KOMUNIKAT JURY

XXVII MIĘDZYNARODOWEGO KATOLICKIEGO FESTIWALU FILMÓW

I MULTIMEDIÓW „NIEPOKALANÓW 2012”

      W dniach od 9 do 13 maja 2012 roku odbył się  XXVII Międzynarodowy Katolicki Festiwal Filmów i Multimediów „ Niepokalanów 2012”. Patronat nad Festiwalem sprawują ksiądz Prymas senior Kardynał Józef Glemp oraz Metropolita Warszawski, ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz. Na festiwal zgłoszono 108 filmów z 14 krajów : Australii, Austrii, Białorusi, Chorwacji, Czeskiej Republiki, Estonii, Francji, Hiszpanii, Izraela, Węgier, Włoch, Rosji , USA i Polski. W kategoriach : filmy fabularne, dokumentalne, edukacyjne, amatorskie i programy telewizyjne. Ponadto 19 programów radiowych, 14 programów multimedialnych, oraz strony internetowe. Jury festiwalu obradujące w składzie Paweł Woldan – przewodniczący Jury, Antoni Zięba – wiceprzewodniczący Jury, o. Jacek Staszewski, Eugeniusz Jachym, Krystyna Lalko (Białoruś), Krystyna Młoduchowska – Dziob, Zygmunt Skoneczny, przyznało nagrody
                                                                 GRAND PRIX

Ufundowana przez Telewizję Polską S.A.

Edyta Stein patronką Europy -  autorzy: Bogusława Stanowska – Cichoń, Katarzyna Kotula; prod. KSW w Lublińcu, OTVP Kraków; za ukazanie historii życia duchowego, odkrywanie prawdy i Boga w filozofii; historii, która doprowadziła do konwersji na katolicyzm.

W KATEGORII: FILMY FABULARNE

II miejsce

Vacant – autor i prod.: Wojciech Kossowski; za pełne humanizmu ukazanie dramatu bezdomności.

W KATEGORII: FILMY DOKUMENTALNE

I nagroda

 Bez jednego drzewa las lasem zostanie - autor: Dagmara Drzazga; prod.: Katarman Izabela Rudzik – za przedstawienie postawy kapłana katolickiego, patrioty, który za służbę na rzecz ubogiego człowieka, prześladowanego przez hitlerowców zapłacił ofiarą swego życia.

II miejsce ex equo

Hram Wiek sloz i lubwi, autor: Natalia Kandudina; prod.: Archeparchia Bożej Materi - Rosja  - za ukazanie heroicznego zaangażowania katolików świeckich na rzecz odzyskania świątyni w Moskwie i za przywrócenie jej dawnej świetności.

II miejsce ex equo
Gdzie był Bóg w Smoleńsku - autorzy Grzegorz Górny, Grzegorz Terlikowski; prod.: Dom Wydawniczy Rafael; -
za przybliżenie głęboko chrześcijańskich postaw rodzin poległych w katastrofie smoleńskiej.

III miejsce ex equo

Dusza Tunezyjska - autorzy: ksiądz Maciej Makuła, ksiądz Roman Wortolec; prod.: Salejański Ośrodek Misyjny -  za przedstawienie niezwyklej sylwetki młodego kapłana, salezjanina, zamordowanego na placówce misyjnej w Tunezji i ukazanie świadectwa przebaczenia mordercy przez rodziców.  

III miejsce ex equo

Ludzie z Cisca - autor: Anna Laszczka ; prod.: GPV Media – za przypomnienie heroicznej postawy parafian walczących o budowę kościoła w czasach PRL-u.

Wyróżnienie

Święty dąb; Święte błota - autorzy: Wojciech Szewczak prod.: Stowarzyszenia Dialog Kultur Polska - Białoruś  – za przypomnienie bohaterskiej przeszłości z okresu Powstania styczniowego 1863 i heroicznych zmagań o zachowanie tożsamości i pamięci narodowej.

W KATEGORII: FILMY EDUKACYJNE

I miejsce

Dajcie nam księdza - autorzy: Anna Duda – Ziętek, Michał Siegieda; prod.: Aurum Film – za ukazanie pracy księży z Towarzystwa Chrystusowego na rzecz Polonii na Wyspach Brytyjskich.

II miejsce

Od poczęcia: dziecko; prod.: Polskie Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, TVP S.A. w Krakowieza przedstawienie rozwoju człowieka od poczęcia do narodzin w konwencji filmu popularno – naukowego.

III miejsce

Modlitwa  - autorzy: Piotr Jaworski, Iwona Meus- Jargosz, prod.: TOPRODUCTION, TVP Kraków – za ukazanie bł. Jana Pawła II jako przewodnika osób świeckich w poszukiwaniu Bożego Oblicza.

