PROGRAM FESTIWALU “NIEPOKALANÓW 2005”

Poniedziałek 23 maja 2005 / Monday, May, 23th

Biuro Festiwalu obok Księgarni

12.00 Akredytacja uczestników Festiwalu / Registration of Participants

 

Uroczystość Otwarcia Festiwalu / Festival Opening Ceremony

16.00 Bazylika

Msza Św. Inauguracyjna / Opening Holy Mass - Prymas Józef Kardynał Glemp

    1. Sala św. Bonawentury

Uroczyste rozpoczęcie Festiwalu / Opening Ceremony of the Festival

18.10 Marie et Jean-Paul II

Mary and John Paul II

Maryja i Jan Paweł II

reż./dir. Francois Le Roux

prod. Comite Francois de Radio Television, Paris, Francja

4076 26' program telewizyjny Francja 2004

Film pomaga nam zrozumieć na czym polega zawierzenie, ukazując przykład szczególnego zawierzenia Papieża Jana Pawła II Maryi, Matce Pana Jezusa.

To understand the devotion particular that the Pape Jean- Paul II, dedicates to Marie, Mother of Christ.

18.40 Zwyczajna... nadzwyczajna

She's common ... She's uncommon

reż./dir. Justyna Nędza

prod. VIA Katolickie Radio Rzeszów, Rzeszów, Polska

0327 19' reportaż radiowy Polska 2004

Reportaż poświęcony Justynie Zych z Korczyny k. Krosna, która za przyczyną Świętego Biskupa Józefa Sebastiana Pelczara w sposób cudowny odzyskała zdrowie. Mając 17 lat uległa poważnemu wypadkowi samochodowemu. Lekarze nie dawali szans na przeżycie. Ordynator powiedział rodzicom "Jedyna szansa na przeżycie to cud - jeżeli wierzycie w Boga to się módlcie". I stał się cud ...

The reportage about Justyna Zych from Korczyna near Krosno. She miraculously recovered thanks to St. Bishop Sebastian Pelczar intercession. Being 17 years old she had
a car accident. Doctors lost their hope. Chief Head of hospital department said to the parents: "the only chance is a miracle, if you trust God, pray for it". So it happened.

 

19.15 Kolacja / Dinner

20.30 Musicie być mocni, musicie być wierni

You have to be strong, you have to be faithful

reż./dir. Dariusz Walusiak

prod. Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, Kraków, Polska

TVP SA Oddział w Krakowie, Kraków, Polska

4060 30' dokumentalny Polska 2004

Film poświęcony jest I pielgrzymce Jana Pawła II do Polski. Uczestnicy krakowskiej opozycji powiadają o roli jaką ona odegrała w budzeniu świadomości narodowej. W filmie wykorzystano fotografie wykonane przez funkcjonariuszy SB.

The movie is dedicated to the Ist pilgrimage of John Paul II to Poland. The participants
of the Cracow opposition talk about a part which the pilgrimage played in waking up the awareness of the Polish
nation. The photographs taken by officers of Secret Police were used in this movie.

21.05 Moje życie dla niego

My life for him

reż./dir. Ewa Świecińska, Cezary Grzesiuk

prod. TV Promotion Fortele, Warszawa, Polska

TVP SA Program 1, Warszawa, Polska

4122 52' dokumentalny Polska 2004

O Arturo Marim fotografie Papieża.

Arturo Marim - the Pope's photographer.

Wtorek 24 maja 2005 / Tuesday, May, 24th

07.40 Jutrznia / Matins

08.00 Śniadanie / Breakfast

09.00 Assasstnations: The death of archbishop Michael Courtney

Assasstnations: The death of archbishop Michael Courtney

Zamachy: Śmierć arcybiskupa Michael'a Courtney'a

reż./dir. Jim Fahy

prod. RTE, Galway, Irlandia

4007 51' dokumentalny Irlandia 2004

W poniedziałek, 29 grudnia 2003, papieski nuncjusz w Burundi został zastrzelony
z zasadzki. Wstrząsnęło to całym Kościołem Katolickim i rozdarło kraje Afryki centralnej. Arcybiskup Michael Courtney - Irlandczyk z pochodzenia, próbował doprowadzić do porozumienia pomiędzy rządem a ostatnią grupą rebeliancką FNL. Badał on również sprawę zniknięcia funduszy przekazanych lokalnemu uniwersytetowi przez włoskich biskupów Kościoła Katolickiego. Ten dokument jest poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie dlaczego został zastrzelony, opowiada o życiu jakie wiódł w kraju rozdartym krwawą wojną plemion, która pochłonęła ponad 300 tysięcy istnień w ostatnich 11 latach.

On Monday, 29 December 2003, the Pope's Ambassador to Burundi was shot dead in an ambush, wich sent shock waves through the entire Catholic Church and this small war torn central African state. Irish born Archbishop Michael Courtney had beeb trying to broker
a peace agreement between the Government and the Country's last remaining rebel group, the FNL. He was also investigating the
disappearance of funds donated to a local university by Italy's Catholic Bishops. This documentary investigates why he was shot and the life he lead in a Country torn apart by a bloody tribal war wich has claimed more than 300,000 lives over the past 11 years.

09.55 Kawa / Coffee

10.10 A SUA IMMAGINE - Speciale Venerdi' Santo

IN HIS IMAGE - Special Good Friday

Na Jego podobieństwo - Wydanie Wielkopiatkowe

reż./dir. Marco Brigliadori

prod. RAI - Laura Misiti, Roma, Włochy

4036 55' dokumentalny Włochy 2004

Wydanie Wielkopiątkowe programu Loreny Bianchetti. Aby uczcić dzień śmierci Jezusa na Krzyżu - 35 misjonarzy zamęczono w 2003 roku: lista ta obejmuje kapłanów, siostry zakonne i osoby świeckie, zawierając arcybiskupa Michael'a Courtney'a, nuncjusza papieskiego w Burundi. Podobnie jak on, 22 innych zostało zabitych w Afryce, 11 - w Ameryce Łacińskiej, dwie osoby w Azji. Lorena Bianchetti spotyka się z rodzinami
i przyjaciółmi misjonarzy w trzech miejscach symbolicznych dla męczeństwa chrześcijan. Wśród gości znaleźli się Ojciec Giulio Albanese, dyrektor MISNA, Agencji Informacyjnej Służb Misyjnych, historyk Andrea Riccardi i Sumaya Abel Quadre, Wiceprezes organizacji Młodych Muzułmanów Włoskich, obecność którego jest aktem hołdu wiernych muzułmańskich tym, którzy zginęli z powodów religijnych.

A special episode on Good Friday, hosted by Lorena Bianchetti. To commemorate, on the day of Jesus's death on the Cross, the 35 missionaries martyred in 2003: a list that includes priests, nuns, and laypersons, concluding with Archbishop Michael Courtney, Apostolic Delegate of Burundi. Like him, 22 others were killed in Africa, 11 in Latin America, and 2 in Asia. Lorena Bianchetti meets the families and friends of some of them, in three places that are symbolic of Christian martyrdom. Among the guests are Father Giulio Albanese, director of MISNA, the Missionary Service News Agency, historian Andrea Riccardi, and Sumaya Abel Quadre, Vice President of the Young Italian Muslims organization, whose presence is an act of homage paid by Islam's faithful to those who have died for the cause of interreligious dialogue.

11.10 Sud'ba Anny Iwanowny Abrikosowej

Anna Ivanovna Abrikosova

Anna Iwanowna Abrikosowa

reż./dir. Joao Cristo

prod. Studija "Otczij Dom", Moskwa, Rosja

4082 26' dokumentalny Rosja 2003

Film opowiada tragiczną historię Anny Iwanowny Abrikosowej i jej zakonnego zgromadzenia sióstr Dominikanek obrządku wschodniego. Po rewolucji 1917 roku dla zakonu Anny Iwanowny nastał czas ciężkich prześladowań, ale nic nie zdołało złamać ducha i wiary zakonnic.

Film tells the tragic history of Anna Ivanovna Abrikosova and her monastic community
of the sisters of St Dominicus of eastern rite. After revolution of 1917 Anna Ivanovna and sister underwent severe pursuits, but nothing it broke its spirit and faith.

