Programy multimedialne
I NAGRODA
DIAPORAMA "MIRIAM" - Marian Rynkiewicz


"Diaporama" pod tytułem “MIRIAM" przedstawia kult Matki Bożej wyrażony w słowie poetyckim na przestrzeni wszystkich wieków naszej literatury. Przedstawiony wybór wierszy wzbudzający refleksje, wybiegające poza obręb religijnego i poetyckiego zakresu ubogacony jest malarstwem i fotografią.

Co jest głównym przedmiotem wzruszenia poetów, malarzy i fotografików, którzy w tej diaporamie przemawiają?

Jest nim macierzyństwo, tajemnica Wcielenia - Matki wszystkich ludzi, każdego z nas.

Głównym motywem w wybranej poezji jest poryw ludzkiego serca, które w Matce Bożej widzi Orędowniczkę i Pocieszycielkę, której powierzamy całe nasze życie tak, jak powierzamy je w dzieciństwie naszej ziemskiej matce.

Wiersze poetów przedstawione w diaporamie mówią o prośbach, przekazują pragnienia i wyrażają radosną ufność w pośrednictwo Bożej Rodzicielki.

Matka Boża przeżyła na ziemi największą niedolę ludzką. Nie znalazła miejsca, aby urodzić Dziecinę wśród ludzi. Jej Syn przyszedł na świat w porzuconej pastuszej szopie. Widziała Go schwytanego, biczowanego, a potem przybijanego do Krzyża. Stała pod krzyżem niema w bólu, skamieniała - patrząca na śmierć Syna. Nie odjęto jej nic z cierpień ludzkich, matczynych. Jej imiona są różne, ale dwa z nich są największe: Matka Boża Bolesna i Matka Boża Miłosierdzia.

Ta diaporama ma podwójny, lecz zarazem jednolity charakter: mówi o ludzkim umiłowaniu Marii i mówi o Jej Miłości do nas. Z tego powodu jest to diaporama o największej Miłości – miłości wzajemnej.

Pierwszym słowem, które dziecko jeszcze nieporadnie wymawia jest mama. Później, z upływem lat, nabiera dostojności, i zawiera wszelką cześć, jaką człowiek może oddać człowiekowi.

Nie ma drugiego słowa w dziejach ludzkich stosunków, jak słowo matka, które niesie treść bezsporną! Wzbudza uczucia najczcigodniejsze i najgłębsze. Słowo to, które jest pierwszym słowem życia, bywa słowem ostatnim, gdy w chwili śmierci wzywamy matkę, która nas wydała na świat i Matkę, która nas na tamten świat ma prowadzić.

Słowa matka i macierzyństwo otoczone są kultem, niezależnie od uczuć religijnych, kultem człowieka dla miłości ofiarnej i bezinteresownej.

Nawet pobieżne przejrzenie polskiej poezji maryjnej zdumiewa nas niewyczerpanym bogactwem poetyckiego wyrazu i różnorodnością treści. Wiersze poetów polskich, zebrane w niniejszej diaporamie są ukazaniem także historii Narodu Polskiego, który oddał się w macierzyńską niewolę Maryi.

Diaporama zaczyna się od pieśni Bogurodzica, która jest jednym z najważniejszym zabytków językowych i arcydzieł polskiej liryki średniowiecznej. W okresie XIV – XVI wieku jako pieśń narodowa była powszechnie znana; śpiewana w różnych momentach dziejowych, np. podczas koronacji (w okresie Jagiellonów) czy przed wyruszeniem do bitwy (1410 rok – pod Grunwaldem). Śpiewano ją również przy okazji różnych uroczystości i wydarzeń rodzinnych, takich jak zaręczyny, wesela i chrzciny. Pieśń tę nazywano wyznaniem wiary Polaków i katechizmem narodowym.

Recytacji poezji dokonali aktorzy scen polskich: Halina Winiarska i Jerzy Kiszkis.
Scenariusz, wybór tekstów i melodii oraz reżyseria są autorstwa Mariana Rynkiewicza.

Zaprezentowana została poezja: Adama Mickiewicza, Stanisława Wyspiańskiego, Lucjana Siemieńskiego, Zygmunta Krasińskiego, Juliusza Słowackiego, Aleksandra Rymkiewicza, Jana Lechonia, Czesława Miłosza, Kazimiery Iłłakowiczówny, księdza Jana Twardowskiego, Aleksandra Widery, Konstantego Ćwieka oraz innych.

Słowo autora diaporamy - na zakończenie

Wysłuchaliśmy antologii wybranych tekstów maryjnych, która jest zbiorem kwiatów z bogatej polskiej łąki poezji Maryjnej jako wyraz hołdu i czci oddawanej naszej Matce – Maryi..

Ja jako autor diaporamy składam tą drogą wiązankę kwiatów - wierszami i obrazem pisaną - Marii - Matce, Królowej Polski. Wsłuchując się w mowę poetów sprzed wieków i w mowę poetów współczesnych mam nadzieję, poezja Ich jak i artystyczna wrażliwość malarzy i fotografików ubogaciła i wzmocniła nas wlewając w nasze serca Nadzieję.

 Należy podkreślić, że wyżej wymieniony temat w ten sposób został zrobiony po raz pierwszy w Polsce i w Europie w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia przez autora diaporamy.
Jak ostatnio wiadomo, że ten temat został zrobiony po raz pierwszy w świecie.

Twórca diaporamy Marian Rynkiewicz – fotografią zajmuje się od trzydziestu lat. Jest pomysłodawcą, założycielem i prezesem stowarzyszenia Bemowskiego Towarzystwa Fotograficznego.

e-mail: rynmar@wa.onet.pl tel: +48 22 6386778; 0-604 250912

Warszawa, dnia 6.06.2005 r.