W KATEGORII: FILMY AMATORSKIE

I miejsce

Czym jest radio Niepokalanów – autor i prod.: Marcin Śliwiński;  za interesujące ukazanie pracy ludzi Radia Niepokalanów.

 

II miejsce

Parośla 9 lutego 1943. Tu się zaczęło. autor i prod.: Marcin Czapla - za przypomnienie zbrodni dokonanej na Polakach na Kresach Wschodnich.

W KATEGORII: PROGRAMY TELEWIZYJNE

I miejsce

Blok 4 programów na temat obrony życia człowieka; autorzy: Joanna Adamik, ksiądz Andrzej Baczyński, prod.: Polskie Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, TVP S.A. Kraków - za ukazanie wielu aspektów obrony życia poczętych dzieci prowadzonej przez katolików świeckich.

II miejsce

Dzieci księdza Shaplevicha (Białoruś) – autor: Zoya Kotovich; prod.: Bielsat TV - za przywołanie heroicznego życia i śmierci kapłana.

III miejsce

Koncert Jubileuszowy - autor i prod.: Aleksandra Korejwo - za ukazanie nauczania Jana Pawła II poprzez sztukę animacji i muzyki Chopina.

                                             Programy Radiowe

Skład komisji selekcyjnej programów radiowych:
Andrzej B. Januszewski – przewodniczący
Elżbieta Cieślik, Agnieszka Goleniak, Malwina Szymańska, Andrzej Maywald

I NAGRODA. (002) Rafał  Łączny Maksymalna Świętość

Wiele nieznanych biograficznych wątków z życia ojca Maksymiliana, w narracji wielu osób, opowiedzianych niezwykle ciekawie. Dzięki temu, cały obraz został przedstawiony w sposób dynamiczny, barwny, jednocześnie bardzo sugestywnie ukazuje – często, dramatyczne drogi do świętości. Drogi, które wyznaczył mu Bóg, wybierając sobie, wątłego na zdrowiu młodzieńca, jako „narzędzia” w swojej ekonomii zbawienia.

II NAGRODA . (005) H. Dedo/W. Kasperczak Postanowienie sześciolatki

Przejmujące losy dziewczynki, która staje się dorosłą narkomanką, jako skutek głębokich, wewnętrznych zranień. Ryzykuje, oddanie swego życia Bogu, szukając w Nim oparcia. Otrzymuje od Boga, jakby nowe życie, „nową głowę”, jak sama mówi. A wszystko to, dopełnia wytrwała modlitwa jej matki.  Człowiek musi odważnie wejść, w osobistą relację z Bogiem, by On sam mógł prostować jego pogmatwane  losy. 
(006) H. Dedo/W. Kasperczyk Kobieta Roku 
Doktor Judym w spódnicy – lekarka wraz z mężem zakłada DOM ŁAZARZA, dla bezdomnych. „Zawsze żyłam życiem innych” – wyznaje, stając się życiowym mottem „świętej”, jak nazywają  ją  podopieczni. Poświęca na ich rzecz, swoje relacje z córką, co staje się źródłem jej cierpienia.
(007) H. Dedo/W. Kasperczyk Kto uratuje mojego Henryka
Historia życia żydowskiego chłopca, którym Bóg się „zaopiekował”, posługując się bohaterskim pastorem. Bóg stawia na naszych drogach świętych, którzy bronią naszego życia.

III NAGRODA
 (014)  A. Gawrońska - Piotrowska Jak samochód prod. Fundacja Głos Ewangelii

Portret psychologiczny kobiety, żony i matki, systematycznie niszczonej przez męża – psychopatę. Skrajne odarcie z godności osoby, aż do poczucia „zatracenia swojego jestestwa i życia, z wyrokiem śmierci”. Nie potrafiła odejść od męża. Powoli, Boża ręka wydobywa ją, z psychicznej matni wewnętrznego zniewolenia. Choć w dalszym ciągu, przeżywa koszmar nieudanego małżeństwa, ma świadomość, że „wiara w Boga i swoje dzieci”, jest jej jedynym portem bezpieczeństwa.

