NAGRODA IM. JULIANA KULENTEGO "MULTIMEDIA W SŁUŻBIE EWANGELII 2005"
    Zarząd Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego 
z okazji XX Międzynarodowego Katolickiego Festiwalu Filmów i Multimediów Niepokalanów 2005 
postanawia przyznać doroczne Nagrody im. Juliana Kulentego - "Multimedia w służbie 
Ewangelii" za wybitne osiągnięcia w kraju i zagranicą w dziedzinie ewangelizacji 
z wykorzystaniem multimediów. Nagrody otrzymują: 
Rozmiar: 5919 bajtów  Arcybiskup John Foley, 
przewodniczący Papieskiej Rady do spraw Środków Społecznego Przekazu - za wieloletnią służbę katolickim mediom pozwalającą na etyczne wykorzystanie
nowoczesnych technologii w głoszeniu Ewangelii i nauczania Papieża Jana Pawła II,
kórego był wiernym doradcą i przyjacielem. Rozmiar: 9977 bajtów Ksiądz Infułat Ireneusz Skubiś
redaktor naczelny Tygodnika "Niedziela" - za wieloletni wkład w dzieło Ewangelizacji poprzez wykorzystanie prasy, wydawnictw, internetu
i mediów audiowizualnych oraz organizację konferencji i seminariów przybliżajšcych znaczenie
nowoczesne środki komunikacji społecznej w życiu człowieka i Koscioła.
    Rozmiar: 30137 bajtów  Rozmiar: 22333 bajtów   Rozmiar: 11984 bajtów  Rozmiar: 13732 bajtów
Do nagrody w tym roku nominowani zostali również:
- Mother Angelica - inicjatorka największej radiowo-telewizyjnej sieci Wiecznego Słowa EWTN Eternal Word
Television Network www.ewtn.org
- s. Angela Annn Zukowski - twórca i dyrektor Instytutu Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Dayton,
inicjator wykorzystania e-learningu do zdalnego, dostępnego na całym świecie nauczania tematyki
mediów katolickich, członek Papieskiej Rady ds. Mediów, b. prezydent UNDA International,
oidznaczona wieloma prestiżowymi nagrodami, z dumą podkreśla swe polskie pochodzenie.
- s. Jadwiga Wyrozumska - twórca i reżyser teatru w Cieszynie, którego spektakle religijne cieszą się
niezmiennym powodzeniem i są rejestrowane dla potrzeb telewizji i na kasetach wideo.
- dr.inż. Antoni Zięba - niestrudzony orędownik obrony życia poczętego, wydawca "Naszej Arki", Żródła",
pism dla dzieci i młodzieży "Jaś", "Dominik" oraz "Droga" - również w wersji internetowej i audiowizualnej
Nagrody zostaną wręczone w niedzielę 29 maja 2004 roku podczas uroczystości 
zakończenia XX Międzynarodowego Katolickiego Festiwalu Filmów i Multimediów "Niepokalanów 2005" 
w Klasztorze w Niepokalanowie. za Zarząd KSF - Zygmunt Gutowski, prezes

wpe3.jpg (3497 bytes)

Julian Kulenty (1922-2000)
reżyser i operator filmowy, inżynier fotochemik i wykładowca sztuki filmowej, autor ponad 100 filmów,wieloletni prezes Oddziału Warszawskiego Polskiego Stowarzyszenia Filmu Naukowego, żołnierz Armii   Krajowej, członek "Solidarności", współtwórca i pierwszy prezes Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego, współtwórca, wieloletni dyrektor i przewodniczący Jury Festiwalu w Niepokalanowie, dyrektor Centrum Edukacja 2000 i współorganizator sieci Klubów Video Edukacja 2000 oraz Konferencji Stowarzyszeń Katolickich. Nauczyciel i troskliwy wychowawca wielu młodych twórców filmu, radia i telewizji.