12.00 Msza Św. / Holy Mass

13.00 Obiad / Lunch

14.00 Drogą męczeństwa i świętości

The way of martyrdom and holiness

reż./dir. Lech Kujawski

prod. TVP SA Oddział w Gdańsku, Gdańsk, Polska

4070 13' program telewizyjny Polska 2004

O. Marian Żelazek svd wspomina pobyt w niemieckim obozie koncentracyjnym w Dachau i losy współwięźniów kapłanów tam uwięzionych.

Father Marian Żelazek svd recalls his stay in Germany when he was in Dachau concentration camp and vicissitudes of priests confined in Dachau.

14.20 Put' k werhowiam Kołymy

Rout to the upper Kolyma

Droga do górnej Kołymy

reż./dir. Kirill Kormashov

prod. TV Kana, Novosibirsk, Rosja

    1. 26' dokumentalny

Wspomnienia ludzi represjonowanych w obozach na Kołymie opowiadają o rozwoju tego regionu.

Memoirs reprisal's people about development the Kolyma territory.

14.50 Beati di mafia

Mafia martyrs

Męczennicy mafii

reż./dir. Fabio Zavattaro, Roberta Badaloni

prod. RAI TG1, Roma, Włochy

4014 56' program telewizyjny Włochy 2004

Ojciec Pino Puglisi i sędzia Rosario Livatino, ofiary mafii połączone są tą sama wiarą
i procesem beatyfikacyjnym. Proces beatyfikacyjny o. Puglisi jest w toku, podczas gdy proces beatyfikacyjny sędziego Livatino został właśnie zapoczątkowany. Badaloni i Zavattaro rozmawiają o mafii za pośrednictwem opowieści o księdzu z parafii w dzielnicy Brancaccio
w Palermo, który uśmiechał się do swego mordercy mówiąc "spodziewałem się tego" oraz
o sędzi Livatino uważanym za świętego od czasu cudownego uzdrowienia za jego wstawiennictwem. Papież Jan Paweł II rozpoczął piętnowanie mafii w Temple Valley
w 1993, ale film opowiada również o nawróceniu młodego mafioso, grzechu Cosa Nostra oraz walce z mafią, poświadczonej przez tylu męczenników - sędziów, wierzących
niewierzących, którzy stracili życie na Sycylii.

Father Pino Puglisi and Rosario Livatino, a priest and a justice both victims of the Mafia, united by the same faith and a beatification trial. As for Father Puglisi, the process is going on, while beatification has been postulated for judge Livatino. Badaloni and Zavattaro talk about the Mafia, through the story of the parish of the Brancaccio quarter in Palermo who smiled at his killer while saying "I expected this", and the one of the "kid judge", Livatino, who has been worshipped as a saint ever since a miraculous recovery was recorded in his name.Pope John Paul II launched a course against the Mafia, in the Temple Valley, back in 1993, but film also tells about the conversion of a young affiliate, the "sin" of Cosa Nostra and the fight against it, witnessed by the marthyrdom of so many judges who, believers or not as they were, have lost their lives in Sicily.

    1. Kawa / Coffee

16.05 Cena życia

The price of life

reż./dir. Ks. Andrzej Baczyński

prod. TVP SA Oddział w Krakowie, Kraków, Polska

TVP S.A. Program 3, Warszawa, Polska

4032 42' dokumentalny Polska 2004

Tragiczne losy rodziny Józefa i Wiktorii Ulmów z Markowej, ukrywających podczas okupacji w swoim domu ośmioro Żydów. 24 marca 1944 roku Niemcy zamordowali ukrywających się Żydów, a także w bestialski sposób rozstrzelali Józefa, Wiktorię i ich sześcioro dzieci.

Tragical lots of Joseph and Wiktoria Ulm family from Markowa. During occupation they were hiding in their house eight Jews. On 24-th of March Germans murdered the Jews and they also bestially killed Joseph , Wiktoria and their six children.

16.55 Powstanie Warszawskie - 60 lat później

Warsaw Uprising - 60 years later.

reż./dir. Andrzej Sapija

prod. Fundacja Filmowa Armii Krajowej, Warszawa, Polska

Agencja Produkcji Filmowej, Warszawa, Polska

4041 59' dokumentalny Polska 2004

Po 60 latach od wybuchu w dniu 1 sierpnia 1944 roku Powstania Warszawskiego
o dramatycznym przebiegu jego wydarzeń i znaczeniu mówią uczestnicy oraz historycy polscy i zagraniczni. Reżyser filmu zwraca się bezpośrednio do młodzieży - przybliżając dramaty i problemy ówczesnego pokolenia walczącego o niepodległość Polski.

After 60 years of Warsav Uprising explosion, participants and polish and foreign historians are telling about tragical course of the events and the significance of the Uprising. The producer of the film turns to young people , he shows them dramas and problems of modern generation who is fighting for Independent Poland.

18.15 Kolacja / Dinner

19.00 Czas na refleksje / Reflexion time

19.30 Ukrywałem Żydów

I was hiding Jews

Ukrywałem Żydów

reż./dir. Małgorzata Pabis

prod. Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców, Kraków, Polska

4040 33' reportaż radiowy Polska 2004

W czasie II wojny światowej ks. Biskup Albin Małysiak ukrywał Żydów. Film jest wspomnieniem tamtych czasów, wydarzeń i ludzi.

During the Second World War, priest bishop Albin Małysiak was hiding Jews. The film is a

recollection of that times, events and people.

20.10 Masakra w klasztorze

A massacre in the monastery

Masakra w klasztorze

reż./dir. Krzysztof Żurowski

prod. TVP S.A. Redakcja Programów Katolickich, Warszawa, Polska

4094 38' dokumentalny Polska 2004

Film dokumentujący masakrę w Domu Jezuitów przy ul. Rakowieckiej 61 w Warszawie podczas Powstania Warszawskiego.

A documentary about a massacre in Jesuit's House in Warsaw on Rakowiecka Street 61 during the Warsaw Uprising

20.55 Proces Kurii Krakowskiej 21-27 styczeń 1953 r.

Cracow Curia Trial - 21-27 January 1953

Proces Kurii Krakowskiej 21-27 styczeń 1953 r.

reż./dir. Dariusz Walusiak

prod. Dom Wydawniczy Rafael, Kraków, Polska

4020 20' dokumentalny Polska 2004

Film, przygotowany dzięki pomocy Instytutu Pamięci Narodowej, przedstawia pokazowy proces Kurii Krakowskiej z 1953 roku.

The film - produced thanks to the assistance of the Institute of National Remembrance - shows a spectacular trial of Cracow Curia conducted in 1953.

 

21.20 Znaki czasu - Podziemny kościół Słowacja

Signs of the time- Underground church in Slovakia

Znaki czasu - Podziemny kościół Słowacja

reż./dir. Krzysztof Żurowski

prod. TVP S.A. Redakcja Programów Katolickich, Warszawa, Polska

4095 20' program telewizyjny Polska 2003

Program o podziemnym Kościele na Słowacji.

The story about the Underground Church in Slovakia.

Środa 25 maja 2005 / Wednesday, May, 25th

07.40 Jutrznia / Matins

  1. Śniadanie / Breakfast

09.00 Pavel, dobrodruh viry (1, 2)

Pavel, Adventurer of the Faith

Paweł, wędrowiec wiary

Pavel Kubant

Imago s.r.o., Praha 2, Czechy

4047 16' program edukacyjny

Historia życia Św. Pawła Apostoła Narodów w 8 animowanych opowieściach - od dzieciństwa, nawrócenia, aż do jego śmierci w Rzymie.

Life story of St.Paul, Apostle of the nations in 8 animated stories - from his childhood, conversion, to his death in Rome.

09.20 Swiatoj Serafim

Saint Serafim

Święty Serafim

reż./dir. Tina De Egito

prod. Studija "Otczij Dom", Moskwa, Rosja

4089 26' dokumentalny Rosja 2004

Dokument zatytułowany "Święty Serafim: Ziemski anioł - niebiańska osoba" przedstawia fragmenty życia świętego Serafima Sarowskiego, często przeplatane obrazami życia współczesnej wspólnoty kwiatów świętych w "Red keys'. Taka kompozycja umożliwia nam spojrzenie na świętego oczami osób współcześnie żyjących, ale również pozwala prześledzić całą historię pochodzenia i kształtowania się wspólnoty wokół Serafima i jego błogosławieństw.

