, że cukrzycę trzeba zaakceptować a nawet polubić, jest bowiem częścią ich życia.

The heroes of this part are typical teenagers: Dominica, Peter and Maggie. They all – despite long-lasting

and serious illness lead their lives similar to those of the others of the same age. They learn, meet colleagues,

go for holidays. Dominica attends drama course, practices sport. Peter plays football, he is goalkeeper. He

skies and skates as well. Maggie pass her maturity exam paints a lot, wish to go to Academy of Arts. They say

that they had to accept the diabetes, even start to like it, since it is an significant part of their lives.

3709 Szansa na życie - odc. 23

Chance To Live – Part 23

Szansa na życie - odc. 23

reż./dir. Przemek Młyńczyk

prod. Wytwórnia Filmowa "Dydakta", Warszawa, Polska

15' program telewizyjny Polska 2002

Dla ludzi niepełnosprawnych uprawianie sportu ma duże znaczenie psychologiczne. Pozwala uwierzyć w swoje

możliwości, pomaga w nawiązaniu ciekawych kontaktów. Wzmacnia nie tylko fizycznie, co pomaga w

codziennym życiu, ale także psychicznie. Dla wybijających się sport może stanowić sposób na życie, ciekawe i

niebanalne. Gościmy na Mistrzostwach Polski w lekkiej atletyce i Pucharze Świata w szermierce na wózkach.

Rozmawiamy z zawodnikami, także zagranicznymi. Wszyscy mówią o ogromnym, pozytywnym wpływie

uprawianej dyscypliny sportu na całe ich życie.

For disabled people he fact that they can practice sport is of remarkable psychological significance. The sport

let them to trust their potential, helps in establishing interesting contacts. It strengthens them not only

physically what helps in everyday life but also helps psychologically. For the one with outstanding sport

performance can be the way to lead interesting and non-trivial life. We are invited to Championship in light

athletics of Poland and World Cup in fencing on wheelchairs. We talk with contestants also from abroad. They

all emphasize the immense impact of the sport discipline chosen by them on their lives.

3709 Szansa na życie - odc. 23

Chance To Live – Part 23

Szansa na życie - odc. 23

reż./dir. Przemek Młyńczyk

prod. TVP S.A., Warszawa, Polska

15' program telewizyjny Polska 2002

Dla ludzi niepełnosprawnych uprawianie sportu ma duże znaczenie psychologiczne. Pozwala uwierzyć w swoje

możliwości, pomaga w nawiązaniu ciekawych kontaktów. Wzmacnia nie tylko fizycznie, co pomaga w

codziennym życiu, ale także psychicznie. Dla wybijających się sport może stanowić sposób na życie, ciekawe i

niebanalne. Gościmy na Mistrzostwach Polski w lekkiej atletyce i Pucharze Świata w szermierce na wózkach.

Rozmawiamy z zawodnikami, także zagranicznymi. Wszyscy mówią o ogromnym, pozytywnym wpływie

uprawianej dyscypliny sportu na całe ich życie.

For disabled people he fact that they can practice sport is of remarkable psychological significance. The sport

let them to trust their potential, helps in establishing interesting contacts. It strengthens them not only

physically what helps in everyday life but also helps psychologically. For the one with outstanding sport

performance can be the way to lead interesting and non-trivial life. We are invited to Championship in light

athletics of Poland and World Cup in fencing on wheelchairs. We talk with contestants also from abroad. They

all emphasize the immense impact of the sport discipline chosen by them on their lives.

3710 Szansa na życie - odc. 25

Chance To Live – Part 25

Szansa na życie - odc. 25

reż./dir. Jacek Sołtysiak

prod. Wytwórnia Filmowa "Dydakta", Warszawa, Polska

15' program telewizyjny Polska 2002

Odcinek ma kilku bohaterów, pensjonariuszy Domu Opieki Społecznej dla Niepełnosprawnych Umysłowo w

Rzadkowie. Bohaterowie pokazani są ciepło i sympatycznie. Ukazujemy ich zainteresowania i działania w

dziedzinach, które lubią i które dają im poczucie satysfakcji. Jeden jest członkiem zespołu muzycznego, drugi jest ministrantem.

The part has several heroes, they are residents of the Home for Mentally Disabled in Rzadków. Heroes are

shown in a warm and nice manner. We become familiar with their interests and activities in the fields, they

prefer and give them fulfillment and satisfaction. One of them is a member of a music ensemble, the other an

altar-boy.

