KOMUNIKAT JURY
XVI MIĘDZYNARODOWEGO KATOLICKIEGO FESTIWALU  FILMÓW
      I MULTIMEDIÓW „NIEPOKALANÓW 2011”

 

                W dniach od 1 czerwca do5 czerwca  2011 roku odbył się, pod osobistym patronatem Jego Eminencji Prymasa Polski, Kardynała Józefa Glempa oraz Komitetu Honorowego, kolejny XXVI Międzynarodowy Katolicki Festiwal Filmów i Multimediów „Niepokalanów 2011”. Na Festiwal zgłoszono 170 filmów i programów telewizyjne oraz 30 programów radiowych z 24 krajów z całego świata: Anglii, Armenii, Australii, Białorusi, Chorwacji, Czeskiej Republiki, Francji, Indii, Indonezji, Izraela, Japonii, Kenii, Kanady, Meksyku, Niemiec, Polski, Portugalii, Rosji, Słowacji, Ukrainy, USA, Węgier, Włoch, Zambii. Do nagród i wyróżnień regulaminowych Komisje Selekcyjne wybrały w poszczególnych kategoriach:  filmy fabularne – 5 filmów, filmy dokumentalne – 15 filmów, programy telewizyjne – 4 programy, programy edukacyjne i katechetyczne – 6 programów, programy radiowe – 7  programów, programy multimedialne – 3 programy, strony internetowe - 4.

           Komisja Jury Festiwalu obradująca w składzie:

                Jan Szafraniec – przewodniczący Jury, Antoni Zięba – wiceprzewodniczący Jury, Andrzej Januszewski – wiceprzewodniczący Jury ds. radia, o. CM Paul (India) – dziennikarz, krytyk filmowy, Jurij Goruliow (Białoruś) – reżyser filmowy, Maria Jędrzejewska – krytyk filmowy, teolog, Zygmunt Skonieczny – reżyser filmowy, pisarz,  ks. Antoni Zieliński – realizator filmowy, s. Beata Iwaszko – sekretarz Jury,  Krystyna Młoduchowska-Dziob – psycholog, Eugeniusz Jachym – reżyser filmowy, poeta, o. Jacek Staszewski – Klasztor Niepokalanów, przyznała nagrody w kategoriach: filmu fabularnego, filmu dokumentalnego, programu telewizyjnego, programu edukacyjnego i filmu amatorskiego.

GRAND PRIX

 26F067 - The 13th Day, autor: Leo Hughes, prod. 13th Day Films Limited, Anglia i Portugalia
 Za przypomnienie bardzo ważnego przesłania dla świata zawartego w orędziu Matki Bożej i przekazanego dzieciom w Fatimie. Prostota  formy i wysoki poziom artystyczny  jest pomocą w przeżywaniu istotnych treści  przesłania.

FILMY FABULARNE

                                                                 I nagroda

26F162 Wierność, autor: Paweł Woldan, prod. PADO Film dla TVP 1

  Scena faktu przedstawia tworzenie filmu o postaci błogosławionego ks.Jerzego Popiełuszki, w którym młoda reżyser podejmuje zamiar  weryfikacji jego legendy i popularności. Proste ukazanie postaci  ks. Jerzego daje odwagę do naśladowania jego heroicznych postaw : bezkompromisowości  wobec  zła i kłamstwa oraz do zwyciężania zła dobrem.

 

II nagroda

26F036 Teraz i zawsze, autor reż. Artur Pilarczyk, prod. Horyzont Studio
  Za ukazanie rozterek i problemów  w wyborze powołania młodego człowieka, jego rozmyślań, modlitw i dramatycznych zakrętów  na drodze do decyzji zostania kapłanem. Może służyć pomocą młodym ludziom do wyboru drogi życia.

        FILMY DOKUMENTALNE
                      I nagroda

 26F170 Kolumbia- świadectwo  dla  świata, autor Dominik Tarczyński , prod.Charyzmat 
 Za pokazanie prawdziwego oblicza dzisiejszej  Kolumbii gdzie wiara katolicka i odważne wyznawanie jej przez rządzących prowadzi do eliminowania przestępczych marksistowskich mafii narkotykowych. Świadectwo autentycznej wiary polityków jest dla nas nadzieją na naprawienie życia publicznego w Polsce.   