In the documentary "Saint Serafim: Terrestrial angel - celestial person" the fragments of saint Serafim Sarovskiy's life are tightly interlaced with the pictures of the life of the contemporary community of the followers of saint In "Red keys". A similar composition makes it possible to see saint with the eyes ofthe contemporary believing person, and to also trace entire history of origin and formation of communities, based as with itself Serafim Sarovskiy, so from its blessings.

09.50 Kawa / Coffee

10.05 Apostoł Bożego Miłosierdzia

Apostole of God's Mercy

reż./dir. Marta Pawłowska, Tomasz Kuc

prod. TVP3 Białystok, Polska

4137 26' dokumentalny

Życie i dzieło Sługi Bożego księdza Michała Sopoćki, spowiednika Świętej Siostry Faustyny, teologa, wielkiego propagatora Kultu Miłosierdzia Bożego.

Life and work of God's servant, priest Michał Sopoćko, the confessor of St. Faustina, theologian, great propagator of God's Mercy Cult.

10.35 Portret damy - Karolina Lanckorońska

A portrait of a lady - Karolina Lackorońska

reż./dir. Paweł Woldan

prod. TVP SA Program 1, Warszawa, Polska

4038 50' dokumentalny Polska 2004

Film o wielkiej Polce - Karolinie Lanckorońskiej, której życie było świadectwem patriotyzmu, umiłowania Ojczyzny, odwagi i miłości do Boga.

A film about a great Pole- Karolina Lackorońska. Her life was a certificate of patriotism and respect for her Homeland, courage and love for God.

12.00 Msza Św. / Holy Mass - JE Biskup Tadeusz Pikus

13.00 Obiad / Lunch

14.00 Fr. Justin Figas Beyond the Airwaves

Ojciec Justyn Figas - Ponad falami eteru

reż./dir. Joseph Wood

prod. Yes! Pictures, Mundelein, Stany Zjednoczone

Father Justin Rosary Hour, Athol Springs, Stany Zjednoczone

4091 45' dokumentalny Stany Zjednoczone 2004

Justyn Figas, ofiara polio i górnik od 10 roku życia, cudownie uzdrowiony. Jako kaznodzieja - Justyn był niezmordowanym rzecznikiem biednych za pośrednictwem swego programu radiowego - "Godzina Różańcowa". Był mediatorem w sporach pracowniczych
i bronił sprawiedliwego wynagrodzenia. Jako osobisty ambasador prezydenta Roosevelt'a, wspierał organizację Czerwonego Krzyża w Rumunii pomagającą polskim uchodźcom
i weteranom wojennym.

Justin Figas, a polio victim and coalmine worker by age of ten, lived one such miracle. As a preacher educator, justin tirelessly advocated for the needs of the poor through his radio program, "The Rosary Hour". He also mediated labor disputes and defended the just wage. As personal ambassador of President Roosevelt, he assisted the Red Cross in Romania, which helps Polish refugees and war veterans.

15.00 Marthe Robin – La vie cachee

Marthe Robin

Marta Robin

reż./dir. Veronich Beaulieu-Mathivet

prod. Comite Francois de Radio Television, Paris, Francja

4075 26' program telewizyjny Francja 2004

Portret współczesnej mistyczki żyjącej w XX wieku, założycielki "Foyers de Charite".

Portrait of conteporay mystic woman who lived in XX Century and founded the "Foyers
de Charite".

15.30 A nadzieja zawieść nie może ...

The hope cannot disapoint ...

reż./dir. Leszek Tomala

prod. Towarzystwo Przyjaciół Kunegundy Siwiec, Stryszawa, Polska

4123 25' dokumentalny Polska 2004

Film o Kunegundzie Siwiec (1876-1955) przedstawia jej postać i orędzie, stanowi jednocześnie reportaż z VII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Przyjaciół Kunegundy Siwiec do jej grobu w Stryszawie. Przesłanie Kunegundy, płynące z "Miejsca Jezusowego Miłosierdzia
i Odpoczynku", zestawione jest w homilii o. Prowincjała Szczepan T. Praśkiewicza OCD
z orędziem św. Teresy od Dzieciątka Jezus o Miłosiernej Miłości i św. Faustyny Kowalskiej o Bożym Miłosierdziu.

Film presents person and of Kunegunda Siwiec (1876-1953). It is reportage from the 7th National Pilgrimage of the Friends of Kunegunda Siwiec to her grave in Strzyszew.
The homily of father Szczepan T. Praskiewicz shows her proclametion compared with proclamentions of Theresa of Jesus The Child and saint Faustine
Kowalska.

16.05 Kawa / Coffee

16.15 Gwałtownik wiary - rzecz o ks. Franciszku Blachnickim

The man of faith - the life of Fr Francis Blachnicki.

reż./dir. Adam Kraśnicki

prod. Księgarnia Św. Jacka, Katowice, Polska

TVP SA Oddział w Katowicach, Katowice, Polska

4138 45' dokumentalny Polska 2005

Filmowy portret osoby i dzieła - ks. Franciszka Blachnickiego, niezwykle interesującej
i charyzmatycznej postaci współczesnego polskiego Kościoła - założyciela m.in.. Ruchu "Światło i Życie".

A portrait of a priest Francis Blachnicki, extremely interesting and charismatic personality of today's Church- among other things, a founder of the "Light and Life" movement.

17.05 Prymas

Primate

reż./dir. Jerzy Klechta

prod. TVP SA Oddział w Poznaniu, Poznań, Polska

4012 18' dokumentalny Polska 2004

Film dokumentalny zrealizowano w 75 rocznicę urodzin Prymasa Józefa Glempa. Narrator, którym jest bohater tytułowy opowiada o najważniejszych wydarzeniach ze swojego życia; - o czasach młodości i domu rodzinnym, okresie stalinowskim, "jak to się łamały charaktery"
i tylko wiara strzegła; - o drodze kapłańskiej; - znaku, jaki otrzymał od Boga; - o Prymasie Tysiąclecia, który skierował bohatera filmu na studia do Rzymu; - o tym, jak Ojciec Święty w klinice, będąc "w szlafroczku", oznajmił mu swoją wolę, aby został Prymasem; - o stanie wojennym, jak bronił narodu przed rozlewem krwi; - o III Rzeczpospolitej,

w której szerzy się korupcja i nie ma polityków świętych; - o tym, co zostawia po sobie.

A document to celebrate the 75th birthday anniversary of Poland's Primate Joseph Glemp. The hero tells us the story about the most important events of the narrator's life: - about his youth and family home, about Stalin Era when "characters got broken and "only faith could save human lives"; - about his path to priesthood; - about a sign he received from God; - about the Millennium Primate who directed him to study in Rome; - about the Holy Father who announced in a bath-gown his will to have Glemp as the Polish Primate; - about the martial law period when he protected people from a bloodshed; - about the Third Poland's Republic where corruption spreads out and there is no 'saint' politicians; - about his legacy.

17.30 Nad Jeziorem Malawi

By Malawi Lake

Nad Jeziorem Malawi

reż./dir. Ks. Stanisław Rafałko

prod. Salezjański Ośrodek Misyjny, Warszawa, Polska

4031 17' amatorski Polska 2004

Dokument o pracy salezjanów w Malawi, w Afryce, jednym ze 129 krajów świata,
do których dotarli. Wśród najbiedniejszych w buszu pracuje ks. Paweł Skolasiński. Obsługuje 72 kościoły. Jego pasja to dzieci i młodzież. Zawsze uśmiechnięty, zwyczajny, niezmordowany. Każdy jego dzień podobny do pozostałych - wczesne wstanie i w drogę.
W kieszeni tabletki przeciw malarii i podniszczona Biblia. Życie, które owocuje.