3711 Szansa na życie - odc. 27

Chance To Live – Part 27

Szansa na życie - odc. 27

reż./dir. Jacek Sołtysiak

prod. Wytwórnia Filmowa "Dydakta", Warszawa, Polska

15' program telewizyjny Polska 2002

Emilia bohaterka filmu jest niewidoma. w domu sprawnie przesuwa się między meblami, otwiera drzwi, odbiera

telefony, nakrywa do stołu. Uczy się w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym, gdzie jest jedyną osoba

niepełnosprawną. W szkole radzi sobie świetnie, podobnie jak w szkole muzycznej, gdzie uczęszcza do klasy

śpiewu operowego i akompaniamentu fortepianowego. Emilia ma niezwykłe hobby. Zbiera zapachy. Buteleczki po różnych perfumach i wodach zajmują spora część szafy. Jej codzienne życie nie różni się od życia jej zdrowych rówieśników, a może jest bardziej ciekawe.

Emily, a hero of this film is blind. She moves smoothly at home between pieces of furniture, opens the door,

receives telephone calls, and makes the table. She learns in the Catholic Lyceum where she is the only one

disabled person. She manages at school perfectly, the same as in the music school of the second grade which

she attends at opera singing class and piano accompaniment. Her hobby is the extraordinary one. She

collects scents. Bottles remained after various perfumes and eau de cologne have special place in her

wardrobe. Her everyday life is not different than that of her colleagues; perhaps it is more interesting …

3712 Szansa na życie - odc. 30

Chance To Live – Part 30

Szansa na życie - odc. 30

reż./dir. Jacek Sołtysiak

prod. Wytwórnia Filmowa "Dydakta", Warszawa, Polska

15' program telewizyjny Polska 2002

Henryk Kowalczyk nie słyszy od 4 roku życia, nie widzi od trzydziestu lat. Przypadkiem trafił na plener rzeźbiarski dla głucho-niewidomych. Jego wielkie, kilkumetrowe rzeźby budzą podziw profesjonalistów. Drugi bohater filmu Grzegorz Kozłowski mimo braku wzroku i bardzo poważnej utraty słuchu wymagającej posługiwania się specjalnym aparatem słuchowym i mikrofonem, ukończył studia i jest informatykiem. Pracuje, założył rodzinę. Mówi o wsparciu i miłości, jaką otrzymał od swoich rodziców.

Henryk Kowalczyk, doesn’t hear since he was four and doesn’t see for thirty years. He found himself at the

sculpture events for deaf-and-blind by chance. His huge – several meter big sculpture work makes

professionals wondering … The second hero of this film – Grzegorz Kozłowski - despite being blind and

almost deaf (it is necessary for him to use a special apparatus and microphone) managed to complete his

studies in informatics. He works, has a family. He talks about support and love he was given from his parents.

3713 Szansa na życie - odc. 31

Chance To Live – Part 31

Szansa na życie - odc. 31

reż./dir. Norbert Rakowski

prod. Wytwórnia Filmowa "Dydakta", Warszawa, Polska

15' program telewizyjny Polska 2002

W programie zajmujemy się chorobą metaboliczną - mukowiscydozą. Jest to choroba nieuleczalna, zagrożone są

w niej głównie płuca i układ trawienny. Chorzy na mukowiscydozę, której towarzyszy często cukrzyca, muszą

codziennie, przez całe życie zaleczać jej skutki, poddawać się różnym zabiegom w domu i szpitalu.

Dwudziestodziewięcioletnia Ewa, pomimo choroby, stara się prowadzić normalne życie. Pracuje, prowadząc kiosk z warzywami. Ma plany na przyszłość, marzenia. Nie poddaje się, walczy z chorobą, chociaż wielu jej znajomych, mających tę chorobę, już odeszło.

The programme tells about metabolism disease – mucoviscidosis … The disease is incurable, lungs and

digestion system are endangered. People suffering the illness, accompanied very often by diabetes, have to

undergo every day a series of interventions both at home and in hospital to partly cure its consequences.

Twenty-nine-year old Eva, tries - despite the disease – to live normal life. She works at the greengrocers’, she

plans her future, keeps her dreams alive. She does not give up. She fights the disease although many of her

colleagues – suffering the same one – have already died.