Wyróżnienia

1. (003)  A. Głos Rodzina Bogiem silna
Młoda rodzina, z pięciorgiem dzieci, odkrywa Boże wezwanie do świadczenia o Nim, w formie ewangelizacyjnej misji w Kazachstanie. W narracji ojca rodziny, jeżeli „poświęci się życie dla Chrystusa, to można je tylko wygrać, a nie przegrać”. Bo najważniejsze jest dla wspólnoty rodziny, żeby być razem.
2. (008) B. Koterba Mroczny świat
Egzorcyści mówią, o trudnych problemach zniewoleń wewnętrznych osób, które nieświadomie czy też z pełną determinacją, pozwalają pustoszyć swój duchowy świat. Bo tylko, na płaszczyźnie Bożego ducha, możemy mierzyć się z mocami ciemności, i odnosić nad nimi zwycięstwo.
   3. (019)  A. Łoś Cenacolo czyli Wieczernik
Wspólnota ludzi uzależnionych od alkoholu, narkotyków wzajemnie sobie pomagających w terapii głębokich emocjonalnych zranień. Modlitwą i pracą próbują odbudować swoje zniszczone człowieczeństwo.  Miłość do człowieka musi być wymagająca, zakłada bolesną prawdę o nas samych, wypalaną ogniem Bożego wychowania. Przesłanie niezwykle pouczające.

4. (011) H. Londowska W kąciku u Pana Boga
Historia ciężko chorego rolnika - dobrego gospodarza, kochającego swą ziemię człowieka, któremu odebrano, w poczuciu ogromnej krzywdy, jedyną córkę. Bolesne zmaganie ojca, z wymiarem sprawiedliwości, o prawo miłości do dziecka. Dramat człowieka, który nie potrafił stworzyć normalnej rodziny, we wzruszającym wyznaniu - prośby, by Bóg zechciał go jeszcze zatrzymać w Swoim kąciku.

                                                          NAGRODY SPECJALNE

U stóp klasztoru – autorzy: Anna Kaszewska, Łukasz Lech; prod.: VOCO Krakówza ukazanie ciekawej i różnorodnej działalności duszpasterskiej we współczesnej parafii.

NAGRODA SEPCJALNA

WYRÓŻNIENIE

Dias de Corpus Christi - autor i prod.: David Recio Gil– za ukazanie bogactwa i różnorodności kultu Eucharystii.
Na tym protokół zakończono i podpisano. 

NAGRODY SPECJALNE

Nagroda Specjalna Kardynała Kazimierza Nycza Metropolity Warszawskiego

Il Convento di Dachau (Włochy) - autor: Carlo de Biase, prod.: Paola Cornelli – za przedstawienie modlitewnego, ekumenicznego zaangażowanie sióstr Karmelitanek n rzecz przebaczenia i pokoju na terenie hitlerowskiego obozu Dachau.

Nagroda Specjalna Kard. Józefa Glempa,  Prymasa – Seniora

Ja jestem - autorzy i prod.: Maciej Bodasiński, Lech Dokowicz   27F033 prod Mikael
 
za przedstawienie roli Eucharystii w życiu chrześcijań na świecie.

Nagroda  Specjalna Abp. Józefa Michalika
                     - przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski

- Janusz Hanas   za rejestrację „Trzydzieści lat 30 lat Parafii św. Maksymiliana w Lublinie"                                 za prezentację multimedialną  „Kostomłoty w fotografii”

Nagroda Specjalna Wojewody Mazowieckiego

Pamiętnik w promieniach światła 27F001  Letapis y promniach swiatła  – autor: Jurij Goruliov; prod.: Stop Kadr Białoruś – za przypomnienie postaci hrabiny Zofii Chomentowskiej  domu Druckich – Lubeckich, jej wielkiej pracy organicznej, artystycznej, patriotycznej na rzecz

 Nagroda Signis Białoruś

Cykl programów telewizyjnych My Wy Oni autorzy:  Urszula Pruska i Krzysztof Żurowski       TVP SA                                           

Nagroda Specjalna Gwardiana Klasztoru Niepokalanów

27F060  U stóp klasztoru  Pr. TV  20’20”  Anna Kaszewska  Łukasz Lech   Firma VOCO Krakow  Polska


Kategoria Programów Multimedialnych

I NAGRODA  Janusz Supernak  (USA)  za prezentacje "Powiedz mi, Panie"   oraz   "Why won’t you stay"

II NAGRODA    Jan Szyma  i Tadeusz Szyma   za   projekt  „Droga krzyżowa Stanisława Rodzińskiego” 

III NAGRODA ex equo 

 -  Marian Rynkiewicz  za  Diaporamę „Grabarka"
- Teresa Zarembska  (Austria) - za videoclipy  „ List „

Kategoria Strony www - sklepy internetowe

I NAGRODA  -  Wydawnictwo "Pasterz"    www.pasterz.pl    (27i054)

II NAGRODA -  Goya Producciones   (Hiszpania)  www.encristiano.com    ( 27I002)

III NAGRODA  - Księgarnia GLORIA 24  http://gloria24.pl   (27I015)