A document on Salesians work in Malawi, Africa, one of 129 countries of the world reached by them. Priest Paweł Skolasiński works among the poorest in the bush. He serves 72 churches. His passion is to deal with children and youth. He is always smiling, ordinary, tireless. Every day of his life is similar to the others - early get up and off you go. In his pocket tablets against malaria and a worn Bible. The life which brings fruit .

18.15 Kolacja / Dinner

19.00 Czas na refleksje / Reflexion time

19.30 Anjeli

Angels

Aniołowie

reż./dir. Marek Polacek

prod. Lux Comunication, Bratislava, Słowacja

4016 26' dokumentalny Słowacja 2004

Historia śmierci i nadziei. Siostra Franciszka Oleksowa pracuje w hospicjum dla umierających na AIDS w Południowej Afryce. Do tej pory w misji Św. Jana zmarło ponad 700 osób dorosłych i kilka tuzinów dzieci. Gdyby nie starania sióstr, aby ulżyć w cierpieniu konającym, gdyby nie chwile zapomnienia o cierpieniu, na przykład podczas gry w karty, chorzy zapewne nie przeżyli by tak długo. "Dzieci umierają tak samo jak dorośli, w strasznym cierpieniu, nawet najsilniejsze środki przeciwbólowe nie są w stanie przynieść im ulgi." Dlatego też dzieci bardziej doświadczają umierania. Siostry opiekujące się chorymi dziećmi

opowiadają im pewną historię: "Pewnego razu, Pan Jezus, spoglądając z nieba na ziemię, czuł się bardzo smutny. Potrzebował nowych aniołów, by Go rozweselali, by Mu śpiewali. Gdy nagle Pan Jezus dostrzegł na miejsce na ziemi gdzie mieszkają dobre dzieci, a była to Misja Św. Jana w Afryce. Wtedy Pan Jezus pomyślał, iż tego miejsca na ziemi może przybyć do nieba dużo nowych dobrych aniołków ..." Aby ta historia mogła stać się dla dzieci bardziej wiarygodna, siostry ubierają umierające dzieci w białe suknie z symbolem AIDS - czerwoną wstążeczką na przodzie.

Story of death and hope. Sister Francesca Olexova works in the center for dying of AIDS in South Africa. More than 700 adults and several dozens of children have already died at the St. John's mission. If the sisters were not taking the life easy, if they were not playing cards from time to time just to forget, they would not surely be able to go on for that long. "Children are dying like adults, in terrible pains, nor the strongest painkillers relieve them," says sister Francesca. So that the children would understand better the dying, sisters tell them a story about angels: "Once upon a time, Jesus was very sad, looking down from the heaven. He needed a new angel to play with him, to sing to him. All of a sudden, he noticed the
St. John's mission in Africa where good children lived. He thought a good angel could come from down there_" In order to make this story more trustworthy to the children, the sisters dress up the dying child in a white robe and attach a symbol of AIDS on the front - a red ribbon.

20.00 Uganda - trpící perla Afriky

Uganda - afflicted pearl of Africa

Uganda - cierpiąca perła Afryki

reż./dir. O.Leoš Ryška SDB

prod. CBK - Papiezska misijni dila, Spinderuv Mlyn 33, Czechy

4046 28' dokumentalny Czechy 2004

Od 1987 roku w Ugandzie trwa wojna domowa, oddziały rebeliantów uzbrojone są
w nowoczesną broń. Około 90% tej armii stanowią dzieci porwane ze swoich domów. Dzieci te biorąc czynny udział w walkach przyczyniły się do śmierci więcej niż 100.000 osób. Z powodu walk około 1 000.000 osób opuściło swoje domy. Pontifical Mission Societies odgrywa znaczącą rolę w procesie pomocy. Piękno natury jest tłem dla przemocy, brutalności ale również niezwyciężonej nadziei i wiary.

Since 1987 Uganda has been bothered by rebels, who are armed with modern weapons.
90 percent of
the rebels are kidnapped childern. They killed more than 100.000 persons. About 1 000.000 persons have left their homes because of fights. Pontificial Mission Societies play very important role in the process of help. These are the proxy for understanding the polarities of exotic African environment. The beauty of local nature frames both violence, cruelty and invincible hope and faith.

25 20.35 Sambatra -Rytuał ludu Antambahoaka

Sambatra - A Rite of Antambahoaka people

reż./dir. O. Henryk Marciniak OMI

prod. OMIFILM, Fianarantsoa, Madagaskar

4009 32' dokumentalny Madagaskar 2003

Film ten oparty jest na książce byłego biskupa Mananjary - Xavier Tabao Manjarimanana. Opowiada o zwyczaju malgaskim "Sambatra", który jest do dziś zachowany i strzeżony wśród ludu Antambahoaka, zamieszkującego południowo-wschodnie wybrzeże Madagaskaru. Uroczystości te odbywają się co siedem lat i są wspomnieniem wielkiej wędrówki księcia Raminia z Mekki aż do wschodnich wybrzeży Madagaskaru. Święto to oparte jest głęboko na wzorcach wziętych z Biblii (Wyjście Mojżesza do ziemi obiecanej, Arka Noego, Szabat). Uwieńczeniem uroczystości jest obrzezanie. Lud jest szczęśliwy "Sambatra" tak jak ongiś ich przodkowie, szczęśliwi, że znaleźli ziemię obiecaną: MANANJARY - szczęśliwe przeznaczenie.

A film based on a book by the former bishop of Mananjara - Xavier Tabao Manjarimanana. It describes the Malgasian rite called "Sambatra" that is still preserved and protected by Antambahoaka people who live on the East-Southern Madagascar shore. Celebrations take place every seven years and they recollect of the prince Raminia's great journey from Mecca to the Eastern shore of Madagascar. Holiday is deeply based on Bible patterns (Moses' Exodus to the Promised Land, Noah's ark, sabbath). The top of the celebration is a circumcision. People are happy, with 'sambatra' celebration so as their predecessors. They are happy that they found the promised land MANANJARA - happy destiny.

21.10 La Mia Assisi

Home of St. Francis

Dom Świętego Franciszka

reż./dir. Paolo Damosso

prod. c/o NOVA-T, Torino, Włochy

4128 50' dokumentalny Włochy 2003

Święty Franciszek oprowadza nas po swoim mieści. Któż mógłby to uczynić lepiej niż on? Oglądamy Asyż, liczne osobliwości miasta czyniące je miejscem wyjątkowym, poznajemy jego duchowy i mistyczny wymiar, kulturę i sztukę. Miasto charakteryzuje ciekawy folklor, liczne święta/ uroczystości, znane są kręte uliczki Asyżu, urocze placyki/ skwery, na filmie możemy zobaczyć wiele mało znanych zakątków tego miasta. Głos Św. Franciszka podkłada Flavio Bucci.

Saint Francis guides the viewer around his city. Who could do it better than him ? Assisi and all its many characteristics that make it so unique: its spiritual and mystic dimension, its art and culture. There are lots of other interesting details; its folklore, festivities, its winding streets, squares, and lesser known locations. Flavio Bucci is the voice of Saint Francis.

Czwartek 26 maja 2005 / Thursday, May, 26th

07.40 Jutrznia / Matins

08.00 Śniadanie / Breakfast

09.00 Love is a choice: The Life of Gianna Baretta Molla

Miłość to wybór: Życie Gianny Beretty Molli

reż./dir. Deiren Masterson

prod. Salt+Light Television, Toronto, Kanada

4042 53' dokumentalny Kanada 2004

Święta Gianna Beretta Molla, żona, matka, lekarka, urodziła się w Magenta (Mediolan), we Włoszech w 1922 roku. Wykształcona, niezależna i głęboko wierząca kobieta, pełna oddania w służbie społeczeństwu. Kochana jako lekarka, i jako działacz społeczny, wyszła za mąż w wieku 32 lat, miała czworo dzieci. Podczas kolejnych ciąż guz znajdujący się w jej macicy rósł coraz bardziej. Giana nie wyrażała zgody na operację w trosce o bezpieczeństwo nienarodzonego dziecka. Giana zmarła w tydzień po urodzeniu zdrowej córeczki. Giana Beretta Mola została kanonizowana przez Papieża Jana Pawła II 16 maja 2004 roku,
w uroczystości wzięli udział mąż i dzieci Giany.