3714 Szansa na lepsze życie - Wczesna interwencja

The Chance For Better Life – Early Intervention

Szansa na lepsze życie - Wczesna interwencja

reż./dir. Przemek Młyńczyk

prod. Wytwórnia Filmowa "Dydakta", Warszawa, Polska

23' program edukacyjny Polska 2001

Film z cyklu "Szansa na lepsze życie" - Wczesna interwencja pokazuje działalność jednego z 24 Ośrodków

Wczesnej Interwencji działających pod egidą Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem

Umysłowym. Do ośrodków przyjmowane są dzieci do 7 roku życia, których rozwój psychoruchowy jest

opóźniony, bądź są upośledzone umysłowo. Są one wszechstronnie badane przez zespół specjalistów

zatrudnionych w Ośrodku. Diagnoza i zalecenia dla dzieci i ich rodziców są ustalane zespołowo po wnikliwej

analizie. Wszystkie dzieci, których rozwój psychoruchowy jest zaburzony, powinny systematycznie uczestniczyć

w usprawnianiu ruchowym prowadzonym przez specjalistów różnymi metodami.

The film of the series “The Chance For Better Life” – Early Intervention shows activity of one of 24 centers of

Early intervention operating under the auspices of Polish Association for Mentally Disabled People. The

centers accept children not more than 7 years old, whose psycho- and motorial development is delayed or they

are mentally disabled. They are carefully examined by a team of specialists working in the Center. Diagnosis

and recommendations for children and their parents are decided after thorough and diligent analysis. All

children having their psycho-and-motorial development distempered should systematically attend the

training provided by Center specialists.

3714 Szansa na lepsze życie - Wczesna interwencja

The Chance For Better Life – Early Intervention

Szansa na lepsze życie - Wczesna interwencja

reż./dir. Przemek Młyńczyk

prod. Wytwórnia Filmowa "Dydakta", Warszawa, Polska

23' program edukacyjny Polska 2001

Film z cyklu "Szansa na lepsze życie" - Wczesna interwencja pokazuje działalność jednego z 24 Ośrodków

Wczesnej Interwencji działających pod egidą Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem

Umysłowym. Do ośrodków przyjmowane są dzieci do 7 roku życia, których rozwój psychoruchowy jest

opóźniony, bądź są upośledzone umysłowo. Są one wszechstronnie badane przez zespół specjalistów

zatrudnionych w Ośrodku. Diagnoza i zalecenia dla dzieci i ich rodziców są ustalane zespołowo po wnikliwej

analizie. Wszystkie dzieci, których rozwój psychoruchowy jest zaburzony, powinny systematycznie uczestniczyć

w usprawnianiu ruchowym prowadzonym przez specjalistów różnymi metodami.

The film of the series “The Chance For Better Life” – Early Intervention shows activity of one of 24 centers of

Early intervention operating under the auspices of Polish Association for Mentally Disabled People. The

centers accept children not more than 7 years old, whose psycho- and motorial development is delayed or they

are mentally disabled. They are carefully examined by a team of specialists working in the Center. Diagnosis

and recommendations for children and their parents are decided after thorough and diligent analysis. All

children having their psycho-and-motorial development distempered should systematically attend the

training provided by Center specialists.

3715 Szansa na lepsze życie - Intensywne wspomaganie rozwoju

The Chance For Better Life – Growth Intensively Supported

Szansa na lepsze życie - Intensywne wspomaganie rozwoju

reż./dir. Przemek Młyńczyk

prod. Wytwórnia Filmowa "Dydakta", Warszawa, Polska

23' program edukacyjny Polska 2001

Film poświęcony jest metodom intensywnego wspomagania rozwoju dzieci utalentowanych i rozwijających się

nieharmonijnie a także dzieci przeciętnych. Pozwalają one na odkrycie różnego typu uzdolnień i wyrównywanie

braków. Przyglądamy się zajęciom zorganizowanych w typowym przedszkolu, ognisku muzycznym, szkole

baletowej oraz zajęciom wyrównawczym. Wspomaganie rozwoju pozwala na lepsze funkcjonowanie w sytuacjach szkolnych i życiowych.

The film tells about methods of supporting the growth of gifted children, and of those who grow in a different

pace. The methods allow to discover various types of skills and gifts and to equalize some shortages. We

observe the lessons / training in a typical pre-school, music center for children, ballet school and so on.

Supporting the growth enables better performance both at school and in real life.

3716 Byłem nic, jestem ziemią ...

I was nothing, I am The Earth ...