                                                               
II nagroda ex quo

26F140 Film o Basi, autor Maciej Bodasiński, Lech Dokowicz, prod. Fundacja Sto Pociech
 Za przedstawienie  miłości matki , która zdolna jest do ofiary życia dla ratowania  nienarodzonego dziecka.  Niezwykle pięknie  przedstawiona relacja ojca z synem.  Umieranie matki  i jej modlitwa głęboko porusza nasze serca.

26F134 Było sobie miasteczko, autor Tadeusz Arciuch, Maciej Wojciechowski, prod.Maciej Wojciechowski TVP SA  Za ukazanie pełnego życia, bogatego różnorodnością etniczną i  religijną świata miasteczka polskiego na Wołyniu, w który wdziera się nienawiść, zbrodnie, pożoga i śmierć. Przejmujące relacje ocalałych z rzezi, których uczucia ilustruje piękna muzyka jednego z ocalonych.

                                                                 III nagroda

26F161 Gry wojenne, autor Dariusz Jabłoński,   prod. Apple Film Production
  Za  odkrywanie prawdy o dokonaniach pułkownika Ryszarda Kuklińskiego zapobiegających groźbie trzeciej, już  atomowej, wojny światowej. 

                                                                        Wyróżnienia
26F139 Syndrom, autor Maciej Bodasiński, Lech Dokowicz
, prod. Centrum Myśli Jana Pawła II Mirar    Za ukazanie prawdy o tragicznych konsekwencjach w życiu  matki i ojca, którzy pozbawili życia, swoje nienarodzone dziecko.

26F016 Dom obrony życia w Pisarówce, autor Joanna Adamik,  prod. Zgromadzenie Kanoniczek  Za ukazanie sposobu pomocy matkom w stanie błogosławionym, porzuconym przez ojców dzieci. Ofiarna służba  sióstr zakonnych na rzecz życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Uczenie człowieczeństwa i przywracanie godności ludzkiej w środowisku wyniszczonym przez komunizm.

26F164  One i On, autorka Brygida Frosztęga-Kmiecik, prod.TVP Katowice
  Za niebanalny sposób ukazania miłości do błogosławionego Ojca Świętego Jana Pawła II przez małe dziewczynki bliźniaczki, dla których jest inspiracją do pomagania sobie wzajemnie.

26F027 Harikartini, autor Budiyanto, prod. Studio Audiovisual PUSKAT, Indonezja
  Za ukazanie koleżeńskich, przyjacielskich relacji w środowisku szkolnym uczniów, wzajemnej pomocy i wspólnego świętowania.

26F151 Human Face of God, autor  Nick Goryachkin, prod. Mark Riedman, Blagovest Media
 Za bogato ilustrowaną relację z badań wizerunku Chrystusa z Monopello w zestawieniu ze starożytnymi ikonami, przedstawiającymi Jego oblicze  po zmartwychwstaniu.

26F014  The boy who stood up, autor Fr.Sebastian Koladiyil SDB, prod. BEAMS
  Za ukazanie wytrwałej, ofiarnej  pracy księży salezjanów w Afryce wśród młodzieży a szczególnie „dzieci ulicy”.

 26F051  Postać modlitwy, autor Adam Kulik, prod.TVP Lublin
  Za ukazanie postaci artysty kompozytora Andrzeja Nikodemowicza, który napisał muzykę do średniowiecznych hymnów religijnych, która sama jest  modlitwą.


PROGRAMY  EDUKACYJNE

 

I nagroda 

 26F065 Eugenika - w imię postępu, autor: Grzegorz Braun, prod.FILM OPEN GROUP
 Za  ukazanie w jednoznaczny sposób   historycznych korzeni  współczesnej eugeniki  i elementów międzynarodowego spisku przeciwko  życiu i godności człowieka.

II nagroda
26F156 Araratic Evropa, autorzy: Arsen Hakobyan, Artak Avdalyan, prod.Arsen Hakobyan
  Za przypomnienie  historii  chrześcijaństwa w Armenii ,  odradzanie  się wiary zapoczątkowanej w pierwszych wiekach po narodzeniu Chrystusa a zniszczonej przez komunizm. Ukazanie piękna starożytnych świątyń, które są odbudowywane.