St. Gianna Baretta Molla, wife, mother, doctor, was born in Magenta(Milan), Italy in 1922. An educated, independent and deeply spiritual woman, she was also committed to serving her community. Loved as a physician, and a communiy leader, she married at 32, had 4 children. During her fourth pregnancy a tumour was discovered growing in her uterus. Surgery was performed under Gianna's insistence that her baby be saved. Gianna died
a week after giving birth to healthy baby girl. She was canonized by Pope John Paul II on May 16,2004 with her husband and chidren attendance.

10.05 Kawa / Coffee

10.05 Kawa / Coffee

11.00 Msza Św. / Holy Mass

Procesja Bożego Ciała

14.00 Obiad / Lunch

15.00 My, Wy , Oni - Św. Joanna Beretta Molla

We, You, They - St. Gianna Beretta Molla

reż./dir. Urszula Sujka, Elżbieta Ruman

prod. TVP S.A. Agencja Produkcji Audycji, Warszawa, Polska

4102 24' program telewizyjny Polska 2004
Historia życia św. Joanny Beretty Molla, jej małżeństwa i wyboru dokonanego podczas choroby. Spotkanie z jej córką.

Life story of Saint Joanna Beretta Molla, her marriage and the choice she made during her illness. A meeting with her daughter.

15.30 My, Wy , Oni - Cud Narodzin

We, You, They- The Miracle of Birth

reż./dir. Urszula Sujka, Elżbieta Ruman

prod. TVP S.A. Agencja Produkcji Audycji, Warszawa, Polska

4103 20' program telewizyjny Polska 2004

Jan Nowak Jeziorański opowiada o swojej matce, której przez chorobę kazano "spędzić płód". Podobna historia powtórzyła się u rodziny Makowskich. Renata Makowska była namawiana do aborcji, na którą niee zgodziła się z powodu wiary.

Jan Nowak Jeziorański tells a story about his mother who, because of her illness, was told to kill the foetus. The same thing happened in the Makowski family. Renata Makowska was urged to abortion, but she refused because of her believes.

15.55 Kawa / Coffee

16.10 Dzieci Lednicy

Children of Lednica

reż./dir. Katarzyna Kotula

prod. Studio Produkcji Filmowej Biały Kruk, Kraków, Polska

4073 52' dokumentalny Polska 2004

Filmowy zapis VIII Spotkania Młodych w Lednicy, podczas którego codzienność zamieniona została na wspólny modlitewny taniec i śpiew 180-tysięcznej rzeszy młodzieży w symboliczny sposób powtarzającej akt wyznania wiary księcia Mieszka I, który wybrał przed tysiącem lat Chrystusa i przyjął Chrzest właśnie nad jeziorem w Lednicy.

A film record of VII Meeting of Youths in Lednica, during which everyday life was changed into praying dance and sing of 180 youths was changed into symbolic way
of confession of belief of Mieszko I, who chose the Christ long time ago and he was christeninged in Lednica over a lake.

17.10 Święty Krzyż

Holy Cross

reż./dir. Zdzisław Cozac

prod. Media Promocja, Komorów, Polska

4058 25' dokumentalny Polska 2005

Film popularyzuje najstarsze polskie sanktuarium, które w 2006 roku będzie obchodzić swoje 1000-lecie. Najważniejsze fakty z historii klasztoru O. Benedyktynów, gdzie przechowywane są relikwie Drzewa Krzyża Świętego. Współczesne duszpasterstwo O. Misjonarzy Oblatów. Św. Krzyż jako sacrum i cenny zabytek architektury w środowisku przyrodniczym najstarszych gór europejskich i miejsce kontynuacji wielowiekowego ruchu pątniczego.

The film popularizes the oldest polish sanctuary, which will have 1000 anniversary in 2006. The most important facts of the f. Benedykt monastery's history , in which there are relics of Holy Cross Tree keeping. Modern priesthood of f. Missionaries Oblats. The Holy Cross as sacrum and precious architecture relict among the oldest european mountains and the place of pilgrimages since many centuries.

17.40 Różaniec fatimski w Czernej

Fatima Rosary in Czerna

reż./dir. Leszek Tomala

prod. Prowincja Krakowska OO. Karmelitów Bosych, Kraków, Polska

4025 11' dokumentalny Polska 2004

Impresje filmowe wywołane różańcem fatimskim odprawianym corocznie w Czernej - głównym sanktuarium karmelitańskim - w wigilię uroczystości Matki Bożej Szkaplerznej.

Film impression based on Fatima Rosary prayer took place every year in vigilia of Scapler Mother of God Holiday in Czerna, the main Carmel Sanctuary in Poland

18.15 Kolacja / Dinner

19.00 Czas na refleksje / Reflexion time

20.00 Niepokalanów Lasek - Spotkanie przy ognisku

Piątek 27 maja 2005 / Friday, May, 27th

07.40 Jutrznia / Matins

08.00 Śniadanie / Breakfast

09.00 – 11.30 Przesłuchania programów radiowych

09.00 Szansa na życie - Hospicja

A chance for life- Hospices

reż./dir. Monika Jargot-Kędzierska

prod. Wytwórnia Filmowa "Dydakta", Warszawa, Polska

4135 14' program edukacyjny Polska 2004

W hospicjach przebywają osoby, dla których możliwości leczenia przyczynowego już się skończyły. Są na ogół po leczeniu operacyjnym, chemioterapii, radioterapii. Boją się bólu, śmierci, odrzucenia przez bliskich. Z tymi problemami doskonale sobie radzą hospicja od strony farmakologicznej i psychologicznej. Hospicja mają duże osiągnięcia w poprawianiu jakości życia pacjentów. Oprócz personelu medycznego pracuje tu wielu wolontariuszy.

In hospices there are people, for who a medical treatment is finished. Most of them went through several operations, chemotherapy, radiotherapy. They are afraid of pain, death, rejection. Hospices try to cope with these problems pharmacologically as well as psychologically. Hospices have huge achievements in improving the quality of patients living. Except a medical personnel, a lot of volunteers works there.

09.20 Śmierć na życzenie

Death by request

reż./dir. Maciej Bodasiński, Grzegorz Górny

prod. Akwinata, Warszawa, Polska

Telewizja POLSAT S.A., Warszawa, Polska

4086 29' dokumentalny Polska 2004

Film przedstawia zjawisko eutanazji w Holandii. Z jednej strony jako zgodny z prawem zabieg, przeprowadzany na prośbę pacjenta. Dlaczego takie prośby padają? Okazuje się, że z powodu braku opieki, niedostatecznej ilości środków przeciwbólowych, nacisków rodzin. Z drugiej strony zgoda na eutanazję doprowadziła do ogromnej ilości "nadużyć". Znacznie częściej lekarze sami podejmują decyzję o zabiciu pacjenta. Pragną pozbyć się problemu.

The film discuss the phenomenon of euthanasia in Holland. On one hand, the procedure is legal carried upon a patient request. Why do such requests appear? It turns out that the reason for such a request is lack of care, insufficient quantities of painkillers, family pressure. On the other hand, consent for euthanasia has led to remarkable numbers of malpractice. Very often doctors decide to kill the patient to get rid of a problem.

09.55 Kawa / Coffee

10.10 Każdy dzień w "Miłosierdziu Bożym"

Each day in God's Mercy

reż./dir. Magdalena Bromboszcz, Jacek Puto

prod. Magdalena Bromboszcz, Mikołów, Polska

4117 34' amatorski Polska 2004

Działalność Ośrodka dla Niepełnosprawnych "Miłosierdzie Boże" w Mikołowie - Borowej Wsi. Ośrodek działa w ramach Caritas Archidiecezji Katowickiej. Dzięki niemu wielu ludzi niepełnosprawnych odnalazło radość i sens życia, usamodzielniło się, założyło rodziny.

Activity of the centre for handicapped "God's mercy" in Mikołów - Borowa Wieś. A centre works for Caritas Katowice Archdiocese. Thanks to their work many handicapped people have found joy and sense in their lives, they became more self-reliant and some of them even decided to set up home.