Byłem nic, jestem ziemią ...

reż./dir. Leszek Tomala

prod. Prowincja Krakowska OO. Karmelitów Bosych, Kraków, Polska

63' dokumentalny Polska 2002

13 czerwca 1999 roku w Warszawie, Ojciec Święty Jan Paweł II beatyfikował 108 polskich męczenników z okresu II wojny światowej. Jest wśród nich ojciec Alfons Maria od Ducha Świętego (Józef Mazurek) karmelita bosy, zamordowany przez oddział SS w Nawojowej Górze 28 sierpnia 1944 roku. Film stanowi refleksję nad postacią i świętością Błogosławionego, na tle rozważań dotyczących roli i miejsca świętości w naszym życiu, autorytetów, wychowawców. Film zawiera wypowiedzi hierarchów i znanych teologów Kościoła Rzymsko-Katolickiego oraz młodzieży.

On June 13, 1999 in Warsaw Pope John Paul II beatified 108 Polish martyrs from the time of II World War. A

discalced Carmelite Father Alfons Maria of the Holy Spirit (Józef Mazurek) murdered by a SS Unit in

Nawojowa Góra on August 28, 1944, is one of them. The film is a reflection on the person of the blessed and

his sainthood accompanied by general thoughts on the role and place of sainthood in our lives as well as on

the role of moral examples and teachers. It contains the opinions of church authorities, famous Catholic

theology experts and the young people.

3717 Grant

Grant

Grant

reż./dir. Andrzej Barszczyński

prod. Andrzej Barszczyński AB FILM - Warszawa, Warszawa, Polska

30' dokumentalny Polska 2002

Katoliccy uczniowie z Prudnika w województwie opolskim otrzymali GRANT z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację projektu pt. "Dziwna przyjaźń Niemca i Żyda w trudnych czasach". Żydem był Max Pinkus bogaty fabrykant, Niemcem - noblista Gerhart Hauptmann. W filmie występuje m.in. prof. Schewach Weiss - ambasador Izraela w Polsce, który wspomina swoje spotkanie z Papieżem Janem Pawłem II w Jerozolimie.

Pupils of Prudnik Catholic school received a grant from the Ministry of Education to implement the project

called ”A Strange Friendship between German and Jew in difficult times”. The Jew was Max Pinkus – rich

manufacturer, the German was Gerhart Hauptman –awarded with Nobel Prize. In the film there is, among

others, prof. Schewach Weiss – Israeli ambassador in Poland who tells us about his meeting with the Holy

Father John Paul II in Jerusalem.

3718 Od rozpaczy do nadziei - Życie Bogdana Jańskiego

From Despair to Hope - The Life of Bogdan Janski

Od rozpaczy do nadziei - Życie Bogdana Jańskiego

reż./dir. Ks. Marian Szablewski CR

prod. Zespół Teatralny Ottoway, Adelaide, Australia; OTE Video, Adelaide, Australia

65' widowisko Australia 1993

Fabularyzowany film dokumentalny. Opowiadania historyczne o życiu Bogdana Jańskiego (1807-1840),

Założycielu Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego przeplataja się ze scenami ukazującymi poczatek tej

wspólnoty we Francji. Bogdan Jański podjął się dzieła pomocy swoim Rodakom na obczyźnie zarówno duchowo jak i materialnie. Stał się on duchowym przywódcą Wielkiej Emigeacji Polaków po Powstaniu Listopadowym 1830 roku. Doświadczywszy osobiście bezdroży ateizmu i upadku moralnego, Jański nawrócony, nawracał gorliwie innych. Film ten zawiera orędzie nadziei dla ludzi naszych czasów. Mówi ono, że tylko w duchu otwarcia się na potrzeby innych, w przezwyciężaniu samolubstwa i w wyrażaniu skutecznego współczucia wobec biednych i cierpiących, można znaleźć prawdziwą radość.

A feature documentary covering the story of Bogdan Jański (1807-1840), the Founder of the Convent of the

Lord’s Resurrection. The historical scenes from his life are combined with those showing the beginnings of the

Convent in France. Bogdan Jański embarked on a task of providing both spiritual and material help to his

fellow citizens abroad and became the spiritual leader of the Polish emigration after the November Uprising

in 1830. After having personally experienced atheism and moral crisis, he converted and eagerly converted

others. For the contemporary people, the film is a manifest of hope. It makes it clear that one can find true joy

only by opening up for the others’ needs, fighting own selfishness and efficiently showing sympathy to the poor

and sick.