III nagroda

26F002 Nie wystarczy pokochać , autorzy: Paweł Pstrągowski, Ziemowit Malecha,
 prod. Tv Szkoła   Za ukazanie duszpasterskiej pracy wśród młodych. Kształtowanie  potrzeby poznania się i podjęcia trudu bycia razem w miłości, której   istota leży nie w uczuciach lecz wierności podjętym decyzjom i sile woli.

WYRÓŻNIENIA

26F022 Why Mary today? autor: Fr.Javier Alson, SMC, prod.Semacom Foundation, USA
 Za ukazanie postaci Maryi , przedstawionej w badaniach Międzynarodowego Mariologicznego Instytutu Badawczego w Dayton w USA, w bogactwie różnych aspektów:  doktrynie katolickiej Kościoła , kulcie i pobożności maryjnej, kulturze i sztuce.

26F157 Pool of Siloam, autor: Biju Michael, prod.Ratisbonne Jezruzalem, Israel
  Za ukazanie Sadzawki Siloe w dokumentacji archeologicznej z zainscenizowanymi wydarzeniami ewangelicznymi.

         PROGRAMY TELEWIZYJNE 

  I nagroda

 26F078-26F089 Paweł z Tarsu. Pojednanie światów, autor: Grzegorz Misiewicz, prod. Dariusz Trętowicz Framesound Poland&Cogito Ergo Credo

 Za ukazanie źródeł chrześcijaństwa poprzez życie i działalność  św. Pawła.    Za  doskonałe udokumentowanie  ,  dotarcie do unikalnych miejsc  i śladów  po św. Pawle.  

  II nagroda
26F153Naprotechnologia, autor: Krzysztof Żurowski – 26F154 Śpiący cykl My, Wy, Oni , autorzy: Urszula Pruska, Krzysztof  Żurowski, prod. TVP 1
  Za ukazanie konieczności  obrony  każdego ludzkiego życia. Za przedstawienie  nowej, skutecznej  metody leczenia bezpłodności ,  pomocy małżeństwom bezdzietnym.

                                                                   WYRÓŻNIENIE
26F173 Program Katolicki „Pielgrzym”
, autor:Małgorzata Jurgowiak, prod. TV Relax – Śrem
 Za ukazanie pracy ewangelizacyjnej w Śremie,  prowadzonej przez katolików świeckich  w lokalnej telewizji kablowej.

FILMY AMATORSKIE 

I nagroda
26F070 Oblicze nadziei, autor: Mikołaj Gliniecki,  prod. Mikołaj Gliniecki
 Za ukazanie niezwykłej historii monstrancji wykonanej przez więźniów obozu hitlerowskiego  ze szczątków samolotu zestrzelonego pod Lubeką  w czasie II wojny światowej.

II nagroda

26F034 Wołyńska historia opowiadana krzyżami, autor:Marek Czapla,prod.Marek Czapla
 Za przedstawienie ludzi upamiętniających krzyżami miejsca  zbrodni ukraińskich na Wołyniu .

III nagroda

26F005 Noc  świętego, autor: Ks. Piotr Szymkowiak,  prod.Ks. Piotr Szymkowiak
   Za popularyzację postaci  ks. Jerzego wśród młodzieży przez młodzież.

Wyróżnienie
26F023 Filomena – opowieść ks. Vianneya, autor: Tyberiusz Grześkowiak,
prod. Tyberiusz Grześkowiak   Za przypomnienie, w  niekonwencjonalnej formie, postaci św. Filomeny. 

                                               PROGRAMY MULTIMEDIALN

I Nagroda
o. 
Jiji Kalavanal ( India) za “A short life skech of Don Bosco” (26F159)  –
„Krótki życiorys św.
Jana Bosko”
Za  animowany w nowoczesnej technice komputerowej flash film o życiu Św. Jana Bosko


II Nagroda
Rafał Porzeziński,  Jacek Racięcki,  o. Maksymilian Popow Raj
Za   „12 Kroków do wolności – nie tylko dla chrześcijan”  (26M004)
 wielogodzinną serię dynamicznych programów umacniających wiarę i ułatwiających
wyzwolenie się z nałogów.
III Nagroda
 Wioletta Pilorz
   Za refleksyjną prezentację multimedialną  Drogi Krzyżowej  „Droga” (26M002) 