10.50 Szansa na życie - Dogoterapia

A chance for life- "Dogotheraphy"

reż./dir. Petro Aleksowski

prod. Wytwórnia Filmowa "Dydakta", Warszawa, Polska

4136 14' program edukacyjny Polska 2004

Ewie Sztanderze, młodej kobiecie na wózku inwalidzkim, pomaga w życiu codziennym pies-asystent. Pies-asystent wykonuje różne czynności, a także jest przyjacielem Ewy. Maria Czerwińska założycielka Fundacji CZE-NE-KA wytresowała swoje psy do rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych. W programie pokazane są zajęcia rehabilitacyjne dzieci metodą dogoterapii w Zespole Szkół Specjalnych nr 85 w Warszawie.

Ewa Sztandera is a young woman who has been confined to a wheelchair. Her helper is her assistant dog. He does many things, and what's more he is Ewa's best friend. Maria Czerwińska, the founder of CZE-NE-KA Foundation, has trained their dogs to rehabilitate handicapped children. In the episode are shown photos of children rehabilitation using the method of dogotherapy in Warsaw School for Handicapped nr 85.

11.10 Anjeli, ktori zvestovali dobru spravu

Angels, who brought the good news

Aniołowie, którzy zwiastowali dobrą nowinę

reż./dir. Peter Kubela

prod. TV Markiza, Bratislava, Słowacja

4005 12' dokumentalny Słowacja 2003

Aniołowie w sztuce Słowackiej.

A documentary about angels in Slovak art.

11.25 Ikona a její tvůrci

Icon and its makers

Ikona i jej twórcy

reż./dir. Petr Chovanec

prod. Bosco Media Centrum, Brno, Czechy

4118 15' dokumentalny Czechy 2002

Ikony jako przedstawienia świata nadprzyrodzonego, potrzebują jednak widocznych symboli tej duchowej rzeczywistości. Na Uniwersytecie w starym Bułgarskim mieście Veliko Tyrnovo istnieje możliwość studiowania Ikonografii. Młodzi ludzie studiują tu, aby podtrzymać tradycję. Sztuka tworzenia i malowania ikon powstała wiele wieków temu
w bułgarskich starych monastyrach. Odwiedziliśmy kilka z nich, między innymi monastyr Baczkovo i Sokolski. Spotkaliśmy się z pracującymi tam obecnie artystami, wśród nich Cvetomirę Cvetkovovą. Wprowadzili nas oni w arkana swojej pracy.

The icons, as pictures of the invisible world, need very visible symbols for presenting of the spiritual reality. There is possible to study the Iconography on the University in the ancient Bulgarian city of Veliko Tyrnovo. The young students are studying there in order to keep this tradition alive. There are very deep roots of the iconography in the old monasteries in Bulgaria. We visited some of them, as Batschkovo or Sokolski, and met the artists there as Cvetomira Cvetkovova. They introduced us into their marvelous craft.

12.00 Msza Św. / Holy Mass - JE Biskup Adam Lepa

13.00 Obiad / Lunch

14.00 – 18.00 Przesłuchania programów radiowych

14.00 Prostor Ticha

Space of Silence

Przestrzeń ciszy

reż./dir. Marie Sandova

prod. Imago s.r.o., Praha 2, Czechy

Ceska televize Praha, Praha, Czechy

4049 33' dokumentalny Czechy 2004

Film o założeniu nowego klasztoru trapistów w Zachodnich Czechach. Po 1989 roku wielu młodych ludzi z Czech i Moraw postanowiło wejść na drogę duchową w klasztorze Sept Fons we Francji. W 1998 roku opat Dom Patrik postanowił założyć nowy klasztor
w Czechach. Ruiny barokowego pałacu Novi Dvor odnowili i przebudowali trapiści według projektu brytyjskiego architekta Jona Pawsona, przy współpracy czeskiego architekta Jana Soukupa. Film pokazuje też codzienne życie mnichów, które jest podporządkowane modlitwie.

Film shows establishing of a new Monastery of Trapist Fathers in the western part
of Czech. Since 1998 many young people from Czech and Morawy decided to go the spisirual way in the Monastery of Sept Fons in France. Dom Patrick, the opate decided to build Mnew monastery in Czech. The Trapists restaurated the ruins of baroc palace Novi Dvor based on the oproject of english architect Jon Pawson in colaboration of czwechish architect Jan Soukups. Films shows the everyday life of monks based on the prayer.

14.40 Kasih Sang Ibu di Perbukitan Menoreh

Love of the Mother in Menoreh hills

Miłość do Matki z gór Menoreh

reż./dir. Isti Purwi Tyas Utami

prod. Studio Audio Visual Puskat, Yogyakarta, Indonezja

4015 33' dokumentalny Indonezja 2004

"Nigdy nie szukaliśmy cudów w Sendansono, ale nasze prośby i modlitwy zostały wysłuchane przez Maryję Matkę". Taki był testament o. Prethaler'a SJ w jego oficjalnym ogłoszeniu Sendansono jako miejsca pielgrzymek 8 grudnia 1929 roku. Prawda tego przesłania jest ciągle żywa w każdym sercu wiernym Maryi Matce, mieszkającym w okolicy wzgórz Menoreh (Yogyakarta, Indonezja). Ludzie ci nigdy nie liczyli na cuda czy objawienia, ponieważ wierzyli, że Maryja chce być w górach Menoreh towarzysząc swoim dzieciom, które za Nią tęsknią. Wiara ta była również udziałem Barnabas'a Sarikrama, który doznał uzdrowienia stopy po długotrwałej chorobie. Silna wiara w miłość Boga i pomoc Maryi doprowadziła go do podwójnego uzdrowienia - fizycznego i duchowego. To duchowe doświadczenie Barnabas'a sprawiło, że w grudniu 1904 w Sendangsono ochrzczonych zostało przez ojca Van Lith'a SJ 171 osób. W ciągu wieku miejscowość ta stała się oazą wiary dla pielgrzymów szukających Wody Żywej - Chrystusa - poprzez Jego Matkę Maryję, matkę wszystkich ludzi.

"Never seek miracles in Sendansono, but if we have wishes, Mother May will listen them". This was twstament of Fr. Prethaler SJ in his speech at the official declaration
of Sendansono as a pilgrimage December8, 1929. This message is still observed in every heart around Menoreh hills (In Yogyakarta Province, Indonesia) in having faith to Mother Mary. They never hope to have miracle or vision because they believe Mother Mary is willing to present in Menoreh hills accpanying her children who longing to meet the Mother. This faiht was alsothe faith of Barnabas Sarikrama who sought for
healing of his long suffered sick foot. With strong faith in Gog's love and helpof the Mother, Barnabas Sarikrama received 2 healing all at once, physical, and spiritual healing. Barnabas' spiritual experience of God and Mother Mary love enlightened him to lead 171 people to their first baptism by Fr. Van Lith SJ in Sendangsono on December 1904. During 100 years, Sendangsono has become the oasis of faith for pilgrims who are longing to meet the eternal water of life that is the Christ himself through Mother Mary, the Mother of all people.

15.20 Czerwony Kościół

A Red Church

reż./dir. Krzysztof Kubiak

prod. TVP SA Oddział w Poznaniu, Poznań, Polska

TVP S.A. Telewizja Polonia, Warszawa, Polska

4034 30' dokumentalny Polska 2004

Historia i współczesność kościoła świętych Szymona i Heleny w Mińsku Białoruskim zbudowanego przez Edwarda Wojniłłowicza na przełomie XIX i XX wieku.

The history and modernity of Szymon and Helena Church in Minsk Białoruski which was built by Edward Wojniłłowicz at the turn of the XIX and XX century.

15.55 Kawa / Coffee

16.10 Cysterskim szlakiem

Following Cisters' Track

reż./dir. Leszek Wisniewski

prod. TVP SA Oddział w Lublinie, Lublin, Polska

4002 36' dokumentalny Polska 2003

Opowieść o Zakonie Cystersów linii horimondzkiej w Polsce. Prezentacja historii, dziejów i dokonań cystersów polskich na Dolnym Śląsku i w Małopolsce.

A story about Cistersian Order of Horimon line in Poland. The presentation of Polish Cistersian history and achievements in Silesia and Małopolska (Cracow region).

16.50 Nuestra Seńora del Pueblito, un milagro de fé

Our Lady of El Pueblito, a miracle of faith

Nasza Pani z Pueblito, cud wiary

reż./dir. Fernando Perez Valdez Godina

prod. Fernando Perez Valdez Godina, Mexico, Meksyk

4035 20' amatorski Meksyk 2004

Cud wiary to audiowizualna opowieść o pięknym wizerunku Naszej Pani z El Pueblito, Queretaro, /Meksyk/ spośród pre-kolumbijskich piramid do Jej Sanktuarium do naszych czasów.

A miracle of faith is an audiovisual narration of the history of the beautiful image of Our Lady of El Pueblito in Querétaro, México from the pyramids in the pre-columbian age to her Sanctuary in our days.

17.15 St. Augustine Seminary and Grotto

St. Augustine Seminary and Grotto

Seminarium Św. Augustyna

reż./dir. Will O'Loughlen

prod. Will O'Loughlen, Memphis, TN, Stany Zjednoczone

4022 4' dokumentalny Stany Zjednoczone 2005

Film przedstawia historię powstania pierwszego na terytorium USA seminarium duchownego dla afro-amerykanów.

Historical documentary short film about the first seminary for African American men in the United States.of A merica.

17.25 Miejsce wybrane

Chosen place

reż./dir. Maciej Starczewski

prod. TVN 24, Warszawa, Polska

4120 24' dokumentalny Polska 2004

Do klasztoru Kamedułów na Srebrnej Górze pod Krakowem trafia gość. Przychodzi i na jakiś czas mieszka tu razem z mnichami. Wsłuchuje się w opowieść o życiu w tym miejscu. O jego sensie, o potrzebach i troskach ojców i braci, wreszcie o życiu, przeznaczeniu, modlitwie. Przeżywa z eremitami kolejne dni, których powtarzający się cykl wpisany jest w tarczę zegara. Historia niezwykłego miejsca i jego aury opowiedziana słowami jego mieszkańców - eremitów, w tym przeora klasztoru o. Maksymiliana Kozłowskiego.

To the Camaldoli monastery on a Silver Mountain near Cracow comes a visitor. He lives for some time with monks. He listens the history about living in such a place. About the sense of such life, needs and problems which fathers and friars have to face up. They talk about life, destiny and prayer. The visitor lives with anchorites, and within these days he sees that they live in a repeated cycle. The history of unusual place and its aura described by its occupants- anchorites and their prior, father Maksymilian Kozłowski.

18.15 Kolacja / Dinner

19.00 Czas na refleksje / Reflexion time

19.10 Teczki

Files

reż./dir. Grzegorz Linkowski

prod. Link Art. Film, Lublin, Polska

TVP SA Program 2, Warszawa, Polska

4044 27' dokumentalny Polska 2004

Film opowiada o działaczu podziemnej Solidarności, który po otrzymaniu statusu pokrzywdzonego, zdecydował się zapoznać w Instytucie Pamięci Narodowej z zawartością "teczek", czyli materiałami jakie gromadziła SB na jego temat. Przeglądając "teczki" stara się weryfikować ich zawartość z rzeczywistością w której uczestniczył. Natrafia na tajnych współpracowników SB, którzy zbierali informacje operacyjne o nim. IPN na jego wniosek odtajnią dane jednego z nich, wówczas okazuje się, że jest to jego najbliższy kolega współpracownik z okresu konspiracji. Co zrobi bohater filmu z tak trudną dla niego wiedzą?

The film tells about activist of underground 'Solidarity', who after receiving the status
of the aggrieved person, decided to get familiar in the Institute of National Remembrance (IPN) with its own "files" collected by secret services. While browsing files he tries to verify their content. He finds the list of
secret SB collaborators who collected operational information about him. Upon his motion IPN reveals the name of one of the collaborators, and it turns out that it was his best friend and co-worker. What hero of the film will do with this difficult knowledge?

19.45 Tsunami solidarity Thailand

Tsunami solidarity Thailand

Tsunami solidaryzuje Tajlandię

reż./dir. Siriwan Santisakultarm

prod.

4124 45' dokumentalny Tajlandia 2005

Historia o ofiarach tsunami w Tajlandii i o roli jaką odegrał kościół Tajski w naprawianiu szkód spowodowanych kataklizmem.

A story of the Tsunami victims in Thailand and the role of the Thai church in recovering effort.

20.35 Droga, prawda i życie

The Way, the Truth and the Life

reż./dir. Lech Kujawski

prod. M.K. Production - Marcin Kunikcki, Gdynia, Polska

4067 20' reportaż radiowy Polska 2004

Rozmowa o manipulacji w mediach młodzieży Katolickiego Klasycznego Gimnazjum
i Liceum w Gdyni z redaktorką Tygodnika Młodzieży Katolickiej "Droga". Celem dydaktycznym programu jest uwrażliwienie młodego czytelnika na zjawisko manipulacji w mediach i przygotowanie do dokonywania samodzielnych wyborów oraz krytycznego czytelnictwa prasy.

A talk about manipulation through mass-media - a discussion held by young people of the Catholic Classic Gymnasium and the High School in Gdynia with a journalist from the Catholic Youth Weekly Paper about manipulation in media. Didactic goal of this program is to make young readers more sensitive to the phenomenon of manipulation through mass-media and to prepare them to decisions that are to be made independently by them and to read between the lines.

21.00 Nasza Antena - SPIRYTYZM

Our Antenna – Spiritism

reż./dir. Iwona Strzałka, Rafał Jan Porzeziński, Rafał Tichy

prod. TV PULS, Warszawa, Polska

4105 29' program telewizyjny

Spirytyzm, uzasadniona ciekawość czy zabawa granatami. Czy można skontaktować się
z duchami naszych zmarłych. Czy takie próby są bezpieczne? Ku czemu prowadzą? Któż
z nas nie słyszał o wirujących stolikach, szokujących głosach z zaświatów, o mediach, które w transie zapisywały sterty kartek bądź malowały obrazy? Iluż to młodych ludzi bawi się
w wywoływanie duchów? Kontakty z umarłymi to może być oszustwo, albo projekcja naszej psychiki

Spitritism - typical curiosity or funny shell? Can we contact the souls of our deceased?
Are this experiences safe? Where it is leading us? How many young people trying to contact the ghosts. Contacts with the deceased could be a swindle or projection of our psyche.

 

 

Sobota 28 maja 2005 / Saturday, May, 28th

07.40 Jutrznia / Matins

08.00 Śniadanie / Breakfast

09.00 – 11.30 Przesłuchania programów radiowych

09.00 Magazyn "Raj" - Full Power Spirit

Paradise Magazine- Full Power Spirit

reż./dir. Anna Płażewska

prod. Focus Producers Co Ltd, Warszawa, Polska

4115 21' program telewizyjny Polska 2003

Reportaż o grupie "Full Power Spirit" grającej chrześcijański hiphop. Podczas koncertów przedstawiają pantomimy obrazujące treści piosenek. Tancerze wykonują break-dance
a całość uzupełnia scenografia graffiti. Opowiadają nie tylko o swoich doświadczeniach życia z Bogiem na co dzień, ale i o tym jak Pana Boga poznali chodząc po różnych życiowych drogach.

A reportage on the group "Full Power Spirit" who play a Christian hiphop. During the concerts they show pantomimes which paraphrase the meaning of the songs. Break dancers dance, all is completed with the graffiti scenery. They talk about not only about their everyday experiences with God, but also about how they have got known him, walking the various.

09.25 Peace Grows

Peace Grows

Rośnie pokój

reż./dir. Jon Paul A. Puno

prod. Jon Paul A. Puno, Stany Zjednoczone

4013 27' dokumentalny USA 2004

Pomimo otaczającej nas przemocy na ulicach miast i licznych wojen na różnych kontynentach, na całym naszym globie możemy obserwować rozwijające się zjawisko kultury pokoju, które staje się globalnym fenomenem. Dzięki okresom pokoju, coraz więcej "dzieci Ziemi" zasiewa pokój na naszej planecie.

As wars rage on street corners and continents, cultures of peace are becoming a quiet global phenomenon. Through lives of nonviolence, increasing numbers of earth's children are re-seeding our planet with peace in the way humble wildflowers re-seed themselves- drawing life, form and color from the soil of their native habitats and ancestries, their cultures.