WYRÓŻNIENIE
Religia TV 
Za wykorzystujący nieoczekiwane symbole zwiastun świąteczny
 „Boże Narodzenie 2010” (26M001)

STRONY INTERNETOWE związane z filmem i telewizją internetową

 Nagroda I
Gloria TV  
www.gloria.tv
 
Gloria.tv jest interaktywnym portalem dla katolików i użytkowników internetu wszystkich języków i narodowości   Dysponującą największą bazą filmów i programów, które opowiadają się za
- zachowaniem, poparciem i rozpowszechnieniem Kościoła katolickiego i Wiary katolickiej,  zachowaniem praw dzieci nienarodzonych
i upośledzonych, jak i również ludzi starych i chorych,  ochroną małżeństwa i rodziny

 Nagroda II
Telewizja Internetowa Signis International
www.catholictv.tv oraz www.youtube.com/catholicwebtv
którą tworzoną organizacje filmowe, radiowe i telewizyjne  z ponad 100 krajów świata.  tej najstarszej organizacji medialnej
 Nagroda III
CatholicLive TV - Telewizja internetowa PiamonteGroupTV (Hiszpania)
www.catholiclive.tv
Telewizja wielokanałowa  nowej generacji  z powiększającą się archiwum filmów dla różnych odbiorców.
WYRÓŻNIENIA
- Telewizja Trwam w internecie (Polska)
www.tv-trwam.pl 
- TV Popular (Hiszpania)
www.populartv.net
- TV NOE  (Czeska Republika)
www.tvnoe.cz 
za transmisje na żywo wszystkich najważniejszych wydarzeń religijnych
- Strony franciszkańskie w Gdyni, Warszawie i Krakowie
franciszkanie.tv/Gdyniawww.franciszkanie-warszawa.pl/filmy  ; www.zakonfranciszkanow.pl
za tworzenie ogólnodostępnego archiwum filmów, wideoblogów i programów

                      PROGRAMY RADIOWE

Komisja Jury ds. radiowych w składzie:
Andrzej Bogusław Januszewski – przewodniczący,  Elżbieta Cieślik, Andrzej Maywald.

Nagroda  I
26R017     „Tęsknię za domem” Anna Gawrońska-Piotrowska
  Radio Warszawa
Jako półtoraroczne dziecko, trafił do Domu Dziecka. „Odarty” z rodzicielskiej miłości. Dzięki „przyjaznym dłoniom” innych, doświadcza żywej obecności Chrystusa, który „popycha” go, do organizowania pożytecznych zajęć dla „bezużytecznej” młodzieży. Zakładając Stowarzyszenie „Mierz wysoko”, młody terapeuta uczy, że nie musi się niczego robić, lecz można coś dobrego uczynić razem, wspólnie. I to, przywraca poczucie utraconego kiedyś, rodzinnego „ciepła i bezpieczeństwa”. Ów młody, 27 – latek, brak obecności w swoim życiu rodziców, rekompensuje żywą relacją z Bogiem.
       Nagroda  II
26R011     „Cisza i dłonie ks. Ryszarda Tujaka” Czesława Borowik
  Radio Lublin
Piękna sylwetka kapłana, który odkrył najgłębszy sens swego powołania w całkowitym oddaniu się na służbę drugiemu człowiekowi, zwłaszcza pozbawionemu tak niezbędnego do „normalnego życia” zmysłu słuchu i mowy. Ks. Ryszard swój głęboki szacunek do słabszych, wyniósł z domu rodzinnego. Spełnianie nawet drobnych, niepozornych „rzeczy”, niesie radość i poczucie spełnienia.

                                                                          Nagroda  III
         26R009     „Niebiescy Anieli” Ks. Jan Duda
  IDIKS KUL Lublin
„Rzecz” o starości, która jest trudnym doświadczeniem, tak kondycji fizycznej,jak i duchowej. „Jesień życia” kapłańskiej służby, która staje się spełniona i szczęśliwa, jeżeli „sługa Pana” autentycznie rozkocha się w trzech „rzeczywistościach” tj. w „ołtarzu, konfesjonale i brewiarzu”.