10.00 Kawa / Coffee

10.15 The Cashbook

The Cashbook

Książka pełna pieniędzy

reż./dir. Praveen Fenn, Nigel Vincent, Marina Patrao

prod. Whitelight Aproxm 8, India

4029 35' fabularny Indie 2004

W chwili roztargnienia dwoje młodzyh ludzi - Carrie i Jase kupują od ulicznego księgarza czarodziejską książkę zamiast bestselleru, który zamierzali kupić. Po powrocie z zakupów odkryli pomyłkę oraz znaleźli w książce banknoty. Decydując, że zwrócą ją nastepnego dnia Jase wziął książke do domu i odkrył, że niezaleznie od tego ile razy wyjmuje z niej pieniądze, pozostaje w niej między stronami taka sama ilość. pieniędzy. Chciwość Jase doprowadza do kłótni z Carrie i gdy zgromadzi wokół siebie przypadkowych przyjaciół" - zaczyna odkrywać prostą prawdę o życiu....

In a moment of distraction, two young people, Carrie and Jase, accept a magical book from a roadside bookseller, instead of the bestseller they had intended to buy. Returning from their shopping they discover the mistake and also find a few banknotes inside the book. Resolving to return it the next day, Jase takes it home, and there makes the startling discovery that, no matter how many times you remove the money from the book, there is always that many more notes between the pages... Even as Jase's greed for money leads to querrel with Carrie and , as Jase gathers a bunch of hangers-on "friends" a simple truth is waiting to be discover...

10.55 Wszyscy razem

All together

reż./dir. Janusz Tomczak

prod. Janusz Tomczak, Zakopane, Polska

4028 12' amatorski Polska 2004
Symbol Żłóbka Betlejemskiego jest oznaką chrześcijaństwa, dlatego młodzież
i nauczyciele Zespołu Szkół Plastycznych im. A. Kenara z Zakopanego wykonują już od dziesięciu lat szopki bożonarodzeniowe z drewnianych kloców, o różnych przesłaniach, dla różnych narodów świata, spełniając misję pojednania wszystkich ludzi. A wspólne i jednoczesne kolędowanie przy ich żłóbku duchowo jednoczy narody, tworząc pomost między nimi, łącząc ich w miłości i wierności do Boga.

Symbol of trough of Betlejem is a Christian's sign that's why the youth and teachers
of School of Art named Kenar in Zakopane, since ten years they have made Christmas wooden sheds for people from various countries.They undertake a mission of reconciling all people.Singing carols together next to the trough unites people spiritually and it makes a bridge between them, uniting them in love and in faith to God.

11.10 Franciszkanie w Śremie

The Franciscans in Srem

Franciszkanie w Śremie

reż./dir. Małgorzata Jurgowiak

prod. Program Katolicki "PIELGRZYM", Śrem, Polska

4051 30' amatorski Polska 2004

Historia kościoła pofranciszkańskiego w Śremie.

The history of the postfranciscan church in Srem.

12.00 Msza Św. / Holy Mass

Obiad / Lunch

14.00 Elso Aldozas

First Communion

Pierwsza Komunia

reż./dir. Zoltan Vepy

prod. Zoltan Vepy


4132 8' amatorski Węgry 2004

Kto może decydować o zyciu lub smieci poczetego dziecka? Świat dorosłych widziany oczyma chłopca przygotowującego się do Pierwszej Komunii Swiętej.

Who can decide about life or death of a new born child? The world of adults in the eyes of young boy who is preparing to his First Kommunion

14.15 Zmartwychwstanie

Resurection

reż./dir. Ks. Marian Szablewski CR

prod. Zespół Teatralny Ottoway, Adelaide, Australia

4053 120' widowisko Australia 2005

Film ukazuje Zmartwychwstanie Chrystusa na podstawie Pisma Świętego i dzieła Marii Valtorty "Poemat Boga-Czlowieka". Dramatyczny los apostołów i niewiast zgromadzonych w wieczerniku po ukazaniu się Chrystusa Zmartwychwstałego przeradza się w nieoczekiwaną radość. Ustępuje smutek i zwątpienie, a rodzi się nadprzyrodzona energia, zmieniająca radykalnie życie bezsilnych dotąd apostołów. Misterium "Zmartwychwstanie" przypomina nam, że Jezus jest żywy wśród nas, zna nasze problemy i chodzi z nami, przyjmując nas takich, jakimi jesteśmy. Realistyczna scenografia, barwne kostiumy okresu i precyzyjnie dobrana muzyka i pieśni oddają w pełni nastrój dramatu prowadząc widza do głębi przeżycia
historycznego Misterium Zbawienia.

Film basing on the Bible and on the Poem of God - Man" written by Maria Valtorty - shows Resurected Jesus. Dramatical fate of apostols and women gathered after the death
of Chroist - started to be full of joy after the apearance of Resurected Christ.?.../.Realistic scenography, colourful oldfasion clothes and precisly choosen music and sons showing fully the mood of drama leading the viewers to the deep experiencing of the Mistery of Salvation.

16.05 Kawa / Coffee

16.20 The Call to Fatima

Fatimskie przesłanie

reż./dir. Thomas McCormack

prod. Euro Finance Group, Dublin 6, Irlandia

4008 96' dokumentalny Irlandia 2004

Film opowiada historię objawień fatimskich, przypomina słowa, które Matka Boża przekazała trójce dzieci: Hiacyncie, Franciszkowi i Łucji. Fatimskie przesłania są bardziej aktualne obecnie w trzecim tysiącleciu niż w jakimkolwiek innym czasie. W filmie wykorzystano osobiste wspomnienia siostry Łucji jak również treści z jej ostatniej książki 'Przesłanie".. Film jako całość wraz z jego sposobem narracji oraz głębokimi treściami wypływającymi z przedstawionych w filmie wywiadów stanowią ważne przesłanie dla obecnych i przyszłych pokoleń.

This film tells the story of Fatima, what Our Lady sais and showed the tkree young children: Francisco, Jacinta and Lucia."The Call to Fatima" is more relevant for the third millennium, than in any other period of the last century. Abstracts are taken from Sister Lucia's own personal memories and from her recent book: "Calls". The film footage, interviews and narration bring home the true message for this and future generations.

18.15 Kolacja / Dinner

19.00 Czas na refleksje / Reflexion time

19.30 – 21.00 Projekcje multimedialne / Multimedia

Krótkie prezentacje nadesłanych programów - 15'
"Miriam" Diaporama (Matka Boska w poezji) - Marian Rynkiewicz - 60'

Niedziela 29 maja 2005 / Saturday, May, 30th

07.40 Jutrznia / Matins

08.00 Śniadanie / Breakfast

09.00 – 11.00 Projekcje Multimedialne / Multimedia

Programy z Francji - "Mont Saint Michel", "Taize" i inne -15 min'
"Happy New Year" - Teresa Zarembska (Austria) - 15'
"Miriam" Diaporama (Matka Boska w poezji) - Marian Rynkiewicz - 60'

    1. Obiad / Lunch

 

 

Uroczystość zakończenia Festiwalu / Festiwal Closing Ceremony

 

 

Bazylika / Basilic

13.00 Msza Św. / Holy Mass

Sala św. Bonawentury / St. Bonaventura' s Hall

14.30 Ogłoszenie wyników Festiwalu i rozdanie nagród

Official closing of the Festival, handing out prizes

16.30 Agapa / Agape

17.30 - 20.00 Projekcje nagrodzonych filmów / Awarded films screening

 

 

 

Imprezy towarzyszące

Niedziela / Sunday 29 maja 2005 r.
Warszawa-Praga ; Katedra Praska, ul. Floriańska

“II Polonijny Przegląd Multimedialny 2005”
Patronat - Abp Leszek Sławoj Głódź, przewodniczący Rady
Episkopatu ds. Środków Społecznego Przekazu

18.oo Msza Św.
19.oo Ogłoszenie wyników II Polonijnego Przeglądu Multimedialnego
19.30 - 21.oo Koncert - Oratorium "Stabat Mater"