                           WYRÓŻNIENIA

26R003     „Nie wyrwę go z sumienia – Wielki Piątek z Janem P. II”    Marta Januszewska
      VIA Katolickie Radio Rzeszów
Swoista „peregrynacja” wyrzeźbionego w drewnie krzyża, który uzdrawia i przemienia chorą fizycznie osobę, aż po przedziwną jego obecność w dłoniach Ojca Św.- Jana Pawła II, podczas ostatniej Drogi Krzyżowej w Watykanie 2005 roku. Doświadczenie obecności Krzyża, z którego płynie moc wiary i zaufania, do końca, w towarzyszącej Jemu fizycznej słabości i niemocy.

26R024     „8.56” Anna Gawrońska-Piotrowska   Radio Warszawa
Godzina – symbol, tragicznego lotu, z 10 kwietnia 2010 r., w refleksji najbliższych współpracowników z Kancelarii Prezydenta, socjologa, sąsiadów rodziny Kaczyńskich. Kto wie, czy Wigilia Niedzieli Bożego Miłosierdzia nie stała się dniem szczęśliwym, dla uczestników tego nieszczęśliwego lotu. Ta wypowiedź, siostry zakonnej, prowadzi do przyjęcia postawy, jeszcze większego zaufaniu Bogu, który jest Panem ludzkiego zbawienia. słabości i niemocy.

26R027     „Człowiek wielkiego zaufania” Małgorzata Sawicka   Radio Lublin
Tak nazywają paragwajscy Indianie, polskiego jezuitę, o. Piotra Nawrota, który jako wykształcony muzyk, z pasją odkrywa jezuickie „perełki” dawnej muzyki Baroku i Renesansu. Mają one postać, bezcennych manuskryptów, pieczołowicie zachowanych przez południowoamerykańskich wieśniaków, a wydobytych na „światło dzienne” przez o. Piotra, w postaci boliwijskiego Festiwalu Muzyki Dawnej. Ojciec Piotr, chce nas przekonać, o niezbędnej obecności muzyki, która ma pozostawać na usługach wiary, i  prowadzić, do wewnętrznej przemiany człowieka.

26R015     „Niezwykła podróż poślubna” Barbara Hobzda, Marek Piechniczek   Radio eM
Jest nią Caminowspólnie podjęty trud pielgrzymki, do grobu św. Jakuba, patrona pielgrzymów, w Santiago de Compostela, w Hiszpanii. Bogata w doświadczenia odwiedzanych miejsc, spotykanych osób – młoda para, tak naprawdę zabiera samą „siebie”, swoje nowe, wspólne życie – jako najcenniejszy ekwipunek wyprawy.

 

                                                                            Niepokalanów, 4 czerwca 2011 r.         Wyniki Multimedialnego Konkursu „Chopin w XXI wieku”

                           www.warszawa.mazowsze.pl/chopin 

 

W kategorii programów telewizyjnych

 I nagroda

red. Robert Kamyk i zespół TVP Kultura

za szerokie propagowanie w Roku Chopinowskim 2010 postaci i muzyki naszego genialnego Polaka,

a przede wszystkim za pełną i niezwykle interesującą relację z XVI Konkursu Pianistycznego

im. Fryderyka Chopina w telewizji i w internecie.

II Nagroda

Twórcy cyklu programów telewizyjnych „Chopin 2010”

za popularyzatorską i nowatorską, przystępną zwłaszcza dla młodego pokolenia,  formę prezentacji wydarzeń Roku Chopinowskiego,

W kategorii wydawnictw multimedialnych

I nagroda

red. Jacek Hawryluk z zespołem redakcyjnym

za wydawnictwo multimedialne „Chopin”, które ukazało się w ramach Biblioteki Gazety Wyborczej  Umożliwiło ono przedstawienie  szerokiej publiczności  albumów z najlepszymi wykonaniami wszystkich dzieł Fryderyka Chopina oraz ciekawe, uzupełnione piękna ikonografią teksty o życiu

i twórczości Kompozytora .

II Nagroda

Kolekcja  „Chopin” dziennika „Rzeczypospolita” i Wydawnictwa Narodowego

za udostępnienie swoim czytelnikom  i wszystkim zainteresowanym ocenę twórczości Chopina, uzupełnioną ujętymi  tematycznie  nagraniami i za przybliżenie w ciekawej formie faktów z  bogatego, choć krótkiego życia Kompozytora.

W kategorii filmów i rejestracji wideo

I Nagroda

prof. Piotr Gach (USA)

za rejestrację koncertu łączącego muzykę  z wykładem pt.  „The secrets of Chopin”

 -  „Tajemnice muzyki Chopina”

II Nagroda ex equo

Bogna Lewtak-Baczyńska

za inicjowanie, uczestnictwo poprzez śpiew i  wydanie rejestracji wydarzeń artystycznych związanych z Rokiem Chopinowskim m.in.  „List Chopina”,” Miłość do Chopina –Tryptyk obrazków filmowych”

Dagny Baczyńska – Kissas

za nagrania recitali związanych z obchodami roku Chopinowskiego oraz Etiudy Baletowej

do Poloneza B-dur  op.71 nr Fryderyka Chopina

III Nagroda ex equo

- Anna Osławska

za wyreżyserowanie i utrwalenie dźwiękowe i wizualne spektaklu teatralnego „Pieśń o życiu i śmierci Fryderyka Chopina” wg Romana Brandstaettera

- ks. Marian Szablewski (Australia)

za ukazanie ostatnich chwil życia  Chopina i jego powrotu do Boga w filmie „Od rozpaczy do nadziei”

W kategorii programów radiowych

I Nagroda

- Czesława Borowik

za dwa reportaże radiowe „”W drodze do Poturzyna” i „Deklasacja”

W kategorii prezentacji multimedialnych

I Nagroda

- Wioletta  Pilorz z Żyrardowa za prezentację – „ Kraina mazurków i polonezów – Polska Chopina”

II Nagroda

- Sylwester Jesionkiewicz  za cykl prezentacji „Jesień i zima z muzyką Fryderyka Chopina”, „Muzyka dworku szlacheckiego w krajobrazie Mazowsza”

III Nagroda

- Patryk Dublinowski z Białogardu za prezentację multimedialną  „Fryderyk Franciszek Chopin”

Dyplomy-wyróżnienia

za poszukiwania form multimedialnej uczczenia Roku Chopinowskiego

- Monika Milczarek-Grzanka i Mariola Żabińska z Włocławka

za film z udziałem młodzieży „Sentymentalna podróż - Kujawy bliskie sercu Chopina”

- Wanda Milewska z Gorzowa Wielkopolskiego

za prowadzenie chopinowskich aktualności lokalnych w internecie

- Alicja Lampa za prezentację Kolaż” i „Barwy Dźwięku”

- Lidia Michalak  z Żelechowa za prezentację „Fryderyk Chopin – Inspiracje”

- Filip Ignatowicz z Gdańska za prace – „Rewolucja Etiud” , „Do wolności”, „En Trois Qutres”, „Pragnienie 1”, „Pragnienie 2”, „Tak ucho natężam – jedźmy nikt nie woła”

- Krzysztof Jagiełło z Wrocławia za pracę „ Monilith – 3D Funeral march animation”

- Marta Ewa Wróblewska z Warszawy

 za fotografię - plakat „Lotnisko im. Fryderyka Chopina – port szczęśliwych powrotów”

- Arleta Borek z Gorzowa Wielkopolskiego  Chopin na Woodstock

- Karolina Jaśnia i Jan Skarbek-Kazanowski   Chopin  Prelude nr 4

 

Nagrody Specjalne Komitetu Organizacyjnego

Multimedialnego Konkursu „Chopin w XXI wieku”

Medale za szczególnie dokonania na polu promocji muzyki Chopina na świecie

oraz aktywny udział w pracach Rady Programowej Konkursu  otrzymują :

- Małgorzata Jedynak Pietkiewicz  - przewodnicząca Rady Programowej, reżyser kilkunastu filmów i programów telewizyjnych o Fryderyku Chopinie i  Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina

- Antoni Wit – dyrektor naczelny Filharmonii Narodowej

 - Zofia Dziewanowska z San Diego (USA)

 - Jerzy Barankiewicz z Cincinnati (USA)

- Martin Kunert  za relację z Maratonu Chopinowskiego z San Diego (USA)

Symboliczne nagrody ufundowali : Wojewoda Mazowiecki, Antoni Wit – dyrektor Filharmonii Narodowej, Starosta Powiatu Sochaczewa, Stowarzyszenie Mazowsze Chopina, Organizatorzy Konkursu:  Fundacja Polska-Europa-Polonia oraz Komitet Organizacyjny Festiwalu Niepokalanów